Patenty so značkou «kompozit»

Termoplastový kompozit a rúrka z neho vyrobená

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7335

Dátum: 07.01.2016

Autor: Pospíšil Ladislav

MPK: B32B 1/08, B32B 27/32, C08K 3/04...

Značky: rúrka, kompozit, vyrobená, termoplastový

Text:

...stavu technikyAko termoplastová matrica je použitý štatistický kopolymér propylénu a etylénu týchto charakteristík- index toku taveniny 0,25 (g/10 minút), (230 °C, 2,16 kg), (ISO 1133),- obsah etylénu 5 hmotn.,- hustota 902 kg/m 3 (ISO 1183/A). Bola pripravená Iúrka s rozmermi uvedenými V tabuľke 1.celková hrúbka Steny (mm)Uvedeným postupom bol zmeraný koeficient lineárnej tepelnej rozťažnosti (CLTE) s výsledkom (x 106/°C 178. Schematicky...

Termoizolačný kompozit

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6745

Dátum: 02.04.2014

Autori: Huraj Jozef, Huraj Pavol

MPK: C08K 3/00, B29B 17/00, C04B 18/00...

Značky: termoizolačný, kompozit

Text:

...a je vhodný do betónu, stavebnýchprvkov a na zásypy. Je možné použiť TIPA 80 V množstve až do 10 l a do 20 l cementu, sadry, sadrokartónovej drte a jemného prachového piesku pri hrubšom obaľovaní a na väčšie zaťaženie.Zároveň je treba poznamenať, že všetky stavebné suroviny sa nemusia použiť naraz, ale len podľa účelu použitia.Do 200 l vody sa pridá 5 l modifikovaného derivátu celulózy, 5 l cementu, 5 l sadry, 5 l jemného prachového...

Šlichtované sklené vlákna, šlichtovacia kompozícia a kompozit obsahujúci tieto vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 287585

Dátum: 21.02.2011

Autor: Gonthier Michel

MPK: C03C 25/40

Značky: šlichtované, obsahujúci, kompozit, sklené, šlichtovacia, tieto, kompozícia, vlákna

Zhrnutie / Anotácia:

Sklené vlákna sú potiahnuté v podstate vodnou šlichtovacou kompozíciou, ktorá obsahuje kombináciu - aspoň jedného bissilánu (A) všeobecného vzorca, kde R1, R2, R3, R4, R5 a R6 sú rovnaké alebo rôzne a predstavujú alkylové zvyšky s 1 až 6 atómami uhlíka, výhodne s 1 až 3 atómami uhlíka, Z predstavuje uhľovodíkový reťazec s 1 až 16 atómami uhlíka, ktorý môže mať jeden alebo viac heteroatómov N, O a/alebo S, - a aspoň jedného nenasýteného...

Kompozit klzného ložiska tlmiaceho vibrácie a objímka klzného ložiska a zostava klzného ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17539

Dátum: 30.09.2009

Autori: Heldmann Joerg, Hartmann Juergen, Burgett Dominique

MPK: F16C 27/06, F16C 33/20

Značky: klzného, kompozit, objímka, vibrácie, tlmiaceho, ložiska, zostava

Text:

...zabezpečiť účinné oddelenie zvukov šíriacich sa štruktúrou, takže možno minimalizovať prenos zvuku cez ložiská. Ak sa takáto objimka klzného ložiska použije v konštrukcii sedadla, dosiahne sa efektívne tlmenie vibrácií a oddelenie zostavy podlahy vozidla od nosnej konštrukcie sedadla, čo môže výrazne zvýšiť komfort pre vodiča aj cestujúcich.0011 Vlastnosťou kompozitu klzného ložiska je, že je možné ho získať v jednom alebo viacerých...

Fólia pre oblasť stavebníctva a fóliový kompozit

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16185

Dátum: 24.09.2008

Autor: Schröer Jörn

MPK: B32B 9/02, E04B 1/66

Značky: fólia, kompozit, oblast, stavebníctva, fóliový

Text:

...predĺženej skúšobnej dobe, tak ako je opísané vyššie. Ďalej je zrejmé, že funkčná vrstva môže vykazovať prinajmenšom jeden materiál získaný z obnovitelnej suroviny a dodatočne prípadne jeden ďalší biologicky odbúrateľný materiál.0016 Funkčná vrstva môže vykazovat prinajmenšom jeden polymér na báze obnovitelnej suroviny a/alebo prinajmenšom jeden biologicky odbúrateľný polymér alebo aj zmes rôznych polymérov na báze obnoviteľných surovín...

