Patenty so značkou «koľajníc»

Zariadenie na indukčný ohrev výhybiek a/alebo koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19075

Dátum: 15.10.2012

Autor: Mazac Karel

MPK: E01B 7/24, E01B 19/00, E01H 8/08...

Značky: zariadenie, výhybiek, ohrev, indukčný, koľajníc

Text:

...prvkoch výhybky, ktoré sa nachádzajú v tomto elektromagnetickom poli, resp. cez ktoré prechádzajú siločiary tohto elektromagnetického poľa, vyvolá elektrické prúdy. Tieto prúdy indukované v koľajnici alebo v konštrukčných prvkoch výhybky zapríčinia zohriatie koľajnice, resp. konštrukčných prvkov výhybky. Ide pritom o známy transformačný princíp.0012 O čo je väzba induktora a koľajnice tesnejšia, o to je rozptyl indukovaných potenciálov nižší a...

Ručný podbíjač na podbíjanie koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19920

Dátum: 20.07.2012

Autor: Widlroither Otto

MPK: E01B 1/00, E01B 27/14

Značky: podbíjač, koľajníc, podbíjanie, ručný

Text:

...hriadeľ 9. Ten je vybavený na spodnom, od hnacieho motora 2 vzdialenom konci nevyváženosti 10 na vytváranie podbíjacích vibrácií.0009 Ako je zrejmé zobr. 2 až 5, podbijacia lopatka 6 pozostáva z dvoch polovíc 11 lopatky, spojených vždy so stopkou 4. Každá z týchto dvoch polovíc 11 lopatky je vybavená homou časťou 12 lopatky, usporiadanou bližšie k hnaciemu motoru 2 a prebiehajúcou rovnobežne s pozdĺžnou osou 7, ako aj spodnou časťou 13...

Zostava na meranie koľajových úsekov za účelom údržby železničných koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20324

Dátum: 05.04.2012

Autori: Luddeneit Michael, Scherf Wilfried

MPK: B61K 9/08, E01B 35/00

Značky: koľajových, železničných, zostava, koľajníc, údržby, meranie, účelom, úsekov

Text:

...zaznamenávanie filigránskych meracích značiek (napr. čiarove kódy, a pod), resp. pozíciu určujú nepriamo prostredníctvom otočného snímača poháňaného kolesom. V oboch naposledy uvedených prípadoch bežné znečistenia spôsobené spracovaním koľajníc (napr. brúsením) ovplyvňujú optické alebo mechanické meranie pozície, ktoré je však na presnézaznamenanie nameranej hodnoty nevyhnutné. Tento problém sa pri vynáleze rieši použitím vhodných...

Opierka proti putovaniu koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5370

Dátum: 08.03.2010

Autor: Černica Milan

MPK: E01B 9/00

Značky: opierka, koľajníc, putovaniu, proti

Text:

...požadované vlastnosti z hľadiska veľkosti odporu alebo zlého technického riešenia.Uvedené nedostatky odstraňuje technické riešenie, ktorého podstata spočíva v tom, že je možné vyrobiť univerzálne opierky pre všetky druhy koľajníc, a veľkosť odporu sa niekoľko násobne zvyšuje voči predpísanemu.Opierka pozostáva z dvoch oproti sebe v jednej rovine uložených oceľových čeľusťových príchytiek, tvaru kopírujúceho pätu koľajnice. Príchytky sú...

Oporný bod na uchytenie koľajníc k drevenému podvalu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9401

Dátum: 12.06.2009

Autori: Süss Jochaim, Wirthwein Udo

MPK: E01B 9/40

Značky: oporný, drevenému, podvalu, koľajníc, uchytenie

Text:

...tak bezpečné uloženie upevňovacej skrutky už po jej jednom otočenl. Zásluhou tohto stláčanie rozpieracej hmoždinky v dreve možno upevňovaciu skrutku vybrat a nanovo zatiahnut aj viackrát.0016 V inom variante možno drevený podval vybavit aj vlisovanou podvalovou vložkou so stredením (centrovaním), rozširujúcim sa smerom nadol. To má za následok, že podvalová vložka je do dreveného podvalu vlisovaná zospodu, pričom je zrejmé, že môže byt...

