Patenty so značkou «kompozice»

Stabilizované kompozíce prchavých alkylačných činidiel a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12504

Dátum: 14.03.2006

Autori: Pimley Mark, Crooks Peter, Alonso Robert

MPK: A61K 31/50, A61K 31/13, A61K 31/16...

Značky: použitia, alkylačných, činidiel, spôsoby, kompozice, prchavých, stabilizované

Text:

...čiastočná odozva NR neuvádza sa.Tabulka 1 Topikálne podávanie horčićného dusíka pn fungoidnej mykoze (MF)0013 Neexistuje dôkaz akejkolvek klinicky významnej systemickej absorpcie topikálne aplikovaného horćićného dusíka. Nepozorovali sa žiadne systemíoké toxicity z perkutánnej absorpcie pri dlhodobom topikálnom použití horćićného dusíka pri MF.0014 Genetická toxicita - nepozorovala sa genetická toxicita pri použití topikálne aplikovaného...

Tvrdidlo pro epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 272511

Dátum: 12.02.1991

Autor: Wiesner Ivo

MPK: C08G 59/50

Značky: kompozice, tvrdidlo, epoxidové

Epoxidová kompozice zejména pro lité podlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270731

Dátum: 12.07.1990

Autori: Opl Jan, Wiesner Ivo, Rajdl Josef, Prachař Otakar, Jarolímek Přemysl, Wiesnerová Ludmila

MPK: C08L 63/00

Značky: kompozice, epoxidová, lité, zejména, podlahy

Text:

...s použitím známých polyaminických neho polyaminoamidických tvrdidel, aduktů polyaminů s epoxidy nebo epoxidovanýmí uhlovodíky,adukty polyaminických sloučenin a akryláty, maleináty nebo fumaráty a podobné. Vytvrzování lze podle potřeby urychlovat přídavkem 0,01 až 5 3 hmot. fenolických sloučenin, merkaptanů,polyalkoholů, vody, organických nebo anorganických kyselín apodobně.Častice mikromletého vápence povrchové upravené mastnými kyselinami...

Epoxidové kompozice zejména pro rozlivové až roztíratelné elektrostaticky vodivé povlaky stavebního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270730

Dátum: 12.07.1990

Autori: Rajdl Josef, Jarolímek Přemysl, Wiesnerová Ludmila, Wiesner Ivo, Prachař Otakar, Opl Jan

MPK: C08L 63/00

Značky: vodivé, elektrostaticky, stavebního, epoxidové, roztíratelné, díla, povlaky, kompozice, rozlivové, zejména

Text:

...tvrdidel, adukty polyaminů a podobně.V roli reaktivních ředidel se používají glycidyletery monofenolů, glycidetery alkoholů, glycidestery, glycidylaminy, estery kyseliny akrylové, maleinové nebo fumarové, etylenkarbonát, propylenkarbonát a podobně. Z nereaktivních ředidel se dává přednost zejména esterům kyseliny fosforité, ftalové, citronové, adipové, esterům epoxidovaných mastných kyselín a p°dQbně Nereaktivníchředidel se obvykle...

Integrálně armovaná plastická kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 270728

Dátum: 12.07.1990

Autori: Štepita Matej, Bednář Alois, Florovič Stanislav

MPK: C09J 3/14, C08K 3/40, C09D 3/727...

Značky: armovaná, kompozice, integrálně, plastická

Text:

...dále kationaktivní tenzid, který s aminoamidy kyselín působí synergicky na zvýšení plasticity, houževnatosti a stability výsledného produktu.Dokonale se zhomogenizuje v hmotnostních dílech 47,0 dílů vodné disperze polyvinylacetát-butylakrylát o molárním poměru komonomerů 41 a o sušině 50 hmot., 4,0 díly skleněných vláken o délce 3 mm opatřených aminoamidem na bázi kyseliny stearové a dimetylentriaminu v molárním poměru 11 a solubilizovaným...

