Patenty so značkou «kmitů»

Magnetický budič kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270308

Dátum: 13.06.1990

Autor: Coufal Bohuslav

MPK: B06B 1/16

Značky: budič, kmitů, magnetický

Text:

...odstračuje magnetický budič kmltů pro shutłíování sypkých a plastických látek. zejmena betonových emösí. pohánöný elektromotorem podle vynálezca. Jeho podstata spočíva v tom. že se skladá z otočnóho disku upevnenňho na elektromotoru. proti .nůmuž je umístän homídisk. na jejichž přivrácených plochách jsou upravený alespoň dva permanenlní magnety. střídavö a opačnů polarizovanó.základní výhoda spočíva v možnosti doeałení nůkollkanasobnů...

Generátor sinusoidových kmitů s termo nezávislou amplitudou a krátkou dobou stanovení kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268755

Dátum: 11.04.1990

Autori: Löwis Of Menar Richard, Reinelt Gabriele

MPK: H03B 5/12

Značky: amplitúdou, dobou, nezávislou, krátkou, termo, stanovení, kmitů, generátor, sinusoidových

Text:

...canun YCTQMBBMMBBĽTCH xmnaemam aMnAMTyna na nuxone. K nonUxMTenuHoMy Bxony ycwnmvenn V nonxnnweu mnpenanmnmmň qauToTy L/Ľ - Koneóareąbnuň KoHTyp. UdpaTHan cnasb 0 cymecTBnseTcn UT uuxona V names nucAenmuaTcnnHme mxnnueume ucrpeuno oknnueuuux amnnoa VD 1 M VD 2 M CDnPUTMBAüHMüR 5 Takxm K nUnuxMTenbnmMy Bxony V. Hepea R 4 Uóa nwona VD 1 M VD 2 npenBapMTenbHo cneu.Hua nonycknon Hannaaaenmm. c nonomoo R 3 nocronnuoe nanpnxenme na auxone...

Zábrana samobuzených kmitů těles uložených na pneumatických pružinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 267840

Dátum: 12.02.1990

Autor: Krejčí Oldřich

MPK: F16F 9/04, F16F 9/44

Značky: těles, samobuzených, kmitů, zábrana, pneumatických, uložených, pružinách

Text:

...tkmcí stroj. Je uloženo na podloží g na jedné straně na dvou pryžových pružiních 1 a na druhé straně na jedne pneumatické pružinč 5. Součástí spojení 2 pneumatické pružiny 5 se zdrojem stlnčeného vzduchu É n s atnosfěrickým okolím je hadice 1 z plastu, potrubí §, jejich prípojky 2 a polohový regulátor gg. Zibrnna ll samobuzených kmitů je vytvořena seäkrcením lg spojení 2.Může mít podobu deformace ll průřezu hadice 1 nebo potrubí §....

Pružina s progresívním tlumičem kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266641

Dátum: 12.01.1990

Autor: Novák Jaroslav

MPK: F16F 7/04

Značky: tlumičem, kmitů, progresívním, pružina

Text:

...slepými pouzdry nutnými k uložení pružiny a kromě třecího mezikroužku nemá jiných vlasjních součástí. Nový účinek vynálezu spočívá v tom, že progresívniho účinku tlumení kmitů je docilováno měnĺcí se silou tření, vznikající prodlužováním pryžového tělesa při torzi.Na připojeném výkresu je v řezu znázorněno provedení pružiny s progresívním tlumičem kmitů, kde na obr. 1 je zobrazeno sestavení, ve kterém vzrůštá tlumicí účinek při...

