Patenty so značkou «kmitočtu»

Zmiešavací obvod na potlačenie zrkadlového kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 362

Dátum: 19.07.2002

Autori: Canard David, Jovenin Fabrice

MPK: H03D 7/00, H03B 21/00

Značky: zrkadlového, obvod, potlačenie, zmiešavací, kmitočtu

Text:

...0, pre ktoré platíNa potlačenie jedného z dvoch kmitočtov je ešte nutné použiť nízkofrekvenčný filter2 §(obr. 5) na odstránenie najnižšieho kmitočtu, čo predpokladá, aby obidva kmitočtyzískané pred filtrovaním boli od seba veľmi vzdialené a teda deliaci pomer Div bol veľký.Prítomnosť takéhoto filtra V obvode predstavuje nevýhody týkajúce sa interferencií so vstupným signálom.Okrem už uvedených riešení bol tiež použitý numerický delič kmitočtu....

Indukční měnič kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260499

Dátum: 15.12.1998

Autor: Ledr Zdeněk

MPK: H02M 5/36

Značky: indukční, měnič, kmitočtu

Text:

...jehož kroužky 8 je připojeno sekundární vi.nutí tro-jfázového transformátoru 9 s od bočkamí, jehož primární vinutí je přlpojeno paralelné k prvnímu asynchroínnímu kroužkovému motoru 2 a kde první asyncbronní kroužkový motor 2. je přes první trojpólový spínač 4 připojen k trojtázové síti 5,přičemž druhý asynchrosnní kroužkový motor 7 je připojen přes druhý trojpólový spínač 1 l k síti 11 nízkeho kmitočtu. Trojfázový transformátor 9 je tak...

Zapojení pro synchronní měření kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260437

Dátum: 15.12.1998

Autor: Krotil Pavel

MPK: G01R 23/10

Značky: kmitočtu, zapojení, synchronní, měření

Text:

...hradla 8 je propojen signál X o měřeném kmitočtu. Výstup T 5 prvního součinového hradla 8 je propojen nn hodinový Istup ll klopného obvodu i řízeněho hranou. Vstup 92 pro asynchronní nulování je propojen na výstup 62 druheho dekoděru 6. Výstup 93 klopného obvodu Eł je propojen jednak na řídící vstup 42 pro blokování funkce hlavního děllče 4,jednak 1 m vstrp 151 druhého součinového hradla 1 D, jehož druhý vstup 102 je propojen na vstup...

Chladicí systém polovodičového měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260240

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hůlka Tomáš, Macháček Ladislav, Malec Václav, Kovařík Oskar

MPK: H02M 5/443

Značky: chladicí, polovodičového, systém, kmitočtu, měniče

Text:

...je na připojených výkresech, kde na obr. 1 je schematický bokorys a na obr. 2 schematický nárys chladícího systému.Chladicí systém /obr. 1/ je umístěn ve skříni 1a je tvořen dvěma vedlejšími chladicímí kanály g,4 a mezi nimi umístěným hlavním chladicím kanálem 5. Dno 15 skříně 1 ~je plné a je provedeno prachotěsně. Vedlejěí chladicí kanály g, 1 jsou tvořeny přední a zadní stěnou skří ně l, boky skříně 1 a bočními stěnami 5, § hlavního...

Spôsob a zariadenie na prenos širokopásmového číslicového signálu špecifického vzorkovacieho kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280559

Dátum: 15.10.1991

Autor: Lokhoff Gerardus Cornelis Petrus

MPK: H04B 1/66, H03M 5/14

Značky: zariadenie, vzorkovacieho, kmitočtu, signálu, spôsob, číslicového, specifického, prenos, širokopásmového

Zhrnutie / Anotácia:

Pri prenose s vysielaním a/alebo prijímaním signálu sa na vysielacej strane na vstupnú svorku (2) privádza širokopásmový číslicový signál špecifického vzorkovacieho kmitočtu Fs. V prevádzacom obvode (1) sa tento signál prevádza na druhý číslicový signál, obsahujúci po sebe nasledujúce rámce, z ktorých každý rámec obsahuje skupinu informačných zväzkov IP, majúcich každý počet N bitov, kde N je väčšie ako 1, ktorý sa v druhom prevádzacom obvode...