Bočne prestaviteľné upevnenie koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14383

Dátum: 12.06.2009

Autori: Wirthwein Udo, Süss Jochaim

MPK: E01B 9/66, E01B 9/30, E01B 9/48...

Značky: koľajníc, bočně, přestavitelné, upevnenie

Text:

...techniky je úlohou vynálezu vytvoriť horizontálne plynulo prestaviteľnú upevňovaciu zostavu pre koľajnice, ktorá je použitelná jednak pri nehybných, ako aj elastických oporných bodoch koľajníc azároveň umožňuje dynamické zaťaženie nastavovacieho dielu.0013 Táto úloha bude vyrlešená prostredníctvom znakov nároku 1.0014 Ďalšie rozvijania vynálezu sú uvedené v závislých nárokoch.0015 Výhodne je klin na úložnej doske voditeľný, efektívne tým, že...

Spôsob a zariadenie na kalenie koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 286764

Dátum: 20.04.2009

Autori: Pointner Peter, Köck Norbert

MPK: C21D 9/04

Značky: koľajníc, zariadenie, spôsob, kalenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob kalenia hlavy koľajníc zosilneným ochladzovaním s premenou austenitickej štruktúry na požadovanú mikroštruktúru, ktorá je stabilná pri teplote miestnosti. Na dosiahnutie konštantného rozdelenia štruktúry v priereze koľajnice po celej dĺžke koľajnice a na zabezpečenie vysokej akosti koľajnice spôsobom podľa vynálezu sa koľajnica s dĺžkou väčšou ako 50 m pripravená v austenitickom stave štruktúry horizontálne polohuje a upína sa...

Zariadenie na vytvrdzovanie koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12689

Dátum: 27.01.2009

Autori: Köck Norbert, Pfeiler Hans

MPK: C21D 1/63, B21B 43/06, B21B 43/00...

Značky: zariadenie, koľajníc, vytvrdzovanie

Text:

...dopravníka tak, aby sa vykonal pohyb koľajnice z valčekového dopravníka k manipulátorom chladiaceho zariadenia a následne od nich do sekcie podpory chladiaceho lôžka. Tak sa dá dosiałmuť zvýšenie priepustností koľajníc temperovaním. Výjazd z valcovne, nasmerovaníe a rotácia koľajnice na valčekovom dopravníku však s aktívnym nasmerovaním nie je možné bez obmedzenia.0008 Vynález chce odstrániť nedostatky a kladie si tu za úlohu vytvoriť...

Zariadenie na vytvrdzovanie koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12305

Dátum: 27.01.2009

Autori: Pfeiler Hans, Köck Norbert

MPK: C21D 1/63, B21B 43/00, B21B 43/06...

Značky: vytvrdzovanie, zariadenie, koľajníc

Text:

...uvedeného v úvode na vytvrdzovanie koľajníc, najmä profilovaných koľajníc, s ktorým pri vysokej priepustnosti budú ekonomicky vyrobené vysoko kvalitné bezpečnostné koľajnice. 0009 Konkrétne má zariadenie vykazovať v súlade s úloharni manipulačné chápadlo pre neobmedzený rýchly pohyb koľajníc, vychádzajúcich z valcov, ktoré koľajniciam umožňuje axiálny smer, a ďalej má skutočne vykazovať rozmerovo presné bonity v polohovadle a/alebo pokles...

Zariadenie na vytvrdzovanie koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11966

Dátum: 27.01.2009

Autori: Köck Norbert, Pfeiler Hans

MPK: C21D 1/63, B21B 43/00, B21B 43/06...

Značky: koľajníc, zariadenie, vytvrdzovanie

Text:

...vždy paralelne k jednému prostriedku usmernenia a zaistiť priečne dopravné prostriedky s dávkami valcovaného materiálu medzi valcami valčekového dopravníka tak,aby sa vykonal pohyb koľajnice z valčekového dopravníka k manipulátorom chladiaceho zariadenia a následne od nich do sekcie podpory chladiaceho lôžka. Tak sa dá dosiahnut zvýšenie priepustností koľajníc temperovaním. Výjazd z valcovne, nasmerovanie a rotácía koľajnice na...

