Patenty so značkou «klzné»

Zložené klzné tesnenia pre vysokotlakové spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17507

Dátum: 25.11.2011

Autor: Bizzarrini Giuseppe

MPK: F16L 13/14, F16L 23/16, F16J 15/02...

Značky: klzné, tesnenia, spoje, vysokotlakové, zložené

Text:

...konfigurácii na zabezpečenie tesnosti, zatiaľ čo spodná časť uvedeného tesneniaje v pokojovej polohe pred spojenímobr. ZA predstavuje axiálny pohľad vreze na prvé uskutočnenie spoja so spojením typuobr. 2 B predstavuje trojrozmemý pohľad zodpovedajúci predchádzajúcemu pohľadu obr. 3 A zobrazuje nejaké konštrukčné detaily zodpovedajúce obr. 2 Bobr. 3 B predstavuje celkový bočný pohľad na spoj typu posuvného uloženia na obr. 2 Aobr. 4...

Hydraulicky tlmené klzné ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20568

Dátum: 15.07.2009

Autori: Eschweiler Josef, Gross Josef Peter

MPK: F16F 13/14

Značky: tlmené, ložisko, hydraulický, klzné

Text:

...nie je jasne definovaná. Mení sa skoro vždy v závislosti od privádzaného zaťaženia a z toho vyplývajúcich deformáciíelastoméru obklopujúceho kanál. Toto je nevýhodou zvlášť vzhľadom naHydraulicky tlmené klzné Iožiskozaťaženie ložiska z Kardanovho hriadeľa, pretože jeho správanie sa pri tlmení pri veľkých zataženiach z Kardanovho hriadeľa na základe nimi Spojenými zmenami geometrie kanála sa dá ťažko predpovedať.Okrem toho sa ukázalo, že...

Kompozitný vrstvený materiál na klzné súčasti a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 286396

Dátum: 18.08.2008

Autori: Gruenthaler Karl-heinz, Staschko Klaus

MPK: C25D 7/10, F16C 33/04

Značky: spôsob, klzné, kompozitný, výroby, súčastí, vrstvený, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby kompozitných vrstvených materiálov, ktoré majú počas svojej celkovej životnosti optimálne vlastnosti. Kompozitný vrstvený materiál má nosnú vrstvu, vrstvu ložiskového kovu, medzivrstvu a galvanicky nanesenú klznú vrstvu, ktorá má od svojho povrchu v smere k ložiskovému kovu plynule narastajúcu tvrdosť. Spôsob predpokladá, že ako klzná vrstva sa vylučuje zliatina neobsahujúca olovo aspoň s jednou tvrdou a jednou mäkkou...

Kompozitný vrstvený materiál na klzné ložiská

Načítavanie...

Číslo patentu: 286001

Dátum: 17.12.2007

Autori: Wiebach Dietmar, Niegel Fritz, Adam Achim, Huhn Hans-ulrich, Spahn Peter

MPK: C22C 9/02, C23C 28/02, C22C 13/00...

Značky: kompozitný, vrstvený, klzné, ložiska, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa kompozitný vrstvený materiál, ktorý má vyššiu špecifickú zaťažiteľnosť a menšie opotrebenie. Kompozitný vrstvený materiál na klzné ložiská má nosnú vrstvu, vrstvu (1) ložiskového kovu, prvú medzivrstvu (2) z niklu, druhú medzivrstvu (3) z cínu a niklu, takisto aj z medi a cínu pozostávajúcu klznú vrstvu (4). Klzná vrstva (4) má cínovú základnú fázu (5), do ktorej sú vložené častice (6) cínu s meďou, ktoré pozostávajú z 39 až 55...

Klzné ložisko a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 285646

Dátum: 20.04.2007

Autori: Metzner Christoph, Andler Gerd, Goedicke Klaus, Heinss Jens-peter

MPK: F16C 33/04

Značky: spôsob, ložisko, klzné, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je klzné ložisko, ktorého klzná vrstva (3), čo sa týka stálosti proti oteru, má zreteľne zlepšené vlastnosti oproti galvanicky nanášaným klzným vrstvám, rovnako ako oproti klzným vrstvám, ktoré sú nanášané obvyklými postupmi naparovania elektrónovým lúčom. Povrch klznej vrstvy (3) má guľaté vyvýšeniny (4) a prehĺbeniny (6), pričom vyvýšeniny (4) vztiahnuté na horizontálnu rovinu rezu (7) zaujímajú podiel od 30 % do 50 %...

