Patenty so značkou «kompenzaci»

Zapojení pro kompenzaci teplotní závislosti krystalových oscilátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270447

Dátum: 13.06.1990

Autori: Halász Andor, Mérzáros János, Nagy Ferenc, Szabó

MPK: H03L 1/02

Značky: kompenzaci, oscilátoru, zapojení, závislosti, krystalových, teplotní

Text:

...být použit v lakovćm osoiiétorovćm obvodu jako irokvenoi určujíoí prvek, jehož okamžité (rokvonce může být ovlivnäna kapacitní diodou. Při znalosti zmeny írekvonoe krystslu a teplotou o účinku napätí kapacltní diody na lrekvonci může být pro každou teplotu vypočteno takové napůtí U. ktoré jo schopno účinek teplotní změny komponzovat. to jest u kterého kmitć osoilátor práve na jmenovitó írokvencí. Tato závislost napätí - teplota je so každý...

Zapojení koncového zesilovače s pulsně šířkovou modulací a s teplotní kompenzací

Načítavanie...

Číslo patentu: 268953

Dátum: 11.04.1990

Autori: Gábrt Vratislav, Košťál Jaromír, Pohl Jiří, Šťastný Josef, Kadaník Ladislav

MPK: H03F 1/30

Značky: zapojení, pulsně, šířkovou, kompenzaci, teplotní, koncového, modulací, zesilovače

Text:

...biiže objasnàn ne přikledu provedeni, jehož schéma zapojeni je znázorněno ne výkreeu. uNeínvertujici vstup gg komperátoru 2, tvořeného operečnim zesilovačem. je přes první odpor l epojcn se vetupni svorkou łł, na kterou je přlpojen naznázorněný vetupni zeeiloveč e přes druhý odpor 3 se svorkou Q nulového potenciálu. Invertujicí vstup àl komparetoru 3 je spojen se zápornou evorkou Z 3 řidiciho elektromagnetu Z akčniho členu e přes třeti...

Zapojení pro kompenzaci vypínací doby spínače elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268231

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kokeš Antonín, Popov Petr

MPK: H03K 17/14

Značky: vypínací, zapojení, proudu, kompenzaci, elektrického, spínače

Text:

...zapojení podle vynálezu, kde na obr. 1 je blokové schéma a na obr. 2 je blokové schéma s konkrétními příklady provedení spínače a detektoru konce vypínací doby. Spínač 2 elektrického proudu, opatřený detektorem 2 konce vypínací doby je řízen výstupem prvního klopného obvodu Ž, jehož první vstup je spojen s výstupem čítaće 1. Vstup čítače 3 je připojen k výstupu hradla l, jehož druhý vstup je spojen s výstupem druheho klopného obvodu 5, jehož...

Zapojení stabilizovaného blokujícího měniče převodníku napětí s kompenzací chyby napěťového přenosu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268031

Dátum: 14.03.1990

Autor: Hazdra František

MPK: H02M 3/28

Značky: stabilizovaného, napětí, převodníku, blokujícího, chyby, napěťového, měniče, zapojení, přenosu, kompenzaci

Text:

...zajištuje mínimální zvlnění svého výstupního napětí, kterým je napájen obvod modulátoru,představující impulsní zátěž. Obvod modulátoru je tvořen seriovým zapojením primárníhovinutí ál převodového transíormátoru a modulačního tranzistoro 2 v ínverzním zapojení. Použitá tranzistory 2, 3 jsou typu NPN. Generátor g obdélníkovítého napětí je příkladně tvořen operačním zesilovačam s příslušnou zpětnovazební sítí a je jím buzen výkonový V...

Logaritmicko-dekadický měřič proudu s teplotní kompenzací

Načítavanie...

