Patenty so značkou «kolektora»

Tepelnoizolačná báza solárneho kolektora s autoochrannou funkciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6815

Dátum: 02.07.2014

Autori: Horodníková Jana, Beer Martin, Rybár Radim

MPK: F24J 2/51

Značky: tepelnoizolačná, kolektora, báza, solárneho, funkciou, autoochrannou

Text:

...z absorbéra do okolitého prostredia. Tepelnoizolačná báza solámeho kolektora s autoochrannou funkciou pozostáva z lamelových tepelnoizolačných blokov a lamelových valcov. Lamelové tepelnoizolačné bloky predstavujú telesá v tvare štvorbokého hranola s pozdĺžne axiálne umiestneným priebežným otvorom valcového tvaru. Lamelové bloky môžu byť vyhotovené z lisovanej minerálnej vlny alebo pevnej inertnej penovej tepelnoizolačnej hmoty obsahujúcej...

Nosná konštrukcia na prichytenie slnečného kolektora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5503

Dátum: 09.08.2010

Autor: Lichovník Václav

MPK: F24J 2/00

Značky: nosná, kolektora, konštrukcia, prichytenie, slnečného

Text:

...2, a to v mieste 1500 mm od jeho spoja s úložnou lištou 1. Spojnica 3 je tvorená jäklovým profilom 40 x 40 mm. Manipulačný člen 6 je, ako je vyobrazené na obrázku č. 2, tvorený dvomi kovovými doskami 7 opatrenými pozdĺžnou dilatačnou drážkou 11 a zvislou dílatačnou drážkou 12. Súčasťou konštrukcie na uchytenie slnečného kolektora sú dva kotviace prvky 4, každý tvorený oceľovou rúrkou o svetlosti 70 mm, dĺžky 1550 mm, korešpondujúce tvarovo...

Spôsob spájania absorpčnej platne s rúrkovým registrom termického slnečného kolektora

Načítavanie...

Číslo patentu: 287288

Dátum: 23.04.2010

Autori: Kollmannsberger Johann, Novák Milan

MPK: F24J 2/00

Značky: absorpčnej, rúrkovým, spájania, termického, platne, slnečného, spôsob, registrom, kolektora

Zhrnutie / Anotácia:

Pri opísanom spôsobe spájania sa do absorpčnej platne (1) predlisujú tri špeciálne tvarované žliabky (2,3,4), pričom do stredného žliabku (2) sa vloží rúrka (5), ktorá je časťou rúrkového registra absorbéra slnečného kolektora. Následne sa oba krajné symetrické žliabky (3,4) v ďalšom lise zdeformujú tak, že podstatná časť povrchu rúrky (5) sa absorpčnou platňou (1) pevne obopne a rúrka (5) sa zdeformuje. Absorpčná platňa (1) a rúrky (5)...

Priame spojenie trubice slnečného kolektora so zberným potrubím

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5383

Dátum: 08.03.2010

Autor: Balent Karol

MPK: F24J 2/00

Značky: slnečného, zberným, kolektora, priame, potrubím, trubice, spojenie

Text:

...je homogénnosť použitých materiálov a identické fyzikálne-chemické vlastnosti celého rozvodového systému, a odstránenie nežiaduceho tepelného mostu.Je prirodzené, že na zbemé potrubie možno pripojit najmenej jeden kondenzátor, čo umožňuje počet pripojení vopred stanoviť a to podľa požiadavky na požadovaný výkon celého slnečného nízkotlakového prietokového kolektora.Prehľad obrázkov na výkreseNa obr. 1 je zobrazené priame spojenie trubice...

Potrubný spoj slnečného kolektora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5353

Dátum: 08.02.2010

Autor: Balent Karol

MPK: F24J 2/00

Značky: slnečného, potrubný, kolektora

Text:

...nedostatky úplne odstraňuje potrubný spoj prívodnej rúrky a rozvodnej rúrky slnečného prietokového kolektora, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že V prívodnej rúrke je V otvore valcového tvaru vytvorený vnútorný závit a na rozvodovej rúrke je vytvorený vonkajší závit s dorazovým krúžkom. Obe časti majú dosadacíu plochu na ktorej je dorazový krúžok, ktorý tvorí doraz a tesnenie.Potrubný spoj, podľa tohto...

Systém prefabrikovaných dielcov kolektora inžinierskych sietí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5307

Dátum: 07.12.2009

Autor: Ptáčník Ivan

MPK: E02B 9/00, E02D 29/12, E02B 13/00...

