Patenty so značkou «kľúča»

Systém zámky a kľúča a kľúč

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6495

Dátum: 03.09.2013

Autori: Holda Jiří, Říha Michal

MPK: E05B 19/06, E05B 19/02, E05B 27/00...

Značky: kľúča, kľúč, systém, zámky

Text:

...a istia tak dorazový člen i V jeho polohe.Radiálna drážka 2 so zaobleným alebo plochým dnom na vloženie prstencového segmentu dorazového člena ą môže priamo nadväzovať na vonkajšiu radiálnu drážku LQ vložky L na vloženie poistného krúžka §,prípadne axiálna poloha tejto radiálnej drážky 2 môže byť neďaleko od axiálne polohy vonkajšej radiálnej drážky 2 (obr. 5), alebo môže tiež byť od nej viac vzdialená.S takto usporiadanou zámkou spolupracuje...

Kombinácia valcovej zámky a plochého kľúča

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6288

Dátum: 05.11.2012

Autor: Holda Jiří

MPK: E05B 27/00, E05B 27/06

Značky: plochého, zámky, valcovej, kľúča, kombinácia

Text:

...ich spodné konce lícujú s obvodom jadra g a homé konce blokovacích kolíčkov g sa nachádzajú na deliacej ploche medzi jadrom 2 a skriňou l. Výrezy g v kľúči i majú rôzne hĺbky s veľkosťou odskoku približne 0,5 mm a pri bežnej výške plochého kľúča približne 8,5 mm je možné do užšej strany kľúča i vytvoriť deväť rôzne hlbokých výrezov g. Hĺbky E sa merajú od chrbtovej strany kľúča 5 L a najväčšia hĺbka aj, t. j. deviata hĺbka, je od nej vzdialená...

Kombinácia valcovej zámky a plochého kľúča

Načítavanie...

Číslo patentu: 287820

Dátum: 19.10.2011

Autori: Dvořák Tomáš, Hostinský Ladislav, Brandejs Josef

MPK: E05B 27/00

Značky: plochého, kľúča, kombinácia, zámky, valcovej

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinácia valcovej zámky a plochého kľúča, ktorý je vybavený aspoň na svojej jednej širšej ploche variačnou drážkou (5), ktorej predná časť je v oblasti špičky kľúča (2, 2', 2'') vybavená nábehovým rozšírením (50) na navedenie bočného výstupku (41) bočného nastavovača (4), pričom do variačnej drážky (5) zasahuje bočný výstupok (41) bočného nastavovača (4), ktorý je vedený vo vodiacej šachte (31). Pri zasunutí patričného kľúča (2) do kľúčového...

Štruktúra kľúča

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5629

Dátum: 04.01.2011

Autor: Fang Paul

MPK: E05B 19/00

Značky: kľúča, struktura

Text:

...posunovaný pružným prvkom g, pričom prítlačný prvok g ďalej obsahuje čelnú prítlačnú hranu 31 presahujúcu otvor.Prítlačný prvok g môže byť jednoliatym blokom dosadajúcirn na pružný prvok g a uprednostňovaný spôsob uskutočnenia je znázomený na obrázku. Prítlačný prvok g obsahuje vnútorný žliabok 32 a otvor na vnútornom žliabku 32 je v pozícii zodpovedajúcej druhému zakončeniu čelnej prítlačnej hrany 31, aby mohol obsiahnuť pružný prvok g....

Kombinácia kľúča a cylindrickej zámky s diskovými západkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18394

Dátum: 08.12.2010

Autor: Kiiski Seppo

MPK: E05B 21/06

Značky: kombinácia, kľúča, zámky, cylindrickej, západkami, diskovými

Text:

...smerujúci pozdĺž uvedenej línie,ktorý má na konci na strane puzdra výstupok orientovaný priečne vzhľadom na os uzamykacieho kolika. Tento výstupok je umiestnený tak, aby v spolupráci s puzdrom zamedzoval otáčaniurámu, keď kľúč nie je v zámke alebo keď do zámky nie je úplne zasunutý.0010 Kľúč tejto kombinácie obsahuje priechodný otvor, v ktorom je umiestnený pohyblivý prvok. Tento prvok sa môže v danom otvore pohybovať, avšak nemôže sa z...

