Patenty so značkou «klimatizačné»

Nosná konštrukcia ventilátorov pre klimatizačné zariadenia s prúdením vzduchu pod podlahou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19432

Dátum: 30.10.2012

Autor: Barbato Pierpaolo

MPK: F24F 13/20, F24F 13/08, F24F 1/00...

Značky: nosná, zariadenia, prúdením, ventilátorov, vzduchu, konštrukcia, podlahou, klimatizačné

Text:

...zníženie turbulencie medzi dvomi susediacimí ventilátormia optimalizuje ich dosahovaný výkon.0015 Ďalším cieľom tohto vynálezu je poskytnutie nosnej konštrukcie ventilátorov, ktorú možno ľahko nainštalovať aj do konvenčných klimatizačných zariadeni s prúdením podpodlahou, ktoré sa už používajú.0016 Ďalším cieľom tohto vynálezu je poskytnutie nosnej konštrukcie ventilátorov pre klimatizačné zariadenia s prúdením vzduchu pod podlahou,...

Veko na rozvod vzduchu a vykurovacie alebo klimatizačné teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 286022

Dátum: 27.11.2007

Autor: Riello Valerio Giordano

MPK: F24F 1/00, F24F 3/16, F24F 13/06...

Značky: klimatizačné, vzduchu, vykurovacie, těleso, rozvod

Zhrnutie / Anotácia:

Veko na rozvod vzduchu sa nasadí na vykurovacie alebo klimatizačné teleso s prirodzeným alebo núteným prúdením a slúži na reguláciu prietoku a smeru prúdenia vzduchu z konvektora. Opisuje sa veko (1) na rozvod vzduchu prúdiaceho z vykurovacieho alebo klimatizačného telesa (18) s núteným prúdením alebo s prirodzeným prúdením vo vertikálnom smere, kde teleso je uspôsobené na upevnenie na vertikálnu stenu, veko má zadnú časť lícujúcu s vertikálnou...

Podpodlahové vetracie, vykurovacie a/alebo klimatizačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285954

Dátum: 05.11.2007

Autor: Schmidt Werner

MPK: B61D 27/00

Značky: klimatizačné, podpodlahové, vykurovacie, zariadenie, vetracie

Zhrnutie / Anotácia:

Skriňa (1), prispôsobená šírke vagóna, je priečne umiestnená pod podlahou vagóna a je vybavená pod krycou stenou (5) alebo v jej oblasti najmenej jedným potrubím (8) čerstvého/cirkulačného vzduchu s koncovými vstupnými otvormi (11, 12) a s usporiadaním klapiek (24, 25) alebo ventilov na uzavretie jednej strany potrubia alebo na miešanie čerstvého a cirkulačného vzduchu a minimálne jedným bočným potrubím (6, 7) na upravený vzduch, ktoré je...

Klimatizačné zariadenie typu s voľným chladením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6712

Dátum: 22.01.2007

Autor: Lazzarato Moreno

MPK: F24F 1/02

Značky: klimatizačné, volným, chladením, zariadenie

Text:

...Ďalším predmetom predloženého vynálezu je poskytnúť klimatizačné zariadenie, ktoréje nie menej kompaktné než známe typy zariadenia.(0016) Ďalším predmetom predloženého vynálezu je poskytnúť klimatizačné zariadenie svoľným chladením, ktoré môže byť vyrobené lacno pomocou známych systémov(0017) Tento cieľ atieto aďalšie predmety, ktoré budú jasnejšie opísane nižšie, sa dosiahliklimatizačným zariadením s voľným chladením podľa vynálezu,...

Klimatizačné zariadenie najmä pre racky na elektrické, elektronické, telekomunikačné a podobné prístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4452

Dátum: 07.11.2005

Autori: Girotto Carlo, Scattolin Mario, Ranzato Alberto

MPK: H05K 7/20

Značky: najmä, telekomunikačné, elektronické, podobně, racky, elektrické, klimatizačné, prístroje, zariadenie

Text:

...Ďalším predmetom predloženého vynálezu je zabezpečiť klimatizačné zariadenie, ktorémožno vyrobiť lacno pomocou známych systémov a technológií.0019 Podľa vynálezu sa zabezpečuje klimatizačné zariadenie najmä pre racky na elektrické,elektronické a telekomunikačné alebo podobné prístroje tak, ako sa definuje vprípojených patentových nárokoch.0020 Ďalšie charakteristiky a výhody vynálezu sa lepšie ozrejmia v nasledujúcom podrobnom opise...

Vykurovacie a klimatizačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2071

Dátum: 24.09.2004

Autori: Schreiber Bernard, Vaccaro Antoine

MPK: F24B 1/00, F24F 1/00, F24F 13/02...

Značky: vykurovacie, zariadenie, klimatizačné

Text:

...reverzibilné klimatizačné zariadenia, ktoré ponúkajú aj vykurovaciu funkciu. Tento typ inštalácie však môže byť používaný na poskytnutie prídavnej tepelnej energie, ale neumožní zabezpečenie uspokojujúceho vykurovania veľkých priestorov. Okrem toho takéto zariadenia strácajú veľkú časť svojej efektívnosti akonáhle vonkajšia teplota klesne pod určitú hranicu, pričom efektívnosť reverzibilných klimatizačných zariadení sa obzvlášť zníži.0008...

