Patenty so značkou «kloubový»

Kloubový spoj hřídelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 275628

Dátum: 18.03.1992

Autor: Bellay Milan

MPK: F16D 3/16

Značky: hřídeli, kloubový

Stavebnicový kloubový motorový válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 268097

Dátum: 14.03.1990

Autori: Teplý Jiří, Bartoň Miloslav

MPK: E01C 19/26

Značky: kloubový, válec, stavebnicový, motorový

Text:

...část A rámu, která je spojena se svislým čepem 2 volné části § rámu a prostřednictvím vodorovného čepu 1 je spojena s výměnnou pracovní částí Q. Výměnné pracovní části Q, Bmohou tvořitběhouny hladké, pogumované, patkové nebo ježkové, takže jejich výměnným použitím vznikají kloubové motorové válce. využitelné pro různé hutnící technologie. Samonosná střední část 1 je opatřena nezakreslenýmí hydraulickými prvky, od kterých je přiváděno tlakové...

Kloubový hřídel

Načítavanie...

Číslo patentu: 265874

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jabornický Karel, Opička František

MPK: F16C 1/04

Značky: hřídel, kloubový

Text:

...prvním nábojem g pewně spojeným s hnacím hřídelem L, záběrový~ mi čepy § spojenými s vnitřním hřídelem Q a zabírajícími přes ložisko łg s drážkami łg prvního náboje Lg a dáleJe tvořen záběrovými čepy 2 àpojenými S Vňěőšĺm hřĺdelem 1a zabírajícími do sousedních drážek Lg prvního náboje l. Obdobně druhý kloubový spoj 5 Je tvořen druhým nábojem L 1 pevně spojeným a hnanýmhříde 1 em 1, záběrovými čepy § epojenými 9 vnitřním hřídelem Q a...

Kloubový hřídel

Načítavanie...

Číslo patentu: 265873

Dátum: 14.11.1989

Autori: Opička František, Jabornický Karel

MPK: F16C 1/04

Značky: kloubový, hřídel

Text:

...čepů dutého hřídele o polovinu úhlu nehomokinetičnosti, přičemž osy záběrových čepů leží v rovině kolmé na osu rotace prvního hřídele.Výhodou kkoubového hřidele podle vynálezu je podstatné snížení nehomokinetičnosti hřídele oproti hřidolům5 nehomokinetickými klouby, přičemž je výrobné nenáročný oproti kloubovým hř 1 de 1 ůma homokinetíckými klouby.Při použití kloubu Tripot Je další výhodou tohoto provedení možnost vzájemné eliminaco...

Kloubový držák svařovací hubice pro průmyslového robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 265152

Dátum: 13.10.1989

Autori: Votoček Stanislav, Bukovský Jarmil, Sál Vladislav

MPK: B25J 9/00

Značky: kloubový, robota, průmyslového, hubice, držák, svařovací

Text:

...přestavitelných, ale zároveň pevně aretovaných ve zvolené nebo opakované poloze s odečtením příslušné číselné hodnoty. V případě kolize robota či hubice je zároveň 5 jejím uchycením řešena i otázka možného výkyvu s okamžitým vypnutím (zastavením) systému. To zajiščuje mikrospínač uchycený v přírubě držáku. Řešení podle vynálezu neomezuje nijak pracovní rozsah průmyslového robota, naopak zvyšuje možnosti jeho využití. V podmínkách...

Kloubový spoj pro městská a předměstská kolejová dopravní vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261869

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vianello Giorgio, Soloni Ugo

MPK: B61F 3/12

Značky: dopravní, předměstská, městská, kolejová, vozidla, kloubový

Text:

...průchod otočnou kabinou mezi dvěma Spojenými vozy, řešenými se sníženými podlahami.Pro možnost snížení úrovně plošiny otočné kabiny a tím i úrovně průběžné podlahy kloubové soupravy vozidla je možno použit nezávislých pojezdových kol, to jest kol bez spojovacího hřídele. Použitím otočné kabiny o větším podérlném rozměru, než je průměr běžných válcových otočný-ch kabin je možno zvětšit osovou vzdálenost pojezdových kol podvozku.Příloladné...

Kloubový kartáč

Načítavanie...

