Patenty so značkou «kompozity»

Polymérne kompozity na báze kolagénu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5998

Dátum: 04.01.2012

Autori: Matyašovský Ján, Červinková Danica, Jurkovič Peter

MPK: C08L 27/00, C08L 31/06, C08K 5/01...

Značky: polymérne, báze, kolagenu, kompozity

Text:

...jeho kompaundácia s vhodnými typmi polymérov, ktoré by vyvážili uvedené nedostatky. Toto je dosiahnuteľné kombináciou vhodných syntetických polymérov a biopolymérov, čim je možne regulovať spracovateľské a fyzikálne-mechanické vlastnosti výsledného produktu. Takáto kombinácia skladby pripravených kompozitov súčasne zabezpečuje dosiahnutie čiastočnej, prípadne úplnej biodegradability polymérneho systému v závislosti od zloženia zmesi....

Polymérne kompozity na výrobu pokrových žetónov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5790

Dátum: 06.07.2011

Autor: Červinková Danica

MPK: A63F 1/00, A63F 1/06, A63F 1/04...

Značky: žetónov, kompozity, pokrových, výrobu, polymérne

Text:

...alebo polyetyléntereñalátu v koncentrácii 49,7 - 9 hmotnostných, prednostné 26 hmotnostných a procesného (disperzného) čínidla predovšetkým na báze syntetických voskov a to najmä derivátov vyšších mastných kyselín (počet uhlíkov C 10 až C 22) ako napr. amid kyseliny erukovej - erucilarnid a estery a amidy kyseliny stearovej a palmitovej v množstve od 0,3 do 6 hmotnostných, prednostné 2 hmotnostné.Výhodou polymérnych...

Biologicky odbúrateľné kompozity

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21045

Dátum: 21.10.2010

Autori: Marshall Colin, Moffat Jamie

MPK: D01F 2/00, D01F 2/02, D01F 2/28...

Značky: odbúrateľné, kompozity, biologicky

Text:

...doposiaľ nebola zístená.Vzhľadom na to sa vlákno s výhodou tvorí z vláken celulózy aacetátu celulózy zvláknenýchalebo odlievaných ako zmes z iónovej kvapaliny alebo z N-metylmorfolín-N-oxidu (NMMO).Použitie iónových kvapalín aNMMO na rozpúšťanie celulózy aďalších polymérov je dobre zdokumentované, napríklad vpatentoch US 20050288484 aUS 20070006774, ktoré vlastní University of Alabama, US 20080188636, ktorý vlasmi North Carolina State...

Kompozity vrstevného oxidačného katalyzátora vznetového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21000

Dátum: 15.01.2010

Autori: Kazi Shahjahan, Li Yuejin, Roth Stanley, Deeba Michel, Punke Helmut Alfred, Sung Shiang, Grubert Gerd, Neubauer Torsten, Hoke Barmont Jeffrey, Wan Chung-zong, Mueller-stach Wolfgang Torsten, We Xinyi

MPK: B01J 29/12, B01J 23/44, B01D 53/94...

Značky: katalyzátora, vrstevného, oxidačného, kompozity, motora, vznětového

Text:

...výkon,napríklad výkon pri pracovnej (light-off) teplote. Cieľom je taktiež čo najefektívnejšie využitie zložiek oxidačných katalyzátorov vznetových motorov, ako sú napríklad zeolity a paládium.Sú ustanovené výfukové systémy a zložky a spôsoby ich použitia, ktoré využívajú oxidačný katalytický materiál, pre vznetové motory, na nejakom podklade. Podklad môže byt prietokovou konštrukciou, používanou pre oxidačný katalyzátor vznetového motora...

