Patenty so značkou «kombinačná»

Kombinačná liečba COPD

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16553

Dátum: 22.12.2010

Autori: Bonelli Sauro, Zambelli Enrico, Usberti Francesca

MPK: A61K 45/06, A61K 31/40, A61K 31/167...

Značky: kombinačná, liečba

Text:

...dávka glykopyrónium bromidu aformoterolu pri každom spustení pMDl obsahujúceho formuláciu roztoku. Množstvo kyseliny zahrnutej vo formulácii je skôr primerane definované množstvom pridanej kyseliny, než v hodnotách výsledného pH, pretože v nevodných systémoch, ako sú roztoky na báze propelantu, je pH zle definované.0025 Ďalším významným objavom je, že odstránenie kyslíka zpriestoru hlavice nádobky tiež stabilizuje formoterol v kombinovaných...

Kombinačná terapia zahŕňajúca alfa5beta1 antagonisty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19111

Dátum: 21.03.2007

Autori: Chuntharapai Anan, Ye Weilan, Plowman Greg, Tessier-lavigne Marc, Wu Yan

MPK: C07K 16/22, A61K 39/395, A61P 35/00...

Značky: antagonisty, alfa5beta1, zahŕňajúca, terapia, kombinačná

Text:

...F(ab)2, jednoreťazcový Fv (scFv), Fv fragment diabody a Iineámu protilátku. Podľa ďalšieho uskutočneniaje VEGF antagonista bišpeciñcká protilátka, ktorá sa viaže na VEGF a na aIfa 5 beta 1 a je aIfa 5 beta 1 antagonistom. Ako je deñnované v nárokoch, aIfa 5 beta 1 antagonista je protilátkou. Podľa jedného uskutočnenia je protilátkou monoklonálna protilátka. Podľa ďalšieho uskutočnenia je monoklonálnou protilátkou chimérna protilátka, ako...

Kombinačná terapia neselektívnymi inhibítormi COX na prevenciu poškodení žalúdka súvisiacich s COX

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14374

Dátum: 08.03.2007

Autor: Krantz Alexander

MPK: A61K 45/06, A61K 31/60, A61K 31/455...

Značky: kombinačná, inhibítormi, žalúdka, súvisiacich, terapia, poškodení, neselektívnymi, prevenciu

Text:

...ulcerácie indukovanej NSAlD.0015 US-B 1-6740340 uvádza tabletky, obsahujúce NSAlD a misoprostol na neutralizovanie ulcerogénnych účinkov podávania NSAlD.0016 US-A-4123441 opisuje prostacyklinové analógy a zmieňuje sa o ich potenciálne užitočnosti na znižovanie nežiaducich gastrointestinálných účinkov, vyplývajúcich zo systémového podávania protizápalových inhibltorov prostaglandín syntetázy, napríklad indometacinu a aspirinu.0017...

Kombinačná terapia na liečenie očných neovaskulárnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12300

Dátum: 26.08.2004

Autori: Shima David, Calias Perry, Adamis Anthony

MPK: A61K 31/00

Značky: očných, neovaskulárnych, poruch, liečenie, terapia, kombinačná

Text:

...liečba znižuje frekvenciu slepoty o 60 percent. Časná liečba makulárneho edému a proliferatívnej diabetickej retinopatie zabráni slepote počas 5 rokov pri 95 pacientov, zatiaľ čo neskorá liečba zabráni slepote iba v 50 percentách. Časná diagnóza a liečba sú teda esenciálne.0006 Ďalšia očná porucha zahŕňajúca neovaskularizáciu je vekom podmienená makulárna degenerácia (AMD), čo je ochorenie, ktoré postihuje približne jednéhoz desiatich...

Kombinačná terapia B-bunkových porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18820

Dátum: 04.06.2004

Autori: Gong Qian, Martin Flavius, Chan Andrew

MPK: A61K 39/395

Značky: terapia, poruch, kombinačná, b-bunkových

Text:

...Sú tu opisané spôsoby liečenia B-bunkovej neoplazmy alebo malignity, ktoré sa vyznačujú b-bunkami exprimujúcimi CD 20, pričom tento spôsob zahŕňa podávanie terapeuticky účinného množstva CD 20 viažucej protilátky a BLyS antagonistu pacientovi trpiacemu takouto neopiazmou alebo malignitou. CD 20 viažuca protilátka a BLyS antagonista sa môžu podávať súčasne. CD 20 viažuca protilátka a BLyS antagonista sa môžu podávať postupne. BLyS...

Kombinačná terapia B-bunkových porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18819

Dátum: 04.06.2004

Autori: Gong Qian, Martin Flavius, Chan Andrew

MPK: A61K 39/395, C07K 16/00

Značky: poruch, kombinačná, b-bunkových, terapia

Text:

...ktoré sa vyznačujú b-bunkami exprimujúcimi CD 20, pričom tento sposob zahŕňa podávanie terapeuticky účinného množstva CD 20 viažuoej protilátky a BLyS antagonistu pacientovi trpiacemu takouto neoplazmou alebo malignitou. CD 20 viažuca protilátka a BLyS antagonista sa môžu podávať súčasne. CD 20 viažuca protilátka a BLyS antagonista sa môžu podávať postupne. BLyS antagonista sa môže podávať pred podaním CD 20 viažucej protilátky....

Kombinačná terapia na liečenie porúch spojených s deficitom proteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18143

Dátum: 02.02.2004

Autor: Fan Jian-qiang

MPK: A61K 38/47, C12N 9/40

Značky: kombinačná, proteínu, spojených, liečenie, poruch, deficitom, terapia

Text:

...1975 29205-300). In vivo je zloženie proteínov komplikované, pretože kombinácia teploty okolia a vysokej koncentrácie proteínu stimuluje proces agregácie, v ktorom aminokyseliny bežne uložené V hydrofóbnom jadre nešpeciñcky ínteragujú so svojimi susedmi. Aby bolo možné vyhnúť sa tomuto problému, obvykle uľahčujú Skladanie proteínu zvláštne skupiny bielkovín nazývané molekulové chaperóny, ktoré zabraňujú agregácii vznikajúcich...

Kombinačná terapia na liečenie srdcového zlyhania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 168

Dátum: 04.07.2002

Autori: Pöder Pentti, Haikala Heimo

MPK: A61K 31/501, A61K 31/138, A61K 31/403...

Značky: zlyhania, liečenie, kombinačná, srdcového, terapia

Text:

...zložiek na výrobu liečiva na zníženie mortality pacientov, trpiacichDetailný opis predloženého vynálezuSpôsob podľa predloženého vynálezu sa týka kombinačnej terapie na liečenie srdcového zlyhania, obzvlášť na zníženie mortality pacientov, trpiacich srdcovým zlyhaním, podávanim pacientovi, ktorý má jeho potrebu, levosimendanu alebo jeho farmaceutický prijatelných solí a antagonistu beta-adrenergného receptora akoÚčinné zložky môžu byt...