Patenty so značkou «klínu»

Tlumicí soustava vibrací klínu šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 268992

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rybák Martin, Barák Miroslav, Matal Oldřich

MPK: F16K 3/12

Značky: šoupátka, vibrací, klínu, soustava, tlumící

Text:

...Pak lze poměrně jednoduchým konstrukčňímopatrením podle vynálezu podatetnü utlumit vibrece klinu šoupátka zmenšit opotřebení vodicich drážek. vodicích tyčí, vřetena e těenici armetury e podetatně zlepšit podmínky pro činnost diagnostických systémů detekce volných části ne bezpečnost provozu jederné elektrárny. uložení tlumicí pružiny do uzavřeného prostoru vylučuje transport úlomků pružiny při jejim přípedném praeknutí za provozu...

Zařízení pro upevnění dvojice klínů pro klínování vinutí v okně magnetického obvodu transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266756

Dátum: 12.01.1990

Autori: Čanda Petr, Kunce Karel

MPK: H01F 27/30

Značky: magnetického, upevnění, vinutí, obvodů, zařízení, okně, klínu, transformátoru, dvojice, klínování

Text:

...magnetický obvod transformátoru se zařízením oodle obr. 1.Na obr. 3 je znázorněn podělný řez oknem magnetického obvodu transformátoru s jinou alternatívou provedení zařízení podle vynálezu.Na neznázorněné vinutí transformátoru dosedá horní tlačný kruh 1 vinutí. V mezeře mezi horním tlaćným kruhem 1 vinutí a magnetickým obvodem Ě transformátoru je umístěn pevný klín L e pohyblivý klín g. Pohyblivý klín g má takový sklon, aby nemohl samovolně...

Trn zařízení pro zatlačování uzavíracích klínů vinutí do drážek statorového svazku elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 264611

Dátum: 14.08.1989

Autor: Jeništa Václav

MPK: H02K 15/10

Značky: vinutí, svazků, stroje, elektrického, uzavíracích, statorového, zařízení, zatlačování, klínu, točivého, drážek

Text:

...vedení vnitřního průměru statorového svazku elektrického stroje točivého, napěchování vinutí a uzavření klíny po zasunutí lamel trnem do jeho drážek.Príklad provedení trnu zařízení pro zatlačování uzavíracích klínü do drážek statorového svazku elektrického stroje točívého je znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 je jeho podélný řez v náryse a obr. 2 je zvětšený cástečný pohled a řez trnem v bokoryse.Trn l zařízení pro zatlačování...

Rotor zařízení pro zatlačování uzavíracích klínů vinutí do drážek statorového svazku elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 264610

Dátum: 14.08.1989

Autor: Jeništa Václav

MPK: H02K 15/10

Značky: svazků, točivého, rotor, klínu, zařízení, uzavíracích, drážek, stroje, statorového, vinutí, zatlačování, elektrického

Text:

...tělesa 3 a do vnitřního průměru 5 kotouče rohatky A je osazenými konci lg vložena soustava párů vodicích tyčí Q uvnitř v radiálních osách gg po celé délce opatřených drážkováním ll. Boky lg párů vodicích tyčí É jsou ze vně v radiálni ose lg podélně opatřeny vybráními lg a mezery lg mezi páry vodicích tyčí § jsou vytvořeny vložením distančních plechů 1 a unášecího plechu g, jež s osazenými konci gg soustavy párů vodicích tyčí § jsou...

Stator zařízení pro zatlačování uzavíracích klínů vinutí do drážek statorového svazku elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 264609

Dátum: 14.08.1989

Autor: Jeništa Václav

MPK: H02K 15/10

Značky: svazků, stroje, zatlačování, statorového, uzavíracích, točivého, vinutí, drážek, stator, klínu, elektrického, zařízení

Text:

...nedostatky jsou odstraněny u statoru zařízení pro zatlačování uzavíracích klínú vinutí do drážek statorového svazku elektrického stroje točivého podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že plášł statoru je opatřen zadním mezikružím a alespoň jedním výřezem krokování mezi předním mezikružím a přírubou, ke které je šrouby a kolíky upevněno víko aretace přecházející v plášč rotorového zásobníku, který je v radiální ose opatřen vpustí...

Zařízení pro zatlačování uzavíracích klínů vinutí do drážek statorového svazku elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 264608

Dátum: 14.08.1989

Autor: Jeništa Václav

MPK: H02K 15/10

Značky: stroje, klínu, statorového, svazků, elektrického, zařízení, uzavíracích, zatlačování, točivého, drážek, vinutí

Text:

...osách lg axiálně vedeného vodicími tyčemi gg statorového svazku 3 elektrického stroje točivého v profilovaných drážkách gg párů vodicich tyčí li rotoru 3 kotcučem rohatky gg krokově natáčeného.Zařízení l pro zatlačování uzaviracích klĺnů vinutí sestavujeme z předem smontovaných dílčích celků tak, že do mezikruži 2, lg statoru 3 náboji ll, lg s ložisky gg, gg, nasuneme rotor 4 a šrouby lg upevníme k mezikruží 2. Na páry vodicích tyčí lg...

