Patenty so značkou «kolona»

Reakčná kolóna na výrobu bionafty s gravitačným separátorom na oddeľovanie a spôsob výroby bionafty

Načítavanie...

Číslo patentu: 288029

Dátum: 10.12.2012

Autori: Radovanović Matija, Radovanović Dobrosav

MPK: C11C 1/02, C10L 1/02, C10C 3/08...

Značky: oddeľovanie, spôsob, gravitačným, bionafty, separátorom, reakčná, výroby, kolona, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Reakčná kolóna na výrobu bionafty s gravitačným separátorom na oddeľovanie je technologické zariadenie, v ktorom súčasne prebieha pokračovanie chemického procesu transesterifikácie triglyceridov vyšších mastných kyselín, ako aj separácia metylesterov, glycerolu a vody. Zariadenie pozostáva zo štyroch vzájomne prepojených častí: (R), (RS), (S) a (GS). Opísaný je aj spôsob výroby bionafty v reakčnej kolóne.

Detoxikačná kolóna pre plynné procesné médiá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5687

Dátum: 04.03.2011

Autori: Vasilko Karol, Vojtko Imrich, Matija Rudolf

MPK: B23Q 11/00, B01D 53/00

Značky: procesné, plynné, kolona, media, detoxikačná

Text:

...okolité prostredie a prítomných ľudí. Pre efektívne obrábanie sa používajú rôzne druhy procesných médií, ktore viac alebo menej znehodnocujú pracovné prostredie výrobných zariadení. Z uvedených dôvodov je problematické zvyšovať produktivitu výroby bez vplyvu na ekológiu pracovného prostredia, ekonomiku, zdravie a životné prostredie.Uvedené problémy rieši zariadenie na likvidáciu toxických plynných látok z pracovného priestoru...

Reakčná kolóna výroby bionafty s gravitačným separátorom na oddeľovanie a spôsob výroby bionafty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5424

Dátum: 07.04.2010

Autor: Radovanović Dobrosav

MPK: C10L 1/00, C11C 3/00

Značky: bionafty, separátorom, výroby, kolona, oddeľovanie, reakčná, spôsob, gravitačným

Text:

...a následne jej tangenciálnu rotáciu prúdením.Časť RS kontinuálny protiprúdový reaktor a separátor nachádzajúci sa v strednej časti zariadenia.Kontinuálny protiprúdový reaktor a separátor RS patrí k nepretržite pracujúcim aparátom bez prívodu vonkajšej energie, čo je jeho prednosť oproti aplikácii odstrediviek.Je v ňom zabezpečený nepretržitý prechod ľahkej fázy (zmesi metylesterov a metanolu) zdola nahor a ťažkej fázy (zmesi glycerolu, vody,...

Kolóna na výmenu látok s výmennými poschodiami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9855

Dátum: 19.04.2005

Autori: Moll Anton, Hieringer Stefan

MPK: B01D 3/32

Značky: výměnnými, poschodiami, výměnu, kolona, látok

Text:

...- nieje treba zanorit celú odtokovú šachtu do prehlbenej misky. Skôr stačí vyhotoviťpriehlbeň vposchodí voblasti prechodovej štrbiny. ľúto priehlbeň je možné realizovaťjednoduchým a nákladovo výhodným spôsobom prehnutou plechovou miskou. Tú je možne pomocou jednoduchých spojovacích prvkov, napríklad nitov, spojit s výmenným poschodím. V dôsledku toho nie je potrebne sa starať o špeciálne utesnenie vtokovej misky voči stene kolóny. Avšak je...

Spôsob a rozstrekovacia kolóna pre kontaktovanie plynov a kvapiek kvapalín pre výmenu hmoty a/alebo tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6290

Dátum: 08.11.2004

Autori: Wurzinger Rainer, Maier Hermann

MPK: B01D 53/50

Značky: rozstrekovacia, hmoty, tepla, výměnu, kvapiek, spôsob, kvapalín, kolona, kontaktovanie, plynov

Text:

...trysiek a vedie veľkou časťou kvapiek až po uloženie na stene pračky alebov nàdržke voľným pádom v protiprúde k plynu.Z toho vyplývajúce vzájomné pôsobenie medzi plynom a rozptýlenou kvapalinou vytvára vprevádzke viacfázové prúdenie, ktoré sa rozhodujúcim spôsobom prejavuje na prenose hmoty a/lebo tepla medzi fázami. V pripade absorpcie SO sa tým určuje výkon odlučovania škodlivin zo spalín, poprípade - pre kondicionovanie plynu -...