Vzduchem inhibovaná kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 270279

Dátum: 13.06.1990

Autori: Křivánek Jiří, Klátil Karel

MPK: C08L 63/10, C08L 33/06

Značky: kompozice, inhibovaná, vzduchem

Text:

...vlastnosti, tj. stabilita kompozice ve styku se vzduchom nejméně 1 rok, ssmovolné vytvrzení zs nepřístupu vzduchu mezi dvěma čistymi kovovými povrchy během několika hodin za normální teploty, možnost použití aktivátorú pro nekcvově povrchy součástí a možnost použití aktivátorů pro velmi rychlé vytvrzení během několika minut. Vytvrzená vrstva vytváří mezi povrchy součástí tzv. uložení bez vůle, takže součástí jsou dokonale fixovány proti...

Způsob výroby kompozice k izolaci vůči vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 270232

Dátum: 13.06.1990

Autori: Zádor Mihály, Dregus József, Juhász Lajos, Kávássy Miklós, Szépvölgyi János, Medgyesi Iván, Székely Tamás, Juhász Imre, Nagypál Mária

MPK: C09K 17/00

Značky: způsob, izolaci, vůči, výroby, vlhkosti, kompozice

Text:

...nebo jejich směsi.Tetraetoxysilan a perethoxypolysiloxanové oligomery se používojí V hmotnostním poměru 3 1 až 1 3, zatím co polyalkoxymethylsiloxan a elkoholát hlinítý se používaJi v poměru směsi 2 1 až 4 1.Kondenzační produkt podle vynálezu je dobře rozpustný v alkoholech s 1 až 4 otomy uhlíku a ve aměsích takovýohto olkoholů. ýzolační kompozice sepmužívš ve formě 5 až 30 elkoholického roztoku.Produkt vyrobený způsobem podle vynálezu...

Nízkoviskózní epoxidové kompozice pro vakuoinjekční impregnaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 269289

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lachmann Zdeněk, Patev Nikolaj, Dobáš Ivan

MPK: C08L 63/00

Značky: nízkoviskozní, kompozice, epoxidové, impregnaci, vakuoinjekční

Text:

...a łlm-diglycidylderivátąrprimámíoh e/nebo eekundárníoh mind obeehujícíoh Jeden nebo více tématických kruhu. Arometiolqý kruh může být dále eubstítuovún napr. elkylekuzpinami e počtom uhlíků 1 až 5, hąlogenovými etomy, elkoxyekupinami s počtom uhlíků l až 5 nebo hydroxylovými aku» » pinemi. Jekovpŕíkled použitých glyoidylderivetů lze uvćet mll-diglyoidylenilin, NJł-di i glyoídyl-p-toluidin, MJC-diglyoidyl-o-snisídin,...

Kompozice hydrosilylačně vulkanizovatelného silikonového kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269104

Dátum: 11.04.1990

Autori: Čapka Martin, Heidingsfeldová Marta

MPK: C08G 77/20

Značky: vulkanizovatelného, kompozice, kaučuku, hydrosilylačně, silikónového

Text:

...jako bydrotobizeční činidls nebo hydraulické kapaliny, jejich předstsviteli jsou především Etylsilikát 29 ą Etylsilikát 40, jedná se o směs oligomerů kyseliny křemičitá s jejich esterů (např. Etylsilikát 40 je směs rozvětvenýoh oligomerů vzniklé čáatečnou hydrolýzou totrsetoxysilanu mající obunh S 102 přibližně 40 s průměrným elošením odpovídajícím přibližně pentameru tetrsetoxysilsnu. Telechelickć nenssycené polysiloxnny s kstslyzátory...

Reaktivní epoxidová kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 269090

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krudenc Ladislav, Novák Jiří

MPK: C08L 63/00

Značky: reaktivní, epoxidová, kompozice

Text:

...nostává i u diizooktylftolátuo zkoulany byly i epoxidová astery,glycorídy nsotnýoh kyselín polyaorní sostno olkoholy, estory otylenglykolaonoolkyláteru o orgoniokýli kysolinoli, sdukty totrshydrofurfurylslkoholu o etylonoxideno Polyglykoly zhorlují tepelnou odolnost o zvyäují novlhavooto Jsou vhodnájií pro tvrzoní onhydrídy. Dále lze použít trifenylfoofát, chlorporołin, bonzylbutyftalát, dípropylonglykoldibonzoát, difenoxyotylforasl o ju...

