Patenty so značkou «kmitočet»

Zapojení převodníku čísla na kmitočet

Načítavanie...

Číslo patentu: 268304

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vrba Kamil, Kolouch Jaromír

MPK: H03M 1/66

Značky: čísla, převodníku, kmitočet, zapojení

Text:

...analogověho převodníku l je spojen s invertujícím vstupem operačního zesilovače Q. Mezi invertující vstup operačního zesilovače § a společný vodič Z je připojena sériová kombinace zdroje g referenčního napětí, elektronického spínače 1 a rezistoru 5. Mezi invertující vstup operačního zesilovače Q a jeho výstup je zapojen kapacitor Ž. Neinvertující vstup operačního zesilovače § je spojen se společným vodičem a jeho výstup potom s neinvertujícím...

Přesný převodník napětí na kmitočet s velkým vstupním odporem se samostatnými výstupy pro každou polaritu vstupního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268125

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vrba Kamil, Mišurec Jiří

MPK: H03M 1/66

Značky: každou, kmitočet, vstupním, samostatnými, odporem, vstupního, výstupy, napětí, přesný, převodník, polaritu, velkým

Text:

...spínače 2 a rovněž první vývod druhého elektronického spínače lg. Druhý konec rezistoru § je připojen ke společněmu vodiči 2. Výstup operačniho zesilovače 3 je připojen ke druhemu konci kapacitoru Q a rovněž je spojen s prvním vstupem prvního konparátoru Z a s prvním vstupeo druhého komparàtoru lg. Druhý vstup prvního komparàtoru 1 je prípojen k prvnímu zdrojí § komparačního napětí 3 druhý vstup druheho komparátoru li je pripojen ke...

Přesný převodník čísla na kmitočet

Načítavanie...

Číslo patentu: 268035

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kolouch Jaromír, Vrba Kamil

MPK: H03M 1/66

Značky: přesný, kmitočet, převodník, čísla

Text:

...přzłladná provedení přesnáho pívvodníku čísla na knzitočet.Vstupní kődová kombinace, odpovídající převádčnému číelu, se přivádí na číslioový vstup číslioovč analogového převodníku 1. Přímý proudový výstup číslioovä ana~ logového převodníb. l je spojen s invertujíoím vstupom operačního zesilovače 6. Mezi invertující vstup opersčního zesilovače § s spoločný vodič 1 je připojena sériová kombinace zdroje g referenčního napätí, elektronického...

Zapojení převodníku napětí na kmitočet

Načítavanie...

Číslo patentu: 268017

Dátum: 14.03.1990

Autor: Nálevka Zdeněk

MPK: H03M 1/12

Značky: kmitočet, napětí, převodníku, zapojení

Text:

...Zaporný pól zdroja 10 referenčního napětí je připojen na spoločný sígnâlní vodič a invartujíci vstup §l zpětnovazebního integrátoru g je. kromě propojení e jedním vývodam prvního odporu 2. rovněž připojan přes čtvrtý odpor ll na kolektor druheho tranzístorovćho spínače Ľ typu NPN, jehož bize je přípojena na druhý vývod gg budícího obvodu 9 a jehož emítor je připojen na záporný pől druhého zdroje 13 referenčního napätí. jehož kladný pól je...

Rychlý převodník napětí na kmitočet se samostatnými výstupy pro každou polaritu vstupního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267987

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mišurec Jiří, Vrba Kamil

MPK: H03M 1/66

Značky: převodník, napětí, polaritu, výstupy, rychlý, vstupního, kmitočet, samostatnými, každou

Text:

...na jehož výatup je připojen první konec kapacitoru ž, dále tamtěž je připojen první vývod prvního elektronického spínače i a první vývod druhého elektronického spínače 11 a dále rovněž první vstup prvního komparátoru 1 a první vstup druhého komparátozu u, přičemž dnmý konec kapacitoru ž je spojen se spoločným vodičom 6. Druhy vstup prvního komparátoru 1 je spojen s prvním zdrojem g komparačního napětí a druhý vstup druhého komparátoru lg...

Přesný převodník napětí na kmitočet s velkým vstupním odporem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266884

Dátum: 12.01.1990

Autori: Vrba Kamil, Mišurec Jiří

MPK: H03M 1/66

Značky: odporem, přesný, vstupním, převodník, kmitočet, napětí, velkým

Text:

...k prvnímu vstupu komparátoru. přičemž druhý vstup komparátoru je spojen se zdrojem komparačního napětí a výstup komparátoru je propojen se vstupem časovacího obvodu, na jehož hodinový vstup je přiveden signál ze zdroje referenčního kmitočtu. Výstup časovacího obvodu je spojen s výstupní svorkou a současně s řídicím vstupem elektronického spínače. Druhý vývod elektronického spínače je spojen se zdrojem referenčního proudu.Výhody zapojení...

