Patenty so značkou «kolejových»

Snímač otáček protiskluzové a protismykové ochrany kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 270377

Dátum: 13.06.1990

Autori: Eichinger Miroslav, Šebek Zdeněk, Štekl Miloslav, Raba František

MPK: G01P 3/44, B60L 3/10

Značky: snímač, protiskluzové, ochrany, otáček, protismykové, vozidel, kolejových

Text:

...ochrany za klidu bez potřeby mechanického otáčení věnce.Na připojeném výkresu je schematicky znázorněn snímač otáček podle vynálezu. Snímač otáček je tvořen z autodiagnostického čidla la ozubeného věnce 3, který je uchycen na nápravě kolejového vozidla.K napájecí svorce c autodiagnostického ćidla jje připojen přes prepínač gprvní napájecí vstup gnebo druhý napájecí vstupg. Nulová svorka 3 autcdíagnostického čidlał je spojena se společným...

Pneumatické zařízení pro měření opotřebení, zvláště kolejových dopravních prostředků s diskovými brzdami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269796

Dátum: 14.05.1990

MPK: F16D 66/02

Značky: diskovými, zařízení, zvláště, pneumatické, měření, dopravních, brzdami, prostředků, opotřebení, kolejových

Text:

...nocxocrn nua 10 aanouuü ayur 11. xoropuñ nuowuo 3 aKpuBaeT auemunn nnocxucru nna 10. npocrpaucrso nnn cmaroro aoayxa 12 uneer saab qepea ynpasnnnmuñ npoaon 14 u Apoccenn noraxa 13 c uc 1 ownHKon cmaroro soanyxa 19. Koropuü ue npencwasneu aouee nopoauo. Memny npuccenen noroxa 13 H npocrpaucraou nan cmaroro aoanyxa 12 B ynpauaanmnň Tpyoonpoaou 14 nxmnuen orxpusanmuňp oprau 15. ynpaamnnmuü TpyconpoaoA 14. nocronnno canaannun c...

Zařízení na nepřímé stanovení okamžité hmotnosti, rychlosti plnění a stupně naplnění kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 268863

Dátum: 11.04.1990

Autori: Staněk Vladimír, Jiřičný Vladimír, Vychodil Petr, Bosák Oldřich

MPK: G01G 17/04

Značky: zařízení, vozidel, stupně, rychlostí, kolejových, plnění, hmotnosti, naplnění, nepřímé, stanovení, okamžité

Text:

...stlačení všech pružin oeazených přsvodniky polohy. Tento signál je poton zprecovdván vnější elektronickou vyhodnocovecí jednotkou (oikropočítečem) e indikován ve forme okamžite hmotnosti vozidlo, rychlosti plnłní, rychlosti vyprazdñovàní. stupne nsplnení e doby zbývsjíoi pro naplnění nebo vyprázdnlni.Protože zeřízenín podle vynllezu jsou podchyceny eilove reakce všech pružin podvozku umístěných na jedne streně vozidle pro přeprevu tekutín...

Zařízení pro trvalé temperovní dočasně odstaveného motoru dvoutrakčních kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 267125

Dátum: 12.02.1990

Autor: Karel Michal

MPK: F01B 23/02, F02B 73/00, F01B 21/02...

Značky: temperovní, zařízení, dvoutrakčních, motorů, trvale, vozidel, odstaveného, kolejových, dočasné

Text:

...nádrže Já je svedeno odvzdušnění okruhu., gvýbavew obtoky l, i zaručujícímí trvalý minimální průtok vody přes každý motor 1, g.zařízením pro trvalé temperofvąání dočasné odetaveného motoru dvoutrakčního kolejového vozidla podle vynálezu ae docílí v provozu a výhodou předehříväríí naftovýoh motoru chladící kapalinou před startem. Oba naftové motory 1,ga tím i Jejich vodní čerpadla § 53 Jsou v klidu. S ohledem na teplotu chladící kapaliny...