Priesvitný plastový kompozit

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19023

Dátum: 14.03.2007

Autori: Schultes Klaus, Eberle Christian, Albrecht Klaus, Höss Werner, Enders Michael, Schmidt Arne, Schröbel Sven, Blass Rudolf, Zietek Michael

MPK: B32B 27/30, B32B 27/40

Značky: priesvitný, plastový, kompozit

Text:

...z PMMA.Ďalej môžu byť vrstvy (l) a (2) zhotovené zo zmesí PMMA a TPU, PMMA a styrén-akrylonitrilových kopolymérov (SAN), zmesí PMMA a rázovo modíñkovanćho PMMA. Polymetylmetakrylát (PMMA), rázovo modiñkovaný PMMA (sz-PMMA), zmesi PMMA alebo sz-PMMA a fluórovaných polymérov, napríklad polyvinylidénfluoridu (PVDF), kde zmieša vací pomer medzi PMMA alebo sz-PMMA a PVDF môže byť napríklad v rozsahu 10 90 a 90 z 10 hmotnostných dielov.Kompozit...

Cementový kompozit

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4313

Dátum: 03.11.2005

Autor: Bolek Peter

MPK: C04B 18/18

Značky: kompozit, cementový

Text:

...výrobkami. Tiež je možné vyrábať vyľahčené výrobky, ktorých pevnostné charakteristiky výrazne prekračujú hodnoty pre pórobetóny a keramické výrobky, s veľmi dobrou spracovateľnosťou a homogenítou zmesi. Z hľadiska parametrov prenosu tepla a vlhkosti sú Cementové kompozitá s obsahom plastovej drviny porovnateľné s ľahkými betónmi, hlavne s betónmi s obsahom drevitého odpadu. V porovnaní s drevitým odpadom je však plastová drvina inertná...

Kompozitná niť, preparovacia kompozícia pre kompozitnú niť a kompozit na báze takýchto nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 284627

Dátum: 04.07.2005

Autori: Loubinoux Dominique, Boissonnat Philippe

MPK: D06M 13/224

Značky: kompozit, kompozícia, nití, niť, báze, kompozitnú, preparovacia, kompozitná, takýchto

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozitná niť obsahujúca sklenené nekonečné vlákna a termoplastové nekonečné vlákna, vybavená povlakom preparovacej kompozície, obsahujúcej základnú zmes a najmenej jednu prísadu vo forme esteru mastnej kyseliny. Kompozícia pre kompozitnú niť, obsahujúca základnú zmes a najmenej jednu prísadu vo forme esteru mastnej kyseliny. Predmetom riešenia je tiež kompozit na báze najmenej jednej organickej hmoty a skla, pričom obsahuje aspoň sčasti...

Predimpregnovaný laminát a spôsob jeho prípravy, kompozit a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284500

Dátum: 15.04.2005

Autori: Yli-urpo Antti, Kangasniemi Ilkka, Vallittu Pekka

MPK: A61L 27/00, A61K 6/08

Značky: predimpregnovaný, spôsob, kompozit, použitie, laminát, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Tvarovateľný predimpregnovaný laminát obsahuje vlákna a polymérnu matricu, ktorá je viacfázová a obsahujúca prvú zložku matrice pozostávajúcu z monoméru alebo dendriméru druhú zložku matrice pozostávajúcu z organických molekúl s vysokou molekulárnou hmotnosťou. Druhá zložka matrice tvorí lepiacu membránu predimpregnovaného laminátu so vzájomne prenikajúcou polymérnou sieťou (IPN) spojenou s prvou zložkou matrice. Predimpregnovaný laminát...

