Patenty so značkou «kĺbové»

Kĺbové spojovacie zariadenie na kĺbové spojenie trecieho tlmiča s práčkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17858

Dátum: 19.04.2013

Autor: Kissmann Eberhard

MPK: D06F 37/20

Značky: zariadenie, trecieho, kĺbové, práčkou, tlmiča, spojovacie, spojenie

Text:

...diel je vyrobenýjednodielne. V dôsledku toho má blokovací diel vysokú vlastnústabilitu. Nie je potrebné zostavovať blokovací diel,napríklad V predsunutom montážnom stupni. Výroba kĺbového spojovacieho zariadenia a najmä jeho montáž je tým dodatočne0007 Kĺbové spojovacie zariadenie podľa nároku 4 s jednodielne vyrobeným nosným dielom umožňuje zjednodušenú výrobu nosného dielu a najmä nekomplikovanú montáž kĺbového spojovacieho zariadenia....

Ťažný a narážací mechanizmus na kĺbové spojenie koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 287429

Dátum: 02.09.2010

Autori: Ziegler Otto, Tommasini Elio

MPK: B61G 9/00, B61G 5/00

Značky: spojenie, koľajových, mechanizmus, vozidiel, kĺbové, tažný, narážací

Zhrnutie / Anotácia:

Ťažný a narážací mechanizmus na kĺbové spojenie koľajových vozidiel je vybavený centrálnou spojnicou (1) a na obidvoch stranách je prostredníctvom vždy jedného guľového kĺbu (7) vybaveného otočným upevňovacím mechanizmom (5) upevnený na koľajovom vozidle. Stred (29) otáčania guľového kĺbu zodpovedajúceho otočného upevňovacieho mechanizmu (5) je upravený v oblasti zavádzacej plochy (26) sily alebo za ňou na prenášanie narážacich síl zo spojnice...

Pánt na kĺbové spojenie krídla na ráme uloženého okolo osky závesu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14943

Dátum: 16.10.2009

Autor: Meyer Eckhard

MPK: H02J 17/00, E05D 11/00

Značky: rámě, křídla, pánt, kĺbové, spojenie, závěsu, okolo, uloženého

Text:

...puzdier možné konvenčný pánt výmenou ložiskových puzdier a prípadne ešte čapu pántu previesťna pánt, pomocou ktorého môže byť prenášaný tiež elektrický prúd z rámu do krídla. Takýto pánt sa ďalej tiež označuje ako pánt, prenášajúci prúd.0013 V zásade je tiež možné vinutia cievok usporiadať priestorovo ľubovoľným spôsobom, ktorý zaručuje elektromagnetické naviazanie oboch cievok,postačujúce pre prenos výkonu. Obzvlášť výhodné vzhľadom na...

Elastické kĺbové teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16723

Dátum: 17.09.2009

Autori: Wähling Werner, Reihle Joachim, Gruenwald Thomas, Jändl Marco, Rothe Joachim, Wainz Tanja, Jerye Steffen, Brandl Marc, Nindel Wolfgang

MPK: F16D 3/64, F16D 3/78, F16D 3/62...

Značky: elastické, kĺbové, těleso

Text:

...možné zabrániť tomu, aby v elastických kĺbových telesách jednej určitej série bola vzdialenosť medzi susednými spojovacimi prvkami z dôvodu tolerancie väčšia alebo menšia, čo môže v prevádzke. najmä pri spojovacich okách namáhaných ťahom masívne ovplyvniť životnosť. Vdaka presnému dodržaniu axiálnej polohy spojovacich prvkov je možné takým výkyvom predchádzať.0016 Modulárnou konštrukciou oporného prvku s vnútornými a vonkajšími spojovacimi...

Kĺbové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11695

Dátum: 27.03.2008

Autor: Angenheister Markus

MPK: C09J 127/12, F16C 11/06

Značky: kĺbové, ložisko

Text:

...prvého uskutočnenia vynálezu je elastická vrstva v panve klzného ložiska predpätá V podstate kolmo na smer rozprestretia vrstvy. Týmto predpätím elastickej vrstvy sa dosahujeto, že sa môže postupné ubúdanie materiálu v klznej vrstve v priebehu životnosti kĺbovéholožiska kompenzovať zodpovedajúcim rozťahovanim predpätej elastickej vrstvy, takže je v priebehu celej doby životnosti kĺbového ložiska zabezpečené vedenie časti ložiska v panve...

