Patenty so značkou «koksovací»

Způsob stanovení teploty krajního topného kanálku topné stěny koksovací pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 269443

Dátum: 11.04.1990

Autori: Noga Zdeněk, Kažusznik Tadeáš, Chocholáč Miroslav

MPK: C10B 5/00, G05D 23/00

Značky: topného, topné, stěny, stanovení, teploty, koksovací, způsob, kanálků, krajního

Text:

...pece a při používané koksovecí vsázoe.nastaví se teplote krajního topného kanálku a udržuje se na konstsntní výši alespoň tři koksovaoí doby teplote se měří ve vhodných časových intervaloch, aby se obdržel Její časový průbčh během tří kcksovscích dob, kdy na konci třetí koksovací doby se odebíré vzo 2 GS 269 443 B 1 rok useoenin. Dbá ee ne souoaé noeezení dveří ne koksoveoí komoru, aby se vyloučil vliv nesymetricky umístänýoh dveří a...

Zařízení k odměřování polohy výtlačné tyče v koksovací komoře

Načítavanie...

Číslo patentu: 269268

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bajgar Miroslav

MPK: C10B 41/00

Značky: koksovací, odměřování, polohy, zařízení, výtlačné, tyče, komoře

Text:

...uspořádána ve vodítkách konstrukce výtlačného stroje a rotační osa dolní převodové kladky je připevněna ke konstrukcí výtlačněho stroje a obě převodové kladky jsou opásány smyčkou ocelového lanka, jehož jeden konec je připevněn ke konstrukcí výtlačného stroje a druhý konec tohoto lanka je upevněn na výstupním hřídeli pohonu výtlačné tyče, přičemž k ose rotace horní převodové kladky je připevněno lanko s ukazatelem, které je přepásáno přes...

Způsob likvidace plynných emisí vznikajících při obsazování koksovací komory uhelnou vsázkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269155

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kosek Jiří

MPK: C10B 27/00

Značky: obsazování, koksovací, vznikajících, způsob, plynných, vsázkou, likvidace, uhelnou, emisí, komory

Text:

...že~ tímto způsobem lze přivćst dopředlohy koksárenská bato rie až 80 surováho koksárenskáho plynu, ktorý je možno dále zpraoovávst v chemických provozsoh koksovny s energeticky využít jako ušlsohtilá plynná palivo. Spslovsoí zařízení koksárenskě baterie je přitom tepelné zatěžováno v přiměřsně míře, protože spaluje jen msněí část celkovćhoobjemu vzniklých obaszovacích dýmů, a to právě těch,které jsou částečně nasyoeny přisávsxiým vzduchom a...

Zařízení k převádění plynu z obsazované koksovací komory do komory sousední

Načítavanie...

Číslo patentu: 269154

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kosek Jiří

MPK: C10B 27/00

Značky: zařízení, sousední, koksovací, převádění, obsazované, plynů, komory

Text:

...v časovém intervalu obsazovšní kokeovaoí komory nejvyýěí.Zařízení podle vyndlezu je v pŕíkladu provedení sohematicky znázorněno na připojenám výkrese, který schematioky. znázorňuje podélný řez koksdrenekou baterií s obsazovanou a sousední koksovaeí komorou spolu se zařízením podle vynálezu umístěném na konstrukcí spelovaoího vozíku.Konstrukce l spalovaeího vozíku pojíždí po stropu g kokeerenská baterie nad koksovacímí komorami, kde...

Srovnávací dvířka dveří koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 263690

Dátum: 11.04.1989

Autori: Chocholáč Miroslav, Vitásek František, Noga Zdeněk

MPK: C10B 25/16

Značky: komory, srovnávací, dvířka, koksovací, dveří

Text:

...těsnicí liště g, jíž prochází nastavitelný kolík. Jiné řešení může použít přišroubované konzolky ll a ve vhodnémŘešení s prułnou těsnicí blšnou uvádí obr. 4, 5 a 6. V tomto případě k nosněmu tělesusrovnâvacích dvířek l je prichycena pružná těsníoí blána ll s nožově upravenou těsnicíčástí lg, například 2 upraveného úhelníku s možností seřizování tvaru těsnicího úhelníkupro dolehnutí na dosedací plochu l srovnávacího otvoru pomocí soustavy...

