Patenty so značkou «kolejového»

Rejdovné vedení dvojkolí kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270758

Dátum: 12.07.1990

Autor: Koula Jiří

MPK: B61F 5/00

Značky: vedení, vozidla, rejdovné, kolejového, dvojkolí

Text:

...Při jízdě v oblouku tedy je na vnějěí bočnici rámu podvozku, respektive vozidle, větší rozvor. než ne bočnioi vnitřní. Při správné volbě sklonu a tuhosti pryžovýoh bloků e za podmínky dodržaní rychlosti jízdy příslušné k poloměru oblouku a převýšení tretě, dojde k rsdiálnímu nastavení dvojkolí. kdy osy dvojkolí směřují do středu projížděněho oblouku.Výhodou provedení podle vynálezu s nestejně tuhými pryžovými bloky je, že je aplikovatelné...

Snímač otáček příčně vypruženého nápravového ložiska kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270376

Dátum: 13.06.1990

Autori: Eichinger Miroslav, Štekl Miloslav

MPK: G01P 1/02, B60L 3/10

Značky: snímač, vozidla, vypruženého, kolejového, ložiska, otáček, nápravového, příčné

Text:

...konstrukčních prvků ložiska e jeho příčného vypružení k vytvoření jednoduché spolehlivá konstrukce snímače otáčok pŕíčně vypruženého nápravového ložiska, který zaručuje spolehlivá snímání otáčkových poměru náprav při téměř poloviční šířce ozubeného věnce a minímálních nárocich na zastavěný prostor.Příkladné provedení předmětu vynálezu je patrné z připojeného výkresu.Na čepu nápravył je ve skříni ložiska jgumístěna dvojice vulivých ložisek s...

Dvounápravový podvozek kolejového vozidla s nuceně natáčivým dvojkolím

Načítavanie...

Číslo patentu: 270297

Dátum: 13.06.1990

Autor: Hatala Vladimír

MPK: B61F 5/40, B61F 5/38

Značky: natáčivým, podvozek, nuceně, kolejového, dvounápravový, dvojkolím, vozidla

Text:

...do otvoru 33 ktorý je vytvořen v podélnàm remenu 33 (obr.l 2). Příčná rameno 35 lomených pák 3 3 je na každém boku podvozku spojeno přes táhlo 33 e konzolou 33 nevyznečens vozová skříně. Ve svislám směru jsou oba půlrámy 3 Z rozepřeny vzpěrkou 33 (obr. 3), která je eeetavene ze vzpěrná desky 333, jež se odveluje po válcových plochách sedel 333 podložených pryžovýmí deckami 333. Tak vzpěrke 33 je s výhodou umíetěne nad etředem náprevového...

Nouzové uložení vozové skříně na podvozcích kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268878

Dátum: 11.04.1990

Autor: Maruna Zdeněk

MPK: B61F 5/00

Značky: skříně, vozidla, podvozcích, kolejového, nouzové, uložení, vozové

Text:

...je pomérnä malé a síly půsohíoí na opérku jsou vždy tlakové. lze s výhodou opärku zjednoduší-t, a to nemísto jejího vytvoření jako vzpérného téhla s oky a Äepy lze opérku. upravit jako prostou desku s váloovými opérnýmd. ploohami sopedajíoími do jiných vélcovýoh plooh o vätäím polomčru. jak je neznaöeno na obr. 2 a 3. Tím se čopové tření při natáčení äibných opérek g nahradí odvalo- váním.Aby se mechanizmus nerozložil v uvolnäném stavu...

Zařízení k zajištění vstupních dveří kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268736

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lhoták Václav, Heller Petr

MPK: E05B 65/20, E05B 65/12, B61D 19/00...

Značky: vozidla, vstupních, dveří, kolejového, zařízení, zajištění

Text:

...zpútföbełrá odatředivou silou.Výše uvedená nedostatky odstraňuje zařízení k zajištění vstupních dveří kolejováho vozidla podle vynálezn. Zařízení sestává z vnější kliky a výškově proti ní posunutě vnitřní kliky, která jsou kloubově spojeny táhlem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na táhlu je vytvořena zarážka proti čepu zajištovací kliky. Čep zajištovací kliky je otočně a suvně uložen v pouzdru dveří. Čep je opatřen kolíkem, který je...