Sklené vlákna a kompozity s organickou a/alebo anorganickou matricou obsahujúcou tieto vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14134

Dátum: 22.04.2009

Autor: Lecomte Emmanuel

MPK: C03C 13/00, C03C 3/087

Značky: kompozity, matricou, anorganickou, tieto, organickou, sklené, vlákna, obsahujúcou

Text:

...33 MPa/kg/m 3.0011 V norme ASTM D 578-98 sú oplsané aj iné vlákna z E-skla, pripadne bez bóru. Tieto vlákna majú nasledovné zloženie (v hmotnostných percentách) 52 až 62 SÍO 2 12 až 16 Algog 16 až 25 CaO O až 10 B 203 0 až 5 MgO 0 až 2 N 320 Kgo 0 až 1,5 TiO 2 0,05 až 0,8 P 8203 0 až 1 F 2.0012 Podmienky zvlákňovania E-skla bez bóru sú menej výhodné ako podmienky zvlákňovania E-skla s bórom, ale z ekonomického hladiska...

Fotokatalytické kompozity na báze oxidu titaničitého na metakaolínovom nosiči a odvodené výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10476

Dátum: 17.12.2008

Autori: Borsa Massimo, Cassar Luigi, Ancora Renato

MPK: B01J 35/00, C04B 14/30, C04B 20/10...

Značky: báze, nosiči, kompozity, metakaolínovom, fotokatalytické, výrobky, titaničitého, odvodené, oxidů

Text:

...afinálnych výrobkov) podľa predloženého vynálezu, obsahujúcich oxid titaničitý na matakaolínovom nosiči vynález tiež zahŕňa spôsob získania týchto výrobkov a ich priemyselné použitie. V porovnaní so známymi výrobkami v odbore, kompozit podľa vynálezu poskytuje vysoko účinné fbtokatalytické spojivá, aj ked obsahujú malé množstvo fotokatalyzátora, všeobecne menšie než je množstvo používané podľa známeho doterajšieho stavu techniky.00...

Kompozity anorganických mikročastíc, ktoré majú fosfátovaný povrch a nanočastice uhličitanu alkalických zemín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12694

Dátum: 11.12.2008

Autori: Blum René Vinzenz, Ridgway Catherine Jean, Gane Patrick, Buri Matthias

MPK: C09C 3/00, C09C 1/02, C08K 9/08...

Značky: alkalických, fosfátovaný, nanočastice, anorganických, povrch, mikročástic, uhličitanu, zemin, kompozity

Text:

...aplikáciách, je jedným spôsobom, ako tieto nedostatky doterajšieho stavu techniky prekonať, je použitie zmesípigmentov a/alebo plnív na riadenie týchto vlastností.0009 Napríklad zmesi nanočastíc a mikročastíc identického alebo odlišného chemického zloženia sa využívajú v papierenstve a pri výrobe plastov, pretože majú určité odlišné vlastnosti, ktorých kombinácia je výhodná pre udieľanie požadovaných vlastností finálnemu produktu, napr.0010...

Kompozity anorganických a/alebo organických mikročastíc a nano-dolomitových častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11907

Dátum: 05.06.2007

Autori: Gane Patrick, Blum René Vinzenz, Buri Matthias

MPK: C09C 1/00, C09C 1/42, C09C 1/40...

Značky: organických, nano-dolomitových, mikročástic, kompozity, anorganických, částic

Text:

...vápenatých iónov reaguje s oxidom uhličitým a vyzráža sa ako uhličitan vápenatý na polymémej vápenatej soli. Pretože sa však vápenaté ióny pridávajú vo forme alkalických chemických zlúčenín, ako hydroxidu vápenatého, tvoria alkalické medziprodukty, ktoré môžu mať zápomý vplyv, napríklad keď sa používa určitých dispergačných činidiel. Okrem toho ďalšie zrážanie mení štruktúru pôvodných nanočastíc/mikročastíc a nevyhnutne vedie k zavedeniu...

Kompozity anorganických a/alebo organických mikročastíc a častíc nano-uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11535

Dátum: 05.06.2007

Autori: Buri Matthias, Gane Patrick, Blum René Vinzenz

MPK: C09C 1/40, C09C 1/42, C09C 1/00...