Výstužná sklená niť, kompozit vyrobený zo sklených nití, spôsob výroby sklených nití a sklená kompozícia na výrobu sklených nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 284333

Dátum: 27.12.2004

Autori: Bazin Jean-paul, Fournier Pascal, Creux Sophie, Genechten Jan Van, Gallo Marcelo Hernan

MPK: C03C 1/00, C03C 13/00

Značky: kompozícia, výstužná, vyrobený, spôsob, niť, nití, výrobu, sklená, kompozit, výroby, sklených

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú výstužné sklené nite, ktorých kompozícia obsahuje nasledujúce zložky v uvedených rozmedziach obsahov, vyjadrených v hmotnostných percentách: SiO2 58 až 62 % Al2O3 10 až 16 % CaO viac než 18 % MgO viac než 1,5 % CaO + MgO menej než 28 % Na2O + K2O + Li2O menej než 2 % TiO2 menej než 1,5 % Fe2O3 menej než 0,5 % B2O3 menej než 2 % F2 menej než 2 %, pričom kompozícia ďalej obsahuje menej než 1 % ostatných zložiek, a obsahuje viac než 0,5...

Tepelnoizolačný kompozit na báze odpadových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4004

Dátum: 01.12.2004

Autor: Huraj Jozef

MPK: C04B 18/00, E04B 1/74, E04C 1/40...

Značky: odpadových, báze, materiálov, kompozit, tepelnoizolačný

Text:

...pri hrubšom obaľovaní a pre väčšie zaťaženie.Zároveň je treba poznamenať, že všetky stavebné suroviny sa nemusia použiť naraz, ale len podľa účelu použitia.Do 200 l vody sa pridá 5 l vodného roztoku triizopropanolamínu (TIPA 80), 5 1 cementu, 5 l sadry, 5 l jemného prachového piesku, 5 l haseněho vápna a 5 1 sadrokartónovej drte. Takto premiešaná vodná emulzia sa postupne vlieva do bubna, v ktorom je 3 000 l polystyrénovej drte. Dokonale...

Sklené vlákna na vystužovanie organických a/alebo anorganických látok a kompozit obsahujúci aspoň jednu organickú a/alebo anorganickú látku a tieto sklené vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 284278

Dátum: 22.11.2004

Autori: Muller Didier, Augier Eric, Arpin Michel

MPK: C07F 7/18, C03C 25/10

Značky: látku, kompozit, anorganických, obsahujúci, vlákna, aspoň, jednu, vystužovanie, anorganickú, tieto, organických, sklené, organickú, látok

Zhrnutie / Anotácia:

Vlákna sú povlečené lubrikačnou kompozíciou, obsahujúcou aspoň jeden silán všeobecného vzorca Si(R1)(R2)(R3)(R4), v ktorom R1, R2 sú skupiny alkoxy, R3 je skupina alkoxy alebo zvyšok, zložený výhradne z uhlíka, vodíka a prípadne dusíka a R4 je zvyšok, zložený výhradne z uhlíka, vodíka a prípadne dusíka, obsahujúci aspoň jeden nenasýtený kruh, substituovaný aspoň jedným nenasýteným reťazcom, konjugovaným s týmto kruhom, pričom podiel silánu...

Injikovateľný kompozit na magnetickú cytolýzu metastatických kostných buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3311

Dátum: 07.07.2004

Autori: Rouquet Nicole Francine, Frayssinet Patrick Pierre

MPK: A61P 35/00, A61L 27/00, A61K 49/06...

Značky: injikovateľný, kompozit, cytolýzu, buniek, metastatických, kostných, magnetickú

Text:

...spôsoby liečby s cieľom zaistiťŠpecifickejší účinok na nádorové bunky. Tieto nové spôsobyliečby sú Cielené na odstránenie nežiaducich účinkov chemoterapie a ràdioterapie, ktoré vedú k lýze buniek s rýchlou proliferáciou a sú teda toxické pre kmeňové krvné bunky a pre rýchlo sa obnovujúce bunky epitelu. Sú založené na transporte inaktívnej molekuly do kontaktu 5 nádorovými bunkami, pričom sa molekula po dosiahnutí nádoru aktivuje. Fixácia...

