Patenty so značkou «klín»

Mechanický klín

Načítavanie...

Číslo patentu: 261932

Dátum: 10.02.1989

Autori: Olšák Miloň, Vožda Vilém

MPK: A01G 23/08

Značky: mechanicky, klín

Text:

...a hřebenovou tyčí, jsou převzaty ze aeriově vyráběného hřebenového zvedáku, k jehož spodní části je upevněn mechanismus klínu. Ozubený převod hřebenověho zvedáku-je méně náchylný na nečistoty, méně poruchový a zaručuje dlouho dobou spolehlivou funkci, kterou známé podobné klíny na hydraulickém principu postrádají. zásadní výhodou je opatření pružných plochých jazyků řadou čepů, které se při své funkci zatlačí do dřevní hmoty a zabraňují...

Měřidlo úchylky souměrnosti a rovnoběžnosti drážky pro klín v hřídeli

Načítavanie...

Číslo patentu: 261742

Dátum: 10.02.1989

Autor: Brůža Milan

MPK: G01B 5/24

Značky: měřidlo, rovnoběžnosti, drážky, úchylky, hřídeli, klín, souměrnosti

Text:

...Osově souměrné těleso 5 je eliptický válec.Těleso l při měření úchylky polohy drážky v hřídeli a při kalibraci měřidla podle etalonu dosedá rovinemi prizmatické drážky ne povrch měřeného objektu Q to je ne povrch měřeného3 281 742 hřídele nebo etalonu a osově souměrné těleso 5 je vloženo dodŕéžky pro klín měřeného objektu Q. Přiměření úchylky polohy a kalíbraci měřidla se pomocí ovládacího členu 1 čep 3 otáčí kolem své osy a současně...

Stavitelný klín

Načítavanie...

Číslo patentu: 257969

Dátum: 15.07.1988

Autori: Fiedrich Jaroslav, Šorma Rostislav

MPK: A61G 15/00, A63B 23/04, A61H 1/02...

Značky: klín, stavitelný

Text:

...ramena kříže jsou opatřena drážkami s vestavěnou výztuhou a jsou v libovolně nastavené poloze aretována šroubem s tvarovanou matioí , přičemž ramena kříže jsou na svých konoích pevně spojena se dvěma příčkami opatřenými návleky. stavitelný klin upovněný na pokovené ocelové konstrukcí tvoří podložku nesoucí molitanovou výplň, potaženou omyvatelnou koženkou, nebo poqumovaným plátnem.-Konce trubek příčných amen jsou chráněny návleky z novoplastu....

Dělený klín uzavíracích šoupátek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255800

Dátum: 15.03.1988

Autori: Čadek Jiří, Dohnal Václav

MPK: F16K 3/14

Značky: šoupátek, delený, uzavíracích, klín

Text:

...konkrétního provedení klínu podle vynálezu je znázorněn na výkresech, kde obr. 1 představuje nárysný řez klínem a obr. 2 bokorysný pohled na vložku desek klínu z obr.l s vloženým evorníkem v příčném řezu.Podle vynálezu je klín tvořen dvěma deskami l, g, opatřenými na vnitřních čelech neprůchozími závitovými otvory 2. V závitových otvorech 2 jsou uložena šroubení 5, Ž s průřezem ve tvaru mezikruží, která jsou vyrobena z materiálu o vysokých...

Dělený klín, zejména uzavíracích šoupátek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242595

Dátum: 01.03.1988

Autor: Pácha Karel

MPK: F16K 3/314

Značky: klín, šoupátek, delený, uzavíracích, zejména

Text:

...zasunutýn otvorem l v prstenci ll, kolmým na osovy váloový otvor y prstence ll, odpovídejícího průřezupvdle použitého rozpinsoího členu 2, vřetene 1, do prostoru mezi těsnící desky 2,přičemž je rozpínecí člen j vřetene 1 v uzavřené poloze klinu l opřen o opčrně plochy g tčsnících desek E. Prstenec l je z obou stran opatřen válcovým vybránim li zhotoveným v čelnich plochách l prstence l symetricky vůči svislé ose vřetene 1 a skloněným vůči...

Sklopný podkladací klín

Načítavanie...