Zariadenie na vytvrdzovanie koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11762

Dátum: 27.01.2009

Autori: Köck Norbert, Pfeiler Hans

MPK: C21D 1/63, B21B 43/00, B21B 43/06...

Značky: koľajníc, vytvrdzovanie, zariadenie

Text:

...a nasledovne od nich do sekcie podpory chladiaceho lôžka. Tak nie je možné dosiahnuť zvýšenie priepustnosti koľajníc zošľachťovacím zariadením. Výjazd z valcovne, nasmerovanie a rotácia koľajnice na valčekovom dopravníku však s aktívnym nasmerovaním nie je bez obmedzeniaVynález chce odstrániť nedostatky a dáva si za úlohu vytvoriť zariadenie typu uvedeného v úvode na vytvrdzovanie koľajníc, najmä profilovaných koľajníc, s ktorým pri vysokej...

Koľajnicový žeriav na transport koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11917

Dátum: 06.05.2008

Autor: Widlroither Otto

MPK: B66C 23/02, B66C 1/64, B66C 7/10...

Značky: žeriav, koľajnicový, koľajníc, transport

Text:

...od žeriavového stĺpa 8, je upevnený pomocný výložník 21, ktorý je posuvne uložený v pozdĺžnom smere žeriavového výložníka 9, a ktorý je prestaviteľný z polohy mimo prevádzky do pracovnej polohy. Tento teleskopícký pomocný výložník 21 je pomocou aretačného zariadenia 27 usporiadaný na aretáciu, resp. na zablokovanie V rôznych vysunutých polohách. V tu znázornenom, konštrukčne zvlášť jednoduchom vyhotovení pozostáva tento pomocnývýložník 21...

Pojazdný stroj na kladenie koľajníc a čistenie štrku štrkového lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: 285739

Dátum: 15.06.2007

Autor: Konecny Dietrich

MPK: E01B 27/00

Značky: koľajníc, štrkového, kladenie, štrku, lôžka, pojazdný, čistenie, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Pojazdný stroj na kladenie koľajníc a čistenie štrku štrkového lôžka, ktoré sa nachádza pod koľajnicou (1), pozostáva z odstraňovacieho zariadenia (6) na naberanie štrku nachádzajúceho sa pod koľajnicou (1), čistiacich zariadení na čistenie štrku, ukladacieho zariadenia (40) na ukladanie vyčisteného štrku pod koľajnicu (1) a tiež prvého dopravného zariadenia (50) prepravujúceho materiál od odstraňovacieho zariadenia (6) k čistiacim zariadeniam...

Upevňovací prostriedok na upevnenie železničných koľajníc k podvalom alebo koľajovým tratiam

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6694

Dátum: 07.11.2006

Autori: Brecht Jörg, Kobelev Vladimir, Hesselmann Bernfried, Danneberg Erik, Stahl Michael, Westerhoff Karsten, Rinsdorf Andreas

MPK: E01B 9/00

Značky: železničných, upevnenie, podvalom, koľajníc, prostriedok, upevňovací, tratiam, koľajovým

Text:

...jednou tlačnou sponou,ktorá pri otáčani pružnej svorky proti ukotveniu svorky zaistí predpätê dosadnutie na pätukoľajnice. Pridržiavacie prvky pružnej svorky súpredovšetkým prstencové ohýbané klipsově spony. Ukotvenie svorky je vybavené vodiacim prvkom,umiestneným sústredne vzhľadom na os otáčania, o ktorý sa môže oprieť klipsová spona.Z dokumentu DE 1 025 439 A je známy pružný koľajnicový klinec, ktorý je vybavený dvomi driekmi a dvoma...