Číslo patentu: 265880

Dátum: 14.11.1989

Autor: Zelinka Karel

MPK: G01L 21/32, G01R 19/00

Značky: teplotní, kompenzaci, logaritmicko-dekadický, měřič, proudu

Text:

...třetí diodu s jezdcemtřetího proměnného rezistor, zapojeného mezi zem a zápornou svorku napájecího zdrojeĺ Výhodné přitom je,jestliže každý nštý, kde n je přirozené číslo větší než 2, vstupní kontakt první desky přepínače, třetí desky přepínače, čtvrté desky přepínačeté desky přepínače je spojen s třetím vstupním kon e desky přepínače, aždý notý výstupníkontakt třetí desky přepínače, čtvrté desky přepínače a páté desky přepin ýstupním...

Zařízení pro kompenzaci odchylek polohy pinoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 265052

Dátum: 12.09.1989

Autor: Šedý Petr

MPK: B23B 19/02

Značky: pinoly, kompenzaci, odchylek, polohy, zařízení

Text:

...e na přepínač předvolby tlaku.Příkled provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn navýkresecn, kde obr. l představuje celkový pohled na uepořádeni ve vřeteníku, na obr. 2 je elektrické a nyćraulické zapojení.Hlavní části zařízení je proçorcionální redukčni tlekový 4.1, ventil 3 spojený spojezy e ovládaný elektronickou jećnouou lgDo ni jsou jeho vstupy pŕiváděny signály z víceotáčk vého po Ž 265 0522. Elektronická jednotka je...

Zapojení izolačního zesilovače s kompenzací driftu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265002

Dátum: 12.09.1989

Autor: Štork Milan

MPK: H03F 1/52

Značky: zapojení, driftu, izolačního, kompenzaci, zesilovače

Text:

...Ž napětí/frekvence, jehož výstup gg je veden na vstup ll druhého optronu 1,optronu É je vedon na vstup gl řízeného zesilovače Q , jehožpřičemž výstup Ég prvníhovýstup Q je veden na první vstup 121 druhého součtového zesi lovače lgła na druhý vstup łgg druhého součtovćho zesilovače lg je připojen výstup lži druheho pomocného zdroje lg napětí,přičemž výstup gł řízeného zesilovače Q je veden na vstup lgl druheho deinopropnntnćho filtru lg...

Zařízení pro kompenzaci napětí útku na bezčlunkových tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 264237

Dátum: 13.06.1989

Autor: Klinecký Ladislav

MPK: D03D 47/34

Značky: napětí, kompenzaci, tkacích, bezčlunkových, strojích, útku, zařízení

Text:

...raménka je opatřeno pružinou pro vyvolání síly v opačném směru než působí elektromagnet. sVýhody účinnosti elektromagneticky ovládaného raménka spočívají v tom, že začátek a konec jeho působení lze ovladat v závislosti na otáčkách stroje v potřebném intervalu jednoduše některým ze známých elektronickýchuspořádání, aniž by bylo nutno použít jinouČinnost kompenzačního raménka lze ovládat podstatně rychleji a také během celého trvání...

Obvod pro kompenzaci výstupní veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264056

Dátum: 12.05.1989

Autor: Ambrož Zdeněk

MPK: G01L 19/04, G06F 11/00

Značky: obvod, veličiny, výstupní, kompenzaci

Text:

...bloku l mikropočítače. Hromadný první výstup lg bloku 1 mikropo čítače je spojen s hromadným vstupem gl bloku 2 índikace a současně s hromadnou třetí výstupní svorkou já. Hromadný druhý výstup 14 bloku l mikropočítače je spojen s hromadným třetím vstupem 5 mul tiplexeru 4.hým vstupem gg analogové paměti 8. Hromadný čtvrtý výstup lg bla ku 1 mikropočítače je spojen s hromadným vstupem Ěl D/A převodníkuÉ a současně s hromadnou druhou výstupní...