Hydropneumatický tlumič kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265182

Dátum: 13.10.1989

Autor: Csémi Béla

MPK: B62K 25/10

Značky: tlumič, hydropneumatický, kmitů

Text:

...jízdy zmen šuje.vynález je blíže objasněn na příkladě provedení, kde je znázorněn hydropneumatický tlumič kmitů v podélném řezu a detail pružici jednotky předního kola.Tlumič kmitú sestává z přímočarého hydraulického motoru zabudovaného mezi rámem a kyvnou vidlicí 6 zadního kola. Přímočarý hydromotor je rozdělen na pneumatickou tlakovou komo ru 1 a na hydraulicko tlakovou komoru g prostřednictvím pístu 3.V duté pístnici 1 je uložené těleso Q...

Zařízení pro tlumení kmitů rámu regálových zakladačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265021

Dátum: 12.09.1989

Autor: Slavíček Jiří

MPK: B66F 17/00

Značky: zařízení, kmitů, regálových, tlumení, zakladačů, rámu

Text:

...a vodící lištu spojenou s regály skladu pomocí dvouàřelísřové elektromechanické brzdy suvně uložené na nosné tyxi a středěné vratnými pružinami. Na přípojeném výkresuje na obr. 1 znázorněno navržené zařízení,insta 1 ované mezi rám zakladače a vodící 1 ištu spojenou s regály skladu.Zařízení sestává z hydraulického dvojäínného tlumiře l, vodicí tyřell s vratnými pružinami§a elektromechanícké brzdy složené z plovoucích Kelistí s třecím...

Zařízení k tlumení kmitů v uzavřených dopravních systémech pro kapalinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264334

Dátum: 12.07.1989

Autori: Kigyós Zsuzsanna, Farkas Mátyás, Lakatos Tibor, Dezsö György

MPK: F17D 1/20

Značky: systémech, zařízení, uzavřených, kapalinu, kmitů, dopravních, tlumení

Text:

...zvýši na přibližně 1,6 MPa, tlak v třetímbodě g se z přibližně 0,66 MPa zvýši na přibližně 1,45 MPa. Tlak v prvním bodě l zůstal ve sledovaném časovem intervalu zásluhou větrníku 6 konstantní.Na obr. 3 je znázorněno provedení dopravního systému pro kapalinu zdokonalené podle vynálezu, rovněž na příkladu systému pro dodávání tepla. Systém z obr. 1 je zde doplněn dvěma ilumicími zásobníky lg, ll, které jsou k systému připojeny ve čtvrtěm bodě...

Zařízení pro tlumení torzních kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258968

Dátum: 16.09.1988

Autor: Pištěk Václav

MPK: F02B 75/06, F16F 15/10

Značky: torzních, kmitů, tlumení, zařízení

Text:

...potřebné pro dosažení optimální teploty, během níž vlivem vyšší viskozity kapaliny je tlumicí účinek zařízení zhoršen, dochází ke zvýšenému opotřebení kmitajících částí a zvýšení hluku.Vynález odstraňuje uvedené nedostatky a jeho podstata spočívá v tom, že prstenec je na povrchu opatřen vrstvou,jejíž materiál má menší tepelnou vodivost než materiál prstence.Příklad provedení podle vynálezu je v dalším popsán ne základě připojeného...

Dynamický tlumič kmitů hlavně palné zbraně

Načítavanie...

Číslo patentu: 258855

Dátum: 16.09.1988

Autori: Popelínský Lubomír, Horák Zdeněk

MPK: F41C 21/18, F41D 11/00

Značky: kmitů, dynamický, palné, hlavne, tlumič, zbraně

Text:

...je, žé přídavná hmota oůso~ .bi svou setrvačnou šíloú proti příčným kmitům ústľ hlavhě, kto-Aré jsou vyvoláhy vývínem rány. V důsledku toho É okamžiku, kdýhvwstřela opouští hlàveň, je ústí hlavně méně vychýleno z původníhosměru-3 rychlost přičného pohybu ústíhlavně je menší než bezUvědehý nedostatok je odstráněn použitím dýnamiokého tlumi PJpoužití tlumiče bodla vynálezu, čímž se sníží nepříznívý účinek příčného pohybu Ústí hlavně na...