Spôsob úpravy koľajníc alebo časti koľajnicového zvršku a jazdná súprava na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6372

Dátum: 23.08.2006

Autor: Kettl Alois

MPK: E01B 29/00

Značky: tohto, koľajnicového, spôsobu, vykonávanie, jazdná, súprava, úpravy, částí, spôsob, zvršku, koľajníc

Text:

...uťahovače sú podľa súčasného stavu techniky osem vretenové strojové uťahovače. S nimi sa súčasne upravujú obidve koľajnice jednej železničnej koľajnice, pričom 8 skrutiek koľajníc je súčasne uvoľňovaných alebo zaskrutkovaných. Súčasne strojové uťahovače sa môžu pritom nastaviť tak, že nedôjde k úplnému vyskrutkovaniu, ale možnonastaviť napríklad povolenie skrutky koľajníc o 3 alebo 5 otáčok a podobne.V rámci vynálezu sa tiež...

Zariadenie na vysoko pružné upevnenie železničných koľajníc na štandardné betónové podvaly

Načítavanie...

Číslo patentu: 285115

Dátum: 26.05.2006

Autor: Eisenberg Helmut

MPK: E01B 9/00

Značky: koľajníc, upevnenie, zariadenie, železničných, pružné, betonové, štandardné, vysoko, podvaly

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vysoko pružné upevnenie železničných koľajníc (12) na pevnej jazdnej dráhe zahŕňa štandardný betónový podval (16) používaný na štrkovú koľaj. Železničné koľajnice (12) sú vedené vždy medzi dvoma uhlovými vodiacimi doskami a tlačené sú upínacou svorkou (34) proti betónovému podvalu (16). Medzi pätkou (14) koľajnice a štandardným betónovým podvalom (16) je umiestnená pružná medzidoska (52) a uhlové vodiace dosky (30) majú na konci...

Spôsob spájania koľajníc trecím zváraním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3571

Dátum: 12.10.2005

Autor: Pfeiler Johann

MPK: B23K 20/12

Značky: zváraním, spôsob, koľajníc, třecím, spájania

Text:

...energie na čelných plochách avysokohodnotnć, prierezovo konformné kovové spojenie koľaj nic.-3 Tento cieľ sa pri spôsobe tohto druhu dosiahne tým, že V kroku zahrievania sa konce koľajnic, kmitajúc s najväčšou amplitúdou, pohybujú voči sebe navzájom kolmo na smer hlavnej osi s maximálnym momentom zotrvačnosti prierezovej plochy.Budujúc na poznatkoch technickej mechaniky, podľa ktorých na ohyb namáhané profilovane tyče, ako koľajnice,...

Železničný nákladný vozeň na vykladanie dlhých koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 284314

Dátum: 20.12.2004

Autori: Hertelendi Josef, Ströbl Bruno

MPK: E01B 29/17, E01B 29/16

Značky: železničný, dlhých, vozeň, koľajníc, nákladný, vykladanie

Zhrnutie / Anotácia:

Železničný nákladný vozeň (1) na vykladanie dlhých koľajníc (12) je uskutočnený s vozňovým rámom (6), uloženým prostredníctvom podvozkov (3) na koľaji (5), s koľajnicami (7) upravenými v pozdĺžnom smere vozňa na posúvanie koľajnicového nakladacieho žeriavu (8) vybaveného pohonom (15), ku ktorému sú priradené pohony (10) pre výškovo a bočne prestaviteľné uchopovacie orgány (11) na zachytenie dlhej koľajnice (12). Železničný nákladný vozeň (1) je...

Spôsob navarovania koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 284023

Dátum: 19.07.2004

Autori: Hlavatý Ivo, Hrotík Michal, Polach Jaromír, Foldyna Václav, Pětroš Kamil, Kübel Zdeněk

MPK: B23K 9/04, E01B 31/18

Značky: koľajníc, navarovania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob automatického alebo poloautomatického navarovania s použitím taviva s bazicitou pH = 1,3 až 3,2 na opotrebovanú hornú alebo bočnú plochu koľajnice, s chemickým zložením v hmotnostných %: uhlík C = 0,45 až 0,82 %, mangán Mn = 0,7 až 1,5 %, kremík Si = 0,07 až 0,55 %, zvyšok tvorí železo Fe a výrobné nečistoty, pričom prídavný materiál je v rozmedzí: uhlík C = 0,06 až 0,1 %, mangán Mn = 0,5 až 1,5 %, kremík Si = 0,05 až 0,5 %, zvyšok tvorí...