Hlava koksovací pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 261998

Dátum: 10.02.1989

Autori: Václavík Pavel, Uherek Antonín, Chocholáč Miroslav, Noga Zdeněk

MPK: C10B 25/20

Značky: koksovací, hlava

Text:

...eho podstata spočíva v tom, že má podél Krajntho topného kanálku z vnější strany po celé výšce umístěn vláknitý keramický izolační materiál o tepelné vodivosti pod 0,2 Wm 1 K 1 a teplotě použití nad 1000 °C pro snížení tepelných ztrá-t z krajního topného kanálku.Výhody nového řešení přináší sníženípracnosti stavebních prací, respektive vyzdění izolační vrstvy v hlavě koksovacích pecí, snížení tepelných ztrát z hlavy do okolí, snížení teplot a...

Tuhá obkládací deska koksovací pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 261997

Dátum: 10.02.1989

Autori: Chocholáč Miroslav, Moškoř Josef, Noga Zdeněk

MPK: C10B 29/02

Značky: tuhá, koksovací, obkládací, deska

Text:

...pece.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provedení po dle přiloženého výkresu, kde obr. 1 znázor ňuje nárys a obr. 2 znázorňuje bokoryskla-dních prvků doasavadoího provedení tuhé »obkládací desky koksovací pece. Obr. 3 znázorňuje v příčném řezu hlavou koksovací pece dosavadní provedení tuhé obkládací desky koksovací pece podle vynálezu. Obrázek 4 znázorňuje v příčném řezu hlavou koksovací pece tuhou...

Uzávěr srovnávacího otvoru dveří koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 261726

Dátum: 10.02.1989

Autori: Noga Zdeněk, Chocholáč Miroslav

MPK: C10B 25/20

Značky: koksovací, srovnávacího, otvorů, dveří, uzáver, komory

Text:

...dosedacích ploch e omezení ztrátového tepelného toku z tělesa uzávěru do okolí. Současně navržené řešení vytváří predpoklady pro použití manipulátoru ovládajícího pohyb uzávěru, zabezpeču~ jíoího čištění doeedacíçh těsnících ploch tělesa uzávěru při omezení nezbytného pobytu pracovní síly v prostoru dveří koksá~ renské baterie.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny V popise příkladu jeho provedení podle přiložených výkresů, kde obr. 1...

Kombinovaný nosič trysek pro ochlazování karbonizačního plynu a bezdýmé obsazování koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 245437

Dátum: 01.07.1988

Autori: Ehlicke Horst, Apel Hans, Reif Dieter

MPK: C10B 27/06

Značky: plynů, nosič, ochlazování, koksovací, kombinovaný, karbonizačního, obsazování, komory, bezdýmé, trysek

Text:

...osazeních Jsou suvně uloženy vodní a parní tryska.Předností vynálezu je soustředění obou trysek do jediného místa v přestupníkovém kolenu, což představuje Jak výrobní tak i montážní výhodu. Toto řešení zcela zabraňuje možnosti zatékání vody do stoupaček a navíc blízkost obou trysek umožnuje, aby vodní tryska sloužila jako chladící prvek celého bloku a toto chlazení prakticky zamezuje zanášení parní trysky karbonizačními úsadami....

Dvojúčelový nosič injektážních trysek v přestupníkovém kolenu koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 244092

Dátum: 01.06.1988

Autor: Fereneík Ján

MPK: C10B 31/00

Značky: koksovací, kolenu, komory, dvojúčelový, nosič, injektážních, přestupníkovém, trysek

Text:

...Á a otvorem tangenciálního přívodu injektážního média a podstata vynálezu spočívá v tom, že vnitřní válcová díra nosiče-přechází do průměrově zmenšeného dnověho kruhového otvoru kuželovým přeohodem na který dosedá shodná kuželová dosedací plocha výměnné hydroinjektážní nebo parní injektážní trysky.Nosič podle vynálezu umožňující záměnnou instalaci jak hydroinjektážní tak parní injektážní trysky bez nutnosti demontáže nosiče a dovoluje...

