Patenty so značkou «kombinovaná»

Kombinovaná plomba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7415

Dátum: 01.04.2016

Autori: Stankovič Adrian, Hajdu Dušan

MPK: G09F 3/03

Značky: kombinovaná, plomba

Text:

...zneužitia.Ďalšie známe technické riešenie je opísané V zapísanom českom úžitkovom vzore č. 25 022 s názvom Samolepiaca bezpečnostná plomba, kde je nosič bezpečnostných prvkov vytvorený z deštruktívneho materiálu a je naň pripevnený najmenej jeden detekčný pás s najmenej jedným perforáciou vytvoreným hologramom, ďalej s najmenej jeden bezpečnostným kódom a/alebo číselným kódom a/alebo čiarovým kódom. Nevýhodou tohto technického riešenia je to,...

Kombinovaná polymérna pena, spôsob jej napeňovania a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 288044

Dátum: 28.01.2013

Autori: John Anthony Jacob, Quist Ingmar Per

MPK: B29C 44/44, C08J 9/228, C08J 9/00...

Značky: spôsob, napeňovania, polymérna, pěna, použitie, kombinovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa kompozitná polymérová pena obsahujúca kontinuálnu fázu furánového polyméru alebo fenolového a furánového polyméru a dispergovanú fázu napeneného polystyrénového polyméru. Kompozitná pena má hustotu v rozsahu 25 až 200 kg/m3. Opisuje sa aj spôsob jej prípravy a jej použitie.

Zvlákňovacia kombinovaná tryska na výrobu nano- a mikrovláknitých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18576

Dátum: 04.01.2013

Autori: Velebný Vladimír, Rebicek Jiri, Sukova Lada, Pokorny Marek

MPK: D01D 5/00, D01D 5/14

Značky: kombinovaná, nano, mikrovláknitých, výrobu, materiálov, zvlákňovacia, tryska

Text:

...Avšak tento predpoklad nebol dosiaľ experimentálne dokázaný. Navyše sú tieto systémy obmedzené len na úzku oblasť veľmi ľahko zvlákňovateľných polymerov. Hlavnou, a pre väčšiu produkciu zásadnou, nevýhodou je zmena vlastností roztoku počas procesu zvlákňovania, pretože ten sa uskutočňuje v otvorených klimatických podmienkach, kde dochádza k prirodzenému odparovaniuzložiek roztoku a k neriadeným zmenám jeho fyzikálno-chemických parametrov.V...

Kombinovaná protikorózna ochrana oceľových konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5990

Dátum: 03.02.2012

Autori: Fodrek Peter, Polák Peter, Kolenič František

MPK: C23C 28/00, C23C 2/06, C01G 9/00...

Značky: oceľových, protikorózna, ochrana, konštrukcií, kombinovaná

Text:

...prostredí AllOg. Nitridáciou v atmosfére NH a následnou oxidáciou pôsobením vodnej pary, je ovplyvnený povrch materiálu V hrúbke 270 - 300 m, čim vzniká korózna odolnost ocele na úroveň antikoróznych oceli a narastá tiež odolnost voči opotrebeniu. Elektrická vodivosť povrchu je zachovaná a upravený materiál odoláva atrnosférickej korózii a rôznym chemickým vplyvom cca 10-násobne dlhšie ako oceľ povrchovo neupravovaná.Stavebné,...

Kombinovaná terapia s protinádorovým alkaloidom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20694

Dátum: 11.11.2011

Autori: Moneo Ocana Victoria, Guillén Navarro María José, Galmarini Carlos María, Aviles Marin Pablo Manuel, García Fernández Luis Francisco, Santamaría Núnez Gema

MPK: A61K 31/4995, A61K 31/517, A61K 31/513...

Značky: kombinovaná, terapia, protinádorovým, alkaloidom

Text:

...3 - 4. In vitro aktivitné dáta PM 01183 v kombinácii jednotlivo s cytarabínom a gemcitabínom voči A 673 bunkám.Obr 5 - 7. In vitro aktivitné dáta PM 01183 v kombinácii jednotlivo s 5-fluóruracilom, cytarabínom a metotrexátom voči SK-MEL-2 bunkám.Obr 8 - 11. In vitro aktivitné dáta PM 01183 v kombinácii jednotlivo s 5-fluóruracilom, cytarabínom,gemcitabínom a metotrexátom voči PC-3 bunkám.Obr 12 - 14. ln vitro aktivitné dáta PM 01183 v...