Zariadenie na vákuové nanášanie vrstiev na klzné ložiská

Načítavanie...

Číslo patentu: 285253

Dátum: 30.08.2006

Autori: Heinss Jens-peter, Wixwat-ernst Wolfgang, Metzner Christoph, Goedicke Klaus, Schiller Siegfried, Andler Gerd

MPK: C23C 14/56

Značky: zariadenie, vrstiev, ložiska, vákuové, nanášanie, klzné

Zhrnutie / Anotácia:

Známe zariadenia na vákuové nanášanie vrstiev na substráty rôzneho tvaru, a to buď ako priechodné, alebo vsadzovacie zariadenia, sú vybavené tak, že sa podľa spôsobu na nanášanie vrstiev nanáša viac vrstiev. Klzné ložiská sa obstarávajú viacerými vrstvami a použité materiály na nanášanie vrstiev a s tým súvisiace podmienky vyžadujú použitie viacerých technológií na nanášanie vrstiev. To sa okrem iného týka prepravných parametrov. Známe...

Ložisková zliatinová kompozícia a klzné ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 285110

Dátum: 24.05.2006

Autori: Mcmeekin Kenneth Macleod, Massey Ian David

MPK: C22C 21/00

Značky: klzné, zliatinová, ložisková, kompozícia, ložisko

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa ložisko a ložisková zliatinová kompozícia, pričom ložisková zliatina pozostáva z 5 až 10 % hmotnostných cínu, z 0,7 až 1,3 % hmotnostných medi, z 0,7 až 1,3 % hmotnostných niklu, z 1,5 až 3,5 % hmotnostných kremíka, z 0,1 až 0,3 % hmotnostných vanádu, z 0,1 až 0,3 % hmotnostných mangánu, zvyšok tvorí hliník popri nevyhnutných nečistotách.

Zmesi Cu-C, Ag-C a Au-C na aplikáciu na klzné elektrické kontakty s najvyššou prúdovou hustotou

Načítavanie...

Číslo patentu: 284768

Dátum: 12.10.2005

Autori: Emmer Štefan, Kováčik Jaroslav, Bielek Jozef

MPK: H01R 43/12, H01R 39/20, H01R 39/26...

Značky: aplikáciu, elektrické, zmesí, kontakty, klzné, hustotou, prúdovou, najvyššou, cu-c

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesi Cu-C, Ag-C a Au-C na aplikáciu na klzné elektrické kontakty s najvyššou prúdovou hustotou v rozsahu od 0,5 do 45 obj. % C, resp. 0,1 až 17,3 hmotn. % C charakteristické tým, že sú pripravené z dvoch homogénne zmiešaných práškových zložiek. Rozmery zŕn uvedených zložiek nepresahujú 20 um, práškové zložky sú zhutnené metódou izostatického lisovania na zabezpečenie výslednej pórovitosti blížiacej sa k nule.

Kompozitný vrstvený materiál na klzné elementy a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284335

Dátum: 27.12.2004

Autor: Andler Gerd

MPK: B32B 15/01, B22D 11/00, B22D 19/08...

Značky: elementy, spôsob, kompozitný, klzné, materiál, vrstvený, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný kompozitný vrstvený materiál a spôsob jeho výroby, ktorý je vhodný na tie ložiskové miesta, v ktorých je dané zmiešané trenie, ktorý je korózne stály, tvarovateľný za studena a odoláva tiež najvyšším zaťaženiam. Spôsob predpokladá, že je nosný materiál predhrievaný na teplotu 1000 °C až 1100 °C, že sa odlievaním nanáša heterogénne sa utvárajúca, olovo neobsahujúca, ložisková zliatina na báze zliatiny meď-zinok alebo meď-hliník s...

Klzné ložisko pre stavebníctvo a klzný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2963

Dátum: 18.07.2003

Autori: Segerer Hans, Braun Christian

MPK: E01D 19/04

Značky: materiál, ložisko, stavebníctvo, klzné, klzný

Text:

...molekulovej hmotnosti výhodne 3 až 6 Miog/mol, má UHMWPE extrémne vysokú, prakticky nekonečne vysokúviskozitu taveniny, a má vynikajúcu húževnatosť, a tiež i výbornú odolnosť V reze a odolnosť voči opotrebovaniu. Teraz sa ukázalo, že tiež iné požadované aplikačné parametre, ako je zachytiteľný plošný tlak, šmykový odpor V závislosti na teplote okolia, prípustná rýchlosť posuvu, a tiež i spoľahlivá klzná dráha, môžu ďaleko prekračovať to, čo...