Zapojení pro regulaci přitápění kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 264890

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hnilička Jan, Polák Karel, Kraus Vladimír

MPK: B60H 1/22, B60L 1/02

Značky: přitápění, regulaci, zapojení, kolejových, vozidel

Text:

...k trolejové napájecí síti.Podstata vynálezu spočívá V tom, že paralelně ke kontaktům stykače výhybky je připojena sériová kombinace kontaktů stykače pŕitápění a přídavného odporníku, přičemž v ovládacím obvodu vytápění je k výstupu regulátoru topení připojena cívka stykače přitápění.zapojení podle vynálezu má univerzální použití pro kolejová vozidla jak s brzděním elektrodynamickým do odporů, tak s brzděním rekuperačním. K přitápění je...

Ruční odbrzďovač střadačové brzdy kolejových vozidel s automatickým stavěním odlehlostí čelistí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264574

Dátum: 14.08.1989

Autori: Birkhahn Klaus, Fabián Miroslav

MPK: B61H 13/02

Značky: ruční, čelistí, odlehlosti, stavěním, kolejových, vozidel, brzdy, odbrzďovač, automatickým, střadačové

Text:

...jsou uspořádány dvě matky gig s nesamosvorným závitem, které jsou prostřednictvím spojek pevně drženy proti pootočení. Vřeteno 1 navazuje na jednom svém konci ve své podêlně ose na šestihran Ž, který je opřen svým vybráním o kuličku 19 a o víčko 11. Na opačnêm konci je vřeteno j opřeno o kuličkové ložisko lg s kosoúhlým stykem.Obr.2 znázorňuje uvolñovaoí a zablokovací zařízení vřetena 1, které je tvořeno perem É, rohatkou Ž, kolíkem §,...

Zařízení pro boční spřažení kolejových vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263131

Dátum: 11.04.1989

Autori: Plucnar Radim, Vank Miroslav, Kuchař Antonín

MPK: B61G 5/00

Značky: spřažení, vozů, kolejových, zařízení, boční

Text:

...proti sobě, płičemž v kyvnýoh ramenech jsou vytvořenyobloukové drazky, do nionz zapadají ooěrné vrýccné volné Ilkanoe kyvných ramen jsou opatřeny vybránínodou zařízení oodle vvnále u e eho iednoduonost která-t. Jinou výhodou je spolehliete čenž jeho činnost je jen v nepodstatné míře závislá na součiniteli tření mezi jednotlivými oastmi. Výhodou je také to, že styk kyvrŕch ramen s výsuvným trnem je po celou dobu najíždění přímkový,...

Ovládací zařízení rozváděče tlakové brzdy kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 262991

Dátum: 11.04.1989

Autori: Maruna Zdeněk, Koula Jiří

MPK: B61H 13/30, B60T 8/18

Značky: brzdy, rozváděče, zařízení, ovládací, vozidel, tlakově, kolejových

Text:

...a lg na doraz do sebe.Zařízení podle vynálezu funguje tak, že při provozních pohybech vozidlové skříně vzhledem k rámu podvozku se kulisa lg dotýká opěrné desky 2, a to nejen v jejím středu, ale - z důvodu vzájemného příčného pružení nebo natáčení podvozku - příp. i v dalších bodech po celé její délce. Následkem toho jsou jednotlivé úhlové páky É různé zatíženy. To však není na závadu funkci, nebot paralelogram zajišťuje, že opěrná deska 2...

Příčná výztuha hlavního rámu kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 261911

Dátum: 10.02.1989

Autori: Novák Miloš, Matějíček Jan, Markvart Jiří, Vajskebr Jiří

MPK: B61F 1/12

Značky: výztuha, hlavního, příčná, kolejových, rámu, vozidel

Text:

...podélníku rámue základnu tvoří hrany podpěrných žeber, které jsou na nosník připevněny z boku.jvýhodou řešení podle vynálezu je, že nová konstrukce príčnévýztuhy umožňuje kompenzovat případné nepřesnosti při výrobě lisovaného podélníku i podpěrných žeber, jejich vzájemným ustaveu ním a přivařením na boku podélníku. Tím lze výhodně dosáhnoutpožadované délkové tołerance příčné výztuhy, bez nutnosti jejího Další předností řešení je zvýšení...

