Patenty so značkou «komorou»

Variabilná konštrukcia lisu s rotujúcou lisovacou komorou a stacionárnym nástrojom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7380

Dátum: 01.03.2016

Autori: Križan Peter, Ondruška Juraj, Matúš Miloš, Šooš Ĺubomír, Štefanka Marek

MPK: B30B 11/24, B30B 9/14

Značky: konštrukcia, lisovacou, komorou, nástrojom, stacionárnym, variabilná, rotujúcou

Text:

...vonkajší pohľad na zostavu lisovacieho stroja kužeľovou lisovacou komorou. Na obrazku 7 je v reze znázornený pohľad na zostavu lisovacieho stroja kužeľovou lisovacou komorou. Na obrázku 8 je znázornený pohľad na povrchovú štruktúru prichyteného stacionárneho nástroja.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované na ilustráciu, a nie ako obmedzenia technických riešení. Odborníci znalí stavu techniky nájdu...

Zariadenie na sušenie časti stroja vákuovou sušiacou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20296

Dátum: 26.09.2011

Autori: Seefeldner Christian, Knoth-bambule Rudolf, Knoth Hubert, Knoth Petra

MPK: F26B 25/08, F26B 5/04, F26B 23/00...

Značky: zariadenie, sušiacou, komorou, stroja, částí, sušenie, vakuovou

Text:

...pri časti stroja zasunutej alebo vloženej do vákuovej sušiacej komory- normálny odstup medzi každou vnútomou plochou bočných stien a / alebo stropu a časťou stroja na každom mieste predstavuje menej ako 100 mm, prednostne menej ako 50 mm,obzvlášť prednostne menej ako 5 mm. Presným prispôsobením obrysu komory na sušený obrobok, a tým malý objem vzduchu vo vákuovej sušiacej komore, je s relatívne nízkymenergetickým nárokom bezproblémovo možné...

Horák s tangenciálnou špirálovou vstupnou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19688

Dátum: 04.02.2011

Autori: Leisse Alfons, Niesbach Jürgen, Lasthaus Dieter, Weirich Tanja

MPK: F23C 7/00, F23D 1/00

Značky: spirálovou, tangenciálnou, vstupnou, komorou, horák

Text:

...k jadrovej rúrke privádzané fluidum, nasýtené palivom, a ktoré je potomdopravované dopravným kanálom, vedenýrn špirálovito alebo v tvare špirály okolo jadrovejrúrky, je dosiahnuté rovnomemé rozdelenie privádzaného paliva vo vzťahu k obvodu jadrovej rúrky. Je to spôsobené tým, že sa dopravný kanál v priebehu jeho špirálovitého rozprestretia vďaka zmenšeniu jeho rozsiahlosti ako v radiálnom, tak tiež V axiálnom smere zmenšuje. Tým sa zväčšuje...

Sparovacia komora a sparovací stroj s takou sparovacou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11072

Dátum: 09.06.2009

Autor: Balkau Werner

MPK: A47J 31/06

Značky: takou, sparovacou, stroj, komora, sparovacia, spárovací, komorou

Text:

...komory prístupný.0011 Vzásade je možné použiť tiež menší počet spojovacích elementov, ale potom je zvyčajne potrebná silnejšia konštrukcia, aby sa dosiahla potrebná pevnosť V knitení sparovacej0012 Vo výhodných formách uskutočnenia vynálezu sú spojovacie elementy vyhotovené ako telesá (guľôčky), ktoré sú vždy usmerňované vedením, respektíve guľôčkovým vedením, navšeobecne radiálny pohyb vzhľadom na pozdĺžnu os sparovacej komory.0013 Pod...

Bioreaktor s miešacou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19945

Dátum: 04.05.2009

Autori: Frankena Douwe, Vellinga Sjoerd Hubertus Josef

MPK: C02F 3/28

Značky: bioreaktor, miešacou, komorou

Text:

...výhodou menšia ako osemnásobok a s výhodou menšia ako paťnásobok šírky priečneho prierezu výstupného otvoru. Voľná vzdialenosť alebo trasa toku pre tok medzi výstupným otvorom vstupného systému a otvorom v priehradke má obmedzenú dĺžku tak, aby bolo zamedzené rozptyľovanie energie prítoku a pre ďalšie zmenšenie pretlaku. Táto voľná vzdialenosť ale stále umožňuje naťahovanie tekutiny z miešacej komory tokom smerovaným k otvoru v...

