Patenty so značkou «komponentu»

Tepelný štít vybavený oporným ramenom voči komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21054

Dátum: 30.01.2013

Autor: Roger Christophe

MPK: B60R 13/08, B62D 25/08, B62D 29/00...

Značky: štít, vybavený, oporným, voči, komponentu, tepelný, ramenom

Text:

...pred teplom vyskytujúcim sa motorovompriestore, a takýto tepelný štít vložený medzi motorový priestor a komponent, pričom sa tento štít opiera o komponent svojim vystupujúcim ramenom.0015 Ďalšie predmety a výhody tohto vynálezu budú jasné po prečítaní nižšie uvedeného opisu prednostného spôsobu realizácie, ktorý sa odvoláva na pripojené obrázky, na ktorých- obrázok 1 je schematický bočný pohlad zobrazujúci prednú časť motorového vozidla,...

Metóda výroby komponentu z plastového materiálu na acetátovej báze a takto vyrobený komponent

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15849

Dátum: 10.11.2010

Autor: Cenere Nicola

MPK: B29D 12/02, B29C 65/48

Značky: metoda, vyrobený, materiálů, výroby, takto, komponent, plášťového, komponentu, báze, acetátovej

Text:

...jednoducho a efektívne komponentu vyrobeného z plastového materiáluna acetónovej báze, ktorý prekonal nedostatky techniky vstrekovania ataktiež nedostatky lepenia vrstiev.0015 Ďalším cieľom vynálezu je dosiahnutie komponentu, napríklad, ale nie len pre rámy na sklá, ktoré je ľahké aekonomické vyrobiť a ktoré prekonáva nevýhody stavu techniky.0016 Prihlasovateľ navrhol, otestoval avyhotovil predmet vynálezu prekonávajúci nedostatky...

Montážny komponent a spôsob výroby montážneho komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16343

Dátum: 23.09.2010

Autor: Studniorz Thilo

MPK: E04B 9/18, F16B 5/10, F16B 5/07...

Značky: montážny, montážneho, spôsob, komponentu, komponent, výroby

Text:

...podstatne zoslaboval. Zásadne je tiež možné,že namiesto štrbín sa do dielcov vytvárajú väčšie otvory, dokiaľ sa nevytvoriapráve požadované oblúkovité hrany pomocou týchto otvorov.0013 Podľa ďalšieho prednostného uskutočnenia vynálezu sú spojovacie úseky dielca usporiadané práve na tej istej strane dielca. Tým sa zaručuje, že na jednej strane dielca sú usporiadané práve aspoň dva spojovacie úseky, ktoré môžu zaberať práve v dvoch spojovacich...

Spôsob a zariadenie pre spájanie komponentu so substrátom pridaním spájkovacej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11462

Dátum: 09.10.2009

Autori: Morelle Jean-michel, Lenoir Romaric, Dimelli Sandra, Vivet Laurent, Deneu-fontaine Laurent

MPK: B23K 3/08, H05K 13/04, B23K 1/005...

Značky: substrátom, pridaním, hmoty, spôsob, spájanie, komponentu, zariadenie, spájkovacej

Text:

...pôsobí na hmotu. Prvok je tak nehybný.0014 Potom, v priebehu zahrievania, hmota skvapalnie a intenzita spätnej sily vyvíjanej hmotou na prvok sa zníži, takže má menšiu veľkosť než gravitačná sila, ktorou prvok pôsobí na hmotu, čo spôsobí pohyb prvku smerom k substrátu pod vplyvom gravitačnej sily.0015 Je tak možné určiť vývoj zmien skupenstva hmoty vzávislosti nameraní zmeny pohybu súčiastky.0016 Spôsob spájania podľa vynálezu môže ďalej...

Nastavovacie zariadenie na pozdĺžne prestavenie komponentu motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15024

Dátum: 28.08.2008

Autori: Zacharias Michael, Stemmer Jürgen, Giorgio Denis, Schmale Uwe

MPK: B60N 2/08

Značky: zariadenie, komponentu, vozidla, motorového, pozdĺžne, prestavenie, nastavovacie

Text:

...nastavovacie zariadenie obsahuje tak usporiadané blokovacie zariadenie, že zablokovaním blokovacieho zariadenia dôjde k zablokovaniu vzájomného relatívneho prestavenia pozdĺžnych koľajničiek a odblokovaním blokovacieho zariadenia je možné zrušiť zablokovanie pozdĺžnych koľajničiek, pričom toto blokovacie zariadenie je vybavené množstvom západkových čapov, na zablokovaniepozdĺžnych koľajničiek je nastavený aspoň jeden západkový čap do...

