Patenty so značkou «kleště»

Rybářské kleště na lisování návnady

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3

Dátum: 16.12.1992

Autor: Pokorný Pavel

MPK: A01K 97/04

Značky: návnady, kleště, lisování, rybářské

Text:

...ze dvou pracovníchelamentů naçř. válečkú opatřených půlkulovým vybráním, připevněných např. svařením naproti sobě na konci čelistí ramen kleští. Půlkulové vyhrání má s výhodou stejný průměr jako je průměr válečku.Výhodou řešení podl§~ je snadné manipulace při zhotovení névnady, úspora času a energia proti dosavadním zpúsobúm. Návnadu je možné lisovat přímo na stanovišti, kleště jsou lehké a snadno přenosné, jejich výroba je jednoduchá a...

Přídržné kleště

Načítavanie...

Číslo patentu: 274597

Dátum: 13.08.1991

Autor: Haase Peter

MPK: C25D 17/06, B66C 1/44

Značky: přídržné, kleště

Závěsné kleště na trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 273511

Dátum: 12.03.1991

Autor: Moravec Jiří

MPK: B66C 1/56, B66C 13/04

Značky: trubky, závesné, kleště

Kleště pro manipulaci s betonovými trubkami velkých průměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263698

Dátum: 11.04.1989

Autor: Farský Bohuslav

MPK: B66C 1/56

Značky: průměru, kleště, manipulaci, veľkých, trubkami, betonovými

Text:

...vynálezu, jejichž podstatou je nosník se svislým vodítkem opatřený dvěma posuvnými objímkami, na kterých jsou otočné zavěšeny západky a třmeny. s pevně připojenýmí rohatkamí a vodítky, přičemž třmeny jsou zavěšeny na táhlech a pákách,ke kterým jsou z vnitřní středové strany kleští otočné připojena pomocná táhla otočně propojená ve středu klešti ohjímkou posuvně uloženou na vislém vodítku nosníku. Celieti kleští jsou excentricky připojeny k...

Manipulační kleště

Načítavanie...

Číslo patentu: 261483

Dátum: 10.02.1989

Autori: Žák Antonín, Loužil Petr

MPK: B66C 1/42

Značky: kleště, manipulační

Text:

...poloze. Zavázání, přeprava a uvolnění břemene se provádí bezpečně a spo~ lehlivě bez přítomnosti vazače. Zobrazení znázorňuje příklad provedení vynálezu kde naobr. 1 je nasazování otevřených manipulačnídh kleští na stojící břemeno, obr,z 2 je půdorys obrázku 1, obr. 3 je sevření a zajištění kleští, obr. 4 je půdorys obrázku 3, obr. 5 je přeprava břemene, obr. 6 je pohled ve směru P na obr. 5V otevřené poloze,obr. 8 je pohled ve eměru P na...

Samorozpěrací kleště s čelistmi uzavírajícími se pod účinkem hmotnosti jimi uchopovaných a přenášených plochých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 261017

Dátum: 12.01.1989

Autor: Adámek Jaroslav

MPK: B66C 1/38

Značky: hmotnosti, čelistmi, plochých, uzavírajícími, účinkem, kleště, těles, samorozpěrací, uchopovaných, přenášených

Text:

...vlastně součástíčelní plochy lg této horní hlavice lg. Je to nejjednodušší řešení, které danému účelu brzdění výkyvu ramene li a silám na jeho spodní čep lg působícím vyhovuje. Přitlačovací sílu na brzdicí člen vyvozuje matice lg zajištěná protimatkou gg na závitovém dříku čepu §. Přitomje čep § zajíštěn proti otáčení pojistným šroubem gg, zataženým přes jeho hlavíci do závěsného článku É.Jak už bylo uvedeno, spodní čep lg výkyvného ramene lg...

Vyvazovací kleště

Načítavanie...

Číslo patentu: 257591

Dátum: 16.05.1988

Autor: Mrkva František

MPK: A01G 17/08

Značky: vyvažovací, kleště

Text:

...tvar a nepodléhá ani v případě nepříznivých vlivů velkému nämáhání a dokonale plní jí určenou funkci. Prováděný úkon vyvazovacími kleštěmi podle vynálezu je výhodný také v tom, že neklade vysoké nároky na kvalifikaci obsluhy a je možno jej provádět i za sníženýoh povětrnostních podmínek a to i v případě, kdy klasický manuální způsob vyvazování je neuskutsčnitelný. Proti klasickému způsobu se rychlost vázání pomocí vyvazovacích kleští podle...