Odplyňovacia jednotka vybavená piestnou trubicou a usadzovacou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9215

Dátum: 24.09.2008

Autor: Merour Sylvain

MPK: F01P 11/02

Značky: odplyňovacia, piestnou, jednotka, usadzovacou, vybavená, komorou, trubicou

Text:

...usadzovacej komory si vyžaduje dostatočný objem kvapaliny v odplyňovacej jednotke na zabezpečenie toho, že sa bude odvádzaci výstup trvalonapájat kvapalinou, aj ked bude odplyňovacia jednotka naklonená za normálnychpodmienok prevádzky vozidla alebo ked bude odplyňovacia jednotka vystavenáotrasom. 0008 Dnes chceme znížiť objem kvapaliny potrebnej v chladiacom okruhu.0009 Okrem toho počas zaplavenia druhej komory, kvapalina, ktorá prechádza...

Fajčiarsky výrobok s obmedzovačom ventilácie a komorou v jednom kuse

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18014

Dátum: 08.08.2007

Autori: Olegario Raquel, Braunshteyn Michael, Li San

MPK: A24D 3/04

Značky: fajčiarský, výrobok, ventilácie, komorou, jednom, obmedzovačom

Text:

...náustkový filter a von z cigarety 10.0009 Vo výhodnom uskutočnení je filtrový segment V smere prúdu vytvarovaný tak, aby vytvoril štyri (4) žliabky 28, pričom namiesto štyroch môžu byť uskutočnené tri (3), dve (2) alebo jeden (1) žliabok (28, 28 na obr. 3). Viac než štyri žliabky sú tiež možné.0010 Preferovaný materiál na konštrukciu druhého filtrového segmentu 22 je ťažký baliaci papier, ako napríklad nepriepustný 0,15 mm (0,006 palca)...

Pohárik s komorou tvorenou obrátenou miskou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5894

Dátum: 29.06.2007

Autor: Jenner Ernest

MPK: B65D 85/804

Značky: pohárik, obrátenou, tvořenou, komorou, miskou

Text:

...produktu obsiahnutého vtomto priestore. Hliník, ktorý je uvedený prednostne, pretože predstavuje ochranu najvyššej kvality, nie je jedinýmPoužitie jednoduchého viečka z hliníka, ako v predchádzajúcich prípadoch, nie je okrem toho dostačujúce, pretože časť priestoru obsahujúceho produkt je ohraničená kartónovými stenami pohárika. Vposlednom rade spojenie kartónu a uvedeného viečka kladie problém pri zváraní, ktoré musí byť veľmi kvalitné, aby...

Chirurgická kazeta s tekutinovou komorou s niekoľkými oblasťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8421

Dátum: 06.03.2007

Autori: Hopkins Mark, Gao Shawn

MPK: A61M 5/24, A61M 1/00, A61B 19/00...

Značky: komorou, oblasťami, chirurgická, tekutinovou, kazeta, niekoľkými

Text:

...čerpadlo, pričom oba pracujú V sêriách.Venturiho čerpadlo nasáva materiál zo strany chirurgickehozákroku do malej zbernej komory. Peristalticke čerpadlo prečerpáva aspirát z malej zbernej komory do veľkého zberneho vaku. Peristaltické čerpadlo nezavádza aspiračný podtlak do strany chirurgického zákroku. Preto systém pracuje ako(0007) US 5286262 opisuje viacúčelovú zbernú nádobu, obsahujúcu uzatvorenú nádobu s reguláciou nasávania...

Stroj na liatie pod tlakom so studenou komorou so zariadením na ukotvenie odlievaciehjo puzdra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4771

Dátum: 13.10.2006

Autori: Mancini Diego, Apollonio Claudio

MPK: B22D 17/20, B22D 17/08

Značky: odlievaciehjo, studenou, komorou, puzdra, liatie, ukotvenie, stroj, zariadením, tlakom

Text:

...odliatku.0010 Predmetom prekladaného vynálezu je teda poskytnut stroj na liatie pod tlakom so studenou komorou, ktorý prekoná uvedené nedostatky. Tento predmet je dosiahnutý pomocou stroja vybaveného zaisťovaoími prostriedkamipre puzdro na jeho ukotvenie na pevnej doske lisu aj v neprítomnosti formy. Inévýhodné znaky predkladaného stroja sú opisané vzávislých patentových0011 Hlavná výhoda tohto stroja je, že vstrekovacie a udržiavacia sila...

