Patenty so značkou «kolajnice»

Spôsob podbíjania koľajnice ručnou podbíjačkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19604

Dátum: 21.12.2011

Autor: Widlroither Otto

MPK: E01B 27/14

Značky: kolajnice, ručnou, spôsob, podbíjačkou, podbíjania

Text:

...každá hnací motor 3, usporiadanýv homom úseku 2, ako aj rukoväte 4. Stredný úsek 6 podbíjačky, usporiadaný medzi hnacímmotorom 3 a podbíjacou lopatkou 5, je vytvorený ako spojovacia rúrka 17, ktorá má pozdĺžnysmer 7, v ktorej je bližšie neznázornený excentrický hriadeľ uvádzaný do rotácie.0009 Nad podvalom 8 koľajnice 9, určenej na podbijanie, sa nachádza kotvový prvok 10,vytvorený ako koľajnicová kotva, ktorý je oddeliteľne rýchlouzáverom...

Plastová skrutková hmoždinka na upevnenie koľajnice na podval

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18281

Dátum: 25.05.2011

Autori: Danneberg Erik, Meyer Frank, Rützel Tilmann Peter, Buda Roland

MPK: E01B 9/18

Značky: skrutková, kolajnice, plastová, hmoždinka, upevnenie, podval

Text:

...sa podľa vynálezu rieši tak, že drieková oblast vo vnútri, vprechode do vnútorného závitu vykazuje skrutkovito prebiehajúce odsadenie zmenšujúce v čiastkovej dĺžke driekovej oblasti vnútorný priemer a prebiehajúce aspoň v časti obvodu. Toto odsadenie, ktoré môže byt pri dĺžke driekovej oblasti asi 40 mm dlhé asi 15 mm, trochu sťahuje nábeh pre podvalovú skrutku a umožňuje predbežné vycentrovanie podvalovej skrutky bezprostredne pred tým,...

Upevňovacie zariadenie pre železničné koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20873

Dátum: 03.12.2010

Autori: Cox Stephen John, Adedipe Anthony, Porrill John Phillip, Lloyd Nicholas

MPK: E01B 9/36, E01B 9/28

Značky: upevňovacie, kolajnice, železničné, zariadenie

Text:

...Vdôsledku toho je všetka pôsobiaca priečna sila v skutočnosti prenesená do koľajiska na betónovejdoske spojením na prvom konci podkladnice. Pokiaľ ide o spätné pôsobenie priečnych zaťažení, podkladnica je teda účinne prichytená iba jednou skrutkou,to znamená, že na prvom konci podkladnice. Avšak v praxi to nie je dostatočné. Typicky pri zostave, ktorá má účelne iba jednu skrutku, bude táto skrutka nadmerne namáhaná priečnymi zaťaženiami...

Upevňovacia konštrukcia a spôsob upevnenia vodiacej koľajnice lineárneho vodiaceho systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13886

Dátum: 30.09.2009

Autori: Schneeberger Hans-martin, Wüthrich Michael, Weiss Lukas

MPK: F16C 29/00

Značky: konštrukcia, kolajnice, vodiacej, vodiaceho, spôsob, upevnenia, upevňovacia, lineárneho, systému

Text:

...sa na dosadaciu plochu je vyrovnaná aspoň v prvom rozmere (čiže kolmo na dosadaciu plochu). Aby bolo možné vodiacu koľajnicu narovnať v druhom rozmere, čiže vzhľadom k rovine kolmej na dosadaciu plochu, môže sa tvar vodiacej koľajnice premerať po upravenl na dosadaciu plochu. avšak pred upevnením na dosadaciu plochu, aby sa zistilo. v akej miere sa vodiaca koľajnica odchyľuje od uvedeného druhého rozmeru od priameho tvaru. Za týmto účelom...