Přesný převodník napětí na kmitočet s oddělenými výstupy pro kladné a záporné vstupní napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266540

Dátum: 12.01.1990

Autori: Vrba Kamil, Mišurec Jiří

MPK: H03M 1/66

Značky: převodník, vstupní, přesný, kmitočet, výstupy, záporné, napětí, oddělenými, kladné

Text:

...vstupem prvního časovacího obvodu ll a výstup druhého komparátoru g je propojen s blokovacím vstupom druhého časovacího obvodu lg. Hodinové vstupy prvního a druhého časovacího obvodu ll, lg jsou propojeny se zdrojem lg referenčního kmítočtu. Výstup prvního časovacího obvodu ll je spojen s první výstupní svorkou lg a je rovněž spojen se vstupem prvního převodníku lg napěčových úrovní, jehož výstup je spojen s katodou druhé diody Q 2...

Rychlý převodník napětí na kmitočet

Načítavanie...

Číslo patentu: 266190

Dátum: 13.12.1989

Autori: Vrba Kamil, Mišurec Jiří

MPK: H03M 1/66

Značky: rychlý, kmitočet, napětí, převodník

Text:

...podle vynálezu, jehož podstatou je, že vstupní svorka je spojena se vstupem převodníku napětí na proud, jehož výstup je připojen na první konec kapacitoru, dále tamtéž je připojen první vývod elektronického spínače a první vstup komparátoru, přičemž druhý konec kapacitoru je spojen se spoločným vodičem. Přitom druhý konec kapacitoru je spojen se zdrojem komparačního napětí a výstup komparátoru je propojen se vstupom monostabilního klopného...

Jednoduchý převodník čísla na kmitočet

Načítavanie...

Číslo patentu: 266037

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vaško Jaroslav, Vrba Kamil

MPK: H03M 1/66

Značky: jednoduchý, převodník, kmitočet, čísla

Text:

...převodu nemá vliv konečný odpor elektronického přepínače V sepnutém stavu, ani změny tohoto odporu V závislosti na protékajícím proudu či na okolní teplotě, protože na těchto veličinách z hlediska přepínání výstupního proudu číslicově analogového převodníku příliš nezáleží. Navíc lze převodník velmi jednoduše použít jako základní stavební jednotku v číslicově řízených funkčních generátorech, protože střída trojúhelníkových kmltů na prvním...

Převodník napětí na kmitočet s velkým vstupním odporem s oddělenými výstupy pro kladnou a zápornou polaritu vstupního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265590

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mišurec Jiří, Vrba Kami

MPK: H03M 1/66

Značky: vstupním, kmitočet, velkým, převodník, výstupy, napětí, kladnou, odporem, oddělenými, vstupního, zápornou, polaritu

Text:

...lg a s prvním vstupem druhého komparátoru lg. Druhý vstup prvního komparátoru gg je připojen k prvnímu zdroji gg komparačního napětí a druhý vstup druhého komparátoru lg je připojen k druhému zdroji gg komparačního napětí. Výstup prvního komparátoru lg je spojen se vstupem prvního monostabilního klopného obvodu ll a podobné výstup druhého komparátoru gg je spojen se vstupem druhého monostabilního klopného obvodu lg. Výstup prvního...

Jednoduchý převodník napětí na kmitočet s výstupy oddělenými podle polarity vstupního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265583

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vrba Kamil, Mišurec Jiří

MPK: H03M 1/66

Značky: vstupního, kmitočet, napětí, polarity, podle, jednoduchý, převodník, výstupy, oddělenými

Text:

...svorkou lg a rovněž se vstupem prvního převodníku lg napěčových úrovní, jehož výstup je propojen s katodou druhé diody pz prvního elektronického spínače 3. Anody obou diod 21 a pz prvního elektronického spínače 5 jsou spojeny s prvním zdrojem g referenčního proudu. Podobné je výstup druhého monostabilního klopného obvodu lg spojen s druhou výstupní svorkou lg a rovněž se vstupem druhého převodníku lg napětových úrovní, jehož výstup je...

Přesný převodník napětí na kmitočet

Načítavanie...

Číslo patentu: 265459

Dátum: 13.10.1989

Autor: Vrba Kamil

MPK: H03M 1/60

Značky: převodník, kmitočet, napětí, přesný

Text:

...podle připojeného obrázku, na němž je znázorněno schéma zapojení příkladného provedení přesného převodníku napětí na kmitočet podle vynálezu.K invertujícímu vstupu operačního zesilovače É je přes rezistor 5 připojena vstupní svorka l, dále tamtéž je přes pomocný rezistor 3 ° připojen referenční zdroj g napětí a také katoda diody Q 1 elektronického spínače 1. Mezi invertující vstup operačního zesilovače É a jeho výstup je zapojen integrační...

Zapojení pro převod elektrického signálu na jemu úměrný kmitočet

Načítavanie...

