Patenty so značkou «koľajových»

Prístroj na mazanie okolesníkov koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7187

Dátum: 01.07.2015

Autor: Vašíček Michal

MPK: B61K 3/02

Značky: vozidiel, koľajových, mazanie, prístroj, okolesníkov

Text:

...zvyčajne prvá a posledná hnacia náprava s možnosťou aktivácie podľa aktuálneho smeru jazdy. Pri jednosmerných vozidlách je mazanou nápravou predná náprava. Prívodné potrubia Q maziva dávkovacích jednotiek Q, Q pre jednu hnaciu nápravu sú zvyčajne pripojené na rozvetvený výstup jedného zásobníka à maziva.Dávkovacia jednotka Q obsahuje teleso Q pripojené neznázorneným spôsobom k prírube pohonu 11. Pohonom Q dávkovacej jednotky Q je...

Zostava na meranie koľajových úsekov za účelom údržby železničných koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20324

Dátum: 05.04.2012

Autori: Scherf Wilfried, Luddeneit Michael

MPK: B61K 9/08, E01B 35/00

Značky: koľajových, meranie, účelom, zostava, železničných, koľajníc, údržby, úsekov

Text:

...zaznamenávanie filigránskych meracích značiek (napr. čiarove kódy, a pod), resp. pozíciu určujú nepriamo prostredníctvom otočného snímača poháňaného kolesom. V oboch naposledy uvedených prípadoch bežné znečistenia spôsobené spracovaním koľajníc (napr. brúsením) ovplyvňujú optické alebo mechanické meranie pozície, ktoré je však na presnézaznamenanie nameranej hodnoty nevyhnutné. Tento problém sa pri vynáleze rieši použitím vhodných...

Ťažný a narážací mechanizmus na kĺbové spojenie koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 287429

Dátum: 02.09.2010

Autori: Tommasini Elio, Ziegler Otto

MPK: B61G 5/00, B61G 9/00

Značky: spojenie, narážací, tažný, kĺbové, vozidiel, mechanizmus, koľajových

Zhrnutie / Anotácia:

Ťažný a narážací mechanizmus na kĺbové spojenie koľajových vozidiel je vybavený centrálnou spojnicou (1) a na obidvoch stranách je prostredníctvom vždy jedného guľového kĺbu (7) vybaveného otočným upevňovacím mechanizmom (5) upevnený na koľajovom vozidle. Stred (29) otáčania guľového kĺbu zodpovedajúceho otočného upevňovacieho mechanizmu (5) je upravený v oblasti zavádzacej plochy (26) sily alebo za ňou na prenášanie narážacich síl zo spojnice...

Mazacie zariadenie pojazdu koľajových žeriavov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5169

Dátum: 07.05.2009

Autor: Vašíček Jaroslav

MPK: F16N 11/00, F16N 21/00

Značky: mazacie, pojazdu, zariadenie, žeriavov, koľajových

Text:

...Na vstup ovládača 6 je pri 10pojený snímač 61 otáčok pojazdového kolesa 4 a snímača 141, 142 výšky hladiny maziva V zásobníku 14 maziva, ktorých informácie sú spracovávané V súčinnosti s elektronickou riadiacou jednotkou 11.Vnútri zdrojovej skrine l je riadiaca jednotka 11 elektricky prepojená s kompresorovou stanicou 12, tlakovým spínačom 121 zásobníka vzduchu, tlakovýrn spínačom 151 zrniešavača 15 maziva a vzduchu a hladinovými snimačmi...

Trecie doštičky pre kotúčové brzdy železničných koľajových vozidiel zo spekaného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16175

Dátum: 06.05.2009

Autor: Russo Sergio

MPK: F16D 69/04, F16D 65/092

Značky: železničných, vozidiel, spekaného, trecie, brzdy, doštičky, koľajových, materiálů, kotúčové

Text:

...tak, že- priemerný obvod každého výstupku je dotykový k obvodu, ktorý má počiatok v strede kotúča a prechádza stredom tvaru toho istého výstupku- barycentrum celkovej trecej plochy leží na osi rybinovitého prvku, ktorého poloha vzhľadom na stred kotúča je daná reguláciami UIC- výstupky sú vzájomne vhodne odsadené tak, aby sa dosiahlo rovnomerné opotrebovanie kotúča.0013 Podľa tohto vynálezu má aspoň jeden kolík rovnakú výšku ako je výška...