Železničná koľajnicová svorka a prostriedok na upevňovaciu zostavu železničnej koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 286815

Dátum: 14.05.2009

Autori: Marshall Barry, Gardner Christopher

MPK: E01B 9/00

Značky: kolajnice, svorka, železničnej, koľajnicová, upevňovaciu, zostavu, železničná, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Železničná koľajnicová upevňovacia svorka (10) na použitie na železničnej koľajnicovej podkladovej doske (40) typu K-dosky, obsahujúca pozdĺžny diel ohnutý tak, že prvá a druhá koncová oblasť (11, 12) dielu tvorí príslušné spodné a horné ramenové časti, kedy spodná ramenová časť (11) tvorí základnú časť (19) svorky (10) na zasadenie do štrbiny (31) v podkladovej doske (40) a horná ramenová časť (12) vystupuje ďalej ako spodná ramenová časť na...

Upevňovacie zariadenie na koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 286529

Dátum: 12.11.2008

Autori: Vorderbrück Dirk, Eisenberg Helmut, Bösterling Winfried

MPK: E01B 9/00, E01B 29/00

Značky: upevňovacie, zariadenie, kolajnice

Zhrnutie / Anotácia:

Elastická upínacia svorka z pružinovej ocele zahrňuje stredný diel (14, 12) s dvoma vnútornými ramenami (12) a slučky (16), ktoré sa napájajú na vnútorné ramená (12) a prebiehajú k voľným koncom (18) upínacej svorky (10). Voľný odstup medzi stredným dielom (14, 12) a slučkou (16) je v oblasti voľného konca (18) zvolený tak, že slučka (16) upínacej svorky (10) nemôže byť zatlačená do slučky konštrukčne rovnakej upínacej svorky.

Systém na pripevnenie železničnej alebo električkovej koľajnice, spôsob kladenia železničnej alebo električkovej koľajnice, železničná alebo električková koľajnica

Načítavanie...

Číslo patentu: 286504

Dátum: 12.11.2008

Autor: Penny Charles

MPK: E01B 9/00

Značky: kladenia, systém, kolajnice, pripevnenie, spôsob, železničná, električková, električkovej, koľajnica, železničnej

Zhrnutie / Anotácia:

Systém na pripevnenie železničnej alebo električkovej koľajnice zahrnuje puzdro (2) a pružnú výplň (4) v puzdre na držanie koľajnice (1), pričom puzdro má vnútorný profil tvaru otvoreného kanála na vloženie koľajnice a tento vnútorný profil je tvarovaný tak, aby prostredníctvom výplne (4) pevne držal hlavovú a základovú časť a/alebo stredovú časť koľajnice. Usporiadanie je také, že sa vytvoria body zovretia, ktoré držia koľajnicu na mieste.

Kliešte na koľajnice na uchopenie koľajovej koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10765

Dátum: 04.11.2008

Autor: Wildroither Otto

MPK: B66C 1/64

Značky: uchopenie, kolajnice, kliešte, koľajovej

Text:

...závesný hák, upevnený na nosiči čeľustí.0005 Takto vytvorené kliešte na koľajnice je možné používať s pomocou závesného háku aj na transport úsekov výhybiek, pričom sa zabráni ich prestavbe bez toho, aby sa ovplyvnilouchopenie koľajníc. 0006 Ďalšie výhody vynálezu vyplývajú zo závislých nárokov a z opisu výkresu.0007 Ďalej bude vynález bližšie opísaný na základe príkladu uskutočnenia. uvedeného na0008 obr. l zjednodušený bokorys nákladného...

Profilová koľajnica a spojovací prvok, nosné zariadenie obsahujúce profilové koľajnice a spojovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 285899

Dátum: 14.09.2007

Autor: Lechner Peter

MPK: E04C 2/52, E03C 1/00, E03D 11/00...

Značky: zariadenie, profilové, profilová, koľajnica, spojovací, nosné, kolajnice, prvok, obsahujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Profilová koľajnica a spojovací prvok pre nosné zariadenie slúžia na upevnenie sanitárnych zariadení, armatúr, rúrkových dielov a potrubí. Profilová koľajnica (7, 7') má kanál (22, 33), rozprestierajúci sa v pozdĺžnom smere a von otvorený, ktorý je tvorený stenou (8, 31) dna a dvoma protiľahlými bočnými stenami (9, 32). V kanáli je umiestnený prídržný výstupok (11, 30) na uvoľniteľné upevnenie spojovacieho prvku (1, 13, 24, 38) na profilovej...