Uzemňovací kleště pro svařování elektrickým obloukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256611

Dátum: 15.04.1988

Autor: Šurka Petr

MPK: B23K 9/32

Značky: obloukem, kleště, elektrickým, uzemňovací, svařování

Text:

...uzemňovecí kleště.Další výhodou je , že úprava uzemčovacích kleätí podle vynálezu umožňuje provádět svařování libovolně silného předmětu.Na připojených výkreeech je eohematicky znázorněn příklad provedení uzemňoveoích klešti pro evařcvání elektrickým obloukem podle vynálezu , kde na obr. 1 je bokorys , na obr. 2 jeUzemňovací kleště pro svařování elektrickým obloukem eeetáveji z pevné rukojetí 1 váloového tveru,která je v horní části...

Propichovací kleště

Načítavanie...

Číslo patentu: 256027

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dostál Robert, Hapl Jaromír

MPK: A61B 17/28

Značky: kleště, propichovací

Text:

...něhož se obě čelisti natačejí. Do druhé čelisti propichovacích kleätí je vsazena přidržovací vložka, která má otvor pro průchod propichovecí jehly. Mezikruhová čelní plocha přidržovací vložky je opatřena ostrými axiálními výstupky. lezi čelistmi je stírací jazýček, vya Atvořený na druhé čelisti a opatřený výřezem pro průchod propicho- vací jehly.Propichovacimi kleštěmi podle vynálezu se usnadní rychlé provedení otvorů v okraji jamky kloubni...

Samosvorné kleště pro potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253610

Dátum: 12.11.1987

Autori: Adamec Vladimír, Oubrychta Pavel, Jonáš Karel, Švancara Rudolf

MPK: B66C 1/18

Značky: kleště, potrubí, samosvorné

Text:

...a vedený plochými táhly a je výkyvný na háku zdvíhacího zařízení pomocí ovládacího provazu.Výhodou řešení podle vynálezu je především to, že po uložení potrubí na požadované místo se otevření a zajištění kleští provede automaticky bez zásahu obsluhovatele pouhým spuětěním závěsněho kruhu. Po nasazení otevřených kleští na další potrubí obsluhovetel táhne za ovládací provaz po krátkou dobu z bezpečně vzdálenosti a z pohodlného místo Další...

Kleště k přepravě materiálu, zejména strojírenských kruhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253144

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mainx Oskar, Foldyna Zdeněk

MPK: B66C 17/12

Značky: zejména, kruhu, materiálů, strojírenských, přepravě, kleště

Text:

...jako všechny ostatní řezy.Kleště k přepravě materiálu, zejména etrojírenských kruhů podle příkladného provedení sestávají 2 rámu l tvořeného ze dvou hornich a dolních nosníků 2 a 3 obdélníkového průřezu, vzájemné spojených ve střední části příčnou deskou g a na obou koncích čelními deskami 5 a.g°s výztuhami § a 2, kde zespodu k horním nosníkům 3 a na dolních nosnících 3 jsou připevněny lišty § a §, mezi nimiž jsou umístěna čtyři pojezdová...

Kleště odnímače pro vyjímání skleněných výrobků ze sklářského tvarovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 239208

Dátum: 01.08.1987

Autor: Jandík Josef

MPK: C03B 9/44

Značky: vyjímání, kleště, sklenených, sklárského, odnímače, tvarovacího, stroje, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Kleště odnímače pro vyjímání skleněných výrobků ze sklářského tvarovacího stroje. Podstatou vynálezu je, že v ovládacím mechanismu ramen je na táhlo nasazen pružný člen opřený jedním koncem o podložku na osazení táhla a druhým koncem o kámen uložený v zářezu příčníku. Na táhlo volně procházející příčníkem je suvně nasazen kámen a pevně uchycena zarážka.

Jeřábové kleště

Načítavanie...

Číslo patentu: 243334

Dátum: 15.05.1987

Autor: Barvínek František

MPK: B66C 1/28

Značky: jeřábové, kleště

Text:

...zavěšení jeřábového hákuHlavní výhoda jeřábových kleští podle vynálezu spočívá v tom, že volbou délky napínaoího řetěäu při nastavování kleštin na různé upínací šířky lze dosáhnout optimálního i rozkladu sil na šikmých remenech i potřebné optimální upínací síly na čelistech svislých ramen obou kleštin. oboustranně shodnou upínací silu zajišťuje kladnice posuvně uložená na napínacím řetězu, která se samočinně nastavuje do osy jeřábových...

Mechanické kleště k vybírání škváry

Načítavanie...

Číslo patentu: 232678

Dátum: 15.12.1986

Autor: Žingor Josef

MPK: F23J 1/04

Značky: škváry, vybírání, kleště, mechanické

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou mechanických kleští jsou dvě čelisti, z nichž jedna je pohyblivá, tj. otočná, ovládaná lankem pomocí páčky, která je připevněna na opačném konci nosné trubky, a druhá čelist je pevně spojena, tj. přivařena k nosné trubce. Z topeniště lze těmito kleštěmi vytahovat jak větší, tak menší kusy škváry, bez nebezpečí rozdrcení kusů škváry, jež by vzniklo použitím jiných dosavadních způsobů, kde není možnost citlivého uchopení v čelistech...