Ultraľahký lemovací kompozit

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14366

Dátum: 08.12.2003

Autori: Semeniuk Brad, Fisher James, Ehrler Peter, Khan Hameed, Tenssendorf Steven

MPK: G10K 11/168

Značky: lemovací, kompozit, ultraľahký

Text:

...000 Pa. Tento oddeľovač môže byt vytvorený z akéhokoľvek vhodného materiálu, najmä poréznej peny alebo gélu. Ďalej viacvrstvový produkt podľa predkladaného vynálezu zahrňuje akusticky transparentnú, veľmi tenkú a ľahkú fóliu usporiadanú medzi podpornou vrstvou, t.j. druhou penovou podkladovou vrstvou a prvou, zvuk absorbujúcou AFR vrstvou. Táto akusticky transparentná fólia môže byťvytvorená z akéhokoľvek termoplastického materiálu, najmä...

Kompozit na báze polypropylénu so zníženou horľavosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2491

Dátum: 12.06.2000

Autori: Bolačeková Ľubomíra, Kišš Mikuláš, Oravec Ivan, Gašparovič Ľudovít, Zvara Milan

MPK: C08K 3/32, C08L 23/12, C08K 5/09...

Značky: báze, kompozit, polypropylénu, horľavosťou, zníženou

Text:

...vlastnosti, ale zlepšuje sa spracovateínosť a vzhľadové a úžitkové vlastnosti kąumpozitov.Podstata tohto riešenia spočíva v kompozite na báze poiypropylénu so zníženou horravostou, ktorý pozostáva zo 40 až 60 hmotnostných polymérov propylénu, 30 až 50 A- hmotnostných metafosforećnanu amonneho a 0,5 až 5,004, hmotnostných pçilypropylénu štepeného 0,1 až 5,0 hmotnostnými maleinanhydridu.Podstatu úžitkového vzoru ozrejmujú nasledovné...

Termoplastický kompozit so zvýšenou tieniacou schopnosťou ionizujúceho žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278939

Dátum: 04.12.1996

Autori: Mátel František, Kišš Mikuláš, Fülöp Marko, Gašparovič Ľudovít, Ďuriš Ladislav

MPK: C08K 3/00, C08J 3/20, C08K 13/02...

Značky: termoplastický, žiarenia, kompozit, tieniacou, zvýšenou, schopnosťou, ionizujúceho

Zhrnutie / Anotácia:

Termoplastický kompozit so zvýšenou tieniacou schopnosťou proti ionizujúcemu žiareniu na báze polyolefínov, najmä polypropylénu. Kompozit obsahuje polypropylén, síran bárnatý a mastivá-deriváty vyšších mastných kyselín. Možno ho využiť pri výrobe ochranných krytov proti röntgenovému žiareniu v oblasti medicíny a v iných odvetviach.

Polymérny kompozit na výrobu ortopedickej obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 278866

Dátum: 07.02.1996

Autori: Hrabinský Vladimír, Valent Mikuláš, Civáň Karol, Ďuriš Ladislav, Jurík Ľudovít, Kišš Mikuláš

MPK: B29D 31/50, A43B 13/02

Značky: kompozit, výrobu, polymérny, ortopedickej, obuvi

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozit na báze polymérov alebo kopolymérov etylénu a korku je určený na výrobu ortopedickej obuvi. Tento materiál je elastický, ľahký, mäkký, umývateľný a dobre lepiteľný bežnými obuvníckymi lepidlami. Predmet vynálezu možno využiť na výrobu bežnej obuvi, na výrobu obkladových a podlahových dielov s korkovým vzhľadom a pod.

Termoplastický kompozit so zníženou anizotropiou zmraštenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1074

Dátum: 10.01.1996

Autori: Jurík Ľudovít, Ďuriš Ladislav

MPK: C08K 5/09, C08L 15/00, C08K 3/40...

Značky: zníženou, zmraštenia, termoplastický, anizotropiou, kompozit

Text:

...čínidiel na báze nasýtených a nenasýtených karboxylových kyselín. s výhodou kyseliny akrylovej,metakrylovej, maleinovej a ich derivátov.Obsah polymérov propylénu je 30-95 hmotnostných dielov, EPDM kaučuku 5-20 hmotnostných dielov, skleného vlákna 5-40 hmotnostných dielov a modiíikačnýoh öinidiel 0.2-5 hmotnostných dielov.Podstatu vynálezu ozrejmujú nasledovné príklady.Zmes pozostávajúca z 20 hmotnostných dielov skleného vlákna 80...