Značky: anorganických, organických, kompozity, vápenatého, mikročástic, nano-uhličitanu, částic

Text:

...minerálnych častíc spojených vápenatou soľou, ktoré majú pórovitú vločkovitú štruktúru. Nadbytok vápenatých iónov reaguje s oxidom uhličítým a vyzráža sa ako uhličitan vápenatý na polymémej vápenatej soli. Pretože sa však vápenatć ióny pridávajú vo forme alkalických chemických zlúčenín, ako hydroxidu vápenatého, tvoria alkalické medziprodukty, ktoré môžu mať zápomý vplyv, napríklad keď sa používa určitých dispergačných činidiel. Okrem toho...

Tvarované kompozity a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8552

Dátum: 01.02.2007

Autori: Hagan Timothy, Gotsko Vassili, Cordivari Matthew, Karpowicz Frank

MPK: F16B 43/00, B29C 53/02, B21F 37/04...

Značky: výroby, spôsob, tvarované, kompozity

Text:

...V odbore s odkazom na priložené výkresy.Obr. 1 je vývojový diagram, ktorý znázorňuje spôsob podľa jedného konkrétneho vyhotoVenia.Obr. 2 je znázornenie perovej podložky z kompozitu podľa konkrétneho vyhotovenia.Použitie tých istých Vzťahových symbolov na rôznych výkresoch označuje, že sú to podobnéPodľa jedného aspektu sa opisuje spôsob, ktorý obsahuje kroky poskytnutia pásika z kompozitu, vyrobeného z V podstate tuhého substrátu, ktorý má...

Spevňovacie vlákna a kompozity so zlepšenou odolnosťou voči ohňu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11956

Dátum: 27.06.2006

Autori: Gasca Jean-philippe, Bergeret Anne, Lopez-cuesta José-marie, Chivas Carine

MPK: C03C 25/32, C09D 5/18, C03C 25/26...

Značky: voči, odolnosťou, vlákna, ohňu, kompozity, spevňovacie, zlepšenou

Text:

...pentaerytritolu, etoxylovaného/propoxylovaného pentaery EP 1 902 002 34095/Htritolu a sorbitolu, výhodnejšie spomedzi etoxylovaného pentaerytritolu a sorbitolu.0008 Prídavky zvolené podla vynálezu zvyčajne nie sú súčasťou výrobkov obyčajne klasitikovaných ako ohňovzdorné a nemali by mať žiadny vplyv na odolnosť voči ohňu v prípade svojho pridania, konkrétne samostatne a v tom istom množstve, lepšie do vnútra...

Lubrifikované sklenené vlákna na vystužovanie organických materiálov a kompozity tieto vlákna obsahujúce

Načítavanie...

Číslo patentu: 284095

Dátum: 11.08.2004

Autori: Gasca Jean-philippe, Arpin Michel

MPK: C03B 40/02, C03B 37/018

Značky: organických, materiálov, tieto, vlákna, kompozity, skleněné, lubrifikované, vystužovanie, obsahujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Sklenené vlákna sú vybavené povlakom lubrifikačnej zmesi tvorenej najmenej jedným alkánpolyglycidyléterom, najmenej jedným spojivom, spravidla na báze organosilánu a najmenej jedným činidlom poskytujúcim lepivý film na báze napr. epoxy-polyméru, polyuretánu alebo polyizokyanátu. Zmes má pri aplikácii formu vodnej disperzie. Upravené vlákna slúžia na vystužovanie termoplastických polyesterov, s ktorými vytvárajú kompozity výborných mechanických...