Zařízení pro vyprazdňování koksu z koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 244091

Dátum: 01.06.1988

Autori: Veselý Ivan, Stanik Jan, Drahooovský Jan

MPK: C10B 33/08

Značky: koksu, komory, koksovací, vyprazdňování, zařízení

Text:

...komory nad obeluhovecí plošinu a poté se koks z této nádoby vyprázdní. Vzhledem k tomu, že výtlačná tyč je ne otočná, musí se koks odstraňovet z nádoby manuálně, což jest velmi namáhavá a zdlouhavá práce vykonávaná v prostředí sälavého tepla a plynných i prachových exhalátů.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro vyprazdňování kokeu z koksovací komory tvořeně nádobou sestávající ze svislé244 091 zadní stěny připevňované k čelu výtlačně...

Těsnící lišta pecních dveří koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 244090

Dátum: 01.06.1988

Autori: Hampl František, Votava Vladimír

MPK: C10B 25/16

Značky: těsnicí, pecních, lišta, komory, dveří, koksovací

Text:

...dveří břit zařízne. I toto sekundární těsnění má však omezenou životnost a trpí hlavně zanášením koksárenskými zplodinami a je nutno je periodicky opravovat a vyměňovat.Uvedené nedostatky odstraňuje těsnící lište pecních dveří koksovací komory opatřená na svém hřbetu břitem, s otvory nebo výřezy pro šrouby připevnující lištu k rámu pecníoh dveří, podle vynálezu jehož podstata spočívá v tom, že těsníoí lišta sestává z ocelových pásů...

Dotěsňovací ústroj í těsnicí lišty pecních dveří koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 244088

Dátum: 01.06.1988

Autori: Paleeek Jaroslav, Kubelka Vladislav

MPK: C10B 25/16

Značky: lišty, ústroj, koksovací, dveří, těsnicí, pecních, komory, dotěsňovací

Text:

...v otvoru nebo výřezu těenící lišty.-2 7 244 nan Dotěsňovací ústrojí podle vynálezu dovoluje seřizovat předpětí pružín a tím 1 volbu přítlačná síly pružin. Dotlačování těsnící lišty k zárubni probíhá kontinuálně a systém lištových segmentu vybavených tímto ústrojím pružně a okamžitě reaguje na nově vzniklé úehytky od rovinnosti. WVynález je v příkladu provedení znázorněn na připojeném výkresu, kde obr. 1 představuje řez dotěsnovaoím...

Přípravek pro opravu pecního rámu koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 242849

Dátum: 01.04.1988

Autori: Gregušová Zdenka, Piskla Štefan

MPK: C10B 25/00

Značky: rámu, přípravek, opravu, komory, koksovací, pecního

Text:

...svou podélnou hranou přivařen k těsnící liště rámu pecních dveří.Tyto přípravky zhotovené do pohotovostních zásob v různých délkách a případně i s různými hloubkami umožňují operativní opravu poškozeného místa pecního rámu a odstraňují nutnost odstavení koksovací komory a výměny pecního rámu a dalších operací spojených s úpravou a obnovou zdiva v okolí pecního rámu., vynález je v příkladu provedení schématioky znázorněn napřipojených...

Indikátor výškového usazení pecních dveří v pecním rámu koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 242698

Dátum: 01.04.1988

Autori: Bocán František, Kollár Alojz

MPK: C10B 25/08

Značky: pecním, výškového, indikátor, dveří, pecních, usazení, rámu, koksovací, komory

Text:

...kledkemi, které mají za účel přesně zavádčt pecní dveře ke kokeovecí komoře. Nevýhodou tohoto řešení Je zá» stavbová komplikece e především velmi náročná rekonstrukce pecních dveří e Její velká náklednoet, uváží~ 1 i ee, že jediná kok sová baterie má 70 až 90 koksovecích komor s dveřmi ne strojníg V 242 saa Výše uvedené nedostatky odstraňuje indikátor výäkověho usazení peoníoh dveří v peoním rámu koksovací komory, který je opat-r...

