Patenty so značkou «kompenzátor»

Kompenzátor tepelného toku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6551

Dátum: 02.10.2013

Autori: Lelák Jaroslav, Harsányi Zoltán, Murín Justín, Janíček František

MPK: G01K 17/16

Značky: tepelného, kompenzátor

Text:

...nádoby E a vnútomé plochy E, v otvore Q, druhej kompenzačnej nádoby 16 sa dotýkajú vonkajšej plochy 18 tepelne namáhaného zariadenia i. Druhá kompenzačná nádoba lg je ha 10dicami lg, 29, spojená s druhým ultratermostatom naplneným kvapalinou Q. Na jednom konci j tepelne namáhaného zariadenia A je káblovým okom Ľ pripojený jeden napájací prúdový vodič Q, pripojený na zdroj napätia a prúdu 25. Na druhom konci M tepelne namáhaného...

Kompenzátor spätného pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6172

Dátum: 03.07.2012

Autor: Gejdoš Vladimír

MPK: F41A 21/26, F16H 25/12, F41C 27/22...

Značky: pohybu, spätného, kompenzátor

Text:

...však nekompenzuje kinetickú energiu dodanú záveru vplyvom výstrelu potrebnú na otvorenie záverového mechanizmu na účely vyhodenia práznej nábojnice a posunutia nového náboja. Taktiež nekompenzuje vplyv posunutia ť ažiska vplyvom výstrelu.Medzi vrchnou a spodnou podstavou sú vyfrézované plochy, ktoré vzájomne zvierajú uhol od 1 ° do 89 °. Do týchto plôch zasahujú ramená bežca, pričom povrch ramien tvorí v priereze rovnaký uhol ako medzi sebou...

Kompenzátor povýstrelového zdvihu hlavne samopalu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5775

Dátum: 06.06.2011

Autor: Svítková Tatiana

MPK: F41A 21/28

Značky: povýstrelového, kompenzátor, samopalu, hlavne, zdvihu

Text:

...samopalu. Spojenie vonkajšieho krytu s telom kompenzátora je pomocou závitu, naskrutkovaním. Vložka na cvičnú streľbu je kruhového tvaru s vývrtom po jej celej dĺžke a závitom na pevné spojenie s telom kompenzátora naskrutkovaním. Vonkajší kryt kornpenzátora samopalu vzor 58 je použiteľný bez úprav ipre samopal vzor AK 47.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom obr. 1 je vyobrazený rozložený kompenzátor a na obr. 2 je vyobrazenie...

Kompenzátor povýstrelového zdvihu hlavne samopalu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4463

Dátum: 04.05.2006

Autor: Svítková Tatiana

MPK: F41A 21/00

Značky: zdvihu, kompenzátor, samopalu, hlavne, povýstrelového

Text:

...technického riešeniaKompenzátor na ostrú streľbu pozostáva z dvoch častí vonkajší kryt 4 a telo 3. Vonkqši kryt 4 je v prednej časti kruhový s priemerom 21 mm vybavený po obvode piatimi otvormi 8 s priemerom 4 mm. Predný otvor 5 vonkajšieho krytu má priemer 9 mm. Na vrchnej časti 6 sú V dvoch radoch štyri otvory s priemerom 4 mm. Tieto sú kolmo na hlaveň samopalu a ich funkciou je stabilizovať hlaveň samopalu po výstrele vo vertikálnom...

Kompenzátor povýstrelového zdvihu palnej zbrane s úsťovou brzdou na utlmenie spätného rázu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3457

Dátum: 04.03.2003

Autor: Kuracina Jaroslav

MPK: F41A 21/00, F41A 21/28, F41A 21/32...