Číslo patentu: 254929

Dátum: 15.02.1988

Autori: Šulc Juraj, Bernát Leopold, Oravec Ján

MPK: B60S 9/04

Značky: klín, sklopný, podkladací

Text:

...podkladacie kliny 3 v takej vzdialenosti, aby zaistovaii kolesá 1 U pracovného stroja 4.Sklopný podkladací klin 3 pozostáva z rámu 5, ktorý je V tomto prípade tvorený nosnou konštrukciou sklopněho čela 1. Na tom 4to ráme 5 sú priskrutkované dve predná ložiská B a dve zadné ložiská 7. V predných ložiskách B je na ose 8 kyvne uložená operná doska 9 dotýkajúca sa kolesa 1 U pracovného stroja 4. Operná doska Sl je na druhej strane čapom 11...

Bezpečnostní klín k přidržování rozměrných válcovitých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 241212

Dátum: 15.09.1987

Autor: Matura Karel

MPK: F16M 7/00

Značky: přidržování, klín, válcovitých, těles, bezpečnostní, rozměrných

Text:

...rozmezí 30 až 45 °.Hlavní výhodou bezpečnostního klínu po dle tohoto výnálezu je, že sklopným kýva vým pohybem ruční páky, na jejíž hlavici jsou západky opírající se při každém sklonu páky do ozubů rohatek, dochází k postupnému otáčení nosných hvězdicových kol, který ho současně tímto směrem sleduje.Nežádoucímu rychlejšímu pohybu uvolño- vvaneho kotouče, vyvolaněmuhmotností a tla kem zbylých kotoučů v pyramldě, brání rozłložení sil, jejichž...

Klín s ventilačními drážkami pro synchronní stroje s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245563

Dátum: 15.09.1987

Autori: Höhne Detlef, Schünemann Ulrich, Krumbiegel Curt

MPK: H02K 1/30, H02K 1/32

Značky: rotorem, stroje, ventilačními, klín, hladkým, drážkami, synchronní

Text:

...reaktance pro pýoudy vyšších harmonických se současně snižují ztráty ve stroji a zlepší se chlazení budícich civek rotoru, aniž by došlo ke snížení mechanické pevnosti klinů nebo zubů rotoru.Na připojeném výkresu je schematicky znázorněn příklad klínu s ventilačními drážkami pro synchronni stroje 5 hladkým rotorem podle vynálezu, kde obr. 1 znázorňuje axonometrický pohled na klín a obr. 2 příčný řez umístění klinu v zubu rotoru.Klin 3...

Drážkový klín hladkého rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241195

Dátum: 15.08.1987

Autori: Borovec Ivo, Zelenka Pavel

MPK: H02K 3/46

Značky: rotoru, klín, drážkový, hladkého

Text:

...vytvořen ze dvou různých pevně spojených vodivých materiálů. jeho spodní nosnou část tvoří pevnostní nemagnetický materiál, kdežto horní část je z dobře elektricky a tepelné vodivého materiálu siabšího prüřezu. jeho nevýhodou je však výrobní náročnost, nebot se musí oba materiály spojovat ve značně velké pioše, vlastně v celém podélném průře 4 zu klínu, a to buď pájením nebo pomocí šroubů. Uvedené nevýhody jsou ve větší míře od w straněny...

Pružný klín

Načítavanie...

Číslo patentu: 241788

Dátum: 10.08.1987

Autor: Vašíeek Robert

MPK: F16K 3/12

Značky: klín, pružný

Text:

...i nepříznivý vliv vznikajícího tepla na těsnící plochy desek klínu, usnadníse.značně montáž a demontáž. Jednotlivé dílce jsou výrobně jednoduché,nenáročné na opracování, je možné použít normalizovanýoh dílů,takže celkově se podstatně sníží výrobní náklady. ą V Příklad konkrétního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na přiložených výkresech, kde na obr. 1 je částečný nárysný řez šoupátkem s pružným klínem řešeným dle vynálezu a...