Komponenty pre upevňovaciu zostavu koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17723

Dátum: 04.07.2007

Autori: Hamilton Robert John, Cox Stephen John

MPK: E01B 9/30

Značky: kolajnice, upevňovaciu, zostavu, komponenty

Text:

...druhú časť a spojovaciu časť, spájajúcu navzájom a zaisťujúcu usporiadanie prvej a druhej častí v odstupe voči sebe, pričom prvá časť je uspôsobená na zachytávanie priečneho zaťaženia, ktorým pôsobí železničná koľajnica vtedy, keď sa pri používaní zostavy nachádza medzi prednou plochou kotviaceho zariadenia spony koľajnice a bokom päty železničnej koľajnice, a druhá časť sa pri umiestnení prvej časti medzi prednou plochou kotviaceho...

Ochranná šikmá nájazdová plocha krídlovej koľajnice výhybky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7847

Dátum: 16.05.2007

Autori: Sauer Volkmar, Nicklisch Dirk, Zoll Andreas

MPK: E01B 5/00, E01B 7/00

Značky: kolajnice, plocha, nájazdová, ochranná, krídlovej, výhybky, šikmá

Text:

...koľaje. Porov. napr. dokument US-A-4,015,805 Al, ktorý popisuje znaky uvedené v predvýznakovej časti nároku 1.Z dokumentu US-A-5,312,075 A 1 je známa špeciálna so šikmou nájazdovou plochou, ktorá môže byť vytvorenáPodobná srdcovka so šikmou nájazdovou plochou je opísaná tiež V dokumente US 4,469,299 Al.Možnosť prechádzania výhybky kolesami s vydutými obežnými plochami, pri ktorom vzniká minimálne opotrebovanie súčastí výhybky, nie je opísaná...

Zádlažba koľajového roštu a prejazdná podkladnica na uloženie pojazdovej a doplnkovej koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4531

Dátum: 03.08.2006

Autor: Eisenreich Jan

MPK: E01C 9/00, E01B 3/00, E01B 9/00...

Značky: koľajového, podkladnica, prejazdná, doplnkovej, zádlažba, kolajnice, uloženie, roštů, pojazdovej

Text:

...ďalšie upravenie šírky žliabku 19 pre okolesník kolesa železničného vozidla. Podložky 15, 17 a 18 však nemusia byť použité vôbec, alebo môže byt použitá len jedna alebo dve z nich.Podľa jedného výhodného uskutočnenia sú pojazdové koľajnice 2 k prejazdovým podkladniciam 6 pripevnené pružným upevnením 8, ktoré je prekryté prekrývacím prvkom 11 najčastejšie vyrobeným z plastických hmôt. V neznázomenom príklade uskutočnenia je pružné upevnenie 8...

Kotevný mechanizmus na pridržiavanie upevňovacej zvierky železničnej koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 284799

Dátum: 26.10.2005

Autori: Brown Trevor Paul, Conroy Brian George, Marshall Barry, Svendsen Jan, Larke Roger David, Gardner Christopher, Cox Stephen John

MPK: E01B 9/34, E01B 9/30

Značky: mechanizmus, pridržiavanie, kotevný, kolajnice, zvierky, upevňovacej, železničnej

Zhrnutie / Anotácia:

Kotevný mechanizmus (250) je určený na pridržiavanie upevňovacej zvierky (1) pre železničnú koľajnicu (1), vytvorenú z tyče z materiálu ohnutého tak, že má v pôdoryse tvar v podstate písmena M. Kotevný mechanizmus má ustavovaciu časť na spolupôsobenie s časťou (11, 17) zvierky (1) na jej ustavenie vzhľadom na kotevný mechanizmus v predmontážnej polohe, ktorá umožňuje osadenie koľajnice (2) vedľa kotevného mechanizmu, keď je na ňom zvierka (1)...