Kombinovaná kompozícia, zahŕňajúca aktívnu zložku L-karnitín alebo propionyl L-karnitín, na prevenciu alebo liečbu chronickej žilovej nedostatočnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16914

Dátum: 07.02.2011

Autori: Koverech Aleardo, Virmani Mohamed Ashraf

MPK: A61P 9/14, A61K 31/205, A61K 31/7048...

Značky: nedostatočnosti, zložku, aktívnu, zahŕňajúca, liečbu, kombinovaná, l-karnitín, propionyl, žilovej, chronickej, kompozícia, prevenciu

Text:

...CVI môže lekár odporučiť kompresné pančuchy. Kompresnépančuchy sú elastické pančuchy, ktoré stláčajú žily a bránia nadmernému obrátenému tokukrvi. Kompresné pančuchy môžu týmto spôsobom napomáhať aj hojenie kožných rán a pôsobiť preventívne proti ich opätovnému vzniku. Zdravotný stav pacienta môže vyžadovať používanie kompresných pančúch po zvyšok života.0014 Závažnejšie prípady CVI sa môžu liečiť injekčnou metódou, označovanou ako...

Kombinovaná terapia rakoviny so zlúčeninami inhibujúcimi HSP90

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17756

Dátum: 19.10.2010

Autori: Blackman Ronald, Foley Kevin Paul, Proia David

MPK: A61K 45/06, A61K 31/337, A61K 31/4196...

Značky: terapia, kombinovaná, inhibujúcimi, zlúčeninami, hsp90, rakoviny

Text:

...ktorej cieľom bolo zistiť vplyv kombinácie zlúčeniny l s paklitaxelom narýchlosť rastu ľudskej NSCLC bunkovej linie NCI-H 1975 in vivo. Zvieratám s nádorom (8 myší/skupina) sa i.v. injekciou l-krát týždenne podali celkovo 3 dávky(šípka) samotného nosiča, samotnej zlúčeniny l, samotného paklitaxelu alebo kombinácie zlúčeniny l a paklitaxelu (súčasné podanie). Priememý objem nádoru v jednotlivých skupinách (chybové úsečky predstavujú SEM)...

Kombinovaná úprava odpadových plynov obsahujúcich amoniak a oxidy dusíka v priemyselnom zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13088

Dátum: 12.03.2010

Autori: Müller Ivo, Johanning Joachim

MPK: B01D 53/86, B01D 53/56, B01D 53/58...

Značky: úprava, zariadení, priemyselnom, dusíka, oxidy, odpadových, kombinovaná, plynov, obsahujúcich, amoniak

Text:

...prípade je pri vysokých koncentráciách na základe uvoľňovania množstva tepla nutné zabezpečiť dostatočné chladenie, ktoré zvyšuje náklady na aparatúru. Pritom je tento postup vhodný pre prúdy, ktoré sú znečistené malými množstvami amoniaku. 0007 V patente DE 4314896 A 1 sa opisuje rozklad amoniaku cieleným prídavkom oxidov dusíka. Potrebné oxidy dusíka sa vyrábajú zamoniaku prostredníctvom osobitného zdroja (napr. naftového motora) alebo...

Kombinovaná odplyňovacia a flotačná nádrž a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286611

Dátum: 22.01.2009

Autor: Oserod Stein Egil

MPK: B01D 17/02

Značky: použitie, flotačná, nádrž, kombinovaná, odplyňovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinovaná odplyňovacia a flotačná nádrž, ktorá pozostáva v podstate z valcovej zvislej nádrže (1) s tangenciálne usporiadaným vtokom (2), najmenej jedným výpustom (3) na plyn a olej v hornej časti nádrže, výpustom (4) na vodu umiestnenom v spodnej časti nádrže, pričom valcová zvislá nádrž (1) je vybavená vnútornou sústrednou valcovou stenou na vytvorenie flotačnej a odplyňovacej zóny medzi vnútornou sústrednou stenou nádrže v hornej časti...