Dotěsňovací prvek těsnicí lišty pecních dveří koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 242091

Dátum: 01.02.1988

Autori: Duda Jaroslav, Galatík Antonín, Tkáe Josef

MPK: C10B 25/16

Značky: těsnicí, dotěsňovací, koksovací, prvek, lišty, dveří, pecních, komory

Text:

...lišty opetřena žlábkem pro uložení hermetizační látky a podstata vynálezu epočívá v tom. že do ocelověho profilu tvaru U nebo L připev~ něného ke vnitřní stěně těaníoí lišty je zatlačen grafitem nasyoený asbeatový provazeo. Dále je podle vynálezu na dno ocelověho profilu pod eebeatovým provezoem vložená plochá přítlačná lišta,přičemž dno ocelového profilu je opatřeno otvory v nichž jsou uloženy závitová výběhy dotlačovaoích šroubů....

Zdvojené těsnění samotěsnicích dveří koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 236398

Dátum: 01.11.1987

Autori: Dvořáková Miroslava, Jízdný Oldřich, Závodný Jan

MPK: C10B 25/16

Značky: dveří, komory, samotěsnicích, zdvojené, koksovací, těsnění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru strojního zařízení koksárenských pecí. Týká se zdvojeného těsnění samotěsnicích dveří koksovací komory k odstranění výronů karbonizačních plynů a par během koksovací doby. Podstata spočívá v těsnicím lemu vytvořeném na venkovní části zárubně a druhým těsnicím uzlu vytvořeným dotloukací těsnicí lištou na tělese samotěsnicích dveří. Při uzavřené koksovací komoře je těsnicí lem opřen o těsnicí plochu na tělese dveří a těsnicí...

Hlava koksovací pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 236395

Dátum: 01.11.1987

Autori: Noga Zdeněk, Chocholáč Miroslav, Vitásek František

MPK: C10B 25/16

Značky: hlava, koksovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hlavy koksovací pece, vyzděné ze základního zdiva a opatřené obkládací deskou, zárubní, dveřmi a kleštinou. V základním zdivu hlavy pece je ze strany topného kanálku uchycena vložka ze žáruvzdorného materiálu a tepelné vodivosti menší než je tepelná vodivost základního zdiva hlavy pece.

Zdvihací ústrojí poklopu stoupačky koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 243376

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kotrbatý Miroslav

MPK: C10B 27/06

Značky: ústrojí, stoupačky, zdvihací, poklopu, koksovací, komory

Text:

...dráäky dojde k nadsvednutí poklopu. Žebro poklopu vyvozující tlak na límso atoupačlq má svůj význam i při usavírání otvoru stoupečn poklopem tlakom se má překonat odpor s usasením v límci a docílit řtdnó a hermetická uložení poklopu na límci atoupačky.Nevýhodou tohoto řešení je, že páková ústrojí přitom vyvosuje na čep poklopu pouze svisle vzhúru púsobíoí takovou sílu. Kondensační ússąv s kerbonissce spůsobují, ie poklop je k límci velice...

Přestupníkové koleno koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 243375

Dátum: 15.09.1987

Autor: Svozil Pavel

MPK: C10B 31/00

Značky: přestupníkové, komory, koksovací, koleno

Text:

...tohoto vodního kulele vahúm nebo větší ruevřaní vodního košele brání risíko s pronikání vody do stoupsčky. Kroeó toho je taká asáso konetrukční řelení spočívaaící v instalaci jediná trysn v přestupníkován koleno, která plní jak funkci chladící, takPřívod dvou tlakově rozdílnych addií do však velmi konplikovený e výkon táto koahinovane trysky je uepokouivý teprve při pouirně vysoká tlaku e i tak vyhovuje vícendnč jen u koksáreneñch...

Koksovací baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 252299

Dátum: 13.08.1987

Autor: Káňa Josef

MPK: C10B 25/00

Značky: baterie, koksovací

Text:

...upnutí dveří koksovací komory v hutní úrovni koksovací baterie, kde pod vodorovnou částí vodící dráhy je kanál s hydraulickými zvedáky dveří koksovací komory.Výhodou,koksovací baterie podle vynálezu je to, že umožňuje provádět generální opravy dveří koksovacích.komor přímo na místě a to v každém ročním období, jelikož prostor pro provádění oprav dveří je možno na hutní úrovni obestavit a uzavřit stěnami a dále to, že hydraulíckými zvedáky je...

