Patenty so značkou «kódu»

Validačný skener parkovacích lístkov s využitím validačného kódu na rube lístka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6176

Dátum: 03.07.2012

Autori: Pavlík Eduard, Podhorany Radoslav, Demočko Daniel

MPK: G07B 11/00, G06K 7/14

Značky: kódu, využitím, lístka, skener, lístkov, parkovacích, validačný, validačného

Text:

...vodiča (zasunutie lístka do platobnej stanice či výjazdového terminálu).Súčasné validačné skenery používajú motorový posun, aby sa pod čítacíe miesto dostal postupne čiarový kód identíñkujúci parkovací lístok a čiarový kód identifikujúci validácíu. Nevýhodami tejto techniky sú nie práve najnižšia cena a ľahká falzifikovateľnosť doplnkového kódu, lebo je nemenný.Nevýhody doterajšieho stavu do značnej miery odstraňuje navrhovaný Validačný...

Spôsob poskytovania informácií používateľovi z kapsuly na prípravu nápoja použitím kódu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16179

Dátum: 12.01.2011

Autori: Rognon Vincent, Epars Yann, Denisart Jean-luc

MPK: G06K 19/06, B65D 85/804, A47J 31/36...

Značky: informácií, přípravu, poskytovania, kódu, nápoja, spôsob, použitím, kapsuly, používateľovi

Text:

...toho, že konfigurácia povrchu kapsuly je správna, aby ju snímač mohol správne zaznamenal a prečítať.0015 Predkladaný vynález zmenšuje problémy systému doterajšieho stavu techniky poskytnutím jednoduchého, spoľahlivého a úsporného riešenia na identifíkovanie kapsuly, komunikačných informácií a nastavenie parametrov, ktoré sa môže zrealizovať aj v inom zariadení na prípravu nápojov, zahrnutého vo veľmi výkonnom automatizovanom zariadení, v...

Spôsob a systém zadávania PIN kódu pri bezhotovostných platbách, nosič PIN kódu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19056

Dátum: 08.07.2010

Autori: Masaryk Michal, Florek Miroslav, Hubinák Emil

MPK: G06Q 20/34, G07F 7/10, G06Q 20/32...

Značky: zadávania, bezhotovostných, nosič, platbách, systém, spôsob, kódu

Text:

...a identifikátorom je rádiová.Podstatnou črtou predloženého vynálezu je, že identifikátor sa energeticky bezkontaktne napája elektromagnetickým poľom platobného terminálu, kedy sa V identifikátore využíva priama a/alebo počas priblíženia akumulovaná energia elektromagnetického poľa platobného terminálu, k prijatému identiñkačnému súboru sa V procesore identifikátora priradí PIN kód. Výsledný súbor sa elektronicky podpíše pomocou...

Dvojrozmerný kód, spôsob jeho dekódovania a tlačová publikácia na použitie dvojrozmerného kódu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11522

Dátum: 17.10.2007

Autori: Li Zhengfang, Zhang Wei, Gu Guangyi, Lv Yingfeng

MPK: G06K 19/06, G06K 9/18

Značky: spôsob, dvojrozmerného, kód, dvojrozmerný, použitie, dekódovania, kódu, tlačová, publikácia

Text:

...(3,9), (4,9), (5,9), (6,9) jednotkové súradnice dvanástej skupiny zahŕňajú (7,7), (8,7), (9,7), (7,8), (8,8), (9,8), (7,9),(8,9).0007 Po druhé tento vynález poskytuje tlačovú publikáciu využívajúcu uvedený dvojrozmemý kód, vyznačujúcu sa tým, že uvedená publikácia je vytlačená snormálnymi slovami a obrázkami a s dvojrozmemým kódom rozpoznatelným pomocou zariadenia.0008 Uvedené kódové symboly nemožno vidieť očami vnormálnom prostredí na...