Kolona pro kontaktování zrnitých hmot s kapalinami nebo plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260520

Dátum: 15.12.1998

Autor: Horčička Pavel

MPK: B01J 8/00

Značky: kontaktování, zrnitých, kolona, plyny, kapalinami

Text:

...čerpací komunikace v podélné ose kolony, což je podmínkou pro tento způsob jejího celkového řešení. Při cirkulaci kapalin nedochází k poruchám oběhu v důsledku zavzdušňování čerpacích cest.což vede k vyšší spolehlivosti a stabílitě vnitřního režimu kolony.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněn příklad provedení kolony podle vynálezu. Na obr. 1 je zobrazen její půdorys, kdežto na obr. 2 je V řezu zobrazen nárys kolony.Kolona pro...

Chromatografická kolona

Načítavanie...

Číslo patentu: 268544

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sättler Günther, Hauke Günter

MPK: G01N 30/60

Značky: chromatografická, kolona

Text:

...maticf je uspořádána soustava dvou polomisek, které mají výstupek umfstěný v drážce nacházející se u konce kolony.S výhodou je mezi trubicí kolony a převlečnou naticí uspořádán předsloupec.Konstrukce podle vynâlezu má nejen výhodu, že se musí pro každý typ sloupce nabízet ještě jedna verze, nýbrž že se kromě toho také značné snfží náklady na redukční šroubenf. Pro každý průměr kolony je zapotřeb( pouze jedné dvojice šroubení. Při...

Rektifikační kolona

Načítavanie...

Číslo patentu: 267631

Dátum: 12.02.1990

Autori: Chrz Václav, Sýkora Jiří

MPK: B01D 3/14

Značky: kolona, rektifikační

Text:

...počtu rektifikačníoh peter potřebných pre dosažení dané výtěžnosti produktů a tím l snížení materiálové náročnosti.Příkladné řešení rektifilcační kolony podle vynálezu je petrné z obrázkul, na kterém je zjednodušeně zakreslena. tlaková rektlfilcační kolena. zařízení na dělení vzduchu. Tlakový plášt rektifilcační kolony sestává z válcového plášte 1, který je uzavřen dolním dnem g a horním dnem z. Do pláště 1 je upevněna vložka. fi, ve které...

Patrová kolona s protiproudým kontaktem fází

Načítavanie...

Číslo patentu: 266504

Dátum: 12.01.1990

Autori: Houzim Vladimír, Stupka Pavel

MPK: C02F 1/00, B01D 3/18

Značky: fázi, kontaktem, patrová, kolona, protiproudým

Text:

...je nejmenší a obsah kontaminantü ve vodě největší, vytváří voda na vnitřních stěnách vertikální válcové nádoby tenký film s velkou kontaktní plochou ve tvaru trubky, umožňující jak dobrý styk fází pro stripování, tak hladký průtok plynu. Předćištěná voda se intenzívně čistí opakovaným stripováním na perforovaných přepážkách a po výstupu z patrové kolony ji lze vypuštět do veřejných toků.Příklad patrové kolony podle vynálezu jeznázorněn...

Kolona pro regeneraci absorbentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265398

Dátum: 13.10.1989

Autori: Cvejn Miloslav, Vinš Luděk

MPK: B01D 3/00

Značky: kolona, regeneraci, absorbentu

Text:

...jehož trubky 39 jsou zeveřeny do trubkovníoe 5. V plešti~ 2 Jsou hrdla 3 pro přivod netenolu a 33 pre odvod eetenolu. Trubky 39 Jsou dále zeveřeny do trubkovníce ggrpříveřená jednak do plášte g výměníku teple a dále do nezikueu 35 ope 265 398třaného průlezaa gg. Vo apodní částí aozikusu 35 je uníatőn klobouk łg a zařizaní 31 pro nátok kapaliny na vnitřní povrch trubak nad trubkovnicí gg přívařené k nezikusu 35 a dáleuk plášti gg výněníku...