Zariadenie proti opätovnému naplneniu usporiadané na hrdle nádoby, predovšetkým fľaše a kombinovaná ochranná čiapočka s týmto zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15063

Dátum: 06.12.2007

Autori: Granger Jacques, Bourreau Jean-marie

MPK: B65D 49/00, B65D 47/02

Značky: hrdle, proti, fľaše, týmto, čiapočka, usporiadané, zariadenie, kombinovaná, ochranná, opätovnému, predovšetkým, naplneniu, zariadením, nádoby

Text:

...napätí kvapaliny a na krítickom povrchovom napätí materiálu, ktorý tvorí priečnu stenu. Keď sa zvolí materiál,ktorého povrchové napätie je menšie, než je povrchové napätie kvapaliny, je možné využiť nepriame namáčaníe, čo vedie k výsledku, že sa zabráni priechodu kvapaliny v jednom smere a umožní sa jej priechod V inom smere.Kritické povrchové napätie tuhých substrátov je možné stanoviť meraním uhla kontaktu. Rýchle stanovenie...

Kombinovaná zostava upevňovacej dosky a teplovodnej rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6664

Dátum: 13.09.2007

Autori: Hsu Ken, Cheng Chih-hung

MPK: F28D 15/02

Značky: dosky, teplovodnej, zostava, upevňovacej, rúrky, kombinovaná

Text:

...upevňovacej dosky.Prehľad obrázkov na výkresoch 0007Obr. 1 znázorňuje perspektívny pohľad, znázorňujúci vonkajší ivzhľad upevñovacej dosky podľa tohto vynálezuObr. 2 znázorňuje pohľad v reze na upevňovaciu dosku podľa tohto vynálezuObr. 3 znázorňuje rozložený perspektívny pohľad, znázorňujúci upevňovaciu dosku a teplovodnú rúrku podľa tohto vynálezuObr. 4 znázorňuje pohľad v reze, znázorňujúci zložený stav predtým, než sa upevňovacia...

Kombinovaná farmaceutická kompozícia obsahujúca AT1-antagonistu valsartan a amlodipín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285863

Dátum: 10.09.2007

Autori: De Gasparo Marc, Webb Randy Lee

MPK: A61K 31/4422, A61K 31/41, A61K 31/00...

Značky: farmaceutická, at1-antagonistu, obsahujúca, kombinovaná, kompozícia, valsartan, amlodipín

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa kombinovaná farmaceutická kompozícia účinná najmä pri liečbe hypertenznej choroby, ktorá obsahuje (i) AT1-antagonistu valsartan alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ, (ii) amplodipín alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ a farmaceuticky prijateľný nosič.

Kombinovaná vakcína so zníženým množstvom poliovírusového antigénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12253

Dátum: 07.09.2007

Autori: Duchene Michel, De Hemptinne Herve, Mary Anne, Sonveaux Marc

MPK: A61K 39/13

Značky: antigenů, zníženým, kombinovaná, poliovírusového, vakcína, množstvom

Text:

...Saukett), alebo kombinácia dvoch alebo všetkých troch typov. Príkladom plnej (alebo štandardnej) dávky (40-8-32 D jednotiek antigénu IPV typu 1, 2 a 3) IPV vakcíny na účely tohto vynálezu môže byt Poliorix® (GSK Biologicals S.A.). Čiže, ak je tu uvedené, že vo vakcine podľa vynálezu je prítomných Xštandardnej dávky IPV, znamená to D jednotky antigénu v počte X zo 40, z 8 a/alebo z 32 D jednotiek antígénu IPV typu 1, 2 a/alebo 3 (merané v...

Kombinovaná vakcína s inaktivovaným poliovírusom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9830

Dátum: 07.09.2007

Autori: Sonveaux Marc, De Hemptinne Herve, Duchene Michel, Mary Anne

MPK: A61K 39/13, A61K 39/295

Značky: poliovírusom, inaktivovaným, vakcína, kombinovaná

Text:

...by IPV mal zahŕňať typy 1, 2 a 3, akoje to bežné v oblasti vakcín, a môže to byť Salkova polio vakcina, ktorá sa inaktívuje formaldehydom (viď napríklad Sutter a spol, 2000, Pediatr. Clin. North Am. 47.287 Zimmerman Spann 1999, Am Fam Physician 591113 Salk a spol., 1954, Official Monthly Publication of the American Public Health Association 44(5) 563 Hennesen, 1981, Develop. Biol. Standard 472139 Budowsky, 1991, Adv. Virus Res. 39255).0030...

