Patenty so značkou «kolektor»

Multirotorový veterný kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7310

Dátum: 03.12.2015

Autor: Kaliský Alexander

MPK: F03D 11/04, F03D 9/00

Značky: veterný, multirotorový, kolektor

Text:

...distribútorom kmitov s pôdorysným tvarom kosoštvorca, takže jeho pulzovaním vždy náprotivné veterné turbíny proti dvojici priečne umiestnených turbín vibrujú v protifáze.Aspoň jeden blok štyroch turbín tvorí spolu s indukčnými lamelami vztlakovú plochu pričom odpor indukčných lamiel usmerňuje prúdenie vzduchu viac do smeru osí veterných turbín a súčasne vztlak indukčných lamiel zvyšuje silový moment proti odporu vzduchu v smere proti...

Solárny kolektor s konverzno-izolačným blokom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7179

Dátum: 01.07.2015

Autori: Beer Martin, Rybár Radim, Horodníková Jana

MPK: F24J 2/46, F24J 2/20

Značky: kolektor, konverzno-izolačným, solárny, blokom

Text:

...jeho hermetickosť.Je výhodné, že solárny kolektor s konverzno-izolačným blokom má paralelne usporiadané a zapojenéprietokové kanály. Je výhodné, že konštrukcia solárneho kolektora s konverzno-izolačným blokom nespôsobuje rozmerové obmedzenia pri koncipovaní kolektorového poľa.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch je na obrázku 1 znázornený solárny kolektor s konverzno-izolačným blokom. Na obrázku 2 je čiastočne znázornený...

Veterný oscilačný kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6985

Dátum: 04.12.2014

Autor: Kaliský Alexander

MPK: F03D 5/02, F03D 9/00

Značky: kolektor, veterný, oscilačný

Text:

...mení lineáme kmity prenášané vratne na reťaz a na reťazové kolá viackrát uložené cez voľnobežky recipročne zaťažované dvoma protíbežnými ťahovými členmi na rotačný pohyb hriadeľa a výstupným generátorom, ktorý môže byť elektrický, hydraulický alebo kompresor.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku 1 je bočný pohľad na schému zariadenia s vetemým kolektorom v pracovnej aj pokojovej polohe (dolu). Na obrázku 2 je pohľad zhora pre obidve polohy...

Solárny kolektor s autoochrannou funkciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6416

Dátum: 03.04.2013

Autori: Perunko Slavomír, Rybár Radim, Horodníková Jana, Beer Martin

MPK: F24J 2/46, F24J 2/24

Značky: funkciou, autoochrannou, solárny, kolektor

Text:

...účinku na prenosový člen a následne na lamelové valce v prípade, že je akčný člen V činnosti. Týmto požiadavkám vyhovuje prichytenie akčného člena o potrubie rozvádzača najednom jeho koncitak, aby bol fixovaný o bočnú stenu skrine kolektora prostredníctvom tepelnoizolačného hranola, vyhotoveného z pevného odolného plastu, akým je polypropylén.Počas normálnej prevádzky solámeho kolektora (pri bežných prevádzkových teplotách) je piest...

Kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11425

Dátum: 17.09.2008

Autori: Ojala Juha, Ojala Kari, Ojala Mika, Ojala Heimo

MPK: F24J 3/08, F28F 13/12, F28F 1/40...

Značky: kolektor

Text:

...kolektor sa ale všeobecne považuje za efektívnejší ako konvenčný jednoduchý trubicový kolektor.0009 DE 20 2004 007 567 U 1 zverejňuje koaxiálny kolektor podľa známeho,vyššie uvedeného typu. Ten zahŕňa spojovaciu trubicu pre príliv teplonosnej kvapaliny do vonkajšej trubice, ktorá má nerovnú povrchovú štruktúru na vnútornej strane vonkajšej trubice. Ohriata teplonosná kvapalina sa cez spojovaciu trubicuvracia vnútornou trubicou smerom...

Slnečný kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4725

Dátum: 05.04.2007

Autor: Bozó Jozef

MPK: F24J 2/00, E06B 9/38

Značky: slnečný, kolektor

Text:

...kolektora pomocou pásoviny. Poloha slnečného kolektora môže byt nastavovaná ručne alebo akčným prvkom, servomotorom, ktorý je ovládaný riadiacou jednotkou, závislou na tepelnom snímači, umiestnenom vo vykurovacom priestore. Tento spôsob uloženia slnečného kolektora nebráni, pri akejkoľvek manipulácii so slnečným kolektorom, oknom alebo presklennou časťou bodov.Uvedené technické riešenie je nenáročné pri používaní a údržbe slnečného kolektora,...

