Patenty so značkou «komorami»

Istič s dvomi zhášacími komorami a prepojenými vynášačmi oblúka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6602

Dátum: 02.12.2013

Autor: Jenčík Imrich

MPK: H01H 71/00

Značky: oblúka, zhášacími, prepojenými, istič, dvomi, komorami, vynášačmi

Text:

...vynálezu. Podstatou tohto riešenia je vodivé prepojenie dvoch vynášačov elektrického oblúka v dotyku s prepojovačom a rozpínajúcimi kontaktmi,ktoré umožňuje vynesenie elektrického oblúka na ďalej uložené zhášacie komory. Toto riešenie umožňuje realizovať zhášacie komory s vyšším počtom zhášačov a zväčšenou dĺžkou. Haseníe elektrického oblúka a obmedzenie skratových prúdov so zvýšeným počtom zhášačov v komorách je účinnejšie a je možné...

Pec a spôsob riadenia prúdu vzduchu a únikov vzduchu medzi dvoma komorami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17279

Dátum: 18.04.2008

Autor: Kuenen Hendrikus Antonius Jacobus

MPK: A21B 1/48, A21B 1/42

Značky: vzduchu, dvoma, komorami, spôsob, medzi, únikov, prúdu, riadenia

Text:

...priechod, ktorým sú dopravné prostriedky smerované z prvej do druhej komory. Bolo zistené, že kvôli rozdielnym podmienkam vkomorách, v uvedenom poradí a/alebo kvôli pohybu dopravných prostriedkov nastáva medzi komorami cez priechody nekontrolovatelný únik procesného plynu, napr. vzduchu a/alebo procesných pár,ktorý je nepredvldatelný čo do svojej velkosti a svojho smeru. Kvôli tomuto úniku sú procesné parametre ovplyvňované...

Membránový elektrolytický reaktorový systém so štyrmi komorami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5848

Dátum: 29.11.2006

Autori: Bohnstedt Ralph, Surbeck Urs, Bartsch Reinhard

MPK: C02F 1/461, C25B 9/18

Značky: reaktorový, elektrolytický, komorami, systém, štyrmi, membránový

Text:

...blokovej schémy do jedného bloku článkov poskytuje dôležité technologické výhody vďaka hydraulickej nepriepustnosti, spoľahlivú prevádzku, moni torovanie procesu, ako aj ekonomické výhody vyplývajúce z procesu výroby bloku článkov, ktorý je teraz možné realizovať na základe licencie vzariadeniach strednej veľkosti- možnosť presného riadenia odplynenia tým aj hodnoty pH produktu, ktorý sa podrobuje elektrolýze optimálne hodnoty redox...

Zariadenie na výrobu nápojov s varnými komorami na báze termoblokov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5711

Dátum: 20.09.2005

Autori: Stieger Mischa, Eicher Heinz

MPK: A47J 31/00, A47J 31/44

Značky: komorami, varnými, báze, nápojov, zariadenie, výrobu, termoblokov

Text:

...nádržou 2 na vodu, privádza tlakovú vodu do prítoku 24 druhého termobloku 3.Ako už bolo vysvetlené v úvodnej časti, takýto termoblok je prispôsobený na ohrev vody pomocou elektrických rezistorov počas prúdenia vody cez kanál v termobloku.výtok z termobloku 4 môže byt v kvapalinovom spojení s prvou varnou komorou 6, ktorá má výtok 8 nápoja. Termoblok 3 môže byť selektivne v kvapalinovom spojení s druhou varnou komorou 5, ktorá má výtok 7...

Plavidlo so vzduchovými komorami na zníženie odporu medzi trupom a vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11224

Dátum: 11.02.2005

Autori: Kwakernaak Willem, Boon Cornelis Arie Adrianus

MPK: B63B 1/38

Značky: komorami, vodou, vzduchovými, zníženie, medzi, odporu, trupom, plavidlo

Text:

...dnom pri nízkych hladinách vody, ako V prípade nízkych hladín riek.0011 US-A 3 714 918 opisuje plavidlo s uzavretým plávacim telesom, na ktorého spodnej strane je množstvo profilov. Tieto profily sú v otvorenom spojení s okolím, a môžu sa teda naplniť vodou. Napustením vzduchu do týchto profilov dôjde k ich vyprázdneniu a môže sa vytvorit vzduchová záclona na zníženie trecieho odporu medzi trupom a vodou. Nevýhodoutohto plavidla je, že tieto...