Čelo motorového kolejového vozidla s odstupňovanou tuhostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268429

Dátum: 14.03.1990

Autori: Höbscher Rudolf, Staněk Vladislav, Klomínek Vladimír

MPK: B61D 17/06

Značky: vozidla, kolejového, odstupňovanou, motorového, tuhostí, čelo

Text:

...skříně vozidla. Poddajné boční díly a případně i horní poddajný díl se pružně detormjí a nevnesounepřípustné síly do kovové části vozidla, takže ve skříni nedojde k trvalým defor macím. Při havárii větěího rozsahu pokračuje vzájemný pohyb vozidla a překážky dále, přičemž jsou postupně přetvářeny deformovatelně podpory absorbáru a teprve následně nalehne překážka na čelník vozidla, avšak energií sníženou v důsledku předchozích deformací...

Způsob měření okamžité rychlosti kolejového vozidla a zapojení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 265655

Dátum: 14.11.1989

Autori: Slunský Lubomír, Slunská Judita

MPK: G01P 3/64

Značky: způsob, zapojení, měření, provádění, rychlostí, kolejového, okamžité, vozidla

Text:

...schéma elektronického zařízení pro provádění způsobu měření rychlosti kole jového vozidla podle vynálezu. 265655Zařízení obsahuje dvě větve, určené snímači g a 3, které jsou bezdotykově magnetickým polem vázány s kolejnicí l. Ve větvi snímače g je výstup snímače g spojen se vstupem řízeného zesilovače 3 a výstup zesilovače 3 připojen k paralelné spojeným vstupům komparátorů É, 1 a Q. Výstupy komparátorů Q, 1, § se vstupy první řídící...

Pružinový ovladač brzdové jednotky kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265226

Dátum: 13.10.1989

Autori: Emilsson Fred, Ljung Krister

MPK: B61H 11/06, B60T 13/38, F01B 7/04...

Značky: pružinový, brzdové, kolejového, ovladač, vozidla, jednotky

Text:

...brzdové jednotky, V němž je uložen seřizovač vúle jakéhokoliv běžného druhu(neznázorněno ). Člen Q pro přenos výstupní síly brzdové jednotky může být, pro jednoduchost porozumění vynálezu, považován za přínos spojení s pístem ł brzdové jednotky. K připojení skříně 3 válce brzdové jednotky ke dnu 3 válce brzdové jednotky slouží společný svěrací pás1, který bude popsán dále.Brzdové jednotka dosud popsaná je znázorněna též na obr. ZB. Pružinový...

Zátěž, zejména kolejového tahače

Načítavanie...

Číslo patentu: 264621

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kopec Svatopluk, Kršek Petr, Koláček Jaromír, Lankočí Aleš

MPK: B61C 15/04, B61C 13/00

Značky: tahače, zejména, kolejového, zátěž

Text:

...tahače s částečným řezem, na obr. 2 je půdorys zátěže,na obr. 3 je řez zátěží vedený rovinou A-A z obr. 2, na obr. 4 je pohled vedený směrem-P- z obr. 3, na obr. 5 je pohled vedený směrem -R- z obr. 3, na obr. 6 je půdorys zátěže bez betonových bloku s naznačenou ocelovou výztuží železobetonové desky, na obr. 7 je řez vedený rovinou E-B z obr. 6 a na obr. 8 je řez vedený rovinou C~C z obr. 6.Zátěž, zejména kolejového tahače podle vynálezu je...

Zádlažba kolejového roštu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261029

Dátum: 12.01.1989

Autor: Pechman Jiří

MPK: E01C 9/04

Značky: zádlažba, roštů, kolejového

Text:

...kolejového roštu podle vynálezu je snadné přizpůsohení pryžových sendvičových desek jakémukoliv druhu kolejového roštu a svršku a různým podmínkám použití.Příklad provedení zádlažby kolejového roštu pryžovými sendvičovými deskami, vyrobenými z vyřazených pryžových pásů dálkových dopravníků, je znázorněn na připojených výkresech. Na obr. 1 je příčný řez deskou, znázorñující její skladbu při průmyslové výrobě, na obr. 2 jepříčný řez...