Generátor elektronického protismyku kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 259986

Dátum: 15.11.1988

Autori: Douša Karel, Daněk Josef, Urban Jaroslav

MPK: B60T 8/60

Značky: generátor, elektronického, kolejových, protismyku, vozidel

Text:

...nástavcem 52 a cívku łg. Pőlový nástavec AQ je v blízkosti věnce rotoru gł ukončen výetupkem 3 ve tvaru klínu. Jak je patrné z obr. 2, je mezi výetupkem ił a. ruby gg rotoru gł vzduchové mežera o výšce g. Z cívky gg sondyoý- ,25998631 jsou vyvedeny dva vodiče gg a 55, které Jsou spojeny s nezr názorněným protiemykovým regulátorem. Vnějěí otěna víka ložiska gł přechází v kryt gg v němž Je uloženo ruční kolečko gg,spojená s čepem §l,na...

Ventil záchranné brzdy, zejména vzduchotlakové brzdy kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 259763

Dátum: 15.11.1988

Autor: Daněk Josef

MPK: B60T 17/20

Značky: zejména, záchranné, ventil, kolejových, brzdy, vzduchotlakové, vozidel

Text:

...provedení ventilu žáchranné brzdy podle vynálezu je znázorněno na připojeném výkreeu, kde obr. 1 představuje sçhematický řez celým ventílem i se známým vypooštěcím ústrojím A a spouštěcím ústrojím B, kde omezoveč a uzavirač jsou uspořádány souose. Na obr. 2 jsou omezovač a uzevírač uspořádány nad sebou. A3 na první prostor g 4,spojený kanálem gg s vypouštěcím ústrojím §,a na druhý prostor l§,v němž je uložena pružina 1.Dřík lg přechází do...

Řídicí jednotka pro samočinné vytváření kolejových meziřádků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258265

Dátum: 16.08.1988

Autori: Saidl Miloslav, Konůpka Zdeněk

MPK: G05D 3/10, G05D 3/00, G05D 1/00...

Značky: jednotka, meziřádků, vytváření, kolejových, řídící, samočinně

Text:

...Při stisknutí tlačítka seřizovacího obvodu 5 je odhradlován výstup nevyznačeného generátoru pulsů, který je součástí seřizovacího obvodu 1 a obsah čítače 1 se postupně zvyšuje po jedné a jeho stav se zaznamenává V paměti obvodu Ž předvolby a současně zobrazuje na nevyznačeném zobrazovači obvodu Q Při zobrazení požadovaného pořadí-pracovní jízdy s kolejovými meziřádky se tlačítko uvolní.Tím se automaticky nastaví čítač Q pracovních jízd na...

Pákový mechanismus, zvláště elektrických přístrojů kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 257990

Dátum: 15.07.1988

Autor: Haišman Jaroslav

MPK: H01H 3/02

Značky: pákový, zvláště, elektrických, vozidel, mechanismus, přístrojů, kolejových

Text:

...kontaktní ústrojí Q, pevný základ ll, na kterém jsou pátými a čtvrtými čepy lg, lg upevněna vně pevného základu ll druhá táhla ll. Na čtvrtém čepu ll je umístěn jeden vrchol třmenu § upevněný prvním čepem § na posuvné tyči g. Ve vrcholu nepravidelného šestiúhelníku třmenu É protilehlěmu čtvrtým čepům ll je umístěn druhý čep 1, na němž je upevněno první táhlo 2 s vidlicí gâ, upevněné třetím čepem Q v oku lg opřeném o pružný element ll...

