Patenty so značkou «koksárenskej»

Spôsob znižovania obsahu oxidov dusíka v odpadovom plyne koksárenskej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15607

Dátum: 26.10.2010

Autori: Krebber Frank, Huhn Friedrich, Brix Jörg

MPK: B01D 53/56, B01D 53/86, C10B 21/10...

Značky: znižovania, spôsob, koksárenskej, dusíka, obsahu, plyne, oxidov, odpadovom

Text:

...vždy na koksovej strane karbonizačnej komory, vrstvy regenerátora s upchávkovým materiálom,ktorý je vrozmedzí teplôt medzi 200 °C a 500 °C účinný ako katalyzátor pre selektivnu redukciu oxidov dusíka. Katalyticky účinné vrstvy regenerátora koncových komôr regenerátora sa aplikujú výhodne vo forme výmenných kaziet.0011 Spôsob podľa vynálezu je možné použiť v koksárenských peciach, ktoré sú koncipované ako tak zvané spodné horáky, i v...

Zariadenie na reguláciu tlaku plynu v koksovacej komore koksárenskej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 287340

Dátum: 16.06.2010

Autori: Krebber Frank, Stier Manfred, Dobert Helmut

MPK: C10B 27/00

Značky: komoře, koksárenskej, reguláciu, tlaku, zariadenie, koksovacej, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na reguláciu tlaku plynu v koksovacej komore koksárenskej pece je vyrobené s ponornou miskou (4), do ktorej sa privádza voda, a s ponornou rúrkou (6), ktorá je spojená s plynovým priestorom koksovacej komory (1) a končí v ponornej miske (4). Ponorná miska (4) má prepad (8) a uzatvárateľný odtok (9). Ponorná rúrka (6) je vytvorená s koncovou časťou (10), ktorej voľný prierez na výstup plynu je závislý od hladiny (11) kvapaliny v...

Spôsob prevádzky koksovacej batérie koksárenskej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 286544

Dátum: 19.11.2008

Autori: Dobert Helmut, Krebber Frank, Kochanski Ulrich, Schumacher Ralf

MPK: C10B 27/00

Značky: koksovacej, spôsob, prevádzky, koksárenskej, baterie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prevádzky koksovacej batérie koksárenskej pece s väčším počtom rovnakých koksovacích komôr (1), s predlohou (2) surového plynu a so škrtiacim zariadením usporiadaným v predlohe (2) surového plynu na individuálnu reguláciu tlaku plynu v koksovacích komorách (1), v ktorom sa použijú škrtiace zariadenia, ktoré majú prepad zvisle prestaviteľný servopohonom na reguláciu hladiny kvapaliny v ponornej miske (4) koksovacej komory (1),...

Zariadenie na plnenie komôr koksárenskej batérie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4256

Dátum: 08.09.2005

Autori: Havrland Miroslav, Fojtík Jan

MPK: B65G 69/18, C10B 31/02

Značky: zariadenie, plnenie, baterie, komor, koksárenskej

Text:

...zošikmenou plochou. Tlačný krúžok je spojený s výkyvnou objímkou, ktorá je prepojená s elektrickým, prípadne hydraulickým alebo pneumatickým pohonom zdvíhacieho zariadenia prostredníctvom kĺbových tyčí a zdvíhacieho rámu. Dolný koniec spodného dielu má tvar lievika a je vybavený vonkajšou tesniacou plochou tvaru guľového výseku otočenou smerom dolu, ktorá dosadá v pracovnej polohe na zošikmený povrch voľného tesniaceho krúžku,ktorý je...

Dvere koksárenskej pece s membránou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9293

Dátum: 26.11.2002

Autori: Giertz Hans-josef, Liesewitz Franz, George Jürgen, Cyris Friedrich Wilhelm, Schröder Horst, Ruthemann Klaus-dieter

MPK: C10B 25/16

Značky: koksárenskej, membránou, dveře

Text:

...bode uvedený do približne rovnakého pritlaku vonkajších tesniacichdvernýeh lišt plynového kanálu.Vďaka ľlexibilite membrány je možné Ltsktltočňovut veľké vychýlenie7. polohy na najmenšom priestore. Na základe tejto vlastnosti jemožné stávajúce dvere koksárenskej pece (ktoré majú v oblasti tesnenia veľmi úzke priestorové pomery) dodatočne vybaviť zapoužitia existujúcich možnosťou upevnenia.Uskutočnenie membrány v kombinácii s pružiacim prvkom...