Značky: inžinierskych, kolektora, systém, sietí, prefabrikovaných, dielcov

Text:

...prípade potreby môže byť navyše opatrený tepelnou izoláciou. Homý prefabrikovaný diel, tvoriaci kryt, môže byť tvarovaný a usporiadaný pre bočné odvádzanie povrchovej vody. Ďalej môže byť tvarovaný pre vytvorenie boku obrubníka, pričom jedna strana môže byt tvarovaná v sklone pre bočný odvod povrchovej vody a druhá strana pre vytvorenie boku obrubníka. Povrch homého prefabrikovaného dielu môže byť opatrený protišmykovou, prípadne farebnou...

Zariadenie na vákuovo tesné spájkovanie solárneho kolektora vo forme evakuovaného plochého panela

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13429

Dátum: 26.06.2006

Autor: Benvenuti Cristoforo

MPK: B23K 1/00

Značky: plochého, kolektora, vákuovo, zariadenie, formě, solárneho, spájkovanie, evakuovaného, panela, těsné

Text:

...na jej pripevnenie na ďalšiu opornú konštrukciu (nezobrazené). Oporná konštrukcia na zadnej strane zahŕňa nahor smerujúce príruby na otočné uloženie dvoch ramien Q vystupujúcich z výhrevného a prítlačného rámu 8. Výhrevný a prítlačný rám 8 pozostáva z dvoch osobitných a prekrývajúcich sa rámov s rovnakými laterálnymi rozmermi prvého horného výhrevného rámu gel a druhého dolného prítlačného rámu gg. Tieto dva rámy sú otočne upevnené na...

Kompaktná samonosná konštrukcia slnečného kolektora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2701

Dátum: 07.11.2000

Autor: Kišš Tibor

MPK: F24J 2/16, F24J 2/24

Značky: samonosná, kompaktná, konštrukcia, kolektora, slnečného

Text:

...napríklad plastová kompaktná samonosná konštrukcia slnečného kolektora je zhotoviteľná jediným technologickým úkonom a je prispôsobená na osadenie veľkoplošného absorbéra, doskového prevodníka tepla tak, že medzi žľabmi v plastovej konštrukcii a absorbérom, doskovým prevodníkom tepla, preteká teplonosné médium.Absorbér z tepelne dobre vodivého materiálu môže byť opatrený vysoko účinnou absorbčnou vrstvou. Absorbér je zároveň...

Upevnenie kovového telesa absorbéra k rámu slnečného kolektora izolačnými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 171

Dátum: 11.08.1993

Autor: Pešek Vladimír

MPK: F24J 2/46, F24J 2/52

Značky: kovového, slnečného, absorbéra, izolačnými, upevnenie, prvkami, rámu, kolektora, tělesa

Text:

...obvodovej izolačnej lište g.Prihlasované technické riešenie má prednosť v jednoduchejĺ konštrukcii s použitím finančne dostupných komponentov. Nos-Ž na časť slnečného kolektora tvori kovové teleso plochého ra-Ídiátora ł, ktorý sa používa v ústrednom vykurovaní budov. obvodový lem telesa rediátora l je ustavený v obvodovejizolačnej lište 5 zhotovenej odstreknutím vo forme z progresívnej izolačnej hmoty do dotykovéhc tvaru s radiétorom. Obvodová...

Zariadenie na mechanizovanú vizuálnu a kapilárnu kontrolu vnútorného povrchu kolektora parogenerátora pre jadrové elektrárne VVER 440

Načítavanie...

Číslo patentu: 264722

Dátum: 12.09.1989

Autori: Nemčovič František, Homola Jozef, Žužo Miloš

MPK: B25J 19/04, G21C 17/00

Značky: parogenerátora, povrchu, jádrové, kolektora, kapilárnu, zariadenie, kontrolu, mechanizovanú, vnútorného, elektrárne, vizuálnu

Text:

...kontroly podľa obr. 3 pozostáva z dosky lg na ktorej je pevne uchytený pohon ll, ktorý zabezpečuje pohyb vo zvislom smere. Na doske ll je pevne umiestnená TV-kamera lg s vnútorným zaostrovaním, ktorá má oproti objektívu pevne vyklopené zrkadlo lg a výsuvné ramená ll s csvetlovacími reflektormi lg, ktorých pohyb zabezpečuje pohon lg.Modul 1 kapilárnej kontroly podľa obr. 4 pozostáva z dosky gg, na ktorej je pevne uchytený pohon ll zabezpečujúci...

Kotvová lamela solárneho kolektora

Načítavanie...

Číslo patentu: 224562

Dátum: 01.10.1984

Autor: Sýkora Anton

Značky: solárneho, kolektora, lamela, kotvová

Zhrnutie / Anotácia:

Kotvová lamela solárneho kolektora, pozostávajúceho z lamely opatrenej kotvovými dilatačnými uholníkmi, vyznačujúca sa tými že kotvové dilatačné uholníky /7/ sú na lamele /1/ vytvorené z vlastného materiálu lamely /1/ a to u okrajových lamiel /1/ ako jednostranné a u ostatných lamiel /1/ ako obojstranné výstupky.