Patenty so značkou «komora»

Guľová komora na ultrazvukovú nanokryštalizáciu povrchových vrstiev konštrukčných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7316

Dátum: 03.12.2015

Autori: Trško Libor, Nový František

MPK: C21D 7/04

Značky: ultrazvukovú, povrchových, vrstiev, guľová, komora, materiálov, nanokryštalizáciu, konštrukčných

Text:

...súčiastka je stacionárna, prípadne rotuje okolo svojej osi. Guľová komora na ultrazvukovú nanokryštalizáciu povrchových vrstiev konštrukčných materiálov je následne rozkmitaná pomocou člena na prenos ultrazvukových kmitov pri rezonančnej frekvencii. Častice tryskacieho média sa rozkmitajú spolu s guľovou komorou na ultrazvukovú nanokryštalizáciu povrchových vrstiev konštrukčných materiálov a ich dopady spôsobujú plastickú deformáciu...

Sekundárna spaľovacia komora s prívodom sekundárneho vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18286

Dátum: 15.10.2012

Autori: Ferreira Goncalves Paulo Jorge, Both Damian, Jockel Joerg, Georg Marcel, Rein Carsten, Klosok Jan

MPK: F23G 5/18, F23G 5/16

Značky: sekundárna, sekundárneho, vzduchu, spaľovacia, prívodom, komora

Text:

...spaľovania na spaľovanie odpadných plynov s prvou komorou, ktorá je rozdelená do prvej a do druhej časti. Oxidačný prostriedok prúdi do turbulentného odpadného plynu väčším počtom vzájomne oddelených, obvodových vzduchových rúrok, ktoré sú umiestnené pozdĺž ohňovzdornej komory, pričom sú tieto vzduchové rúrky umiestnene v pravom uhle k smeru prúdenia odpadného plynu, popripade sú naklonené v smere prúdu odpadného plynu.0011 Úkolom vynálezu...

Vodná komora pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17215

Dátum: 30.04.2012

Autor: Harke Stefan

MPK: B60H 1/00, B60H 1/28, B62D 25/08...

Značky: vozidlo, komora, vodná, motorové

Text:

...vnútomého priestoru. Výhodnejšie ale vytvára prinajmenšom časť ostenia,ktoré vymedzuje prvý vnútomý priestor, sama teplo-výmenný prvok. Ešte výhodnejšie vytvára väčšia časť ostenia, ktoré vymedzuje prvý vnútomý priestor, teplo-výmenný prvok. Najvýhodnejšie dokonca V podstate celé ostenie, ktoré vymedzuje prvý vnútomý priestor, vytvára teplo-výmenný prvok.Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu vymedzuje štruktúra, ktorá slúži na cielené...

Spaľovacia komora kotla na pyrolytické spaľovanie drevnej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6084

Dátum: 03.04.2012

Autor: Beloš Miroslav

MPK: F24B 1/19, F23L 9/06, F23B 10/00...

Značky: pyrolytické, kotla, drevnej, spaľovacia, hmoty, spaľovanie, komora

Text:

...komory na usmernenie plameňa, a tým účinné dohorievanie zvyškov pevných častíc paliva. Vybratia na vloženie tesniacej šnúry na dosiahnutie dokonalého utesnenia medzi vložkou a zadnou tvarovkou má aj zadná tvarovka.Dôsledkom takto skonštruovanej spaľovacej komory kotla na pyrolytické spaľovanie drevnej hmoty je eliminácia možnosti priameho styku vysokej spaľovacej teploty paliva s kovovou konštrukciou výmennika z dôvodov (pozri Doterajší...

Membránová komora s vedením a indukčným snímaním pohybu pulzujúcich častí

Načítavanie...

Číslo patentu: 287646

Dátum: 06.04.2011

Autor: Waczlav Karol

MPK: F04B 43/00

Značky: komora, membránová, částí, indukčným, pohybu, vedením, snímaním, pulzujúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pozostáva z komory tlakového média (1), vstupno-výstupného kanála tlakového média (2), komory dopravovaného média (3), vstupno-výstupného kanála dopravovaného média (4), vodiacej a snímacej komory pulzujúcich častí (5), indukčného snímača lineárneho pohybu s pevnou sondou (24) zavedeného do terčovej rúrky (23), umiestnenej vo valcovom otvore (18) so zahĺbeným dnom (19). Na vodiacej ploche vodiacej a snímacej komory pulzujúcich častí (5)...