Kombinácia valcového zámku a kľúča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16444

Dátum: 17.02.2010

Autor: Sabata Milan

MPK: E05B 19/00, E05B 29/10

Značky: válcového, kombinácia, kľúča, zámku

Text:

...lamiel dopatričných polôh aj vtedy, ak dôjde k zamrznutiu alebo dočasnej nepohyblivosti lamely následkom chybnej pružiny, nečistotou alebo zamrznutím. Ďalej táto konštrukcia umožní blokovanie jadra ku skrini zámku, pri ktorom lamely vnepámych šachtách blokujú jadro k jednej strane skrine a lamely v pámych šachtách blokujú jadro k protíľahlej strane skrine, takže sily sú rovnomeme rozložené po celej dĺžke jadra a skrine.0007 Je výhodné, ak sú...

Spôsob elektronického podpisovania, zapojenie na podpisovanie a nosič privátneho kľúča

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5067

Dátum: 07.01.2009

Autor: Ohrablo Michal

MPK: H04L 9/00, H04L 9/32

Značky: podpisovanie, privátneho, nosič, kľúča, zapojenie, podpisovania, spôsob, elektronického

Text:

...a SMS bránu do mobilnej telefónnej siete na číslo mobilného telefónu 5 užívateľa. Mobilný telefón 5 prijme odtlačok v podobe SMS správy, identifikuje formát tej to správy ako fomiát odtlačku a zobrazí ho na displeji mobilného telefónu 5. Odtlačok je tiež zobrazený na obrazovke počítača. Užívateľ porovná zhodu týchto odtlačkov, môže priamo priložiť mobilný telefón 5 k obrazovke počítača, aby si vizuálny úkon porovnania uľahčil. Ak skonštatuje...

Zostava kľúča s puzdrom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11005

Dátum: 28.04.2008

Autori: Rieu Jean-michel, Box Benoît, Acas Thierry, Donnen Eric

MPK: E05B 19/04

Značky: puzdrom, kľúča, zostava

Text:

...vynálezu je opísaná ako ovládacie zariadenie Zámkov, akými sú zámky automobilu. Táto zostava je najmä použiteľná na uzatvorenie a otvorenie dvierok (bočnýchdvierok automobilu, dvierok priestoru na batožinu,), spínača zapaľovania a stĺpika riadenia.Kľúč, všeobecne označený vzťahovou značkou l, je usporiadaný v puzdre 2 na otáčanie medzi polohou zasunutou do bočného výklenku 3 puzdra 2 a vysunutou polohou, v ktorej kľúč 1 prebieha v uhle 180 °...

Zapojenie na elektronické podpisovanie a nosič privátneho kľúča

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5002

Dátum: 05.02.2008

Autor: Ohrablo Michal

MPK: G07F 7/08, G06K 19/067

Značky: privátneho, podpisovanie, kľúča, zapojenie, elektronické, nosič

Text:

...riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázkov 1 až 2 kde na obr. l je schéma zapojenia počítača užívateľa s jeho mobilným telefónom prostredníctvom mobilnej telefónnej siete.Na obrázku 2 je schéma zapojenia počítača s jeho mobilným telefónom prostredníctvom lokálnej bezdrôtovej siete.Zapojenie k elektronickému podpisovaniu dokumentov pomocou privátneho kľúča užívateľa podľa obrázku l obsahuje počítač, v ktorom má užívateľ...

Kombinácia valcového zámku s kotúčovými stavítkami a kľúča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8381

Dátum: 11.06.2007

Autor: Martikainen Kaarlo

MPK: E05B 19/00, E05B 21/06

Značky: stavítkami, kľúča, zámku, kotúčovými, válcového, kombinácia

Text:

...údržby adomovných správcov či strážnikov.0006 Úlohou tohto vynálezu je zmierniť problémy V dôsledku opotrebenia kľúča. Táto úloha je dosiahnutá ako je uvedené v nezávislom nároku. Závislé nároky opisujú rôzne uskutočnenia výnálezu. Vynálezcovská myšlienka má za úlohu dosiahnuť najmenšieho nmžného opotrebenia na plochách kľúča,známych ako O-plochy. O-plochy sa týkajú plôch, ktorými sú vonkajšie plochy tŕňa kľúča, a ktoré boli usporiadané na...