Způsob stanovení optimální hodnoty kompenzačního odporu pro kompenzaci teplotní závislosti nuly u polovodičových snímačů tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263091

Dátum: 11.04.1989

Autor: Dolina Jaroslav

MPK: G01L 9/06

Značky: odporu, hodnoty, snímačů, kompenzaci, závislosti, optimální, stanovení, kompenzačního, teplotní, polovodičových, způsob, tlaku

Text:

...automaticky, připojují odpory ze speciální odporové dekády.a pro každý odpor se zaznamená výstupní napětí snímače. Měření se provádí pro teplotu 20 °C a při teplotě, pro kterou má být snímač kompenzován. Tabulky zaznamenaných hodnot se porovnsjí a za optimální hodnotu odporu Hk se stanoví ta, při které jsou výstupní napětí snímače při obou teplotách shodná. Tato metoda je v porovnání s prvou přesnější v tom, že se můstek při měření...

Zapojení regulátoru s průběžnou identifikací s kompenzací dynamiky vnitřních smyček

Načítavanie...

Číslo patentu: 262803

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fessl Jaromír, Jarkovský Jiří

MPK: G05D 13/02

Značky: vnitřních, průběžnou, kompenzaci, dynamiky, smyček, regulátoru, identifikaci, zapojení

Text:

...zapojen na zdroj parametru3 V 22 an kompenzátoru a výstup prvého rozdílového členu je připojen na druhý vstup děličky, jejíž výstup je výstup kompenzátoru a je připojen na prvý vstup třetího rozdílového členu, na jehož druhý vstup je přípojen výstup soustavy malé regulační smyčky a výstup soustavy malé regulační smyčky je zároveň zapojen na vstup hlavní regulované soustavy a současně na prvý vstup regulátoru s průběžnou identifikaci, na jehož...

Dopravní trať pro zatížení spojitým břemenem s kompenzací tepelné dilatace

Načítavanie...

Číslo patentu: 262584

Dátum: 14.03.1989

Autori: Švácha Miroslav, Meškán Zdeňek

MPK: B22D 33/06, B22D 33/02

Značky: tepelně, břemenem, dilatace, spojitým, dopravní, trať, kompenzaci, zatížení

Text:

...sestívá z dílstačních podpěr l, upevněných v pravidelných roztečích k podlaze zákla-~ dovým šroubovým spojením 1. Na horních plochách volných koncu dilatačních podpěr l jsou uloženy ve dvou radách dvojice podélných nosníků 3. Dvojice podélných nosníků 3 je vytvořena pevným spojením dvou podálných nosníků 3 na obou koncích prostłednictvím dvojíc příček g a dále v osách dvou kladek g vloäenými rozpěrnými trubkami 1, kterými prochází příčné...

Obvod pro kompenzaci vlivu zemského magnetického pole v magnetovacích zařízeních pro střídavá magnetická měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 262488

Dátum: 14.03.1989

Autori: Havlíček Václav, Mikulec Milan

MPK: G01R 33/025, G01R 33/22, G01R 33/00...

Značky: kompenzaci, zemského, obvod, střídavá, měření, magnetického, zařízeních, magnetická, vlivů, magnetovacích

Text:

...zeeilovač ll, na jeho výstup jezpłipojeno jedním koncom kompenzační vinutí lg, jeho druhý konec je připojsn spolu s druhým koncom nagnetovacího vinutí ll na výstup výkonovébo zesilovače 1. Na vstup výkonového zesilovače g je připojen slučovací obvod lg, napojený jedním vstupom na výstup generatozu ll budicího napětí. Indukäní vinutí lg,pžipojené na druhý vstup slučovacího obvodu lg, tvorí obvyklou pětnovazební smyčku pro zajiitění...

Zařízení ke kompenzaci poruchy tahu v pásu u válcovacích tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259957

Dátum: 15.11.1988

Autori: Frydrych Milan, Hercik Petr

MPK: B21B 37/06

Značky: kompenzaci, zařízení, válcovacích, poruchy, tratí, pásu

Text:

...jehož zadávací vstup je epojen s výstupom regulátoru ryohlosti.Přinosem zařízení podle vynálezu je to, že při eplněni předpokladu správneho parametrickóho návrhu dojde k citelnému potlačeni projevu poruchy změny rychlosti, závislé na regulovaą né veličině tahověho servosyàtému. Přitom neni rozhodujici. zda , vektor měřitelných složek stavu obsahuje vlastni veličinu tehu, při tzv. přimé regulaoi tehu, nebo z určitých důvodůZařízení ke...