Reaktivní epoxidová kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 269088

Dátum: 11.04.1990

Autori: Novák Jiří, Krudenc Ladislav

MPK: C08L 63/00

Značky: kompozice, reaktivní, epoxidová

Text:

...lze kombinovat s allylderiváty získanými např. reakcí allylchloridu s renoly či bisrenoly.Používané epoidové pryskyřioe jsou obvykle dianového typu o střední molekulové hmotnosti 300 až 600 a mohou obsahovat i plniva, pigmenty i přísad regulující mechanické a technologické vlastnosti. Kepalné epoxidové elsstomery mají střední molekulovou hmotnost500 až 1 000. Jedná se o produkty na bázi epoxidových pryskyřic nebo sloučenin o střední...

Herbicidní kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 268804

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pallos Ferenc Marcus, Gray Reed Alden

MPK: A01N 47/16, A01N 47/10

Značky: herbicidní, kompozice

Text:

...eloučenina obecného vzorce I,kde n Je cvcôanm., um nebo hnlosenallyl, n Je c,.o 6 anq 1 a n 3 Je c,.c 6 a 1 xy 1 nebo c 5-C 7 c 7 k 1 oe 1 b 1. .Výhodná Je rovněł eloučenina obecného vzorce I, kde R a R 2 Jsou nezávisle c 1-c 5 ą 1. mn. 33 Je cĺ-Oôełlbl nebo cmohom.Další výhodná oloučenina Je eloučonina obecného vzorce I, kde R a R 2 Jeou nezáviele C,-O 4 n 1 ty 1 a R 3 Je bud c,-c 4 anq 1 nebo cynonem.Ještě výhodnüJäí Je elončenina obeenáho...

Směsná kompozice vhodná pro vytvoření komplexního ohnivzdorného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 268515

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kenderi László, Kenderi Tibor

MPK: C09K 21/00

Značky: směsná, ohnivzdorného, komplexního, kompozice, vhodná, vytvoření, systému

Text:

...kaolinu nebo křemičitanu kaolinového jemného meliva, l až 40 hmot CS 268 515 82 3nosti ilitoveho jemného meliva, 2 až 50 hmotnosti vodné polyvinylidenchloridové dieperze a dále vodu v množství do l 00 hmotnosti, přičemž jestliže se materiál aplikuje ve dvou vretvách obsahuje rovněž barvivo a materiál pro zesílení povlaku nebo pro příprevu přapažek obsahuje přinejmenším 10 hmotnosti eekených vláken ekelní vlny, 1 až4 hmotnosti...

Hydraulicky reagující kompozice pro povrchové úpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268438

Dátum: 14.03.1990

Autor: Štepita Matej

MPK: C04B 26/14, C08L 63/02, C04B 26/04...

Značky: úpravy, povrchové, kompozice, hydraulický, reagující

Text:

...kapalné epoxidové pryskyříce a epoxíd. hmot. ekvivalentu 170 a viskozitě B 000 mPas a 12,0 dilů vodného roztoku polyaminoamidové pryskyříce, která je kondenzátem styrenu s díatylentriaminem a B hmot. emulgátotů o sušině 50 hmot na bázi etoxilovaného nonylfenolu s 5 moly etylenoxidu na 1 mo 1 nonyltenolu. Po zhomogenizování vznikne tixotropní pastovitá hmota, kterou lze na podklady nanášet natíráním nebo válećkováním a stěrkováním. Po...

Kompozice pro vytvrzování epoxidových práškových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 268348

Dátum: 14.03.1990

Autori: Klejch Jiří, Berková Jarmila, Tůma Zdeněk, Jelínek Karel, Matějíček Alois, Hájek Karel

MPK: C08G 63/12, C08G 59/42

Značky: práškových, kompozice, epoxidových, vytvrzování

Text:

...kyselin, například kyselín stearové. olejové, pelargonové, rozvětvených mastných kyselín a počtom uhlíkových atomů 9 až 21 aj. Jako urychlovače reakce těchto složek se používají eloučeniny kovů 2. a 4,sloupce periodického systemu prvků, hlavně oxidy a soli. například octan a steeran zinečnatý, vápenatý, hořečnatý nebo barnatý, a dále organické dusikaté báze, například lauryldimethylbanzylamoniumbromid, benzyldimethylemin,...