Kloubové spojení a uložení článků vícečlánkového kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260915

Dátum: 12.01.1989

Autori: Müller Ladislav, Skalický Josef

MPK: B61F 3/12

Značky: kloubové, vícečlánkového, vozidla, článků, spojení, kolejového, uložení

Text:

...a pánví a potřeba masivních stabilizátorů skříní vozidla, což nedovoluje uložení kloubu na podvozek s trakčními elektromotory. K přenosu vodorovných sil vznikajících při rozjezdu a brzdění vozidla je nutné použití soustavy táhel.Výše uvedené nedostatky odstraňuje kloubové spojení a uložení článků vícečlánkového kolejového vozidla s vozidlovými články opatřenými na svých konoích střídavě nosnou deskou s vidlici a hlavním čepem a dále kolébkou...

Pryžová deska pro zádlažbu kolejového roštu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260643

Dátum: 12.01.1989

Autori: Petrovic Karel, Maurer Erich, Pechman Jiří, Marek Milan

MPK: E01C 9/04

Značky: roštů, zádlažbu, pryžová, kolejového, deska

Text:

...pryžo-vé desky měnit. Výhodou pryžovych »desek podle vynálezu je jejich jednoduchá výroba bez potřeby gumárenského strojního vybavení, výrazné zefektivnění druhotné suroviny, nízké výrobní .náklady bez nároků na výrobní kapacity gumárenského průmyslu. Výhodou je i snadna a poměrně rychlá montáž i demo.ntáž. Pryžové desky dle vynálezu nepotřehuji žádné další podpěrné konstrukce, nejsou citlivé na přesnost a rovinnost uložení, lze...

Dvounápravový podvozek, zejména hutního kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261325

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kopec Svatopluk, Lankočí Aleš, Kršek Petr, Koláček Jaromír

MPK: B22D 41/12

Značky: podvozek, dvounápravový, zejména, hutního, vozidla, kolejového

Text:

...Rovněž je výhodou to, že rám kolejového vozidla není zatižen krutem, což se příznivě odrâží v jeho dimenzi a jeho konstrukcí. Řešení je zvláště výhodné v těžkých hutních provozech a v provozech závodních drah, kde značné snižuje nároky na údržbu vlastního kolejového vozidla a kolejového svršku.Na priložených výkresech je znázorněno příkladné provedení dvounápravového podvozku podle vynálezu, kde na obr. 1 je nárys kolejového vozidla, na obr....

Rám podvozku kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259962

Dátum: 15.11.1988

Autori: Hoffmann Vilém, Maruna Zdeněk

MPK: B61F 5/52

Značky: podvozku, vozidla, kolejového

Text:

...aniž by to bylo na úkor prostorových disposic v obleeti horní pásníce,zejména lze s výhodou použít zařízení pro přenos podélných sil mezi podvozkem a skříní kolejového vozidla podle čs. A 0 č.253535 e konečně možnost vytvořit plně nosný svarový spojmezi pásnicemi podélníků a příčníku, ktoré se tdíž v důsledku tohoto kritického místa nemusí předimenzovávet.K výhodám lichoběžníkového průřezu příčníku oproti obdélníkovému průřezu se stejně...

Tlumicí zařízení nápravového ložiska kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259941

Dátum: 15.11.1988

Autori: Palík František, Eichinger Miroslav

MPK: B61F 5/26

Značky: kolejového, zařízení, ložiska, nápravového, vozidla, tlumící

Text:

...na rozsochu. Třecí tlumič je součástí uzlu ložiska a jeho systému vypružení. Jeho kontrola a údržba je proto složitá. Rozsochové vedení se u trakčních vozidel vyskytuje jen ojediněle.Výše uvedené nevýhody odstraňuje tlumíoí zařízení nápravového ložiska kolejového vozidla podle vynálezu. Zařízení je paralelné pžiřazeno k vypružení skříně nápravového ložiska. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení je tvořeno alespoň jednou půlenou...