Zabránenie šíreniu nežiadúceho kódu a údajov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15182

Dátum: 09.06.2006

Autor: Scales Nicholas John

MPK: G06F 21/56

Značky: zabránenie, šíreniu, nežiaducého, kódu, údajov

Text:

...zodpovedal kódu z prijatého súboru.0016 Časť predmetného vynálezu môže vychádzať znovej aplikácie niektorých dlhodobo poznaných skutočností o počítačových súboroch. Veľká väčšina súborov, ktoré sa vdnešnej dobe importujú do počítača, majú formu štandardizovaných formátov súborov. Vlastnícke programy vytvárajú svoje vlastné formáty súborov (a údaje, ktoré majú dané programy používať,musia byť v súlade s týmito formátmí), no existuje...

Spôsob prekrytia tlačeného kódu a potlačou zakódovaný nosič

Načítavanie...

Číslo patentu: 283808

Dátum: 12.01.2004

Autori: Petrášová Amália, Malík Miroslav

MPK: B42D 15/10, G06K 19/18, G06K 19/10...

Značky: zakódovaný, spôsob, prekrytia, tlačeného, nosič, potlačou, kódu

Zhrnutie / Anotácia:

Na jednofarebnom alebo viacfarebnom povrchu nosiča sa vytvorí buď najprv potlač kódu, potom plocha okolia vytvorenej potlače kódu sa prekryje vyrovnávacou vrstvou predstavujúcou negatív potlače kódu v odlišnej farbe od potlače kódu alebo vo farbe povrchu nosiča. Alebo na povrchu nosiča sa súčasne vytvorí potlač kódu s vyrovnávacou vrstvou predstavujúcou negatív potlače kódu, navzájom odlíšené odtieňom farby potlače kódu. Napokon sa potlač kódu...

Spôsob a systém na zlepšenie merania čiarového kódu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 399

Dátum: 03.05.2003

Autori: Sweeney Walter, Bian Long Xiang

MPK: G06K 7/10, G06K 9/20

Značky: zlepšenie, merania, čiarového, kódu, spôsob, systém

Text:

...ako funkcie uhla skenovacej dráhy a orientácie čiarového kódu na vyrovnanie dĺžok, meraných v obrazových bodoch, hoci majú rôzne skutočné dĺžky v dôsledku rozdielov v uhloch skenovacích dráh.Vo výhodnom uskutočnení vynález zahmuje prostriedky na určenie prvého skenovacieho uhla medzi orientáciou čiarového kódu a smerom skenovanía pozdĺž prvej skenovacej dráhy cez čiarový kód. Je vytvorený vopred určený merací štandard. Sú vytvorené...

Fotoelektrický převodník úhlových kódů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269705

Dátum: 14.05.1990

Autori: Mitkov Nikolov, Nikolov Ivanov, Pentschev Penev

MPK: H03K 19/14

Značky: fotoelektrický, kódu, úhlových, převodník

Text:

...prvku lg e je připojen k dslšímu vstupu prvního součinového logického prvku li. Třetí vstup § 1 logické jednotky lg je spojen s dalším vstupem druhého součinového logickáho prvku lg s s jedním ze vstupů třetího součinového logickěho prvku ll, jehož druhý vstup je spojen s výstupom prvního invertoru lg. Výstupy tří součinových logických prvků li, lg e ll jsou připojeny ke vetupům logickěho obvodu NEBO lg, jehož výstup je výstup logické jednotky...

Zapojení pro převod relativního dvojimpulzního kódu na kód bez návratu k nule

Načítavanie...

Číslo patentu: 267525

Dátum: 12.02.1990

Autor: Vízek Petr

MPK: H03M 5/04

Značky: návratu, dvojimpulzního, kódu, relativního, zapojení, převod

Text:

...obvodu v íntervalu /0,5 T 1 Tl.Príklad zapojení pro převod relatívního dvojínpulsního kódu na kőd bez návratu k nule je uveden na obr 1. Na obr. 2 jsou uvedeny časové průběhy sígnálů v charakterístíckých bodech za pojení.Na vstupní svorku K je prípojen vstup 2 hredla 5 typu Ex-OR. Vstupní svorka 5 je prípojona dále na vstup Q prvního klopneho obvodu gl typu D. výstup hradla 5 je přípojen na vstup 1 g spouštění nonostabílního obvodu u a dále...