Ventilační jednotka brzdového odporníku trakčních kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 257682

Dátum: 16.05.1988

Autori: Pohl Jiří, Kahoun Miroslav

MPK: F01P 5/06, H01C 1/08

Značky: odporníku, vozidel, ventilační, kolejových, jednotka, brzdového, trakčních

Text:

...pásů, se snižuje, protože odporník je ochlazo ván nerovnoměrně. Tento jev bývá řešen neustálýmzvětšovánímmnožství vzduchu zvyšováním výkonu motorventilátoru, což je energeticky i konstrukčně nákladné a ekonomicky nevítanêVýše uvedené-nedostatkvjodetranuje ventilačnf jednotka brzdových odpornfků trakčnfch kolejových vozidel sestávajfcf z elektromotoru, axiálnfho ventilátoru a mezikusu podle vynâlezu,jehož podstata epočívâ v tom, že ve vnitřní...

Měrný člen pro zjišťování kolových sil kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 257407

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kolář Bohuslav, Žižka Zdeněk, Hašek Jindřich

MPK: G01M 19/00, B61J 1/00

Značky: člen, měrný, zjišťování, kolových, kolejových, vozidel

Text:

...pro všechnakola vozidla konkretních rozměrů nebo univerzální váhu o větším počtu členů vhodně rovnoměrně rozdelených. Zabudováním .těchto členů do vhodného stavu, umožňujícím Jejich výškověpřemísřování zdvihání nebo spouštění. nebo i natáčení celé části koleje, Je možno vytvořit zkušební zařízení pro měření změn kolových sil na nerovnostech tratí e při natáčení podvoz A.ků při vjezdu do oblouku. Zabudováním těchto členů do tratije možno při...

Kostra elektrických přístrojů, zvláště řídicích přístrojů kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 256815

Dátum: 15.04.1988

Autor: Haišman Jaroslav

MPK: H01H 9/02

Značky: kolejových, vozidel, přístrojů, řídících, kostra, zvláště, elektrických

Text:

...obr. 7 .je tato dílčí kostra v půdorysu.Na obr. l je dílčí kostra s jedním spojovacím příčníkem j a jedním soojovacím příčníkem A s vrchlíkem spojenými prvním s druhým podélníkem 1,3 Na vnitřní části spojovacího příčníku 3 aJspojovacího příčníku A s vrchlíkem .jsou připevněny první s druhý podélný T 19315 1 ê - .Na obr. 2 .je v řezu znázorněno spojení spojovacího příčníku g s vrchlíkem s prvním a druhým podélníkem L 3, které .jsou upevněny...

Aretační zařízení, zvláště řídicích přístrojů kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 256753

Dátum: 15.04.1988

Autor: Haišman Jaroslav

MPK: H01H 9/20

Značky: přístrojů, zvláště, aretační, řídících, kolejových, zařízení, vozidel

Text:

...aretačni páky 3. Ta je uloženana pavném čepu go. Na konci uo čepu 19 je aretační páka 2 ona-PW -Wtřevna oružinou lg . Na druhénrkoncí, najdelšim z vidlicových v ramen je závaží L aretační páky, Na vnější hraně gg.š 1 rš 1 noo konca aretačniho kotouče J, pro Stálá anestâle polohy, přivráł- mAceně k závaží Ag blokovací páky 1.1, je dorazová plocha 1 § . Na ĺ o prvním čepu 19 vně aratační páky 9 .ie uložena ,jedním konçem . x blokovací páka §...

Zapojení výstroje kolejových obvodů a napájecího zdroje vysokého napětí pro omezení účinků ohrožujících napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256120

Dátum: 15.04.1988

Autori: Faran Antonín, Uhlík Alexander, Kyjovský Vladislav

MPK: B60M 5/00, B61L 1/20

Značky: zdroje, omezení, výstroje, vysokého, zapojení, účinků, obvodů, napájecího, kolejových, napětí, ohrožujících

Text:

...gg kontrolního relé, avšak druhá svorka § 33 druhého kontaktu 13 kontrolního relé 3 je spojenasoučasně první svorka 491 vysokonapětového vinutí 52 prvního transformátoru 3 je spojena jak s první svorkou §l napájecího zdroje § vysokého napětí, tak s první svorkou 691 vysoko 3 256120napěčového vinutí 52 druhého transformátoru 5 a přitom druhá svorka ggg vysokonapěčového vinutí 52 prvního transformátoru 3 je spojena jak s druhou svorkou gg...