Motor s mono- a/alebo bienergetickouaktívnou komorou so stlačeným vzduchom a/alebo dodatočnou energiou a jeho termodynamický cyklus

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2780

Dátum: 17.11.2004

Autori: Negre Cyril, Negre Guy

MPK: F01B 17/00, F01B 9/00

Značky: vzduchom, motor, cyklus, energiou, termodynamicky, stlačeným, mono, dodatočnou, bienergetickouaktívnou, komorou

Text:

...motora. Veľmi dobre známe konvenčné dekompresné ventily s klapkami a pružinami majú iba veľmi nízky prietok a ich použitie pre túto aplikáciu vyžaduje veľmi ťažké a málo výkonné ústrojenstva okrem toho sú tieto dekompresné ventily veľmi náchylné na tvorbu námrazy V dôsledku ochladenia vlhkosti, prítomnej voOO 08 Za účelom vyriešenia tohto problému autor tiež podal patentovú prihlášku W 0 03/089764 Al týkajúcu sa dynamického dekompresného...

Tesniaci systém pre sekundárny prúd na vstupe dýzy turbínového motora s komorou pre dodatočné spaľovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1269

Dátum: 11.05.2004

Autori: Sevi Guillaume, Lapergue Guy, Roche Jacques

MPK: F01D 11/00, F02C 7/28, F01D 9/02...

Značky: komorou, systém, sekundárný, prúd, turbinového, tesniaci, spaľovanie, dýzy, dodatočné, motora, vstupe

Text:

...tesnenia držaný zovretý medzi podpornou doskoua radiáine vnútorným povrchom radiáine vnútornej príruby prostrednictvom nitov pre upevňovanieuvedenej podpornej dosky na prirubu.0019 Vstupný koniec tretieho tesnenia je upevnený na radiálne vnútornom povrchu podpornej dosky uvedenými nitmi, anity majú hlavy, ktoré klzne dosadajú na vonkajší povrch plášťa pre tepelnú0020 Podľa ďalšieho znaku vynálezu je každá doska pre tepelnú ochranu...

Splachovacie zariadenie s komorou pod tlakom, odtoková armatúra pre splachovacie zariadenie a zostava obsahujúca splachovacie zariadenie a toaletnú misu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2392

Dátum: 08.09.2003

Autori: Grob Stefan, Gübeli Albert, Von Ballmoos Mario, Schmucki Peter

MPK: E03D 3/00

Značky: komorou, odtoková, toaletnú, zostava, zariadenie, splachovacie, obsahujúca, armatura, tlakom

Text:

...s vnútorným priestorom § 51 a vo ventilovom priestore 20 má guľu 2 l ventilu, ktorá spolupôsobí s piestom g ventilu, ktorý je predopnutý ťažnou pmžinou 23 proti guli 21 ventilu. Na obr. 1 je tlakový regulačný ventil Q zatvorený.Uzatváracie teleso Z má na svojom hornom konci piest Q s vnútorným priestorom LZ,ktorý je nahor otvorený. Tento vnútorný priestor ll je cez prúdovú medzeru í 6 spojený s vnútorným priestorom 14. Vnútorný priestor LZ...

Rotačný spaľovací motor s vnútornou otáčavou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 283418

Dátum: 20.06.2003

Autor: Švajdlenka Dominik

MPK: F02B 53/02, F02B 55/08

Značky: otáčavou, vnútornou, rotačný, spalovací, motor, komorou

Zhrnutie / Anotácia:

V pevnej vonkajšej skrini (1) sa okolo spoločnej stredovej osi otáča vnútorná komora (2) a v opačnom smere rovnakou uhlovou rýchlosťou kľukový hriadeľ (3). Po kružnici kľukového čapu je unášaný krúživý piest (4), ktorý sa prostredníctvom excentrov (10) otáča v zhode s otáčavou komorou (2). Komora (2) je doskami (5) vsuvne zapadajúcimi do krúživého piesta rozdelená na samostatné spaľovacie sekcie. Každá sekcia má vlastný kompresný priestor (19)...