Zariadenie podvozka koľajových vozidiel, najmä električiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5064

Dátum: 07.01.2009

Autor: Vašíček Jaroslav

MPK: B61C 15/00

Značky: najmä, podvozka, koľajových, vozidiel, električiek, zariadenie

Text:

...plochu okolesníka 112. Potrubia 441 sú výhodne tvarované tak, že dĺžka všetkých štyroch potrubí 441 obsluhujúcich jednu nápravu je rovnaká.Na neznázomenom zásobníku mazivá mazacej pumpy 42 je umiestnená rýchlospojka 423 na doplňovanie zásobníka mazivorn. Zásobník maziva je opatrený snímačmi maximálnej a minimálnej hladiny maziva. Na vetvu 411 vzduchového potrubia pred zrniešavačom 43 je pripojená rýchlospojka 414 na pripojenie vonkajšieho...

Spôsob a sledovací systém na prevádzkové riadenie koľajových dopravných ciest

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8708

Dátum: 23.07.2008

Autor: Rögener Baldur

MPK: B61L 23/04, E01B 35/12

Značky: dopravných, spôsob, prevádzkové, sledovací, ciest, koľajových, riadenie, systém

Text:

...termín údržby alebo nariadilo0007 V dokumente DE 100 65 954 A 1 je opísaný tiež čisto k zvršku vztiahnutá meracia kontrola polohy koľají. Koľajové teleso je pritom kontrolované na lom materiálu, na čo sa do koľajnice zavedie signál kladivom a na trhu bežným snímačom zrýchlenia sa vykoná meranie vibrácií. Signál vibrácií sa znázorňuje na0008 Z nemeckej patentovej prihlášky č 10 2006 0430 43.3 toho istého prihlasovateľa, na ktorú sa tu...

Zariadenie a spôsob kontroly závad súčastí pojazdového ústrojenstva koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9429

Dátum: 16.05.2008

Autori: Burkhart Thomas, Friesen Ulf

MPK: B61K 9/00

Značky: ústrojenstva, koľajových, spôsob, kontroly, vozidiel, zariadenie, pojazdového, závad, súčastí

Text:

...výpadku. Na obr. 8 sú schematicky znázornené usporiadania a funkcie zariadenia na kontrolu závad súčastí pojazdového- senzor zrýchlenia vrátane upevnenia a integrovanej zosilňovacej a prispôsobovacej elektroniky,- elektroniku na spracovanie a vyhodnotenie signálov vrátane napájaciehozariadenia pre senzor zrýchlenia,- prenosové vedenia pre prenos signálov senzora zrýchleniak vyhodnocovacej elektronike,- prenosové vedenia pre napájanie...

Zariadenie na kontrolu závad súčastí pojazdového ústrojenstva koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9428

Dátum: 16.05.2008

Autori: Schuhmacher Johannes, Friesen Ulf, Herden Marc-oliver, Wach Jörg-johannes, Mayer Reinhold

MPK: B61K 9/00, G01P 15/08, B61K 9/04...

Značky: kontrolu, súčastí, vozidiel, koľajových, závad, ústrojenstva, pojazdového, zariadenie

Text:

...sú však relatívne drahé.0009 Tiež dokument WO 00/51869 A opisuje také zariadenie vždy s niekoľkými senzormi zrýchlenia, ako ukazuje tiež W 0 2005/105536, že sú merené kmitania vo vertikálnej a horizontálnej rovine kolesa dvoma kolmo0010 Ďalšia možnost detekcie vykoľajenia poskytuje pneumatický kontrolný pristroj, ktorý pracuje čisto pneumaticky. Základom pre také kontrolné zariadenie je UIC 541-08 Detektory vykoľajenia pre nákladné...

Hadicová spojka pre odstraňovanie fekálií na koľajových vozidlách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11290

Dátum: 05.03.2008

Autor: Haag Werner

MPK: B61D 35/00, F16L 37/18, F16L 37/47...

Značky: spojka, odstraňovanie, koľajových, vozidlách, fekálií, hadicová

Text:

...vyriešený tým, že uzatvárací element je usporiadaný priamo v deliacej rovine medzi dielami spojky, a že priechodný otvor uzatváracieho elementu ústí votvorenom stave do objímky, ktorá vyčnieva za deliacu rovinua zasahuje do zúženía prierezu druhého dielu spojky.Usporiadaním uzatváracieho elementu priamo v deliacej rovine,to znamená V rovine vyústenia druhého dielu spojky uloženého v prvom diele spojky, sa takmer úplne odstráni mŕtvy...

