Patenty so značkou «klietka»

Spôsob zabezpečenia krycej vrstvy betónu, armovacia klietka na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6406

Dátum: 01.03.2013

Autor: Tilinger Miroslav

MPK: E04C 5/08, E04C 5/18, E04G 21/12...

Značky: krycej, vykonávanie, zabezpečenia, spôsob, klietka, spôsobu, vrstvy, armovacia, betonů

Text:

...výstužou s pozdĺž vedenými prútmi podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že pri odlievaní betónu sa použije aspoňjedna arrnovacia klietka, ktorou sa obopne oceľová výstuž, pričom sa udržuje v ustalenej polohe tým, že armovacia klietka sa časťou svojho povrchu opiera o povrch stožiara. Povrch stožiara bude definovaný formou. Ustálená poloha bude predovšetkým predstavovať stav, kedy je oceľová výstuž vzájomne...

Skladacia klietka

Načítavanie...

Číslo patentu: 287971

Dátum: 06.07.2012

Autor: Hornoveský Ján

MPK: A01K 1/015, A01K 1/00

Značky: klietka, skladacia

Zhrnutie / Anotácia:

Skladacia klietka je tvorená štvorcovým dnom (1) z plného pevného materiálu s vyvýšenými okrajmi na zachytenie prípadných nečistôt a na usadenie bočných dielov (2) navzájom otočne voľne spojených pomocou svoriek, ktoré tvoria steny kocky, kde hlavný zadný diel (3) má na vrchnej hrane (4) otočne pevne pomocou svoriek upevnený horný diel (5), pričom tento hlavný zadný diel (3) je do šírky väčší v porovnaní s ostatnými bočnými dielmi (2) a má...

Skladacia klietka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5679

Dátum: 04.03.2011

Autor: Hornoveský Ján

MPK: A01K 1/00

Značky: klietka, skladacia

Text:

...na Lunožnenie zloženia bočných dielov g k tomuto hlavnému zadnému dielu 5 bez poškodenia svoriek, spájajúcich bočné diely g navzájom. K hlavnému zadnému dielu 5 bez poškodenia svoriek je možné príklopiť aj horný diel 5. Takouto konštrukciou sa dosiahne to, že bočné diely g, zadný diel 5 a homý diel 5 bez vzájomného rozobratia je možné uložiť do dna l s vyvýšenými okrajmi a zaistiť istiacimi prvkami, nachádzajúcirni sa na okraji dna l. Dno l...

Výstavná klietka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5367

Dátum: 08.03.2010

Autor: Hornoveský Ján

MPK: A01K 31/00, A01K 1/02, A01K 1/00...

Značky: klietka, výstavná

Text:

...sklopit k sebe v diagonálnom smere, v jednom zo zvislých dielov je vytvorený otvor s dvierkami. Dno a strop klietky sú namontovateľné k zvislým sklopným dielom. Nevýhodou tohto riešenia je,že pozorovateľovi alebo návštevníkovi výstavy alebo majiteľovi nie je umožnený dokonalý výhľad na zvieratko, ktoré sa v klietke nachádza a to kvôli predněmu mrežovanému dielu a súčasne nie je zabezpečená dostatočná ochrana ako vystavovaného zvieraťa, tak aj...

Klietka pre valivé telesá ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16899

Dátum: 10.11.2008

Autori: Fugel Wolfgang, Reimchen Alexander

MPK: F16C 19/10, F16C 33/38, F16C 33/42...

Značky: ložiska, klietka, valivé, tělesa

Text:

...poznatok, že vhodným výberom profilu priečky klietky jemožné rozhodujúcim spôsobom zlepšiť vlastnosti jej vedenia.Podľa znakov hlavného nároku sa vynález týka kruhovej klietky pre guľovité valivé telesá ložiska, napríklad pre axiálne ložiská alebo ploché vedenia, ktorá je V pozdlžnom reze vytvorená približne V tvare W, s axiálne orientovanou radiálne vonkajšou bočnou stenou a axiálne orientovanou radiálne vnútornou bočnou stenou, ktoré sú...