Spôsob a zariadenie na potlač komponentu s dvoma navzájom naklonenými povrchovými oblasťami pomocou digitálneho spôsobu tlače

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10207

Dátum: 06.05.2008

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B41J 3/407

Značky: dvoma, tlače, povrchovými, navzájom, pomocou, komponentu, spôsob, naklonenými, potlač, spôsobu, zariadenie, digitálneho, oblasťami

Text:

...°) konštantné 100 , a v oblasti od Oi. 45 ° do napríklad o 60 ° sa potom znižuje na 0 . Oblast, vktorej je sklon medzi prechodovou oblasťou 18 a prvou povrchovou oblasťou 16 väčší ako 60 stupňov, nie je v diskutovanom kroku potlače vôbec potláčaný, pretože vdôsledku vysokého uhla sklonu by v dôsledku odrážania kvapiek neboli zaistené definované pomery.Na vysvetlený krok potlače I nadväzuje ďalší krok potlače Il, v ktorom sa potlačí druha...

Spôsob výroby komponentu s potlačeným pravým dreveným povrchom a komponent vyrobený týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16225

Dátum: 09.04.2008

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B44F 9/02, B44C 5/04, B41J 3/407...

Značky: týmto, spôsob, vyrobený, dreveným, spôsobom, komponentu, komponent, výroby, povrchom, pravým, potlačeným

Text:

...plochy prechádzajúce do hrán.0031 Požadované drevo by malo byt na svojom najsvetlejšom mieste tmavšie ako základné drevo. Napríklad, úžitkové drevo jaseň možno potlačiť s palisandrom alebo zebranom ako požadovaným drevom, alebo úžitkové drevo gabon možno potlačiť s mahagónom.0032 Taktiež je možné na svetlé úžitkové drevo potlačiť tmavší vzor rovnakého druhu dreva,napríklad na úžitkové drevo buk potlačiť požadované drevo buk lesný, alebo na...

Prestaviteľné uloženie komponentu motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13226

Dátum: 22.02.2008

Autor: Kirubaharan Albert Reginold

MPK: B60N 2/225

Značky: vozidla, komponentu, motorového, přestavitelné, uloženie

Text:

...ako počet zubov ako prvého ozubenia, tak aj druhého ozubenia. To má tú výhodu, že blokovací prvok - pri inak rovnakých podmienkach, ako je napríklad použitie rovnakého materiálu pre blokovací prvok atď. - môžebyť vyhotovený pomeme veľký a s možnosťou zaťaženia.0007 Podľa vynálezuje ďalej výhodné, že brzdový prvok obsahuje pružinový prvok, pričom tento pružinový prvok nastavuje brzdový prvok do uvoľnenej polohy. Je tak podľa vynálezu možné,...

Tryska na prívod komponentu s odľahčením tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8156

Dátum: 08.05.2007

Autori: Söchtig Wolfgang, Berchtenbreiter Ernst

MPK: B29B 7/80, B29C 45/20

Značky: tryska, přívod, tlaku, odľahčením, komponentu

Text:

...rovnaký tlak komponentu, pričom plochou prvého druhu priaplikácii tlaku komponentu je vytvorená sila v smere otvárania a plochou druhého druhu pri aplikácii tlaku komponentu je vytvorená sila v smere zatvárania, teda vopačnom smere. Rozmer oboch plôch prvného a druhého druhu je pritom V svojej veľkosti zvolený tak, žetieto opačné sily sa v podstate rušia.Uzatváracie a škrtiace ústrojenstvo je pritom vytvorené ako na úplné uzavretie trysky na...