Zhášacia komora ističa

Načítavanie...

Číslo patentu: 287234

Dátum: 17.03.2010

Autori: Valent Ferdinand, Jurčacko Ľudovít

MPK: H01H 9/30, H01H 33/04

Značky: ističa, zhášacia, komora

Zhrnutie / Anotácia:

Zhášacia komora je vytvorená v prúdovom ističi, a to v podobe skrine umiestnenej vedľa rozpínacích kontaktov a tvorenej aspoň bočnými stenami a zadnou stenou, kde sú v tejto skrini kolmo na jej steny uložené deionizačné doštičky prevažne z feromagnetického materiálu a kde v stenách tejto skrine sú vytvorené otvory upravené na odvod plynov zo zhášacej komory, pričom podstata spočíva v tom, že otvory (111, 121) sú vytvorené v dvoch skupinách, kde...

Spaľovacia komora splynovacieho teplotného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5350

Dátum: 08.02.2010

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F24B 1/00, F23L 9/00, F23B 10/00...

Značky: teplotného, kotla, splynovacieho, spaľovacia, komora

Text:

...riešenia, pričom jeho podstata je nasledovná. Spaľovacia komora teplovodného kotla je tvorená dvojitým kovovým plášťom oblého tvaru s prednozadnou osou súmernosti. Vo vnútri spaľovacej komory je vsadená keramická vložka oblúkovitého prierezu a keramická tvarovka. Keramická vložka je otvorená smerom k roštovaciemu zariadeniu (pozri UV 17456), prípadne ku keramickej splynovacej dýze (pozri UV 4381), s prednej strany je vybavená vybraním pre...

Spaľovacia komora splyňovacieho teplovodného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5271

Dátum: 05.11.2009

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F23L 9/00, F24B 1/00, F23B 10/00...

Značky: komora, teplovodného, kotla, spaľovacia, splynovacieho

Text:

...priestor s prednozadnou osou súmernosti a tento priestor je otvorený smerom k roštovaciernu zariadeniu, prípadne ku kerarnickej splyňovacej dýze obojstranným úkosom. Keramická vložka leží na dne plášťa spaľovacej komory a dolieha na keramickú tvarovku a z prednej strany je vybavená vybranim pre odvod spalín a len v spodnej časti dolieha k prednej stene spaľovacej komory.Spaľovací proces prebieha nasledovneDo homej násypnej komory kotla...

Sparovacia komora a sparovací stroj s takou sparovacou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11072

Dátum: 09.06.2009

Autor: Balkau Werner

MPK: A47J 31/06

Značky: spárovací, komorou, komora, takou, sparovacou, stroj, sparovacia

Text:

...komory prístupný.0011 Vzásade je možné použiť tiež menší počet spojovacích elementov, ale potom je zvyčajne potrebná silnejšia konštrukcia, aby sa dosiahla potrebná pevnosť V knitení sparovacej0012 Vo výhodných formách uskutočnenia vynálezu sú spojovacie elementy vyhotovené ako telesá (guľôčky), ktoré sú vždy usmerňované vedením, respektíve guľôčkovým vedením, navšeobecne radiálny pohyb vzhľadom na pozdĺžnu os sparovacej komory.0013 Pod...

Zhášacia komora

Načítavanie...

Číslo patentu: 286838

Dátum: 25.05.2009

Autori: Pálek Jaroslav, Lorenc Tomáš, Kolínková Hedvika

MPK: H01H 33/70, H01H 33/04, H01H 9/30...

Značky: komora, zhášacia

Zhrnutie / Anotácia:

Zhášacia komora pozostávajúca z reťazovito na seba priliehajúcich sekcií (K). V každej sekcii (K), ktorá je vyhotovená z izolačného materiálu, je uložený samostatný deiónový rošt (1). Jednotlivé plechy (11) deiónového roštu (1) sú rovnobežné s reťazovito zostavenými sekciami (K). Z jednej sekcie (K) je prúd vedený z jej zadnej steny (4) na čelnú stenu (2) následnej sekcie (K). Deliaca stena (3) dvoch na seba priliehajúcich sekcií (K) je spojená...