Značky: spätného, utlmenie, palnej, brzdou, zdvihu, rázů, zbraně, úsťovou, kompenzátor, povýstrelového

Text:

...zdvihu palnej zbrane s úsťovou brzdou na utlmenie spätného rázu v pohľade zhora,obr. 2 schematicky kompenzátor zboku,obr. 3 schematicky kompenzátor v priereze,obr. 4 schematicky kompenzátor v reze l (A-A),obr. 5 schematicky kompenzátor v reze 2 (B-B),obr. 6 schéma prúdenia spalín kompenzátorom,obr. 7 schéma prúdenia splín kompenzačnými difúzormi v reze (C-C).Kompenzátor povýstrelového zdvihu palnej zbrane s úsťovou brzdou na utlmenie...

Kompenzátor pre chemický priemysel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3446

Dátum: 04.02.2003

Autor: Zahradník Michal

MPK: F16L 58/10, F16L 51/02, F16L 11/15...

Značky: kompenzátor, priemysel, chemicky

Text:

...polytetraŕluóretylénu a je umiestnený na vonkajšom, alebo na vnútornom povrchu mecha a na koncovkách.Vo variantnom riešení je termoplast umiestnený medzinajmenej dvoma stenami mecha. Výhodou navrhovaného riešenia je plne elastický a chemicky odolný povlak. lnou výhodou je zníženie nadobúdacej ceny a ďalej možnosť zvýšenia rozsahu vnútorných priemerov kompenzátorov používaných v chemickom priemysle. Okrem toho ďalej možnosť aplikácie pre...

Kompenzátor povýstrelového zdvihu hlavne samopalu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3397

Dátum: 03.12.2002

Autor: Havalec Norbert

MPK: F41A 21/32, F41A 21/28

Značky: povýstrelového, zdvihu, samopalu, kompenzátor, hlavne

Text:

...streliva t.j. 7,62 x 39 je pre dosiahnutie takejto možnosti streľby uvedený kompenzátor nevyhnutný. Kompenzátor povýstrelového zdvihu hlavne samopalu pozostáva zjediného kusa valcovítého tvaru, ktorý je na čelnej stene opatrený otvorom a v strednej homej časti obsahuje dva kompenzačné otvory, ktoré sú široké 6 mm a hlboké 10,3 mm so sklonom 20 ° voči pozdĺžnej osi, pričom priemer otvoru v čelnej steneje 10 mm.Prehľad obrázkov na výkresochNa...

Osový kompenzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3226

Dátum: 04.06.2002

Autori: Ďurec Ján, Ďurec Ľubomír

MPK: F16L 51/00

Značky: osový, kompenzátor

Text:

...l opatrené presuvnou maticou QÄV takto usporiadanom telese 1 je posuvne uložená kovová rúrka 2, ktorá je na voľnom konci zakončená nadstavcom 10 obsahujúcim kovový zástrek 2 a navarovacie hrdlo l§. Na zabezpečenie nežiaduceho vysunutia rúrky 2 smerom von z telesa l sú tak teleso 1 ako aj nadstavec lQ opatrené úchytnými prvkami g v tvare proti sebe orientovaných hákov na uchytenie poistného prvku 8, ktorý je v znázomenom príklade tvorený...

Vystužovací mechanizmus pre kompenzátor netlakového potrubia parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266260

Dátum: 13.12.1989

Autor: Bodnár Peter

MPK: F22B 37/00

Značky: kompenzátor, vystužovací, parného, kotla, potrubia, mechanizmus, netlakového

Text:

...rozpojeniu spoja. Ak je olrubnó komponzovat aj Uhl 0 VČ odchýl xi Lvarovýmí plcchmí úmerneky od smeru potrubncj trasy,je potrebné vertikáinu vôľu muHlavnú výhody riešenia vystuženia komponzátola podľa tohto vynáiuzu spočívajú v tom,že kompenzátory ju možne zaradiť do otruhncj trasy D 02 ůalšĺch podporných ulemvntov, resp. vystužuním voći zmnwm sposobom sa dosiahne úsporu materiálu a zuížnnio prncnoští pri zachova ní konštrukčne) a...