Dveře koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 240084

Dátum: 01.07.1987

Autori: Kunc Jozef, Kraus Adolf, Bala Jozef, Šugra Jaroslav

MPK: C10B 25/06

Značky: koksovací, komory, dveře

Text:

...zašroubovaná v nožové těsnící části, s těsnící pružná botka je na povrchu zpevněna opředením z drátěného pletiva, a na seřizovatelnou pružnou těsnící blénu dosedá soustava dotlačovacích šroubů, uložených v konzole, která je pevně připojena ke dveřím.Dveře koksovací komory podle vynálezu zabraňují unikání surového koksárenského plynu,a tím zlepšují pracovní a životní prostředí Dále zabraňují deformacím hlavy koksovscí pece, čímž snižují...

Vodicí vůz koksovací baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 240020

Dátum: 01.06.1987

Autori: Mohr František, Vrána Vladimar

MPK: C10B 33/14

Značky: vodiči, baterie, koksovací

Text:

...nedošlo k vzájemné kolizí obou strojů při náhodném selhání blokovací soustavy.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny na popisu příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, kde obr. l zná zorňuje bokorys a obr. 2 znázorňuje nárys vodicího vozu koksova cí baterie podle vynálezu.Vodicí vůz podle vynálezu je vybaven všemi obvyklými ústrojími a opatřenímí a jeho spodní stavba má první podvozky l bližší ke koksárenské baterii a druhé...

Injektážní parní tryska pro koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 250640

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kosek Jiří

MPK: B05B 1/02

Značky: tryska, komory, koksovací, parní, injektážní

Text:

...dochází k větším výronům surového koksárenského plynu ve formě emisí ze zavážecích otvorů na stropě baterie, které jednak zhoršují pracovní prostředí na baterii a za nepříznivějšíoh podmínek mohou znamenat objektivní požární nebezpečí. Zvýšit celkovou účinnost zařízení pro parní injektáž víceotvorovou tryskou není možné vzhledem k malému průměru úložného otvoru v nálitku nosiče trysek.Tento nedostatok odstraňuje injektážní parní tryska pro...

Sestava chladící a injektážní trysky v přestupníkovém kolenu koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 250494

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kosek Jiří

MPK: B05B 1/00

Značky: koksovací, komory, kolenu, chladicí, trysky, přestupníkovém, injektážní, sestava

Text:

...a vody a v horní části závítový»mi otvory a ve vál-cových osazeních komor jsou suvně, s možností snadné výměny uloženy trysky vodního chlazení a parní injek 4táže. Sou-středění obou tryse-k do jediného montážního místa v přestupníkovém kolenu je síce výh 0 dné, ale ani zde se nedaří beze zbytku zamezovat odstřiku části vodního kužele na spodní stěnu ohbí přestupníkového kolena a tím k jejimu dalšímu pronikání do stoupačky.Tyto nedostatky...

Filtrační vložka komory držáku trysek přestupníkového kolena koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 250493

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kosek Jiří

MPK: B01D 35/28

Značky: kolena, držáku, vložka, přestupníkového, trysek, komory, koksovací, filtrační

Text:

...jehož podstata spočíva v tom, že šroubová zátka uzávěru vodní komory držáku. je opatřena dříkem, k jehož konci je připevněn dutý válec se dnem, perforovaný filtračnímí otv-ory, přičemž vzdálenost vnější stěny Adutěho válce od vnitřní stěny vodní komory je nejvýše rovna největšímu rozměru filtračních otvorů.Konstrukce filtrační vložky podle vynálezu značně prodlužuje interval mezi jednotlivými prohlídkami a číštěnim vodní komory a...

Těsnicí lišta pecních dveří koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 249353

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kosek Jiří

MPK: C10B 25/16

Značky: koksovací, dveří, komory, těsnicí, pecních, lišta

Text:

...k těsnicí liště s břitem je přiložen a šroubovou příložkou přitlačován svým delším ramenem úhelník,k jehož kratšímu ramenu je připevněn sekundární těenicí element. V jednom případě je to korýtkový profil vyplněný těsnicí hmotou přesahující hrany tohoto profilu a dosedající na plochu pecního rámu.Jindy je v dosedací ploše pecního rámu vyfrézován vystupující břit, který se zařezává do těsnicí hmoty anebo obráceně je v dosedací ploše pecního...