Modulárny prvok na ochranu vodiacich koľajníc sektorových dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 693

Dátum: 21.10.2003

Autor: Breda Enrico

MPK: E05D 15/16

Značky: vodiacich, modulárny, ochranu, koľajníc, prvok, dveří, sektorových

Text:

...zminimálne prvého dieluzásuvného typu, v ktorom je urobená štrbina, a druhého dielu zásuvného typu, ktorýobsahuje vyčnievajúci prvok, ktorý je možné vďaka vzájomným tvarom oboch dielov spojiť s príslušnou štrbinou urobenou v susednom modulárnom prvku.Spojením väčšieho množstva modulárnych prvkov je teda možné vyplniť vnútorné priestory, ktoré zostávajú v drážke medzi vodiacími kladkami volne.Vo výhodnom vyhotovení majú prvý aj druhý diel...

Prefabrikovaná forma na aluminotermické zváranie železničných koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 282501

Dátum: 23.09.2002

Autori: Janíčko Štefan, Janíčková Katarína

MPK: E01B 11/44, B23K 23/00

Značky: prefabrikovaná, aluminotermické, koľajníc, forma, zváranie, železničných

Zhrnutie / Anotácia:

Komôrkový a lejací systém prefabrikovanej formy sa môže uplatniť na aluminotermické zváranie rôznych typov železničných koľajníc. Prefabrikovaná forma, ktorá vytvára z dvoch polforiem monolitný celok, pozostáva z lievikovej komory (2), na dne ktorej sú dva lejacie kanáliky (9) a jedna predohrievacia komora (3) s otvorom na mostík formy (17). Lejacie kanáliky (9) sú valcového tvaru a pred ústím do náliatku zvaru (7) je vtoková komôrka (11)...

Forma na aluminotermické zváranie koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3214

Dátum: 04.06.2002

Autor: Grešová Marta

MPK: E01B 11/44, B23K 23/00

Značky: zváranie, aluminotermické, koľajníc, forma

Text:

...vtokový otvor formy po skončení predohrevu koľajnice. Na mostík potom dopadá roztavený kov vytekaj úci z reakčného teglilça a vteká do formy tak, že prvý kov nahrieva .ešte raz konce koľajní cObr .č. 1 Prefabrikovaná piesková forma - bokorys Obr. č. 2 Prefabrikovaná piesková forma - nárys Obr.č.3 Prefabrikovaná forma pripravená pre zvar Obr. č. 4 Príprava koľajnice pre upevnenie fomíyObr. č. 5 Montáž foriem na styk koľajniceForma je...

Pružné upevnenie koľajníc na paneloch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3148

Dátum: 05.02.2002

Autor: Lamprecht Jozef

MPK: E01B 9/48, E01B 9/62

Značky: paneloch, pružné, upevnenie, koľajníc

Text:

...upevnenia je zakryté krytom.Pružné upevnenie koľajníc na paneloch v koľajovej doprave rieši zabezpečenie prenosu silových účinkov kolesových síl do osi panelu vo vertikálnom aj vodorovnom smere. Najväčšou výhodou tohto technického riešenia je jeho variabilita pri smerovom usporiadaní konštrukcie koľajovej, najmä však električkovej trate, vzhľadom naposúvanie systému upevnenia v drážke.Prehľad obrázkov na výkresoch Na obr. 1 je vyobrazenie...

Zmes na utesnenie foriem pri aluminotermickom zváraní koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 282419

Dátum: 17.12.2001

Autori: Janíčková Katarína, Janíčko Štefan

MPK: B22C 1/00, B23K 23/00

Značky: utesnenie, zváraní, aluminotermickom, foriem, koľajníc

Zhrnutie / Anotácia:

Tesniaci tmel z pieskovej zmesi na tesnenie prefabrikovaných foriem medzi sebou a v dotyku s koľajnicou pri aluminotermickom zváraní železničných koľajníc pozostáva zo 78 až 85 % hmotnostných jemného kremičitého piesku zrnenia 0,6 - 0,2 mm, 11 až 16 % hmotnostných ílovej múčky a 4 až 6 % hmotnostných vody.