Zapojení pro násobení binárního kódu celého čísla binárním kódem podílu dvou celých čísel

Načítavanie...

Číslo patentu: 264667

Dátum: 14.08.1989

Autor: Bakoš Pavel

MPK: H03M 13/00

Značky: binárním, celých, čísel, násobení, podílu, kódu, celého, kódem, binárního, čísla, zapojení

Text:

...připojen zdroj kódu celé- .ho čísla násobence. Datový výstup zpětného čítače je připojen na vstup dekodéru nulového stavu, jehož výstup je připojen na vstup správnosti kódu zobrazovače binární informace. Na datový vstup zobrazovače binární informace je připojen výstup přímého čítače, na jehož vstup je připojen výstup druhého proměnného děličeVýhoda zapojení podle vynálezu spočíva v univcrzálnosti, která umožňuje změnu číselné hodnoty...

Zapojení pro převod signálů jednofrekvenčního laserového interferometru do binárního kódu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261008

Dátum: 12.01.1989

Autor: Hapla Miroslav

MPK: G01B 9/02

Značky: jednofrekvenčního, signálu, zapojení, převod, laserového, binárního, kódu, interferometru

Text:

...dosahovat vysoké rychlosti měření při současně velké rozlišovací schopnosti a dále, že správna informace na nejnižšich bitech se po náhodné poruše automaticky obnoví. Způsob zpracování, vzhledem k nižším frekvencím a informační redundaci, rovněž snižuje pravděpodobnost výskytu chyb na vyšších bitech.Na obrázku 1 jsou znázorněny interferenční signály a jedna z možností jejich vyjádření v binárním kódu v rozsahu jedné periody, na obrázku 2 je...

Zapojení kodéru cyklického kódu k elektronice řízení elektronového svazku elektronově optického přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260079

Dátum: 15.11.1988

Autori: Poneš Josef, Jurdová Anna, Kreslík František

MPK: H01J 37/30

Značky: kódu, optického, kodéru, elektronově, elektronice, zapojení, elektronového, cyklického, prístroje, řízení, svazků

Text:

...sběrnici l rozměru elektronového svazku tvoří vstup bloku g rozměru svazku se třetí výstupní sběrnicí spojenou s D/A převodníkem v elektronické soustavě 1 optického přístroje. Sběrnice 1 hodnoty expozice tvoří vstup bloku 5 hodnoty osvitu se čtvrtou výstupní sběrnicí ggg spojenou s DŽA převodníkem v elektronické soustavě 1 optického přístroje. Dále pakje provedeno paralelní spojení s adresní sběrnící jgg a s datovou sběrnicí łgg bloku l...

Zapojení pro generaci zapisovaného signálu v kódu MFM

Načítavanie...

Číslo patentu: 259766

Dátum: 15.11.1988

Autori: Loutocký Dušan, Smíšek Jan, Kubín Pavel

MPK: G06F 13/00

Značky: zapojení, generaci, zapisovaného, signálu, kódu

Text:

...je připojen první vstup § 1 druhého součinu součtově-souči nového obvodu 5, přičemž přívod Qg.posouvecího bitového signálu je připojen k hodinovému vstupu lg prvního posuvného registru a ke vstupu 3 invertoru 1, jehož výstup ąg je připojen k hodinovému vstupu gg druhého posuvného registru g a k samoststnému vstupu 11 dekodérui, jehož třetí výstup gs je připojen k datové svorce 1 třetího klopného obvodu 1, k němuž je připojen první vstup...