Spôsob a zariadenie na zavážanie koksárenských pecí koksárenskej batérie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 257

Dátum: 13.09.2002

Autori: Knoch Ralf, Schücker Franz-josef

MPK: C10B 31/04, F27D 3/06

Značky: koksárenskej, zavážanie, spôsob, koksárenských, zariadenie, baterie, pecí

Text:

...opatrenia musia byť podľa potreby opakované V časovýchúsekoch podľa stavu koksárenskej batérie.Úlohou Vynálezu je vytvoriť spôsob zavážania koksárenských pecí koksárenskej batérie tak, aby bez prevádzkových zmien na konksárenskej batérii bolo náležitéplnenie koksárenských pecí zaistené aj vtedy, keď rámyplniacich otvorov majú v pozdĺžnom a priečnom smere (X, Y) viac alebo menej veľké polohové odchýlky od vopredTáto úloha je pri v úvode...

Zariadenie na utesnenie dverí koksárenskej komory

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1103

Dátum: 06.03.1996

Autori: Sikora Petr, Blažek Vratislav, Bobrzik Werner

MPK: C10B 25/16

Značky: komory, zariadenie, dveří, utesnenie, koksárenskej

Text:

...nulový a V strede zvislých časti je odklon maximálny, pričom maximálna hodnota odklonu hranyod stredu dverového krídla je v rozsahu od 2 do 20 °.Ďalšie výhodné vyhotovenie zariadenia spočíva v tom, že v spodnej a hornej časti je dverové teleso opatrené pružnými prostriedkami, ktoré sú upevnené k dverovému telesu a dotláčajúPrednostne pružný prostriedok pozostáva z nastavovacej skrutky, ktorá je otočne upevnená V krycom puzdre a opiera sa...

Spôsob regulácie tlaku plynu v komore koksárenskej pece a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280444

Dátum: 11.07.1995

Autori: Eisenhut Werner, Huhn Friedrich, Giertz Hans-josef, Hammermann Hans Jürgen

MPK: C10B 27/06

Značky: tohto, koksárenskej, plynů, komoře, regulácie, tlaku, vykonávanie, spôsobu, spôsob, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regulácie tlaku plynu v komore koksárenskej pece, pri ktorom sa podľa priebehu tlaku pri vytváraní plynu z uhlia určeného na karbonizáciu ovládajú škrtiace zariadenia vo forme výkyvných miskovitých uzatváracích klapiek, umiestnených v kolenách stúpadiel, sa vykonáva tak, že škrtenie v každej jednotlivej peci sa vykonáva s regulovateľnou výškou hladiny vody v závislosti od skutočných tlakových pomerov v komore koksárenskej pece tak, že...

Spôsob zasypávania obsadzovanej koksárenskej komory uhoľnou vsádzkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278220

Dátum: 18.03.1992

Autori: Šadlák Oliver, Šadlák Jozef

MPK: C10B 37/02, C10B 37/04

Značky: koksárenskej, komory, obsadzovanej, uhoľnou, vsádzkou, spôsob, zasypávania

Zhrnutie / Anotácia:

Účinkom minimálne jedného vibrátora pôsobiaceho na stenu výsypného potrubia sa uhlie napadané zo zásobníka do výstupného potrubia pri uzavretom rýchlouzávere dna zahusťuje, postupne výsypné potrubie zapĺňa a otvorením rýchlouzáveru sa v zahustenej forme vypúšťa do obsadzovanej komory.

Zariadenie na pulzové zasypávanie obsadzovanej koksárenskej komory uhoľnou vsádzkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278113

Dátum: 18.03.1992

Autori: Šadlák Oliver, Šadlák Jozef

MPK: C10B 37/02, C10B 37/04

Značky: koksárenskej, obsadzovanej, zasypávanie, vsádzkou, komory, uhoľnou, zariadenie, pulzové

Zhrnutie / Anotácia:

Výsypné potrubie (1) je spojené pomocou spojovacích prvkov (7), pružného tesnenia (5) a príruby (4) s odmerným zásobníkom (6) a pomocou posuvnej manžety (10) s otvorom koksárenskej komory (11). Na výsypnom potrubí (1) je umiestnený vibračný prvok (8) pričom rýchlouzáver (2) výsypného potrubia (1) osadený v nosnom čape (3) je ovládaný ramenami (9).