Číslo patentu: 260633

Dátum: 12.01.1989

Autor: Boháč Pavel

MPK: B60S 3/06

Značky: kloubový, kartáč

Text:

...Tímto řešením lze umýt karosérii vytvořenou z více rovin, což se týká zejména přídě vozidel. Toto uspořádání ušetrí nejméně dva páry kartáčů včetně jejich uložení a pohonu.Přikladné provedení kartáče podle vyná 4lezu je znázorněno na výkrese, kde obr. 1 znázorňuje kartáč ve svislé poloze a obr. 2 ukazuje kartáč v zalomené poloze.Kartéč je jako celek zavěšen na hřídeli 1,který také zajišťuje jeho otáčení a to prostřednictvím křížového...

Rozebíratelný kloubový spoj pro hlubinnou těžbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245761

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šalak Addej, Láznieka Milan

MPK: F16B 17/00, E21D 23/08

Značky: hlubinnou, těžbu, kloubový, rozebíratelný

Text:

...které znázorňují na oebr. 1 rozebíratelný kloubový spoj podle vynálezu V perspektivním pohledu, na obr. 2 jiné provedení rozebíratelného kloubového spoje podle vynálezu zabudované ve štít-ové výstnoíji a na obr. 3 rozebíratelnýkloubový spoj podle obr. 2 v perspektivním pohledu.Obr. 1 znázorňuje kloubové spojení 1,které sestává z prvního spojovaného členu 11 a z druhého spojovaneho členu 12. První spojovaný člen 11 tvaru lišty má předem...

Kloubový adaptér pro zevní fixaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 250127

Dátum: 15.04.1987

Autori: Doležel Jan, Pleva Leopold

MPK: A61F 5/00

Značky: fixaci, zevní, kloubový, adaptér

Text:

...na přídavných vzpěräch uvnitř. Modifikace Ilizarevova kloubového adaptéru pro zevní fíxaci využívá lehčí materiá, slitinu hliníku - silumin, čímž se sníží hmotnost o polovinu. Dosažením nižší hmotnosti je um-ožněna podstatné snadnější terapie a rehabllitace neínocííého. Narozdíl od Ilizarevova kloubového adaptéru může být v tomto případě kloubový adaptérpro zevní ľixaci vložen na siluminový kruh i dodatečně při léčení dislokovaných...

Kloubový kolejový autobus lehké konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 248045

Dátum: 15.01.1987

Autori: Szentiványi János, Traply Gusztáv, Kis Béla, Bayer József, Gyoergy József, Fürjes József

MPK: B62D 47/02, B61D 3/10

Značky: kloubový, kolejový, konstrukce, lehké, autobus

Text:

...klouby, sestavenými do dvojíc. Volný konec každého jednotlivého podvozku je spojen s pojezdovým ústrojím, přičemž dva navzájem spojené konce podvozku spočívají na jedné společné točnici, kde jsou vzájemné spojeny kloubovon dvojicí čepů se svíslým osovým uspořádáním. jeden z čepů této dvojice může být posunut ve směru podélné. osy vozu.Na každé točnici je Vytvořeno kluzné vedení, ve kterém je kluzně uložen kloubový čep, posuvný v podélném...

Kloubový závěs

Načítavanie...

Číslo patentu: 247883

Dátum: 15.01.1987

Autor: Suchý František

MPK: B60D 1/06

Značky: závěs, kloubový

Text:

...pouzdra chráněnou krytkou.Kloubový àávěs podle vynálezú umožňuje dokonalé eěvřeni kulo- u váha čepu vozidla vširokých mezích odohylek od jmenovitého prů~ měru čepu vozidla eĚ.z důvodů Ýýrobnich či jiných, je samosvorný.a semočinnč vymezuje vůli mezi kulovým čepem.vozíd 1 a,kulovou pánaví pouzdra a přitlačnou plochou kamene. Jednoduchá konstrukce zá~ čau zaručuje malou poruchovost,a tím.zvýšenou epolehlivosp funkce a bezpečnost v provozu...

Kloubový spoj křesla s osvětlovacím zařízením úst

Načítavanie...

Číslo patentu: 232454

Dátum: 15.06.1986

Autori: Frýba Ladislav, Jelínek Miroslav

MPK: A61B 6/04, A61C 19/00, A61G 15/00...