Sklenené priadze vhodné pre vystuženie organických a/alebo anorganických materiálov, kompozity, ktoré ich obsahujú, a použité zloženie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3285

Dátum: 09.06.2004

Autori: Lecomte Emmanuel, Creux Sophie

MPK: C03C 3/076, C03C 13/00

Značky: obsahujú, anorganických, použité, materiálov, kompozity, vhodné, skleněné, organických, vystuženie, zloženie, priadze

Text:

...pokusy zvýšiť mechanickú pevnosť sklenených priadzí,avšak väčšinou sa zhoršila ich zvlákňovateľnosť, čim sa sťažilo spracovávanie alebo boli potrebné úpravy existujúcich zvlákňovacích zariadení.Preto existuje potreba sklenených vystužovacích priadzí, ktorých náklady sa čo najviac približujú kE-sklu a ktoré majú mechanické vlastnosti na výkonovejJedným z cieľov tohto vynálezu je poskytnúť kontinuálne sklenené vystužovacie priadze, ktorých...

Elastomérne kompozity, elastomérne zmesi a spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13608

Dátum: 21.11.2002

Autori: Reznek Steven R, Wang Meng-jiao, Mcconnell Glendon A, Wang Ting

MPK: C08L 21/00, C08K 3/00, C08K 3/04...

Značky: spôsoby, zmesí, kompozity, elastomérne

Text:

...približne 170 N/mm.0 MTh je opísaný elastomérny kompozit, ktorý obsahuje elastomér a časticové plnivo dispergované v elastoméri, ktorý má tvrdosť Shore A, merané napríklad skúšobnou metódou ASTMD 1415, väčšou než približne 65, pevnosť V ťahu, merané napríklad skúšobnou metódou ASTM-D 412, väčšou než približne 30 megapascalov, a predĺženie pri pretrhnutí, merané napríkladskúšobnou metódou ASTM-D 412, väčšou než približne 600 .mM 6 Tu tu...

Elastomérne kompozity, elastomérne zmesi a spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12674

Dátum: 21.11.2002

Autori: Reznek Steven, Wang Meng-jiao, Wang Ting, Mcconnell Glendon

MPK: C08L 21/00, C08K 3/04, C08K 3/00...

Značky: spôsoby, kompozity, zmesí, elastomérne

Text:

...sú tu špeciñcky uvedene, budú-3 priemernému odborníkovi v oblasti techniky, ked využije tento opis, zrejmé aj možnosti použitia iných typov sadzi.0015 Jeden aspekt tohto vynálezu poskytuje elastomérny kompozit, zahmujúci sadze s hodnotami povrchovej plochy a štruktúry, ktoré spĺňajú rovnicu (1)pričom X je väčšie alebo rovné 0. Výhodne sa X rovná 0, a ked sa X rovná 0, rovnica (1) sa môže vyjadriť aj ako CDBP s (BET 2,9).0016 V rovnici (1)...

Elastomérne kompozity, elastomérne zmesi a spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12633

Dátum: 21.11.2002

Autori: Mcconnell Glendon A, Reznek Steven R, Wang Meng-jiao, Wang Ting

MPK: C08L 21/00, C08K 3/00, C08K 3/04...

Značky: kompozity, zmesí, spôsoby, elastomérne

Text:

...sú tu špecificky uvedené, budú.3 priememému odbomlkovi v oblasti techniky. ked využije tento opis, zrejmé aj možnosti použitia iných typov sadzl.0015 Jeden aspekt tohto vynálezu poskytuje elastomérny kompozit. zahmujúci sadze s hodnotami povrchovej plochy a štruktúry. ktoré spĺňajú rovnicu (1)pričom X je väčšie alebo rovné 0. Výhodne sa X rovná 0, a ked sa X rovná 0. rovnica (1) sa môže vyjadriť aj ako CDBP s (BET 2,9).0016 V rovnici (1)...

Kovové matricové kompozity hliníka, horčíka a titánu používajúce hexaborid vápnika

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1104

Dátum: 23.09.2002

Autor: Weaver Samuel

MPK: A01L 1/00, C22C 29/00, A01L 3/00...