Rektifikační kolona se strmotrubným kondenzátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265115

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vaněček Pavel, Sýkora Jiří, Chrz Václav

MPK: B01D 3/32

Značky: strmotrubným, kolona, kondenzátorem, rektifikační

Text:

...rovnomerné, nebot do všech trubek vstupuje čistá kapalina,ve které není obsažena plynná fáze. Tak lze při dodržení vhodné prúměrné hladiny kapaliny dosáhnout stavu, kdy z horních vyústění trubek vystupuje směs kapaliny a páry s dostateěným podílem kapaliny, který zabezpečuje, aby koncentrace nežádoucích příměsí nepřekročila mez při které se může vylučovat na stěnách trubek. koncentrace nežádoucích příměsí pak lze v celém objemu kapaliny...

Diagnostická kolona

Načítavanie...

Číslo patentu: 265063

Dátum: 12.09.1989

Autori: Tlusťáková Marie, Čermák Pavel, Monhart Václav, Paroubek Miroslav, Horák Jiří

MPK: A61M 1/34

Značky: kolona, diagnostická

Text:

...usmernit tok krve, zmenšuje pohybvité koncovky 2 jsou konstruovány tak, aby přechody mezi nimi bylynebo svařenímla to buč teplem, vysokofrekvenčněfnebo ultrazvukem.Prostory koncovek 5 a těla l kolony jsou odděleny sítkem 2, 3, které slouží jednak jako opěra sorbeníiuvnitř kolony a záro veň zabraňuje vniknutí sorbentu do koncovky 2 neboaž do krevní ho ŕečiště pacienta. Sítka 3, Q mohou být zhotovena z nerezavějící oceli, syntetické tkaniny...

Kolona pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 261863

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kamiňski Marian, Kowalczyk Jerzy, Klawiter Jan

MPK: B01D 15/08

Značky: kolona, chromatografii, kapalinovou

Text:

...rychlosti pohyblivé fáze.Navíc je kolena velmi těsna i při-použití vysokých tlaků, a to iřadově nad 10,0 MPa. Stírací kroužek umístěný V obvodové dražce převlečné matice čistí dodatečně vnitřní povrch tělesa kolony při vkladaní hlavy.Příklad perovedení kolony pro kaJpůlÍHOVOLl chlrvom-atografii je zobrazen na Výkresech,nia nichž znázorňuje obr. 1 část kolony s horní hlavou v podélném řezu, obr. 2 první des-ku separátoru pohyblivé fáze s...

Odsiřovací kolona na odstraňování oxidu siřičitého ze zasířených kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260830

Dátum: 12.01.1989

Autori: Baumgártl Jiří, Cvejn Miloslav

MPK: C12G 1/04

Značky: oxidů, odstraňování, zasířených, odsiřovací, siřičitého, kapalin, kolona

Text:

...s parami a kapalina propadne patry na dno a odtudnateče do přivodniho potrubi vzduchu. Ze vzduchového potrubi jenutné tuto kapalinu odčerpat. za tímto účelen je provedena propojka vzduohoveho potrubí na sàni čerpadla. Tato propojka set otevírá trojcestnýn ventilen, kterýn se zároveň uzavírà potrubí pro kapaliny odchàzejíci z odsirovaci kolony přepadeu. z toho vyplývà, že pri výpadku elektricke energie nebo při odstavení zařízení je nutné...

Kolona pro preparativní kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 259190

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kubánek Vladimír, Voslář Jaroslav, Rosol Jaroslav, Porsch Bedřich

MPK: G01N 30/60

Značky: preparativní, chromatografii, kolona, kapalinovou

Text:

...dovnitř sorbentového lože na hlavě kolony awto bud centrál něo (E. Katz, R.P.w. Scott J. Chromatography ° 2 h 6,~ 191 (1982 nebo z boku kolony (Molnar I., Huhn A., Lamer W. International LaěV. 259190boratory 14, Nr. 3 10 (198 h. Zařízení tohoto typu jsou opět složitá, citlivá na manipulaci a přívody vzorku se snadno ucpávají. Kromě toho vyžadují vesměs použití dvou čerpadel, z nichž Jedno přivádí mobilní fázi na hlavu kolony a druhé...