Zvierka na upevňovanie železničnej koľajnice, zostava zvierky a kotevného mechanizmu a spôsob ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: 284798

Dátum: 26.10.2005

Autori: Gardner Christopher, Marshall Barry, Brown Trevor Paul, Svendsen Jan, Conroy Brian George, Cox Stephen John, Larke Roger David

MPK: E01B 9/34, E01B 9/30

Značky: spôsob, železničnej, mechanizmu, použitia, zvierky, kotevného, zostava, upevňovanie, kolajnice, zvierka

Zhrnutie / Anotácia:

Zvierka na upevňovanie železničnej koľajnice, uspôsobená pridržiavať smerom dole železničnú koľajnicu (3) pri spolupôsobení s kotevným mechanizmom (250) zvierky, je vytvorená z tyčového materiálu ohnutého tak, že má v pôdoryse tvar v podstate písmena M, a majúca zachytávaciu časť uspôsobenú na spolupôsobenie s časťou kotevného mechanizmu (250) zvierky na zachytenie zvierky (1') v predmontážnej polohe vzhľadom na kotevný mechanizmus, ktorá...

Kotevný mechanizmus pre zvierku na upevňovanie železničnej koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 284736

Dátum: 16.09.2005

Autori: Conroy Brian George, Svendsen Jan, Gardner Christopher, Brown Trevor Paul, Marshall Barry, Larke Roger David, Cox Stephen John

MPK: E01B 9/30

Značky: kolajnice, upevňovanie, zvierku, železničnej, kotevný, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Kotevný mechanizmus (5) je uspôsobený na pridržiavanie upevňovacej zvierky (1) železničnej koľajnice (2), uspôsobenej pridržiavať železničnú koľajnicu (2) smerom dole k podkladu, na ktorom je koľajnica uložená, pričom zvierka, na ktorej pridržiavanie je kotevný mechanizmus určený, je vytvorená z tyče z pružného materiálu ohnutého do tvaru v podstate písmena M v pôdoryse. Zvierka (1) má v uvoľnenom stave bez napätia pozdĺžnu strednicu štvrtej...

Zvierka na upevňovanie železničnej koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 284719

Dátum: 14.09.2005

Autori: Svendsen Jan, Marshall Barry, Brown Trevor Paul, Gardner Christopher, Conroy Brian George, Larke Roger David, Cox Stephen John

MPK: E01B 9/30

Značky: železničnej, zvierka, upevňovanie, kolajnice

Zhrnutie / Anotácia:

Zvierka (1) na upevňovanie železničnej koľajnice je uspôsobená pridržiavať pri spolupôsobení s kotevným mechanizmom (5) železničnú koľajnicu (2) smerom dole k podkladu, na ktorom je uložená. Zvierka je vytvorená z tyče z pružného materiálu ohnutého do tvaru v podstate písmena M v pôdoryse, pričom zvierka (1) má smerom od jedného konca tyče k druhému v podstate priamu prvú časť (11), ohnutú druhú časť (12), tretiu časť (13), ohnutú štvrtú časť...

Podložka pod pätu koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4179

Dátum: 01.07.2005

Autori: Kalús Ján, Vojtek Pavel, Chupáč Ladislav

MPK: E01B 9/68

Značky: podložka, kolajnice, pätu

Text:

...operatívnej oprave používaná súprava podložiek, ktoré sa upravia pod pätu koľajnice. Túto súpravu tvori plastová podložka s klinovým profilom a gumová podložka s obdĺžníkovým profilom. Takáto oprava je prácna, upevnenie dvojice podložiek je komplikované a tým je oprava rozchodu koľaje finančne náročná.Uvedené nevýhody do značnej miery odstraňuje podložka pod pätu koľajnice, tvorená telesom, na ktoreho dvoch protiľahlých stenách sú...

Posuvné upevnenie železničnej koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5384

Dátum: 10.06.2005

Autori: Ossberger Heinz, Seeley David Ronald, Leitner Josef, Höhne Hubertus, Dietze Hans-ulrich, Porrill John Phillip

MPK: E01B 9/00

Značky: upevnenie, posuvné, kolajnice, železničnej

Text:

...vnútorného výčnelku koľaje v časti, na ktorej sa posúva koľajnica, ktoré je menej komplexné a jednoduchšie na použitie a nevyžaduje využitie špeciálnych0006 Podľa vyhotovenia tohto vynálezu je zabezpečené zostavenie na uchytenie vnútorného výčnelku koľaje V časti, po ktorej sa posúva koľaj, zostavenie obsahuje základný plát s jednou stranou s miestom na umiestnenie koľaje, na ktorej je umiestnený výčnelok koľaje, ked je časť, po ktorej sa...

