Patenty so značkou «koľajnicový»

Koľajnicový systém pre posuvné dvere výťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20766

Dátum: 13.08.2013

Autori: Dollinger Markus, Mittermayr Franz, Aichinger Markus

MPK: B66B 13/30, B66B 13/08

Značky: posuvné, systém, výtahu, dveře, koľajnicový

Text:

...je tentospojovací prvok tak usporiadaný, že menšie pojazdné kladky počas otváracieho alebo zatváracieho pohybu sa odvalujú pod zmieneným spojovacím prvkom, zatiaľ čo väčšie pojazdné kladky druhého vodidla tento spojovací prvok míňajú bočne.014 Je to teda tak, že použitím menších pojazdných kladiek pre vnútorné vodidlo sa jednoduchým spôsobom usporí stavebný priestor, ktorý bude použitý na to, aby sa v pásme pohybu vodidiel použil aspoň...

Blokovacie zariadenie, koľajnicový premiestňovací systém, sedadlo vozidla a spôsob výroby koľajnicového premiestňovacieho systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15371

Dátum: 14.12.2010

Autori: Ewald Tobias, Schmale Uwe, Giorgio Denis

MPK: B60N 2/08, B60N 2/07

Značky: zariadenie, koľajnicového, koľajnicový, sedadlo, vozidla, blokovacie, výroby, premiestňovací, systém, systému, spôsob, premiestňovacieho

Text:

...koncová oblast je v otvorenom vybraní usporiadaná takým spôsobom, že úložný čap jeprvou koncovou oblasťou bezpečne držaný v smere otvoreného vybrania. Úložný čap je pritom proti úložnej spojke a/alebo proti uzatváraciemu prvku uložený otočne. Výhodným spôsobom je úložný čap pružinou bezpečne ñxovaný votvorenom vybraní, pričom sily vyvolané možnou nehodou sú zachytené rovnobežne s pozdĺžnym smerom úložným závesom a nepôsobía na prvú...

Elektrický izolovaný koľajnicový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5581

Dátum: 07.10.2010

Autor: Páleník Jozef

MPK: E01B 11/00

Značky: izolovaný, koľajnicový, elektricky

Text:

...(na obr. nenaznačené) zhodného tvaru s tvarom profilu koľajnice l, uloženou v štrbine vytvorenej oddialením dvoch spájaných koľajníc 1 alebo rozrezaním koľajnice 1 v mieste prerušenia jej elektrovodivého spojenia.Spojovacia zostava 2 je umiestnená na obidvoch stranách v mieste spájaných koľajníc 1, alebo ich častí,od ktorých je oddelená elektroizolačnými vrstvami 3, 4. Spojovaciu zostavu 2 tvorí dvojica kovových spojok 21, ktoré sú...

Koľajnicový pás pre najmä jednokoľajové závesné dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17160

Dátum: 12.03.2009

Autor: Neuhäuser Helmut

MPK: E01B 25/24

Značky: koľajnicový, najmä, dráhy, závesné, jednokoľajové

Text:

...prírube alebo na nej.Podľa vynálezu je teraz os otáčania premiestená zvonku tejto deliacej oblasti.Pritom sú v zásade možné dva rôzne postupy. Tak môže byť os otáčania usporiadané pod dolnou hranou proñlovej koľajnice. Alternatívne alebo prídavné k tomu je však tiež mysliteľné, že os otáčania je usporiadané v pozdĺžnom smere proñlových koľajníc presadene v porovnaní s deliacou oblasťou. V každom prípade zaisťuje presadenie osi otáčania...

Profilový koľajnicový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13103

Dátum: 21.11.2008

Autor: Sondermann Frank

MPK: E04F 19/06, E04B 1/68, E04F 15/02...

Značky: koľajnicový, systém, profilový

Text:

...jednoduchú montáž dielov na seba navzájom. Okremutoho je kapsa zásluhou rozoberateľných prídržných prostriedkov ľahko prístupná, aby sa napr. mohli ľahko odstrániť cudzie telesá, ktoré sa do kapsy dostali.0009 Áby sa skrutky mohli ľahko pritiahnuť, je na prvom dieli vytvarovaný skrutkovaci kanál. Tento skrutkovaci kanál skrutky nesie, takže týmto spôsobom je zaistené spoľahlivé spojenie oboch dielov navzájom. Skrutkovací kanál možno tiež...

Koľajnicový žeriav na transport koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11917

Dátum: 06.05.2008

Autor: Widlroither Otto

MPK: B66C 23/02, B66C 1/64, B66C 7/10...