Spôsob a zariadenie na monitorovanie zásoby piesku v pieskovej nádrži zariadenia na sypanie piesku u vozidiel, najmä koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14070

Dátum: 20.09.2007

Autor: Bartling Werner

MPK: B60B 39/08, B60B 39/02, B60B 39/06...

Značky: vozidiel, spôsob, zariadenia, nádrží, zariadenie, zásoby, monitorovanie, najmä, sypanie, koľajových, pieskovej, piesku

Text:

...množstvo piesku) alebo cez signál od otáčkomera zriadenia vozidla s plynulou reguláciou množstva piesku(proporcionálne k rýchlosti vozidla plynulým prispôsobením množstva piesku),prispôsobenou analogicky rýchlosti vozidla. Zásobná nádrž piesku má deñnovanúgeometriu a tým konštantný objem vyplnenia pieskom. Vynášaný objem pri turniketovom kolese sa môže vypočítať zobjemu jednej bunky turniketového kolesa a z otáčok resp. impulzov otáčok.0014...

Spôsob riadenia sklonu koľajových vozidiel a zariadenie na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285777

Dátum: 11.07.2007

Autori: Benker Thomas, Metzner Bernd

MPK: B61F 5/02

Značky: riadenia, koľajových, spôsob, sklonu, vozidiel, zariadenie, uskutočnenie

Zhrnutie / Anotácia:

V signálovej ceste je medzi snímačom (1) priečneho zrýchlenia a dolnopriepustným filtrom (3) zaradený korekčný člen (2), ktorého výstupný signál je aspoň v strednom úseku (aqem) určeného meracieho rozsahu detekovanej hodnoty (aqe) priečneho zrýchlenia zvolený tak, že priečne zrýchlenie vo vozovej skrini v tomto úseku (aqem) je približne konštantné.

Bezpečnostné zariadenie pre vodičov koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 285754

Dátum: 27.06.2007

Autori: Heidgen Karsten, Israel Frank, Wolter Wilfried, Scharf Steffen

MPK: B61D 17/00, B61C 17/00, B61D 15/00...

Značky: bezpečnostné, vozidiel, zariadenie, vodičov, koľajových

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostné zariadenie pre vodičov koľajových vozidiel pozostáva z deformačného pásma (4) v oblasti kabíny rušňovodiča, pultu (6) vodiča, rámu (7) a zo sedadla (8) rušňovodiča. Priečnik (2), konštrukcia (3) protinárazovej ochrany, pult (6) vodiča, rám (7) a sedadlo (8) sú ako funkčný celok navzájom spojené a sú spoločne posuvné v smere do priestoru pre cestujúcich, pričom rám (7) sedadla a sedadlo (8) vodiča sú usporiadané nad deformačným...

Spôsob a zariadenie na pohlcovanie nárazovej energie, najmä v samočinných spriahadlách koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 285696

Dátum: 28.05.2007

Autori: Dimitrow Walentin Wiktorowicz, Strzyź Eugeniusz, Michajlow Wladimir Maksymowicz, Kedzior Józef, Curienko Wladimir Nikolajewicz, Kubicki Antoni, Skuratow Aleksander Jewgieniewicz, Filipow Wiktor Nikolajewicz, Chmielewski Andrzej, Ulianow Oleg Aleksandrowicz, Milczarski Kazimierz, Poplawski Wojciech

MPK: B61G 11/00, F16F 1/44, B60R 19/18...

Značky: pohlcovanie, samočinných, spriahadlách, energie, spôsob, najmä, nárazovej, koľajových, vozidiel, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob pohlcovania nárazovej energie pomocou zariadenia obsahujúceho elastomérny tlmič nárazov, ktorý má v spoločnom pracovnom valci usporiadané dve piestne tyče s rôznymi priemermi, najmä v samočinných spriahadlách koľajových vozidiel. Týmto spôsobom sa pohlcuje nárazová energia prekonaním prietokového odporu v tekutom stlačiteľnom a vopred stlačenom elastoméri, čiže v niekoľkých krokoch. Spôsob prináša novú charakteristiku zariadenia na...

Hlava spriahadla s držiakom zariadenia na automatické spojovanie koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3761

Dátum: 04.05.2005

Autor: Kontetzki Arthur

MPK: B61G 7/00

Značky: spojovanie, hlava, zariadenia, vozidiel, držiakom, spriahadla, koľajových, automatické

Text:

...Okrenl toho je táto úloha vyriešená spôsobom montáže hlavy spriahadla. Pritom prebiehajú nasledujúce kroky Najskôrsa vykonáva predbežná montáž komponentov na držiakuzariadenia. Pritom komponenty pozostávajú z prvkov skupiny ventily, elektrické ovládacie prostriedky, elektronické ovládacie prostriedky, svorkové skrine, upevňovacie valce,ovládací mechanizmus pre E spriahadlo a iné komponenty, ktoré sú potrebné pre funkciu spriahadla,...