Vysoko elastický elektricky izolačný oporný bod koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15163

Dátum: 31.01.2005

Autori: Süss Joachim, Wirthwein Udo

MPK: E01B 9/42

Značky: oporný, kolajnice, elektricky, elastický, izolačný, vysoko

Text:

...montovateľný.0011 Táto úloha bola vyriešená podľa vynálezu znakmi význakovej časti patentového nároku l. Ďalšie zdokonalenia vynálezu sú opísané v závislých nárokoch.0012 Vynález na realizáciu vysoko elastického elektricky izolačného opomého bodu koľajnice pre koľajové motorové vozidlo zahŕňa na obidvoch stranách vedľa koľajnicovejpätky vždy jedno kotvenie, ktoré obsahuje plastovú objímku integrovanú do nosnej.3 konštrukcie, ktorá obopína...

Profilová koľajnica a spôsob výroby profilovej koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4369

Dátum: 28.05.2004

Autori: Willerscheid Heiner, Hertweck Theo, Maisch Christof

MPK: E04B 9/06

Značky: spôsob, profilová, koľajnica, profilovej, výroby, kolajnice

Text:

...horný pás vytvorený ako dutý proñl, sú tu zvyčajneusporiadané príslušné stlačenia dutého profilu, aby sa zhotovili potrebné0011 Zhotovenie žiadaných miest zlomu vo forme doplnkových prerazení,prípadne stlačení je spojené s doplnkovými nákladmi.0012 Úlohou tohoto vynálezu je vytvoriť profilovú koľajnicu úvodom uvedeného druhu tak, aby sa mohli znížiť materiálové náklady, potrebné na0013 Táto úloha sa podľa vynálezu vychádzajúc z...

Pripevňovacie usporiadanie pre koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2756

Dátum: 28.01.2004

Autor: Arnold Martin

MPK: E01B 9/00

Značky: kolajnice, pripevňovacie, usporiadanie

Text:

...rovnobežne rebrá Q a Q (obr. 6). Odstupy zubov ozubení 4 a Q sú rovnaké. Tieto sú napríklad 4 mm.Dosky Q sú vždy uvoľniteľne pripevnené na podklade g koľajnice upínacím zariadením alebo iným vhodným pripevňovacím usporiadanim. Upínacie zariadenie vykazuje napriklad podľa obr. 4 a 5 hákovú skrutku g, ktorá je hákom 2 posuvne uložená v drážke g vodiacej dosky Q. Na voľný horný koniec hákovej skrutky g sú nasadené podložkový kotúč Q a matica...

Podložka pod pätu koľajnice koľajových tratí a dráh

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3645

Dátum: 04.11.2003

Autori: Berg Karel, Navrátil Pavel, Vita Vladimír, Vičan Pavel, Konvičný Zdeněk

MPK: E01B 9/68

Značky: kolajnice, podložka, pätu, dráh, tratí, koľajových

Text:

...potrebného predpätia v bočných západkách a ich homých príchytkách je žiaduce, aby vnútomý povrch bočnej západky bol sklonený k stojke koľajnice a ďalej potom, aby vnútomý povrch homej príchytky bol sklonený k homej dosadacej ploche podložky. Taktiež je potrebné, aby prechod medzi telesom podložky a vnútor SK 3645 Uným povrchom bočnej západky bol zaoblený a prechod medzi vnútomým povrchom bočnej západky a vnútomým povrchom homej...

Betónový podval s vodiacimi platňami pre pätu koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5186

Dátum: 11.07.2003

Autor: Kowalski Martin

MPK: E01B 3/00

Značky: pätu, kolajnice, betónový, platňami, podval, vodiacimi

Text:

...medzi dvoma vysoko vytiahnutými ramenami 1 betónovéhotelesa g podvalu, ktorá popri rovinnom strednom úseku vykazuje dva bočne priečne k podvalu prebiehajúce hlboké ž|iabky 3, ktoré slúžia na vloženie výstupkov Q rebrového tvaru uhlových vodiacich platni Q. Tieto uhlové vodiace platne § priliehajú bočne k päte z koľajnice § a opierajú sa na druhej strane o ramená 1 betónového te|esa. Na úložnej oblasti g je na vysoko pružné uloženie...