Vákuová komora na báze rámu pre nanášacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16514

Dátum: 01.11.2008

Autori: Gwehenberger Jürgen, Krassnitzer Siegfried, Zünd Fredy, Mayer Marco

MPK: C23C 14/22, C23C 16/44

Značky: báze, vakuová, komora, zariadenie, nanášacie, rámu

Text:

...tým, že komora je vytvorená ako rámová konštrukcia, do ktorej sú vložené vkladacie dosky. Rám tvorí stabilnú kostru pre komoru. Na jednotlivých vkladacích doskách môžu byť vopred namontované nástavbové a vstavné zariadenia, ako napríklad čerpadlá, target alebo terč, alebo zdroj. Vkladacie dosky sa spoja s rámom mechanicky a vákuotesne alebo hermeticky. Pre vytvorenie väčšieho počtu rôznych vákuových komôr pritom môžu byť rámy vo väčšom počte...

Komora s tvarovou pamäťou na úpravu tlaku v pneumatike

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18484

Dátum: 23.05.2007

Autor: Hrabal František

MPK: B60C 15/024, B60C 23/00

Značky: úpravu, komora, pneumatike, tlaku, pamäťou, tvarovou

Text:

...sú značné výrobné náklady, horšia obsluha a montáž komory a súvisiacich súčastí do sústavy kolesa, veľmi vysoké riziko Iámania,drobenia sa a oteru stien komory pri jej stlačovaní, a tým znížená životnost komory aj bezpečnost pneumatiky. V prípade dočasného pôsobenia síl na komoru proti smeru jej uzavretia, ktoré môže byt počas funkcie komory pomerne bežné, môže dojst k roztrhnutiu jej steny. Nevýhodou je aj zložité, respektive neriešené...

Snímacia komora tlaku tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3680

Dátum: 25.10.2006

Autori: Sorensen Gary, Morgan Michael, Gordon Raphael

MPK: A61M 1/00

Značky: tekutiny, snímacia, tlaku, komora

Text:

...vstrekuje do operačného miesta malou prstencovitou medzerou medzi vnútornou plochou vyplachovacej0007 Známe zariadenia zo stavu techniky používali snímače,ktoré snimali vyplachovací tlak alebo odsávací podtlak. Na základe informácií z týchto snímačov mohla byť Chirurgická konzola naprogramovaná tak, aby na ne reagovala a priebeh operácie mohol byť tak omnoho účinnejší a bezpečnejší. Aby sa znížilo nebezpečenstvo znečistenia odsávacou...

Snímacia komora tlaku tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3650

Dátum: 25.10.2006

Autor: Morgan Michael

MPK: A61M 1/00

Značky: snímacia, komora, tlaku, tekutiny

Text:

...medzerou medzi vnútorným povrchom0007 Zariadenia podľa predchádzajúceho stavu techniky používali snímače, ktoré zisťovali vyplachovací tlak alebo odsávací podtlak. Na základe informácií z týchto snímačov moze byť chirurgický pult programovaný na reakciu aby chirurgický postup bol účinnejší a bezpečnejší. Na zníženie nebezpečenstvapoužívajú uzatvorené tlakové snímače, V ktorých tekutina neprichádza do styku so silomernou bunkou alebo iným...

Zhášacia komora ističa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4494

Dátum: 07.07.2006

Autori: Jurčacko Ľudovít, Valent Ferdinand

MPK: H01H 73/00

Značky: komora, zhášacia, ističa

Text:

...obr. 2 je potom V pozdlžnom vodorovnom reze viditeľný ten istý istič, pričom rez je vedený cez priestor medzi deionizačnými doštičkami.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPrúdový istič 100 obsahuje zhášaciu komoru 10, ktorej podstatnou časťou je skriňa 1. Táto skriňa 1 je vymedzená bočnými stenami 11 a zadnou stenou 12 a je umiestnená vedľa rozpinacích kontaktov, tu znázomených. V tejto skrini 1 sú kolom k týmto stenám 11, 12...

Spaľovacia komora

Načítavanie...