Zapojení pro kontrolu činnosti generátoru opravného kódu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259765

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kubín Pavel, Adam Tomáš, Loutocký Dušan

MPK: G06F 11/09, G06F 13/00

Značky: kontrolu, činnosti, kódu, zapojení, generátoru, opravného

Text:

...1 opravného kődu čtené informace, jehož skupina výstupů 11 je připojena k dekodéru 3, jehož výstup 5 je připojen k datovému vstupuäłrvního klopnéhoobvodu 2 á kdatovému vstupu Q druhé~ ho klopného obvodu§, k jehož hodinové svorce gg je připojen pří vodQ 1 signálu konce čtení, přičemž přívod QQ signálu konce zápi-su je připojen k hodinové svorce gg prvního klopného obvodu 2,jehož výstup 21 signálu poruchy generátorů opravného kodu...

Zapojenie obvodu pre samočinnú kontrolu kódu 1 z 10

Načítavanie...

Číslo patentu: 259276

Dátum: 17.10.1988

Autor: Hronec Rudolf

MPK: H03M 7/22

Značky: zapojenie, obvodů, kontrolu, samočinnú, kódu

Text:

...vstupy a jeden výstup. Šiesty a siedmy súčtový logicky člen 31 a 32 má päť vstupov a jeden výstup. Prvý až desiaty súčlnový logický člen 21 až 30 .má dva vstupy a jedenvýstup. Vstupy prvého súčtnového logíckéhio člena 11 sú jvripojcné na prvú, druhú, šiestu a deviatu vstupnú svorku 1, 2, ti a B, jeho výstup je jnripojený na vstup prvého, piateho, šiesteho a deviateho súčinového logického člena 21, 25, 23 a 29. Vstupy druhého súčtovéhio...

Zapojení na vytváření cyklického zabezpečovacího kódu ze šestnáctibitových slov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258994

Dátum: 16.09.1988

Autori: Vlašín Jaromír, Bureš Jaroslav, Kaška Zdeněk

MPK: G06F 11/00, G06F 11/08

Značky: zabezpečovacího, cyklického, vytváření, kódu, šestnáctibitových, zapojení

Text:

...Druhá skupina výstupů ggg obvodu ggmg součtu modulo 2 pro bit O až 15258 994 je připojena na první skupinu vstupu gl druhého posuvného re 7 gistru B, jehož první skupina výstupů 031 pro bit O až 15 jepřipojena na druhou skupinu vstupu gg obvodu OSM 2 součtu modulo 2 pro bit O až 15. Druhá skupina výstupů ggg druhého posuvného regístru,g pro bit O až 15 tvoří současně skupinu výstupů gg zapojení pro bit 9 až 15 cyklického zabezpečovacího...

Samotestovatelný logický obvod pre kontrolu kódu 1 z 24

Načítavanie...

Číslo patentu: 244551

Dátum: 15.01.1988

Autor: Karásek Richard

MPK: H03K 19/00

Značky: kódu, obvod, logický, kontrolu, samotestovateĺný

Text:

...osemnásty člen logického súčtu 47 je spojený s druhým členom logického súčinu 52 a so šiestym členom logického súčlnu 55, ďalej devätnásty člen logického súčtu 48 je spojený s tretím členom logickêho súčinu 53 a so siedmym členom logického súčinu 57, ďalej dvadsiaty člen logického súčtu 49 je spojený so štvrtým členom logického süčinu 5-4 a s ôsmym členom logického súčinu 58, pričom prvý člen logického süčinu 51, druhý člen logického súčinu...

Zapojení pro transformaci kódu alfanumerické klávesnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 236302

Dátum: 01.01.1988

Autor: Kaška Zdeněk

MPK: H03K 13/24

Značky: transformaci, klávesnice, alfanumerické, kódu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je umožnit použití alfanumerického displeje SM 7202 a jeho klávesnice pro zařízeni, která nemají malé znaky abecedy, a sice jednoduchým zapojením, jež při stálém zapojení lze vyřadit z provozu pouhým přepnutím spínačů. Uvedeného cíle se dosáhne zapojením s logickými obvody, kde displej SM 7202 provádí kódové kombinace malých znaků na kódové kombinace velkých znaků, s výjimkou kódové kombinace klávesy DEL, která je ponechána v...