Podložka pod pätu koľajnice koľajových tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: 283329

Dátum: 02.05.2003

Autori: Joska Vladislav, Navrátil Pavel, Vičan Pavel, Kačica Ján, Fixel Jozef, Bryda Emanuel, Moravčík Milan, Berg Karel

MPK: F16F 1/376, E01B 9/68

Značky: tratí, pätu, podložka, kolajnice, koľajových

Zhrnutie / Anotácia:

Podložka pre pružný bezpodkladnicový alebo tuhý, prípadne pružný podkladnicový upínací systém koľajnice koľajových zvrškov, v ktorom zaisťuje tlmenie dynamických účinkov koľajových vozidiel na podvaly, zvršok a podložie. Plocha (4) orientovaná k povrchu podvalu alebo podkladnice je hladká, prípadne vybavená pružným dezénom. Plocha (5) orientovaná k päte koľajnice je vybavená dezénom s pružnými tvarovými výstupkami (9), ktoré sú od seba oddelené...

Tlmiaci prostriedok na koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5315

Dátum: 07.04.2003

Autori: Vorderbrück Dirk, Kaulbersch Otto, Wirthwein Udo

MPK: E01B 19/00

Značky: prostriedok, kolajnice, tlmiaci

Text:

...pod jeden milimeter.0007 V dokumente DE 31 47 387 nie je opísaný druh použitého plastu. V tomto spise sa používajú pružiace kovové svorky, ktoré sa rovnako použijúna upevnenie koľajníc a sú špeciálne tvarované, aby v oblasti pripevneniakoľajnice ku koľajnicovému mostíku, ako aj ku koľajnicovej hlave a koľajnicovej pätke pritlačili tiež plastom povrstvený plech. V dokumente EP 0 150 264 je naproti tomu opísaná kovová svorka, ktorá obopína...

Postup a inštalácia na detekciu zlomu koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4299

Dátum: 27.03.2003

Autori: Franckart Jean-pierre, Lechevin Eric, Rousseau Michel

MPK: B61L 23/00

Značky: kolajnice, postup, detekciu, inštalácia, zlomu

Text:

...azlomu koľajnice. Obe tieto udalosti vlastne vedú kpádu napätia koľajového obvodu. Ďalej je samozrejme dôležité, aby sme boli schopni bezpečne detekovať prítomnosť vlaku a zároveň rozlišovať medzi týmito dvomitypmi informácie, teda zlomom koľajnice a obsadením koľaje.0014 Ďalej môžu byť vsúčasnosti rôzne riešenia navrhované vsúčasnom stave techniky použité iba vpripade trate vybavenej koľajovými obvodmi, ktoré majú elektrické alebo mechanické...

Pružný podporný systém pre žliabkovité koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 200

Dátum: 09.01.2003

Autori: Dietrich Martin, Jenni Edwin, Hengelmann Anabel

MPK: E01B 19/00

Značky: pružný, žliabkovité, podporný, kolajnice, systém

Text:

...Tým sa dosiahne mimoriadne stabilné a trvanlivé spojeniemateriálovým stykom medzi montážnou sieťou a pružnou vrstvou a celkove veľmi jednoduchá konštrukcia pružného uloženia koľajnice.Ďalšie výhody a podrobnosti vynálezu v ďalšom objasníme pomocou príkladu uskutočnenia, znázorneného na výkresoch. Na výkresoch znázorňujúObr. 1 schematicky usporiadanie podľa tohto vynálezu v perspektívnom zobrazeníObr. 2 rez usporiadaním podľa tohto vynálezu...