Kloubové kleště

Načítavanie...

Číslo patentu: 229575

Dátum: 15.09.1986

Autor: Trmal Vladimír

MPK: B25B 33/00

Značky: kleště, kloubové

Zhrnutie / Anotácia:

Uvolňování rolí, barelů či sudů při vykládání z ložných plošin je spojeno s potížemi, zejména v uzavřených vagónech. Dřevěné klíny se totiž musí uvolňovat vytloukáním kladivem nebo páčením sochorem, což je spojeno s nebezpečím zavalení pracovníka těžkou rolí či barelem. Podstata kloubových kleští podle vynálezu záleží v tom, že sestávají z čelistí, tvořených párem samosvorných výstředníků s hrubě vroubkovaným povrchem, které jsou otočně...

Zdvihací kleště pro zdvižná zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 226220

Dátum: 01.02.1986

Autori: Filípek Evžen, Strumienski Richard

Značky: zdvihací, kleště, zdvižná, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zdvihací kleště pro zdvižná zařízení, dvouramenná, se závěsným lanem, ku zdvihání předmětů o různé tloušťce, vyznačená tím, že na čepu (9) spojujícím obé ramena (1), (2) jsou zevně těchto ramen (1), (2) uchycena dvě svislá táhla (3), mající v horním konci dvě kladky (6) převádějící závěsné lano (5) na horní konce ramen (1), (2) kleští, kde jsou kladky (7), vedoucí konce závěsného luna (5) k vodícímu stabilizačnímu kameni (4) posouvajícímu se ve...

Klempířské temovací kleště

Načítavanie...

Číslo patentu: 221143

Dátum: 15.01.1986

Autor: Kynčl Josef

Značky: temovací, kleště, klempířské

Zhrnutie / Anotácia:

Kleště sestávají z ramen s držadly a čelistmi, výstředně točně uspořádaných na závěsech přímo čelistmi, jejichž pracovní plochy jsou v pracovní poloze rovnoběžné a vytvářejí pracovní štěrbinu a výška pracovní štěrbiny k její šířce je 1 :2 až 1 : 10 ramena svírají s pracovními plochami čelistí úhel max. 40° a držadla jsou na ramenech posuvná a jejich konce odehnuty od osy o max. 40°. Kleště umožňují vytváření hladkých, dobře uzavřených...

Klempířské předehýbací kleště

Načítavanie...

Číslo patentu: 220831

Dátum: 15.12.1985

Autor: Kynčl Josef

Značky: klempířské, předehýbací, kleště

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká klempířských předehýbacích kleští složených z ramene s ohýbací čelistí a ramene s přítlačnou čelistí s vybráním ve tvaru žlábku v ohýbací čelisti a dorazovou plochou v přítlačné čelisti, svěrací plochy obou čelistí jsou vzájemně rovnoběžné a tvoří svěrací štěrbinu, vyznačené tím, že svěrací štěrbina má šířku menší, než je tloušťka ohýbaného plechu, a ohýbací čelist je opatřena ohýbací plochou, svírající se svěrací plochou...

Kleště ke stříhání drátových elektrických vodičů a tvarování jejich konců

Načítavanie...

Číslo patentu: 220058

Dátum: 15.10.1985

Autori: Pospíšil Karel, Hamrla Lubomír

Značky: stříhání, kleště, konců, jejich, vodičů, tvarování, elektrických, drátových

Zhrnutie / Anotácia:

Kleště jsou určeny jednak ke stříhání drátových elektrických vodičů, jednak ke tvarování jejich konců zploštěním před zapájením, například k desce tištěných spojů. Jednak z protilehlých čelistí klešti je opatřená výstupkem směřujícím ke druhé čelisti, na níž je upravena pracovní čelist. V pracovní čelisti je vytvořeno osazení pro dosednutí výstupku. Přitom osazení pracovní čelisti je na čele opatřeno střižnou hranou a spodní čelní hrana...

Pájecí kleště pro odporové spájení předmětů, zejména elektrických vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217712

Dátum: 15.02.1985

Autori: Klimeš Petr, Čechovský Emanuel

Značky: vodičů, kleště, spájení, odporové, elektrických, zejména, pájecí, předmětů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pájecích kleští pro odporové spájení předmětů, zejména elektrických vodičů, u nichž přítlačné elektrody, spojené s přívodními kabely, jsou izolovaně upevněny na pákách kleští. Účelem vynálezu je vytvoření konstrukčního uspořádání, umožňující snadnou manipulovatelnost při současném odstranění dříve nutného přivádění přídavných prostředků chlazení, alespoň pro ochlazování rukojetí pák kleští. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že...