Ovládací klín dávkovacích hlavic víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240285

Dátum: 15.06.1987

Autori: Mareš Stanislav, Žiška Milan, Csabay Otto, Uhlár Štefan

MPK: D03D 47/34

Značky: hlavic, klín, tkacího, stroje, víceprošlupního, ovládací, dávkovacích

Text:

...součinností s ovládaním klínem v částečném řezu po 4dle vynálezu a obr. 2 pohled a částečný ře podle čáry II-II v obr. 1. Dávkovací hlavice 1 podle obr. 1 je svými oky 2 přípojena k neznázorněnému vodicímu řetězu uspořádanému na oválne vodicI dráze umístěné vedle prošlupu a navazující na dráhu zanašečů útků. Vně oválne vodicí dráhy, sloužicí k vedení celé soustavy dávkovacích hlavic, je v- místě styku zanášečů a dávkovacích hlalvic...

Magnetický závěrný drážkový klín

Načítavanie...

Číslo patentu: 240677

Dátum: 01.06.1987

Autori: Zondler Helmut, Sturm Elmar

MPK: H02K 3/48, H02K 3/493

Značky: drážkový, závěrný, klín, magnetický

Text:

...pracná,protože vodiče se musí uzavřenými drážkami prctahovat.Jsou známy konstrukce hlavních polů s uzavřenými drážkami pro kompenzační vinutí V oddělených nástavcich. U těchto konstrukcí je výroba kompenzačního vinuti i při uzavřených drážkáoh méně pracná, zato je však zapotřebi vice lisovacich nástrojů.Tyto nevýhody jsou odstraněny Q kompenzačniho vinutí uloženého v otevřených nebo polouzavřených drážkách v pőlových nástavcích a uzavřených...

Dělený klín šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 238189

Dátum: 01.05.1987

Autor: Čejka Jiří

MPK: F16K 3/312

Značky: klín, šoupátka, delený

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je usnadnění montáže děleného klínu jednoduché konstrukce, sestávajícího ze dvou těsnicích desek, opatřených čepy uloženými v dvoudílné spojce, upravené ve spojovacím tělese, a to při zvýšení bezpečnosti práce a snížení nebezpečí jeho poškození při manipulaci s klínem vně tělesa šoupátka. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že spojovací těleso (13) je opatřeno příčným otvorem (17), v kterém je uložen zajišťovací prvek (18) uzavřené...

Klín drážky rotoru synchronního stroje s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233950

Dátum: 01.03.1987

Autori: Argay Vladimír, Pergler Ivan, Kebhart Miloslav, Vojta Vladimír

MPK: H02K 3/48

Značky: rotoru, rotorem, klín, hladkým, synchronního, stroje, drážky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká klínu drážky rotoru synchronního stroje s hladkým rotorem. Klín slouží k upevnění vinutí v drážce rotoru. Klín je tvořen z nosné a tlumící části, které jsou ve smyslu své podélné osy k sobě těsně přilehlé. Nosná část je z mechanicky pevného nemagnetického materiálu, kdežto tlumící část je z kovového materiálu elektricky vodivého. Průřez nosné části je větší než tlumící části.

Klín pro navinuté rotorové drážky synchronního stroje s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236007

Dátum: 01.02.1987

Autor: Argay Vladimír

Značky: synchronního, drážky, rotorem, stroje, klín, navinuté, hladkým, rotorové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká klínu pro navinuté rotorové drážky synchronního stroje s hladkým rotorem, který je určen pro chladící systémy rychloběžných strojů velkých výkonů s přímou ventilací budícího vinutí. Klín pro navinuté rotorové drážky je ve své spodní části opatřen ventilačními drážkami, které jsou kolmé k podélné ose klínu a jsou umístěny v prostoru, v němž se stýkají s vertikálními ventilačními kanály budicích cívek.

Tažný klín

Načítavanie...

Číslo patentu: 231149

Dátum: 01.06.1986

Autori: Malina Antonín, Horák Aleš

MPK: B27L 7/00

Značky: klín, tažný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru pracovních pomůcek a řeší konstrukci tažného klínu, zejména klínu, používaného pro těžbu dřeva. Podstatou vynálezu je, že u tažného klínu tvořeného horní a spodní funkční plochou a dále zarážecím a náběhovým čelem je na spodní funkční ploše vytvořeno podélné vybrání, jehož dno je rovnoběžné s horní funkční plochou a je opatřeno nejméně jedním příčným výstupkem, a že na bocích tažného klínu jsou vytvořena podélná osazení...