Aluminotermická dávka na zváranie železničných koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 282418

Dátum: 17.12.2001

Autori: Janíčko Štefan, Janíčko Ondrej

MPK: E01B 11/44, B23K 23/00

Značky: železničných, aluminotermická, zváranie, dávka, koľajníc

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka zostavy aluminotermickej dávky na zváranie železničných koľajníc. Podstata riešenia spočíva v zložení zmesi, ktorá obsahuje 16 až 28 % hmotnostných hliníkovej krupice, 60 až 65,8 % hmotnostných oxidu železitého v tvare žíhaných okovím v lamelách s obsahom najviac 15 % hmotnostných oxidu železnatého, 10 až 20 % hmotnostných kovového šrotu z nízkouhlíkatej ocele, 10 až 19 % hmotnostných uhlíkatého feromangánu, 0,2 až 1 %...

Upevnenie koľajníc na betónové podvaly pružnými upevňovacími strmeňmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 279100

Dátum: 03.06.1998

Autori: Schultheiss Hans, Bauernfeind Horst, Eisenberg Helmut

MPK: E01B 9/30

Značky: pružnými, podvaly, betonové, upevnenie, upevňovacími, strmeňmi, koľajníc

Zhrnutie / Anotácia:

Uhlová vodiaca doska (3) je vybavená vodiacim rebrom (3a) na priľahnutie k päte (1a) koľajnice (1), prebiehajúcim pozdĺž päty (1a) koľajnice (1). Vo vodiacom rebre (3a) sú vyhotovené vybratia (3b) na dosadnutie a opretie voľných koncov (6a) upevňovacieho strmeňa (6) v jeho predmontážnej polohe. Vonkajšie ramená (6b) upevňovacieho strmeňa (6) sa pod zvýšenými vnútornými ramenami (6d) smerom k päte (1a) koľajnice (1) rozbiehajú a voľné konce (6a)...

Montážny prípravok na spájanie koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1498

Dátum: 04.06.1997

Autor: Štofan Jozef

MPK: E01B 29/46

Značky: montážny, prípravok, koľajníc, spájanie

Text:

...koľajníc podľa predloženého technického riešenia znázornený na obr. 1 pozostáva zozákladovej dosky L obdlžnikového tvaru. Táto základová doska lna svojej dlhšej strane má dve vybrania g. Šírka vybrania g sarovná priemeru kotviacej skrutky podvalu. Začiatok vybrania g môže byť s výhodou o niečo väčší ako je priemer kotviace skrutky podvalu a to z dôvodu ľahšieho nasadenia montážneho prípravku pod hlavy kotviacich skrutiek podvalu....

Zariadenie na posúvanie koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 278426

Dátum: 07.05.1997

Autori: Theurer Josef, Gruber Leopold Rudolf, Hansmann Johann, Oellerer Friedrich

MPK: E01B 29/46

Značky: zariadenie, koľajníc, posúvanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (1) na posúvanie koľajníc, na zmenšovanie vzdialenosti prípadnej medzery (36) medzi dvoma za sebou v pozdĺžnom smere koľaje položenými a spolu zváranými koľajnicami (10), pričom prostriedky (38) na upevnenie koľajnice (10) sú odstránené, prípadne uvoľnené, je vybavené dvojicami (4) zvieracích čeľustí (16) koľajnice (10), ktoré sú ovládateľné hydraulickými valcami (3), a ktoré s nimi tvoria uzavretú prstencovú mechanickú konštrukčnú...