Značky: osvětlovacím, kloubový, křesla, zařízením

Zhrnutie / Anotácia:

Kloubový spoj křesla s osvětlovacím zařízením úst bez korekce polohy svítidla při sklápění křesla podle vynálezu vychází z diference vznikající v důsledku rozdílnosti os otáčení pacienta při jeho sklápění kolem kyčelních kloubů a vršku křesla při sklápění kolem otočné osy. Vznikající dráhový posun, který způsobuje také "posun obleku na pacientovi" a je příčinou i posunu stopy nastaveného svítidla, které je součástí vršku křesla. Vynález řeší...

Kloubový spoj železobetonové montované konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 231632

Dátum: 01.05.1986

Autori: Špatný Josef, Pospíšil Zdeněk

MPK: E04B 1/58

Značky: železobetónové, montované, kloubový, konstrukce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kloubového spoje železobetonové montované konstrukce z předem vyrobených tyčových dílců proti jejích vzájemnému vodorovnému posunu. Kloubový styk je proveden ze sloupu opatřeného pro uložení průvlaku konzolou, ve které pro uložení průvlaku je vytvořený oválný otvor a na horním konci je konzola opatřena zarážecím páskem. Ukládaný průvlak je při spodním konci opatřen výřezem pro nasazení na konzolu a v tomto výřezu je opatřen...

Kloubový spoj článkového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 219894

Dátum: 15.09.1985

Autor: Horváth Tibor

Značky: článkového, kloubový, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kloubového spoje článkového vozidla, spojujícího články vozidla tak, že se mohou vzájemně natáčet kolem svislé osy a vodorovné osy. Úkolem vynálezu je konstrukce kloubového spoje obou článků vozidla, umožňující při malé potřebě prostoru spolehlivější ovládání sil závislých na řízení, popřípadě na pojezdu po nerovném terénu. Podstatou vynálezu je, že otočná ložiska přiřazená vodorovné ose svislého natáčení leží na vzájemně...

Kloubový manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 221755

Dátum: 15.05.1985

Autor: Škába Václav

Značky: manipulátor, kloubový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci manipulátoru s kulovým kloubem do stínicí stěny umožňující ručně dálkově uchopit a přenášet předměty větší hmotnosti, např. 10 kg. Kulovým kloubem ve stínicí stěně prochází dutá tyč. Na ní je na konci, nacházejícím se uvnitř stíněné skříně, uchycena pevná čelist, proti ní se nachází pohyblivá čelist, posuvně vedená ve směru osy duté tyče, spojená táhlem nebo tlačnou tyčí, procházející vnitřkem duté tyče, se šroubem na...

Kloubový hřídel

Načítavanie...

Číslo patentu: 224334

Dátum: 01.07.1984

Autori: Hájek Zdeněk, Peřina Otto, Procházka Zdeněk

Značky: kloubový, hřídel

Zhrnutie / Anotácia:

Kloubový hřídel k přenosu krouticího momentu, vhodný zejména pro zemědělské stroje, zahrnující dvě do sebé teleskopicky zasouvatelné uzavřené profilové trubky, z nichž jak vnitřní, tak i vnější profilová trubka mají v příčném řezu vrcholové části přecházející do spojovacích stěn, vyznačující se tím, že mezi k sobě přivrácenými stranami spojovacích stěn (12,22) jsou uvnitř vnější profilové trubky (1) mezi ní a vnitřní profilovou trubkou (2)...

Kloubový sloup se dvěma rovnoběžnými dříky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215191

Dátum: 15.10.1982

Autor: Trlica Jan

Značky: rovnoběžnými, dvěma, sloup, kloubový, dříky

Zhrnutie / Anotácia:

U ocelových konstrukcí průmyslových hal s jeřábovou dopravou je často vhodné, někdy také nutné /poddolované území/, užít jako součást příčné vazby kloubový sloup. Účelem vynálezu je návrh kloubového sloupu, u kterého jsou svislé síly od střechy a jeřábové dráhy, působící v určitém odstupu, přeneseny pouze osovými silami ve dvou rovnoběžných dřících 1 a 2 přímo do betonové patky bez přídavných ohybových momentů. Současně musí konstrukce sloupu...