Patenty so značkou «klopného»

Zapojenie monostabilného klopného obvodu s operačným zosilovačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 262634

Dátum: 14.03.1989

Autor: Doboš František

MPK: H03K 6/00

Značky: zapojenie, zosilovačom, obvodů, klopného, monostabilného, operačným

Text:

...je znázornená na výkrese.Na invertujúci vstup 1 operačného zosilovača Q je pripojený jeden vývod kondenzátora Q a hežec premenlivého odporu 3, ktorého jeden vývod je pripojený ku vstupnej svorka l. Výstup operačného zosilovača § je pripojený k prvému vývodu elektrootora gg. Druhé vývody premenlivého odporu 3 a kondenzátora 5 sú pripojené ku spoločnej svorka ll a k druhému výyodu elektromotora lg. Na napájacie svorky Q. 1 je pripojený...

Zapojení vícenásobného klopného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247232

Dátum: 01.08.1988

Autor: Skácel Jan

MPK: H03K 19/20

Značky: vícenásobného, zapojení, obvodů, klopného

Text:

...výstupního obvodu 2 je současně přípojen k N-tému vstupu Qä ovládaného zařízení gg a k druhému řídioímu vstupu gg N-tého vstupního obvodu E.V konkrétním zapojení vícenásobného klopného obvodu jsou první vstupní obvod /1/, druhý vstupní obvod /2/ až N-tý vstupní obvod /N/ tvořeny některým typem logického integrovaného obvodu NAND,AND,0 R nebo NOR, výstupní obvod /3/ Je tvořen demultíplexerem nebo adresovým dekodérem v integrované formě,...

Doraz klopného rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244742

Dátum: 14.08.1987

Autor: Pešek Karel

MPK: B65G 65/30

Značky: rámu, klopného, doraz

Text:

...je znázorněn na připojeném výkresu. který znázorňuje boční pohled na samovyprazdňovací přepravník 3 dorazem klopného rámu.Pevná část dorazu klopného rámu je vytvořena otvorem 3. který je s výhodou tvarován ve výztuze 3 příčky základního rámu l vysokozdvižného přepravníku. Otvorem 3 prochází čep 1,který tvoří pohyblivou část dorazu klopněho rámu. Čep 1 je uložen odnímatelně V klopném rámu 6.Při vyprazdňování vysokozdvižného zásobníku 1 se...

Zapojení klopného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234345

Dátum: 01.03.1987

Autor: Mikulášek Vladimír

MPK: H03K 17/28

Značky: klopného, zapojení, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je zjednodušit zapojení klopného obvodu se zpožděným blokováním v jednom směru překlápění a umožnit nastavení zpožděného blokování v širokých časových mezích. Uvedeného cíle se dosáhne zapojením klopného obvodu, který má na výstupu tři funkce, a sice první funkce zapnutá, druhá funkce zapnutí a obě funkce vypnuté. Je umožněno zapnutí současně pouze jedné funkce, přičemž zapnutí druhé funkce může nastat až po určené době zpoždění....

Zapojení blokovatelného astabilního klopného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230540

Dátum: 15.05.1986

Autor: Schmucker Antonín

MPK: H03K 3/03

Značky: blokovatelného, obvodů, zapojení, astabilního, klopného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení blokovatelného astabilního klopného obvodu, sestávající z hradel NAND, odporů a kondenzátorů, vyznačené tím, že výstup (c) prvního hradla (2) NAND je přes první kondenzátor (3) propojen s paralelně propojenými vstupy (d, e) druhého hradla (5) NAND a současně s výstupem (A) astabilního klopného obvodu, kde vstupy (d, e) druhého hradle (5) NAND jsou přes odpor (4) propojeny s potenciálem (OV) nula voltů, kde výstup (f) druhého hradla (5)...

Zapojení reléového bistabilního klopného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217146

Dátum: 01.11.1985

Autor: Kováčik Michal

Značky: zapojení, bistabilního, klopného, reléového, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení reléového bistabilního klopného obvodu, jehož základním stavebním prvkem je neutrální relé. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k jednomu vinutí neutrálního relé je přes řídicí kontakt připojen první vývod řídicího zdroje a přes spínací kontakt relé a napájecí odpor první vývod napájecího zdroje. Druhý vývod vinutí relé je přes sériový odpor, který je přemostěn kondenzátorem, připojen k druhým vývodům řídicího a...

Zapojení klopného obvodu s pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225935

Dátum: 01.07.1985

Autori: Krása Lubomír, Partl Miroslav

Značky: obvodů, zapojení, klopného, pamětí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení klopného obvodu s pamětí, vyznačené tím, že do řídicí elektrody prvního a druhého tyristoru (1, 2) prvního a druhého tyristorového negátoru (3, 4) je připojen první a druhý odpor (5, 6) a k výstupu prvního tyristorového negátoru (3) je připojen jednak vstup druhého tyristorového negátoru (4) a jednak přes usměrňovací diodu (12) první ovládací cívka (7) paměťového relé (9) a k výstupu druhého tyristorového negátoru (4) je připojen...

Zapojení monostabilního klopného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215831

Dátum: 20.12.1983

Autor: Růžička Ivo

Značky: klopného, obvodů, monostabilního, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá zejména do oboru číslicové techniky. Vynález řeší problém nastavení počátečního stavu el. zařízení napájených ze dvou zdrojů. Zapojení podle vynálezu sestává z monostabilního impulsního generátoru, na jehož výstup je zapojen bistabilní klopný obvod, jehož výstup, zapojený ke vstupu blokovacího tranzistoru, spouští impulsní generátor k nastavení počátečního stavu zařízení klopným obvodem teprve tehdy, když jsou zapnuty oba napájecí...

Způsob vyvažování klopného momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215827

Dátum: 20.12.1983

Autor: Braný Jaroslav

Značky: momentu, vyvažování, způsob, klopného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu vyvažování klopného momentu, který je důsledkem odstředivé síly působící na odpružené karosérie motorových vozidel při průjezdu zatáčkami. Účelu se dosahuje tím, že na karosérii působí gyroskopický moment setrvačníku, jehož vektor úhlové rychlosti má opačný smysl než vektor úhlové rychlosti náhonných kol a jehož otáčky jsou úměrné rychlosti vozidla.