Horák na kvapalné palivá s uzavretou spaľovacou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3033

Dátum: 06.11.2001

Autori: Kentoš Pavol, Greif Viliam

MPK: F23D 7/00

Značky: komorou, spaľovacou, paliva, uzavretou, kvapalné, horák

Text:

...turbulencií rozvíreného kvapalného paliva pod vekom, jeho premiešavania so vzduchom a rozprašovania jevýhodné, ak prívod tlakového vzduchu umiestnený na plášti nádoby.ekonomickú realizáciu horáka na palivá suzavretou spaľovacou komorou podľa technického riešenia jeoptimálne, ak nádoba tvorená plášťom adnom je žliabkového tvaru.Účinky horáka na kvapalné palivá suzavretou spalovacoukomorou podľa technického riešenia možno zvýšiť, ak veko...

Tepelné čerpadlo ako kondenzačná sušička s dvoma pomocnými obvodmi a uzavretou sušiacou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2886

Dátum: 11.06.2001

Autori: Ágh Daniel, Němec Antonín, Rabatin František

MPK: F26B 17/00, F28B 7/00

Značky: sušiacou, kondenzačná, komorou, pomocnými, dvoma, uzavretou, čerpadlo, sušička, tepelně, obvodmi

Text:

...nedostatky odstraňuje konštrukcia tepelného čerpadla s predloženým technickým riešením, ktorého podstata spočíva v tom, že tepelné čerpadlo má okrem pomocného obvodu výpamíka aj pomocný obvod kondenzátora. Vpomocnom obvode kondenzátora sa odvedie regulované prebytočné množstvo tepla z komory do okolia, ktoré je potrebné na zníženie teploty v procese sušenia dreva. Prehľad obrázkov na ýýkrese Technické riešenie je zrejmé zo schémy...

Spínacia jednotka vysokonapäťových odpínačov s vákuovou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2560

Dátum: 11.07.2000

Autori: Jenčík Imrich, Cziel Ján

MPK: H01H 33/66

Značky: jednotka, odpínačov, spínacia, vakuovou, vysokonapäťových, komorou

Text:

...vo vákuovej komore g s teplom zmrštiteľnou hadicou ggl uloženej V spodnej časti dvoch symetrických izolačných krytov l§ s elektricky vodivým upevnením cez kovovú tesniacu podložku ll na zbernicu hlavného kontaktu vysokonapätového odpínača lg. Lineárny pohyb pohyblivého kontaktu § do zapnutého a vypnutého stavu je realizovaný preklapacím stradačovým pohonom s vačkou l otočne uloženou V strede hnacej hriadele l§.Vačka l je ovládaná z oboch...

Pneumatická spojka osová s tlmiacou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278273

Dátum: 03.07.1996

Autori: Homišin Jaroslav, Lacko Pavol

MPK: F16D 25/04, F16D 25/02

Značky: osová, spojka, komorou, pneumatická, tlmiacou

Zhrnutie / Anotácia:

Kompresný priestor pneumatickej spojky je rozdelený na dve polovice tlmiacou komorou. Tlmiaca komora pozostáva z horného pevného obalu (9), dolného pevného obalu (10), pohyblivého škrtiaceho piestu (11) a magnetickej kvapaliny ako jej náplne. Pretekaním magnetickej kvapaliny škrtiacimi otvormi pri pohybe piestu (11) v tlmiacej komore sa zabezpečí tlmiaca práca danej spojky. Plynulou zmenou magnetického poľa vybudeného budiacim vinutím (14)...

Automaticky riadený korelačný spektrometer s elektrostatickou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269022

Dátum: 11.04.1990

Autor: Gröne Rudolf

MPK: G01T 1/00, G01T 3/00, G01T 7/00...

Značky: korelačný, spektrometer, riadený, komorou, elektrostatickou, automatický

Text:

...nachádzajúcich sa na koncoch ramien 3. lg umiestnené scintilátormi oproti sebe vo vertikálnej rovine, pričom fotóny gama dopadujú na bočné valcová steny scintilátorov. Kâli zväčšeniu uhlovej rozlišovacaj schopnosti automaticky riadeného korelečného spaktrometra je na každom ramene umiestnená sústava štrbín f 5. 7. 8. Elektrostatická komora ll je napojená na zásobník tekutého dusíka lg. Odčerpanie atmosféry z elektrostatickej komory lz sa...