Zařízení pro tlumení torzních kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258370

Dátum: 16.08.1988

Autor: Pištěk Václav

MPK: F02B 75/06, F06F 15/10

Značky: torzních, kmitů, tlumení, zařízení

Text:

...prstenci je připojen další prstenec z materiálu s větší teplotní roztažností, než jsou teplotní roztažnosti materiálů prstence a skříně.Příklad provedení podle vynálezu je v dalším popsán na základě připojeného výkresu,kde vyobrazení představuje schematicky zařízení pro tlumení torzních kmitú V podélnémV hermeticky uzavřené skříni l je uložen seismický prstene g, k němuž je připojen další prstenec Q. Teplotní roztažnost materiálu dalšího...

Zařízení pro tlumení torzních kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258369

Dátum: 16.08.1988

Autor: Pištěk Václav

MPK: F16F 15/10, F02B 75/06

Značky: kmitů, torzních, zařízení, tlumení

Text:

...torzních kmítů.vynález odstraňuje uvedené nedostatky a jeho podstata spočívá v tom. že mezi styčné plochy spojovacích elementů příruby zařízení pro tlumení kmitú a hřídele je vložen izolačníelement Z materiálu, jehož tepelná vodivost je menší, než tepelná vodivost materiálu příruby.Příklad provedení podle vynálezu je v dalším popsán na základě přípojeného výkresu, kde vyobrazeni představuje schematicky zařízení pro tlumení torzních kmitů V...

Zařízení pro uložení viskózního tlumiče torzních kmitů, zejména pro klikové hřídele spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258175

Dátum: 15.07.1988

Autor: Pištěk Václav

MPK: F02B 75/06

Značky: spalovacích, motorů, zařízení, viskózního, hřídele, tlumiče, klikové, uložení, torzních, kmitů, zejména

Text:

...přívodního kanálu tlakové kapaliny V ose torzní tyče, přičemž částečně vyústění vstupniho kanálu do zbytkového prostoru zajišťuje rovnoměrné rozložení tlaku v kapalině před vstupem do funkčního prostoru tlakové kapaliny bez škodlivého seškrcení.Rovnoměrnému rozvodu tlakové kapaliny po celém obvodu funkčního prostoru tlakové kapaliny se konečně podle vynálezu účinně napomáha tím, že vstupní kanál tlakové kapaliny vyúsčuje do obvodové...

Způsob sestavení tlumiče torzních kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245214

Dátum: 01.07.1988

Autori: Charvát Alois, Raiser Jaroslav, Rajhrad U Brna, Hrubý Jioí

MPK: F16F 1/38

Značky: sestavení, tlumiče, kmitů, torzních, způsob

Text:

...1 s výřezem pro průchod náboje l položena řemenice Ž s vnitřní rotační plochou konkávního tvaru. Rotační křivkové plochy náboje l a řemenioe Ž spolu s povrchem částečně navlečené pryžové vložky g jsou V místech označených přerušovanou čarou namazány mazaoím prostředkem v souvislé vrstvě. Do náběžné části řemenice Ž s hranou § zavedeme náboj l. Tomu napomáhá ohnutí převisláho okraje Že.vzdálenost 5 pryžové vložky g od okraje náboje lurčuje...

Způsob stanovení kvality tlumičů torzních kmitů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254301

Dátum: 15.01.1988

Autori: Szabó Imre, Nagy Kornél, Finta Csaba

MPK: G01M 7/00

Značky: kvality, tlumičů, způsobu, tohoto, provádění, stanovení, torzních, zařízení, kmitů, způsob

Text:

...jednot-ku.S obledem na hromadná měření je třeba podle vynále-zu považovat za výhodné, Ikldyž je elektronická jedno-tka .dvoplněna .částí,.která dodává -ref-erenční čas, která o-bsalhuje část, která porovnáva ~referenční dobu se skutečlnou -dotbout gperiody, .a ipřidržovací oibvod. Výsledek porovnávání se ukáže na ukazovacim ípřístroji, který má například červeno-u a zelenou žälrolvku. Porovnání dob per-lod, kombinované s wkazovárním...

