Patenty so značkou «komínová»

Komínová vypúzdrovacia a limitne dilatujúca plynotesná konštrukcia a spôsob jej montáže

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6667

Dátum: 04.02.2014

Autor: Kramár Cyril

MPK: F23J 13/00, F23J 13/04

Značky: spôsob, plynotesná, montáže, dilatujúca, konštrukcia, limitne, komínová, vypúzdrovacia

Text:

...dilatačná schopnosť,tepelno-izolačná schopnosť, tepelná akumulácia, tepelná šoková odolnosť atď. Uvedené výhody sa umocňujú tým, že takto riešené puzdra sa dajú montovať s minimálnym prevetrávaným odstupom od nosných driekov komínov a montujú sa nie odspodu nahor, ale odhora nadol. Vyľahčenie sústavy navyše minimalizuje dynamickú zložku zaťaženia vetrom a obdobne aj dynamickú zložku zaťaženia seizmickými silami. Technické riešenie...

Komínová hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 286333

Dátum: 03.07.2008

Autori: Jaspers Andreas, Rawe Rudolf, Lennartz Christian

MPK: F23J 13/00, F23L 17/00

Značky: hlava, komínová

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná komínová hlava (210, 310, 410) s koncovou doskou (12), v ktorej sú vedľa seba usporiadané nahor otvorené vyústenia šachty (14) na odpadové plyny a LAS-šachty (16) a medzi nimi nahor otvorené vyústenie šachty (18) na čerstvý vzduch, pričom nad vyústením šachty (14) na odpadové plyny je vytvorené hrdlo (20) na odvádzanie odpadových plynov a nad vyústením LAS-šachty (16) je vytvorené LAS-odvádzajúce hrdlo (22), ktoré má v blízkosti...

Komínová vypúzdrovacia a limitne dilatujúca konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3886

Dátum: 03.08.2004

Autor: Kramár Cyril

MPK: F23J 13/06, E04H 12/28

Značky: konštrukcia, dilatujúca, vypúzdrovacia, komínová, limitne

Text:

...kde nosné prvky vypúzdrovacích segmentov obsahujú vymedzovacie driekové Úchytky.Výhody komínovej vypúzdrovacej a limitne dilatujúcej konštrukcie podľa technického riešenia spočívajú vo vytvorení originálnej konštrukcie, ktorý sa dosiaľ na trhu nevyskytuje. Podstatnou výhodou sa javí fakt, že je možne samostatne riešiť nosnú funkciu komínovej vypúzdrovacej sústavy a samostatne jc možné riešit aj jej vypúzdrovaciu funkciu pri zabezpečení...

Komínová pätka

Načítavanie...

Číslo patentu: 282778

Dátum: 12.11.2002

Autori: Bokelmann Horst, Wengenroth Ulrich

MPK: E04H 12/28, F24H 8/00, F23L 17/14...

Značky: pätka, komínová

Zhrnutie / Anotácia:

Komínová pätka (10) s odvodom kvapaliny je určená na komín s vonkajším plášťom (12) a vnútornou rúrou (14), ktorý má na spodnom koncovom úseku (18) vytvorenú podperu vnútornej rúry (14) s prietokovým otvorom (28) na kvapalinu. Komínová pätka (10) obsahuje vonkajší plášť (12), plášťové bloky (21, 47, 49) a vo vnútornom priestore (16) spodného koncového úseku (18) komínovej pätky (10) je umiestnená nádrž (20), vytvorená ako neutralizačná nádrž na...

Komínová klapka havarijného komína spaľovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 49

Dátum: 07.07.1993

Autori: Vampola Jaroslav, Vampola Pavel

MPK: F23J 13/08

Značky: klapka, spaľovacieho, zariadenia, komínová, komína, havarijného

Text:

...technického řešení je velice éjednoduchá konstrukce, která vzhledem ke sv jednoduchostipracuje bezporuchově a přitom zajišťuje bezpečný chod celehohavaríjního komínu. Obsluha nemusí pri chodu spalovnykonLro 1 ovat,zda je klapka otevřená čí níkolív, Technicke řešení je blíže popsáno na příkladu provedení pomocí přípojeneho výkresu , který představuje schematícký pohledna provedení komínové klapky havarijního komínuKomínové klapka havarijního...

Komínová klapka trubkových pecí chemického a petrochemického průmyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234455

Dátum: 01.03.1987

Autori: Čaněk Josef, Fiala Zdeněk

MPK: F23J 13/00

Značky: chemického, průmyslu, pecí, klapka, komínová, trubkových, petrochemického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká komínových klapek trubkových pecí v chemickém a petrochemickém průmyslu, které se používají v komínech a kouřovodech pro regulaci přirozeného tahu pecí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nosná trubka (2) jedním koncem pevně připojena čelně ke komínu (1), je na druhém konci spojena s otočným kolem (4), přičemž oboustranně axiálně posuvná hřídel (6) klapky (7) je na jednom konci pevně spojena se čtyřhranným unášečem (5) uloženým...

Nafukovací komínová vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 215716

Dátum: 15.10.1984

Autor: Kaleta Vladimír

Značky: nafukovací, vložka, komínová

Zhrnutie / Anotácia:

Nafukovací komínová vložka, obsahující kovovou fólii vytvořenou přehnutým a podélně spojeným fóliovým pásem, vyznačující se tím, že okraje tohoto fóliového pásu (10) jsou spolu spojeny alespoň dvěma navzájem dislokovanými vícenásobnými rozvinutelnými základními přehyby (11, 12), které jsou provedeny tak, že jejich příčné řezy mají tvar dvou stejnochodých, do sebe vložených a zploštěných spirál.

Ochranná komínová vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 215815

Dátum: 20.12.1983

Autor: Jirásek František

Značky: komínová, ochranná, vložka

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranná komínová vložka vyznačená tím, že je zhotovena z drátěného pletiva (1) obaleného ohnivzdorným materiálem (3), který je v jedné nebo více vrstvách (5, 7).