Obvod zdvojovače kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 273522

Dátum: 12.03.1991

Autor: Louda Jindřich

MPK: H03K 5/156

Značky: kmitočtu, zdvojovače, obvod

Zapojení pro měření okamžitého kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270074

Dátum: 13.06.1990

Autori: Klier Emanuel, Kermes Jiří, Vávra Josef

MPK: H03D 3/00

Značky: zapojení, měření, kmitočtu, okamžitého

Text:

...mikroelektronických integrovaných obvodú.Príklad zapojení pro měrení okamžitého kmitočtu podle vynálezu je znázorněn na obr.,který značí blokové schéma.Výstup signálu ł je nppojen na vstup tvsrovsče g, jeho výstup je napojen na vstup prvního zpołčovecího obvodu 1. Výstupprvního zpožčovacího obvodu 1 je napojen na vstup druhého zpožůovacího obvodu 3. Dvládací vstupy analogového prepínače 2 jsou napojeny na výstupy tvarovaüe g, prvního...

Zapojení převodníku kmitočtu a poměru dvou kmitočtů na stejnosměrné napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268926

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hoder Karel

MPK: G01R 23/06

Značky: převodníku, zapojení, napětí, kmitočtu, stejnosměrné, poměru

Text:

...klopného obvodu L a druhý vstup gg pátého součinověho hradla g je současně druhým impulaním vstupem IX, negovaný výstup gg druhého klopného obvodu g je apojen a nulovacím vstupom 1 Éľtače 1. Vstupní svoŕka Lg filtru lg je spojena s vystupem 23 spínače nornálového napětí Q, na jehož pracovní vstup 21 je připojena svorka normálováho napětí UN, přičemž výstupní svorka łgg filtru łg je současně výstupní svorkou Uvýst. ce 1 éhoířevodníku....

Zařízení pro řízení statického měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268501

Dátum: 14.03.1990

Autori: Zaroni Romulus, Cracea Ion, Micu Dan

MPK: H02M 7/515

Značky: zařízení, řízení, statického, kmitočtu, měniče

Text:

...komutačni periody nastane otevření druhého a třetího hlavního tyrístoru lg, I a současně třetího a čtvrtého zhášecího tyristoru Igł.Při reaktívní zàtěži, když zhasne prvni a čtvrtý hlavní tyristor Tl, T 4 popripade . druhý n třnt( hlnvní tyrtntnr T 7, T 3, rnnktívní proud rntěřn jn přnjłmún první n druhou ľekupcruční díoduu gł, gg, popřípodč třntí n čtvrtou rekuparační diodou D 3, D 4 ktoré propouštějí elektrický proud v průběhu času...

Přístrojová skříň, zejména pro statické měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265941

Dátum: 14.11.1989

Autori: Michálek Jiří, Walsberger Jan

MPK: H05K 5/00

Značky: skříň, měniče, přístrojová, statické, kmitočtu, zejména

Text:

...chladicího vzduchu při provedení nasávacího otvoru g v horní části skříně l může být pole chladičů 5 výkonových polovodičů přehrazeno rozdělovací přepážkou lg, která je kolmo uspořádána na rozdělovací stěně ll a svisle vedená od horní stěny ll skříně l,se kterou je vzduchotěsně spojena až ke spodní úrovni pole chladičů l výkonových polovodičů,pod nímž rovněž pro optimalizaci toku chladicího vzduchulm sběr kondenzátu může být uspořádána...