Zapojení na zkoušení monostabilních klopných obvodů a generátorů obdélníkových kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254060

Dátum: 15.01.1988

Autori: Jízdný Oldřich, Sýkora Tomáš

MPK: H03K 3/284, G01R 31/28

Značky: obdélníkových, zapojení, generátoru, kmitů, monostabilních, zkoušení, obvodů, klopných

Text:

...se na výstupní kontrolní svorku Q přípojí osciloskop, případně čítač neb jiný vhodný indikátor a na výstupní synćhronizační svorku gg vstup synchronizece indikátoru. Nakonec se na skupinu výetupních spouštěcích svorek Q a na skupinu vstup ních generátorových svorek 93 připojí prostřednictvím konektoru zkoušený obvod, uspořádaný zpravidla na desce s plošnými spojí a obsahující monostabilní klopné obvody, případně dále generátory obdélníkových...

Kapalinový termoregulátor s hydraulickými tlumiči kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246258

Dátum: 15.12.1987

Autor: Lalov Vitalij Viktorovie

MPK: F01P 7/16

Značky: kapalinový, termoregulátor, tlumící, hydraulickými, kmitů

Text:

...připojeném obrázku je znázorněn kapalinový termoregulátor s hydraulickými tlumiči kmitů podle vynálezu, kde na obr. 1 je vyobrazen ustavený termoregulátor při studeném chladivu a na obr. 2 je zachycen termoregulátor při prohřátém chladivu.Skříň 2 je opatřena vstupem 3 chladiva do vnitřního prostoru a výstupem 4 vnitřního okruhu. Skříň 2 má uvnitř opracovanou dosedací rovinu 11 s otvorem 15 k uzavírání a otevíraní průtoku chladiva. Otvor 15...

Zařízení na tlumení víceosých horizontálních kmitů a rázů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244235

Dátum: 15.12.1987

Autor: Krueková Jitka

MPK: F16F 7/08, B60N 1/00

Značky: víceosých, tlumení, rázů, horizontálních, kmitů, zařízení

Text:

...obr. 2 znázorňuje řez A-A z obr. 1 a obr. 3 je detaílem velívéhoulolení středové kostlq zařízení.Zékladnu zařízení tvoří spodní upínací deska l, za kterou je zařízení přichyceno, např. k podlaze vozidla nebo k horní ploée nosné konstrukce stroje nebo sedadla. Na upínací deece l jsou upevnlny kulisy z, např. pomocí nýtů 3. Zvednuté okraje i kulis g vytvéřejí dve páry podélnych sbíhavých ploch Lg a dva páry příčąých sbíhavých plech 12,...

Mechanický tlumič kmitů krokových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239896

Dátum: 01.07.1987

Autori: Dlasková Marie, Drobný František

MPK: F16F 7/02

Značky: mechanicky, tlumič, motorů, kmitů, krokových

Text:

...zejména v kapalinovć chronatografii, tento tlunłč neprokúzol doetatečnou účinnost.Tlunič hitů krokových notorñ podle vynález řeší uvedeny nedostatok na paaívnín principu, na. že pracuje nechanicky, bez prívodu energie. Vyznačuje oo tím, že na hrídeli motoru Je ponocí kleětiąv, notice a podložky upevněno pouzdro e třecí plochou, o no ni doeedajícín aetrvačníken u třecín kotoučel. Tlunič se vyznačuje dále tíl, že eetrvačník Je přitločovtn...