Číslo patentu: 262683

Dátum: 14.03.1989

Autor: Petr Jan

MPK: G01R 19/18

Značky: převod, elektrického, zapojení, kmitočet, signálu, úměrný

Text:

...spo-jen s Dąvtstupem bietzitiulníhío kloipného obvodu 7 typu D, jehož výstup Q je spojen jednak se řídicím vstupem přepínaěe 9, jedvnaik s prvním signálovým vstupom výstupního děliče 8 kmitočtu.Výstup generá-toru 11 taktovacího kmituočtu je spojen se vstupom děliče 12 taktovacibo kmitočtíi, který má například šest v-ýstupů. jeho první výstup, na kterém je taktovvací signál P s kmitočtem tg/Z, je spojen s druhým signálovým vstupem výstupniho...

Zapojení převodníku přenosu můstku na kmitočet

Načítavanie...

Číslo patentu: 233982

Dátum: 01.12.1986

Autor: Roháč Jan

MPK: H02M 7/42

Značky: kmitočet, zapojení, můstku, převodníku, přenosu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení převodníku přenosu můstku na kmitočet a řeší lineární transformaci napěťového přenosu můstku na kmitočet střídavého napětí obdélníkového průběhu. Zapojení obsahuje můstek, nesymetrický integrátor a komparátor se symetrickým výstupem. Změna napětí na výstupu~integrátoru je rovna průměrné hodnotě napětí přiváděného na vstupní diagonálu můstku, takže frekvence převodníkem vyráběného napětí je přímoúměrná napěťovému přenosu...

Zapojení integračního převodníku napětí na kmitočet

Načítavanie...

Číslo patentu: 226554

Dátum: 15.11.1985

Autor: Preuss Petr

Značky: zapojení, napětí, integračního, převodníku, kmitočet

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení integračního převodníku napětí na kmitočet, sestávající ze dvou řízených zdrojů proudu, z nichž alespoň jeden je opatřen elektronickým přepínačem, jehož výstup vede na vstup integrátoru, který je svým výstupem připojen k prvnímu vstupu komparátoru, zatímco druhý vstup komparátoru je spojen s výstupem zdroje referenčního napětí, řízeného výstupním signálem komparátoru, vyznačené tím, že řízené zdroje proudu jsou tvořeny dvěma...

Zapojení převodníku nelineární odpor – kmitočet

Načítavanie...

Číslo patentu: 226326

Dátum: 15.10.1985

Autor: Bydžovský Jan

Značky: nelineární, kmitočet, odpor, převodníku, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení převodníku nelineární odpor-kmitočet s odporovým čidlem v jedné větvi Wheatstonova můstku, v jehož jedné úhlopříčce je pevný zdroj napájení, opatřené kondenzátorem v linearizačním členu, vyznačené tím, že v druhé úhlopříčce Wheatstonova můstku je zapojen komparátor (K), na jehož invertující vstup je zapojen výstup linearizečního členu (L) připojeného řídicím obvodem (RO), na jehož druhý vstup je zapojen oscilátor (0), k čítači (CI)...

Převodník napětí kmitočet

Načítavanie...

Číslo patentu: 225085

Dátum: 01.12.1984

Autor: Vedral Josef

Značky: převodník, kmitočet, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Převodník napětí kmitočet, vyznačený tím, že sestává z referenčního zdroje /4/, jehož výstup je připojen k analogovému vstupu prvního spínače /1/ a k invertujícímu vstupu rozdílového zesilovače /5/, jehož výstup je spojen s analogovým vstupem druhého spínače /2/ a jehož neinvertující vstup je spojen s analogovým vstupem třetího spínače /3/ a výstupy prvního spínače /l/, druhého spínače /2/ a třetího spínače /3/ jsou spojeny se vstupem...

Zapojenie prevodníka goniometrickej funkcie uhla natočenia hriadeľa selsynu na kmitočet

Načítavanie...

Číslo patentu: 214920

Dátum: 30.10.1984

Autor: Kéry Miroslav

Značky: zapojenie, kmitočet, natočenia, funkcie, goniometrickej, hriadeľa, prevodníka, selsynu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zapojenie prevodníka, ktorý umožňuje priamy prevod sínu alebo kosínu uhla natočenia hriadeľa selsynu na kmitočet. Podstata spočíva v prevode podielu amplitúd statorového a budiaceho napätia selsynu na kmitočet pomocou analógovej deličky. Analógová delička je zapojená z integrátora vybaveného vstupným a nulovacím spínačom, komparátora a monostabilného klopného obvodu. Statorové a budiace vinutie selsynu sú na vstupy deličky...

Zapojení převodníku přenosu můstku na kmitočet

Načítavanie...

Číslo patentu: 215839

Dátum: 20.12.1983

Autor: Roháč Jan

Značky: zapojení, můstku, převodníku, přenosu, kmitočet

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení převodníku přenosu můstku na kmitočet a řeší úkol lineární transformace napěťového přenosu můstku na kmitočet střídavého napětí obdélníkového průběhu. Zapojení obsahuje můstek, integrátor, komparátor a zdroj. Napětí na výstupu můstku, které je úměrné jeho napěťovému přenosu, je integrováno a tento integrál je porovnáván s napětím odvozeným z napětí, kterým zdroj napájí vstup můstku. Po dosažení shodnosti komparátor...