Patenty so značkou «koľajnica»

Železničná alebo električková koľajnica so stavebnicovými prvkami znižujúcimi hluk a vibrácie a prostriedok na uloženie stavebnicového prvku v železničnej alebo električkovej koľajnici

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6284

Dátum: 05.11.2012

Autor: Eisenreich Jan

MPK: E01B 2/00, E01B 19/00, E01B 21/00...

Značky: električkovej, koľajnici, koľajnica, vibrácie, prostriedok, uloženie, stavebnicovými, stavebnicového, električková, prvků, prvkami, znižujúcimi, železničnej, železničná

Text:

...tak, že styčná škára medzi dielcami je nad pozdlžnou osou podvalu a stabilizátory sú umiestené nad jednotlivými upevňovacími uzlami koľajníc, pričom V jednom prípadnom uskutočnení stabilizátor obsahuje dvojicu hláv vytvárajúce tvarové vybranie pre upevňovací uzol koľajnice s uložením oboch hláv V spojkovej komore koľajnice. V ďalšom príkladnom výhodnom uskutočnení stabilizátor obsahuje jednu hlavu uloženú V spojkovej komore nad upevňovacím...

Klzná vodiaca koľajnica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19439

Dátum: 11.05.2012

Autori: Hakansson Pontus, Petersson Christer

MPK: A47B 88/04

Značky: klzná, koľajnica, vodiaca

Text:

...hľadiska tohto vynálezu je poskytnutá klzná vodiaca koľajnica. KIzná vodiaca koľajnica obsahuje prostriedky na pripevnenie koľajnice k zásuvke, prvý povrch súvisle prechádzajúci od prvého konca k druhému koncu koľajnice, prvý povrch je zachytiteľný s klzným členom ďalšej koľajnice, a nastavovacie zariadenie, schopné deformovať prvý povrch na druhom konci, takže poloha prvého povrchu na druhom konci je posunuteľnávoči prostriedkom pre...

Priehradová mrežová koľajnica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17366

Dátum: 03.05.2012

Autori: Underkofler Abraham, Gulbrandsen Peder, Lehane James

MPK: E04B 9/06

Značky: koľajnica, mrežová, priehradová

Text:

...je pohľad v priereze na mrežovú koľajnicu z obr. 4, vo zväčšenej mierke, vedený podľa roviny priečnej na jej dĺžkuObr. 6 je perspektívny pohľad na stojinovú dosku mrežovej koľajnice podľa obr. 4Obr. 7 je pohľad v reze na stojinovú dosku a spodnú pásnicu, vedenýObr.8 je neúplný bočný pohľad na tretie uskutočnenie mrežovej koľajnice, skonštruovanej v súlade s vynálezom aObr. 9 je trochu schematický pohľad na priesečník medzi...

Koľajnica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20072

Dátum: 29.06.2010

Autor: Christ Thomas

MPK: E01B 5/10, E01B 5/08

Značky: koľajnica

Text:

...výmenaZo spisu DE-C-602 182 je možné vidiet koľajnicu, ktorábežného pre koľajnice, pričom hlava a pätka sú zvarené V neutrálnomZo spisu CH-A-284 745 je známy koľajový úsek s oblasťou srdcovky, ktorý čiastočne obsahuje koľajnicu, ktorá pozostáva z horného dielu V tvare kvádru a z Viacdielneho dolného dielu, ktoré doseba navzájom s tvarovým stykom zasahujú a sú materiálovo spojené.U srdcovky podľa spisu DE-B-12 17 990 je použitá bloková...

Koľajnica na ochranu proti dažďu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16457

Dátum: 07.09.2009

Autor: Tober Werner

MPK: E06B 3/30

Značky: ochranu, dažďu, proti, koľajnica

Text:

...strane cez minimálne jeden otvor na odvod vody predpokladaný v oblasti proñlovej časti. Podľa vynálezu druhý výbežok tesnenia prilieha nepatme pod začiatkom drážkovej oblasti na v princípe vertikálne prebiehajúcu časť blokového rámu.0012 Druhý výbežok tesnenia je prednostne vytvorený V podobe manžety a prilieha pod napnutím k blokovému rámu prekrývajúc medzeru.0013 Aby sa zaručil bezproblémový odtok vody, prebieha tesnenie, obzvlášť jeho...

Systém na pripevnenie železničnej alebo električkovej koľajnice, spôsob kladenia železničnej alebo električkovej koľajnice, železničná alebo električková koľajnica

Načítavanie...

Číslo patentu: 286504

Dátum: 12.11.2008

Autor: Penny Charles

MPK: E01B 9/00

Značky: železničná, kolajnice, systém, električková, spôsob, električkovej, koľajnica, železničnej, kladenia, pripevnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Systém na pripevnenie železničnej alebo električkovej koľajnice zahrnuje puzdro (2) a pružnú výplň (4) v puzdre na držanie koľajnice (1), pričom puzdro má vnútorný profil tvaru otvoreného kanála na vloženie koľajnice a tento vnútorný profil je tvarovaný tak, aby prostredníctvom výplne (4) pevne držal hlavovú a základovú časť a/alebo stredovú časť koľajnice. Usporiadanie je také, že sa vytvoria body zovretia, ktoré držia koľajnicu na mieste.

Profilová koľajnica a spojovací prvok, nosné zariadenie obsahujúce profilové koľajnice a spojovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 285899

Dátum: 14.09.2007

Autor: Lechner Peter

MPK: E03C 1/00, E04C 2/52, E03D 11/00...