Jednostranná klietka vysokootáčkového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 280360

Dátum: 06.11.1996

Autori: Smatana Jozef, Rajsigl Zdeněk, Kříž František

MPK: F16C 33/38

Značky: jednostranná, vysokootáčkového, klietka, ložiska

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je jednostranná klietka (1) vysokootáčkového ložiska zloženého z puzdra (2), hriadeľa (5) s obežnými dráhami a vodiacimi plochami a z valivých teliesok (6) umiestnených v klietke (1). Na vnútornej vodiacej ploche (3) klietky (1) a/alebo na vonkajšej vodiacej ploche (4) hriadeľa (5) je vytvorený kužeľový sklon pod uhlom (alfa) k valivým telieskam (6), pričom vonkajší vodiaci povrch (7) klietky (1) má valcový tvar.

Jednostranná klietka vysokootáčkového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 278863

Dátum: 14.10.1992

Autori: Smatana Jozef, Rajsigl Zdeněk, Kříž František

MPK: F16C 33/38, F16C 33/46, F16C 33/40...

Značky: ložiska, jednostranná, vysokootáčkového, klietka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka jednostrannej klietky vysokootáčkového ložiska zloženého z puzdra (2) i hriadeľa (5) s obežnými dráhami a vodiacimi plochami, a z valivých teliesok (6) umiestnených v klietke (1), kde na vnútornej vodiacej ploche (4) puzdra (2) a/alebo na vonkajšej vodiacej ploche (3) klietky (1) je vytvorený od valivých teliesok (6) kužeľový sklon pod uhlom (alfa) väčším ako 0 a menším, najviac sa rovnajúcim 5 uhlovým stupňom, pričom vnútorný...

Bilančná klietka pre prepelicu japonskú

Načítavanie...

Číslo patentu: 258674

Dátum: 16.09.1988

Autor: Strážnická Helena

MPK: A01K 31/06

Značky: japonskú, klietka, bilančná, prepelicu

Text:

...otvor a v hornej časti prednej steny sú umiestnené dvierka a v strede kovovej konštrukcie je vodorovne upevnené mriežkovaná priečka, pod ktorou je zasunutá trusová nádoba podľa vynáhezu, ktorého podstata spočíva v tom, že pod dvierkami je umiestnená vertikálne posúvateľnä doska s prestaviteľnými kŕmnymi otvormi, pred ktorými je upevnené krmítko, pod ktorým je umiestnená záchytná nádoba.japonská Limožňuje chov prepelice japonskej pri...

Chovnoprepravná klietka pre odchov a výkrm hydiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 238879

Dátum: 15.05.1987

Autor: Šebők Ivan

MPK: A01K 31/06

Značky: chovnoprepravná, výkrm, klietka, odchov, hydiny

Zhrnutie / Anotácia:

Chovnoprepravná klietka je určená pre odchov a výkrm hydiny, najmä brojlerov, sliepočiek a moriek od prvého dňa veku. Chovnoprepravná klietka je opatrená prednými dvierkami otvárateľnými ponad kŕmny žľab. Predné dvierka sú opatrené ochranným krytom kŕmného žľabu a bočnými stenami.

Mobilná viacpodlažná klietka

Načítavanie...

Číslo patentu: 232001

Dátum: 01.04.1987

Autor: Pauer Gustáv

MPK: A01K 1/00

Značky: mobilná, viacpodlažná, klietka

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vyriešenie odstraňovanie výkalov samospádom v mobilných viacpodlažných klietkach. Uvedeného účelu sa dosiahne nainštalovaním samospádových kalových zberačov lievikového tvaru, ktoré sú umiestnené v každej samostatnej klietke pod prepadovým roštom, pričom dno predchádzajúceho kalového zberača ústi do nasledujúceho kalového zberača. Kalový zberač najspodnejšej samostatnej klietky ústi do centrálneho kalového zberača, ktorý je...

