Patenty so značkou «kocka»

Kocka s dutinami na vytváranie zložitejších zostáv – hlavolamov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6049

Dátum: 02.03.2012

Autor: Eliáš Ondrej

MPK: A63F 9/12, A63F 9/00, A63H 33/08...

Značky: kocka, vytváranie, hlavolamov, zostáv, dutinami, zložitejších

Text:

...vytvorenú dutinu V tvare Štvorbokého kvádra alebo v tvare valca. Po zasunutí spojovacieho prvku v tvare štvorbokej rúrky alebo v tvare kruhovej rúrky do tejto dutiny je možne pripojiť ďalší konštrukčný prvok a tak vytvárať zložitejšie priestorové podzostavy. Vhodnou kombináciou týchto podzostáv je možné zložiť výsledný tvar hlavolamu - napr. kocku. Každý konštrukčný prvokje pripojiteľný zo šiestich strán.Prehľad obrázkov na...

Všesmerová spojovacia kocka stavebnicového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4269

Dátum: 06.10.2005

Autori: Bartoš Marián, Arnold Augustín

MPK: E04B 1/38

Značky: systému, stavebnicového, spojovacia, kocka, všesmerová

Text:

...obrázku 1 je znázomený portálový stavebnicový stožiar, V ktorom je použitá pôvodná spojovacia kocka. Podobne na obrázku 2 sú príklady riešenia jednodriekových stavebnicových stožiarov s pôvodnou spojovacou kockou,ktorá je samostatne znázomená na obrázku č. 3. Šípkami sú vyznačené možnosti pripojenia spojovacej kocky k základnému modulu stavebnicového systému.Obrázok 4 znázorňuje všesmerovú spojovaciu kocku stavebnicového systému,...

Stavebnicová kocka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1532

Dátum: 09.07.1997

Autor: Králik Peter

MPK: A63F 9/04, A63F 7/26, A63H 33/04...

Značky: kocka, stavebnicová

Text:

...Obr. 2 znázorňuje stavebnicovü kocku v čelnom pohľadea v reze. Na obr. 3 je symbolická zostava ôsmich stavebnicovýchkociek s vyznačením smerov pôsobenia sil.Príkladom uskutočnenia je stavebnicová kocka, ktorej zák ladná hmota je drevo. Do každej steny 1 stavebnicovej kocky sü pevne a rovnobežne vsadené tyčinky permanentných magnetov 2 tak, že susedný permanentný magnet 2 má navrch otočený nesühlasný pol, pričom dva permanetně magnety Ä...

Stavebnicová kocka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1298

Dátum: 04.12.1996

Autor: Králik Peter

MPK: A63F 7/26, A63F 9/04

Značky: stavebnicová, kocka

Text:

...na stavebnicovü kocku v kosouhlom premietaní. Obr. 2 predstavuje stavebnicovü kocku v čelnom pohľade a v reze. Na obr. 3 je symbolickê usporiadanie hlavolamu vytvorenêho z ôsmich stavebnicových kociek s vyznačením smerov pô sobenia síl.Príkladom uskutočnenia je stavebnicová kocka, ktorej základná hmota l je drevo. Do každej steny stavebnicovejkocky je pevne vsadený feromagnetický materiál 3 v podobe nízkeho valčeka. Feromagnetický materiál g...

Jednonosníková kočka pro šikmé dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267112

Dátum: 12.02.1990

Autor: Olšák Miloň

MPK: B66C 11/16

Značky: jednonosníková, kocka, šikmé, dráhy

Text:

...zpětného působení břemene. Při stoupání vzhnru Je brzda vyŕazena z činnosti,protože odpružená západke přeekakuje přes zuby rohatky e není nutná vynakládat zvýšenou sílu na pojezd. Pokud má dráhe opačný sklon, pak stačí kočku přetočít na spodní přírubě o 1 eo°, abybyl volný pojezd směrem vzhůru a brzda účinkovala při ejiždění.Na výkroeu je znázorněn přiklad provedení Jednonosnikově kočky pro šikmě dráhy s ručnim pohonem podle vyná 1 ezu,a to...

Jednonosníková kočka

Načítavanie...

Číslo patentu: 265191

Dátum: 13.10.1989

Autori: Olšák Miloň, Hendrych Jaromír

MPK: B66C 11/16

Značky: jednonosníková, kocka

Text:

...se svými čelními plochami o vnitřní plochu dvojitých bočnic,přičemž matice bočnic přesahují svým vnějším osazením přes vnější plochu bočnic, zatímco šířka vnitřního osazení těmto matic je menší, než tlouščka stěny hočnic. VVýhoda jednonosníkové kočky podle vynálezu spočívá v tom, že matice našroubovaná na vnitřní části příčníku vyvozuje na vnitřní části bočnic v místech kritiokého průřezu tlakové napětí, kterým se částečně eliminuje tahové...

Jednonosníková kočka s ručním pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265127

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hendrych Jaromír, Dušek Otto, Olšák Miloň

MPK: B66C 11/16

Značky: pohonem, kocka, ručním, jednonosníková

Text:

...než tlouštke pláštü bočnic.Výhodou jednonosníkové kočky s ručním pohonem podle vynálezu je, že mezi bočnicemi tvoŕenými plochými rovnoběžnými plášti, jsou v ose jejich spodní části otočné uložený matice se shodným závitem, do kterých jsou odpovídajícími závity našroubovány oba konce příčníku. otáčaním šestihranu, který je umístěn ve vnitřní mezeře bočnic, se dají seřizovat nezávisle na sobě obě bočnice a je tak možné eliminovat při...

Jednonosníková kočka se vzduchovým motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255415

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pařenica Jaroslav, Čtviertka Alfréd, Olšák Miloň

MPK: E21F 13/02

Značky: vzduchovým, kocka, motorem, jednonosníková

Text:

...otvory pro upevňova~ cí šrouby vzduchového motoru. Na vnitřních spodních plochách obou bočnic jsou s výhodou umístěny lišty, na jejichž hornich plochách je uložen příčník upevněný zároveň k těmto bočnícím svými čelními plochami šrouby.Hlavní výhoda jednonosníkové kočky se vzduchovým motorem podle vynálezu spočívá v její jednoduchosti, kdy úpravou jedné z bočníc je umožněno použití standardního vzduchového motoru shodného jako u zdvihově...

Skladacia logická kocka

Načítavanie...

Číslo patentu: 219188

Dátum: 01.06.1985

Autori: Ďuračka Ladislav, Martinka Pavol

Značky: kocka, logická, skladacia

Zhrnutie / Anotácia:

Skladacia logická kocka s farebne odlišnými stenami, pozostávajúca z presuvných vložiek usporiadaných okolo jadra, ku ktorému sú prichytené. Riešeným problémom je konštrukčná úprava za účelom zhospodárnenia výroby a zmeny logického postupu pri skladaní, čo sa dosahuje tým, že jednotlivé presuvné vložky, tvaru štvorstenu sú na jadro uchytené prostredníctvom otočných držiakov tvaru trojbokých ihlanov.