Táhlo k přenosu pohybu mezi vozovou skříní a podvozkem kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258582

Dátum: 16.08.1988

Autori: Koula Jiří, Maruna Zdeněk

MPK: B61F 5/38

Značky: podvozkem, skříní, pohybu, kolejového, vozovou, táhlo, vozidla, přenosu

Text:

...Při postupném natáčení podvozku oproti vozové skříni táhlo podle vynálezu zajištuje konstantní zdvihovou závislost natáčení dvojkolí oproti rámu podvozku až do okamžiku, kdy dosednutím narážky je pohyb ložiskových skříní ukončen. Při dalším natáčení podvozku oproti vozové skříni se již natočení dvojkolí oproti rámu podvozku nemění a pouze se zkracuje nebo prodlužuje táhlo. Táhlo přitom pŕenáší sílu, která vyplývá z předepnutí pružiny a jejího...

Kloubové spojení článkového kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 247205

Dátum: 01.08.1988

Autori: Mutl Silvestr, Š?astný Petr

MPK: B61F 3/12

Značky: vozidla, článkového, spojení, kolejového, kloubové

Text:

...a brzděnf vozidla je nutné použití soustavy táhel.Výše uvedené nedostatky odstraňuje kloubovê spojení článkového vozidla podle Vynálezu, jehož podstata spočívâ V tom, že těleso kloubu přecházf po obou stranách ve dva protilehlê držáky vodorovných čepů, na které jsou vnitřními pouzdry navlečeny pryžovê vâlečky, uložené vnějšími pouzdry ve vidlici. Vidlice je upevněna na čelníku jedné ze dvou sousednfch skřínf vozidla. Horní část svislého...

Zařízení k ovládání řízených dvojkolí podvozkového kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257736

Dátum: 15.06.1988

Autori: Koula Jiří, Maruna Zdeněk

MPK: B61F 5/38

Značky: zařízení, dvojkolí, podvozkového, kolejového, řízených, vozidla, ovládání

Text:

...ložiskových skříní vůči sobě není nutno seřizovat seřízení se dosáhne jednou provždy přesností výroby na kterou však nejsou kladeny enormní nároky a správnou montáži zdvojených podélných táhel vytvořených jako jediný tuhý díl.Kromě těchto výhod přináší zařízení podle vynálezu výhody z nových, dosud nesledovaných hledisek. Vyrobením zdvojeného podélného táhla z lehkých slitin lze na minimum shížit jeho setrvačné hmoty a tím přispět ke...

Vypružení skříně nápravového ložiska kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257723

Dátum: 15.06.1988

Autori: Eichinger Miroslav, Král Rudolf, Palík František

MPK: B61F 5/38

Značky: nápravového, vozidla, ložiska, skříně, vypružení, kolejového

Text:

...je uspořádáno vypružení tvorené paralelné ŕazenými Šroubovými s pryžovými pružinami. Podstata vynálezu spočívá V tom,že šroubová pružina se opírá spodním koncom o vnější pouzdro pryžové pružiny, která je uložena v nálitku skříně ložiska. Skříň ložiska je podepřena podpěrou a stavěcím šroubem ve víku. Vnitřní pouzdro je spojene a vodioím čepem. Vnější pouzdro pryžové pružiny je sevřeno stahovacími šrouby v podélně rozříznutém nálitku skříně...

Zapojení dvoufázového bezkontaktního kolejového přijímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 257559

Dátum: 16.05.1988

Autori: Srb Tomáš, Faran Antonín, Srb Stanislav

MPK: B61L 23/00

Značky: prijímače, bezkontaktního, kolejového, dvoufázového, zapojení

Text:

...3 je připojen na výstup vyhodnocovaného kolejového obvodu. Na obrázku za je uvedena závislost diskretizovaného místního napětí 100 na čase 5. Na obrázku Zb je zřejmý fázový úhel Ý mezi průběhem místního napětí001 a kolejovým napětím 1000. Na obrázku Zc je znázorněna závislost diskriminovaného proudu 1001 na čase 5.Z obrázku 1 je zřejmý princip činnosti dvoufázového kolejového příjímače. Místní napětí ggł je jednocestně diskretizováno prvním...