Kolona pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 258056

Dátum: 15.07.1988

Autori: Kleinmann Imrich, Pešl Jaroslav, Sluka Martin, Svoboda Vratislav

MPK: B01D 15/08, G01N 30/60

Značky: kapalinovou, kolona, chromatografii

Text:

...pro preparativní kapalinovou chromatografii.Kolona se skládá z těla kolony, které je tvořeno silnostěnnou nerezovou trubkou i opatřenou na obou koncích závity,jdo které je nalisována a vlepena titanová trubka g, jejíž vnitřÁní válcový povrch je vyleštěn. Na obouçkoncích těla kolony.jeízahloubení pro těsnění. Kolona je na obou koncích uzavžena kuželovými distributory g, které zabežpečují rozvod kapaliny na povrch sorbentu a svod kapaliny ze...

Automatická míchací kolona pro modelování technologické linky úpravy vody koagulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 246769

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kadrle Jaroslav, Teplý Jaroslav, Fleischmann Jaroslav, Marek Vladislav

MPK: C02F 1/52

Značky: automatická, technologické, koagulaci, úpravy, linky, míchací, modelování, kolona

Text:

...výsledků.Na přípojeném výkresu je znázorně-no schéma mechanické (částí automatické míehací kolony.Automatická míchací kuolona podle vynálezu může být řešena například pro současné sledování šesti vzorků surové vody. Každá ze šesti nádob na surovou vodu 1 je přes elektroventil 2 spojene s príslušnou pracov 4ní nádobou 3. V každé praoovzní nádobě 3 je odnímatelně uchyceno míchadlo 4, které je přes převody .po~háněno pohonem michaclla 5. Do...

Způsob izotachoforetické analýzy a kolona k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 246727

Dátum: 15.12.1987

Autori: Janata Milan, Kacl Ivan, Jeništa Jeroným

MPK: G01N 27/26

Značky: izotachoforetické, způsob, provádění, analýzy, kolona

Text:

...částí zařízení.Konkrétní příklad způsobu byl proveden při analýze směsí sestávající z 10 mol/1 1 kreatininu v 0,14 mol/1 l chloridu sodného se separace prováděla v- suspenzi gelu vtomto případě granulovaném polyakrylamidu v 0,01 mol/1 1 octanu draselného. Poté se provedla analýza ve volném roztoku 0,0 l mol/1 l octanu draselného.Příklad provedení kolony blíže objasní přiložený výkres zařízení, kde na obr. 1 je znázorněno uspořádání kolony v...

Kolona pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 236184

Dátum: 01.12.1987

Autori: Rosol Jaroslav, Voslář Jaroslav, Porsch Bedřich

MPK: B01D 15/08

Značky: kapalinovou, chromatografii, kolona

Zhrnutie / Anotácia:

Kolona pro kapalinovou chromatografii sestává ze skleněné trubice vložené do kovové trubky, která má na vnitřní straně na obou koncích vybrání, do nichž jsou spolu s kuželovými kovovými stahovacími kroužky vsazena kuželová obvodová těsnění z plastu, s výhodou z polytetrafluorethylenu, a čelních těsnění z plastu, s výhodou polytetrafluorethylenu, v jejichž vybráních jsou nalisovány síťky nebo frity a tato těsnění jsou stažena kovovými koncovkami...

Kolona pro kapalinovou chromatografii a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253567

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kasai Masao, Noguchi Kohji

MPK: G01N 30/60

Značky: kapalinovou, způsob, chromatografii, přípravy, kolona, její

Text:

...záření, kterýžto chromatogram se vztahuje na směs komerčniho thyroglobulinu, albuminu, myoglobinu a fenylalaninu (detekce absorpcí ultrafialového záření při 254 nm) byl získán použitím kolony pro kapalinovou rozdělovací chromatografii, jakpopsáno v dále uvedeném přikladu 1,- na obr. 3 (a) a lb) jsou znázorněny chromatogramy, kde na ose X je vynesena retenční doba a na ose Y absorbance ultrafialového záření byly získány rozdělenim lidského...