Způsob zadání informace o kmitočtu signálu u vektorvoltmetru a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265899

Dátum: 14.11.1989

Autori: Blaha Eduard, Sendler Vlastimil

MPK: G01R 19/25, G01R 19/30

Značky: tohoto, zadaní, způsob, provádění, informace, zařízení, vektorvoltmetru, signálu, kmitočtu, způsobu

Text:

...tlačítky dalších povelů, včetně obvodů pro jejich obsluhu, představuje u vektorvoltmetrů značné zvýě šení ceny, zvětšení rozměru čelního panelu, zvýšenív příkonu a snížení spolehlivosti, přičemž toto řešenínezaručuje samočinnou činnost jako v případě měřicich265 999 systémů s čítači či syutozátory nebo v případě Vektor voltmetrů se zabudovanými obvody na měření kmitočtu.Uvedené nevýhody dosavadniho stavu do značné míry odstraňuje způsob...

Zapojení číslicového děliče kmitočtu se dvěma dělícími poměry N a N+1

Načítavanie...

Číslo patentu: 265663

Dátum: 14.11.1989

Autori: Sýkora Ivan, Vydarený Branislav

MPK: H03K 23/00

Značky: dělicími, dvěma, děliče, kmitočtu, poměry, číslicového, zapojení

Text:

...a devčt a nastavovací vstup stavu nula nebo devět.. Zapojení děliče kmitočtu se dvěma dělícími poměry podle vynálezu je znázorněno na obr. 1 a 2 kde na obr. 1 je zapojení děliče s čitačem, který má výstup pouze stavu X,a na obr. 2 je zapojení děliče s čitačem, xterý má výstup stavu X a X 1. Idealizované průběhy aignálů v jednotlivých bodech jsou na obr. 3 a 4, kde na obr. 3 jsou průběhy při dělícím poměru Nl a na obr.4 při dělícím poměru N....

Zapojení jednokanálového autokorelačního měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265478

Dátum: 13.10.1989

Autor: Lhota Jaroslav

MPK: G01R 23/00

Značky: měniče, zapojení, kmitočtu, jednokanálového, autokorelačního

Text:

...amplitudu.»Proto jsou během vyhodndcořŠŠí§sign§lu postupně opomíjeny všechny získané informace o autdxmelační funkci kroměřtěch, ktere vedou k údaji o velikosti její periody. Elektronické obvody, zapojené podle vynálezu, provádějí výpočet polaritní autokorelační funkce podle vztahu Mkde Rxx(nT) je polaritní autokorelační funkce M počet buněk paměti Ä bod pro nějž je prováděn výpočet adresa buñky v paměti g n adresa buñky v paměti 3 ...

Zapojení řídicích obvodů měniče kmitočtů se šířkově pulsní modulací napětí pro napájení trojfázové zátěže

Načítavanie...

Číslo patentu: 264233

Dátum: 13.06.1989

Autor: Valouch Viktor

MPK: H02M 5/14

Značky: modulací, obvodů, napětí, řídících, měniče, šířkově, napájení, pulsní, zátěže, zapojení, trojfázové, kmitočtu

Text:

...signálu L řídících obvodu 3 měniče kmitočtu. Například první výstupní svorka r je připojena na potenciál V max. při signálu logické hodnoty l a na potenciál V min. při signálu logické hodnoty O. Obdobně to platí také pro výstupní svorky s a t. Připínání výstupních svorek r, s, t silových obvodů měniče kmitočtu na potenciály V max. a V min. je řízeno vzájemnou polohou požadovaného prostorového ĺektoru W a skutečného rostorového vektoru ...

Zapojení převodníku kmitočtu na proud

Načítavanie...

Číslo patentu: 264232

Dátum: 13.06.1989

Autori: Roháč Jan, Cudzik Leopold

MPK: H02M 7/217

Značky: kmitočtu, zapojení, proud, převodníku

Text:

...tento optimálně navrhnout s malým zvlněním výstupního signálu a usnadnit tak jeho filtraci. Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno zapojení převodníku podle vynálezu.Vstupem převodníku podle vynâlezu je po-mocný vstup 61 zesilovače 6. Zesilovač 6 má charakter opačného zesilovače doplněného o spínač odpojující výstup 64. V příkladnémprovedení je použit rozdílový Zesilovač monolitického integrovaného stabilizátoru typu 732,jehož vstup...