Zapojení pro vyhodnocení kódu tlačítka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243533

Dátum: 15.12.1987

Autor: Šlingr Jaroslav

MPK: G06F 3/02

Značky: tlačítka, vyhodnocení, zapojení, kódu

Text:

...§ 43 bloku á vyhodnocení a na jeho druhý vstup 35 je připojen prvý Výstuplł generâtoru 1, druhý výstup 5 §čítače 3 sloupců je spojen se vstupem 343 čítače ł řad, zatímco první výstup §g registru §je spcjen s druhým vstupem § 45 bloku g vyhodnocení. druhý výstup §i registru g s třetím vstupem § 45 bloku§ výhodnocení, jehož prvý výstup §Lł je spojen se vstupem Zàł generátoru 1. třetí výstup áàâ se vstupem êàš bloku převzetí kődu a prvý...

Samotestovateľný logický obvod pre kontrolu kódu 1 z 8

Načítavanie...

Číslo patentu: 245892

Dátum: 15.12.1987

Autor: Bartošek Vít

MPK: H03M 13/00

Značky: kontrolu, logický, obvod, kódu, samotestovateĺný

Text:

...jeho výstup je pripojený na vstup člena. logického súčinu 34. D 0 logickej úrovne č. ll patria členy logické-ho súčtu 21, 22, 23, 24,25. Vstupy člena logickéhnl súčtu 21 sú pripojené na vstupné svorky 1 a 8 a na výstup člena logického súčtu 11. Výstup má pripojený na vstup člena logického súčinu 31 a 34. Vstupy člena logického súčtu 22 sú.pripojené na vstupnú svorku 5 a na výstup člena logickěho súčtu 13. jeho výstup je pripojený na vstup...

Samotestovateľný logický obvod pre kontrolu kódu 1 z 1, 2

Načítavanie...

Číslo patentu: 245891

Dátum: 15.12.1987

Autor: Eerná Jitka

MPK: H03M 13/00

Značky: samotestovateĺný, obvod, kontrolu, logický, kódu

Text:

...2 a 24.Vstupy člena luogického súčtu 13 s.ú pripojené na vstuptné svorky 3, 6, 7, 1 D a jeho výstup je pripojený na vstup člena logického súčtu 23 a 25. Do, logickej úrovn-e č. lt patria členy logického súčtu 2-1. až 26. Vstupy člena IDŠIÍGKŠĚÍI) súčtu 21 sú pripojené.na vstupnú svorku. 1, 10 a na výstup člena l-ogiekéh-o. súčtu 12, Výstup je pripojený» .imagvstupy člena logického süčinu 31 a 3,5., Vstup-y člena. Logickélzto súčtu 22 sú...

Dvoučinný dekodér unipoiaritního kódu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243266

Dátum: 15.11.1987

Autor: Reissig Ivo

MPK: B61L 3/20

Značky: unipoiaritního, dekóder, dvoučinný, kódu

Text:

...jednočinně, čímž se opět sníží úroveň přenášeného signálu, takže i tato porucha je převedena bezpečnějším směrem. Obdobne je převedena bezpečnějším směrem destrukce spínacího prvku a pomocné diody, jejichž destrukce vedou bud na jednočinný způsob činnosti, nebo ke snížení úrovně přenášeného signálu při dvojčinné způsobu činnosti dekodéru.Na výkresu je uveden princip zapojení dvoučinného dekodéru unipolaritnílío kódu.Na výkresu je zdroj...

Snímač znaků čárového kódu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245625

Dátum: 15.10.1987

Autori: Odehnal Ervín, Krásenský Pavel, Hanák Vítizslav

MPK: G02F 1/135, G06K 7/10, G0B6 26/...

Značky: kódu, znaků, snímač, čárového

Text:

...vlákno může být pŕipojeno nerozebiratelnou nebo rozebiratelnou optickou spojkou.Tím se dosáhne rovncměrného osvětlení bezprostredne snímaného místa a tím 1 vysokého rozlišení pri velmi malém parazitním signálu pozadí, to jest šumu. To je umožněno pomocí vedení optického záření ke snímanému místu tímtéž vláknem, které slouží současně 1 k vedení odraženého světla směrem k detektoru.Zároveň se proti provedení s vedením osvětlovacího a...