Značky: horčíka, kompozity, titanu, kovové, hliníka, vápnika, hexaborid, používajúce, matricové

Text:

...kompozitu. Podľa tu opísaného spôsobu môžu byť častice boridu kremíka buď predmiešané s kovovými časticami alebo vmiešané do taveniny za vzniku kovovej matrice. Ďalšie príklady použitia práškovej metalurgie na výrobu kovových matricových kompozitných. materiálov sú opísané V patente US 5 712 014, ktorý opisuje použitie karbidu bóru pri príprave kovovéhomatricového kompozitu a V patente US 5 948 495, ktorý opisuje použitie práškových...

Plastoferitové kompozity

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2351

Dátum: 18.01.2000

Autori: Červinková Danica, Kišš Mikuláš

MPK: C08L 31/04, C08K 3/22, C08L 23/08...

Značky: kompozity, plastoferitové

Text:

...magnety) alebo ako feritové fólie pre arrdiovizuálnu techniku na korekciu a formovanie magnetického poľa vo farebných televíznych obrazovkách.Predmetom úžitkového vzoru sú plastoferitové kompozity s magnetický/mi rr-.astrrosťami, ktoré pozostávajú zo 70 až 90 hmotn. feritov na báze oxidov kovov ôsmej alebo druhej skupiny iviendelejevovej periodickej tabulky, 7 až 30 hmotn. k-Jpolyméru etylén/vinylacetátu a 1 až 3 hmotn. mastiv a...

Kompozity na báze korok – plast

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2306

Dátum: 08.11.1999

Autori: Kišš Mikuláš, Červinková Danica

MPK: C08L 97/02, C08L 31/04, C08L 23/10...

Značky: báze, korok, plášť, kompozity

Text:

...zhotovených na báze kompozitov korok plast v porovnani s prírodným korkom je možnosť využitia progreslvnejších spracovateľských technológií, napr. vstrekovania, pričom úžitkové vlastnosti výliskov zostávajú zachované, pripadne sú aj vylepšené.Predmetom tohto úžitkového vzoru sú kompozity na báze korok - plast, ktoré pozostávajú z 10 až 20 hmotn. korku, 90 až 80 hmotn. kopolyméru elylen/vinylacetát a 1 až 3 hmotn. polymémych mastív a...

Plastoferitové kompozity

Načítavanie...

Číslo patentu: U 986

Dátum: 11.10.1995

Autor: Somorčíková Ruth

MPK: B29C 45/00, B29B 9/00, B29C 70/00...

Značky: plastoferitové, kompozity

Text:

...aplikaciách můžu nahradzať kovy. Nie sú však známe magnetické kompozity na baze izotropneho práškovéhoPredmetom úžitkového vzoru sú Plastoferitove kompozity s magnetickými vlastnosťami, ktoré pozostávajú z 90 až 95 Z hmotn. strontnateho izotropneho feritoveho prášku, 1 až S Z hmotn. etylénvinylacetatového kopolymeru, 1 až 3 Z hmotn. polymérov propylénu a 1 až 3 Z hmotn. mastiv. ErzlłalachąuskułoćineoiaPlastoferitový kompozit je...

Kompozity na báze polyamidu 6 zo zníženou horľavosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270155

Dátum: 13.06.1990

Autori: Jahnátek Ľubomír, Michalíček Ľudovít, Kišš Mikuláš, Petrů Kamil, Žák Karol

MPK: C08K 3/22

Značky: zníženou, horľavosťou, báze, kompozity, polyamidů

Text:

...červenáho foeforu.Predletom tohto vynálezu eú kompozity na báze PA-B eo zníženou horlavoetou ktorá ee vyznačujú týa. že obeehujú 20 až 60 x haotnoetných polyamidu 6, 10 až 40 hmotnoetných hydroxidu horeőnateho a 10 až 40 x haotnoetnýoh vyetužujúoeho ainerálneho plniva a výhodou aaetence.Výhoda vynálezo epečive v tom že- použitie hydroxidu horečnatáho e maetenoe reep. ineho vyetužujúceho ainerálneho plniva ee okrem nehorľavej úpravy...