Dvoukomorový odsávací kryt elektrické obloukové pece s podtlakovou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268999

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hos Břetislav, Burian Miroslav

MPK: B08B 15/00, F27B 3/10

Značky: komorou, obloukové, podtlakovou, dvoukomorový, odsávací, elektrické

Text:

...komor. Každá komora má svoje odsávací hrdlo. Tímto systémem je zejištěn maximální odvod zplodin již ze spodní podtlaková komory. Případný únik zplodin ze epodni komory do horní komory bude odváděn odsávacím hrdlom horní komory. Tento stav může nastet při nárazovém intenzívním vývinu zplodin v peci, zejména při fázi kyslíkováni.Použitím dvoukomorováho odsávacího krytu elektrické oblouková pece podle vynálezu sa dosáhne maximální ůčinnosti...

Dvoukomorový odsávací kryt elektrické obloukové pece s přetlakovou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268433

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hos Břetislav, Burian Miroslav

MPK: B08B 15/00, F27B 3/10

Značky: odsávací, obloukové, přetlakovou, komorou, elektrické, dvoukomorový

Text:

...na vybudování odprašovacích staníc a snížení provozních nákladů na dodávku elektricke energie pro pohon odsávacíchventilátorů. Další přednost dvoukomorového krytu podle vynálezu je snížení investičníchnákladů na regeneraci tepla 2 odsávaneho vzduchu, vzhledem k sníženému oosávanému množství»vzduchu od pece bude mít odsávaný vzduch vyšší teplotu a zvýší se podstatné ekonomie provozu regeneračního zařízení na zpětné získávání tepla.Na výkresech...

Spalovací zařízení s fluidním ohništěm a spavlovací komorou pro spalování paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 254640

Dátum: 15.01.1988

Autori: Novotný Pavel, Kredba Josef, Hanyk Karel

MPK: F23C 11/00

Značky: fluidním, spalovací, spavlovací, ohništěm, zařízení, komorou, spalování, palív

Text:

...potrubí zs podavačem úletu.Výhodou spalovacího zařízení podle vynálezu je, že je možno efektivně spalovat různé druhy paliv proměnlivé jakosti, zejména popelnatosti, neboč je možno i za provozu řídít nastavení polohy líšt žaluziového odlučovače stupeň i velikost částic recirkulátu. Přípsdnou nižší ostrost dělicího řezu lze ještě kompenzovat i další možností reoirkulací částic gravitačně odloučených v dalším tabu spalovacího zařízení. Jinou...

Zařízení k manipulaci s ionizační komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 253142

Dátum: 15.10.1987

Autor: Altmann Jaroslav

MPK: G21C 17/10, G01T 7/02

Značky: komorou, ionizační, zařízení, manipulaci

Text:

...kroužku, axiálního a radiálního ložiska, objímky, šnekového převodu a elektromotoru. Ionizační komora je volně uložena v ionizačním kanálu a je opřena o jeho dno a je spojena pevně s kabelem. Ionizační kanál je ve spodní částí odkloněn od vertikální osy a v horní části je k němu pevně připojen opěrný kroužek, který se opírá o axiální ložiska uložené v objímoe. Objímka je připevněna na víku reaktoru a na spodní části objímky je Vytvořeno lože...

Automaticky riadený korelačný spektrometer s kyslíkovou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 236817

Dátum: 15.03.1987

Autori: Hucl Milan, Gröne Rudolf, Lipka Jozef

MPK: G01T 1/00, G01T 1/29

Značky: automatický, komorou, korelačný, riadený, kyslíkovou, spektrometer

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru jadrovej techniky a rieši spôsob automatického merania korelačných spektier metódou elektrón-pozitrónovej anihilácie v kyslíkovej alebo inertnej atmosfére v rozsahu tlakov 105 Pa ( 3.105 Pa. Vynález pozostáva z rámu (1), na ktorom je uchytené pevné rameno (2) a pohyblivé rameno (8) s pohybovým zariadením (9), zo scintilačnými detekčnými jednotkami (7, 14) s tieniacimi krytmi (6, 15) a kolimačnými štrbinami (5, 6, 17),...

Automaticky riadený korelačný spektrometer s teplotnou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 230226

Dátum: 15.08.1986

Autori: Gröne Rudolf, Tockij Jevgenij, Haščík Ján

MPK: G01J 3/00

Značky: teplotnou, komorou, riadený, spektrometer, korelačný, automatický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patri do oboru jadrovej techniky a rieši konštrukciu automatického korelačného spektrometer s teplotnou komorou, ktorého podstata je v tom, že pozostáva z rámu, pohyblivého ramena s pohybovým zariadením, pevného ramena, kolimačných štrbín, scintilačných detekčných jednotiek umiestených v olovených tieniacich krytoch, teplotnej komory, v ktorej je umiestnený krytý a chladený zdroj pozitrónov 22Na a skúmaná vzorka na posuvne uloženej...