Značky: spojovací, koľajnica, profilové, kolajnice, obsahujúce, profilová, zariadenie, nosné, prvok

Zhrnutie / Anotácia:

Profilová koľajnica a spojovací prvok pre nosné zariadenie slúžia na upevnenie sanitárnych zariadení, armatúr, rúrkových dielov a potrubí. Profilová koľajnica (7, 7') má kanál (22, 33), rozprestierajúci sa v pozdĺžnom smere a von otvorený, ktorý je tvorený stenou (8, 31) dna a dvoma protiľahlými bočnými stenami (9, 32). V kanáli je umiestnený prídržný výstupok (11, 30) na uvoľniteľné upevnenie spojovacieho prvku (1, 13, 24, 38) na profilovej...

Koľajnica na podvozkové ústrojenstvo

Načítavanie...

Číslo patentu: 285600

Dátum: 22.03.2007

Autori: Rechsteiner Stefan, Bischof Markus

MPK: E05D 15/06, E04B 2/82

Značky: koľajnica, podvozkové, ústrojenstvo

Zhrnutie / Anotácia:

Koľajnica (1) je určená na podvozkové ústrojenstvo s deliacou stenou alebo podobne, zavesene uloženou na podvozkovom ústrojenstve. Koľajni-ca (1) má skriňový dutý profil (8) s vodiacou drážkou (9) na prechod nosného elementu spojeného s deliacou stenou. Dutý profil (8) sa skladá z U-profilov (10) umiestnených zrkadlovo symetricky navzájom po obidvoch stranách vodiacej drážky (9), ktorých stojiny (11) tvoria vonkajšie ohraničenie dutého...

Žliabková koľajnica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4123

Dátum: 03.11.2005

Autor: Süss Joachim

MPK: E01B 5/00

Značky: žliabková, koľajnica

Text:

...techniky na jednej strane nastaví Hmnšie opotrebenie a na druhej strane je možné bez problémov čeliť priečnym silám tým, že pomerompodielov šírky päty koľajnice V spojeni so zväčšenouhrúbkou stojiny a menším ramenom páky pôsobenia sily vočipäte sa zmenší Vodorovné vychýlenie hlavy koľajnice.zmenený uhol sklonu boku má oproti stavu techniky naviac ešte výhody z hľadiska techniky vedenia žliabikom,najmä pri jazde V zatáčke, čím sa nakoniec zvýši...

Vodiaca koľajnica pre posuvné, alebo skladacie posuvné dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17164

Dátum: 07.01.2005

Autor: Behring Reinhard

MPK: A47B 95/00, E05D 15/06, A47B 96/00...

Značky: skladacie, koľajnica, dveře, vodiaca, posuvné

Text:

...uskutočnenia vynálezu, Obrázok 5 vyobrazenie vodiacej koľajnice upevnenej na podlahe skrine a rozdelenej v pozdĺžnom smere pred zostavením oboch dielov koľajnice.0010 Na obrázku 1 je so vzťahovou značkou 1 len náznakom znázornená skriňa, ktorá má strop 2, na ktorom je upevnená vodiaca koľajnica 3 pre posuvné dvere 4.0011 vodiaca koľajnica 3 je vytvorená ako vytlačovaný profil, prednostne je vodiaca koľajnica 3 zhotovená z kovu, tu...

Profilová koľajnica a spôsob výroby profilovej koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4369

Dátum: 28.05.2004

Autori: Willerscheid Heiner, Maisch Christof, Hertweck Theo

MPK: E04B 9/06

Značky: výroby, profilovej, kolajnice, koľajnica, spôsob, profilová

Text:

...horný pás vytvorený ako dutý proñl, sú tu zvyčajneusporiadané príslušné stlačenia dutého profilu, aby sa zhotovili potrebné0011 Zhotovenie žiadaných miest zlomu vo forme doplnkových prerazení,prípadne stlačení je spojené s doplnkovými nákladmi.0012 Úlohou tohoto vynálezu je vytvoriť profilovú koľajnicu úvodom uvedeného druhu tak, aby sa mohli znížiť materiálové náklady, potrebné na0013 Táto úloha sa podľa vynálezu vychádzajúc z...

Koľajnica so stredovou osou s premenlivým zakrivením pôdorysu a s premenlivým uhlom prevýšenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4669

Dátum: 22.07.2003

Autor: Hasslinger Herbert

MPK: E01B 5/00, E01B 26/00

Značky: pôdorysu, zakrivením, premenlivým, středovou, koľajnica, prevýšenia, uhlom

Text:

...za uhol prevýšenia a za zakrivenia pôdorysu riadiacou osy dosadené dvakrát spojito derivovateľné funkcie. Ďalej sú špecifikované iba zvláštne funkcie, ktoré možno zostaviť zfunkcii hyperbolický tangens a sinus kvadrát. Funkcia hyperbolický tangens je ľubovoľnečasto spojito derivovateľná a všetky jej derivácie sú na okrajoch priechodnice V súlade so všetkými následnymi trasovacími prvkami konštantného zakrivenia. Okrem toho je nelineárny vzťah...

Koľajnica v oblasti srdcovky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1303

Dátum: 04.12.1996

Autori: Pirkl Ladislav, Voltner Jaroslav

MPK: E01B 7/10

Značky: srdcovky, koľajnica, oblastí

Text:

...na jednej krídlovej koľajnici, pričom horná plocha návaru je vytvorená ako stúpanie, začínajúce najskôr od najužšieho miesta srdcovky v smere nábehu okolesníka kolesa na hlavnú hrotovú koľajnicu alebo na vedľajšiu hrotovú koľajnicu.Výhodou navýšenia koľajníc návarom v oblasti srdcovky je najmä to, že zaručuje plynulý nábeh kužeľovitého okolesníkakolesa vzdiaľujúceho sa od krídlovej koľajnice na hrot hlavnejhrotovej koľajnice bez nežiaducich...