Kĺzne ložisko so zliatinovou povlakovou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1192

Dátum: 20.06.2003

Autori: Carey John, Johal Charan

MPK: C25D 3/30, C25D 5/10, C25D 7/10...

Značky: zliatinovou, ložisko, vrstvou, povlakovou, klzné

Text:

...do roztoku na kovovú vrstvu ložiska. Na výrobu takého klzného prvku sa používa vysoko alkalický ponorný kúpeľ obsahujúci soli zinku, niklu, medi a železa, prevažne na báze kyanidov. Po ošetrení ponorením sa surový klzný prvok oplachuje deionizovanou vodou vzásade neobsahujúcoukyselinu uhličitú. Počas následného prvého kroku pocínovania sa klzné Iožisko ošetrí v roztoku pri teplote medzi 20 a 26 °C pri intenzite prúdu 2 - 3 Aldmz s...

Klzné prstencové tesnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 277917

Dátum: 09.08.1995

Autor: Strnad Josef

MPK: F16J 15/38, F16J 15/36

Značky: tesnenie, prstencové, klzné

Zhrnutie / Anotácia:

Klzné prstencové tesnenie medzi dvoma súčiastkami, najmä tesnenie na vstupnej časti bubnového filtra, obsahujúce pevný prstenec (2) upevnený na jednej zo súčiastok, ku ktorému je pritlačovaný pohyblivý prstenec (1) spriahnutý s druhou súčiastkou, na ktorej je upevnený nosný prstenec (6). Na pohyblivom prstenci (1) je upevnený jeden koniec pružnej prstencovej membrány (4), ktorej druhý koniec je zafixovaný vodiacim prstencom (8) a nosným...

Uhlíkové klzné kontakty s termosetickým spojivom a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262783

Dátum: 11.04.1989

Autori: Petrík Emil, Hodál Emil, Ondro Peter, Lobotka František

MPK: H01R 39/26

Značky: výroby, uhlíkové, klzné, termosetickým, spôsob, kontakty, spojivom

Text:

...teplote nad 433 K.Uhlíkové klzné kontakty zložené z komponentov a vyrobené spôsobom podľa tohto vynalezu sa vyznačujú v porovnaní s dosiaľ používanými kontaktami na motoroch typuSchrage zlepšenou funkciou, ktorá sa preja vuje v bezporuchnovom zvládnuti komutačného procesu. Pod kontaktami sa vytvára rov 4nomerný hnedý lilm, nedochádza ku šk-odlivému iskroniu a poškodzovaniu komutátora opaľmi a tvorbou rýh, čím sa životnost motorov predlžuje....

Klzné ložisko klukového hriadela rýchlobežného lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259293

Dátum: 17.10.1988

Autor: Vargovčík Ladislav

MPK: F16C 9/00

Značky: kľukového, ložisko, rychloběžného, hriadeľa, klzné

Text:

...fakt, že smer sily zaťažujúcej ložisko kľukového hriadeľa lisu nie je totožný so zvislou osou lisu, ale je natočený voči nej o určitý uhol závislý od konštrukcie kľukového mechanizmu lisu, vykonávanej technologickej operácie, typu mazanie ložiska a počtu zdvihov lisu. Dochádza tak k neefek 4tivnemu využitiu tuhosti mazacej vrstvy ložiska, väčším výkmitom kľukového hrindeľa a zvýšenému opotrebeniu nástroja lisu.Podstatou vynälezu je, že...

Rozoberateľné klzné kĺbové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 238444

Dátum: 15.05.1987

Autor: Ružička Kamil

MPK: F16C 33/58

Značky: kĺbové, klzné, ložisko, rozoberateľné

Zhrnutie / Anotácia:

Rozoberateľné klzné kĺbové ložisko podľa vynálezu patrí do oboru klzných kĺbových ložísk, kde klzná dvojica je tvorená vnútorným oceľovým krúžkom s vonkajšou guľovou stykovou plochou a vonkajším krúžkom s klznou plochou z klzných materiálov s polytetrafluoretylénu plneným olovom, alebo polyacetátu kopolyméru. Na rozdiel od súčasných známych konštrukcií kĺbové ložisko podľa vynálezu má rozoberateľný vonkajší krúžok s klznými polosférickými...