Zapojení pro regulaci, kompenzaci a symetrizaci topného výkonu elektrotepelných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259425

Dátum: 17.10.1988

Autori: Winkler Jiří, Křiváček Ladislav

MPK: H05B 6/06

Značky: kompenzaci, elektrotepelných, zapojení, zařízení, symetrizací, topného, výkonu, regulaci

Text:

...kapacity kondenzáłtonu. Symetrizační tlumivka zapojená mezi druhou a třetí fzází má buď korrsmnłbní .indwkčnosft, nebo je tvořena tlumnvivllt-on s voďbočkatni, jmoxpřípadě .je plynule msiiavviítelna střírlavým regulátvorem napětí mpojenrýím v sériitouto tiu.nr 12 ivkou.Výhoda Ziapoíjaní pro rregulaci, kompenzaci .a symebrizaci topného výkonu elektnotepeiných zařízení -podlve vynálezu spočíva v dvosažeimí požadované regulace...

Čočkozrcadlový objektiv s kompenzací chromatické vady

Načítavanie...

Číslo patentu: 258516

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kubát Karel

MPK: G02B 17/06, G02B 13/18

Značky: kompenzaci, čočkozrcadlový, objektiv, chromatické

Text:

...nevýhody stávajících objektivü-reflektorü, tj. choulostivost a omezenou trvanlivost odrážející vrstvy kovu. Tu je v případě vynálezu možno chránit vrstvou neprůhledného laku. Navíc může být tato plocha uzavřena v objímoe objektívu a tím chráněna před nepříznivými vlivy rychlých tepelných změn okolí. Citlivost přední, nekrytě optické plochy objektivu, je na tyto změny už zhruba jen poloviční.Coěkozrcadlový objektiv podle vynálezu je...

Křidélkový průtokoměr s podtlakovou kompenzací

Načítavanie...

Číslo patentu: 258354

Dátum: 16.08.1988

Autori: Zadražil Milan, Nejedlý Zdeněk

MPK: G01F 1/28

Značky: křidélkový, kompenzaci, podtlakovou, průtokoměr

Text:

...použití křidélkového průtokoměru s podtlakovou kompenzací k regulaci průtoku plynného média je vliv změn tlaku nebo podtlaku měřeného média podstatně menší, což vede k přesnější indikaci sledované veličiny.Na připojeném výkresu je v řezu schematicky znázorněn příklad provedení křidélkového průtokoměru s podtlakovou kompenzací podle vynálezu.Křidélkový průtokoměr je tvořan základním tělesem l, ve kterém je otočně uloženo těleso Q měrného...

Zapojení pro kompenzaci chybového napětí tlakového čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 247226

Dátum: 01.08.1988

Autori: Vanieek Václav, Pech Jaroslav

MPK: H03M 1/06

Značky: tlakového, napětí, chybového, kompenzaci, zapojení, čidla

Text:

...kapacity mezi oddělenými elektrickými částmi. Čítáním vpřed a vzad je zajištěno rychlé a snadné vykompenzování. V době mezi kompenzacemi je optoelektronický spojovací člen zablokován,takže je doeaženo malé energetické náročnosti. Popeané zapojení kompenzuje jak chybové napětí tlakového snímače, tak napétový drift vetupního zesilovače a optoelektronického vazebního obvodu.- 3 247 225 Na připojeném výkresu je znázorněno zapojení podle...