Pružné bezpodkladnicové upevnenie koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3098

Dátum: 07.01.2002

Autor: Fiksel Josef

MPK: E01B 9/28

Značky: bezpodkladnicové, pružné, upevnenie, kolajnice

Text:

...stena opierky Q a vložky g so žliabkom 52 je skosená tak, že skosené plochy opierky 52 a vložky 55 sa vzájomne opierajú. V opierke 51 g je vytvorená oválna drážka 35. ktorou prechádza polohovacia skrutka Z. Vo vložke 46 a v úložnej doske g umiestnenej pod vložkou Q je vytvorený kruhovýotvor 48, cez ktorý prechádza skrutka Q pružnej svorky Q. Okolo skrutky § je možné upinaciu dosku g natáčať. Vložka 5 l 6 je zhotovená zplastu. Upinacia doska i...

Spôsob spájania koľajnice z uhlíkovej ocele s časťami výhybiek z mangánovej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 280409

Dátum: 18.01.2000

Autor: Blumauer Johannes

MPK: C21D 9/04, B23K 35/00, E01B 7/12...

Značky: spôsob, časťami, manganovej, výhybiek, kolajnice, spájania, uhlíkovej, ocele

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spájania koľajnice (2) z uhlíkovej ocele s časťami výhybiek z austenitickej mangánovej liatej ocele, napríklad srdcoviek (1) alebo iných koľajníc z mangánovej ocele, s použitím medzikusa (3) z nízkouhlíkovej ocele sa uskutočňuje tak, že je najprv medzikus (3) zvarený s koľajnicou (2) z uhlíkovej ocele a po skrátení medzikusa (3) na dĺžku pod 25 mm je medzikus (3) druhým zváraním zvarený s časťou výhybky z mangánovej ocele. Použitý...

Nástrojový rám so zariadením na jeho ukladanie na koľajnice koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 279123

Dátum: 08.07.1998

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 29/00, E01B 31/00, E01B 37/00...

Značky: koľaje, kolajnice, nástrojový, ukladanie, zariadením

Zhrnutie / Anotácia:

Nástrojový rám (10) so zariadením (13) na jeho ukladanie na koľajnice (15) koľaje (3) má dve na dosadnutie na koľajnici (15) upravené a prostredníctvom výkyvného pohonu (32) v rovine kolmej na pozdĺžny smer koľaje (3) vykývnuteľnej dotykovej páky (29). Spodné voľné konce (33) dotykových pák (29) sú vo svojej spodnej koncovej polohe dolu vykývnuteľných dotykových pák (29) zahnuté v smere k stredu koľaje (3) a sú upravené na dosadnutie na...

Podložka päty koľajnice koľajových tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1516

Dátum: 09.07.1997

Autori: Navrátil Pavel, Bryda Emanuel, Moravčík Milan, Berg Karel, Vičan Pavel, Kačica Ján, Joska Vladislav, Fixel Jozef

MPK: E01B 9/36, E01B 9/68

Značky: podložka, tratí, paty, kolajnice, koľajových

Text:

...ktoré sa opierajú o uhlové vložky obmedzujúce priečny posun koľajnice. Ale ani tento spôsob stredenia podložky v upínacom systéme nie je spoľahlivý, pretože v tratiach stále dochádza k pozdlžnemu a priečnemu posunu týchto podložiek a niektore z nich po určitej dobe prevádzky celkom opustia medzeru medzi pätou koľajnice a podvalom.J e možné konštatovať, že nedostatočná fixácia polohy podložky v upínacom systéme je znač nou nevýhodou v...

Príchytka koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1306

Dátum: 04.12.1996

Autor: Žatko Jozef

MPK: E01B 9/68, E01B 9/02

Značky: kolajnice, príchytka

Text:

...dráhy, je dvojdielna. Teleso spodnej časti má jednoduchý geometrický tvar,ktorým je v obecnom prípade hranol. Samostatné teleso vrchnej časti je opatrené kovovou opierkou a nosom, vyčnievajúcim nad pätu koľajnice. Na spodnej strane tohto telesa je vytvorená priebežná drážka s uhlom sklonu voči kovovej opierke v rozmedzí 20 - 409. Drážka je opatrená oválnym otvorom. Pozdĺžna os ovál neho otvoru je rovnobežná alebo zhodná s osou drážky. Nos...