Kolona pro enzymatickou přeměnu ethanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252923

Dátum: 15.10.1987

Autori: Volf Radko, Gilar Oldřich, Marek Miroslav, Veignerová Blanka, Ledvinka Karel, Doležal Bohuslav, Šťastný Miloslav, Pavlíček Zdeněk

MPK: C12N 11/14

Značky: ethanolu, enzymatickou, přeměnu, kolona

Text:

...Dewerovy nádoby.Základní výhodou kolony podle vynálezu je ekutečnoet, že umožňuje aelektâvní přeměmzuxížších k alkoholu, především pak ethanolu. Dále je to rovněž její dokonalá tepelná izolace od vnějäího prostředí.Příkladně uspořádání kolony pro enzymatickou přeměnn ethenolu je uvedena na. obr. l. Na obr. 2 je uvedene jiné příkladnć napořádání kolony podle vynálezu.Vlastní plášt 5 kolony na. obr. l je zároveň vnitřním pláštäm upravené...

Kolona pro separaci polárních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242030

Dátum: 15.09.1987

Autori: Truchlik Štefan, Kršák Viktor Ing Senica, Podolský Michal, Emmer Štefan, Strýeek Alojz

MPK: B01D 15/08

Značky: separaci, kolona, polárních, látek

Text:

...provedením kolony pro separaci polárních látek podle vynálezu. Na závěr je přiložen príklad provádění separace na koloně pro separaci p-olárních látek podle vynálezu.Na obr. 1 je znázorněna kolona pro separaci polárních látek tvorená pláštěm 1, opatřeným kapalinovým přívodem 2 a kapali 4novým odvodem 7. Uvnitř pláště 1 je umístěna elektricky voclivá náplň 3, do které jsou zavedeny elektríckýml kontakty li. Ve zbývajicim prostoru pláště je...

Destilační kolona

Načítavanie...

Číslo patentu: 243160

Dátum: 15.07.1987

Autori: Sládek Pavel, Záruba Jioí

MPK: B01D 3/00

Značky: destilační, kolona

Text:

...3 243160blěmy s netěsnostmi. Navržený systém odvodu kondenzátu z hlavy kolony a automatického timerového rozdělování kondenzátu podle zvoleného refluxního poměru na flegma a destilát umožňuje jemnější a přesnější destilační dělení. Navržená kolona je snadněji vyrobitelná na specializovaných sklářských pracovištích s nižšími náklady proti většině dosud užívaných rotačních destilačních kolon.Příklad praktického provedení destilační kolony podle...

Kolona pro separaci polárních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240292

Dátum: 15.06.1987

Autori: Bílik Ján, Smutný Štefan, Badiar Stanislav, Štanc Stanislav

MPK: G01N 30/60

Značky: kolona, separaci, látek, polárních

Text:

...válcová velkoplochá elektroda 5 s prívodem, jejíž prostor a zbývající gprostor kolony je vyplněn inertnim materiálem ii. Kapalina je kapalinovým přivodem 2 přivádšna dopláště 1 ko 1 ony, protéká elektricky vodivounáplní 3 opatřenou dvěma nebo více elek trickými kontakty 4, dále do prostoru vel- , koploché elektrody 5 s přívodem, vyplněné inertním materiálem 6 a opoušti Ik-olonu kapalinouvým obvodom 7. sV jiném případě je kapalina přiváděna...

Rozpouštěcí kolona

Načítavanie...

Číslo patentu: 238747

Dátum: 16.03.1987

Autor: Švadlena Josef

MPK: B01F 1/00

Značky: kolona, rozpouštěcí

Zhrnutie / Anotácia:

Kolona na rozpouštění sypkých látek průtokem rozpouštědla sestává v rozšířené horní části z instalovaného sifonového zařízení, jenž zajišťuje kontinuální dosypávání chemikálie. Nastavení požadované koncentrace výsledného roztoku je umožněno napojením odtokového potrubí do odbočky přítoku rozpouštědla. Zařízení lze s výhodou použít pro kontinuální či cyklickou přípravu roztoku z granulovaných látek, např. granulovaného síranu hlinitého, u...

Izotachoforetická kolona

Načítavanie...

Číslo patentu: 232817

Dátum: 15.01.1987

Autor: Ryšlavý Zbyněk

MPK: G01N 27/26

Značky: kolona, izotachoforetická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukční uspořádání izotachoforetické kolony, zaručující stejnorodé poměry podél separační dráhy včetně detekční cely, přičemž je dosaženo možnosti snadné změny rozměrů separační kapiláry. Izotachoforetická kolona podle vynálezu vznikne složením základního bloku, těsnicí pásky, distanční fólie s drážkou, tj. průchozím otvorem a termostatovací desky. Ve druhé variantě je řešeno uspořádání izotachoforetické kolony ze dvou...