Zapojení výstroje kolejových obvodů a napájecího zdroje pro omezení účinků ohrožujících napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256119

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kyjovský Vladislav, Faran Atonín, Uhlík Alexander

MPK: B61L 1/20, B60M 5/00

Značky: zapojení, výstroje, účinků, napětí, kolejových, ohrožujících, napájecího, obvodů, omezení, zdroje

Text:

...É, přičemž druhá svorka gig prvního kontaktu âl kontrolního relé 3 je spojena jednak s první svorkou Ži napájecího zdroje §, jednak s první vstupní svorkou 1 lfiltru 1 a jednak s třetí sběrnicí § pro místní systémy kolejových příjímačú. Přitom druhá sběrnice gpro napájecí výstroj kolejových ohvodů je spojena s první svorkou ggl druhého kontaktu gg kontrolního relé Ä, přičemž druhá svorka § 33 druhého kontaktu 33 kontrolního relé 3 je...

Ovladač mechanismu mechanických brzd kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 255917

Dátum: 15.03.1988

Autori: Birkhahn Klaus, Fabián Miroslav

MPK: B61H 13/02

Značky: mechanických, mechanismu, kolejových, ovladač, vozidel

Text:

...vybrânfAmećhàniąmu 7 Abrmxł . . .A nn Výhodou uvědenêho pfoýeĺenf je, že Jodnoduchýnusàolohląvýmn jzpůsobenjeÍvyfoäenovovlâdânfvbrzdovêhomechaniomnapo 3 enfhnýýfj »hod lana ą výhoďntyče.v jeden celek spoločným jejich zkotvenfhoZnáma Jean provedení k ovládání mąonàniokých proč ϧnoof/L.ĺfÉ mechąnishns 1 brzdy-je pootočen do polohy zabŕzděno Ľři od- . vbŕäčovânf dochází k opąšnému pohybu ovlâdacího členu §, který Í v...

Napínací zařízení tažného lana, zejména hutních kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 255463

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kuchař Antonín

MPK: F16G 11/12

Značky: zejména, kolejových, napínací, tažného, zařízení, hutních, laná, vozidel

Text:

...přístupnost, snadná montáž i provádění údržby a oprav, odolnost proti poškození a rovněž i snadná manipulace s ptováděním napnutí lana, kde navíc táhlo s vidlicí není oproti napínacímu šroubu namáháno na ohyb, neboč jde V oeový tah V laně, a je jištěno proti pootočení. Délka napínacího elementu se může volit dle potřeby i úložného prostoru, který je snadno přístupný jak pro dopíancí lana, tak i pro vizuální kontrolu. Rovněž je výhodou...

Zapojení pro regulaci vytápění kolejových vozidel s pulsně řízeným pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253668

Dátum: 17.12.1987

Autori: Polák Karel, Holub Přemysl

MPK: B60H 1/22

Značky: řízeným, vozidel, regulaci, kolejových, vytápění, pulsně, pohonem, zapojení

Text:

...pôlu napájeoí sítě. Podstatou vynâlezu je, že k druhému řídicímu vstupu pomocnêho pulsního měniče je připojen výstup přizpůsobovacího členu opstřenêho nejmêně dvěma vstupy, do nichž jsou samostatne zapojeny příslušně výstupy regulâtoru topení.Zapgjením podle vynâlezu je doeaženo požadovaného tepelného výkonu vytápění vnitřního prostoru vozidle bez přídavných odporových topnic, pouze s použitím stâvajícího odporníku zâskokově brzdy,...