Kombinovaná príchytka na upevnenie bočných a horných krycích plechov panelových radiátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4834

Dátum: 06.09.2007

Autor: Vozár Attila

MPK: F24D 3/00

Značky: bočných, plechov, príchytka, panelových, krycích, kombinovaná, radiátorov, horných, upevnenie

Text:

...panelových radiátorov na trhu.Prehľad obrazkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, pričom obr. l znázorňuje kombinovanú príchytku na upevnenie bočných a homých krycích plechov panelových radiátorov v izometrickom a bočnom pohľade a obr. 2 schematicky znázorňuje bočný pohľad na kombinovanú prichytku vo funkčnom stave.Konštrukcia kombinovanej príchytky na upevnenie bočných a homých krycích plechov...

Kombinovaná navádzaná lumbálna punkčná ihla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13682

Dátum: 11.05.2007

Autor: Wen Yihui

MPK: A61B 17/34, A61M 25/00

Značky: punkčná, lumbálna, kombinovaná, navádzaná

Text:

...3 je dvojrozmerný priečny rezspinálnej ihly, kde (4) predstavuje zobáčik na spinálnej ihle. Podrobný opis vynálezu0008 Ako bolo definované v konvenčnej technike punkcie,epidurálna ihla je ako prvá zavedená do epidurálneho priestoru a epidurálny katéter sa zavedie prostredníctvom epidurálnej ihly. Potom spinálna ihla (2) a jej hrot (4) sa zavádza cez vstup (5) malej kanyly (3) do svorky epidurálnej ihly, potomvychádza pomocou výstupu (6), a...

Kombinovaná nádrž na fekálie a moč

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8123

Dátum: 08.02.2007

Autor: Holzapfel Karsten

MPK: E03F 11/00

Značky: fekálie, kombinovaná, nádrž

Text:

...jedným odberovým otvorom s cieľom uľahčiť odoberanie moču a fekálií, ktoré bysa inak muselo vykonávať plniacimi otvormi. Týmto spôsobom sa môže odoberanievykonávať aj priestorovo oddelene od sedadla toalety, nachádzajúceho sa prípadnepriamo na zbernej nádrži.0014 Zvlášť výhodná je pritom odberová rúrka, vedená vždy od príslušného dna nádoby aspoň k príslušnému odberovému otvoru, takže môže odpadnúť zavádzanie sacích hadíc bežných vozidiel na...

Kombinovaná liečba inhibítormi PARP

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15660

Dátum: 17.01.2007

Autori: Wernet Wolfgang, Penning Thomas D, Giranda Vincent

MPK: A61K 31/41, A61K 31/4164, A61K 41/00...

Značky: kombinovaná, liečba, inhibítormi

Text:

...pre-B ALL.Obrázok 11 ukazuje výsledky podania rôznych množstiev TMZ a ABT-888 kombinácií pre P 1 15 primárne bunky AML.0005 Predložený vynález poskytuje podanie 2-(2 R)-2-metylpyrolidín-2-yl-IHbenzimidazol-4-karboxamidu alebo jeho terapeuticky prijateľnej soli, v kombinácii s rádioterapiou na použitie pri liečbe rakoviny alebo inhibícii rastu nádoru u cícavca, kderakovina je CNS nádor.0006 V ďalšom uskutočnení predložený vynález poskytuje...

Kombinovaná terapia s glatiramer acetátom a rasagilínom na liečenie roztrúsenej sklerózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14532

Dátum: 17.02.2006

Autori: Levy Ruth, Blaugrund Eran, Kreitman Rivka, Hayardeny Liat

MPK: A61K 38/02, A61P 25/28, A61K 31/135...

Značky: roztrúsenej, sklerózy, rasagilínom, glatiramer, terapia, acetátom, liečenie, kombinovaná

Text:

...môže ovplyvnit absorpciu, distribúciu a elimináciu druheho a preto zmeniť účinky druhého. Napríklad jeden liek môže blokovať, aktivovať,-3 alebo vyvolávať produkciu enzýmov zapojených v metabolickej ceste eliminovania druhého lieku(Guidance for Industry. In vivo drug metabolism/drug ínteraction studies - study design, data analysis. and recommendations for dosing and labeling (Návod pre priemysel. ln vivo štúdie metabolizmu liekov/interakcie...