Potrubní pístový kompenzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 264863

Dátum: 12.09.1989

Autori: Rudolf Ivan, Bezděk František

MPK: F16L 51/00

Značky: pístový, kompenzátor, potrubní

Text:

...schopnost. Kromě toho při osazování tohoto kompenzátoru do potrubí nutno přesně dodržet souosost posuvných částí, nebot jejich příp. zkřížení by mohlo způsobit havárii.Výše popsané nedostatky jsou odstraněny potrubním pístovým kompenzátorem podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že těleso kompenzátoru je s pístem spojeno prstenci z pružnéhoProtože kompenzátor podle vynálezu neobsahuje části, jež se po sobě posouvají, nevyžaduje jinak...

Kompenzátor napětí nití na textilních strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 236227

Dátum: 01.02.1988

Autor: Fröhlich Jan

MPK: B65H 59/16

Značky: nití, textilních, napětí, kompenzátor, strojích

Zhrnutie / Anotácia:

Kompenzátor napětí nití na textilních strojích je vytvořen pružným drátěným ramenem, zakončeným niťovým vodičem a výkyvně uloženým ve skříňce, vymezující výkyv drátěného ramena a zahrnující pružinu pro natáčení drátěného ramena do mezní polohy, přičemž drátěné rameno a niťový vodič leží v jedné rovině. Podle vynálezu je niťový vodič rozebíratelně spojen s drátěným ramenem prostřednictvím indikačního kotouče.

Optický kompenzátor úhlového chvění optických přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254464

Dátum: 15.01.1988

Autor: Zamarovský Peter

MPK: G02B 27/12, G02B 7/02, G02B 7/00...

Značky: opticky, úhlového, přístrojů, kompenzátor, chvění, optických

Text:

...Ě a jeho těžiště je umistěno ve střěd otáčení kardanova závěsu 5. Střed otáčení kardanova závěsu § je umistěn ve středu křivosti kuľovýph ploch pevné optické čočky l a otočné optické čočky 2, který se v tomto nalézá před pevnou optickou čočkou la otočnou optickou čočkou 2 dále od objektívu. Pevná optická čočka l je čočka plankonvexní a otočná optická čočka 3 je čočka plankonkávní. Mezi otočný spojovací nosník Q a pevnou část Q můžou být s...

Kompenzátor potrubních systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254450

Dátum: 15.01.1988

Autor: Zapletal Jiří

MPK: F16L 51/02

Značky: kompenzátor, systému, potrubních

Text:

...průřezu při dosednutí čela přítlačnć příruby a k vnitřnímu čelu operné příruby. Přitom je s výhodou operná příruba svým vnějším čelem přitisknuta k bežne přírubč kompenxovanćht) potrubí. Jinak je s výhodou operná příruba na vnitřním obvode spojena přímo s kompenzorvaným potrubím.Výhodou kompenzatoru podle vynálezu je zejména to, že pružná manžeta je svým provedením univerzálne použitelná pro potrubí kruhovćhoi hranatého průřezu,...

Kompenzátor přítlaku tangenciálního řemene textilního stroje na vřeteno

Načítavanie...

Číslo patentu: 245587

Dátum: 15.09.1987

Autori: Beneš Josef, Macho Vendelín, Didek Miloslav

MPK: D01H 7/14

Značky: stroje, prítlaku, řemene, textilního, kompenzátor, tangenciálního, vřeteno

Text:

...síly, kterou působí řemen na vřeteno, případně kompenzací silovéhomomentu Vyvozovaného touto silou, se změní podmínky při dimensování dynamické tuhostia míry tlumení prvků tvořících původní pružné uložení vřetene. Zatímco před úpravou bylo úkolem pružného uložení definovat polohu vřetene při působení hmotnosti vřetene, síly technologického původu a síly přítlaku řemene, po úpravě poslední z uvedených působení odpadá. Proto může být...

Kompenzátor polohy a orientácie z pružného materiálu, pre poddajné uloženie uchopovacej hlavice PRaM

Načítavanie...