Závěs podvozku pod skříní kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257056

Dátum: 15.04.1988

Autor: Maruna Zdeněk

MPK: B61F 5/50

Značky: vozidla, skříní, závěs, podvozku, kolejového

Text:

...podvozku je tvořen lanem 3, které na jednom, resp. Na obou koncích je ukončeno lanovou koncovkou lg válcovitého tvaru, opřenou o třmen à, který je upevněn na vozové skříni l nebo na rámu podvozku Q, případně na obou těchto částech. V případě, že toto uspořádání že toto uspořádání je užito jen na jednom konci závěsu, muže být druhý konec se skříní nebo s rámom podvozku zajištěn některým dosud známým způsobem, např. oknem a jeho čepovým...

Vedení rejdovného dvojkolí vícenápravového podvozku kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 256149

Dátum: 15.04.1988

Autori: Maruna Zdeněk, Koula Jiří

MPK: B61F 5/38

Značky: dvojkolí, vedení, vícenápravového, podvozku, vozidla, rejdovného, kolejového

Text:

...excentrické vodítko s osou y, která je v základní poloze totožná s osou x čepu. přičemž čep je připevněn v rámu podvozku a excentrické vodítko, které prochází pryžovým prstencem ložiskové skříně je spojeno s pákou jednozvratnou nebo pákou dvojzvratnou a ve směru osy y vedeno mezi horní opěrou nasazenou na čep a dolní opěrou, přitaženou maticí na kuželové osazení čepu.Na připojených výkreseoh je znázorněn příklad provedení vedení...

Pružná ojničková spojka mezi dutým hřídelem a kolem trakčního kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241444

Dátum: 01.02.1988

Autor: Frank Wilhelm

MPK: B60B 37/06

Značky: dutým, vozidla, trakčního, kolem, pružná, spojka, kolejového, hřídelem, ojničková

Text:

...pružným členem umistěným centricky okolo nápravy. Je výhodné, aby pružný člen byl pružný v části obepínajici nápravu a v části uchycení ojniček.Příkladné provedení pružné ojničkové spojky podle vynálezu je na přiložených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje pohled na ko lo vozidla, obr. 2 řez rovinou A-A, obr. 3 řez rovinou B-B, obr.4 řez rovinou C-C, obr. 5 deformaci pružného členu při tlakových si 1 ách~v ojničkách a obr. 6 deformaci při t...

Sklopná zarážka pro zajištění kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253990

Dátum: 17.12.1987

Autor: Babůrek Vladimír

MPK: B61K 7/16

Značky: zajištění, vozidla, sklopná, kolejového, zarážka

Text:

...spočívá v možnosti dálkového ovládání zarážky, čímž se zvýší bezpečnost práce obsluhy přesuvny. Další výhoda spočívá ve zvýšení účinné výšky zarážky.Na připojeném výkrese je na obr. 1 znázorněn čelnipohled na zarážku, na obr. 2 je záräžka ve zvednuté poloze,Ánakreslená v řezu rovinou A-A z obr. 1, na obr. 3 je zarážka ve sklopené poloze, nakreslená v řezu rovínou A-A z Obra 10V místě, kde má být umistěna zarážka, je kolejnioe přerušena a do...

Nouzové uložení vozové skříně na podvozcích kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253821

Dátum: 17.12.1987

Autori: Maruna Zdeněk, Koula Jiří

MPK: B61F 5/00

Značky: podvozcích, skříně, kolejového, vozidla, nouzové, uložení, vozové

Text:

...může být vytvořeno dvoubodové nebo jednobodové podepření. Ve skříni Q je uložen klín Ě, který se může podélně pohybovat mezi stěnami skříně É, která je shodná pro vyšší stavitelnou opěru 4 a nižší 5. Otvorem se závitem V klímu § aotvory v čelech skříně §prochází šroub 1, který se na straně ostří klínu § rozšířenou hlavou opírá o čelo skříně Q, zatímco na druhém konci je zakončen plochami umožñujícími zasunutí klíče nebo kliky a příp....