Ořezávací kleště vícežilových kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227063

Dátum: 01.01.1985

Autor: Peka Karel

Značky: ořezávací, kleště, kabelů, vícežilových

Zhrnutie / Anotácia:

Ořezávací kleště vícežilových kabelů, vyznačující se tím, že jsou tvořeny dvojicí čepem (3) spojených rukojetí (1 a 2) ve tvaru lomených dvouramenných pák, jejichž jedno kratší rameno (4) jedné rukojeti (1) je opatřeno dvojicí za sebou uspořádaných a otočně uložených opěrných kladek (5 a 6) a druhé kratší rameno (7) druhé rukojeti (2) je opatřeno ustavovacím šroubem (8) pro záběr s prořezávacím nožem (9) stavitelně připojeným k nožovému držáku...

Manipulační kleště

Načítavanie...

Číslo patentu: 217917

Dátum: 15.12.1984

Autor: Křivánek Jiří

Značky: manipulační, kleště

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dálkově ovládaných manipulačních kleští pro přemístění palivových svazků na požadované místo. Manipulační kleště, zejména pro dálkově ovládané přemisťování palivových svazků rychlých jaderných reaktorů, sestávají ze svislého vodícího kanálu s vybráními, v němž je výškově přestavitelně uspořádáno ovládací ústrojí spolu se záchyty, opatřenými v dolní části ozuby, kde záchyty jsou kyvně uloženy na hlavici. Podstata vynálezu spočívá...

Univerzální dvojchodé kleště na pojistné třmenové kroužky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225405

Dátum: 01.10.1984

Autor: Appl Alexius Akademický Sochař

Značky: univerzální, kroužky, dvojchodé, kleště, třmenové, pojistné

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzální dvojchodé kleště na pojistné třmenové kroužky, sestávající ze dvou rukojetí, které jsou ve své horní části překříženy na čepu, vyznačující se tím, že čepem /4/ jsou k rukojetím /1/ a /2/ upevněny pracovní čelisti /9/ a /10/, které jsou na konci rukojetí /1/ a /2/ fixovány upevňovacími svorníky /5/, přičemž pracovní čelisti /9/ a /10/ jsou k sobě přihnuty a ve svých funkčních polohách se o sebe opírají náběžnými stěnami /13/ vrcholů...

Klenkové zažehlovací kleště k napínání obuvi na napínacích strojích lepením

Načítavanie...

Číslo patentu: 214092

Dátum: 01.07.1984

Autor: Žák František

Značky: obuvi, strojích, kleště, napínacích, lepením, napínání, klenkové, zažehlovací

Zhrnutie / Anotácia:

Klenkové zažehlovací kleště k napínání obuvi na napínacích strojích lepením, sestávající z pevné čelisti a na ní uložené výkyvné čelisti a z ovládacího válce uloženého výkyvně a přesuvně ve vertikálním směru v nosném tělese v rámi stroje a opatřeného přesuvným nosičem pevné čelisti, vyznačující se tím, že výkyvná čelist (40) je tvořena dvouramennou pákou na jejímž, jednom rameni je upravena uchopovací část a na druhém jejím rozvidleném rámeni...

Kleště pro pojistné kroužky na hřídele a díry

Načítavanie...

Číslo patentu: 216462

Dátum: 01.07.1984

Autor: Švec František

Značky: kleště, kroužky, pojistné, díry, hřídele

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kleští pro pojistné kroužky na hřídele a díry. Kleště skládající se ze dvou vyhnutých ramen shodného tvaru, s upevňovacími prostředky rovněž shodného tvaru a přestavovacím mechanismem, jsou jednoduchého provedení a schopné k použití pro pojistné kroužky na hřídele a díry. Jejich podstata spočívá v tom, že ve vyhnutých ramenech v místech jejich spojení je vytvořena rádiusová drážka napojená na obou koncích na průchozí otvory. Do...

Lékařské kompresní kleště

Načítavanie...

Číslo patentu: 215197

Dátum: 15.10.1982

Autori: Pilnáček Jan, Lukáš Jaroslav, Hrubý Ivan

Značky: kompresní, lékařské, kleště

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou lékařské kompresní kleště pro práci s kompresními dlahami při spojování zlomenin. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ve vodítku je točně suvně uložen šroubovák, přičemž na dolním konci vodítka je upevněn úchyt pro kyvně uloženou dvojzvratnou kompresní páku, zakončenou na funkční straně pracovní ploškou, na horním konci vodítka je na čepu upraven pojistný prvek. Předmětných lékařských kompresních kleští je možno výhodně...