Zařízení pro buzení tvarovaných kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251335

Dátum: 11.06.1987

Autori: Novák Vladimír, Bartoš Ján, Kastner Petr, Uzel Josef, Fiala Luděk, Kocianová Květa, Klíma Karel, Staněk Václav, Machuta Pavel, Smetanová Alena, Lotterová Marie

MPK: B65G 27/20

Značky: tvarovaných, kmitů, buzení, zařízení

Text:

...podle vynálezu, které používá dvojici autosynchronních nevývažkových vibrátorů, to je takových, které mají rotující nevývažky.Při použití dvou takových autosynchronních nevývažkových vibrátorů lze například nastavovat různě jejích vzájemné polohy. U zařízení podle vynálezu jsou vibrátory propojeny nosníkem,na němž jsou umístěny v podstatě jako zrcadlový obraz. Podstata vynálezu spočíva v tom, že úhel ALFA, sevřený podélnými osami...

Seismický snímač kmitů s piezokrystalem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238228

Dátum: 01.06.1987

Autor: Procházka Miroslav

MPK: G01V 1/18

Značky: snímač, seismický, kmitů, piezokrystalem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká seismického snímače kmitů s piezokrystalem, zejména miniaturních systémů s malou hmotností a vysokou citlivostí na vibrace. Podstata seismického snímače kmitů spočívá v tom, že ve stojanu pevně připojeném ke kmitajícímu tělesu je otočně uloženo dvoustranné rameno pevně spojené na jedné straně s piezokrystalem s polepy a na druhé straně je k tomuto ramení připojena seismická hmota. Při translačním pohybu tělesa ve směru kolmém na...

Zařízení pro upnutí seismického snímače kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239069

Dátum: 01.06.1987

Autor: Procházka Miroslav

MPK: G01H 13/00

Značky: upnutí, zařízení, kmitů, snímače, seismického

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro upnutí seismického snímače kmitů ke kmitajícímu tělesu, zejména turbinové lopatce. Podstata zařízení pro upnutí seismického snímače spočívá v tom, že seismický snímač je přitažen ke kmitajícímu tělesu, například lopatce, dvěma předepnutými vlákny z gumy. Zvláště výhodné je upínání k lopatce, kterou lze předepnutým vláknem, z gumy obepnout. Při měření na lopatkách v mřížích je předepnuté vlákno z gumy opatřeno...

Elektromagnetický budič kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239068

Dátum: 01.06.1987

Autor: Procházka Miroslav

MPK: H04R 11/14

Značky: budič, kmitů, elektromagnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká bezdotykového elektromagnetického buzení kmitů v kotvě nebo v magnetických strojních částech. Umožňuje podstatné zmenšení rozměrů feromagnetické částí, která je plně využita i při velkých vzduchových mezerách mezi budičem a kotvou, což je pro buzení vibrací výhodné. Řešení spočívá v tom, že buzená plocha kotvy je v podstatě rovnoběžná s podélnou osou magnetického jádra, čímž se dociluje podstatného zvětšení plochy přechodu...

Zařízení k čištění skleněných předmětů rotačních tvarů v kapalině pomocí ultrazvukových kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250539

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šilhánek Václav, Jeřábek Radovan, Šmíd Rudolf

MPK: C03C 23/00

Značky: sklenených, kmitů, čištění, rotačních, tvaru, zařízení, kapalině, předmětů, pomocí, ultrazvukových

Text:

...zdroje 8, 9, 10 na druhé polovině mycí vany 2, přičemž zdroje 7 a 10 jsou instalovány navzájem na protilehlých bočních stěnách 4. V mycí vaně 2 je svou dolní částí, téměř polovinou, uloženo oběžné kolo 11, napojené na pohonnou jednotku 12.Oběžně kolo 11 je na obvodu opatřeno řadou ponořovacích košů 13. Každý ponořovací koš 13 (obr. 4 má tvar dutého válce,jehož plášť 14 je opatřen řadou otvorů 15 a čelní strana 16 směrem ke středu je opatřena...