Zariadenie pre vozidlo na samočinnú aretáciu komponentu, najmä sedadla vozidla, a sedadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7914

Dátum: 04.08.2005

Autor: Schmale Uwe

MPK: B60N 2/00

Značky: sedadlo, najmä, samočinnú, vozidla, zariadenie, komponentu, sedadla, aretáciu, vozidlo

Text:

...0007 Ďalej je prednosťou, keď aretačný prvok je vo väzbe s prevodovýmmechanizmom pomocou spojenia čap-kulisa. variabilný prevod sa tým môže realizovať zvlášť jednoduchým, účinným a robustným spôsobom.0008 Rovnako je prednosťou, ked komponentom je sedadlo vozidla a keď nastavovacej oblasti komponentu zodpovedá rozsah pozdĺžneho posunu komponentu, predovšetlqým v smere pozdĺžnej osi vozidla. Tým je podľa vynálezu zvlášť výhodne možné...

Spôsob výroby plastového komponentu zo samovystuženého termoplastického materiálu a plastový komponent vyrábaný týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13494

Dátum: 13.04.2005

Autori: De Taeye Arno, Hillaert Rik

MPK: A45C 5/02, B29C 51/14, B29C 51/34...

Značky: plastový, spôsob, výroby, materiálů, vyrábaný, samovystuženého, komponentu, týmto, spôsobom, termoplastického, komponent, plášťového

Text:

...skeletu, zo samovystuženého termoplastického materiálu, ktorý umožňuje vytvorenie vysoko odolných, ale veľmi ľahkých prvkov. ako sú najmä hlboké batožinové skelety, cenovo účinným spôsobom, pričom osobitná pozornosť sa venuje hladkej tvorbe rohových oblastí a priesečníkových oblastí medzi hlavnými povrchmi dielu.0015 Podľa tohto vynálezu sa vyššie uvedený cieľ vykonáva pomocou spôsobu,ktorý má vlastnosti z nárokov 1. Výhodné uskutočnenia...

Spôsob výroby komponentu elektrolyzéra na výrobu hliníka, komponent a elektrolyzér

Načítavanie...

Číslo patentu: 281012

Dátum: 07.02.1996

Autori: De Nora Vittorio, Sekhar Jainagesh

MPK: C04B 35/65, C04B 35/52, C25C 3/08...

Značky: hliníka, výroby, elektrolyzér, komponentu, elektrolyzéra, komponent, spôsob, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby komponentu elektrolyzéra na výrobu hliníka, vyrobeného z kompozitového materiálu na základe uhlíka, obsahujúceho žiaruvzdorný tvrdý kovový borid, karbid, oxid, nitrid alebo ich kombinácie alebo zmesi a hliníka, titánu, kremíka a zirkónia a ich zliatiny a zlúčeniny, pozostáva z prípravy reakčnej zmesi hliníka, titánu, kremíka alebo zirkónia a prekurzorov, ktoré reagujú a vytvoria žiaruvzdornú tvrdú kovovú zlúčeninu, a prípadných...

Použitie látky, ktorá pozostáva z aktívneho komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280638

Dátum: 10.05.1995

Autori: Hamm Reiner, Schneider Valentin

MPK: B01D 53/26, B01J 20/02, B01D 53/28...

Značky: látky, aktívneho, pozostáva, ktorá, použitie, komponentu

Zhrnutie / Anotácia:

Látka, ktorá pozostáva z aktívneho komponentu obsahujúca železo, nikel, rénium, titán, mangán, vanád, molybdén a/alebo chróm na tepelne odolnom oxidickom nosiči s veľkým povrchom a aktivuje sa pri teplote 300 až 600 °C molekulárnym kyslíkom a následne bola ošetrená redukčným plynom pri teplote medzi 200 °C až pod teplotu aktivácie, sa používa ako farebný indikátor na zobrazenie pri pokrytí vlhkosti pri odstraňovaní vlhkosti z inertných plynov.

Sposob výroby syntetického mazadla a/alebo komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259576

Dátum: 17.10.1988

Autori: Macho Vendelín, Baxa Jozef, Žedényi Mikuláš, Ambrož František, Kavala Miroslav, Sabadoš Július, Rendko Tibor, Lichvár Milan, Papp Jozef, Štovčíková Irena, Kopernický Ivan, Cvengroš Ján

MPK: C10M 109/02

Značky: výroby, syntetického, spôsob, mazadla, komponentu

Text:

...a. ďalších,.bližšie .neidentifikovaných prímesí. Taký zriadený vodný roztok je nutné ešte pred použitím na esteritikáciu, preesterifikáciu a polyesterifika-ciu zbaviť .aspoň podstatnej.časti vody obvyklými postupmi, ako destiláciou alebo rektifikäciou, najmä za znížené.ho tlaku, ďalej za použitia vynášačov .a.zeotnopickou destilaciott, kryš-talizáciou,.pripadne navyše prekryštalizáciou ap.Takto pripravený koncentrát vedľajšieho...