Číslo patentu: 284984

Dátum: 01.03.2006

Autori: Bednář Jiří, Kostrej Jozef

MPK: F02C 3/00

Značky: komora, spaľovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Závesy (20), ktoré sú jedným svojím koncom pevne spojené s čelným deflektorom (4), sú rozoberateľne upravené druhým svojím koncom na prírube (9) telesa (5) difúzora (2), ktorá je spojená s prírubou (8) plášťa (1). Záves (20) pozostáva z kocky (14) a držiaka (10), ktoré sú vzájomne pevne spojené, pričom držiak (10) je tvorený základňou (15) a na ňu pozdĺžne napojenými bočnicami (16). Predĺžením bočníc (16) oproti dĺžke základne (15) sú na...

Meracia komora prístroja na meranie špecifického tepla, teplotnej vodivosti a tepelnej vodivosti materiálov impulznou prechodovou metódou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3684

Dátum: 02.12.2003

Autori: Matay Ladislav, Boháč Vlastimil, Kubičár Ľudovít, Hrkút Pavol, Markovič Marian, Vretenár Viliam

MPK: G01K 17/00, G01N 25/20

Značky: meranie, impulznou, specifického, tepla, přechodovou, komora, teplotnej, metodou, prístroja, tepelnej, vodivosti, materiálov, meracia

Text:

...10 je nalepená Kaptonová fólia 11. V drážke pod homogenizátorom 10 je umiestnený miniatúmyplatinový teplomer na meranie teploty výmenníka 1 tepla. Homá časť výmenníka 1 tepla je opatrená dotláčacím skrutkovým mechanizmom 16 materiálovej vzorky 14 cez senzor tlaku, ktorý zaručuje reprodukovateľnosť prítlaku najmä pri meraniach mäkkých materiálov ako je to znázornené na obr. 5. Na výmenník 1 tepla je tepelne kotvený izoterrnický plášť 4,...

Spaľovacia komora kozubových kachlí a vložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3536

Dátum: 01.07.2003

Autor: Sulovec Anton

MPK: F24B 1/00, F23M 13/00, F24C 15/00...

Značky: kozubových, vložiek, kachlí, spaľovacia, komora

Text:

...vplýva na zdravie ľudí zúčastňujúcich sa výrobného procesu a celkovo nepriaznivo ovplyvňuje stav životného prostredia.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje spaľovacia komora krbových kachlí a vložiek vyrobená z plechových polotovarov s presklennými dvierkami podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že jednotlivé časti sú spájané skrutkovými alebo nitovými spojmi.Výhoda takéhoto prevedenia spočíva v tom, že je vylúčený proces...

Procesná komora na zariadenie na tepelné spracovanie dosiek tlačených spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2810

Dátum: 11.06.2003

Autori: Diehm Rolf Ludwig, Ullrich Rudolf

MPK: B23K 1/008, B23K 1/012

Značky: dosiek, spojov, zariadenie, tepelně, tlačených, spracovanie, komora, procesná

Text:

...4 v priestorovom pohľade samotný valec dúchadla so svojim pohonom.0009 Procesná komora znázornená na obrázku l, ktorá slúži na tepelné spracovanie dosiek ls tlačenými spojmi, je obklopená plášťom 2, ktorého predná stena 3, ktorá je čiastočne odrezaná,aby sa umožnil pohľad do vnútorného priestoru, vykazuje vstupnú medzeru 4, ktorá je priechodná pre dopravné zariadenie 5 na dopravu dosiek 1 stlačenými spojmi do procesnej komory. Pri...

Komora vulkanizačného lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282726

Dátum: 21.10.2002

Autor: Elleder Pavel

MPK: B29C 43/56, B29C 35/00

Značky: komora, vulkanizačného

Zhrnutie / Anotácia:

Komora (1) vulkanizačného lisu pozostáva z hornej časti (11) a dolnej časti (12), ktoré obsahujú delenú formu (2) a prípadne výhrevné dosky (3). Komora (1) je vybavená aspoň jedným vývodom (4), výhodne v hornej časti (11).