Sklz koľajových výmen

Načítavanie...

Číslo patentu: 284132

Dátum: 20.08.2004

Autori: Vršecký Pavel, Walter Jiří

MPK: E01B 7/02

Značky: koľajových, výmen

Zhrnutie / Anotácia:

Sklz koľajových výmen s vypruženým valivým uložením na pojazd jazyka výmeny pozostáva zo základného telesa (4), vybaveného hákmi (41), tvoreného bočnicami (42), čelnou priečnou stenou (43) s čelným otvorom (44), v ktorom je zakotvená úpinka, a spodnou priečnou stenou (45), a kde valivé uloženie je uložené tak, že dvojica valčekov (10, 101), ktorých osová vzdialenosť je menšia ako šírka päty (14) jazyka (2) výmeny, je uložená v kyvnej páke (5)...

Čelný nadstavec podvozka a deformačný prvok na vozidlách, najmä na koľajových vozidlách

Načítavanie...

Číslo patentu: 283988

Dátum: 28.05.2004

Autori: Erdmann Marc, Scharf Steffen, Heidgen Karsten

MPK: B61D 15/06, B61F 19/00, B61G 11/16...

Značky: najmä, prvok, nadstavec, koľajových, podvozka, vozidlách, čelný, deformačný

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka čelného nadstavca podvozka a deformačného prvku na vozidlách, najmä na koľajových vozidlách, na zachytenie kinetickej energie pri zrážkach, kde pri vyčerpaní zdvihu spojky (10), zlyhaní odtrhovacieho prvku (11) a vychýlení spojky (10) dozadu do spojkovej šachty (12) dôjde k vedeniu zaťaženia cez dva deformačné prvky (1), bočne usporiadané na podvozku (4), pričom deformačné prvky (1) sú pripevnené na podvozok (4) pomocou...

Vretenové zariadenie na výškové prestavovanie koľajových polí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 928

Dátum: 15.11.2003

Autori: Pieringer Arnold, Wirtz Heinz-peter

MPK: E01B 1/00, E01B 29/00

Značky: polí, vretenové, koľajových, zariadenie, prestavovanie, výškově

Text:

...l sa opiera vreteno 3 na výškové prestavovanie, na ktorom je vedená predlžená matica 4. Pootočenim vretena, napriklad pomocou jeho šesťhrannej hlavy j, dôjde k výškovému prestaveniu tejto predlženej matice, na ktorej je cez kĺbové zariadenie Q pripevnená Vodorovná Vretenová doska Z. Na tejto vodorovnej vretenovej doske sú priečne posuvne uložené sane 3, zahrnujúce rebrovú dosku 2 s upínacím hákom lg a bežnú skrutkovú svorku ll pre pätu...

Podložka pod pätu koľajnice koľajových tratí a dráh

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3645

Dátum: 04.11.2003

Autori: Vita Vladimír, Vičan Pavel, Navrátil Pavel, Konvičný Zdeněk, Berg Karel

MPK: E01B 9/68

Značky: dráh, podložka, tratí, koľajových, kolajnice, pätu

Text:

...potrebného predpätia v bočných západkách a ich homých príchytkách je žiaduce, aby vnútomý povrch bočnej západky bol sklonený k stojke koľajnice a ďalej potom, aby vnútomý povrch homej príchytky bol sklonený k homej dosadacej ploche podložky. Taktiež je potrebné, aby prechod medzi telesom podložky a vnútor SK 3645 Uným povrchom bočnej západky bol zaoblený a prechod medzi vnútomým povrchom bočnej západky a vnútomým povrchom homej...

Redukcia torzných vibrácií v dvojkolesí koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5885

Dátum: 16.07.2003

Autori: Dorner Heinz Dieter, Bieker Guido

MPK: B60B 17/00

Značky: vibrácií, dvojkolesí, koľajových, vozidiel, redukcia, torzných

Text:

...vpomere k0009 Preto teda vznikla potreba zlepšeného systému na tlmenie vibrácií vnápravách0010 Podľa predloženého vynálezu dvojkolesie koľajového vozidla zahrnuje pár kolies spojených nápravou a ďalej môže zahrnovať zariadenie na pohlcovanie vibrácií zahmujúce závažie pružne upevnené k dvojkolesiu a prispôsobené tak, aby kmitalo pri rezonančnejfrekvencii torzných vibrácií sústavy koleso/náprava.0011 Ďalšie výhodné konštrukčne uskutočnenia...