Vírivá rozprašovacia dýza s dvoma vírivými komorami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 207

Dátum: 21.06.2003

Autori: Speier Jürgen, Schröder Thomas

MPK: B05B 1/34

Značky: rozprašovacia, vířivá, dýza, dvoma, vírivými, komorami

Text:

...až 1200 mm existuje tiež, avšak na základe tu vplyvom odporu vzduchu brzdenej radiálnej rýchlosti nie je tak výrazný. Vplyvom vynálezu vzniká preto spektrum kvapiek, ktoré prispieva k zlepšenému stupňa účinnosti. Keďže sa vírivé priestory musia dimenzovat na polovičné objemové prúdenie, môžu sa redukovat stavebné dĺžky atým tiežmomenty pôsobiace na pripojenie dýzy.V ďalšom uskutočnení vynálezu môžu osi virivých komôr prebiehať navzájom v...

Kogeneračné energetické zariadenie s motorom s rotujúcimi spaľovacími komorami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2728

Dátum: 11.12.2000

Autor: Tomčík Ferdinand

MPK: F02B 73/00, F02B 65/00, F02B 61/06...

Značky: zariadenie, energetické, rotujúcimi, spalovacími, motorom, kogeneračné, komorami

Text:

...energetického zariadenia svhodným motorom, ktorý by bol jednoduchej konštrukcie snízkou spotrebou paliva a tichýmchodom. Výsledkom tohto úsilia je ďalej popisované technické riešenie vo forme úžitkového vzoru.Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje kogeneračné energetické zariadenie podľa riešenia, a ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva zmotora srotujúcimi spaľovacími komorami, ktorého výstup je cez prevodovku...

Motor s rotujúcimi spaľovacími komorami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2699

Dátum: 07.11.2000

Autor: Tomčík Ferdinand

MPK: F02C 5/02, F02C 5/04

Značky: motor, komorami, spalovacími, rotujúcimi

Text:

...jednoduchej konštrukcie snízkou spotrebou paliva atichým chodom. Výsledkom tohto úsilia je ďalej popisované technické riešenie.Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje motor s rotujúcimi spaľovacimi komorami podľa tohto technického riešenia, a ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z aspoň jedného rotora svýznamným rozmerom vradiálnom smere. Rotor je krátkej axiálnej konštrukcie, takže je tvaru disku. Rotor obsahuje aspoň dve...

Pneumatická hriadeľová spojka osová s hydraulickými komorami

Načítavanie...

Číslo patentu: 278151

Dátum: 02.02.1994

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 25/04

Značky: komorami, spojka, osová, pneumatická, hriadeľová, hydraulickými

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatická hriadeľová spojka osová s hydraulickými komorami plní funkciu stáleho ladiča ľubovoľnej torzne kmitajúcej mechanickej sústavy. Záťažný krútiaci moment z hnacieho telesa (1) na poháňané teleso (2) spojky sa prenáša jej kompresným priestorom (6) naplneným plynným médiom. Pružný gumový element (5) je obalom kompresného priestoru spojky (6) a zároveň je vybavený minimálne jednou hydraulickou komorou (7) naplnenou magnetickou kvapalinou,...

Reaktor pro katalyzované reakce s průtokem plynných reakčních složek v radiálních směrech postupně jednotlivými komorami naplněnými katalyzátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258104

Dátum: 15.07.1988

Autori: Ohsaki Kozo, Watanabe Hiroshi, Zanma Jun

MPK: B01J 12/00

Značky: v, směrech, postupné, reakce, jednotlivými, komorami, reakčních, katalyzátorem, reaktor, katalyzované, naplněnými, radiálních, složek, plynných, průtokem

Text:

...směsi plynného v-odííku s ,plynným dusíkem V poměru3 molů k 1 molu, jałkožto výchozího plynu je možno rychlost reakce k syntéze amoniaku V každém -místě lože .katvalyzátoru Vyjádřít vztahemV znamena rychlost syntézy amoniaku vyjádřenou v kg . mo.lech . h . .m 4 katalyzátoru, Ce znamená molární zlotmek rovnoväžné koncentrace amonialku, za reakční teploty a tlaku, v daném místě v loži ikataflyzátoru, C, znamená molärní zlomelk koncentrace...

Zařízení k manipulaci s výbuchovými komorami zkušebních aparatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 234063

Dátum: 01.10.1986

Autor: Brachaczek Jindřich

MPK: G01N 25/54

Značky: zařízení, zkušebních, manipulaci, komorami, aparatur, výbuchovými

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízením k manipulaci s výbuchovými komorami zkušebních aparatur se dosáhne zlepšení pracovního prostředí a zvýší se bezpečnost práce. Zařízení je tvořeno plochou základovou deskou, k jejíž spodní straně je připevněn silový válec, jehož pístn3ce je čepem nad horní stranou ploché základové desky spojena s dvojramennou pákou, tvořící upínací hlavu válce, jejíž jed no rameno je rozvidleno a spojovacím čepem spojeno s podélným žebrem válce,...