Tlakové relé s proměnným převodem brzd kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 246474

Dátum: 15.12.1987

Autor: Tesao Oldoich

MPK: B60T 8/22

Značky: vozidel, tlakově, proměnným, relé, kolejových, převodem

Text:

...opěrky 26 určuje převod dvojramenné páky 23 a ZIHĚlHOLl polohy přestavněho pístu se tento převod mění.Řídicí tlak vzduchu, ůměrný hmotnosti nákladů se přivadí z neznázorněných snímačů kanálem 3 D do prostoru před přestavnýím pístem 29. Řídicím tlakem vzduchu se přesune vlevo přestavný píst 29 a stlačí regula-čnní pružinu 26. Přestavný píst 29 se ustálí v poloze, v níž je Síla, vznilkllá působením řídicího tlaku vzduchu na pl-ochu...

Řízení kloubu čtyřnápravových kolejových vozidel, zejména vozů městské dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241139

Dátum: 15.12.1987

Autori: Fuchs Jioí, Špírek Jan, Mojžíš Karel

MPK: B61F 3/13

Značky: vozů, městské, vozidel, kolejových, kloubu, řízení, zejména, čtyřnápravových, dopravy

Text:

...oblouku unášena ve směru natáčení podvozku do té míry, do jaké to přípouští vratná síla pružiny.Aby se při selhání plnopryžové pružiny 5 zamezilo příliš velké vychýlení podvozku, jsou upraveny pryžové nárazníky Q, které při dodržení vůle spolupracují s omezovacími dotazy 2,které jsou pevně epojeny se skříní 1 vozu.Pryžové nárazníky § jsou pevně spojeny s rámem ł podvozku prostřednictvím konsolovych plechů lg. Při selhání plnopryžové pružiny...

Zapojení pro dálkové řízení přípusti paliva naftových motorů, zejména hnacích kolejových vozidel nezávislé vozby

Načítavanie...

Číslo patentu: 246278

Dátum: 15.12.1987

Autori: Surženkov Genadij Nikolajevie, Toomsoo Gunar Karlovie, Danilina Anastasija Nikolajevna, Chutorjanskij Jefim Davidovie

MPK: G05D 7/06

Značky: hnacích, řízení, nezávisle, vozidel, dálkově, paliva, motorů, kolejových, zapojení, zejména, naftových, vozby, přípusti

Text:

...4 je spojen se vstupem převodníku 5 frekvence-napětí, jehož výstup je spojen s prvním vstupem rozdílověho členu 6, jehož výstup je spojen s prvním vstupem majoritiíího, resp. minoritního obvodu8, přičemž jeho druhý vstup 7 je připojen k dalšímu autonlomnímu regulátoiru a výstup majoritního, resp. minoritního obvodu 8 je zapojen přes třístavový komparátor 9 na vstup řízeněho oscilátoiru 10, jehož výstup je spojen přes číslicově analogový...

Zařízení pro odvodnění výhybek a kolejových polí

Načítavanie...

Číslo patentu: 247353

Dátum: 16.11.1987

Autor: Šedivec Jan

MPK: E01B 19/00

Značky: výhybek, polí, zařízení, odvodnění, kolejových

Text:

...ale 1 počtom použitých zařízení, které zůstanou na sobě nezávislé.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad provedení zařízení podle yynálezu, na obr. 1 V řezu a na obr. 2 V čelním pohledu.V horní části pístnice 3 je otočně usazeno kolečko Q. Na kolečko Q navazuje vahadlo Q,7 vahadel. Střední část pístnice g obepíná vratná pružina Ž, která se spodní částí opírá o víko 2 válce. Na spodní, osazená části pístnice Q, je umístěn píst g. Píst g...