Prostředek ke kompenzaci fytotoxických účinků způsobených herbicidy a způsob výroby jeho protijedově účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257781

Dátum: 15.06.1988

Autori: Béres Ilona, Tóth István, Bajusz Judit, Bártfai Zsuzsanna, Pásztor Károly, Tasi László, Nagy József, Urzsin Eszter, Bombay Zsolt, Balogh Károly, Lörik Ernö, Tarpai Gyula, Grega Erzsébet

MPK: A01N 25/32

Značky: prostředek, účinné, herbicidy, způsob, kompenzaci, účinků, protijedově, způsobených, fytotoxických, výroby, látky

Text:

...je také způsob výroby protijedově účinné látky v prostředku ke kompenzaci fytotoxických účinků způsobených herbicidy, tedy způsob výroby N-substituovaných, popřípadě Nľsubstituovaných N-díchloracetylglycinamidů obecného vzorce I, kde R 1, R a R 3 mají shora uvedený význam, který spočívá v tom, že se nechává reagovat N-substituovaný, popřípadě Nísubstituovaný glycinamid obecného vzorce IIkde R 1, R a R 3 mají shora uvedený význam,V...

Zapojení pro kompenzaci teplotní závislosti piezorezistivních snímačů tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256791

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kudláček Zdeněk

MPK: G01L 1/18

Značky: tlaku, závislosti, snímačů, teplotní, kompenzaci, piezorezistivních, zapojení

Text:

...následující. Substrátový přechod tvoří součást křemikové destičky s piezorezistory,v čímž je zaručen dokonalý přestup tepla. U mechanické části snímače není zapotřebí umístění speciálníhotčidle teploty ateplotní kompenzaci je možné provádět v celém rozsahu pracov-nich teplot snímače tlaku. Kromě toho je celé elektrické zapojení poměrně jednoduché 3 možností stavění výstupního napětí na určitou hodnotu požadovanou uživatelem bez ohledu-na...

Fotodetektor s kompenzací kapacity fotodiody

Načítavanie...

Číslo patentu: 256146

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vlček Čestmír

MPK: G01J 1/44

Značky: kompenzaci, fotodiody, kapacity, fotodetektor

Text:

...pásma fotodetektoru s velkoplošnou fotodiodou s přechodem PN, než vykazují V praxi běžně používaná zapojení fotodetektorů. zvětšení šířky pásma je způsobeno vykompenzováním kapacity fotodiody, která se na setrvačnosti fotodiody významně podílí. Další složky, podílející se na setrvačnosti fotodiody zejménadifúze nosičů a doba potřebná k vyprázdnění ochuzené vrstvy fotodiody po skončení ozáření,nejsou postihnuty.Na pŕipojených výkresech je...

Zařízení pro kompenzaci vlivu excentricity válců při válcování pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242696

Dátum: 01.04.1988

Autor: Krempaský Bohdan

MPK: B21B 37/02

Značky: zařízení, excentricity, pásu, válcování, kompenzaci, vlivů, válců

Text:

...pro výpočet amplitudy kosinusového signálu je připojen na třetí výstup impulsního čidla délky výstupního pásu, přičemž prvý hodnotový vstup bloku pro výpočet amplitudy kosinusového signálu je připojen na výstup druhého pamětového posuvného registru. Druhý hodnotový vstup bloku pro výpočet amplitudy kosinusového signálu je připojen na prvý výstup čtvrtého pamětového posuvného registru a logický vstup druhého po suvného registru je připojen na...

Zařízení pro kompenzaci mechanické hystereze přísuvového mechanismu brusek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255817

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kavalír Jaroslav

MPK: B24B 47/04

Značky: mechanismu, hystereze, přísuvového, brusek, mechanické, zařízení, kompenzaci

Text:

...mechanismu brusekje znázorněno na připojeném obrázku.Podle obr. je na vedení l umístěn brousicí vřetenik g spolu s narážkou 3, který je posouván prostřednictvím šroubu § motorem á. Svým unašečem gł zasahuje brousicí vřeteník 2 do narážky 3 mezi přední gł a zadní 23 dorazovou hranu. Dále je na brousicí vřeteník 2 připevněn snímač 3 tak, že svým táhlem Al je V kontaktu s narážkou à. Snímač A je přitom přes zesilovač 1 propojen s...

Tlakový spínač s teplotní kompenzací

Načítavanie...