Kombinácia valcovej zámky a kľúča, polotovar kľúča a príslušný kľúč

Načítavanie...

Číslo patentu: 285583

Dátum: 12.03.2007

Autori: Mielonen Pekka, Kiiski Seppo

MPK: E05B 19/00, E05B 21/00, E05B 29/00...

Značky: polotovar, zámky, kľúč, kľúča, príslušný, kombinácia, valcovej

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinácia valcovej zámky a kľúča (2) obsahuje teleso (1) zámky, otočný valec (3) zámky, umiestnený vnútri telesa (1) zámky a vybavený štrbinou (8), sústavu uzamykacích kotúčov (4, 6), umiestnených vnútri valca (3) zámky a vybavených každý aspoň jedným obvodovým zárezom (4b, 6b) a otvorom (4a, 6a) na vkladanie kľúča (2), a uzamykaciu tyč (7). Kľúč (2) je vybavený kombinovanými plochami (2c) pre každý uzamykací kotúč (4, 6). Aspoň jeden z...

Spôsob určenia kryptografického kľúča medzi centrom siete a prijímačom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6636

Dátum: 21.02.2007

Autor: Carles Philippe

MPK: H04N 7/167, H04L 29/06

Značky: medzi, určenia, siete, kľúča, centrom, prijímačom, spôsob, kryptografického

Text:

...užívateľ je tu nazývaný abonent. Vpokračovaní tohto opisu sa tiež nazýva « neoprávnený uživateľ » ten užívateľ, ktorý sa pokúša prijímať zakódovanémultimediálne signály, bez toho aby pre to bol registrovaný ako klient operátora0012 Klasicky prijímače zahŕňajú dekodér, do ktorého je vložený alebo integrovanýbezpečnostný procesor, typicky vynímateľný, ako je čipová karta.0013 Dekodéry toho istého operátora centra siete sú všeobecne identické a...

Postup založenia kľúča relácie a jednotiek na vykonávanie tohto postupu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5733

Dátum: 25.08.2006

Autori: Baudot Franck, Fevrier Pierre, Vigarie Jean-pierre

MPK: H04L 9/08

Značky: kľúča, vykonávanie, postupu, relácie, založenia, tohto, postup, jednotiek

Text:

...ho inej jednotke, b) táto iná jednotka, ktorú označujeme ako druhá jednotka, vytvorí term d, na základe ktorého môže prvá jednotka založiť kľúč relácie Ks podľakde Bje dalšie náhodné číslo zvolené prvou jednotkou a n je prvočíslo.c) druhá jednotka odošle prvej jednotke správu, ktorá obsahuje spoločne prvé prijaté náhodné číslo, term d a podpis prijatého náhodného čísla a/alebotermu a realizovanú s privátnym kľúčom Kam druhej jednotky,...

Zariadenie na zaisťovanie a odisťovanie krytu na ráme s pomocou kľúča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4508

Dátum: 30.03.2005

Autori: Monneret Jean-jacques, Pierpaoli Claudio

MPK: E02D 29/14

Značky: kľúča, odisťovanie, rámě, krytu, pomocou, zaisťovanie, zariadenie

Text:

...že výstupok sa nachádza v zábere v treťom výreze strelky, pričom valcová hlava osi, ktorá je namontovaná volnobežne v drieku. sa opiera o kruhovú hlavu drieku, pričom vložka kľúča obsahuje dva rovnobežné vonkajšie čapy, ktoré sú usporiadané diametrálne oproti sebe, ktoré môžu v polohe krytu zaistené na ráme zaberať do zmienených dvoch protiľahlých výrezov strelky cez dve drážky bočnej stenydutiny, usporiadané diametrálne oproti sebe tak, že...