Pružné uloženie koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 905

Dátum: 11.07.1995

Autor: Vymětal Antonín

MPK: E01B 9/68

Značky: kolajnice, uloženie, pružné

Text:

...na jeho dolnej ploche. Na obr.3 b a 3 c je pohľad zospodu na dolnú plochu dištanćnćho krúžku s výstupkami,ktoré sú vytvorené po vonkajšom aj vnútornom obvode medzikružia a V riešení podľa obr.3 c sú kruhové výstupky prepojené sústavou radiálne prebiehajúcich výstupkov. Na obr 4 a a 4 b je v zvislom reze a pri pohľade zospodu spodná časť dištančného krúžku, kde výstupky jeho dolnej plochy sú v tvare sústavy sústredných kružnic. Na...

Spôsob tepelného spracovania koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 281598

Dátum: 09.11.1994

Autori: Pointner Peter, Moser Alfred, Prskawetz Georg

MPK: C21D 9/04

Značky: spracovania, tepelného, kolajnice, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe tepelného spracovania koľajnice, hlavne hlavy koľajnice, sa koľajnica najskôr ohreje na teplotu nad 720 °C a potom sa ochladzuje v chladiacom prostriedku, ktorý obsahuje syntetické chladiace prísady. Koľajnica sa z chladiaceho prostriedku vyťahuje najskôr pri prechode chladiaceho prostriedku z jemného vrenia do fázy varu, ktorý je určený množstvom syntetických chladiacich prísad, hlavne glykolov a polyglykolov, a ktorý prebieha pri...

Zariadenie na ukladanie nástrojového rámu na koľajnice koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 277777

Dátum: 15.07.1992

Autori: Praschl Wilhelm, Theurer Josef

MPK: B61K 9/00, B61K 9/08, E01B 35/00...

Značky: nástrojového, kolajnice, koľaje, rámu, zariadenie, ukladanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na ukladanie nástrojového rámu (12) na koľajnice (16) koľaje (3) je opatrené dotykovým ústrojenstvom (27) na snímanie koľajnice (16), pričom nástrojový rám (12) opatrený kolesami (15) s okolesníkmi, je prostredníctvom pohonov (13, 14) prikĺbený na ráme (4) stroja po koľaji pojazdného stroja na stavbu koľaje a je aretovateľný v mimoprevádzkovej polohe. Dotykové ústrojenstvo (27) je usporiadané najmenej pri procese ukladania v...

Ťahacie zariadenie koľajnice na pozdĺžne posúvanie koľajníc položenej koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 277713

Dátum: 17.12.1991

Autori: Peitl Friedrich, Theurer Josef

MPK: E01B 29/16

Značky: koľaje, zariadenie, pozdĺžne, položenej, posúvanie, kolajnice, koľajníc, ťahacie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (12) na ťahanie koľajnice (4) je opatrené upínacími klieštinami (17), ktoré sú výkyvne uložené na naprieč k pozdĺžnemu smeru koľajnice (4) upravenom priečniku (15), ktoré vytvárajú v pozdĺžnom smere koľajnice (4) od seba v rozostupe upravenú dvojicu (16) upínacích klieštin (17) a ktoré sú opatrené pre dosiahnutie na koľajnicu (4) upravenými zvieracími čeľusťami (19), pričom obe navzájom rovnobežne upravené hriadele (18) natáčania,...

Pogumovaná ocelokordová podložka pod kolajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 264711

Dátum: 12.09.1989

Autori: Lukáč Vladimír, Hajský Milan

MPK: E01B 9/68

Značky: kolajnice, ocelokordová, pogumovaná, podložka

Text:

...podstatou je, že pozostáva z pogumovaného ocelokordu uloženého v pozdlžnom a priečnom smere, na ktorom z obidvoch strán je gumová fólia zabezpečujúca ozőnuvzdornost a možnost vytvorenia dezénu. AJeho výhodou je zvýšená životnost pri dynamickom zaťažení, vysoká tvrdosŕ samotného prvku a zvýšenie lomu minimalizácie pruženia pri dynamickom zaťažení požadovanými tlakmi v porovnani so-súčasnými pružnými systémami, ako najmä stále požadovaná...