Číslo patentu: 242594

Dátum: 01.03.1988

Autori: Voborník Ladislalav, Huoa František

MPK: G01L 13/02

Značky: spínač, teplotní, tlakový, kompenzaci

Text:

...na obr. l a grafické znázornění průběhu tlaku plynu např. SF 6 v závislosti na okolní teplotě je nakresleno na obr. 2.Tlakový spínač s teplotni kompenzací seetává z krabice l,ve které je umiatěna převodová páka g, doraz 1 e elektrický spínač 1 s tlsčítkem 2 s z difercněního snímače tlaku Q, který eestává ze souoeých vlnovců 1 a § připojených k základní deece 2 a pohyblivému dnu gg, ke kterému je připojen dřik ll doeedejici na převodovou páku...

Zapojení frekvenčního demodulátoru s kompenzací vlivu kolísání otáček magnetofonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242589

Dátum: 01.03.1988

Autor: Exner Rudolf

MPK: H03D 1/00, G11B 15/18

Značky: kolísání, vlivů, magnetofonu, otáček, zapojení, demodulátoru, frekvenčního, kompenzaci

Text:

...vyráběnýoh magnetofonů.Výše uvedené nevýhody jsou odstraněny zapojením frekvenčního demodulátoru s kompenzací vlivu kolísání otáček podle vynálezu,jehož podstata spočívá vJtom, že monostabilní klopný obvod je4 ppatřen prvním řídícím łstubeh pro řízení šířky impulzů a druhýmfžídłeim vstupem pro řízení amplitudy impulsů, přičemž alespoň kjednämu z řídioích vstupů je připojen výstup frekvenčního demodu látoru referenčního kanálu.Kompenzaoe vlivu...

Zapojení Vazebního filtru vysílačů hromadného dálkového ovládání pro kompenzaci teploty okolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242579

Dátum: 01.03.1988

Autor: Roder Lubomír

MPK: G05D 23/19

Značky: ovládání, vysílačů, okolí, filtru, kompenzaci, dálkového, zapojení, vazebního, hromadného, teploty

Text:

...579 Předností řešení je skutečnost, že lze využít prakticky plnývýkon vysílače při všech u nás možných okolních teplotách, když seblíží tônová impedance kritické minimální hodnotě. Dalšími výhodamije, že kondenzátory i stykače jsou zabudovány do třífázovê jednotkyv konstrukcí řešené pro venkovní montáž. Tato je montována v poli 110 kV filtru hromadného dálkového ovládání, takže nezvyšuje požadavky na půdorysnou plochu. Ovládání je-možné...

Zařízení pro kompenzaci rozdílu přiváděcí a navíjecí rychlosti příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 254836

Dátum: 15.02.1988

Autori: Zatloukal Radomír, Čech Miloslav, Nestrojil Ladislav

MPK: B65H 77/00, B65H 59/00

Značky: kompenzaci, rychlostí, příze, rozdílu, navíjecí, přiváděcí, zařízení

Text:

...obslužného automatu v ůeeku zapřádání.Příkladné provedení vynálezu je znázorněno na obr. 1, který představuje nárysně znázornění zařízení, obr. 2 představuje půdorysné znázornění zařízení a obr. 3 předsťavuje uspořádání pneumatického kompenzátoru na stroji.Příkladné provedení zařízení znázorněné na obrázcích t a 2 sestává ze základního plochého těleea 1, ve kterém je vytvořenadutina z vhodně tvarovanou stěnou 3 a výetupkem 4. Dále...

Zapojení vícevstupového analogově číslicového převodníku s programovou kompenzací nuly a nastavováním konstanty převodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254614

Dátum: 15.01.1988

Autori: Červencl Milan, Krejčí Jaroslav, Burian Miroslav, Pivoňka Jan

MPK: H03M 1/12

Značky: nastavovaním, zapojení, vícevstupového, převodů, konstanty, číslicového, převodníku, kompenzaci, programovou, analogově

Text:

...svorka łgLg je spojenase zápísovou svorkou § 43 bloku É programovatelných čítačů a se zápisovou svorkou 22 paměti 1 adresy kanálu a vstupní čtecí svorka lg§ je spojena se čtecí svorkou §L§ bloku Q programova~ telných čitačů.Eunkce zapojení spočívá v tom, že signály z čidel jsou přivedeny na měřicí vstupy lLł až lig multiplexoru l, na jehož další referenčni vstupy łLNľł až l§ jsou přivedena normálová napětí. Programové je zajištěno...

