Patenty so značkou «kompenzace»

Způsob kompenzace zákalu při měření absorbance vod v ultrafialové oblasti záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 260576

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bendík Michal, Šenk Jaromír, Šantora Jaroslav

MPK: G01J 1/18, G01J 1/04

Značky: ultrafialové, záření, oblastí, kompenzace, způsob, měření, absorbance, zákalů

Text:

...nebo či. přístroj W-ANALOX podla A 0 č. 165 814.Při. měření ahaorbanoe v ultratlalové oblasti. dianí na vodních tocích, kde zákal vyjàdłený axtínkcí EW je často někoukandaobně vyäií. ne vlastní abeorbance hw, je kom-r pensąoa vlivu añkalu měření extínkoe například při vlnavě délce A - 546 m hepostačující a vede k neaprlvným a většinou vyaokýn hodnotím ahsorbance AW. soudinitel akalovó kompenaaoe k. v tento případl poměr 3254/55, pohybuje...

Zapojení teplotní kompenzace prvků napájených konstantním proudem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261181

Dátum: 12.01.1989

Autor: Vaněk František

MPK: G01D 5/14

Značky: konstantním, zapojení, teplotní, kompenzace, napájených, prvků, proudem

Text:

...prvku je připojen mezi invertující vstup napájecího zesilovače l a druhý pól zdroje g referenčního napětí. Mezi výstup napájecího zesilovače l a druhý pól zdroje 3 referenčního napětí je připojen první dělič A napětí. Mezi první a druhý pôl zdroje 1 referenčního napětí je připojen druhý dělič § napětí. Výstupem zapojení je výstup prvního děliče A napětí proti výstupu druhého děliče § napětí.Kompenzovaný prvek na obr. 3 je připojen mezi výstup...

Uspořádání silové kompenzace křidélkového regulátoru průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243209

Dátum: 15.11.1987

Autor: Sedláeek Miroslav

MPK: G05D 7/00

Značky: silové, kompenzace, křidélkového, regulátoru, průtoku, uspořádání

Text:

...podle vynálezu je kompenzačni síla, působící proti pohybu měřiciho křidélka, vytvořena podtlakem vzniklým ve vzduchovém kanálu a působícím na kompenzačni křidélko umístěné na stejné ose jako křidélko měřicí, lim se docílí rovnoměrného působení síly V celém rozsahu rychlosti prouděni a tím i přesností regulace.Na přiloženém výkresu je v řezu schema 4ticky znázorněno příkladné uspořádání sílové kompenzace křidélkověho regulátoru průtoku podle...

Způsob kompenzace uvolněné nitě na pletacím, zejména plochém nebo okrouhlém pletacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 252265

Dátum: 13.08.1987

Autori: Smejkal Vladimír, Daněk Miroslav, Jelínek Rudolf

MPK: D04B 15/44

Značky: nitě, kompenzace, způsob, stroji, pletacím, zejména, uvolněné, plochém, okrouhlém

Text:

...síly a rozsah jejího kolísani na plochých a okrouhlých, zejména Ialoprůněrových pletacích strojích při pletení vratnýn způsobem, kdy dochází k uvolňování nitě. Zkušenosti se znànýni způsoby konpenzace nitê vytýčily sněr pro odstranění některých nevýhod dosud používaných systémů. Podstata vynälezu spočíva v ton, že se při uvolněni nitě, to jest při zpětněn pohybu vodiče na plochen pletacín stroji nebo při natočení jehelního lůžka proti vodiči...

Způsob kompenzace vlivu okolní teploty na výstupní signál snímače analyzátoru plynů a zapojení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238180

Dátum: 01.05.1987

Autori: Kadlec Karel, Kňazovický Pavel, Houdek František, Imríšek Ľubomír

MPK: G01N 25/28

Značky: kompenzace, provádění, zapojení, snímače, výstupní, způsob, teploty, signál, vlivů, způsobu, analyzátorů, okolní, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kompenzace vlivu okolní teploty na výstupní signál snímače analyzátoru plynů a zapojení k provádění způsobu. Při způsobu podle vynálezu se okolní teplota snímače analyzátoru plynů měří srovnávacím vláknem a v závislosti na změně odporu srovnávacího vlákna se reguluje napájecí proud měřicího můstku porovnáním velikosti napěťového úbytku na srovnávacím vlákně s velikostí referenčního napětí. Rozdíl těchto napětí se udržuje...

Zapojení elektrické kompenzace regulační odchylky proporcionálně řízeného termostatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225673

Dátum: 01.07.1985

Autor: Havelka Vladimír

Značky: řízeného, kompenzace, odchylky, proporcionálne, zapojení, regulační, termostatu, elektrické

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení elektrické kompenzace regulační odchylky proporcionálně řízeného termostatu, kde porovnávací člen je tvořen odporovým mostem, v němž alespoň jeden z prvků je tvořen termistorem umístěným v tělese termostatu, přičemž v jedné diagonále mostu je za pojen napájecí zdroj, zatímco v druhé diagonále je zapojen v sérii diferenciální zesilovač a výkonový zesilovač pro obrácení fáze napětí a na výstup výkonového zesilovače a první svorku...

Způsob kompenzace úbytku a polohy orovnávacího diamantu orovnávače brousicího kotouče, kompenzace různého napružení soustavy stroj – nástroj – obrobek a kompenzace dilatací brusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218663

Dátum: 15.04.1985

Autor: Janda Jan

Značky: soustavy, kotouče, polohy, stroj, napružení, různého, brusky, diamantu, obrobek, brousicího, způsob, dilatací, úbytku, orovnávače, nástroj, kompenzace, orovnávacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kompenzace úbytku a polohy orovnávacího diamantu orovnávače brousicího kotouče, kompenzace různého napružení soustavy stroj-nástroj-obrobek a kompenzace dilatací brusky za účelem dodržení přesnějšího rozměru obroušeného obrobku a zkrácení času potřebného pro poslední fáze brousicího cyklu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že orovnávací diamant je upevněn na vůči průměru brousicího kotouče v kladném neb záporném směru...