Elektricky vodivý kovokeramický kompozit

Načítavanie...

Číslo patentu: 268026

Dátum: 14.03.1990

Autor: Kotek Vladimír

MPK: H01B 1/16

Značky: vodivý, elektricky, kovokeramický, kompozit

Text:

...Výhodou je, že kovokeramický kompozit podle vynálezu lze vedle běžných postupu obráböt i netradičními způsoby, napr. vyjiskřováním. Tak je možno připravit i tvarove složitá kovokeramickě výrobky.Oproti známým Poitupůn při přípravě kovokeramických materiálů mokrou cestou se kovokeramicü kompozit podle vynálezu pripraví bežnou keramickou technologií z práš» kových výchozích materiálů. Slinování takto pripravovaných kovokeramických...

Termoplastický elastomérny kompozit kaučuku a polyetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252989

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mňuk Jiří, Skřivan Vladislav, Synak Dušan, Bíňa Jaroslav, Lačok Ján

MPK: C08F 210/18, C08F 110/02, C08L 9/06...

Značky: kompozit, termoplastický, elastomérny, kaučuku, polyetylénu

Text:

...materiálu, zmäkčovadlá migrujú, čím negatívne ovplyvňujú nielen fyzikálne vlastnosti materiálu pri zvýšených teplotách, ale aj samotný proces starnutia materiálu, sfarbujú zmesi a obmedzená znášanlivosť s kaučukmi vedie pri vyššom obsahu zmäkčovadiel k spracovatelským problémom, akými sú zvýšená lepivost na zariadenia a tvorba plynných dutín vo výrobku.Na zlepšenie fyzikálnych vlastností termoplastických elastomérov sa používajú rôzne druhy...

Polymerní kompozit na bázi poIypropylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245616

Dátum: 15.10.1987

Autori: Ševeík Bohumil, Borošová Gabriela, Koiš?an Vladimír, Mikláš Emil, Hofbauer Henrich, Odry Csémi Vojtich, Bueko Michal

MPK: C08L 23/12

Značky: kompozit, poiypropylenu, bázi, polymerní

Text:

...sulfidů nebo disulfidů a případně jejich kombinace s organickým fosfitem obecného vzorce P 03 R 1 R 2 R 3 v hmotnostním poměru 1 1 až 1 5, kde R 1 až 3 jsou alkylované fenyly s počtem atomů uhlíku v alkylovaném rsdikálu od 9 do 15, vše v přepočtu na 100 hmot. dílů polypropylenu.Jako orgsnického fosfitu je možné použít například tris-nonylfsnylfosfitu, směs mono~ a di-nonylfenylfosfitü. Jako organických sulfidů a disulfidů lze použít...

Hydrofilní silikonový kompozit a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251890

Dátum: 13.08.1987

Autori: Lopour Petr, Vondráček Petr, Šulc Jiří

MPK: C08L 83/04

Značky: silikonový, hydrofilní, kompozit, způsob, výroby

Text:

...hmotnosti stanovené viskćozimetricky asi 500 000. Byly připraveny směsi o obsahu práškom/item piolyĺHEMA 20,50 -a 100 dsk tj, hmotuxoustiních dílů polyHEMA no 100 hmoomoosteních díiů kvaučukuj, do kterých bylo dále přimisiemiou 1,2 idsk pasty z bis 2,4-dichilorbenziovylperoxidu a stejanéhov množství sili~.konovéhio oleje. Ze směsi byxly VylĺSi-TjVány při 110 °C po dobu 15 minut listy 1 mm silné.Roivnovážmé zbotnávxií vodou bylo u...

Kompozit z epoxidové matrice s termoplastickou výztuží

Načítavanie...

Číslo patentu: 237669

Dátum: 01.06.1987

Autori: Uhmann Ilja, Novák Jaroslav, Stejskal Pavel, Zemánek Otakar, Marinčová Helena, Kebrle Ondřej

MPK: B32B 27/00

Značky: matrice, termoplastickou, výztuží, epoxidové, kompozit

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozity z epoxidové matrice a termoplastické výztuže, vhodné pro výrobu mechanicky silně namáhaných táhel, tyčí nebo jiných mechanických spojovacích prvků v prostředí plynného fluoridu sírového s výskytem zplodin hoření elektrického oblouku.