Izolátor kmitů pro ukládání strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239755

Dátum: 15.04.1987

Autori: Benda Josef, Šátek Jaroslav

MPK: F16F 3/08

Značky: kmitů, izolátor, strojů, ukládání

Text:

...žebra víka izolátoru.Výstupky na horní a spodní straně pružného členu jsou vůči~sobě 0 polovinu své délky přesazeny a tím zajištují správnou polohu tělese a víka izolátoru pro požadovanou funkci pružného členu pro zachycování horizontálních sil.vynález umožňuje vytvoření irolátorů kmitü, u nichž lze nezávisle stanovit jejich horizontílní a vertikální tuhost. neboÉ funkce tlumení v uvedených dvou směreeh jsou -od sebe odděleny.Tuhost v obou...

Zapojení obvodu pro potlačení parazitních kmitů indukčních snímačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250084

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kment Fedor, Fišar Jaroslav

MPK: H03K 3/00

Značky: parazitních, indukčních, zapojení, kmitů, obvodů, snímačů, potlačení

Text:

...o -shodný druhý násobící stupeň B.Signál generovaný indukčním snímačem 1 je přiveden na vstup 21 zavaděče ss složky 2, který podlevelikosti signálu indukčního snímače nastaví hladinu spouštěnímonostabilního obvodu 3 tak, aby ze vstupu 31 byl spouštén pouze nejhlubší zápornou špičkou signálu indukčního snímače 1,prošlého zavaděčem ss složky 2. Délka impul-sů monostabilního obvodu 3 musí být nastavena přesně na polovinu opakovací doby signálu...

Zařízení k čištění dutých skleněných předmětů v kapalině pomocí ultrazvukových kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232185

Dátum: 01.04.1987

Autori: Rezek Jaroslav, Veselý Karel

MPK: C03C 23/00, B08B 3/12

Značky: dutých, pomocí, zařízení, čištění, předmětů, kmitů, ultrazvukových, sklenených, kapalině

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se týká odvětví výroby skla, zejména kalíškoviny, odlívek, váz apod. předmětů a řeší problém odstraňování nečistot z předmětů, zejména po jejich zušlechtění broušením a pod. technologiemi mechanizovaným způsobem. Zařízení zahrnuje dopravník (8), nad nímž je otočný stůl (6) a v řadě uspořádané předmáčecí vany (4), oplachové vany (5) a mycí vany (2) se zdroji (3) ultrazvukových kmitů. Výrobky se ukládají do ponořovacích košů (21) mezi...

Snímač kmitů z fluidikového oscilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233870

Dátum: 01.04.1987

Autori: Matoulek Peter, Mancel Dušan, Kolník Ján

MPK: A61B 5/02

Značky: snímač, fluidikového, oscilátoru, kmitů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká snímače kmitů z fluidikového oscilátoru a řeší jejich zpracování na potřebný elektrický signál. Jeho podstata spočívá v tom, že ve středu snímače kmitů je vsazena plastiková destička se středovou oskou, která je uložena v ložiscích a na hranách kovových vložek, přičemž pod plastikovou vložkou jsou umístěny závrtné šrouby s gumovými dorazy. Vynálezu je možno použít zvláště ve zdravotnické technice.

Zapojení pro buzení nejméně dvou vlastních tvarů kmitů ve strojních částech současně

Načítavanie...

Číslo patentu: 247831

Dátum: 15.01.1987

Autor: Procházka Miroslav

MPK: B06B 1/02, B06B 1/00

Značky: tvaru, kmitů, strojních, zapojení, částech, vlastních, současné, buzení, nejméně

Text:

...druhého synchronního detektoru É, je připojen přes prvý regulátor ll frekvence kmitů na druhý vstup prvního dvoufázověho generátoru lg, jehož druhý výstup je připojen naprvní vstup druhého synchronního detektoru Q. Obdobne výstup třetího synchronního detektoru 7je připojen přes druhý regulátor łg amplitudy kmitů na prvý vstup druhého dvoufázového ge nerátoru li, jehož prvý výstup je též připojen na prvý vstup třetího synchronního...