Vodicí lišty klínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261395

Dátum: 10.02.1989

Autori: Král Jan, Harazim Alfons, Řeha Karel, Kerlín Kurt, Gala Alexandr

MPK: F16K 3/316

Značky: lišty, vodiči, klínu

Text:

...čistoty vnitřního prostoru tělesa šoupátka, zajištující lepší provozní spolehlivost a v možnosti snadné výměny vodicŕch líšt.Příklad konkrétního provedení upevnění vodících lišt klínu v tělese ěoupátka je schematicky znázorněný na přiložených výkresech, kde na obr. l je podélný řez tělesem šoupátka rovinou kolmou ke směru průtoku, na obr. 2 je půdorysný pohled do tělesa šoupátka z obr. 1.Příklad konkrétního provedení upevnění...

Mechanismus k vytváření spojovacích klínů při výrobě sklářských pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 231000

Dátum: 15.08.1988

Autori: Plešinger Petr, Šilar Jaroslav, Kubát Jan

MPK: C03B 5/08

Značky: klínu, sklářských, výrobe, vytváření, mechanismus, panví, spojovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odvětví skla a řeší problém výroby sklářských pánví z polotovarů získaných tažením z vakuového lisu jejich vzájemným spojením pomocí klínů vyříznutých na spojovacích plochách. K radiálnímu otočnému lomenému rameni (9) je připojena nosná tyč (12) nesoucí pouzdro (13) s držáky (14, 16) klínovitých trátových břitů (15, 17), které jsou vedeny pomocí dvojice vodicích kladek (21) s výřezem a pružiny (23) a vytvářejí klínovitý výstupek...

Spojení klínu s netočivým stoupajícím vřetenem třmenového šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242588

Dátum: 01.03.1988

Autor: Petoíeek Karel

MPK: F16K 3/314

Značky: šoupátka, stoupajícím, netočivým, klínu, třmenového, spojení, vřetenem

Text:

...součástí.Příklad konkrétního provedení podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiložených výkresech, kde na obr. l je částečný podélný řez šoupátkem s uplatněným vynálezem, na obr. 2 je částečný příčný řez šoupátkem z obr. 1, na obr. 3 je řez rovinou A-A z obr.2 v místě oeazení vřetene.Podle vynálezu je klín l třmenového šoupátka tvořen prstencem g, do kterého jsou z boku při vyjmutém klínu l z tělesa Ž zasunuty těsnící desky 2...

Vřeteno děleného klínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246750

Dátum: 15.12.1987

Autor: Bejda Ján

MPK: F16K 3/12

Značky: deleného, klínu, vřeteno

Text:

...prstence 2, odpovídajícího příčného průřezu podle tvaru zvolené rozpínací částí 12 a osazení 11 vřetena 1 a pootočeno o 90 °. Přitom jsou rozpľnací plochy 121 vřetena 1 v uzavřenê poloze děleného klínu opřeny o opěrné plochy 31 těsnicích desek 3. Těsnicí desky 3 jsou zasunuty z obou stran prstence 2 do v-álcových vybraní 23 prstence 2, ve kterých je jejich poloha zajištěna pomocí kolíků 4, uložených ve Vodojsou v záběru s o-bvodovými drážkami...

Zařízení pro vedení nápichového klínu pod tkací rovinou víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252611

Dátum: 17.09.1987

Autori: Požár Vojmír, Horňák Bohuslav, Lapeš František

MPK: B03D 47/26

Značky: zařízení, stroje, rovinou, víceprošlupního, klínu, nápichového, tkací, vedení, tkacího

Text:

...výkresech, kde na obr. 1 je podélný řez zařízením pro vedení nápichového klínu, na obr. 2 je příčný řez vedení nápichového klínu.Zařízení pro vedení nápichového klínu podle obr. l a 2 sestává z tělesa l vedení, v němž je vytvořena drážka 3 ve tvaru U k vedení nápichového klínu Ä, v jehož spodní části je vybrání 5. Nápichový klín Q je posuvný v otvoru Ž článku É článkověho řetězu 1. Jednotlivé články É jsou spojený momooíčepů Q .Na bočních...

Zařízení pro zatlačování a vytahování klínů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241796

Dátum: 10.08.1987

Autori: Witzany Jioí, Chrenovský František

MPK: H02K 15/10

Značky: zatlačování, vytahování, klínu, zařízení

Text:

...ke dnu klínovená drážky,e tím rovnoměrněhoíntažení všechV enbjektivním vyhodnocení zvuku poklepu kledívkem na každý z 11111. v v- 2 Tento nedostatek odstraňuje zařízení pro zatlačovéní a vytahování klínů drážek vodičů točivých strojů, zejména jejichstatorů. Sestává se z lineárního silového prvku, jehož napájecí vstup je opatřen čidlem tvořícím vstup do záznamového zařízení.Záznam získaný z činností zařízení podle vynélezu slouží.jako...