Skúšobné zariadenie pre klzné, zvlášť ložiskové materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 233552

Dátum: 01.02.1987

Autor: Vanderka Jozef

MPK: G01M 13/04

Značky: klzné, skúšobné, zariadenie, materiály, zvlášť, ložiskové

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené pre skúšanie klzných materiálov zvlášť materiálov klzných ložísk. Skladá sa z hnacieho agregátu spojeného prevodom s vreteníkom, v ktorom je votknutý skúšobný hriadeľ, na ktorom je uložené skúšané ložisko, upevnené v objímke, vybavené zaťažovacím ústrojenstvom a tenzometrickým snímačom sily napojeným na merací prístroj. Tenzometrický snímač sily je upravený na membráne servomotora pripojeného na výstup tlakového média z...

Prírubové klzné ložisko a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 234975

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pavolka Ján, Fašung Eduard

MPK: F16C 33/00

Značky: výroby, klzné, ložisko, přírubové, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezom je vyriešené prírubové klzné ložisko so segmentovou časťou a s jednou alebo dvoma prírubovými časťami, ktoré sú tvorené z prírubových dielov, medzi ktorými sú výrezy zasahujúce k segmentovej časti. Výrezy sa vystrihujú na predohnutých okrajoch pásu z klzného, prípadne bimetalického materiálu, ktorý sa potom vytvaruje. Ložisko je určené najmä pre spaľovacie motory.

Spôsob výroby združeného bimetalického pásu pre klzné ložiská s klznou vrstvou zo zliatiny hliníka s kremíkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 220974

Dátum: 15.03.1986

Autori: Repčák Vladimír, Fedor Bohumil, Bognár Jozef, Cempa Štefan, Schmiedl Juraj

Značky: klznou, klzné, spôsob, výroby, združeného, vrstvou, bimetalického, hliníka, kremíkom, pásu, ložiska, zliatiny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru strojárenskej technológie. Rieši spôsob výroby združeného bimetalického pásu pre klzné ložiská s klznou vrstvou zo zliatiny hliníka s kremíkom, ktorá obsahuje 8 až 15 % hmotnosti kremíka, 0,05 až 0,2 % hmotnosti mangánu, 0,05 až 0,2 % hmotnosti chrómu, 0,05 až 0,2 % hmotnosti železa a 0,03 až 0,6 % hmotnosti medi tak, aby súčet hmotnosti mangánu, chrómu a železa neprevýšil hmotnosť medi. Postupuje sa tak, že pás zo...

Spôsob galvanickej prípravy povlaku z materiálu hliník-olovo pre klzné ložiská

Načítavanie...

Číslo patentu: 215893

Dátum: 15.07.1984

Autori: Gálová Miriam, Lux Ladislav

Značky: povlaků, galvanickej, ložiska, hliník-olovo, spôsob, klzné, přípravy, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši technický problém získavania galvanického povlaku zliatiny hliníka s olovom, ktoré z vodného roztoku elektrolytu nie je možné realizovať, pretože dochádza k prednostnému vylučovanou vodíka. Dá sa však uskutočniť za použitia elektrolytov na báze organického rozpúšťadla. Získanie galvanického polvaku zliatiny hliníka s olovom je umožnené použitím elektrolytu z ktorého sa nemôže uvoľňovať pri elektrolýze vodík. Elektrolyt sa skladá z...

Klzné ložisko pre kyvný alebo priamočiary pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: 216283

Dátum: 15.05.1984

Autor: Šimko Milan

Značky: priamočiary, kyvný, pohyb, klzné, ložisko

Zhrnutie / Anotácia:

Klzné ložisko pre kyvný alebo priamočiary pohyb, najmä pre mostové, stavebné a potrubné konštrukcie, s hornou klznou doskou, so základnou doskou a s guľovým vrchlíkom, vyznačené tým, že na spodnej guľovej časti guľového vrchlíka (3) je nanesená vrstva (6) z tavenej plastickej hmoty alebo z mliečneho lešteného chrómu, ktorá prilieha k výstelke (5) z teflonu, upevnenej na guľovej ploche základnej dosky (2) a na hornej rovinnej ploche guľového...