Membránová spojka obsahujúca kĺbové spojenie membrány

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8486

Dátum: 06.03.2008

Autori: Dubois Bernard, Cordier Christophe

MPK: F16D 13/71

Značky: membránová, spojka, obsahujúca, membrány, spojenie, kĺbové

Text:

...aby sa umožnilo vykonávanie úplného odpojenia napriek opotrebovaniu kĺbového spojenia membrány s krytom, pričom má zvýšenú pevnosť vzhľadomna spojky známe v súčasnom stave techniky.0012 Tento ciel vynálezu sa dosiahne prostredníctvom membránovej spojky, ktorá obsahuje kryt, prítlačný kotúč, membránu namontovanú medzi krytom a pritlaćným kotúčom, prvý pevný kruhový mechanizmus umiestnený medzi membránu a pritlačný kotúč a upevnený na kryt...

Kĺbové spojovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5273

Dátum: 09.02.2007

Autor: Morawetz Richard

MPK: E05F 11/00

Značky: zariadenie, spojovacie, kĺbové

Text:

...tomu sú V závislosti na uhle natočenia jednotlivé plošné oblasti týchto trecích kontúr zaťažené tlakom omnoho viac než ostatné plošné oblasti. Nerovnomerný plošný tlak má za následok zvýšené núestne opotrebenie. To môže trvale viesťk stále viac nedefinovanému zadržovaciemu pôsobeniu.Kĺbove pripojovacie zariadenie podľa predvýznaku je známe zo spisu DE 196 25 556 A 1. Ako trecie plochy slúžia odpovedajúce kužeľové plochy na prvom diele...

Zariadenie na kĺbové pripojenie poklopu alebo veka k rámu, najmä poklopu pre otvor do komunikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5067

Dátum: 26.07.2006

Autori: Fumalle Christian, Monneret Jean-jacques

MPK: E05D 1/00, E05D 11/00, E02D 29/14...

Značky: pripojenie, rámu, komunikácie, zariadenie, otvor, najmä, kĺbové, poklopu

Text:

...budú jasnejšie vidiet v nasledujúcom vysvetlujúcom opises odvolaním sa na výkresy, poskytované len ako príklad znázorňujúcí- obrázok 1 perspektívny pohľad na zostavu poklopu a rámu otvoru vkomunikácii, a to s poklopom kĺbovo pripojeným k rámu podľa vynálezu,- obrázok 2 zväčšený perspektívny pohľad znázorňujúci kĺb podľa vynálezu, umožňujúci pripojenie poklopu k rámu,- obrázok 3 zväčšený perspektívny pohľad, podobný pohľadu z obrázku 2 a...

Jednonápravové jazdné zariadenie s pohyblivými nezávisle zavesenými kolesami na kĺbové prepravné železničné vagóny

Načítavanie...

Číslo patentu: 285021

Dátum: 31.03.2006

Autori: Archilla Aldeanueva Luis, Frutos Aguado Julio

MPK: B61F 5/00, B61D 3/00, B61F 3/00...

Značky: vagóny, zariadenie, kolesami, nezávisle, jednonápravové, prepravné, zavěšenými, jazdné, kĺbové, železničné, pohyblivými

Zhrnutie / Anotácia:

Jednonápravové jazdné zariadenie s pohyblivými nezávisle zavesenými kolesami na kĺbové prepravné železničné vagóny obsahuje podvozkovú nosnú konštrukciu (1), pružiny (2) závesov s vertikálnymi tlmičmi (AV) namontovanými v ich vnútri, posuvné pätky na nosenie jazdného zariadenia počas procesu zmeny koľajnicového rozchodu, hlavice (4) závesov so stabilizujúcimi ramenami (5), visuté spojovacie články závesov pripojené k hlaviciam (4) závesov a...