Lamela pro ztlačování uzavíracího klínu vinutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239866

Dátum: 01.07.1987

Autor: Voženílek Jioí

MPK: H02K 15/04

Značky: ztlačování, klínu, lamela, uzavíracího, vinutí

Text:

...úrazů.Príklad provedení lamely pro zatlačování uzavíracího klínu vinutí do drážky magnetického obvodu elektrického stroje točivého podle vynálezu je zobrazen na výkrese, na němž znázorňuje obr. 1 pohled na lamelu v náryse a obr. 2 příčný řez lamelou v místě šikmého zářezu a vybrání pro uzavírací klín.Lamela 1 pro zatlačování uzavíracího klínu 2 vinutí do drážky magnetického obvodu elektrického stroje točivého podle vynálezu má tvar...

Vodivé spojení příčně dělených klínů rotoru turbostrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236015

Dátum: 01.02.1987

Autori: Benda Břetislav, Maloušek Antonín, Pavlas Jaroslav, Zdeněk Dalibor

Značky: klínu, vodivé, dělených, spojení, turbostrojů, rotoru, příčné

Zhrnutie / Anotácia:

Příčně dělené klíny z vodivého materiálu lichoběžníkového průřezu jsou součástí klecového tlumícího a rozběhového vinutí stroje. K sobě přilehlé konce příčně děleného klínu jsou po obou úkosových bočních stranách opatřeny symetrickým vybráním, jehož celkový tvar odpovídá tvaru ploché vodivé spojky těchto konců, jež je do vybrání vložena. Z kolmého pohledu na úkosovou stranu klínu má vodivá spojka tvar obráceného poháru či nálevky, případně tvar...

Rozpínací mechanismus paralelního klínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229395

Dátum: 01.04.1986

Autor: Filippov Petr

MPK: F16K 3/14

Značky: rozpínací, mechanismus, klínu, paralelního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozpínacího mechanismu paralelního klínu, určeného zejména pro šoupátka, sestávající z vřetene, na jehož osazení je uložen prstenec opatřený dvěma bočními vodícími paralelními plochami a obvodovým vybráním, kde v centrálním otvoru prstence je uložena svými válcovými výstupky dvojice protilehlých desek, jejichž zadní zkosená čela jsou opatřena návary a vodícími paralelními plochami, mezi nimiž je sevřený rozpěrný váleček,...

Způsob spojování klínu s pleteným výrobkem válcovitého tvaru, zejména u dámských punčochových kalhot a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220325

Dátum: 15.11.1985

Autor: Gazzarini Vinicio

Značky: způsob, kalhot, punčochových, tvaru, klínu, zařízení, výrobkem, zejména, provádění, způsobu, tohoto, spojování, dámských, válcovitého, pleteným

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spojování klínu s pleteným výrobkem válcovitého tvaru, zejména u dámských punčochových kalhot, vyznačující se tím, že se výrobek nesešitý v místě klínu položí na dutou podpěru, na jejímž obvodu se upne napnutý kraj nesešité části výrobku, pas s nohavicemi se pneumaticky provleče dutou podpěrou a obrátí naruby, na napnutý okraj výrobku se přiloží a přitlačí klín, pletenina napnuté části výrobku a klínu přesahující z vnější strany sešívací...

Zařízení pro spojování klinu s pleteným výrobkem válcovitého tvaru, zejména u dámských punčochových kalhot

Načítavanie...

Číslo patentu: 221920

Dátum: 15.03.1985

Autor: Gazzarrini Vinicio

Značky: tvaru, klínu, zařízení, punčochových, výrobkem, zejména, válcovitého, spojování, kalhot, dámských, pleteným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro spojování klínu s pleteným výrobkem válcovitého tvaru, zejména u dámských punčochových kalhot, sestávajíce z ústrojí pro vytváření a podávání klínů a z ústrojí pro odtahování a odřezávání klínů z pásu pleteniny. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ústrojí pro vytváření a podávání klínu obsahuje odřezávací plošinu pro pás pleteniny odvíjející se přerušovaně z cívky, ovládané například fotobuňkou a vytvářející svislou...

Zařízení na připevňování klínu k jednodílným punčochovým kalhotám

Načítavanie...

Číslo patentu: 216211

Dátum: 15.12.1984

Autor: Gazzarrini Vinicio

Značky: zařízení, klínu, punčochovým, jednodílným, kalhotám, připevňování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na připevňování klínu k jednodílným punčochovým kalhotám, s otvorem v rozkroku a k podobným předmětům, které obsahuje karusel s rameny. Podstatou vynálezu je, že na ramenech karuselu jsou uspořádány držáky, přičemž je ke karuselu přiřazeno alespoň jedno místo pro ustavení předmětu a alespoň jedno místo pro ustavení klínu vzhledem k poloze držáku, alespoň jedno místo pro přišití alespoň části klínu k předmětu a alespoň...