Kombinovaná terapia na liečenie cukrovky a stavov s ňou súvisiacich a na liečenie stavov zlepšených zvýšením hladiny GLP-1 v krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5928

Dátum: 09.01.2006

Autori: Jones Robert, Al-shamma Hussien, Chu Zhi-liang, Leonard James

MPK: A61K 31/00, A61K 31/401, A61K 31/415...

Značky: súvisiacich, cukrovky, zvýšením, hladiny, kombinovaná, glp-1, terapia, zlepšených, liečenie, stavov

Text:

...dráhu na začatie signálnej transdukcie vedúcej k biologickej reakcii. Zmena receptorovej štruktúry na aktívny stav umožňuje naviazanie sa na transdukčnú dráhu (prostredníctvom Gproteínu) a spôsobenie biologickej reakcie.0017 Receptor môže byt stabilizovaný v aktívnom stave pomocou Iigandu alebo zlúčeniny. ktorá je Iiečivom. Posledne zistenia, vrátane, ale bez výlučneho obmedzenia sa na modifikácie na aminokyselinové sekvencie...

Kombinovaná liečba sklerózy multiplex

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5765

Dátum: 20.12.2005

Autor: De Luca Giampiero

MPK: A61K 39/395, A61K 31/7042, A61P 37/00...

Značky: sklerózy, liečba, kombinovaná, multiplex

Text:

...látok na liečenie sklerózy multiplex. Tento aspekt vynálezu je obsíahnutý v nároku 1.3 0013 Prvú látku a druhú látku, kde farmakologickým účinkom uvedenej prvej látky je redukcia počtu monocytov, a kde uvedená druhá látka blokuje adhéziu monocytov a leukocytov na endoteliálne bunky, možno podávať pacientom, ktorí túto liečbu potrebujú, pričom uvedenou prvou látkou je 2-CdA a uvedenou druhou látkou je anti-alfa~ 4 integrinová...

Kombinovaná vakcína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11792

Dátum: 07.10.2005

Autor: Bröker Michael

MPK: A61K 39/05, A61K 39/00, A61K 39/116...

Značky: vakcína, kombinovaná

Text:

...tvorbu protilátok proti Hib antigénu v porovnaní s kombináciou DTaP podávanou súčasne s monovalentnými IPV a Hib vakcinami na rôzne miesta tela (Eskola et al., Lancet 1996 348 1688-1692). Následky takých interakcií vedúcich k zníženiu séroprotekcie môžu byt dramatické. McVemon et al. (BMJ, 2004, 329, str. 65565 8) dokonca považujú široké používanie takých menej imunogénnych kombinovanýchvakcín obsahujúcich antigén Haemophilus influenzae...

Kombinovaná kompozícia obsahujúca ibuprofén a paracetamol

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11538

Dátum: 07.07.2005

Autor: Atkinson Hartley

MPK: A61K 31/167, A61K 31/16, A61K 31/192...

Značky: paracetamol, kombinovaná, ibuprofen, kompozícia, obsahujúca

Text:

...vedľajších účinkov, zatial čo sa udržiava účinok úľavy od bolesti a minimalizujú sa potrebné dávky, by docielilo tieto výhody. Výhodou by tiež bola schopnosť dosiahnut účinnú úľavu od bolestí z takejto kombinácie pri liečbe bolesti krátkodobého, intermitentného typu. Takáto kombinácia ešte nebola neposkytnutá auskutočnenie by umožnilo mnoho dosiahnuteľných výhod, ako napríklad pohodlie aplikácie, zvýšenú jednoduchosť kompliancíe užívateľa...

Kombinovaná terapia na prevenciu alebo ošetrenie Alzheimerovej choroby a súprava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13921

Dátum: 06.07.2005

Autori: Mattner Frank, Schmidt Walter

MPK: A61M 1/34, A61K 38/08, A61K 39/00...

Značky: choroby, súprava, alzheimerovej, ošetrenie, terapia, kombinovaná, prevenciu

Text:

...protilátok indukovaných imunizáciou s agregovaným AI 342 ( uludí amyší) azistilo sa, že väčšina protilátok rozpoznáva malú doménu A 842 medzi aminokyselinami 4 a 10 (N 5440). Myšie protilátky boli vstave blokovať A 13. EP 1 765 388 34500/Hñbrilogenézu arozrušiť už vzniknuté AIS-vlákna (Mc Laurin et al., 2002 TherapeuticaIIy effective antibodies against amyloid-B peptide target amyloid-B residues 4-10 and inhibit cytotoxicity and...