Brúsiaci stroj koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 280432

Dátum: 04.09.1996

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 31/17

Značky: stroj, koľajníc, brúsiaci

Zhrnutie / Anotácia:

Brúsiaci stroj (1) koľajníc na obrusovanie nepravidelností na povrchovej ploche (9) hláv koľajníc (10) koľaje (4) má na podvozkoch (3) uložený strojový rám (2) a vodiaci rám (14), ktorý je s ním spojený prostredníctvom výškových prestavných pohonov (17), ktorý je prostredníctvom kladiek (15) s okolesníkom pojazdný po koľajnici (10) a v ktorom je uložený brúsiaci agregát (18). Brúsiaci agregát (18) je vybavený prostredníctvom orgánu (28) na...

Stykový spoj koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 278257

Dátum: 05.06.1996

Autori: Delmonego Karl, Bayer Gottfried

MPK: E01B 11/36

Značky: stykový, koľajníc

Zhrnutie / Anotácia:

Spoj je vytvorený pomocou základných spojovacích styčníc (5) priložených zo strán ku koľajniciam (1, 2) zlepených s koľajnicami (1, 2) a vyplňujúcich svojím základným telesom priestor medzi hlavou (K), stojinou (S) a pätkou (F). Vonkajšia strana spojovacích styčníc (5) lícuje s vonkajšou zvislou stranou hlavy (K) koľajníc (1,2) a z jej spodnej časti vstupuje do strany pozdĺžne rebro (5') dosadajúce svojou spodnou stranou na pätku (F) a...

Použitie ocele na výrobu koľajníc, prídržných koľajníc a pojazdných železničných zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 281601

Dátum: 03.04.1996

Autor: Heller Wilhelm

MPK: C22C 38/60

Značky: zariadení, prídržných, železničných, výrobu, použitie, ocele, pojazdných, koľajníc

Zhrnutie / Anotácia:

Vlastnosti bežných ocelí, používaných na výrobu koľajníc, prídržných koľajníc a pojazdných železničných zariadení, sa dajú zdokonaliť prísadou malého množstva telúru. Tým sa dosiahne najmä zvýšenie odolnosti proti oteru a zlepšenie mechanických vlastností v priečnom smere. To platí aj o oceli s obsahom kyslíka nižším ako 0,0015 % hmotn. a s obsahom síry do 0,007 % hmotn.

Koľajový nákladný vlak na prepravu a na nakladanie a vykladanie dlhých koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 281171

Dátum: 10.01.1996

Autor: Hertelendi Josef

MPK: B61D 3/16, B61D 15/00, E01B 29/17...

Značky: nakladanie, koľajníc, vykladanie, dlhých, prepravu, nákladný, koľajový

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vlak (1) má viacej na podvozkoch (2) uložených nákladných vozov (3), ku ktorým sú priradené v pozdĺžnom smere voza vo vzájomnom odstupe upravené koľajnicové podpery (6). Tie sú otočne uložené na stĺpiku (10) podpery okolo zvislej osi (9) z prevádzkovej polohy, upravené kolmo na pozdĺžny smer voza (1), do mimoprevádzkovej polohy, upravené v pozdĺžnom smere voza (1) a sú v požadovanej polohe upevniteľné prostredníctvom aretačného...

Zariadenie na brúsenie kolajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 280807

Dátum: 09.08.1995

Autori: Hertelendi Josef, Ströbl Bruno, Kreuzeder Sebastian

MPK: E01B 31/17

Značky: koľajníc, brúsenie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (1) na brúsenie koľajníc koľaje (4) má prostredníctvom podperných kladiek (10, 23) s osami (11, 24) otáčania na oboch koľajniciach (2, 3) uložený agregátový rám (5), ku ktorému je priradený brúsiaci agregát (26) s brúsiacim prostriedkom (31), ktorý je v oblasti jednej koľajnice (3) prestaviteľne upevnený na nosnom ráme (6). Nosný rám (6) je spolu s brúsiacim prostriedkom (31) uložený prostredníctvom výkyvného pohonu (32) výkyvne...

Železničný nákladný vlak na prepravu, ako aj nakladanie a vykladanie dlhých koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 280474

Dátum: 09.11.1994

Autori: Ströbl Bruno, Hertelendi Josef

MPK: B61D 3/16, E01B 29/16, E01B 29/17...