Zámok, kľúč a predlisok na výrobu kľúča

Načítavanie...

Číslo patentu: 284487

Dátum: 30.03.2005

Autor: Widén Bo

MPK: E05B 27/00, E05B 27/10, E05B 19/06...

Značky: kľúča, predlisok, kľúč, zámok, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Zámok obsahuje plášť (51), v ktorom je otočne namontovaná cylindrická kľúčová vložka (52) zahŕňajúca v sebe aspoň jednu dutinu (58). V tejto vložke (52) je situovaná pozdĺžna plochá štrbina (53) na kľúč a tiež aspoň jeden bočný profilový hrebeň (60), vystupujúci priečne k smeru štrbiny (53). V dutine (58) vložky (52) je posunuteľne usadené najmenej jedno bočné stavidlo (54) s výčnelkom (55). Toto stavidlo (54) je posunuteľné z polohy...

Kombinačný prvok u polotovaru kľúča a kľúč

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5059

Dátum: 28.03.2005

Autori: Markbreit Dani, Ben-aharon Effi

MPK: E05B 27/00, E05B 19/00, E05B 35/00...

Značky: kľúč, kombinačný, kľúča, prvok, polotovarů

Text:

...rovinnú opačne smerujúcu bočnú plochu, ktoré sú spojené okrajovými plochami, pričom aspoň jedna prvá a druhá bočná plocha je obrobiteľná pre vytvorenie kľúčových výrezov, ktoré definujú kombinačnú plochu kľúča, a aspoň jeden kombinačný prvok kľúča, pohyblive umiestnený v podlhovastej driekovej časti a uspôsobený pre dosadanie na kombinačný prvok zámku, umiestneného vo vložke valcového zámku, pričom aspoň jeden kombinačný prvok kľúča, má...

Systém zámky a kľúča s prídavnými kódovými kombináciami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9443

Dátum: 13.09.2004

Autor: Widén Bo

MPK: E05B 27/00

Značky: kombináciami, systém, kódovými, kľúča, přídavnými, zámky

Text:

...zámky a kľúča si môžu byt istí, že príslušný kľúč je jedinečný a nepovolená osoba nemôže ľahko vyhotoviľjeho duplikát.0010 Tieto ciele sú dosiahnuté pre systém cylindrickej zámky a kľúča so znakmi uvedenými v nároku 1. Takže okrem množstva vertikálnych kódových úrovní používaných doposiaľ v takýchto systémoch zámky a kľúča predložený vynález poskytuje ďalšie kódové úrovne, umiestnené v samotnom pozdĺžne rozšírenom dosadacom povrchu, t. j....

Zostava valcového zámku a kľúča

Načítavanie...

Číslo patentu: 284138

Dátum: 23.08.2004

Autor: Widén Bo

MPK: E05B 27/06, E05B 19/04, E05B 27/00...

Značky: válcového, kľúča, zámku, zostava

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je zostava valcového zámku a kľúča, v ktorej valcový zámok zahŕňa puzdro (101, 601, 801), valcové jadro (102, 602, 802) na kľúč (200, 300, 500, 700) a pozdĺžny kľúčový otvor (103, 603, 803) umiestnený v pozdĺžnom smere valcového jadra (102, 602, 802). Kľúč (200, 300, 500, 700) zahŕňa list (251) kľúča (200, 300, 500, 700), ktorý má úzku hornú časť a spodnú pevnú základnú časť (252, 552). Horná časť spodnej pevnej základnej časti (252,...

Polotovar kľúča, kľúč a systém generálneho kľúča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7375

Dátum: 01.10.2003

Autori: Lee Kevin, Hartman Glenn, Field Peter, Perkins Andy, Benzie Mark, Boadwine Daniel, Hicks Anthony, Roberson Clyde, Duckwall Thomas

MPK: E05B 19/00, E05B 27/00

Značky: generálneho, kľúča, polotovar, kľúč, systém

Text:

...systém generálneho kľúča, kde každá zámka môže bytovládaná svojim vlastným kľúčom a skupiny zámok môzu byť ovládané generálnym. kľúčom. Inými slovami, ide o zverejnenie nového systému generálneho kľúča, ktorý na interakciu so špecificky nastaveným posuvnýn článkmn vo valčeku musí mať na boku polotovaru kľúča rebro. Funkciou posuvného článku je blokovanie ovládania valčeka až do potrebného polohovania nastavovača kľúčom, ako...

