Patenty so značkou «kmitající»

Držák podélně kmitající rezonátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 267543

Dátum: 12.02.1990

Autor: Židů Václav

MPK: H04R 17/00, H04R 1/00

Značky: rezonátory, podélné, kmitající, držák

Text:

...výroby držáku pro podćlně kmitající rezonátory se provádí tak, že niklovć trubičky se nařežou na potřebnou délku a přívaří se jedním koncem na dva vývody prvního skleněného výlisku s keramickou destičkou. Druhým koncem se niklové trubíčky přivaří na dva vývody druhého skleněnćho výlisku, jehož zbývající dva vývody se ohncu s přivaří k niklovým trubičkám. Na vnější stranu druhého skleněnćho výlisku se přivaříVýhodou této konstrukce držáku...

Skluz s kmitající soustavou pro přepravu sypkých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248448

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kubín Sáva, Bičánek Bedřich, Bělunek Bohumír

MPK: B65G 65/44, B65G 65/30

Značky: skluz, látek, sypkých, soustavou, kmitající, prepravu

Text:

...zavěšeného pružinami na okolní konstrukcí, podle vynále zu, jehož podstata spočívá v tom, že na okolní nosnou konstrukci je připevněna svou horní částí nejméně jedna pružná závěsná clona. jejíž spodní část zasahuje do výsypného prostoru tělesa skluzu. Podle vynálezu je těleso skluzu opatřeno nejméně jedním vibrátorom a k závěsné cloně jsou vodorovně, s mezerami připevněny antiabrazivní kovové, umělohmotné nebo pryžové články.Předností...

Zařízení ke zhutňování partikulárních látek v horizontálně kmitající formě

Načítavanie...

Číslo patentu: 247751

Dátum: 15.01.1987

Autor: Libíček Jaroslav

MPK: B28B 1/08

Značky: partikulárních, zařízení, zhutňování, horizontálně, látek, kmitající, formě

Text:

...významně snižuje investiční náročnost a náklady na údržbu nejsložitějäích částí zařízení, což jsou zdroje huaící síly /Vibrátory/ a části svielého vedení. Zařízení lze použít jak pro výrobu na pevných stanoviätích tak i pro výrobní linky s pohybujícími se formami. Přitom propojení formy s doliaovaoí doskou pomocí vymezovacích pružin lze aplikovat i v případě, kdy horizontální periodicky pro měnná síla hepusobí na dolisovací desku, ale na...

Zařízení pro kontrolu přítomnosti kmitající niti

Načítavanie...

Číslo patentu: 223282

Dátum: 15.03.1986

Autori: Wimmerová Marie, Nádvorník Josef

Značky: kmitající, zařízení, kontrolu, přítomnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro kontrolu přítomnosti kmitající niti, zejména před rozváděčem niti na textilních strojích, opatřeného v tělese zařízení vytvořeným otvorem pro průchod niti, v němž jsou proti sobě uspořádány zdroj a přijímač záření, který je připojen na vyhodnocovací zařízení impulsů. Směrnice zdroje a přijímače záření svírá s dráhou příčně kmitající niti ostrý úhel.

Volně kmitající rovinný vysévač

Načítavanie...

Číslo patentu: 216657

Dátum: 15.12.1984

Autor: Keller Alois

Značky: kmitající, volně, vysévač, rovinný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru potravinářského strojírenství a vztahuje se na strojní vybavení mlýnů, zejména na rovinné vysévače. Úkolem vynálezu je vytvořit rovinný vysévač střední velikosti se dvěma vedle sebe uspořádanými stohy sít, kterýžto problém nebyl dosud uspokojivě vyřešen. Úloha je řešena vytvořením volně kmitajícího vodorovného vysévače, jehož těleso má tvar žlabu, otevřeného na koncích pro uložení stohu sít, přičemž ve středu žlabu je...

Kmitající stůl elektrodynamického budiče s piezoelektrickým akcelerometrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215822

Dátum: 20.12.1983

Autori: Widtman Vladimír, Navrátil Miroslav

Značky: piezoelektrickým, stůl, budiče, elektrodynamického, kmitající, akcelerometrem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úpravy kmitajícího stolu elektrodynamického budiče mechanických kmitů. Řeší problém přesného měření určujících veličin mechanických kmitů kmitajícího stolu. Podstatou vynálezu je to, že neoddělitelnou částí stolu je střední nosný sloupek, kolem kterého jsou uloženy piezoelektrické prvky namáhané na tah-tlak nebo na střih, zatěžované příslušnou setrvačnou hmotou. Tak vznikne jednoduchý piezoelektrický akcelerometr pro absolutní...