Kĺbové spojovacie zariadenie pre kĺbové koľajové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 504

Dátum: 21.05.2004

Autori: Gier Paul, Mannsbarth Heiko

MPK: B61G 5/00, B61F 3/00

Značky: spojovacie, koľajové, zariadenie, kĺbové, vozidlo

Text:

...priečne opory, aby zariadenie mohlo byť udržiavané0008 Prednostne sa priečna vôľa, t. j. veľkost vôle V priečnom smere, zmenšuje, keď sa prvok klbovej spojky vzďaľuje od uhlovej strednej polohy vzhľadom na podvozok, uvedená uhlovástredná poloha zodpovedá vyrovnaniu prvej a druhej vozidlovej jednotky na priamej dráhe.Obzvlášť plynulá jazda je docielená, keď sa vozidlo pohybuje po priamej dráhe, a súčasne je zlepšená aj stabilita vzatáčkach....

Silentblok na kĺbové pripojenie stabilizátora k motorovému vozidlu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2125

Dátum: 22.07.2003

Autor: Krajewski Andreas

MPK: B60G 21/00

Značky: pripojenie, stabilizátora, silentblok, motorovému, vozidlu, kĺbové

Text:

...vychýlenia v axiálnomsmere, takže v konečnom dôsledku sa nedosiahnepotrebná tuhosť pružiny V radiálnom smere. Tuposkytne vynález celkové zlepšenie.Technickou úlohou vynálezu je silentblok v úvode opísaného druhu vylepšiť ďalej tak, aby sa vyššie zmienené Škrípavé zvuky vylúčili, a aby sa dali realizovať rôzne tuhosti pružinNa vyriešenie tejto technickej úlohy je príslušný silentblok na pripojenie stabilizátora ku karosérii motorového vozidla...

Kĺbové uloženie skeletovej oblúkovej konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278978

Dátum: 06.10.1993

Autori: Caoduro Paolo, Caoduro Carlo

MPK: E04D 3/08, E04D 13/03

Značky: oblúkovej, uloženie, konštrukcie, skeletovej, kĺbové

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbové uloženie skeletovej oblúkovej konštrukcie (1), pozostávajúcej z kovových pozdĺžnych základných profilových tyčí (8) a dutých oblúkových profilových tyčí (8a), obsahuje kĺbové teleso (4) a úložný blok (3) upevnený na základňovej profilovej tyči (2), prebiehajúcej po dĺžke oblúkovej konštrukcie (1). Úložný blok (3) kĺbových úložných jednotiek je opatrený dvomi zvislými stenami (18), v ktorých sú vytvorené výrezy (21, 22) na vsunutie...

Kĺbové kovanie sedadiel motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 280525

Dátum: 11.08.1993

Autor: Ernst Hans-hellmut

MPK: B60N 2/22

Značky: kĺbové, vozidiel, kovanie, sedadiel, motorových

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbové kovanie pozostáva jednako z prvého kĺbového dielu (1), spojeného s operadlom (213) a jednako z druhého kĺbového dielu (2), spojeného so spodným dielom (212) sedadla. Prvý kĺbový diel (1) má prvé ozubenie (1a) a druhé ozubenie (1b). Druhý kĺbový diel (2) má tretie ozubenie (2a) a štvrté ozubenie (2b). Ozubenia (1a, 2a) majú menší priemer rozstupovej kružnice ako ozubenie (1b, 2b). Na druhom kĺbovom diele (2) je upevnená poistná podložka...

Rozoberateľné klzné kĺbové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 238444

Dátum: 15.05.1987

Autor: Ružička Kamil

MPK: F16C 33/58

Značky: klzné, kĺbové, rozoberateľné, ložisko

Zhrnutie / Anotácia:

Rozoberateľné klzné kĺbové ložisko podľa vynálezu patrí do oboru klzných kĺbových ložísk, kde klzná dvojica je tvorená vnútorným oceľovým krúžkom s vonkajšou guľovou stykovou plochou a vonkajším krúžkom s klznou plochou z klzných materiálov s polytetrafluoretylénu plneným olovom, alebo polyacetátu kopolyméru. Na rozdiel od súčasných známych konštrukcií kĺbové ložisko podľa vynálezu má rozoberateľný vonkajší krúžok s klznými polosférickými...