Podložka pod pätu koľajnice koľajových tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: 283329

Dátum: 02.05.2003

Autori: Berg Karel, Joska Vladislav, Vičan Pavel, Moravčík Milan, Navrátil Pavel, Kačica Ján, Fixel Jozef, Bryda Emanuel

MPK: F16F 1/376, E01B 9/68

Značky: podložka, kolajnice, koľajových, pätu, tratí

Zhrnutie / Anotácia:

Podložka pre pružný bezpodkladnicový alebo tuhý, prípadne pružný podkladnicový upínací systém koľajnice koľajových zvrškov, v ktorom zaisťuje tlmenie dynamických účinkov koľajových vozidiel na podvaly, zvršok a podložie. Plocha (4) orientovaná k povrchu podvalu alebo podkladnice je hladká, prípadne vybavená pružným dezénom. Plocha (5) orientovaná k päte koľajnice je vybavená dezénom s pružnými tvarovými výstupkami (9), ktoré sú od seba oddelené...

Zariadenie na zníženie chýb pri počítaní koľajových náprav

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6055

Dátum: 30.10.2002

Autor: Tremblais Michel

MPK: B61L 1/00

Značky: počítání, chýb, koľajových, náprav, zníženie, zariadenie

Text:

...identifikácii nápravy vozidla pri vstupe do kontrolovaného úseku a odrátavaniu po čítadla pri identifikácii nápravy, keď táto vychádzaz kontrolovaného úseku, a stanoví sa, že vozidlo opustilo kon~ trolovaný úsek, keď sa výsledok odčítavania rovná nule.0019 Podľa spôsobu uskutočnenia je vozidlo vybavené najmenej jedným magnetickým nosníkom rozkladajúcim sa pozdĺžne medzi dvomi po sebe nasledujúcimi kolesami podvozku vozidla, počas etapy...

Podvozok koľajových, obzvlášť nízkopodlažných vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 282551

Dátum: 06.09.2002

Autor: Lenk Leopold

MPK: B61F 3/16, B61C 9/52

Značky: obzvlášť, koľajových, vozidiel, nízkopodlažných, podvozok

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok koľajových, obzvlášť vozidiel mestskej a prímestskej dráhy obsahujúcu hnaciu jednotku (B) pozostávajúcu z prevodovky (11), ktorej hnací hriadeľ (12) je prepojený s jedným kolesom (7) podvozka, a z motora (10) umiestneného nad prevodovku, pričom motor (10) je pripojený zhora a prevodovka (11) zdola na nosnú prírubu (15), ktorá je podopretá pružinami (20, 20') uloženými na spodných ramenách úložných strmeňov (21, 21') pripevnených na...

Pojazdné zariadenie na odoberanie alebo kladenie, ako aj na prepravu koľajových polí

Načítavanie...

Číslo patentu: 278635

Dátum: 10.12.1997

Autori: Brunninger Manfred, Theurer Josef

MPK: E01B 29/00

Značky: polí, prepravu, odoberanie, koľajových, pojazdné, kladenie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pojazdné zariadenie (1) sa skladá z koľajového vozňa (2) s podvozkami (8) s kolesami (44) s vencami a z pomocného vozňa (6). Na koľajovom vozni (5) nezávisle pojazdný pomocný vozeň (6) a koľajový vozeň (5) majú každý samostatný trakčný pohon (25, 12) a na pomocnom vozni (6) je na každom konci usporiadaný podvozok (15) a pásový podvozok (16). Aspoň jeden z týchto oboch rôznych, samostatným trakčným pohonom (17, 25) vybavených podvozkov (15, 16)...

Podložka päty koľajnice koľajových tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1516

Dátum: 09.07.1997

Autori: Moravčík Milan, Kačica Ján, Vičan Pavel, Bryda Emanuel, Navrátil Pavel, Joska Vladislav, Berg Karel, Fixel Jozef

MPK: E01B 9/68, E01B 9/36

Značky: kolajnice, paty, tratí, koľajových, podložka

Text:

...ktoré sa opierajú o uhlové vložky obmedzujúce priečny posun koľajnice. Ale ani tento spôsob stredenia podložky v upínacom systéme nie je spoľahlivý, pretože v tratiach stále dochádza k pozdlžnemu a priečnemu posunu týchto podložiek a niektore z nich po určitej dobe prevádzky celkom opustia medzeru medzi pätou koľajnice a podvalom.J e možné konštatovať, že nedostatočná fixácia polohy podložky v upínacom systéme je znač nou nevýhodou v...