Zařízení pro přenos podélných sil mezi podvozkem a skříní kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253685

Dátum: 17.12.1987

Autori: Maruna Zdeněk, Hoffmann Vilém

MPK: B61F 5/00

Značky: zařízení, prenos, podélných, skříní, vozidla, kolejového, podvozkem

Text:

...je příčník rámu podvozku vytvo řený jako jediny skříňový nosník, prostý vrubů e nevelké šířky. Dále v obou silentblocích podélného táhla při natočenípolovině úhlu netočení podvozku proti vozové skříni, což je minimální dosažitelná hodnota. Kromě toho celá horní plocha příčníku rámu podvozku je volná a uožňuje u vzduchového vypružení instalaci zařízení pro nouzové uložení skříně v jediném bodě ve středu podvozku.Konečně jednotlivé díly...

Stabilizátor skříně kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 236357

Dátum: 01.11.1987

Autori: Kraus Vladimír, Novák Eduard

MPK: B61F 5/24

Značky: kolejového, skříně, vozidla, stabilizátor

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizátor, upevněný na spodní straně příčníku straně vozidla, nad kolebkou podvozku, slouží ke stabilizaci skříně k podvozku. Dutý prýžový válec dosedá horní základnou na vodorovnou kruhovou desku, upevněnou na spodní straně příčníku skříně. Dolní základnou dosedá na kruhový okraj válcového tělesa, v kterém je uložena na čepu s ložisky kuželová kladka, dosedající na vodorovnou desku, upevněnou na kolébce podvozku.

Kloubové spojení článkového kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238320

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kraus Vladimír, Novák Eduard

MPK: B61F 3/12

Značky: kloubové, kolejového, vozidla, článkového, spojení

Zhrnutie / Anotácia:

Kloubové spojení slouží ke spojení sousedních skříní článkového kolejového vozidla. Kloubové spojení obsahuje těleso kloubu přacházející v rameno, upevněné na čelníku jedné ze dvou sousedních skříní vozidla. Na horní část svislého otočného čepu je svorníkem upevněn nosič soustavy pryžových segmentů. Spodní část nosiče má vespodu kuželovou plochu dosedající, pomocí kluzné vložky na horní kuželovou plochu tělesa kloubu. Horní část nosiče přechází...

Kotoučová brzda kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241166

Dátum: 15.08.1987

Autori: Šafek Miroslav, Tkadlec Stanislav

MPK: F16D 55/08, F16D 66/22, B61H 5/00...

Značky: vozidla, kolejového, brzda, kotoučová

Text:

...4 prochází brzdovy kotouč 5, upevněný na hřídelí 6 elektromotoru, na obr. 2. Oba dr 4žáky 1, 3,(na(,o n. ním koncíüošjĺíąłiĺnygžaouzdry 7, .kterými prochází vodicíčěpy BHVZdáleľlDSŤ mezi pouzdry 7 jeívątší než největší rozměr brzdové deästłčkýąďĺNa straně přivrácerié k elektromotoru jsou vodicí čepy 8 spojeny můstkem 9, v jehož středu je upevněna čočka 10, opírající se o brzdovou destičku 4 V pravém držáku 2. Na straně odvrácene od...

Skříň kolejového vozidla pro nekonvenční dopravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240750

Dátum: 15.08.1987

Autori: Ružieka Michal, Dobrota Milan, Betina Vladimír

MPK: B61D 17/00

Značky: nekonvenční, kolejového, dopravu, skříň, vozidla

Text:

...na střešních příčnících jsou zavěšeny podélné paždiky, na nichž jsou upevněny kazety stropu, které leží v rovině s dolním okra 240750jem krytu. Na sloupku a hranolcích je upevněna krycí lišta, tvořící s vnější plochou sloupku vedení pro tabule spouštěcích oken,přičemž horní hrana okna leží ve štěrbíně mezi kazetou stropu a dolním okrajem krytu, v níž je vedeno í křídlo posuvných dve ří.Přikladné provedení skříně kolejového vozidla pro...