Kompozity polyalkenů s minerálními plnivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263262

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kimmer Dušan, Polouček Eduard, Kučera Miloslav

MPK: C08L 23/00

Značky: polyalkenů, kompozity, plnivy, minerálními

Text:

...jejich tevenine působí při zpracování jako mazadlo. Směs lépe zatéká do forem. Pŕltom jsou bloky s heteroatomy vázâny k polyalkenovému řetězci kovalentními vnzbemi,nemohou být tedy vytěsñovány.Myšlenka, použit knpolymery uvedených typů jako kompetibilizační přiendy nemohla být donedávna realizováne, protože nebyl nám způsob přípravy těchto kopolymerů. Teprve po nalezeni způsobu jejich eynatézy (viz A 0 190 127, A 0 220 722, AO 238 488, AO 238...

Pojivo pro kompozity

Načítavanie...

Číslo patentu: 239961

Dátum: 01.02.1988

Autori: Hakr Miloslav, Matijka Martin, Hrdina Jan, Klín Ladislav, Bálek Rudolf

MPK: C08L 63/00

Značky: pojivo, kompozity

Text:

...v lepsích zpraoovatelskýoh parametreoh kompozice /lepší a rychlejší rozliv, větší plnivost, lepší oddělování vzduohových bublin aj./. Vytvrzené pojivo je zdravotně nezávadné.Výohozí epoxidové pryskyřice se připravují známými způsoby alkaliokou kondenzací dianu s epichlorhydrinem. Z esterů kyseliny akrylové se použivají zejména n-butyl-akrylât, izobutylakrylát,sec.buty 1 akry 1 át, amylakryláty, n-oktyl-akrylát, 2-etn 1 hexy 1 akrylát,...

Pojivo pro kompozity

Načítavanie...

Číslo patentu: 233962

Dátum: 01.12.1986

Autori: Horák Zdeněk, Wiesnerová Ludmila, Wiesner Ivo, Jarolímek Přemysl, Novák Jiří

MPK: C08L 63/10

Značky: kompozity, pojivo

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká oboru syntetických pryskyřic - přípravy kompozitů. Je řešen problém přípravy kvalitních pojiv kompozitů se sníženou úrovní toxicity v nevytvrzeném stavu. Podstatou je pojivo vznikající vytvrzováním epoxidových pryskyřic modifikovaných akryláty kondenzačními produkty epoxidů a akrylátů s polyaminy. Pojivo může být využito při výrobě kompozitů ve všech oborech techniky.

Polymerní kompozity na celulózové bázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 230321

Dátum: 15.10.1986

Autori: Dautzenberg Horst, Loth Fritz, Beneš Milan, Lenfeld Jiří, Štamberk Jiří, Becker Manfred, Hahn Mathias

MPK: B01J 20/26, C08L 1/02

Značky: celulózové, kompozity, bázi, polymerní

Zhrnutie / Anotácia:

Polymerní kompozity na celulózové bázi, vyznačené tím, že sestávají ze sférických částic o průměru od 0,02 do 2 mm z vysoce porézní regenerované celulózy, jejíž úhrnný objem pórů zaujímá 60 až 90 obj. % a jejíž póry o velikosti od 10 do 1000 nm jsou zčásti vyplněny syntetickými polymery nebo kopolymery a zčásti zachovány prázdné.

Polymerní kompozity na celulózové bázi a spůsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 227506

Dátum: 01.09.1985

Autori: Lenfeld Jiří, Štamberg Jiří

Značky: výroby, jejich, kompozity, spůsob, polymerní, bázi, celulózové

Zhrnutie / Anotácia:

Polymerní kompozity na celulózové bázi vyznačené tím, že se stávají ze sférických částic o průměru od 0,02 do 2 mm, z vysoce porezní regenerované celulózy, jejíž úhrnný objem porů zaujímá 60 až 90 obj. % a jejíž pory o velikosti od 10 do 1O00 nm jsou zčásti vyplněny merkurovanou fenolformaldehydovou pryskyřici.