Podvozok koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 281278

Dátum: 08.05.1996

Autori: Wenke Siegbert, Koch Hartmut, Göhring Dieter, Wiessner Manfred, Kappler Detlef, Rode Walter, Petrick Renee, Lange Rűdiger

MPK: B61F 5/26, B61F 5/38

Značky: koľajových, podvozok, vozidiel

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozkový alebo vozidlový rám podvozka na koľajových vozidiel sa opiera prostredníctvom pružiacich prvkov o telesá ložísk dvojkolesia, vedených s pozdĺžnou a priečnou vôľou. Medzi rámom (6) a telesom (5) ložiska dvojkolesia je jednostranne umiestnené, nad vodorovným stredom (4) nápravy alebo pod ním približne vodorovne ležiace vodidlo (10) nápravy, s bodmi (12, 13) uloženia vyhotovenými kĺbovo kardanovým spôsobom, ktorého čiara (11) silového...

Pojazdné zariadenie na snímanie alebo kladenie, ako aj na prepravu koľajových polí

Načítavanie...

Číslo patentu: 278199

Dátum: 06.03.1996

Autori: Brunninger Manfred, Theurer Josef

MPK: E01B 29/00

Značky: polí, snímanie, prepravu, zariadenie, koľajových, pojazdné, kladenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z nosného ústrojenstva (5) koľajového poľa (4) s úchytným ústrojenstvom (13) koľajníc (2), upraveným na nadvihovanie a kladenie koľajového poľa (4) na nosnom ráme (7) nosného ústrojenstva (5) a opatrené dvoma za sebou usporiadanými dvojicami (9, 10) naprieč k pozdĺžnemu smeru koľaje protiľahle upravených zdvihových stojok (11). Tieto sú prostredníctvom pohonu výškovo prestaviteľné vzhľadom na traťové teleso. Obe navzájom...

Podbíjačka štetového lôžka koľajových tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: 278105

Dátum: 10.01.1996

Autor: Havlíček Miloslav

MPK: E01B 27/17

Značky: štetového, lôžka, podbíjačka, koľajových, tratí

Zhrnutie / Anotácia:

Podbíjačka má v strednej časti základného rámu (1), výkyvnú nápravu (9) a pevnú nápravu (8), v ktorej je vertikálne uložený vodiaci stĺp (2) s hydraulickým valcom (3) na zvislý pohyb saní (4). Je vybavený na bokoch dvoma dvojicami podbíjacích ramien (11), medzi ktorými sú umiestnené hydraulické valce (13). Vibračné zariadenia (15) sú poháňané hydromotormi (14). Predná časť základného rámu (1) je vybavená pomocným aretačným zariadením (16) s...

Pojazdné zariadenie na prepravu koľajových polí

Načítavanie...

Číslo patentu: 281151

Dátum: 10.01.1996

Autori: Brunninger Manfred, Theurer Josef

MPK: E01B 29/17, B61D 15/00, E01B 29/02...

Značky: prepravu, zariadenie, koľajových, polí, pojazdné

Zhrnutie / Anotácia:

Pojazdné zariadenie (1) na odoberanie, ukladanie a prepravu koľajových polí (6) zhotovených z koľajníc (4) a podvalov (5) sa skladá z nosného rámu (13) s výškovo prestaviteľnými nosnými mechanizmami (19), ktoré majú zdvíhací mechanizmus (3), ako aj z prepravného vozňa (2), ktorý je nezávisle pojazdný od zdvíhacieho mechanizmu (3) a na ktorom je uložené koľajové pole (6) spolu so zdvíhacím mechanizmom (3). Nosný rám (13) je podopierateľný na...

Dvojnápravový podvozok koľajových vozov s tuhými súkolesiami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 803

Dátum: 10.05.1995

Autor: Dražo Július

MPK: B61F 5/00, B61F 5/38

Značky: dvojnápravový, vozov, tuhými, koľajových, súkolesiami, podvozok

Text:

...vozu a tým zvýšenia jeho etability pri zachovaní pomerne malej šírky podvozku. .Nízka poloha nosníke medzi kolesami dovoľuje odpruženie zvielćhc ložiska listovými pružinemi, gumenými silenblokmi e za použitia pomocných rwnien i nn vzduchových venkúšoch alebo vinutých pružinách.Prehľad obrázkov ne výkreseTechnické riešenie je bližšie objnsnené pomocou výkresov,kde na obr. 1 je V bočnom reze znázornený podvozok podľa technického riešenia, v...