Těsnicí kompozice odolná vůči oxidantům

Načítavanie...

Číslo patentu: 268116

Dátum: 14.03.1990

Autori: Marek Vladislav, Svoboda Václav, Landovský Karel

MPK: C09K 3/10, C08L 27/012, C08L 27/018...

Značky: vůči, kompozice, odolná, oxidantům, těsnicí

Text:

...do 180 OC. Rovněž obsah volných vícesytných anorganíckých kyselín je vhodný jednak pro jejich pasivační účinky na povrchy železných součástí a jednak pro zvýraznění plastícity kompozice při utěsňování aparatur vyrobených z křehkehc materiálu, napr. skla.Těsníci kompozíce je trvale plastická a tím vhodná pro utčanovàní styčných ploch strojových skříní, přírubových spojů a vŕeten uzavíracích orgánů, používaných při výrobě a zpracování kyslíku...

Kompozice citlivá na světlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 267658

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lužkov Jurij, Grišina Antonina, Kazarinov Vladimir, Usačeva Tamara, Černov Gennadij, Vannikov Anatolij, Almazova Emilija

MPK: G03C 1/72

Značky: světlo, citlivá, kompozice

Text:

...06 Pa 6 DTKH nponcxonur ynaneuue uvupooarnpúüanmero TeTPa 6 pUMHeTaHa u cmuaxa nonusyrnuaxpunara. npuuuunman K norepe cnnen PaUTBUPHMOCTH B oprnnuuecxnx pacruunwenux. Ten canun ooecneuuauercn eosnomnocrb uuuraumuüuoru nauecennn.ÓHÉIOTOJIH. .40 ľ IIHGGIIZIHJIBHHJHHE. 2 l HHłlD-lĺa M 3 l TETPa 6 POHMETaH 3. PH BTOH KCIHEHHHŘ CDCT 8 B KDMIIDTJHIIHH cJIe-nynmuü. Bethnuoeuunuanuunu 4.0 nuncm 0.2 nouucwupon 6.0 Terpaaunuewau 3.0 Tonyoa...

Kompozice pro modifikaci a plastifikaci polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267595

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vogel Tomáš, Müller Karel, Crkal Jan, Hudeček Slavko, Kubánek Vladimír, Doležal Vladimír, Kroupa Jiří, Binko Jan, Wiesner Ivo, Kruliš Zdeněk

MPK: C08L 67/02

Značky: modifikací, plastifikaci, kompozice, polymerů

Text:

...mtelosy. 2 monoąncoholů se používaní s výhodou primární a sekundární alkoholy zejména hutanol, izobutanol, anrylalkoholy, oyklohaxąnol, motyloyklohoxanol, benzylancohol,metylbenzylajkohol, Z-etylhoxanol a dallí.Kompozioo dle vynâlezu Jsou obvykle viskozní kapaliny světlo žluté až öenrenohnödó barvy o viskozitě nejvýše 100.000 mPn.s/25 °c. ProkązuJí dobrou snáäenlivoet a účinný plastifikąční efekt s polystyrenem, polymetylalwyláten,...

Adhezivní kompozice pro rubové povlaky plošných textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 267897

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pichrt Aleš, Sapák Vítězslav, Rajkovič Jozef, Surma Karel, Pobišová Miroslava, Markuš Stanislav

MPK: D06M 15/263

Značky: kompozice, plošných, povlaky, rubové, adhezivní, textilií

Text:

...hmotnostních. Obsah polymerních složek v adhezivní zátěrové kompozici je v rozmezí 13-25 hmotnostních, 5 výhodou 17 , přičemž složky A, B jsou zastoupeny v poměru 90-99,6 0,4 - 10 hmotnostních, s výhodou v poměru 95,74,3, nebo složky A, B, C jsou zastoupeny v poměru 90-99,60,4-50,DA-5 hmotnostních, s výhodou v poměru 95,64,30,4.Obsah termoreaktivního kopolymeru A zabezpečuje oproti současným pojivům trvalé zvýšení ohebnosti a pružnosti...