Zapojenie prevodníku digitálneho kódu na šírkovo impulzne modulovaný signál

Načítavanie...

Číslo patentu: 238343

Dátum: 01.10.1987

Autori: Lichtenberg Ladislav, Halmo Stanislav

MPK: H03K 7/08

Značky: šírkovo, kódu, impulzné, převodníku, modulovaný, digitálneho, zapojenie, signál

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru elektronických obvodov. Predmet vynálezu rieši technický problém prevodu elektrického signálu v digitálnom kóde na šírkovo impulzne modulovaný signál. Podstatou zapojenia je že na vstupy strádača je privedený digitálny kód, výstupy sú vedené na vstupy predvoľby prvého počítadla a jeho výstup prenosu na prvý vstup klopného obvodu. Výstup generátora je vedený na vstupy počítania prvého a druhého počítadla. Výstup vyššieho...

Orážací mechanizmus tlačiarne čiarového kódu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241596

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kirchknopf László

MPK: B07C 3/18

Značky: tlačiarne, mechanizmus, čiarového, orážací, kódu

Text:

...energiu oV ďalšom je vynález podrobnejšie vysvetle.ný na príklade prevedenia v spojeni s výIkresovou častou.Na pripojených výkresoch je na obr. 1 schematicky znázornená usporiadanie podľa vynálezu, .na obr. 2 j-e znázornený detail lamiel, (ktorými je vvybavelný oráža-cí valec a obr. 3 znázorňuje detail boikorysného pohladu na usporiadanie .podľa vynálezu z pohladu A, vyznačenom na obr. 1. , Usporiadanie oräžuacieiho mechanizmu plo...

Generátor cyklických kódů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243447

Dátum: 14.08.1987

Autori: Barr Kenneth James, Mccullough John Groome, Johnson Michael Ross, Melwin Lawrence Sherman

MPK: G08C 19/16

Značky: cyklických, generátor, kódu

Text:

...vstupu a s posouvasýoh na Joho síríovou výstupní svorka z hodinový íspulsy přtvddlúní na John opnohsvontsslní svorbu n.Vstupní dskoddr 1 sd vnítdní sopodoní tskovs, so podla kolbínscs sadsnd no ono vstupní svorky u, n. jj, vsuíkl no ono první výstupní svoroo n aktivní .um k sdpísu dot s nssnosornloýoh chovania-tých vývodd do roustru 1 dot, oby no .jeho druhł výstupní svoros 11 vznikl aktivní styl. k sdplsu řídícího slovo s nosdsornlnvch...

Generátor n-bitového pseudonáhodného kódu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238951

Dátum: 01.07.1987

Autor: Hurych Pavel

MPK: H03K 19/00

Značky: generátor, n-bitového, kódu, pseudonáhodného

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká oboru generování logických signálů s možností nastavení pravděpodobnosti pseudonáhodného signálu. Předmět vynálezu řeší problém snížení součástkové náročnosti pro generátory n-bitového slova. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v časově multiplexním režimu je pseudonáhodný signál generátoru po předem určené modifikaci zapisován postupně do n-bitového registru a tím je vytvořen požadovaný signál. Vynálezu lze využít při konstrukci...

Zapojení pro vytváření a vysílání složeného kódu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249552

Dátum: 15.04.1987

Autor: Bradáč Zdeněk

MPK: H04J 3/00

Značky: kódu, vysílání, zapojení, složeného, vytváření

Text:

...ústředen, bezpečnostních ústředen a další zvětšení počtu přenášených informací na stávajících okruzích, využívající časový neb úrovňový kód bez nároku na zvětšení počtu spojů.Vynález je blíže vysvětlen na příkladu provedení dle připojených výkresů, kde obr. 1 značí schéma zapojení pro vytvoření a vysílání složeného kódu, obr. 2, 3, 4 vytvoření složeného kódu z úrovňového a časového kódu.Na vysílací straně je upraven zdroj l kmitočtu, na...