Zapojení pro odpínání zátěže v sítích vn a vvn v závislosti na velikosti časové derivace kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262729

Dátum: 14.03.1989

Autori: Procházka Karel, Mejta František

MPK: H02J 3/14

Značky: závislosti, derivace, velikostí, kmitočtu, zapojení, zátěže, odpínání, časově, sítích

Text:

...připojen na vstup prvního negátoru Z s na druhý vstup gg prvního obvodu § logíckého součinu, jehož výstup je připojsn ne první vstup Q druhého číteče Q, výstup prvního negátoru Z je přípojen na druhý vstup gg druhého obvodu g logickáho eoučinu, jehož výstup je přípojen na první vstup lg třetíhočítače lg, jehož perelslní výstup je připojen na druhý paralelní. 262 729 vstup ll prvního přepínače ll, jehož paralelní výstup je připojen ne první...

Zapojení pro číslicové porovnání dvou kmitočtů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262132

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kořista Libor

MPK: G01R 23/10

Značky: číslicové, zapojení, kmitočtu, porovnání

Text:

...7 prvního čítače 9. První výstup 13 čítaťže 9 s váhou 2 ° je spojen s hodinovým vstupem 17 prvního krlojpnéuho obvodu D 27 .a s nastavovacím vstupom 20 druhého klopnébo obvodu D 28. Negovaný výstup 25 prvního klopného obvodu D 27 je spojen s milovacim vstupom 12 druhého čítanče 1 D. Druhý výstup 15 prvního čítače 9 s váhou 21 je sp-ojen s prvním vstupom 29 klopného oh vodu RS 33.Druhá vstupní svorka 2 je přigpojeha na vstup druhého...

Zapojení zdroje lineárně proměnného kmitočtu s časem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261719

Dátum: 10.02.1989

Autor: Mejta František

MPK: H03B 5/00

Značky: zapojení, časem, lineárně, proměnného, zdroje, kmitočtu

Text:

...děliče łg kmitočtu a na první vstup prvního čítače 3, jehož druhý vstup je současně připojen na druhý vstup prvního fázového závěsu g a na výstup prvního komparàtoru §, jehož první vstupy jsou připojeny na výstupy prvního čítače 5, druhé vstupy prvního komparátoru § jsou připojeny na výstupy druhého čítače Q. jehož první vstupy jsou připojeny na výstupy prvního přepinače Z, jehož vstupy jsou uzemněny, výstup druhého fázového závěsu g je...

Zapojení pro měření okamžitého kmitočtu v okolí středního kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261718

Dátum: 10.02.1989

Autor: Mejta František

MPK: G01R 23/06

Značky: okolí, středního, zapojení, měření, kmitočtu, okamžitého

Text:

...3 kmitočtu, jehož výstup je současně připojen na vstup negátoru § a na prvni vstup prvniho klopného obvodu g, jehož výstup je současně připojen na vstup prvního monostabilniho klopnóho obvodu Z, na druhý vstup druhého klopného obvodu lg a na prvni vstup prvního integrátoru lg, jehož výstup je připojen na prvni vstup prvního diferenčniho zesilovače lg, jehož výstup je připojsn na prvni vstup analogové paměti lg, jejíž výstup je připojen k...

Zapojení pro funkční testování stupnicového děliče kmitočtu a fázového detektoru obvodu pro řízení otáček motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261024

Dátum: 12.01.1989

Autor: Chocholáč Jaromír

MPK: G01R 31/28

Značky: obvodů, zapojení, kmitočtu, děliče, otáček, řízení, stupnicového, testování, funkční, detektoru, fázového, motorů

Text:

...ł a současně s druhým vstupem 53 vyhodnocovacího obvodu łł, 7 je spojen se vstupem gg převodníku Q úrovně, jehož výstup gg je spojen s prvním vstupemjehož třetí vstup gg slouží k inicializaci vyhodnocovacího obvodu łł a jehož první vstup 5 je spojen s výstupem 55 komparátoru g, přičemž výstupem gl vyhodnocovacího obvodu iije dávána informace o kvalitě testovaného integrovaného obvodu a vstup 51 komparátorug je propojen s druhým výstupem...