Kombinovaná terapia na liečbu rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11333

Dátum: 15.04.2005

Autor: Patel Bharvin Kumar

MPK: A61K 31/337, A61K 31/7088, A61K 31/7068...

Značky: terapia, kombinovaná, rakoviny, liečbu

Text:

...multiformy glioblastómov, astrocytómy, oligodendrogliálne tumory, ependymálne a choroidné plexus tumory, pineálne tumory (tumory šuškovitého telieska), neuronálne tumory, meduloblastómy, schwannómy,meningiómy, meningeálne sarkómy novotvary oka bazálne bunkové karcinómy, karcinómy dlaždicových buniek, melanómy, rabdomyosarkómy,retínoblastómy novotvary endokrinných žliaz novotvary hypofýzy, novotvary štítnej žlazy, novotvary kôry nadobličiek,...

Jednodisková kombinovaná výsevná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4027

Dátum: 03.01.2005

Autori: Černý Erik, Adamček Ľubomír, Hudoba Miroslav

MPK: A01C 7/20, A01C 7/06

Značky: jednotka, výsevná, kombinovaná, jednodisková

Text:

...pasívne odpory pri sejbe a zároveň rozdielne rýchlosti v styku disk - pôda vytvárajú sklz, čo zabezpečuje samočistiaci efekt diskov. Kryci plech výsevnej jednotky spolu s diskom v mieste styku s pôdou vytvárajú klin, ktorý pri práci vyformuje v pôde výsevnú drážku a opačná rozowetá časť klina zároveň slúži ako miesto pre vyústenie semenovodu. Kryci plech zároveň preberá funkciu škrabky pre prípadné znečistenie disku zvyškami pôdy.Prehľad...

Kombinovaná škatuľka na mydlo na pranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284159

Dátum: 30.08.2004

Autor: Vinaccia Giulio

MPK: A47K 5/02

Značky: mýdlo, pranie, kombinovaná, škatuľka

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinovaná škatuľka na mydlo na pranie obsahuje úchytný element (1) na aplikáciu mydla a škatuľku (2) na uloženie kusa mydla (3) na pranie. Úchytný element (1) je vytvorený z listu pevného materiálu, ktorý má určitý stupeň pružnosti, napríklad z plastového listu obdĺžnikového tvaru, ktorého dva bočné okraje (201) na pozdĺžnych stranách sú zahnuté smerom dole a dovnútra, pričom úchytný element (1) má v zásade prierez v tvare C vhodný na...

Kombinovaná liečba rakoviny zahrňujúca AZD2171 a ZD1839

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4323

Dátum: 08.07.2004

Autor: Wedge Stephen Robert

MPK: A61K 31/517, A61P 35/00

Značky: zahrnujúca, zd1839, kombinovaná, rakoviny, azd2171, liečba

Text:

...Mukhopadhyay, D., J. Biol. Chem., 276 32714-32719, 2001 Gílle, H., Kowalski, J., Li, B., LeCouter, J., Moffat, B, Zioncheck, T. F.,Pelletier, N. a Ferrara, N., J. Biol. Chem., 276 3222-3230, 2001).0006 Chinazolínove deriváty, ktoré sú inhibítorrni VEGF receptorovej tyrozínkinázy, sú opísané vo zverejnenej medzinárodnej patentovej prihláške č. W 0 00/47212. Vo W 0 00/47212 sú opísané zlúčeniny, ktoré majú účinky voči VEGF receptorovej...

Kombinovaná terapia s glatiramer acetátom a mitoxantrónom na liečenie roztrúsenej sklerózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16744

Dátum: 14.05.2004

Autor: Vollmer Timothy

MPK: A61K 31/137, A61P 25/28, A61K 38/02...

Značky: terapia, sklerózy, mitoxantrónom, acetátom, liečenie, kombinovaná, roztrúsenej, glatiramer

Text:

...človeku.0015 V súlade s predmetným vynálezom sú glatiramer acetát a mitoxantrón účinnými v kombinácii na liečenie formy roztrúsenej sklerózy, špecificky relapsujúcej-remitujúcej roztrúsenej sklerózy.0016 Tento vynález sa týka použitia glatiramer acetátu na výrobu lieku na liečenie formy roztrúsenej sklerózy. ktoré zahŕňa periodické podávanie jedincovi určitého množstva glatiramer acetátu a určitého množstva mitoxantrónu, pričom keď sa...