Klín šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 223022

Dátum: 15.03.1986

Autori: Čejka Jiří, Skružný Josef

Značky: klín, šoupátka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a řeší zjednodušení konstrukce klínů všech druhů, sestávajících ze dvou těsnicích desek, mezi nimiž je uspořádána střední spojovací část těsnicích desek. Podstatou vynálezu je, že těsnicí desky jsou opatřeny držákem plochého tvaru, v němž je upraveno vybrání pro uložení hlavy vřetena šoupátka, na něž navazuje úložná drážka, v ní je uložena střední spojovací část desek a v úložné drážce je zajištěna distanční...

Dělený klín šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 220847

Dátum: 15.12.1985

Autori: Čejka Jiří, Skružný Josef

Značky: šoupátka, delený, klín

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a řeší uzávěr rychločinného šoupátka pro okruhy jaderných elektráren, sestávající z objímky, v jejímž středovém otvoru je upravena alespoň jedna obvodová drážka a kde v objímce jsou uloženy těsnicí desky. Podstatou vynálezu je, že středový otvor objímky je opatřen alespoň jednou podélnou drážkou a těsnicí klíny alespoň jedním výstupkem uloženým v obvodové drážce středového otvoru objímky.

Dělený paralelní klín šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 219238

Dátum: 15.08.1985

Autori: Skružný Josef, Čejka Jiří

Značky: delený, klín, šoupátka, paralelní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a řeší odstranění nebezpečí zvýšení tlaku ve vntřním prostoru šoupátka pomocí děleného klínu šoupátka, sestávajícího z nosné objímky, v níž je uložena posuvně první těsnicí deska, opatřená válcovým otvorem, v němž je uložena posuvně druhá těsnicí deska a pružný prvek. Podstatou vynálezu je, že válcový otvor, upravený v první těsnicí desce je průchozí a v něm uložený pružný prvek je tvořen vlnovcem, přivařeným...

Prohrabovací klín pro pásový rošt

Načítavanie...

Číslo patentu: 220416

Dátum: 15.04.1985

Autori: Buchta Miroslav, Lekeš Josef

Značky: pásový, prohrabovací, rošt, klín

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká klínu pro samočinné mechanické prohrabávání paliva na pohyblivém rovinném roštu kotle s násypkou. Účelem vynálezu je dosažení vyšší hospodárnosti při spalování prachových, netříděných a méně hodnotných paliv a zajištění vyšší bezpečnosti provozu kotlů s prohrabovacími klíny. Uvedného účelu se dosáhne konstrukčním uspořádáním klínu a využitím žárupevného materiálu na jeho zhotovení. Prohrabovací klín ze žárupevného materiálu...

Klín uzavíracích šoupátek

Načítavanie...

Číslo patentu: 224083

Dátum: 01.10.1984

Autori: Doskočil Ladislav, Velek Václav, Dohnal Václav, Konopáč Josef

Značky: šoupátek, klín, uzavíracích

Zhrnutie / Anotácia:

Klín uzavíracích šoupátek, zejména pro jadernou energetiku, sestávající ze dvou desek, opatřených závitovými otvory, v nichž je svými závitovými konci uložen svorník, jehož dřík je uložen v průchozím otvoru, upraveném ve vložce, umístěné mezi deskami klínu, vyznačující se tím, že závitové otvory (3, 4) jsou z vnějšího čela desek (1,2) uzavřeny, přičemž dřík (8) svorníku (7) je opatřen alespoň jednou unášenou plochou (11) pro záběr s unášecí...

Pružný klín

Načítavanie...

Číslo patentu: 216781

Dátum: 01.08.1984

Autori: Jiroušek Ladislav, Ševčík Stanislav, Filippov Petr

Značky: klín, pružný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a řeší zjednodušení montovaného pružného klínu. Týká se pružného klínu, zejména uzavíracích šoupátek, sestávajícího ze dvou úkosových desek, uložených výkyvně na čočce, opatřené v podélné ose klínu průchozím otvorem. Podstatou vynálezu je, že úkosové desky jsou v podélné ose klínu opatřeny válcovými otvory, přičemž průchozím otvoru čočky je umístěn kolík, jehož konce jsou upevněny ve válcových otvorech desek klínu.