Snímač kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247539

Dátum: 15.01.1987

Autori: Motl Josef, Požárek Václav, Hlinka Jan

MPK: G01H 11/08, G01H 1/00

Značky: snímač, kmitů

Text:

...tak, že je zajištěna jeho výborná funkce i životnost i při nešetrném zacházení se snímačem kmitů.Příklad provedení snímače kmitů podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese, kde obr. 1 ukazuje snímač kmitů v podélném řezu a obr. 2 příčný řez snímačem kmitů v rovině A-AV snímači kmitů l je piezokeramický element 3 kolmo zasunut do základní desky 3 a na svých protilehlých krajích připájen svými stříbrnými elektrodami k sběrné měděné prvé...

Zařízení pro uchycení akustického rezonátoru v místě jeho uzlu axiálních kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247465

Dátum: 15.01.1987

Autori: Šteif Eduard, Šmolík František, Gabriel Karel, Šabek Václav

MPK: B06B 1/06, B06B 1/00

Značky: rezonátorů, kmitů, zařízení, uchycení, akustického, místě, axiálních

Text:

...traneformétor rychlosti upevněný k mechanické konetrukci a na obr. 3 je uchycení akustického rezonátoru, kterým je půlvlnuý nástavec upevněný k mechanická konstrukci.Na obr. 1 je akustický rezonátor | opatřený přírubou g. V její blízkosti je vytvořena obvodové drážka j, která snižuje radiální kmity příruby 3. Mezi sedlom Q mechanické konstrukce 1, kterou válcový kryt uzavřený zaliaovaným izplačním víkem 1 Q e elhktriclwm přívodem LL, a...

Dvouhmotový tlumič kmitů vyvrtávacích tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229530

Dátum: 15.08.1986

Autori: Poláček Miloš, Řasa Jaroslav, Čapek Karel, Vaněk Josef

MPK: B23B 29/02

Značky: tyčí, tlumič, vyvrtávacích, kmitů, dvouhmotový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dvouhmotového absolutního laděného tlumiče kmitů štíhlých vyvrtávacích tyčí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ke hmotě vyvrtávací tyče je pružným prvkem připojena první hmota tlumiče s vlastní frekvencí blízkou vlastní frekvenci kmitavého systému vyvrtávací tyče, přičemž může nebo nemusí být paralelně k pružnému prvku první hmoty tlumiče připojeno tlumení viskózního charakteru. K první hmotě tlumiče je druhým pružným prvkem v...

Dvouhřídelový vibrátor s rotujícími nevyvážky pro vyvozování přímočarých kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231710

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kubín Sáva, Kouřil Jan, Neuwirt Bronislav, Pastrňák Josef, Tyrlík Jaroslav, Bělunek Bohumír

MPK: B06B 1/16

Značky: přímočarých, vyvozování, dvouhřídelový, rotujícími, vibrátor, nevývažky, kmitů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dvouhřídelového vibrátoru s rotujícími nevyvážky pro vyvozování přímočarých kmitů, sestávajícího ze dvou samostatných skříní vibrátoru, v jejichž bočních stěnách jsou valivě uloženy dvě rovnoběžné hřídele s nevyvážky,přičemž osy rotace obou hřídelů leží v rovině šířkové symetrie bočních stěn skříní vibrátoru, přičemž podstatou vynálezu je, že nejméně jeden z hřídelů 2, 2´ je uložen svou osou rotace excentricky vůči těžišti...

Zařízení k tlumení torzních kmitů čidla k snímání polohy kyvadla v zařízení pro rázové zkoušky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219237

Dátum: 15.08.1985

Autori: Talpa Ivan, Kučera Josef

Značky: čidla, rázové, kmitů, polohy, zařízení, tlumení, torzních, snímání, zkoušky, kyvadla

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení k tlumení torzních kmitů čidla k snímání polohy kyvadla v zařízení pro rázové zkoušky, které je tvořeno vstupním hřídelem kyvadla, na který je připevněn převodový kroužek, k němuž je připevněn pružný element dále uchycený k tenkému hřídeli, pevně spojenému se setrvačníkem, k němuž je na vnějším obvodu uchycena pevně příruba uložená v ložisku, ke které je uchycen pružný element, připevněný k hřídeli čidla snímání...