Laditelný filtr typu HPN se zvýšeným potlačením přenosu na rejekčním kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260874

Dátum: 12.01.1989

Autor: Hájek Karel

MPK: H03H 11/12

Značky: filtr, kmitočtu, potlačením, přenosu, rejekčním, zvýšeným, laditelný

Text:

...ve velkém potlačení přenosu na rejekčním kmitočtu při zachování jednoduchosti technicłçé realizace a jednoduchosti ladění.Na přiloženém obrázku je uvedene zapojení přeladítelnělio filtru typu HPN. Vstupní brana filtru je mezi svorlzou 12 a společnou svorkou 14, výstupní brána filtru je mezi výstupní svorkou 13 a společnou svorkouFiltr je tvořen dvěma operačními zesilovači lll a 11 se Spojenými invertujícími vstupy a dále kapacitory 3 a...

Přístrojová skříň, zejména pro statické měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247217

Dátum: 01.08.1988

Autori: Štepita Matej, Toman Otakar, Sovadina Josef, Bilovský Jan

MPK: H05K 5/00

Značky: přístrojová, skříň, zejména, měniče, kmitočtu, statické

Text:

...v horní části přístrojové skříně 1. Je výhodné opatřit nasávací otvor Q mechanickým filtrom s filtrační rohoží a dále jej opatřit dvířkami li. umožňujícími výměnu a kontrolu mechanického filtru.Je rovněž výhodné umístit v zadní stěně 1 skříňky § chladiče výkonových prvků, uspořádaných ve skříňce §. Tím dochází k jejich intenzívnímu ochlazování vzdušinou, kteróu proudí ve zúženém kanála § vyšší rychlostí než v ostatních částech...

Zapojení pro korekci údaje čítače kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245245

Dátum: 01.07.1988

Autori: Schönafinger Karl, Székely Róza

MPK: H03M 13/00

Značky: korekcí, zapojení, kmitočtu, údaje, čítače

Text:

...vylučuje chybny odečet a přispívá k podstatnému snížení únavy pozorovatele.Zejména je vhodné pro všechny kmitočtové čítače, u nichž se nepředpokládá odhad dalších míst ze změn posledního místa.Zapojení podle vynálezu bude dále výsvětleno se zřetelem k připojenému schéma.Zapojení podle vynálezu je tvořeno klopným obvodem 1, jehož výstup je připojen k paměti g a současně k druhému vstupu přídavné paměti 5. K druhému vstupu paměti g je...

Zapojení řízení jedno a vícefázového mostu střídače tyristorového statického měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257655

Dátum: 16.05.1988

Autori: Bradáč Vladimír, Caha Jaromír

MPK: H02M 1/084, H02M 1/08

Značky: jedno, měniče, řízení, střídače, mostů, vícefázového, tyristorového, zapojení, statického, kmitočtu

Text:

...jedno ,s vícsfázového mostu střídače tyristorověho ststického měníče kmitočtu s řízením zapojeným podle vyndlezu je v jeho zapojení s individuální komutací, vyznečeněn ne obr. 1, každá fáze mostu střídsče tvořeno nejnáněp jedním tyristoreu 4 horní větve, který je přípojen ne klednou svorku ł stejnosměrného zdroje .mostu střídačev svou anodou, k s nejmáně jednímvtyrístorem 2 dolní větve, který je přípoą-Ajen na zápornou svorku g...