Těsnění spoje čeřicího prvku s komorou čeření

Načítavanie...

Číslo patentu: 223169

Dátum: 15.03.1986

Autori: Záviský Jaromír, Jasinský Zdeněk, Divák Břetislav, Cagaš Jaroslav

Značky: těsnění, komorou, čeření, čeřicího, spoje, prvků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká těsnění spoje čeřicího prvku s komorou čeření, která je vyměnitelnou částí, například dávkovačů, podávačů nebo dopravního zařízení prachových a sypkých látek. Tyto spoje se dosud netěsní přímo, ale těsní se spoj komory čeření s ostatními díly dávkovače apod. vkládáním těsnicích kroužků mezi čela přírub spojovaných částí, což má nevýhodu v nepřesném usazení kroužků a úniku čeřicího plynného média. Vynález odstraňuje tuto nevýhodu...

Spôsob prípravy bloku a dobývania otvorenou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 222604

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jendrusák Milan, Szuttor Teodor

Značky: přípravy, bloků, komorou, dobývania, spôsob, otvorenou

Zhrnutie / Anotácia:

Odbor: Spôsoby dobývania prestaviteľnými dobývacími komorami. Vynález rieši spôsob prípravy bloku a dobývania užitkového nerastu otvorenou komorou, pri ktorom sa obzor vymedzí spodnou obzorovou chodbou a vrchnou obzorovou chodbou. Podstata vynálezu je, že spodná aj vrchná obzorová chodba sa pre dobývaním prepojí centrálnym komínom. Potom zo spodnej obzorovej chodby sa vyrazí dovrchne centricky okolo centrálneho komína vertikálna špirálovitá...

Automaticky riadený korelačný spektrometer s magnetickou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245842

Dátum: 16.01.1986

Autori: Kahánek Václav, Petoík Stanislav

MPK: G01T 3/00, G01T 1/00, G01T 7/00...

Značky: spektrometer, riadený, komorou, magnetickou, korelačný, automatický

Text:

...8. Pri anihilácii pozitrónov vyletujúcich zo zdroja pozitronov WNa, ktorý sa nachádza v telese zdroja pozitrónov 42 s elektrónmi nachádzajúcimi sa v meranej v.zorke 37 vznikajúce fotöny gama sa s najväčšou pravdepodobnosťou pohybujú v-o vertikálnej rovine, ktorá prechádza na ľavej strane cez ľavú kovovú fóliu 45, ďalej cez otvor v tieniacom kryte 3 magnetickej komory 7, cez kolimačné štrbiny 17, 18 pevného ramena 1, dalej medzeru v...

Plnicí zařízení na strojích pro tlakové lití s teplou tlakovou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 233314

Dátum: 15.08.1985

Autor: Walter Gustav

MPK: B22D 17/04

Značky: komorou, tlakovou, strojích, zařízení, plnicí, lití, tlakově, teplou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plnicího zařízení na strojích pro tlakové lití pro výrobu litých součástí, především z barevných kovů a jejich slitin. Účelem vynálezu je zajistit možnost výměny plnicího pouzdra na stroji pro tlakové lití s teplou tlakovou komorou, při stanoveném bloku plnicí komory, z technologických důvodů nebo v případě poruchy. Podle vynálezu se úloha řeší tím způsobem, že s blokem plnicí,komory se spojuje vypouklá kulová vložka, as plnicím...

Spôsob hlbinného dobývania úžitkových nerastných surovín otvorenou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: 218708

Dátum: 01.06.1985

Autori: Lumtzer Eduard, Ďurman Oto, Garlathy Ladislav, Zahoranský Gejza, Jankovič Štefan, Mašlej Štefan

Značky: surovin, otvorenou, spôsob, nerastných, hlbinného, dobývania, komorou, užitkových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob hlbinného dobývania úžitkových nerastných surovín otvorenou komorou, ktorý rieši problém zvýšenia výrubnosti ložiska a likvidácie medzikomorových pilierov. Ložisko sa rozdelí na sústavu paralelných blokov a na ich rozhraní sa pod budúcim stropným pilierom vyrazia pozdĺžne vrtné chodby, pričom sa z týchto chodieb vejárovite prevádzanými vrtmi postupne dobývajú jednotlivé bloky. Narušenie stropného piliera sa prevedie po vydobytí sústavy...