Odchovná klietka najmä pre veľmi včasne odstavené prasiatka

Načítavanie...

Číslo patentu: 229410

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hašek Anton, Krcho Imrich

MPK: A01K 1/02

Značky: velmi, odstavené, odchovná, klietka, včasne, najmä, prasiatka

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vyriešenie technologickej a funkčnej úpravy ležiska, kŕmneho zariadenia, konštrukčnej a funkčnej zmeny vyhrievacieho systému a jeho umiestnenie v odchovnej klietke. Uvedeného účelu sa dosiahne odchovnou klietkou, ktorá pozostáva z viacdielneho rozoberateľného ležiska pod ním umiestneného doskového teplovodného výmenníka a v prednej časti klietky umiestneného kŕmneho zariadenia uloženého v korýtku vyplneného tepelnoizolačným...

Klietka ložiska pre koľajové vozidlá a iné mechanizmy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221151

Dátum: 15.03.1986

Autor: Neslušan Jakub

Značky: mechanizmy, vozidla, ložiska, koľajové, klietka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka klietky ložiska pre koľajové vozidlá a iné mechanizmy. Podstata klietky ložiska spočíva v tom, že je vytvorená ako masívna základná časť klietky ložiska so stojínkami, na ktorých sú vytvorené nástavce. Na nástavce je nasunutá podložka za účelom presného vedenia stojínok aj v mimoriadnom, resp. striedavom namáhaní ložiska. Na podložku dosedá svojím vnútorným čelom príruba, opatrená na tomto čele obvodovým vybraním, na ktorého...

Mobilná dvojpodlažná klietka pre ustajnenie oviec

Načítavanie...

Číslo patentu: 217658

Dátum: 16.07.1984

Autor: Pauer Gustáv

Značky: klietka, mobilná, ustajnenie, oviec, dvojpodlažná

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zvýšenie kapacity ustajnenia oviec v jestvujúcich prízemných maštaľných objektoch a využiť ich vnútorný priestor - interiér a zaviesť novú vysokoefektívnu technológiu v ustajnení oviec a v odstraňovaní trusu samotiažou bez použitia vody. Uvedený účel sa dosiahne mobilnou dvojpodlažnou klietkou pre ustajnenie oviec, ktorej podstatou je, že pod roštovou podlahou je upevnené do kovového profilu kalište lievikovitého tvaru z...

Prenosná individuálna klietka na pečeňový dokrm hydiny, najmä husí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214052

Dátum: 01.07.1984

Autori: Okáľ Albín, Chabroň Milan

Značky: prenosná, dokrm, klietka, individuálna, husí, hydiny, pečeňový, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Prenosná individuálna klietka na pečeňový dokrm husí pozostávajúca z telesa klietky s vyberateľným roštovým dnom a dvierok spočievá v tom, že je vybavená otvárateľnou stenou s medzerami, vybavenou dvierkami otvárateľnými dovnútra klietky k bočnej strane čelnej strany a stropom s dvierkami otvárateľnými na vrchnú stranu stropu.

Masívna klietka valčekového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 217467

Dátum: 15.05.1984

Autor: Hujčík Jozef

Značky: klietka, ložiska, masívna, valčekového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečenie zvýšenia presnosti funkčných rozmerov klietky, zväčšiť počet valivých teliesok ložiska, sproduktívniť výrobu klietky úsporou materiálu a pracnosti a vytvoriť predpoklad pre jednoduchú automatizáciu montážneho procesu ložiska. Uvedeného účelu sa dosiahne masívnou klietkou ktorá má v telese 4 na rozstupovej kružnici o polomere A vytvorené valcové obvodové priebežné axiálne drážky 7 o polomere r a centrálne radiálne...