Zámka s vysokou bezpečnosťou a kombinácia zámky a kľúča s vysokou bezpečnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11636

Dátum: 17.01.2003

Autor: Widén Bo

MPK: E05B 27/10, E05B 15/14, E05B 27/00...

Značky: zámka, kombinácia, bezpečnosťou, vysokou, kľúča, zámky

Text:

...blokovacej západky v rade (zvyšok zámky nie je zobrazený)Obr. 8 zobrazuje zostavu blokovacej západky modiñkovaného uskutočnenia (so segmentmi blokovacej západky tlačenými pružinou)Obr. 9 zobrazuje prierez cez zámku so zostavou blokovacej západky, ako je zobrazené na obr. 8 Obr. 10 zobrazuje pozdlžny rez cez zámku a čepeľ kľúča z obr. 7 Obr. 11 zobrazuje prierez štvrtého uskutočnenia zámky podľa tohto vynálezuObr. 12 zobrazuje zodpovedajúci...

Zariadenie na montáž, najmä zapaľovacieho kľúča

Načítavanie...

Číslo patentu: 244580

Dátum: 15.01.1988

Autori: Chytil Miroslav, Zamastil Jaroslav, Mynáo Vladimír

MPK: B23Q 7/06, B65G 47/18

Značky: zariadenie, montáž, zapalovacieho, kľúča, najmä

Text:

...zváračka 1 U, ktora zasahuje hornou a dolnou elektródou 28, 29 (obr. 5) do pracovného priestoru zvárania 9 nosiča 18. Nad lôžkom 7 je uložený odpružený palec 14.Funkcia zariadenia na montáž zapaľovacieho kľúča je nasledovná Po spustení pohonovej jednotky 1, vibračného zásobníka 5 a stohovacieho zásobníka 8 obsluha doplní vibračný zásobník 5 kontaktnými tyčkaml 12 a stohovací zásobník a hlavami klúče 13. Kontaktovacie tyčky 12 sú vibračným...

Momentová spojka klúča pracovnej polohy rotorového stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 252038

Dátum: 13.08.1987

Autor: Radič Rudolf

MPK: F16D 43/20

Značky: rotorového, momentová, kľúča, pracovnej, stroja, polohy, spojka

Text:

...24 sú v dolnej časti tvorené valcovým driekom,ktorým sú posuvne uložené v puzdrách 25,pričom axiálna vôla medzi nimi je vymedzená stredovými pružinami ZB.Puzdrá 25 sú posuvne uložené V kameni 28, ktorý je posuvne a neotočne uložený na držiaku 1. Neotočné uloženie kameňa 28 je zabezpečené prostrednictvom skrutky 35 zasiahujúcej do dražky 34 vytvorenej v držiaku 1. V kameni 28 sú puzdra 25 uložené na pružinách 27 dosadajúcich na zátky...

Brzda kľúča na utahovanie najmä sifónových bombičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 232620

Dátum: 15.12.1986

Autor: Radič Rudolf

MPK: B23Q 37/00

Značky: bombičiek, uťahovanie, brzda, kľúča, najmä, sifónových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom brzdy kľúča na utahovanie najmä sifónových bombičiek je nastavenie brzdiaceho momentu priamo na kľúči. Uvedeného účelu sa dosiahne brzdou kľúča na uťahovanie sifónových bombičiek, ktorý pozostáva z telesa plniaceho bloku, v ktorom je uchytený čap. Na čape sú výkyvne uložené brzdiace čeľuste, opatrené na činnej ploche trecím materiálom. Brzdiace čeľuste sú spojené svorníkom, na ktorom sú z každej strany brzdiacej čeľuste uložené tlačné...