Klimatizačné zariadenie pre koľajový dopravný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2957

Dátum: 06.09.2004

Autor: Hume Tony

MPK: B60H 1/24, B60H 1/00

Značky: zariadenie, prostriedok, klimatizačné, dopravný, koľajový

Text:

...uskutočnenia, Peltierove články by mali mať odvody tepla alebo tepelné výmenníky spojené sprotiľahlými stenami. Elektrické tepelné čerpadlo môže zahŕňať väčšie množstvo Peltierových článkov aspojenýchPotrubie apriestor zhromažďovania vzduchu môžu mať spoločnú stenu. Stena môže byt vybavená otvorom tvarovaným na to, aby pojal prostriedky elektrického tepelného čerpadla.Prehľad obrázkov na výkresochuskutočnenia podľa vynálezu budú popísané...

Klimatizačné zariadenie, najmä do motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 284014

Dátum: 08.07.2004

Autori: Hartleb Thomas, Hildebrand Reinhard

MPK: B60H 1/00

Značky: najmä, klimatizačné, vozidla, motorového, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Klimatizačné zariadenie, najmä do motorového vozidla, vyrobené s reguláciou teploty výstupného vzduchu pomocou aspoň jednej zmiešavacej klapky (MKI, MKII) vzduchu, ktorá je usporiadaná pred zmiešavacím priestorom (MR), na nastavenie rôzneho zmiešavacieho pomeru prúdu studeného vzduchu za výparníkom (VD) a/alebo prúdu teplého vzduchu za výmenníkom (WT) tepla pred vstupom do zmiešavacieho priestoru (MR). V prúde studeného vzduchu vo výparníku...

Klimatizačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3857

Dátum: 07.07.2004

Autor: Oplatek Petr

MPK: F24F 13/30

Značky: klimatizačné, zariadenie

Text:

...do stien a výklenkov, spravidla pod oknami miestností a pod., pričom uvedený ciel je dosiahnutý technickým riešením, ktorého podstata spočíva v tom, že k ohrevnému doskovému telesu, opatreného pritokom a odtokom tcplonosnćho média, je kjeho najmenej jednej strane priradený konvektor, ktorého tepelný výmenník je paralelne pripojený na prítok a na odtok teplonosnćho mćdia u ohrevného doskového telesa.Účinok tohto usporiadania spočíva tiež vo...

Obsluhovací gombík, najmä otočný gombík na vykurovacie, prípadne klimatizačné zariadenie do automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283100

Dátum: 27.12.2002

Autor: Schwarz Stefan

MPK: B60K 37/06, B60H 1/00

Značky: klimatizačné, gombík, automobilů, otočný, obsluhovací, případně, zariadenie, vykurovacie, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Obsluhovací gombík, najmä otočný gombík (2) na vykurovacie, prípadne klimatizačné zariadenie do automobilu, je axiálne aretovaný a otáčavo vedený priamo v čelnej stene (1) obsluhovacieho zariadenia prostredníctvom protikotúča (3), nasunuteľného zo zadnej strany čelnej steny (1) na ovládací hriadeľ (2.2) obsluhovacieho gombíka (2) a radiálneho klzného okraja (3.4).

Prevádzkový prostriedok pre chladiace a klimatizačné zariadenia s oxidom uhličitým

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8727

Dátum: 24.12.2002

Autori: Fahl Jörg, Braun Jürgen

MPK: C10M 171/00, C10M 169/04

Značky: zariadenia, prevádzkový, uhličitým, prostriedok, oxidom, klimatizačné, chladiace

Text:

...kompresory na oxid uhličitý menšie. Toto vyžaduje veľmi dobrú zaťažiteľnost mazív v zodpovedajúcej teplotnej oblasti.0008 Podľa skúseností majú polyalkylénglykoly výborné trecie vlastností. Dobrú absorpciu na povrchu kovov možno vyvodzovat z polámeho charakteru. Na základe tejto vysokej povrchovej aktivity amalej závislosti viskozíty od tlaku sú dosahované nízke koeñcienty trenia.0009 V tribologiekýeh kontaktných oblastiach, ktoré sú...

Vykurovacie, prípadne klimatizačné zariadenie najmä na montáž do motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 282916

Dátum: 02.12.2002

Autori: Petters Siegried, Hildebrand Reinhard

MPK: B60H 1/00

Značky: motorového, zariadenie, montáž, vozidla, případně, vykurovacie, najmä, klimatizačné

Zhrnutie / Anotácia:

Aby bolo možné podľa koncepcie zhodných súčastí zhotoveného vykurovacieho, prípadne klimatizačného zariadenia so vstavaným priestorom (1.3) na výparník zasúvaný pri využití v podobe klimatizačného zariadenia, taktiež pri využití ako vykurovacieho zariadenia a pritom zaistiť vysoký dopravný výkon vzduchu pri nepatrnom hluku aj na vstavanom priestore (1.3), ktorý nie je vybavený výparníkom, je do vstavaného priestoru (1.3) zasunuté vodiace...