Spôsob získavania dezinfekčného prostriedku a/alebo dezinfekčného komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244560

Dátum: 15.01.1988

Autori: Tovaryš Zdenik, Palán Blahoslav, Vanik Milan, Sedláeek Vlastimil, Šimunek Václav, Neischl Jaroslav Rdd, Fleischmann Jaroslav, Kováo Valter, Petrovský Ivan, Kropáeek Jaroslav

MPK: A01L 2/13

Značky: komponentu, dezinfekčného, spôsob, získavania, prostriedku

Text:

...teplote 45 C za zníženého tlaku 10 kPa a množstvo ziskaného kumylfenolu 93 0/0 rei. 4-ku.my 1 fen~o 1 ii a 7 0/0 rei. 2-kumylfenolul sa zváži. Dosiahnuté výsledky, teda absolútne percento ziskaného kumylientaiu, pcčitané na iýohodiskovü fenolovú smolu v závislosti od teploty extraktívnej kryštalizácie, sú uvedené V tabuľke 1.Množstvo získanêho Čistota získanéhokumylfenoiu, počítané kumyltenoiu na hmotnost 0/0 fenolovej smoly 0/0 hmot. 6,9 §...

Sposob výroby syntetického mazadla a/alebo komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252019

Dátum: 13.08.1987

Autori: Rendko Tibor, Baxa Jozef, Štovčíková Irena, Matějovský Vladimír, Kavala Miroslav, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Střešinka Jozef, Štěpina Václav

MPK: C10M 105/32, C07C 67/03

Značky: spôsob, výroby, mazadla, komponentu, syntetického

Text:

...z príkladov.Do sklenenej banky o obsahu 4 dm, opatrenej teplomerom a vodným zostupným chladičom, sa naváži 1 450 g veďajších produktov - destilačných zvyškov z oxidácie cyklohexánu s takouto analýzou číslo kyslosti z 269,2 ma KOH.g 1 číslo zmydelnenia z 416,2 mg KOIł.g hydroxyiové číslo z 188,1 mg KOH.g 1 hustota pri 20 stupňoch Celsia 1137 kg.m 3. Potom 970 g Z-etyihexanolu a 5,0 g kataiyzátora kyseliny sírovej. Za prefukovaiíia reakčnej...

Sposob výroby syntetického mazadla a/alebo komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250026

Dátum: 15.04.1987

Autori: Baxa Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Štěpina Václav, Malčovský Eugen, Čollák Mikuláš, Rendko Tibor, Matějovský Vladimír Ing, Střešinka Jozef

MPK: C10M 109/02

Značky: výroby, syntetického, spôsob, komponentu, mazadla

Text:

...ettoxylácie, ako aj propoxvlátcie glycerolu a trimetylo-lpropánu, ďalej produlkty jpolya-dície etylén-oxidu a/alebvo propylénoxidu na uvedené a ďalšie technicky dostupné trojmocné alkoholy.Zo štvormocných až šesťmocnýtch alkoho lov najvýznamnejší je pentaerytritol, xylitol,dipentaerytritol, redukované culkry, produ~k~ ty edície a polyadicie etylénoxiwdu, ako aj propylén-oxidu na viacmocné alko-holý, veud~ ľajšie produlkty z výroby...

Způsob výroby bílkovinného krmného komponentu ze strojní, zejména loužené klihovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 229559

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kašpar Josef, Slovák Josef, Jašek Antonín, Korýdek Jiří

MPK: A23K 1/10

Značky: krmného, výroby, strojní, bílkovinného, komponentu, loužené, zejména, způsob, klihovky

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob zpracování ložené strojní klihovky na bílkovinný krmný komponent. Podstatou vynálezu je současné zpracování ložené strojní klihovky s kafilerními surovinami v běžném kafilerním destruktoru, přičemž přídavek klihovky činí až 30 % hmotnostních bez rušivých vlivů klihovatění na technologické zařízení. Jsou uvedeny rozmezí konkrétních hodnot časů, teplot a podtlaku, při nichž proces probíhá.