Komora pre zariadenie na sušenie vymrazovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2338

Dátum: 15.07.2002

Autori: Oetjen Georg-wilhelm, Haseley Peter

MPK: F26B 5/04

Značky: komora, sušenie, zariadenie, vymražováním

Text:

...Tieto opatrenia sú však spojené s prakticky neprekonateľnými technickými ťažkosťami a ekonomickými stratami. Komora so svojimi dvierkami, prípadne dverami, môže mať u výrobných zariadeni, zvlášť, keď tieto majú byt sterilizované,hmotnosť niekoľkých tún. Tieto hmotnosti by sa museli ochladit pri zmrazovaní až na -40 °C a často až na -60 °C, čo vedie buď k nepripustne dlhej dobe zamrazovania alebo k oddeleným chladiacim systémom, ktoré...

Perfúzna komora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3151

Dátum: 05.03.2002

Autori: Zvrškovec Jozef, Kebis Anton

MPK: A61G 10/02

Značky: komora, perfúzna

Text:

...časť uzatvára násuvný vrchnák stesnenim, ktorý zabezpečuje hermetické uzatvorenie perñznej komoryTakéto konštmkčné riešenie umožňuje vymieňať vrchnú kruhovú časť podľa potreby alebo veľkosti orgánu. Celá zostava tvorí valec, ten sa zasúva do výmenika tepla, ktorýzabezpečuje vyhrievanie z boku aj zo spodu cez otvory v podstavci perfúznej komory.Pghľgg obrázkov na úkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu na ktorom...

Vykurovacia komora na odpad a spôsob výmeny vykurovacej rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: 282120

Dátum: 18.09.2001

Autori: Herm Hartmut, Unverzagt Karlheinz, May Karl

MPK: C10B 1/10, F27B 7/04, F28D 11/04...

Značky: komora, výměny, spôsob, rúrky, vykurovacej, vykurovacia, odpad

Zhrnutie / Anotácia:

Vykurovacia komora na odpad, ktorá je otočná okolo svojej pozdĺžnej osi (10), je zhotovená s vo vnútri umiestnenými vykurovacími rúrkami (12), ktoré sú jedným koncom pripevnené na prvú koncovú dosku (28) a druhým koncom na druhú koncovú dosku (30). Vždy jeden koniec vykurovacích rúrok (12) prestupuje otvorom (31) v prvej, prípadne druhej koncovej doske (28, 30) a zasahuje do vonkajšieho priestoru. Vždy jeden koniec vykurovacích rúrok (12) je...

Vykurovacia komora na odpad

Načítavanie...

Číslo patentu: 282115

Dátum: 04.09.2001

Autori: Unverzagt Karlheinz, Tratz Herbert, Herm Hartmut, May Karl, Werdinig Helmut

MPK: F28D 11/04, F27B 7/04, C10B 1/10...

Značky: komora, odpad, vykurovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Vykurovacia komora na odpad, ktorá je otáčavá okolo svojej pozdĺžnej osi a ktorá má vo vnútornom priestore umiestnených viacero vykurovacích rúr, ktoré sú jedným koncom pripevnené na prvej koncovej doske a druhým koncom na druhej koncovej doske, vyznačujúca sa tým, že medzi koncovými doskami (28, 30) je umiestnené najmenej jedno podporné miesto (X, Y) na podopretie vykurovacích rúr (12), pričom v tomto podpornom mieste (X, Y) sú umiestnené...

Otočná vykurovacia komora na pevný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 281940

Dátum: 09.07.2001

Autor: Tratz Herbert

MPK: C10B 1/10, F27B 7/04

Značky: komora, vykurovacia, pevný, otočná, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Vykurovacia komora na pevný materiál, ktorá je otočná okolo svojej pozdĺžnej osi, hlavne bubon na nízkotepelnú karbonizáciu odpadu, ktorý má vo vnútornom priestore viac upravených, navzájom rovnobežne umiestnených vykurovacích rúrok, pričom vykurovacie rúrky (12b) sú pri pohľade v priečnom priereze umiestnené pozdĺž steny (35) vnútorného priestoru (13) a odstup vykurovacích rúrok (12b) od steny (33) vnútorného priestoru (13) a vzájomný odstup...