Číslo patentu: 250025

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hricišák Ľubomír, Bartl Peter, Illés Gejza

MPK: B25J 19/00

Značky: polohy, uloženie, pružného, poddajné, hlavice, materiálů, kompenzátor, uchopovacej, orientácie

Text:

...z pružné-ho materiálu, pre podudajné uloženie úchopovacej hlavice PRaM na jeho kroncový člen podľa vyná-lezu, ktorého podstatou je, že je tvorený dutým valrcom, prechâidzajúcim na jednom svojom .konci do dolnej podstavy dutého zrezaného vkužela, pričom kompenzát-or je na »oboch svojich koncoch opatrený úohytnou prírubou a na vnútornom obvode, 4v mieste prechodu »dutéh-o valca -do vdutého zrezaneho kužela OĎV-OIÍOVÝlIH zápichom.Ilríklandne...

Univerzální kompenzátor potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 247674

Dátum: 15.01.1987

Autor: Myrta Zdeněk

MPK: F16L 27/04

Značky: univerzální, potrubí, kompenzátor

Text:

...spolehlivost funkce a délku životnosti.Uvedené nevýhody jsou odstraněny univerzálním kompenzátorem potrubí podle vynálezu. Jehou podstatou je, že je tvořen válcem v jehož průtokovém otvoru jsou protilehle3 247 m zasunuty upravené vypouklé konce potrubí. Tyto jsou utěsněny v průtokovém otvoru válce manžetami jež mají vnější plochu válcovou a vnitřní plochu kulovou. Na přední čelní ploše jsou manžety opatřeny klínovou drážkou a na zadní...

Kompenzátor horizontální úhlové chyby přenosky gramofonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230957

Dátum: 15.02.1985

Autor: Kančev Peter Kirilov

MPK: G11B 3/10, G11B 11/18

Značky: gramofonu, kompenzátor, úhlové, chyby, přenosky, horizontální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kompenzátoru horizontální úhlové chyby gramofonového ramene, jež se používá u gramofonu s klasickým ramenem vyžadujícím úplné odstranění horizontální úhlové chyby získané v důsledku neradiálního přemísťování gramofonové membrány ke středu gramofonové desky. Úkolem vynálezu je vytvoření kompenzátoru úhlové horizontální chyby gramofonového ramena, který by měl zvýšenou přesnost kompenzace. Podle vynálezu se tento úkol řeší pomocí...

Kompenzátor horizontální úhlové chyby přenosky gramofonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230956

Dátum: 15.02.1985

Autor: Kančev Peter Kirilov

MPK: G11B 3/10

Značky: úhlové, přenosky, gramofonu, kompenzátor, horizontální, chyby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kompenzátoru horizontální úhlové chyby ramene gramofonu, který lze použít v gramofonech, vyžadujících úplné odstranění úhlové chyby. Úkolem vynálezu je vytvoření kompenzátoru horizontální úhlové chyby ramene gramofonu, který má být použit u všech existujících gramofonových ramen a měl by zjednodušenou technologickou konstrukci. Podle vynálezu se úkol řeší pomocí kompenzátoru, ve kterém je osa gramofonového ramena namontována na...

Způsob vytváření fázového posuvu a optický kompenzátor k vytváření fázového posuvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215697

Dátum: 15.03.1984

Autori: Petrů František, Veselá Zdenka

Značky: vytváření, způsob, kompenzátor, opticky, posuvu, fázového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytváření změny fáze a optický kompenzátor k vytváření fázového posuvu. Vynález se týká způsobu vytváření změny fáze a kompenzátoru k vytváření fázového posuvu mezi složkami polarizovaného světla, které jsou vůči sobě ortogonální. Způsob zajišťuje zejména získání fázového posuvu stejného v celém průřezu svazku světla a velmi jemné nastavení fázového posuvu s vysokou přesností. Podstatou vynálezu je, že se na svazek světla působí dvěma za...