Zapojení pro stabilizaci kmitočtu oscilátoru vysokofrekvenčních generátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242630

Dátum: 01.05.1988

Autor: Bieánek Bedoich

MPK: H03B 5/08

Značky: vysokofrekvenčních, generátoru, stabilizaci, zapojení, oscilátoru, kmitočtu

Text:

...členem zapojení podle vynálezu je frekvenční závěs,Ktorý je tvořen ze dvou křemíkových tranzistorů NPN a PNP a integrovaného obvodu označovaného MAA 435. Oscilátor je řízen varikapem a monotónní změna kmitočtu je zajištěną členem RC. Integrovaný obvod MAA 435 plní funkcí amplitudového-detektoru, zesilovače a přepínače s časovým zpožděním.5Frekvenční závěs l je tvořen dvěma tranzistory lg a gg a integrovaným obvodom Q, ktorý je...

Zapojení pro absolutní souběh laděného obvodu s nezávisle nastavitelného zdroje kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242613

Dátum: 01.05.1988

Autor: Wais Stanislav

MPK: H03J 7/00

Značky: souběh, absolutní, nastavitelného, kmitočtu, zdroje, nezávisle, laděného, obvodů, zapojení

Text:

...vlivem teploty je stejné e je automaticky kompenzovená zpětnovazební smwčkou, čímž frekvenční stabilita je daná pouze stabilitou nezávisle nastavitelného zdroje kmitočtu. Při uvádění do funkce dochází k podststnému zjednoduěení nastavovacích prací, neboř odpedejí iterační kroky nutné jinak ke sladění v několika bodoch při eproximetivním eouběhu.Na přiloženém výkrese je na obr. 1 schemsticky znázorněn příklad zapojení podle vynálezu s na ob....

Číslicový syntezátor kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256872

Dátum: 15.04.1988

Autor: Štork Milan

MPK: H03B 21/02

Značky: číslicový, syntezátor, kmitočtu

Text:

...řízení přednastavení čítače 3 čítajícího dolů, dále pak na děličku 1 frekvence.Vstupní pulzy o frekvenci fi jsou přivedeny na vstupní obvod l, který vždy bud na nástupní, nebo odcházející hrane generuje krátký pulz, který je veden jednak na řídící vstup registru 3 a umožňuje tak do registru Q zápis čísla, které je na datových Vstupech registru Q. Dále je tento pulz ze vstupního obvodu ł veden na nulovací vstup ćítače g čítajícího nahoru,...

Zapojení výstupních větví měniče kmitočtu, zejména pro elektronické řízení otáček gramofonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254896

Dátum: 15.02.1988

Autor: Jágr Jan

MPK: G11B 3/10

Značky: řízení, výstupních, zapojení, elektronické, měniče, zejména, gramofonu, kmitočtu, větví, otáček

Text:

...tranzistoru dosáhneme velmi jednoduše přesně protitaktního buzení tranzistoru vůči druhému i s jednoduchým generátorem pracovní frekvence, pracujícím s napětím v blízkosti potenciálu emitoru druhého tranzistoru. Připojením integračního kondenzátoru mezi bázi a kolektor druhého tranzistoru současně omezíme strmost náběžné a seutupné hrany výstupního napětí, takže i při relativně velkém spínaném napětí nevzniká větší vysokofrekvenční rušení....

Zapojení pro řízení kmitočtu oscilátoru zobrazovací jednotky chromatografického analyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254895

Dátum: 15.02.1988

Autori: Míček Petr, Krištoufek Otakar, Šubrt Vladimír, Semecký Jiří

MPK: G06K 9/20

Značky: zapojení, zobrazovací, chromatografického, oscilátoru, jednotky, kmitočtu, analyzátorů, řízení

Text:

...který zachycuje informaci o stavu síłové frekvence. Stavová pamět g je klopný obvod, který zachycuje informace o výstupní frekvenci z čítače zobrazovací jednotky 1. Porovnávací obvod 5 porovnáva stavy obou stavových paměti 3 a Ä a při shodě jejích obsahu tyto stavové paměti nuluje. Regulační obvod 5 ovládá na základě informací ze stavových paměti 3 a 3 oscilátor zobrazovací jednotky Q. Oscilátor zobrazovací jednotky Q je napětově řízený...