Zapojení pro automatickou kompenzaci vlivu teplotní závislosti odporu dopravního pásu na výsledky měření pásové váhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254429

Dátum: 15.01.1988

Autori: Čmejla Petr, Zelenka Miroslav, Novák Jaroslav

MPK: G01G 23/48

Značky: odporu, teplotní, zapojení, výsledky, vlivů, váhy, kompenzaci, dopravního, závislosti, pásu, automatickou, měření, pásové

Text:

...na vstup programovatelnć paměti, jejíž výstup je připojen k odporovć síti vstupního zesilovače analogovćho signálu ve vyhodnocovací aparatuře pásové váhy nebo jinćho součinového členu vyhodnocovací aparatury.Výhodou tohoto řešení je samočinná korekce táry pro vyhodnocovací aparaturu, což se projeví zvýšením přesností vážení.Na připojenćm výkresu je schematicky znázoměno blokové uspořádání zapojení podle vynálezu.Zapojení má teplotní čidlo 1...

Zařízení pro kompenzaci teplotní dilatace funkční části stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242409

Dátum: 01.12.1987

Autori: Švajgl Oldoich, Káni Jioí

MPK: B23Q 11/14

Značky: zařízení, dilatace, funkční, stroje, částí, kompenzaci, teplotní

Text:

...teploty kompenzační Líšty na komparační zařízení, s výhodou elektronické jehož výkonná část je propojena s topným zařízením, umístěným v kompenzační Líště nebo/a v její bezprostřední blízkosti. °Řříkladné provedení zařízení pro kompenzací teplotní dílatace funkční částí stroje podle vynálezu je schematícky znázorněno na přípojeněm výkrese.Ve vřeteníku 6 obráběcího stroje je v bezprostřední blíz «kostírložení vřetena umístěn snímač 3 teploty...

Zapojení pro kompenzaci balanční ochrany vazební kondenzátorové baterie vysokého a velmi vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243278

Dátum: 15.11.1987

Autor: Vrbenský Václav

MPK: H01G 9/14

Značky: kondenzátorové, velmi, vysokého, baterie, napětí, balanční, kompenzaci, ochrany, vazební, zapojení

Text:

...vykompenzovat běžný proud nesymetrie prakticky nanulu, čímž je možno nastavit ochranu na vypínání při minimálním rozsahu poruchy podle přání, například na průraz jednoho nebo několika málo svitků V jediném konvdenzátoru. Pritom se při výměně některého kondenzátoru po jeho poruše vyloučí možnost roztržení kondenzátor-ü v důsledku včasného a selektivního odhalení poruchyv libovolném kondenzátora celé baterie.Příklad zapojení pro kompenzaci...

Zapojení diodového teploměru sa zlepšenou linearitou a kompenzací vlivu teploty okolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234517

Dátum: 01.11.1987

Autor: Zábranský Jiří

MPK: G01K 1/20, G01K 7/00

Značky: zapojení, zlepšenou, kompenzaci, teploty, diodového, okolí, vlivů, linearitou, teploměru

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení diodového teploměru se zlepšenou linearitou a kompenzací vlivu teploty okolí, s použitím polovodičové diody jako čidla, je řešeno použitím operačního zesilovače s kladnou a zápornou zpětnou vazbou, sítí odporů, zdroje konstantního napětí, zdroje referenčního napětí a diferenčního voltmetru. Výhodou je dokonalá stabilita konstantního proudu procházejícího měrnou diodou a to jak v závislosti na teplotě měření prostředí, tak i na vlivu...