Dospaľovacia komora na druhý stupeň spaľovania odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281694

Dátum: 01.05.2001

Autor: Hopjan Josef

MPK: F23G 5/16

Značky: odpadů, komora, spaľovania, druhý, stupeň, dospaľovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Dospaľovacia komora pozostáva zo vstupnej časti (4) so zadnou šikmou plochou (5), ktorá je výhodne vybavená horákom (7), z prechodovej časti (8) s horákovou rovinou (90), v ktorej je uložená sústava stabilizačných horákov (9), a z vertikálnej časti (10), výhodne kruhového prierezu, s horákovými rovinami (110, 120), v ktorých sú uložené prvé, prípadne druhé prídavné horáky (11, 12). Horák (7) je v šikmej ploche (5) vstupnej časti (4) uložený...

Upravovacia komora kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2085

Dátum: 11.02.1999

Autor: Murčinková Zuzana

MPK: C02F 1/42, C02F 1/46, C02F 1/00...

Značky: kvapalín, upravovacia, komora

Text:

...vrstvy.Príklady uskutočnenia technického riešenia Upravovacia komora 1 kvapalín, najmä vody, pozostáva z plášťa z, v ktorom je uloženýaspoň jeden skrutkovicový prvok 3. Je vhodné, ak Upravovacia komora 1 má prvý skmtkovicový prvok 3, druhý skrutkovicový prvok i, tretí skrutkovicový prvok a a štvrtý skrutkovicový prvok ľ navzájom pootočené o 90 °. V ďalšom altematívnom uskutočnení vnútro upravovacej komory 1 má množinu skrutkovicových...

Vykurovacia komora s vykurovacími rúrkami na pevný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 281364

Dátum: 05.08.1998

Autori: Werdinig Helmut, Ebert Anton, Tratz Herbert, Boretzky Joachim

MPK: F27B 7/10, C10B 1/10

Značky: rúrkami, vykurovacia, komora, materiál, pevný, vykurovacími

Zhrnutie / Anotácia:

Vykurovacia komora na spracovanie pevného materiálu je vytvorená ako bubon (8) na nízkoteplotnú karbonizáciu pevného odpadu (A), ktorý sa otáča okolo svojej pozdĺžnej osi (10). Vnútorný priestor bubna (8) obsahuje väčší počet navzájom rovnobežne usporiadaných vykurovacích rúrok (12), ktorými prechádza vykurovací plyn (h), ohrievajúci pri nízkoteplotnom karbonizačnom procese pevný odpad (A). Vnútri vykurovacích rúrok (12) sú upravené turbulátory...

Vykurovacia komora na pevný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 281146

Dátum: 09.07.1997

Autori: Herm Hartmut, May Karl, Werdinig Helmut, Unverzagt Karlheinz

MPK: F27B 7/04, F28D 11/04, C10B 1/10...

Značky: komora, pevný, vykurovacia, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Vykurovacia komora (8) je otáčavá okolo svojej pozdĺžnej osi (10) a má viac vzájomne rovnobežne umiestnených vykurovacích rúrok (12). Pevný odpad (A), ktorý je pri otáčaní unášaný hore, sa môže od vykurovacích rúrok (12) uvoľniť a pri náraze na vykurovacie rúrky (12), ktoré sa nachádzajú pod ním, spôsobiť ich poškodenie. Preto sú na vykurovacích rúrkach (12) umiestnené odrazové korýtka (26).

Komora na liečivo v inhalačnom prístroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 281191

Dátum: 07.05.1997

Autor: Lankinen Tapio

MPK: A61M 15/00

Značky: přístroji, liečivo, inhalačnom, komora

Zhrnutie / Anotácia:

Komora (6) na liečivo v inhalačnom prístroji, tesne uzatvárateľná pre vlhkosť, zahŕňa vnútri kontajner (2) obsahujúci sušidlo na reguláciu vlhkosti, kde kontajner (2) je tesne uzatvárateľný a prepúšťajúci vlhkosť. Komora (6) na liečivo má priepustnosť vlhkosti, ktorá je nižšia ako priepustnosť kontajnera (2), pričom vnútorná vlhkosť komory (6) na liečivo nadobúda hodnoty medzi vlhkosťou mimo komory (6) na liečivo a vnútornou vlhkosťou...

Deiónová zhášacia komora pre elektrické spínacie prístroje nízkeho napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 277843

Dátum: 12.04.1995

Autor: Jurčacko Ľudovít

MPK: H01H 9/30, H01H 33/04, H01H 9/34...