Čidlo kmitočtu vnitřního elektromotorického napětí synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254506

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: H02P 5/28

Značky: kmitočtu, synchronního, vnitřního, stroje, elektromotorického, napětí, čidlo

Text:

...statorového vinutí syn 254506 4chronního stroje. Proporcionální člen 1 s nastavitelným koefioientem přenosu je realizován potenciometrem 11, který je jedním koncem odporové dráhy připojen na vstup 7.1 proporcionâlního členu 1 s nastavitelným koeficientom zesílení.Druhý konec odporové dráhy je připojen na nulu napájecího napětí a jezdec na výstup 7 2Prvý omezovač a integrátor 14 je realizován pomocí operačních zesilovačů 1407,...

Zapojení pro současné měření převodu měřicích transformátorů napětí vysokého a velmi vysokého napětí při základním kmitočtu a jeho libovolném násobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243506

Dátum: 15.12.1987

Autor: Nekvapil Pavel

MPK: G01R 29/20

Značky: současné, transformátoru, velmi, napětí, kmitočtu, zapojení, násobku, libovolném, základním, převodů, měřicích, vysokého, měření

Text:

...je v jednom místě uzemněn.Hlavní pŕedností je skutečnost, že měření je proveditelně prakticky na každé zkušebně,ale 1 u již instalovaných transformátorů s libovolně nastavitelným poměrem uvedených veličín pro tőnovou a provozní frekvenci. Měření lze rozšířit 1 pro měření s různou zátěží, která se připojuje na sekundární svorky měŕicích transformátorů.Príklad zapojení pro současné měření převodů měřicích transformátcrü napětí vysokého a velmi...

Zapojení obvodu pro měření fázového posunu mezi dvěma signály o stejném kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238580

Dátum: 01.12.1987

Autori: Tobola Pavel, Uhříček Jindřich

MPK: G01R 25/00

Značky: posunu, obvodů, stejném, dvěma, měření, zapojení, fázového, kmitočtu, signály

Zhrnutie / Anotácia:

V blokovém schématu zapojení obvodu jsou dva vstupní signály, jejichž fázový posun je měřen, přiváděny na vstupní svorky (1) a (2). První vstupní svorka (1) je spojena se spouštěcím obvodem (3), který s průchodem vstupního signálu nulou spouští čítač (5), čítající hodinový kmitočet napěťového řízeného hodinového oscilátoru (10). Tento čítač (5) je zastaven druhým spouštěcím obvodem (4) v okamžiku, kdy prochází nulou druhý vstupní signál,...

Násobič kmitočtu pro centimetrová a milimetrová pásma

Načítavanie...

Číslo patentu: 242410

Dátum: 01.12.1987

Autor: Tomanová Alena

MPK: H03B 19/10

Značky: kmitočtu, centimetrová, milimetrová, pásma, násobič

Text:

...potlačení nežádoucích harmonických na výstupu menší než rozměry náaobičü konetruovanýcä na základě známých řešení. Další výhodou je, že ho lze realizovat v jednom kroku Na rozdíl od známých řešení, která vyžadují experimentování při nastavování násohiče je nastavení násobiče podle vynálezu jednoduché a snadné. Na rozdíl od známých řešení, kde projevy hystereze a výskyt parazitních signálů byly častým jevem, dosahuje se v náeobiči podle...

Demodulátor fázově modulovaných signálů pro přenos nízkých kmitočtů při velké rychlostl synchronizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 244619

Dátum: 14.10.1987

Autor: Honya Takao

MPK: H03K 5/20

Značky: synchronizace, kmitočtu, velké, prenos, rychlostl, demodulátor, modulovaných, signálu, fázové, nízkých

Text:

...výsnakem vynílesu je, že nosi výstup rdsováho detektoru s vstup tretí dolní propusti je vloien oddllovecí etejnosnlrný sssilovač.Výhody demodulátoru podle vyndlesu spodívejí v tom, le čas potrebný k synchroniseci může být si 5 x krstdí, ned jaký je doseäitelný u systémů s automatickým vyhleddváním a podstetni ln-etsí, napríklad si 25 x, v porovndní s funkcí bůžnóho noveho sovssu.současně ee při pulítí demoduldtoru podle vyndlesu prejaví...