Značky: koľajníc, koľajnicový, transport, žeriav

Text:

...od žeriavového stĺpa 8, je upevnený pomocný výložník 21, ktorý je posuvne uložený v pozdĺžnom smere žeriavového výložníka 9, a ktorý je prestaviteľný z polohy mimo prevádzky do pracovnej polohy. Tento teleskopícký pomocný výložník 21 je pomocou aretačného zariadenia 27 usporiadaný na aretáciu, resp. na zablokovanie V rôznych vysunutých polohách. V tu znázornenom, konštrukčne zvlášť jednoduchom vyhotovení pozostáva tento pomocnývýložník 21...

Koľajnicový systém sedadla vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16379

Dátum: 01.02.2006

Autori: Bozintan Vasile, Kazyak David, Brewer William, Ramaseshadri Ganesh

MPK: B60N 2/02, B60N 2/06

Značky: koľajnicový, sedadla, vozidla, systém

Text:

...PODSTATA VYNÁLEZU To je riešené patentovým nárokom 1.0011 Obr. 1 predstavuje perspektívny pohľad na zostavu sedadla podľa jedného príkladu0012 Obr. 2 predstavuje perspektívny pohľad na koľajnicový systém zostavy sedadla na obr. 1.0013 Obr. 3 predstavuje zjednodušený pohľad v reze na koľajnicové usporiadanie podľa0014 Obr. 4 predstavuje perspektivny pohľad na spodné koľajnice dvojice koľajnicovýchusporiadaní podľa iného príkladu...

Koľajnicový kontakt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3143

Dátum: 05.02.2002

Autor: Gonda František

MPK: H01R 4/64, B60M 5/00

Značky: kontakt, koľajnicový

Text:

...vložku i a vonkajšiu vložku á prostredníctvom skmtkového spoja à na ramienku 21 lisovacie oko z s nátrubkom g na zalisovanie prepojovacieho lana (na obr. nenaznačenć). Vnútomá vložka i je vyhotovená v tvare-3 Kontakt je z jednej strany chránený voči zmenám povetemostných podmienok umiestnením predného tesnenia gg medzi stojnu 1 l a vonkajšiu vložku j a z druhej strany zadným tesnením 61 umiestneným medzi stojnú L 1 a tesniacu misku...

Elektrický izolovaný koľajnicový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2563

Dátum: 11.07.2000

Autor: Páleník Jozef

MPK: E01B 11/54

Značky: koľajnicový, izolovaný, elektricky

Text:

...proñlovou vložkou uloženou vštrbine koľajnice a izolovanými oceľovými spojkami podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že izolácia medzi koľajnicou a spojkami je vytvorená jedinou homogénnou vytvrdzovanou izolačnou vrstvou.lzolačná vrstva zprekladaných sklenených rohoží a sklenených tkanín je pritom z výhodou zmáčaná izolačnou zmesou, obsahujúcou katalyzátorom wtvrditeľnú živicu. lzolačná zmes je tvorená minimálne 0,2 hmotn....

Elektricky izolovaný koľajnicový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 604

Dátum: 05.10.1994

Autori: Kozák Ladislav, Dúbrava Ferdinand, Svoboda Pavel

MPK: E01B 11/54

Značky: koľajnicový, elektricky, izolovaný

Text:

...úsek nie je vhodný na ďalšie využitie v železničnej prevádzke a stáva sa odpadom. významná výhoda riešenia je v tom, že umožňuje plné zaťaženie elektricky izolovaného koľajnicového spoja železničnou premáv kou už po 40 minútach.Príklad uskutočnenia technického riešenia podľa úžitkové~ho vzoru je znázornený na výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje priečny rez elektricky izolovaným koľajnicovým spojom, vedeným pozdĺž čiary I-I na obr. 2 v bokoryse a...

Cestný a koľajnicový transportný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 279364

Dátum: 12.11.1991

Autor: Franz Carl

MPK: B61D 3/18, B62D 53/08

Značky: koľajnicový, cestný, systém, transportný

Zhrnutie / Anotácia:

Cestný a koľajnicový transportný systém sa skladá z jednej lokomotívy, návesových ťahačov, sedlových návesov (9) a koľajnicových podvozkov (29). Sedlové návesy (9) sú na čelných stranách vybavené vždy jedným poistným čapom (5, 6) a koľajnicový podvozok (29) je vybavený spojovacím medzičlenom (1) s dvomi spojkami (3, 4). Spojovací medzičlen (1) je kĺbovo spojený s koľajnicovým podvozkom (29) guľovým kĺbom (2).