Kombinovaná terapia na liečbu porúch spojených s deficitom proteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19248

Dátum: 02.02.2004

Autor: Fan Jian-qiang

MPK: A61K 38/47, A61K 31/445, A61K 31/46...

Značky: deficitom, liečbu, terapia, kombinovaná, proteínu, spojených, poruch

Text:

...jadre nešpeciñcky interagujú so svojimi susedmi. Aby bolo možné vyhnúť sa tomuto problému, obvykle uľahčujú Skladanie proteínu zvláštne skupiny bielkovín nazývané molekulové chaperóny, ktoré zabraňujú agregácii vznikajúcich polypeptidových reťazcov a viažu sa na rozložený proteín takým spôsobom, že sa proteín znova zloží do natívnej konformácie (Hartl, Nature 1996 381 571-580).Molekulové chaperóny sú prítomné prakticky vo všetkých...

Kombinovaná terapia na liečbu porúch spojených s deficitom proteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19247

Dátum: 02.02.2004

Autor: Fan Jian-qiang

MPK: A61K 31/445, A61K 38/47, A61K 31/46...

Značky: liečbu, terapia, proteínu, deficitom, poruch, spojených, kombinovaná

Text:

...V ktorom aminokyseliny bežne uložené v hydrofóbnom jadre nešpecificky ínteragujú so svojimi susedmi. Aby bolo možné vyhnúť sa tomuto problému, obvykle uľahčujú Skladanie proteínu zvláštne skupiny bielkovín nazývané molekulové chaperóny, ktoré zabraňujú agregácii vznikajúcich polypeptidových reťazcov a viažu sa na rozložený proteín takým spôsobom, že sa proteín znova zloží do natívnej konformácie (Hartl, Nature 1996 381...

Kombinovaná terapia s použitím inhibítora spätného vychytávania serotonínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1986

Dátum: 19.06.2003

Autori: Cremers Thomas Ivo Franciscus Hubert, Willigers Sandra, Mork Arne

MPK: A61K 31/343, A61K 31/662, A61P 25/00...

Značky: spätného, terapia, použitím, vychytávania, kombinovaná, inhibítora, serotonínu

Text:

...terapeutického účinku inhibítora spätného vychytávania serotonínu.3 Vo výhodnom uskutočnení sa vynález týka použitia, ako bolo uvedené vyššie, pri ktorom sa inhibítor spätného vychytávania serotonínu používa na liečenie depresie, úzkostných porúch a iných afektívnych porúch, ako napríklad generalizovanej úzkostnej poruchy, panickej úzkosti,obsedantno-kompulzívnej poruchy, akútnej stresovej poruchy, poúrazovej stresovej poruchy a...

Kombinovaná potravina na zvláštnu výživu na báze včelieho medu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3491

Dátum: 02.05.2003

Autor: Grulich Václav

MPK: A23L 1/08, A23L 1/076, A23L 1/09...

Značky: výživu, báze, potravina, včelieho, kombinovaná, zvláštnu

Text:

...mechanisms, Trends Pharmacol, Sci. 4 344 - 347 (l 983) Chíhara G. et al., Current status and perspectives of immunomodulators o microbial Origin, Int. J. Tis. Reac. IV 207 - 225 (1982), ktorý sa prejavuje predovšetkým stimuláciou makrofágov, ktoré hrajú základnú a rozhodujúcu úlohu V iniciácii a udržiavaní priebehu nešpecifickej imunitnej odpovede. V dôsledku toho B-glukan vykazuje protiinfekčné a protinádorové pôsobenie, zlepšuje...

Kombinovaná liečba s ZD6474 a taxanom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1065

Dátum: 06.11.2002

Autor: Wedge Stephen Robert

MPK: A61K 41/00, A61K 31/517, A61K 31/337...

Značky: zd6474, liečba, kombinovaná, taxanom

Text:

...VEGF(De Vries et al, 1992, Science 255 989-991 Terman et al,1992, Biochem. Biophys. Res. Comm. 1992, 187 1579-1586). Väzba VEGF na tieto receptory exprimované V heterológnych bunkách bola spojená so zmenami v statuse fosforylácie tyrozínov bunkových proteínov a tokoch vápnika.0004 Chinazolínové deriváty, ktoré sú inhibítory VEGF receptorovej tyrozínkinázy, sú opísané v medzinárodných patentových prihláškach s číslami zverejnenia WO 98/13354...