Spojenie sklo-kov, predovšetkým pre vákuový rúrkový solárny kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9446

Dátum: 13.07.2006

Autori: Köhler Tobias, Schaffrath Wilfried, Mientkewitz Gerhard

MPK: F24J 2/05

Značky: rúrkový, spojenie, vakuový, solárny, kolektor, predovšetkým, sklo-kov

Text:

...technologického kroku nielen pri technickom riešení podľa dokumentu GB 222 510, ale aj podľa dokumentu GB 452 558 je takzvaným spojením end toend na tvarovaný sklený dielec axiálne natavená sklená rúrka.0015 Patent US 4,231,353 zverejňuje riešenie, pri ktorom jeden alebo dva rotačne symetricke kovové vrchnáky obklopujúce obalovú rúrku sú vytvarované tak, aby sklená obalová rúrka z vápenato-sodného skla vákuového rúrkového solárneho...

Absorbér pre termický kolektor solárneho zariadenia, ako aj spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1628

Dátum: 22.01.2004

Autor: Flamm Frieder

MPK: F24J 2/04

Značky: solárneho, termicky, výroby, kolektor, spôsob, zariadenia, absorbér

Text:

...rozhodujúcej miere podmienené nákladnými absorbérmi.0006 Z US 4 089 324 je známy absorbér tohto druhu pre solárne zariadenie s rúrkovým systémom pre teplonosné médium, u ktorého je tento rúrkový systém usporiadaný medzi dvoma na sebe Iežiacimi, absorbér tvoriacimi plechmi, pričom do jedného z týchto plechov je umiestnený rozvod rúrkového systému a uvedené plechy sú navzájom spojené pomocou lepidla.0007 DE 195 46 100 A 1, ako aj US 4 299 202...

Termosolárny kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3556

Dátum: 01.07.2003

Autori: Horňáček Jakub, Hruškovič Svetozár

MPK: F24J 2/05, F24J 2/46, F24J 2/28...

Značky: kolektor, termosolárny

Text:

...so strešnými zámkami aplikovaného zároveň aj ako strešná krytina. Napokon na obr. 6 je znázornená konštrukcia prírubového rúrkového privádzača a odvádzača teplonosného média.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je opisaná konštrukcia jedného segmentu tennosolárneho kolektora podľa technického riešenia. Termosolárny kolektor je rámovej uzavretej konštrukcie s termovložkou ako je to znázornené na obr. I a 2. Vonkajší rám 10 má na...

Solárny kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2840

Dátum: 10.05.2001

Autor: Menich Oskar

MPK: F24J 2/24, F24J 2/04

Značky: kolektor, solárny

Text:

...rohových líšt.PREHĽAD onnázxov NA výxnnsn.Technické riešenie bude výsvetlené pomocou výkresov,kde na obr. 1 je celková zostava zariadenia,obr .2 znázorňuje v reze skladbu jednotlivých koponentov a obr.3, kde je znázornená riešenie pripojenia potrubia na prívod a odvod média.koncoch spojených polyfúznym zvarom s plastovými tvarovkami Tg,.Tvarovkyg s trubkamił, sú navzájo zvarené /obr.1/ tak, že tvoria absorbčnú časť ,kde na spodnej i vrchnej...

Absorbér pre slnečný kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 79

Dátum: 07.07.1993

Autor: Patera Luboš

MPK: F24J 2/46

Značky: slnečný, absorbér, kolektor

Text:

...prvky, jež jsou odnímatelně uchyceny v kotvících otvorech. S výhodou je ohebná trubice tvořena pružnou hadicí.Předností absorbéru slunečních kolektorů podle tohototechnického řešení je zejména jeho jednoduchá výroba a montáž,při které lze snadno přizpůsobit jeho konstrukcí místním podmínkám, dalšímu napojení na rozvodný systém a podobně. Zvýšením počtu kotvících otvorů nebo změnou jejich uspořádání lze k absorpční desce připevnit více...