Kolóna pre separáciu a zakoncentrovanie vodných roztokov autoizofokuzáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 232117

Dátum: 15.12.1986

Autor: Štěpánek Ivan

MPK: G01N 27/06

Značky: roztokov, vodných, autoizofokuzáciou, kolona, zakoncentrovanie, separáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie umožňuje rozdelenie zmesí zlúčenín veľmi blízkej povahy na základe skutočnosti, že nelineárny gradient pH pri autoizofokuzácii si delená zmes pri nízkej ióntovej sile vytvára sama bez pridania amfolytických pufrov. Kolóna sa skladá z valcového alebo hranolového plášta, ktorého priemer alebo uhlopriečka základne ku výške kolóny je v pomere 1 : 1 až 1 : 20, ktorý je nosnou objímkou spojený s nosnou konštrukciou kolóny s otočným...

Kolona pro preparativní kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 237531

Dátum: 15.12.1986

Autori: Vozka Stanislav, Strejc Bořivoj

MPK: G01N 30/60

Značky: preparativní, kapalinovou, chromatografii, kolona

Zhrnutie / Anotácia:

Kolona pro preparativní kapalinovou chromatografii, vyznačená tím, že v trubici kolony je mezi vstupní koncovku a sloupec sorbentu umístěn volně pohyblivý píst s přívodem mobilní fáze a prostor mezi volně pohyblivým pístem a vstupní koncovkou je utěsněn a propojen s přívodem mobilní fáze z tlakového zdroje. Kolonu je možno použít pro plnění částicemi sorbentu menšími než 20 (m, dosahuje vysokých účinností a je na ní možno dělit například...

Chromatografická kolona pro potenciostatickou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 245403

Dátum: 15.11.1986

Autori: Flacha Stanislaw, Zalewski Roman, Šmigura Ján

MPK: G01N 30/60

Značky: chromatografii, chromatografická, kolona, potenciostatickou

Text:

...cőapamenne npeuean aaazmsa nýreu yneuuenns csopocmn Qnnbrpannn nomaon man. . ľlocranueanas nez. ,uocrnraerca reu, uro n pani-o rpacpnqecma Kononxn Ms norennloerarnqecnoi xpouarorpa 7quam, conepxamen xopnyc, sanonneanuh aneuponpoaommnu copdearou, n ncnouorazensaun anenrpon. coennaanane c ncrormnnou nonapnaannn, acnouorarezxsnnn auexrpon pacnonozea na nonepxnocu xopuyca nonoaxn, oćpameanon a copdeary, n ornenea or Hero nnaąpanąon,...

Hemoperfúzní kolona

Načítavanie...

Číslo patentu: 233015

Dátum: 15.08.1986

Autori: Horák Jiří, Kálal Jaroslav, Vavrouch Josef, Tlusťáková Marie, Kulíšek Jiří

MPK: A61M 1/03

Značky: hemoperfúzní, kolona

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hemoperfúzní kolony. Hemoperfúzní kolona zhotovená z biokompatibilního materiálu, vnitřně hladká, jejíž plášť sestává ze dvou identických polovin spojených svarem. Kolona je naplněna sorbentem umístěným mezi přepážkami z porézního materiálu a opatřena připojovacími koncovkami, jejíž podstata spočívá v tom, že obě poloviny pláště jsou tvořeny třemi vzájemně na sebe navazujícími komolekuželovými částmi, jejichž vnitřní povrch je s...

Kolona pro kapalinovou, zejména vysokotlakou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 223732

Dátum: 15.04.1986

Autori: Porsch Bedřich, Vozka Stanislav, Voslář Jaroslav, Špaček Pavel, Kubín Miroslav, Čoupek Jiří

Značky: kapalinovou, chromatografii, kolona, zejména, vysokotlakou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kolony pro kapalinovou, zejména vysokotlakou chromatografii s vysokou účinností dělení. Podstata kolony podle vynálezu spočívá v tom, že sestává ze skleněné trubice, popřípadě vytvrzené povrchovou vrstvou draselných iontů, naplněné sorbentem, který je v ní uzavřen uzávěry opatřenými přepážkami z porézního materiálu nebo síťky a vložené do pláště z kovu nebo plastu, v němž je upevněna a utěsněna koncovkami pro připojení ke...