Kompenzační vložka k odstranění kmitů a dilatací v potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 222121

Dátum: 15.07.1985

Autor: Steiner Vladimír

Značky: kompenzační, dilatací, vložka, kmitů, potrubí, odstranění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kompenzační vložky do potrubí k pneumatické dopravě silně abrazívních látek, např. práškového uhlí v nosném vzduchu. Kompenzační vložka k odstranění kmitů a dilatací v potrubí, vyloženém otěruvzdorným materiálem, je konstruována tak, že mezi dvě zvětšené příruby je namontován zvenčí pružný prvek, např. vícevrstvý ocelový vlnovec. K jedné z přírub je přivařen trubkový mezikus, do něhož je zatmelena betonem vložka z otěruvzdorného...

Třecí tlumič kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219125

Dátum: 15.07.1985

Autori: Heršálek Miloš, Eisler Jaroslav, Kořínek Jiří

Značky: kmitů, třecí, tlumič

Zhrnutie / Anotácia:

Třecí tlumič kmitů, u něhož je tlumicí účinek dosahován svíracím prostředkem působícím na třecí objímku, v níž je uložena tyč připojená k tlumené soustavě a kde je průběh třecí síly ovlivňován během kmitu tvarovým rozpínacím členem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tvarový rozpínací člen spojený s tyčí ovládá svírací pružinu, která je uložena na svírací části třecí objímky, jejíž vnější povrch je jednak kuželovitý a jednak je opatřen...

Třecí tlumič kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219117

Dátum: 15.07.1985

Autori: Heršálek Miloš, Eisler Jaroslav, Kořínek Jiří

Značky: třecí, kmitů, tlumič

Zhrnutie / Anotácia:

Třecí tlumič kmitů, u něhož je tlumicí účinek dosahován svíracím prostředkem působícím na třecí objímku, v níž je uložena tyč připojená k tlumené soustavě. Podstata vynálezu spočívá v tom, že svírací prostředek, provedený výhodně jako pružina, je ovládán tvarovým rozpínacím členem spojeným s tyčí, čímž se v průběhu kmitu ovlivňuje průběh třecí síly. Jsou popsána alternativní provedení tvarových rozpínacích členů podle požadované charakteristiky...

Tlumič torzních kmitů, zejména pro spojky motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 218810

Dátum: 15.04.1985

Autori: Opelt Klaus, Lorenz Alfred

Značky: motorových, zejména, spojky, kmitů, tlumič, torzních, vozidel

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší tlumič torzních kmitů, zejména pro spojky motorových vozidel, s třecími ústrojími pro chod naprázdno a chod při zatížení, které jsou uspořádány na obou stranách vloženého kotouče (3) a se šroubovou přítlačnou pružinou (11) uspořádanou souose s nábojem (15) spojky. Podstata řešení je v tom, že mezi vloženým kotoučem (3) a přírubou (20) zatěžovacího třecího unášeče (9) je uložena šroubová pružina (11) pro ovládání třecího obložení...

Způsob tlumení kmitů na výtlaku rotačních objemových strojů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218550

Dátum: 15.03.1985

Autor: Kolarčík Vilibald

Značky: tohoto, zařízení, způsobu, provádění, výtlaku, objemových, strojů, způsob, kmitů, tlumení, rotačních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru rotačních objemových čerpadel a kompresorů a řeší tlumení kmitů na výstupu zejména třívřetenového čerpadla na olej. Podstatou vynálezu je, že posouvající se uzavřené pracovní prostory rotačního stroje jsou s výtlakem stroje spojovány postupně přes tlumicí prvek.