Zapojení pro příjem složeného kódu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249551

Dátum: 15.04.1987

Autor: Bradáč Zdeněk

MPK: H04J 3/00

Značky: zapojení, příjem, složeného, kódu

Text:

...první blokovací člen g, na jehož výstup je připojeno druhé úrovnové hradlo Ž,které obsahuje paralelné připojený usměrňovač, na jehož výstup- 3 249 551 je připojen druhý obvod Q pro vyhodnocení úrovňového kódu. Na výstup druhého úrovňového hradla g je připojendmhý útlumový člen ll, jehož výstup je připojen na první obvod łQ pro vyhodnocení časového kódu. Ne výstup pásmové propusti l je připojen druhý blokovací člen Q, na jehož výstup je...

Generátor kódu na princípe postupného sčítania binárnych bipolárnych prírastkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237105

Dátum: 15.03.1987

Autor: Roth Ján

MPK: H03K 13/01

Značky: prírastkov, bipolárnych, kódu, postupného, sčítania, generátor, princípe, binárnych

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka generátora vstupných kódov D/A prevodníka aproximovaných funkcií, prípadne kódov pre oznamovaciu techniku. Podstata spočíva v pripojení pamäte binárnych bipolárnych prírastkov kódu na vstupy jedného sčítanca sčítačky a na vstupy druhého sčítanca sú pripojené výstupy generátora cez dvojvstupové súčinové hradlá, pričom medzi výstupmi sčítačky a generátora je zapojený pamäťový register. Adresovanie pamäte prírastkov je z výstupov...

Zapojení přijímače multifrekvenčního kódu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248401

Dátum: 12.02.1987

Autori: Enoch Jiří, Carda Jindřich, Růžička Pavel

MPK: H03K 5/02

Značky: kódu, zapojení, prijímače, multifrekvenčního

Text:

...3 je epojen se vstupom já bloku impulzově řĺzených Páâmových prepustí 4, jehož skupinový výstup lg je spoJên S skupinovým vstupom lg bloku komparátorů 5. Výstup gg osci 248. 401 látoru 1 je spojen se vstupom gg generétoru frekvencí §. Skupinový výstup gj generátoru frekveneí Q je spojen se skupinovým vstupom ll bloku impulzově řízenýoh pásmovýoh prepustí A, Skus pinový výstup gg bloku komparátorů 5 je spojen se skupinovým vstupem g...

Zapojení pro převod nesymetrického vztažného biimpulsního kódu na kód bez návratu k nule

Načítavanie...

Číslo patentu: 236984

Dátum: 01.10.1986

Autori: Tauš Viktor, Průcha Josef

MPK: H03K 13/24

Značky: vztažného, kódu, nesymetrického, biimpulsního, převod, návratu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro převod nesymetrického vztažného biimpulsního kódu na kód bez návratu k nule - NRZ zejména ve vstupních obvodech zařízení s číslicovým přenosem informací. První monostabilní obvod (Ml) překlápí na kladné hrany vstupního signálu, druhý monostabilní obvod (M2) překlápí na záporné hrany vstupního signálu. Oba monostabilní obvody (M1, M2) mají časovou konstantu 0,75 taktovacího intervalu T. Výstupní signály z obou...

Zapojení převodníku linkového kódu optoelektronického přenosového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 230121

Dátum: 01.05.1986

Autori: Konopáč Vladimír, Zigmund Josef

MPK: H03K 13/24

Značky: přenosového, převodníku, optoelektronického, zapojení, kódu, linkového, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení převodníku linkového kódu optoelektronického přenosového systému, zejména kódu typu 1B2B, na kód HDB3 vyznačené tím, že k první vstupní svorce (1) je připojen vstup prvního klopného obvodu (K01) a vstup druhého klopného obvodu (K02), jehož přímý výstup je připojen k druhému vstupu druhého hradla (H2), k jehož prvnímu vstupu je připojen přímý výstup prvního klopného obvodu (K01), zatímco invertující výstup prvního klopného obvodu (K01)...