Rektifikační kolona s tlakovým pláštěm a rektifikační vložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 220747

Dátum: 15.12.1985

Autori: Chrz Václav, Záruba Petr

Značky: vložkou, tlakovým, kolona, rektifikační, pláštěm

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rektifikační kolony s tlakovým pláštěm a rektifikační vložkou s prstencovými patry. Vnitřní válcová část vložky se při montáži vložky do pláště nasune na středicí těleso rotačního tvaru připevněné nosníky k dolní části pláště souose s kolonou. Tvar středícího tělesa podle vynálezu umožňuje samočinné ustavení vložky při montáži do centrální polohy v tlakové nádobě a zabraňuje deformování vestavby kolony při dopravě. Vynález...

Asymetrická extrakční rotační disková kolona

Načítavanie...

Číslo patentu: 219524

Dátum: 15.08.1985

Autori: Stangl Daniel, Brandner František, Míšek Tomáš

Značky: disková, extrakční, rotační, asymetrická, kolona

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení výkonu asymetrické extrakční rotační diskové kolony při zachování intenzity míchání a tím i intenzity převodu hmoty. Tohoto účelu se dosáhne tím, že jednotlivá vodorovná patra jsou opatřená otvory, kterými přednostně prochází dispergovaná kapalina. Využití vynálezu je hlavně v petrochemickém a chemickém průmyslu a dále všude tam, kde se používá extrakce kapalina-kakapilna.

Kolona dvojnásobné rektifikace zařízení na nízkoteplotní dělení vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217336

Dátum: 01.08.1985

Autor: Dušička Miroslav

Značky: kolona, dvojnásobné, dělení, vzduchu, nízkoteplotní, rektifikace, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká konstrukce kolony dvojnásobné rektifikace s kondenzátorem u zařízení na nízkoteplotní dělení vzduchu. Podstata vynálezu spočívá v oddělení prostoru kapalného kyslíku v kondenzátoru od plynného dusíku v horní části tlakové kolony vevařenou přepážkou ve tvaru kulového vrchlíku a tím, že z této přepážky je vyvedeno potrubí přes kapalný kyslík v kondenzátoru pro odvod plynného dusíku z tlakové kolony, přičemž spodní část...

Náplňová kolona

Načítavanie...

Číslo patentu: 221775

Dátum: 15.05.1985

Autor: Vinš Luděk

Značky: kolona, náplňová

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení pracnosti při výrobě kolony a snížení hmotnosti při současném zlepšení technologických parametrů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kolona vyplněná trubkovým svazkem z žebrovaných trubek navinutých v několika vrstvách střídavě v pravé a levé šroubovici má prostor mezi žebry opatřen výplní. Náplňová kolona je použitelná jako absorpční nebo rektifikační kolona.

Extrakční kolona

Načítavanie...

Číslo patentu: 216806

Dátum: 15.01.1985

Autor: Marek Jan

Značky: extrakční, kolona

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká extrakční kolony pro látkovou výměnu mezi dvěma v podstatě nerozpustnými kapalinami, s rotorovým hřídelem, nesoucím míchací kotouče, a s extrakčními komorami, které jsou navzájem odděleny mezilehlými dny sahajícími až k rotorovému hřídeli. Vynález řeší problém vytvořit extrakční kolonu, u které se dosahuje intenzívního směšování fází na celé výšce extrakčních komor za zamezení zpětných a zkratových proudění mezi sousedními...

Kolona pro průtokovou dialýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214604

Dátum: 30.03.1984

Autor: Štěpánek Ivan

Značky: dialýzu, průtokovou, kolona

Zhrnutie / Anotácia:

Kolona pro průtokovou dialýzu představuje zařízení, které lze použít k rozdělování sloučenin s rozdílnou molekulovou hmotností v oblasti chemie a biologie. Zařízení využívá síťový efekt difúzní membrány na oddělování nízkomolekulárních látek od vysokomolekulárních, jejichž molekuly mají navzájem podstatně rozdílnou hmotnost. Kolona pro průtokovou dialýzu se skládá z válcovitého anebo hranolového pláště kolony, jehož průměr anebo úhlopříčka...