Vakuový sluneční kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 275992

Dátum: 18.03.1992

Autor: Kellner Bernd

MPK: F24J 2/52

Značky: kolektor, sluneční, vakuový

Plochý kolektor solárneho žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 247255

Dátum: 15.01.1988

Autor: Men Jaroslav

MPK: F24J 2/52

Značky: kolektor, žiarenia, plochy, solárneho

Text:

...upevñovaciu skrutku závesných uhoľnikov kolektora.Príklad vyhotovenia plochého kolektora solárneho žiarenia podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje celkový nàrysný pohľad na. kolektor, obr. 2 pôdorysný pohľad a obr. 3 bokorysný pohľad ,na kolektor z obr. 1, obr. 4 detailný rez kolektor v rovine A-~A z obr. 1.Plochý kolektor pozostáva z vane 1 s absorbérom 2. Vaňa 1 je prikrytá plošne deleným transparentným krytom...

Plochý slnečný kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 247251

Dátum: 15.01.1988

Autor: Jerie Jan

MPK: F241 0/8

Značky: slnečný, plochy, kolektor

Text:

...1 pevne.pripojenóho k izol-ačnej vani 9, pričom vláknitý absorbér 4, ktorého nábežná hrana je prekryiá hrádzou 3, je v prietokovom priestore polohovaný tak, že vstupná hĺbka hl jeho povrchu pod transparentným krytom ll je väčšia ako táto výstupné hĺbka i 22 -a vstupná výška hit chrbátu 11 absorhera 4 nad. povrchom 15 dna žlahu 1 je menšia .il-ro táto výstupu-í výška hcl.Súčet vstupnej hĺbky 111 a výstupnej hĺbky hšł sa zároveň rovná súčtu...

Kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 238556

Dátum: 01.12.1987

Autor: Sýkora Anton

MPK: F24J 2/28

Značky: kolektor

Zhrnutie / Anotácia:

Kolektor solárneho žiarenia, pozostávajúci z vane, opatrenej žlábom a vnútornou sústavou rebier, na ktorých je položený šikmý vláknitý absorber, prikrytý transparentným krytom, opatreným aspoň na jeho vnútornej strane vertikálnymi rebrami. Riešeným problémom je vytvorenie transparentného krytu, ako aj absorbéra s lepšími pevnostnými vlastnosťami bez vyššej spotreby materiálu. To sa dosahuje tým, že vnútorné časti vertikálnych rebier 6...

Slnečný kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 252001

Dátum: 13.08.1987

Autor: Bakarov Christo

MPK: F24J 2/46

Značky: slnečný, kolektor

Text:

...je tvorená absorpčnou spodnou plochou 11 a vrchnoui 4 plochou 10 a je v nej vytvorený napájací otvor 2 s napájacím potrubím 1 a Výstupný otvor 4 s výstupným potrubím 5. Ďalej je tu vytvorený tlakovyrovnávaci otvor, v ktorom je upevnená trúbka ti s odvztlušňovacím potrubím 7. Oproti trubky ü sú vytvorené v cirkulačných kanálikoch 3 pomocné priechody il. V spodnej a hornej časti sú vytvorené držiakové otvory S) a sekcie sú delené...

Slnečný rúrový kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 251976

Dátum: 13.08.1987

Autori: Soural Miloslav, Pikna Ivan, Vavruš Jozef

MPK: F24J 2/26

Značky: rúrový, kolektor, slnečný

Text:

...spojiť s vývodom teplonosného kanála pájkovanim, napr. striebornou pájkou. Nevýhodou popísanélio spojenia kovu so sklom je materiálová a technologické náročnosť prevedenia a tepelnovodivé spojenie teplonosného kanála s pomerne veľkou kovovou plochou, ktoré zvyšuje tepelné straty. Ďalšou možnostmi je potom priame spojenie rôzne tvarovanej kovovej priechodky s materiálom skleneného krytu, pričom zatavované časti krytu sú rozmerovo...

Sluneční kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 240263

Dátum: 15.06.1987

Autori: Stieranka Ján, Sinev Alexander Vladimirovie, Špaeek František, Sikorai Štefan, Wardzin Walter

MPK: F24J 2/28

Značky: kolektor, sluneční

Text:

...kolektor podle vynálezu s nejméně dvouvrstvě plastickou hmotou povrstvené textílie, vykozující systém dutín, který zajišťuje oproti známým typům s dutinou zaujímající celou plochu kolektoru několilkanásobné prodlouženi dráhy ohřívaného média a usměrnění jeho průtoku. Dutiny jsou přitomoddelený tkanými nebo stehovými přepažka-ç ml s mlkro-dutinami, které ve srovnání s kovlektorý z fólií z plastických hmot umožňují prouděni. 6 U až 99...