Výkonový zesilovač signálů nízkého kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244606

Dátum: 14.10.1987

Autori: Cimarusti Christopher Michael, Koster William Henry

MPK: H03F 3/20

Značky: nízkého, výkonový, signálu, zesilovač, kmitočtu

Text:

...napätí se připojuje spotrebič 31, napr. reproduktor nebo motor.Druhý konec zpätnovazebníno odporu 13 je spojen s invertujícím vstupom 33 aonolitickéc ho integrovaného obvodu 1 a přes zpětnovazební odpor 31 se spoločnou evorkou g napújecího napätí.Pro zeeilovéní jen střídavého signálu bez etejnoaměmé slolky zapojuje ee v eerii pltnovezsoní odpor 31 s kondenzétorsm a.Reinvertující vstup zá monolitického integrovaného obvodu l je spojen přes...

Zapojení obvodu pro řízení spínacích prvků statického měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237155

Dátum: 01.10.1987

Autori: Škrland Bohdan, May Josef, Kočí Jiří

MPK: H03K 5/00

Značky: zapojení, řízení, měniče, statického, kmitočtu, spínacích, prvků, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru silnoproudé elektrotechniky a řeší problém zapalování spínacích prvků v závislosti na hodnotě výstupního fázového proudu a hodnotě vypínací doby tyristorů střídače úměrné absolutní hodnotě a úhlu vstupní impedance vazebního členu připojeného ke komplexní impedanci cn nebo vvn sítě. Ve třech komparátorech porovnává rozhodující tři parametry a při překročení kteréhokoliv signalizuje poruchový stav signalizační zařízení.

Zapojení pro synchronizaci hodinového kmitočtu přijímače dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 252449

Dátum: 17.09.1987

Autor: Šípek Josef

MPK: H03L 7/08

Značky: synchronizaci, kmitočtu, hodinového, prijímače, zapojení

Text:

...kmitočtu příjímače data přijímané datové posloupnosti. Proto je možné zkrátit sledA vhodně uspořádaných bitů na počátku datové posloupnosti, sloužících pro synchronieaci. Při tom jsou po získání počátečního synchronismu změny fáze hodinového kmítočtu výhodné nízká. Další výhodou zapojení podle vynélezu je snížení bitovéchybovosti při přenosu datové posloupnosti radiovým Rayleighovým kanálem. Zapojení podle vynálezu řídí fázi...

Násobič kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241231

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kaše Oldoich, Hrabovský Miroslav

MPK: H03B 19/00

Značky: násobič, kmitočtu

Text:

...o referenčním kmitočtu mi., a obvod 8 výnechání impulsu je opatřen prvním vstupem pro druhý signál o referenčním kmitočtu n . ÍO.Vstupní signál o kmitočtu f se přivádí do časové základný 1 Synchronizované na průchody vstupního signálu nulou nebo jinou předepsaíiou úrovní. Časová základna 1 výdává řídící impuls pro ovládání činností dalších obvodů násobiče kmitočtu. Při prvním průchodu vstupního signálu nulou se vynuluje čítač 2 a předřadný...

Násobič kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241230

Dátum: 15.09.1987

Autori: Petrík Jaroslav, Švaral Ján

MPK: H03B 19/00

Značky: násobič, kmitočtu

Text:

...určujícího rychlost vyprazdñování přednestavitelnéha děliče kmitočtu.vynález bude dále blíže popsán podle přiloženeho obrázku, na němž je znázorněno schéma zapojení příkladnêho provedení násohiče kmitočtu podle vynálezu.Časová základna 1 je pripojená svým prvním výstupem na druhý vstup čítače 2, svým druhým výstupem na první vstup paralelního registru 3 a svým třetím výstupem na druhý~ vstup přednastavitelného děliče 4 kmitočtu. Výstupy...