Těsnicí rámek pecních dveří koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 249352

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kosek Jiří

MPK: C10B 25/16

Značky: rámek, koksovací, dveří, těsnicí, komory, pecních

Text:

...hmoty anebo obráceně je v dosedací ploše pecního rámu vyfrézována rybinovitá drážka vyplněná těsnicí hmotou, do níž je zatlačena stojina těsnicího rámku V podobě T profilu připevněného svou přírubou ke spodní ploše kratšího ramena uheiníkem přiloženého k těsnicí liště. Vkládání, kontrola a obnova těsnicí hmoty však v provozu vyžaduje zvláštní péči se zvýšenými časovými nároky a výroba břitú nebo drážek v dosedací ploše velmi komplikuje...

Vyrovnávací tlakový sběrný kanál koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 248653

Dátum: 12.02.1987

Autori: Dvořáková Miroslava, Jízdný Oldřich, Závodný Jan

MPK: C10B 25/16

Značky: koksovací, tlakový, kanál, sběrný, komory, vyrovnávací

Text:

...tlakové špičky, průběh tlaků vznikajícího surového koksárenského plynu v prostoru za těsnicí lištou během koksovąçí doby je rovnoměrný bez větších výkyvů. Výrony karbonizačních plynů do okolí koksovací komory netěsností dveří nejsou pozorovatelné ani bezprostředně po obsazení kcksovací komory. smolné usazeniny kondenzují na těsnících plochách pouze v množství nutném pro dotěsnění samotěsnicích. dveří. Vyrovnávací tlakový sběrný kanál...

Tlakový sběrný kanál pecních dveří koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 232693

Dátum: 15.12.1986

Autor: Kosek Jiří

MPK: F27D 1/18, C10B 25/04

Značky: dveří, tlakový, komory, pecních, sběrný, kanál, koksovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tlakového sběrného kanálu pecních dveří koksovacích komor a je určen zejména pro koksárenské baterie s většími výškami komor. Tlakový sběrný kanál pecních dveří koksovací komory, vytvořený mezi stěnou koksovací komory, případně částí této stěny a dveřní zárubní na jedné straně a držákem dveřní vyzdívky na straně druhé, má boční stěnu (6) držáku (4) dveřní vyzdívky (5) uspořádánu paralelně s podélnou osou (A) koksovací komory (7).

Způsob vytlačování koksu z koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 230949

Dátum: 15.06.1986

Autori: Paška Lubomír, Kotulan Zdeněk, Kosek Jiří

MPK: C10B 33/08

Značky: komory, vytlačování, způsob, koksu, koksovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob vytlačování koksu z koksovací komory výtlačnou tyčí výtlačného a srovnávacího stroje. Způsob vytlačování koksu z koksovací komory výtlačnou tyčí výtlačného a srovnávacího stroje se podle vynálezu provádí tak, že pohyb výtlačné tyče při vytlačování koksu se děje 0,85 až 0,5krát pomaleji než zpětný pohyb výtlačné tyče při jejím vytahování z koksovací komory. Vynález je určen pro sypné i pěchované provozy hutních a důlních...

Těsnící rám pecních dveří koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 225584

Dátum: 30.09.1985

Autori: Pietraszek Leon, Burda Karel

Značky: pecních, koksovací, komory, těsnicí, dveří

Zhrnutie / Anotácia:

Těsnící rám pecních dveří koksovací komory, vyznačený tím, že je tvořen ocelovým profilem (1) průřezu Z, který je svou opěrnou přírubou (4) ukončenou lemem (2) uložen na osazení (12) rámu (13) pecních dveří a hranou své těsnící příruby (3) je opřen o dosedací plochu (14) ochranného pecního rámu (15), přičemž před ohybovou hranu těsnící příruby (3) je k horní ploše opěrné příruby (4) při pevněn svou stojinou (6) úhelník (5).