Trecí materiál na obloženie bŕzd koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 279788

Dátum: 10.05.1995

Autori: Eckert Armin, Koch Wilfried

MPK: F16D 69/02, C08L 9/02

Značky: obloženie, třecí, materiál, brzd, koľajových, vozidiel

Zhrnutie / Anotácia:

Na výrobu obloženia bŕzd bez azbestu na koľajové vozidlá so zlepšenými súčiniteľmi trenia pri brzdení za mokra sa navrhujú trecie materiály na obloženie bŕzd, ktoré ako spojivo obsahujú zmes nitrilkaučuku a peroxidom zosieťovanej polybutadiénovej kvapalnej živice a ich časť je nahradená alkalickými fosforečnanmi, fosforečnanmi alkalických zemín a/alebo fosforečnanom amónnym.

Spôsob opracovania rámu otočného podvozka koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 281206

Dátum: 07.12.1994

Autori: Stauber Herbert, Richter Wolfgang-dieter

MPK: B61F 5/00

Značky: koľajových, opracovania, spôsob, podvozka, rámu, vozidiel, otočného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob opracovania rámu otočného podvozka koľajových vozidiel s dvoma pozdĺžnymi nosníkmi (2, 3) a dvoma priečnymi nosníkmi (4, 5), pričom na koncoch pozdĺžnych nosníkov (2, 3) sú umiestnené polkruhové konzoly na nastavenie krytov (9) ložiska a prvý priečny nosník (4) je pevne spojený s prvým pozdĺžnym nosníkom (2) a s druhým pozdĺžnym nosníkom (3) je spojený pomocou prvého kĺbu (14), a druhý priečny nosník (5) je spojený s prvým pozdĺžnym...

Čeľusťová brzda koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 280826

Dátum: 09.11.1994

Autor: Köhler Günter

MPK: B61H 1/00, B61H 13/24

Značky: čeľusťová, koľajových, vozidiel, brzda

Zhrnutie / Anotácia:

V tejto brzde pod vplyvom brzdového valca pôsobia brzdové tyče prostredníctvom, z koľajových zarážok (13) klátikov (14) a čeľustí (12) klátikov (14) pozostávajúcich, brzdových klátikov (14) radiálne na najmenej jedno dvojkolesie (1) podvozka koľajového vozňa. Medzi kotúčmi (3) kolies dvojkolesia (1) je usporiadané pevne na náprave (2) dvojkolesia (1) najmenej jedno rotačné symetrické teleso (7) brzdy, na ktorého plášťovú plochu (8) dosadá...

Podvozok koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 280594

Dátum: 09.11.1994

Autor: Bieker Guido

MPK: B61F 5/22, B61F 5/00, B61F 5/04...

Značky: koľajových, podvozok, vozidiel

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok koľajových vozidiel, ktorý má prostredníctvom kolies, prípadne dvojkolesia (1) a primárnych pružín unášaný podvozkový rám (2), na ktorom je prostredníctvom sekundárnych pružín (3) a kolísky (5) podopretá vozňová skriňa (4), prípadne je vozňová skriňa (4) koľajového vozidla podopretá priamo a kolíska (5) alebo vozňová skriňa (4) je ďalej s podvozkovým rámom (2) spojená prostredníctvom tlmičov nárazov tlmiacich zvislé a kývavé pohyby a...

Zariadenie na rozmerové nastavenie uloženia nápravových pružín na dutom hriadeli dvojkolesia a súčasné polohové zaistenie rozvodovky dvojkolesia hnacieho podvozku koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 278097

Dátum: 07.09.1994

Autori: Bansemer Manfred, Trache Peter, Lachmann Klaus

MPK: B61F 5/26

Značky: podvozku, koľajových, rozvodovky, rozměrově, zariadenie, dvojkolesia, hnacieho, uloženia, nastavenie, zaistenie, súčasné, nápravových, dutom, pružin, hriadeli, polohové, vozidiel

Zhrnutie / Anotácia:

Nad každou stranou dvojkolesia (1) je umiestnená strediaca jednotka (6, 6'), simulujúca pružné uloženie dvojkolesia (1) na vyrovnanie pružinových uložení (4, 4a), pričom každá strediaca jednotka (6, 6') je tvorená ľavým a pravým strediacim prvkom (6a, 6b) v tvare činky a každý strediaci prvok (6a, 6b) je pevne držaný držiakom (5). Strediace jednotky (6, 6') sú vzájomne pevne spojené spojovacím nosníkom (7) v oblasti nad rozvodovkou (2) a so...