Sluneční kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 240201

Dátum: 15.06.1987

Autor: Lomova Marina Alexaddovna

MPK: F24J 2/22

Značky: kolektor, sluneční

Text:

...rámů je uspořádána rozvodná trubice se soustavou přívodních otvorů alespoň částečně ovlnutá hladkou okra 4částí samonosných rámů je uspořádán sběrný žľab, do nehnž zasahuje okrajová částmmm tone. Výhodou slunečního kolektoru podle vy nálezu je značné snížení pořizovacích nákladů, výrazné snížení hmotnosti a úspora tepelné izolačních materiálů. Ve srovnání se známymi typy kolektorü dosahuje sluneční kolektor podle vynálezu vyššího...

Prenosný vzduchový solárny kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 250806

Dátum: 14.05.1987

Autori: Strečanský Michal, Ručkay Marián

MPK: F26B 23/10, F24J 2/20

Značky: solárny, kolektor, prenosný, vzduchový

Text:

...vzduchového solárneho kolektora je znázornený na výkrese,na ktorom obr. 1 predstavuje nárysný pohľad na kolektor a obr. 2 bokorysný rez kolektora.Kolektor podľa vynálezu pozostáva z telesa, ktorého nosnou častou je základná doska L. V telese je vytvorený vzduchový kanál 3 ohraničený z čelnej časti transparentným krytom 3, zo zadnej strany absorbérom A položeným na izolačnú výplň á. Absorbér gje vo svojom pozdľžnom priereze klenutý v podobe...

Solární kolektor z plastických hmot a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250133

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pokorná Milada, Polák Jiří, Pokorný Antonín

MPK: F24J 2/24

Značky: plastických, kolektor, solární, způsob, výroby

Text:

...rámu, přičemž jak spodní polovina, tak i horní polovina jsou zrcadlově opatřeny vybránim úměrném průměru Černé hadice z umělé hmoty k vedení kapalného nosného média.Způsob výroby solárního kolektoru, podle vynálezu, se vyznačuje tím, že nejdříve se nalepí na dno izolovaného černého spodního dílu dvoudílného krytu spodní polovina nosného dvojitého křížového rámu a s vybráníní, na vnitřní straně průhledného horního dílu dvoudílného...

Doskový rovinný fotometrický kolektor s priestorovou absorpciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 234274

Dátum: 01.03.1987

Autor: Sýkora Anton

MPK: F24J 3/02

Značky: doskový, priestorovou, rovinný, absorpciou, fotometrický, kolektor

Zhrnutie / Anotácia:

Doskový rovinný fototermický kolektor s priestorovou absorpciou, pozostávajúci z vane, v ktorej je uložený absorbér s priestorovou absorpciou a odovzdávaním tepla, zakrytý transparentným krytom, vytvoreným z vonkajšieho plášťa a vnútorného plášťa, kde vaňa kolektora je v smere výšky zložená z dvoch koncových segmentov a aspoň jedného stredného segmentu, spojených v styčných plochách. Riešeným problémom je vytvorenie takej stavebnicovej...

Vzduchotesný kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 234954

Dátum: 15.01.1987

Autor: Sýkora Anton

MPK: F24J 3/02

Značky: kolektor, vzduchotesný

Zhrnutie / Anotácia:

Vzduchotesný kolektor solárneho žiarenia na fototermálnu konverziu, pozostávajúci hlavne z plochého či rúrkového absorbéra solárneho žiarenia, uloženého vo vani kolektora. Riešeným problémom je možnosť utesnenia vonkajšieho povrchu kolektora bez toho, aby jeho transparentný kryt, prípadne iné časti pri teplotných rozdieloch, vyvolávajúcich tlakové zmeny vnútorného priestoru kolektora, neboli nadmerne namáhané. To sa dosahuje usporiadaním...

Kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 234953

Dátum: 15.01.1987

Autor: Sýkora Anton

MPK: F24J 3/02

Značky: kolektor

Zhrnutie / Anotácia:

Kolektor solárneho žiarenia, pozostávajúci z vane, do ktorej je vložený absorbér a vyústená aspoň jedna vtoková hubica, kde vaňa je zvonku opatrená transparentným krytom. Riešeným problémom je čiastočné zníženie tepelných strát kolektora, čo sa dosahuje tým, že vtoková hubica (7), či hubice (7) sú vyústené do aspoň jedného priečneho vtokového kanálu (4), vytvoreného v transportnom kryte (3) z jeho vnútornej strany v stredných častiach jeho...