Těsnicí lišta pecních dveří koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 225583

Dátum: 30.09.1985

Autori: Kotulan Zdeněk, Srovnal Jiří

Značky: lišta, koksovací, dveří, těsnicí, pecních, komory

Zhrnutie / Anotácia:

Těsnicí lišta pecních dveří koksovací komory dosedající svým břitem na osazení pecního rámu, vyznačená tím, že úkosová plocha (5) břitu (4) těsnicí lišty (3) je orientována na stranu držáku (6) vyzdívky pecních dveří a vrcholový úhel břitu (4) je roven 40 až 82°.

Zařízení pro manipulaci s dvířky srovnávacího otvoru dveří komory koksovací baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 225749

Dátum: 15.09.1985

Autor: Vašíček Dušan

Značky: otvorů, komory, dveří, baterie, koksovací, zařízení, dvířky, srovnávacího, manipulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro manipulaci s dvířky srovnávacího otvoru dveří komory koksovací baterie, vyznačené tím, že sestává z nosníku (1), hydraulickým válcem přestavitelně ve vodorovné rovině uloženého v nosiči (2), upraveného po straně srovnávací tyče (11), kde ke konci nosní ku (1) přivráceném ke dveřím komory koksovací baterie, je svislým čepem (4) otočné o 90° připevněna snímací hlava dvířek, sestávající z tělesa (5), ve kterém je suvně ve svislé...

Dveře koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 239250

Dátum: 15.05.1985

Autori: Bartušek Tomáš, Vanik Vladimír, Mandík Lumír, Eurda Ludvík

MPK: C10B 25/06

Značky: dveře, komory, koksovací

Text:

...nedostatky odstraňují dveře koksovací komory podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že k těleeu dveří je nestavitelně uchycená těsnící kovová lišta, na kterou je upevněna pružná těsníoí botka s opředením z drátěného pletiva a krytem, která dosedá na zárubeň, přičemž k těsnící kovové liště je připevněns konzolka, kterou-prochází dotlačovací nsrážks. Dveře koksovací komory podle vynálezu zabraujíVőníkání surového koksárenského plynu a...

Dveře koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 239249

Dátum: 15.05.1985

Autori: Varga Ivan, Kmetty Gejza, Polák Jozef

MPK: C10B 25/06

Značky: koksovací, komory, dveře

Text:

...surového koksárenského plynu,a tím zlepšují pracovní a životní prostředí. Dále zabraňují deformacím hlavy Koksovací pece, čímž snižují nutnost údržbářských zásahů, zlepšují jakoli koksárenského plynu a koksuía tím zvyšují životnost koksárenské baterie.Vynález e jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladů jeho provedení podle přiložených výkresů, kde obr. l znázorňujev nárysném řezu první provedení, obr, 2 druhé provedení a obr. 3...

Uzávěr koksovací pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 239248

Dátum: 15.05.1985

Autori: Šnupárek Vladislav, Flieger Miroslav, Krajíeek Alois

MPK: C10B 25/06

Značky: uzáver, koksovací

Text:

...p 1 ynu,a tím zlepšuje pracovní a životní prostředí. Dále zabraňuje deformacím hlavy koksovací pece, čímž snižuje nutnost údržbářských zásahů. Zlepšuje jakost koksárenského plynu a koksu,a tím zvyšuje životnost koksárenské baterie.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladů jeho provedení podle přiložených výkresů, kde obr. 1 značí nárys A a obr. 2 v řezu bokorys prvního provedení uzávěru koksovací pece podle vynálezu, obr. 5...

Kombinovaná vodní tryska pro bezdýmé obsazování koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 214357

Dátum: 01.06.1984

Autori: Kosek Jiří, Reindl Kamil, Pietraszek Leon

Značky: obsazování, komory, bezdýmé, vodní, koksovací, tryska, kombinovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinovaná vodní tryska pro bezdýmé obsazování koksovací komory koksárenské baterie, tvořená vodní tryskou pro chlazení plynu, sestávající z nízkotlakého přívodního potrubí tangenciálně zaústěného do vířivé komůrky, opatřené ve své horní části válcovou vysokotlakou komorou, do níž je zaústěno vysokotlaké přívodní vodní potrubí a v jejíž spodní části je neotočné uložena vířivá vložka, vyznačující se tím, že vířivá vložka /10/ je těleso...