Značky: deiónová, zhášacia, nízkého, elektrické, napätia, prístroje, spínacie, komora

Zhrnutie / Anotácia:

Konštruovaná je tak, že izolačné držiaky (11, 12) deionizačných plieškov (1) sú opatrené hrebeňovými priehradkami (19, 20), ktoré sú umiestnené medzi jednotlivými deionizačnými plieškami (1). Sústava vzduchových kanálikov (15, 16) je usporiadaná vo vnútri zhášacej komory a je vymedzená izolačnými držiakmi (11, 12) deionizačných plieškov (1) s hrebeňovými priehradkami (19, 20), bočnými stenami (2, 3) izolačného puzdra (4) a s nimi susediacimi...

Komora na ukladanie jadrového alebo chemického odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 506

Dátum: 06.07.1994

Autor: Tutko Milan

MPK: G21F 9/34, G21F 9/24

Značky: ukladanie, jadrového, odpadů, komora, chemického

Text:

...reaktora, hĺbka komory (horná hrana reakčnébo poklopu) bude rovnaká ako hĺbka reaktora. Reakčný poklop bude z odolného materiálu ako reakčný poklop reaktora. Reakčný poklop budeovládaný z povrchu. Uzatvárací poklop bude mnúrovni terénu. Ručeako kanalizačný. .teny šachty budú tiež z vodostavebneho nepriepustného betónu, ale keď spodná voda je hlboko, môžu byť aj z kanalízačnýoh skruží.Stavba je veľmi íednoduchá a lacná a môže byt...

Spôsob spaľovania palív a spaľovacia komora na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278077

Dátum: 08.12.1993

Autori: Sudarev Anatolij Vladimirovič, Sokolov Konstantin Jurevič, Poslušný Gustav, Treťjakov Sergej Ivanovič, Zacharov Jurij Ivanovič, Vinogradov Jevgenij Dmitrijevič, Akulov Vladimír Alexejevič, Veselý Stanislav

MPK: F23R 3/02, F23R 3/06, F23R 3/04...

Značky: tohto, spôsob, uskutočnenie, spaľovania, spaľovacia, komora, palív, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spaľovania palív v čiastočne uzavretom priestore, do ktorého sa z čelnej uzavretej strany čiastočne uzavretého priestoru privádza palivo a vzduch a z opačnej strany vystupujú splodiny spaľovania. Do čiastočne uzavretého priestoru sa privádza prídavný vzduch do oblasti maximálnych teplôt. Spaľovacia komora na uskutočnenie uvedeného spôsobu obsahuje plamenec (1) a čelo (2), v ktorom sú uložené horáky (3), z ktorých väčšina je rozmiestnená...

Komora na skladovanie a manipuláciu s plastami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 98

Dátum: 07.07.1993

Autori: Dostál Martin, Mec Jan, Prokop František

MPK: B65F 5/00

Značky: manipuláciu, plášťami, komora, skladovanie

Text:

...dŕevotťískovou deskou. Jejich ovládání je mechanizováno elektromotorem s převodovkou, ze které vystupuje svisle uložený otočný šroub s trapezoedrickým závitem oprůměru 50 mm. Sroub zasahuje do pevné matky, uložené v rámu vrat. Podlesmyslu otáčení šroubu se dosahuje otevření nebo uzavření vrat. Podlaha komory je vytvořena plošinou z ocelového plechu, ve ktere se v podélných rýhách posunují l řetězy, vedené přes poháněcí kola a napínací kladky....

Multielementná proporcionálna komora

Načítavanie...

Číslo patentu: 280038

Dátum: 17.06.1992

Autor: Janík Rudolf

MPK: H01J 47/14, G01T 1/29, G01T 5/12...

Značky: multielementná, proporcionálna, komora

Zhrnutie / Anotácia:

Multielementná proporcionálna komora na meranie nízkych aktivít žiarenia a elimináciu priehybu čiel komory vplyvom napínania vlákien. Riešenie pozostáva z horného čela (1) a dolného čela (13) navzájom spojených rozpernými kolíkmi. Anódové vlákna sú vedené v anódových puzdrách (2) uložených v otvoroch v hornom čele (1) a v dolnom čele (13) a sú upnuté v hornej doske (8) a v dolnej doske (10). Podstatou riešenia je, že okolo anódových puzdier (2)...