Plochý kolektor solárneho tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 228453

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kekely Štefan, Sýkora Anton

Značky: kolektor, solárneho, plochy, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Plochý kolektor solárneho tepla pozostáva z plášťa, v ktorom je izolačná výplň s doskovým absorbérom a transparentným krytom, ako aj z rámu, ktorého vnútorným okrajom je prekrytý vonkajší okraj transparentného krytu. Riešeným problémom je úspora nákladov na výrobu kolektora pri zachovaní jeho úžitkových vlastností. To sa dosahuje tým, že po obvode plášťa (1), z jeho vonkajšej strany sú v miestach rámových skrutiek (6) usporiadané konzolové...

Rúrkový kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 228031

Dátum: 01.12.1985

Autor: Sýkora Anton

Značky: rúrkový, kolektor

Zhrnutie / Anotácia:

Rúrkový kolektor pozostávajúci z transparentného plášťa rúrkového tvaru, do ktorého je vložený absorbér s lamelami, ktorý plášť je tvorený vonkajším dielcom a vnútorným dielcom s vákuovou medzerom medzi nimi. Riešeným problémom je sníženie výrobnej prácnosti kolektora, čo sa dosahuje tým, že obidva konce vnútorného dielca 5 ako aj vonkajšieho dielca 4 jeho transparentného plášťa sú spojené medzikruhovou stenou 6.

Sluneční kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 226289

Dátum: 15.04.1985

Autori: Malík Karel, Vaněk František, Slováčková Marie

Značky: kolektor, sluneční

Zhrnutie / Anotácia:

Sluneční kolektor kombinovaného typu plošného a fokusačního s parabolickými odraznými plochami, vyznačený tím, že absorbéry (2) jsou vytvořeny dutými profily trojúhelníkového průřezu a jsou umístěny k vrcholu parabolické odrazné plochy (1) tak, že stěna trojúhelníkového absorbéru s ní uzavírá vzduchový prostor, který působí jako tepelná izolace, další uzavřený vzduchový prostor, (6) je vymezen odraznými plochami (1) společně se spodní deskou...

Kolektor slunečního záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 225508

Dátum: 01.12.1984

Autori: Malý Miroslav, Nábělek Bohumil

Značky: záření, kolektor, slunečního

Zhrnutie / Anotácia:

Kolektor slunečního záření s koncentrátorem na bási lomu paprsků, obsahující absorbér soustředěného slunečního záření a nejméně jeden plošný absorbér zářivé energie, který je do okruhu teplonosného media předřazen absorbéru soustředěného slunečního záření, přičemž plošný absorbér zářivé energie je uspořádán podél vnitřních ploch obvodových stěn ochranné skříně kolektoru, vyznačující se tím, že plošný absorbér (6) zářivé energie tvoří alespoň...

Suchý rovinný kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 224969

Dátum: 01.12.1984

Autor: Sýkora Anton

Značky: rovinný, kolektor, suchý

Zhrnutie / Anotácia:

Suchý rovinný kolektor s priestorovou absorpciou solárneho žiarenia pozostávajúci hlavne z kolektorovej vane, transparentných krytov a vláknitých alebo inak poréznych absorbérov, vyznačujúci sa tým, že aspoň dva absorbéry (3) a aspoň jeden vnútorný transparentný kryt (5) sú voči sebe uložené navzájom stupňovite vo smere dĺžky kolektora a medzi vonkajším transparentným krytom (2) a najdlhším vnútorným transparentným krytom (5) a jeho vo smere...

Koncentrační kolektor slunečního záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 224171

Dátum: 01.07.1984

Autori: Malý Miroslav, Hajfler Jaroslav, Jaška Karel, Nábělek Bohumil, Černý Jaroslav

Značky: záření, kolektor, koncentrační, slunečního

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentrační kolektor slunečního záření s lineární Tresnelovou čočkou soustřeďující sluneční záření na absorbér o účinné délce odpovídající účinné délce této čočky, vyznačující se tím, že absorbér /2/ je uložen přestavitelně posuvně podél roviny /3/ kolmé k lineární Fresnelově čočce /1/ a obsahující její fokální přímku /5/, přičemž řídicí křivkou posuvného uložení je kružnice /k/ se středem /S/ ležícím mezi lineární Fresnelovou čočkou /1/ a...