Zapojen elektronického regulátoru otáček naftového motoru, zejména kolejových hnacích vozidel s hydromechanickým přenosem výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244041

Dátum: 16.11.1987

Autori: Addle Bedoich, Eervenka Václav, Kichler Jioí, Beránek Jaroslav

MPK: G05D 13/62

Značky: přenosem, otáček, hnacích, motorů, zapojen, hydromechanickým, výkonu, naftového, zejména, elektronického, kolejových, regulátoru, vozidel

Text:

...2 rychlosti vozu a druhý vstup s výstupom obvodu logického součinu 11, jehož první vstup je připojen na svorku gg odlehčení nnftováho motoru, druhý vstup obvodu logického součinu 11 je připojen přes prvni vstup vyhodnocovncího obvodusynchronizaoe 1 § s výstupom prvního převodníku Q frekvence - napětí přičemž druhý vstup vyhodnocovacího obvodu rychlosti synchronizace lg je spojen se svorkou gl volby vlivnoati výstupu prvního...

Pohon dvounápravového podvozku kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 253390

Dátum: 12.11.1987

Autori: Palík František, Eichinger Miroslav, Suchý Jaromír, Vícha Ladislav

MPK: B23Q 1/06

Značky: podvozku, kolejových, pohon, dvounápravového, vozidel

Text:

...v nárysném řezu a na obr. 4 je schema zapojení přímočarého hydromotoru pro náhon satelitního dělicího stolu.Otočný polohovací stůl má ve své otočné části 1 zabudovanéotočné dělicí stoly 5, z nichž každý je radiálně uložen ve dvouřadém válečkovém Iožisku gâ a axiálně na kluzné ploše 9 a axiál ním ložisku lg, zajištěném přes kroužek ll maticí lg na středovémzhřídeli lg, který je pomocí šroubů lg jedním čelem pevně spojen s otočnou deskou 8 a...

Montážní stůl kolejových polí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243111

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kutiš Vladim3r

MPK: E01B 29/02

Značky: stůl, kolejových, montážní, polí

Text:

...plochu zvedacích vozíků 3, jejichž vodicí kladky lg jsou uloženy ve vedení ll podstavců lg. Zvedací vozíky 1 jsou vzájemně propojeny táhly 1 a připojeny k zdvihovým hydromotorům Q. Žvedací rám i je spojen s podstavcem lg spjkouł§. Posuvný rám g je připojen ojnicí łg k posunovacímumechanismu 2 a lanem li k pohonu lg. Lanołi je vedeno přes vodícíjtlądku lg a napínací kladku lg. Napínací kladka lg je připojena k napínacímu hydromotoru gg. Mimo...

Mobilní zařízení pro bezdemontážní orovnávání okolků kol kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 240717

Dátum: 15.08.1987

Autori: Filippov Petr, Bakoš Pavel

MPK: B23B 5/04, B24B 5/44

Značky: kolejových, mobilní, orovnávání, vozidel, bezdemontážní, zařízení, okolků

Text:

...kol pro použitý druh obrábění, .a tím odpadá pomocný vnější zdroj pohonu obráběných okolkü kol. Pro nepohäněná clvojkolí je třeba zaljistit pomocný vnější zdroj pohonu obráběných kol, např. elektrom-otorem a třecími koly.(Přĺlkĺ-ćldnê provedení mobi-lízačního zařízení podle vynál-ezu je znázorněno na vý 4kresmąklde obr. 1 značí zařízení v~ půdorysu a obrLřž zařízení v nárysu. Hlavní části zařízení je tuhý nosník tva ru Uĺse zârkladn-ou 1....

Uložení pojezdového kola pro velké rázy, zejména u hutních kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 251144

Dátum: 11.06.1987

Autor: Kuchař Antonín

MPK: B61F 13/00

Značky: hutních, pojezdového, velké, vozidel, uložení, rázy, kolejových, zejména

Text:

...zde odpadá vychylování dosedacích ploch spirálových pružin, čímž je zajištěno rovnomerné stlačování všech těchto pružin.Rovněž je výhodou jednodušší montáž i demontáž tohoto uložení a tím i snížení výrobních nákladů a nákladů na údržbu a opravy.Na přiložených výkresech je příkladně znázorněno uložení pojezdového kola podle vynálezu, kde obr. 1 je čelní pohled na toto uložení v části rámu hutního kolejového vozidla a obr. 2 je pohled P z obr....