Značky: prepravu, železničný, vykladanie, nákladný, koľajníc, dlhých, nakladanie

Zhrnutie / Anotácia:

Železničný nákladný vlak (1) na prepravu, ako aj nakladanie a vykladanie dlhých koľajníc (5) má na podvozkoch (2) uložený vozový rám (3) a kolmo na pozdĺžny smer nákladného vozňa (4) upravené koľajnicové úložné zariadenia (6) s kladkami (9) na ukladanie dlhých koľajníc (5), ktoré majú najmenej na jednej koncovej strane obrubu (14), a medzi nimi upravené, zvislo usporiadané, dištančné lišty (13). Ku každej dlhej koľajnici (5) sú priradené dve v...

Bezštrkový zvršok na uloženie koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 278427

Dátum: 06.07.1994

Autor: Salzmann Heinrich

MPK: E01B 3/28, E01B 1/00

Značky: uloženie, bezštrkový, koľajníc, zvršok

Zhrnutie / Anotácia:

Bezštrkový zvršok na uloženie koľajníc (4) koľajových tratí obsahuje podkladovú vrstvu (3), na ktorej sú uložené nosné dosky (1), nesúce najmenej dve uvoľniteľne upevnené koľajnice (4) a uložené na medzivrstvu (2) z tvárneho a/alebo pružného materiálu, a medzi svojimi oboma vzájomne protiľahlými koncami sú nosné dosky (1) vybavené vybraniami (9), do ktorých zasahujú výstupky (10) vystupujúce z hornej plochy podkladovej vrstvy (3), pričom nosné...

Ťahacie zariadenie koľajnice na pozdĺžne posúvanie koľajníc položenej koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 277713

Dátum: 17.12.1991

Autori: Peitl Friedrich, Theurer Josef

MPK: E01B 29/16

Značky: posúvanie, položenej, zariadenie, ťahacie, koľajníc, kolajnice, pozdĺžne, koľaje

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (12) na ťahanie koľajnice (4) je opatrené upínacími klieštinami (17), ktoré sú výkyvne uložené na naprieč k pozdĺžnemu smeru koľajnice (4) upravenom priečniku (15), ktoré vytvárajú v pozdĺžnom smere koľajnice (4) od seba v rozostupe upravenú dvojicu (16) upínacích klieštin (17) a ktoré sú opatrené pre dosiahnutie na koľajnicu (4) upravenými zvieracími čeľusťami (19), pričom obe navzájom rovnobežne upravené hriadele (18) natáčania,...

Prefabrikovaná forma pre aluminotermické zváranie žeriavových koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 230885

Dátum: 15.11.1986

Autori: Janíčko Štefan, Janíčková Katarína

MPK: B23K 23/00

Značky: forma, koľajníc, aluminotermické, žeriavových, prefabrikovaná, zváranie

Zhrnutie / Anotácia:

Prefabrikovaná forma je určená pre aluminotermické zváranie profilových a štvorcových žeriavových koľajníc, položených priamo na žeriavovej doske. Podstata formy spočíva v dvoch polformách zrkadlového tvaru a po zložení vytvára teleso s troskovou komôrkou, liacimi kanálikmi, zvarovou komôrkou odizolovanou v časti styku päty koľajnice s pásnicou žeriavovej dráhy, na ktorej sú koľajnice uložené. Ďalej výtokovým kanálikom do odpadovej komôrky, z...

Zariadenie na vyrovnávanie vyrazených stykov koľajníc železničných tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: 226641

Dátum: 15.02.1986

Autor: Brém Jaroslav

Značky: železničných, zariadenie, vyřazených, vyrovnávanie, koľajníc, stykov, tratí

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vyrovnávanie vyrazených stykov koľajníc železničných tratí vyznačujúce sa tým, že pozostáva z rámu (6), ktorý je opatrený pevnými oporami (11) koľajníc, nosníka (7), po ktorom sa posúvajú šmýkadla (8) nesúce pohyblivé opory (16) koľajníc a každé z nich sa pohybuje pomocou dvojice (9) hydraulických valcov, vyvodzujúcich silu potrebnú na ohnutie stykovaných koncov koľajníc (3), súčasne u oboch koľajníc (3).