Kombinovaná ochranná zátka z plastickej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3321

Dátum: 08.10.2002

Autor: Gramata Stanislav

MPK: B65D 59/00

Značky: kombinovaná, ochranná, hmoty, zátka, plastickej

Text:

...použitie bez rizika jej trvalej defonnácíe.Kombinovaná viacstupňová ochranná zátka má v závislosti od veľkosti chráneného otvoru tvar plného alebo dutého valca. Plný valec sa využíva pri menších a dutý valec pri väčš-ích otvoroch.Viacstupňová kombinovaná ochranná zátka je konštruovaná tak, že po obvode plného alebo dutého valca sú stupňovito umiestnené minimálne dve pružne tesniace lamely rôzneho kruhového prierezu v závislosti od veľkosti...

Kombinovaná podzemná stena

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2691

Dátum: 09.10.2000

Autori: Vrábel Boris, Žufa Rastislav

MPK: E02D 5/68

Značky: podzemná, stěna, kombinovaná

Text:

...optickej rovinnosti čela kombinovanej podzemnej steny a tým aj odstránenie kritických miest pri nasledujúcich povlakových izoláciách. Ďalšou výhodou je časová úspora. Použitím menšieho počtu pažiacich prvkov je výstavba rýchlejšia a lacnejšia.Kzlacneniu dochádza náhradou drahého prefabrikovaného železobetónu alebo náročného pažiaceho prvku lacnou cementobentonitovou samotvrdnúcou suspenziou,ktorá v prvom -rade pôsobí ako paženie ryhy, v...

Biodegradovateľná kombinovaná fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1499

Dátum: 04.06.1997

Autori: Vašš Miroslav, Benč Gabriel, Varga Alexander

MPK: C08F 16/06

Značky: kombinovaná, biodegradovateľná, fólia

Text:

...z toho dôvodu sa v 0 svete postupne odchádza od používania hliníkovej fólie na balenie potravín. Úspešne sa uvedené materiály dajú recyklovať za predpokladu zabezpečenia tzv. separovaného zberu plastového odpadu v domácnostiach, na čo však napriek rôznym snahám a aktivitám jednotlivcov nie sú dostatočne vytvorené technické aniPodstatou tohoto riešenia je biodegradovateľná kombinovaná fólia na báze polývinýlalkoholu, ktorá obsahuje...

Kombinovaná odkladacia mapa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 199

Dátum: 09.09.1993

Autor: Nomilner Marián

MPK: B42F 7/08

Značky: kombinovaná, odkladacia

Text:

...zo strednej dosky, ktorá je súčasne prednou doskou odkladacej mapy a tiež zadnou doskou rýchloviazače a zo zadnej dosky odkladacej mapy, pričom chrbát a viazacia mechanika rýchloviazače tvoria kraj prednej dosky odkladacej mapy.Výhodou odkladecej mapy podľa úžitkového vzoru je predovšetkým zjednodušenie a skvalitnenie adjustovania projektovej a technickej dokumentácie, ktoré spočíva V tom, že výkresy voľne založené do odkladacej mapy...

Prietoková kombinovaná elektróda na elektrochemickú analýzu plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 113

Dátum: 07.07.1993

Autori: Boháč Zdeněk, Veselý Miloslav, Poláčková Eliška

MPK: G01N 27/30

Značky: analýzu, plynov, elektroda, kombinovaná, elektrochemickú, prietoková

Text:

...a prúměrem drátu 0,1 až 2,5 mm, pŕićemž rozdíl 0,5 až 1,0 mm se jeví jako optimální. Přesáhne-litento rozdíl uvedenou horní hranici 2,5 mm, pŕestane kapiláraplnit svoji funkci. Kromě toho, že odkapávání elektrolytu se stane nepravidelným, znaćně se zvýši nebezpečí pronikání analyzovaného plynu do pláště elektrody. Je-li naopak uvedený rozdíl příliš malý, může snadno dojít k ucpání kapiláry mechanickými nećistotami, případně obsaženými v...

Kombinovaná armatura

Načítavanie...

Číslo patentu: 276268

Dátum: 13.05.1992

Autor: Ira Jaroslav

MPK: F16K 15/18

Značky: kombinovaná, armatura