Vykurovacie alebo klimatizačné zariadenie pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 901

Dátum: 21.11.2002

Autori: Bernlöhr Peter, Bendell Ian, Dieksander Wolfgang

MPK: B60H 1/00

Značky: vykurovacie, klimatizačné, motorové, zariadenie, vozidlo

Text:

...väčší prietočný prierez, ako druhý kanál studeného vzduchu. Horný zmiešavací priestor potom môže byť pomerne jednoduchým spôsobom zásobovaný väčšímpriestor potom môže byť podľa ďalšieho vytvorenia podľa vynálezu tiež opatrený odbočnými otvormi k bočným hubiciam,takže je možné tiež jemné vetranie bočných okienok abočného priestoru pre cestujúcich.Spodný zmiešavací priestor môže byť podľa ďalšieho uskutočnenia zásobovaný väčším množstvom teplého...

Vykurovacie alebo klimatizačné zariadenie pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 789

Dátum: 21.11.2002

Autori: Bendell Ian, Dieksander Wolfgang

MPK: B60H 1/00

Značky: vozidlo, motorové, zariadenie, klimatizačné, vykurovacie

Text:

...ležať nad ďalším, nad vykurovacim telesom prebiehajúcinl a k prvému zmiešavaciemu priestoru vedúcim kanálom studeného vzduchu, prićonx od tohtozmiešavacieho priestoru dochádza na zásobovanie vetracíchV ďalšom vytvorení vynálezu môže byť usporiadaný ďalší pod vykurovacím telesom prebiehajúci a k druhémuzmiešavaciemu priestoru vedúci kanál studeného vzduchu atento druhý zmiešavací priestor môže byť prostrednictvom bočných otvorov spojený s...

Klimatizačné zariadenie do motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 282786

Dátum: 11.11.2002

Autor: Hildebrand Reinhard

MPK: B60H 1/00

Značky: klimatizačné, motorových, zariadenie, vozidiel

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má prostredníctvom jediného nastavovacieho prostriedku (T) ohrevu pri jeho prestavovaní v prvej nastavovacej oblasti, najmä oblasti s hodnotou 0 až 30 % celkovej nastavovacej oblasti, uskutočniť nezávisle od poháňacieho motora motorového vozidla prestavenie chladiaceho ústrojenstva (KP, VD) z vysokého chladiaceho výkonu na malý chladiaci výkon a v poslednej nastavovacej oblasti prestavenie zdroja (EH, DH) z malého vykurovacieho...

Klimatizačné zariadenie na ohrev a chladenie sedadla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2593

Dátum: 14.08.2000

Autor: Socha Peter

MPK: B60N 2/56

Značky: zariadenie, chladenie, ohrev, klimatizačné, sedadla

Text:

...na obr. 7.1 ktoré má v operadle 2 a v sedáku § sedadla 1 šplrálovito umiestnenú rurku g v molitanovej výplni Q. Na obr. 2 je znázornený v rovine A - A rez operadlom 2 sedadla 1, v ktorého molitanovej výplni § je šplrálovito uložená rúrka 5. Na obr. 3 je znázornený v rovine B - B rez sedákom g sedadla 1, v ktorého molitanovej výplni § je špirálovito uložená rúrka g. Obr. 4 znázorňuje detail špirálovito ulozene rúrky g v molitanovej...

Klimatizačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 265503

Dátum: 13.10.1989

Autor: Boháčik Róbert

MPK: G05D 23/02

Značky: klimatizačné, zariadenie

Text:

...uzatvorených priestorov v závislosti na zmene teploty a vlhkosti prostredia. Zariadenie nevyžaduje zložitú údržbu okrem občasného nastavenia dĺžky vlákna v súvislosti s jeho stárnutím prípadne výmenou za nové. zariadenie pracuje samočinne bez potreby vonkajšieho energetického zdroja.vynález je popisaný na základe výkresu, kde na obrázku 1 je znázornená riešenie vetracieho okna s kladkovým prevodom vlákna na obr. 2 je priečny rez konštrukciou...

Klimatizačné zariadenie s priebežne vyrovnaným režimom vzoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255319

Dátum: 15.03.1988

Autor: Petrov Dimitrij

MPK: F24F 13/02

Značky: zariadenie, priebežné, klimatizačné, režimom, vzoriek, vyrovnaným

Text:

...istom základnom zariadení sa rozdiely rýchlosti zasadne vyrovnali požadované zmrazeąnie sa dosiahlo v jednotlivých vzorkách približne za rovnaký čas a interval maximálnych teplotných rozdielov medzi vzorkami sa znížil o 65 7.Na olír. č. ľ je zifŕáizornený príklad rozdiellóv téřpiotněhb režimu cementobetónových vzoriek v priebehu zmnazovania v 3 Vo-nom roztoku Nam-il v zariadeni podľa doterajšiena přinľćti-pti á rřä obr. č. 2 je účinok...