Strmeňový záves na podvozky koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 280553

Dátum: 07.09.1994

Autori: Rode Walter, Wenke Siegbert, Lange Rűdiger, Lubosch Klaus, Bartel Manfred, Streich Rüdiger, Koch Hartmut

MPK: B61F 5/50, B61F 5/30

Značky: závěs, vozidiel, strmeňový, koľajových, podvozky

Zhrnutie / Anotácia:

Strmeňový záves je určený na podvozky koľajových vozidiel s vysokou kvalitou jazdy, vhodné na vysoké rýchlosti jazdy a vysoké nápravové prepravné hmotnosti. Čapy listových pružín a/alebo strmene majú vo svojich oblastiach uloženia rozdielne priemery. Na hornú oblasť uloženia strmeňa, horný strmeňový kameň a horný čap listovej pružiny sú v maximálnej miere prevzaté rozmery UIC výmenných dielov. Priemer dolnej oblasti uloženia, vrátane...

Podvozok koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 280771

Dátum: 06.07.1994

Autori: Petrick Renee, Streich Rüdiger, Rode Walter, Lange Rűdiger, Ohnesorge Klaus, Koch Hartmut, Wenke Siegbert

MPK: B61F 5/30

Značky: podvozok, vozidiel, koľajových

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok koľajových vozidiel s horizontálne vedenou a na horizontálnu stredovú polohu orientovanou súpravou podvozkových kolies, pričom rám podvozka je uložený na vinutých pružinách v axiálnych ložiskách a axiálne ložiská majú vzhľadom na rám podvozka obmedzený výkyv a sú vybavené tlmičmi trenia. Každá páka axiálneho vedenia je kvôli zlepšeniu ovplyvniteľnosti horizontálneho pozdĺžneho a priečneho tlmenia, ako aj radiálnej nastaviteľnosti...

Podvozok koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 280558

Dátum: 11.05.1994

Autor: Lienard Jean

MPK: B61F 5/14, B61F 5/08, B61F 5/12...

Značky: vozidiel, podvozok, koľajových

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok koľajových vozidiel obsahuje dva pozdĺžniky (1), medzi ktorými sa rozkladajú aspoň dve nápravy (3) a medzi nimi kolíska (18), ktorej každý koniec je pripojený k jednému pozdĺžniku (1) bezklinovým kĺbovým spojením. Bočná čelná plocha pozdĺžnika (1) je v trecom dotyku s pridruženou príslušnou čelnou plochou kolísky (18) a bočná čelná plocha a pridružená príslušná čelná plocha sú kolmé na pozdĺžny smer (L) kolísky (18). Pridružená...

Podvozok koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 278489

Dátum: 13.08.1991

Autori: Ahlborn Günter, Büdenbender Herbert, Lohmann Alfred

MPK: B61F 5/00, B61F 5/06, B61F 5/14...

Značky: podvozok, vozidiel, koľajových

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok koľajových vozidiel s hlboko upraveným ložným mostom sa skladá z aspoň dvoch dvojkolesí (4) s malou vzdialenosťou náprav a z rámu podvozka, ktorý sa skladá z postranníc (1) a priečnikov (2), upravených vždy medzi dvoma nápravami. Dvojkolesia (4) sú v ráme podvozka upnuté prostredníctvom nápravových ložísk (3) a podvozok je s rámom vozňa spojený prostredníctvom nosnej listovej pružnice (10), upravenej bočne a v pozdĺžnom smere, a...

Zariadenie na odpojovanie elektrického prúdu, hlavne pri koľajových vozidlách

Načítavanie...

Číslo patentu: 277726

Dátum: 16.07.1991

Autor: Haišman Jaroslav

MPK: H01H 31/00, H02H 7/22

Značky: elektrického, koľajových, prúdu, odpojovanie, hlavne, vozidlách, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z kostry (1), ktorá je pevne s krytom (2), a v priestore svorkovnice (19) je v hornej časti opatrená vekom (3). V jej dolnej časti sú umiestnené izolačné dosky (7), medzi ktorými je umiestnená svorkovnica (6) s tesnením (4) prívodov, ktorá v dolnej časti tvorí ložisko. To je spojené čapom (9) s prepájacími nožmi (10). Prepájacie nože (10) sú spojené čapom (11) s izolačným ťahadlom (12) a pohonným elementom (13). V priestore...