Podošvový kompozit

Načítavanie...

Číslo patentu: 250028

Dátum: 15.04.1987

Autori: Oravec Ján, Oždáni Ján, Hanzlík Stanislav

MPK: C08L 27/06

Značky: kompozit, podošvový

Text:

...elastomérmi, technológiou vstrekolisovania alebo intrúzie taveniny zmesi polyméroiv do dutiny tvar-ovacej formy, dochadza vplyvomCim ŕealiciáin pblyriiérnyohiizložiêlkza šifrčasného vytvárania trojrozmernejštruktú,L hiąäzy iši sp ,v oovatelská viskozita a šĺŕiěłžšlšââàeêłñžfianiežžpri ďalšom spracovaní. Nevýhodou uvedených jvzmesí je zníženie -odolnosti voči oderu, odolnosti voči pres-ka niu. .pri,...

Vlákny vystužený polymerní kompozit z polyethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249492

Dátum: 12.03.1987

Autori: Pelzbauer Zdeněk, Zenke Dieter, Schulz Eckhard, Hirte Rolf, Raab Miroslav, Melior Joerg-peter

MPK: B32B 17/04

Značky: vlákny, vystužený, kompozit, polymerní, polyethylenu

Text:

...mít stejnou střední relativní molekulovou hmotnost. Mohou se zpracovat obvyklými postupy v libovolné tlouštce.Jako vyztužujfcí materiál slouží vysokopevná a vysokomodulová nekonečná nebo krátká vlákna ze stejnáho materiálu jako matrice. které se vyznačují sníženým podílem lamelárního krystalického materiálu,přičemäi zde může být střední relativní molekulová hmotnost různá. Vhodná jsou nekonečná nebo krátká vlákna libovolné délky, která mají...

Kompozit polyvinylchloridu so zlepšenými fyzikálno-mechanickými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 229878

Dátum: 15.04.1986

Autori: Szulényi František, Střešinka Jozef, Mokrý Jozef

MPK: C08L 27/06

Značky: kompozit, zlepšenými, vlastnosťami, fyzikálno-mechanickými, polyvinylchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka kompozitu polyvinylchloridu, ktorý má zlepšené fyzikálno-mechanické vlastnosti, najmä rázovú húževnatosť. Kompozit pozostáva z 95 až 75 % hmot. d. polyvinylchloridu a/alebo kopolymérov vinylchloridu, 5 až 25 hmot. d. polyuretánu a/alebo polyuretánmočoviny a z 0,5 až 5 hmot. d. antimonitého a/alebo bárnatého, bárnato-zinočnatého, vápenato-zinočnatého tepelného stabilizátora polyvinylchloridu a/alebo kopolymérov vinylchloridu, s...

Polymerní kompozit na bázi polypropylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227206

Dátum: 15.11.1985

Autori: Řezník Jan, Rubeš Jiří, Šmejkal František, Franta Jiří, Hrdlička Jaroslav, Trojna Milan

Značky: bázi, polypropylénu, kompozit, polymerní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polymerního kompozitu na bázi polypropylenu. Jako složky zlepšující fyzikálněmechanické vlastnosti kompozit obsahuje mikromletou slídu, organofunkční silan, stabilizátor a organický fosfit.

Ternární polymerní kompozit na bázi polypropylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226268

Dátum: 15.04.1985

Autori: Franta Jiří, Rubeš Jiří, Trojna Milan, Řezník Jan

Značky: polymerní, ternární, polypropylénu, bázi, kompozit

Zhrnutie / Anotácia:

Ternární polymerní kompozit na bázi polypropylenu, vyznačený tím, že se skládá z 90 až 10 hmotnostních dílů polypropylenu, 5 až 80 hmotnostních dílů polyetylenu a 5 až 40 hmotnostních dílů skleněného vlákna apretovaného organofunkčními silány, vše vztaženo na 100 hmotnostních dílů ternárního polymerního kompozitu.