Zapojení převodníku kódu HDB3 na linkový kód optoelektronického přenosového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 230120

Dátum: 01.05.1986

Autori: Konopáč Vladimír, Zigmund Josef

MPK: H03K 13/24

Značky: kódu, systému, přenosového, linkový, optoelektronického, zapojení, převodníku

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení převodníku kódu HDB3 na linkový kód optoelektronického přenosového systému, zejména na kód typu 1B2B, vyznačené tím, že první vstupní svorka (1) je připojena na vstup prvního klopného obvodu (K01), jehož výstup je připojen na první vstup druhého hradla (H2) a první vstup třetího hradla (H3), zatímco druhá vstupní svorka (2) je připojena na vstup druhého klopného obvodu (K02), jehož výstup je připojen na druhý vstup druhého hradla (H2),...

Mechanický generátor kódu pro binární počítadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 229012

Dátum: 15.03.1986

Autor: Šimáně Čestmír

MPK: G06M 1/16

Značky: generátor, počitadla, mechanicky, binární, kódu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení konstrukce oproti skokovým redukčním systémům používaných v počítadlech obrátek u měřičů množství. Podle vynálezu sestává mechanický generátor kódu pro binární počítadla z rotoru, kódovacích elementů a přestavovacího zařízení. Rotor nese u kódovacích elementů z nichž každý se nachází buď ve stavu 0 nebo 1 a posloupnost stavů 0 a 1, snímaná v libovolné buňce pod obzorem, tvoří cyklickou kódovací posloupnost délky...

Zapojení programovatelného generátoru impulsního kódu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227211

Dátum: 15.11.1985

Autori: Barták Jiří, Kočí Jiří, Škrdlant Bohdan

Značky: kódu, zapojení, programovatelného, impulsního, generátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení programovatelného generátoru impulsního kódu, zejména povelového kódu pro řízení vysílačů hromadného dálkového ovládání v elektrizačních soustavách, opatřené selektorem vstupních dat a časovou základnou, řízenými řadičem a adresovým dekodérem, vyznačené tím, že na adresové výstupy (A0 až A8) časové základny (ČZ) jsou zapojeny jednak adresové vstupy (A0 až A3) multiplexorů (MPX1, MPX2, MPX3) startovacího impulsu, zabezpečovací mezery a...

Generátor kódu s kuličkovými kódovacími elementy pro binární počitadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 218038

Dátum: 15.02.1985

Autor: Šimáně Čestmír

Značky: kuličkovými, počitadla, elementy, generátor, binární, kódu, kódovacími

Zhrnutie / Anotácia:

Generátor kódu s kuličkovými kódovacími elementy pro binární počitadla s výstupem v binárních kódových kombinacích, sestávající z vnitřního a vnějšího statoru s čely, rotoru s unášečem a kuličkových kódovacích elementů, vyznačený tím, že vnější válcový povrch vnitřního statoru (1) a vnitřní válcový povrch vnějšího statoru (2) jsou opatřeny protichodými závitovými drážkami (8, 9) propojenými v čelech (4, 5) drážkami (15, 16) a rotor (3) je...

Zapojení vratného čítače pracujícího v Aikenově kódu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215519

Dátum: 15.10.1984

Autor: Holub Igor

Značky: čítače, pracujícího, vratného, kódu, aikenově, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vytvoření vratného čítače, jehož obsah lze jednoduše převést na dekadický komplement, dále zjednodušení obvodů a lepší eliminace negativního vlivu hazardních stavů na spolehlivost čítače. Zapojení vytvořené alespoň ze dvou čtyřvstupových negovaných součinových hradel a alespoň ze čtyř stupňů vratného čítače, přičemž každý stupeň obsahuje dva otevírací obvody, například invertory, dvě negovaná součinová hradla, jedno čtyřvstupové negované...