Patenty so značkou «kĺbová»

Kĺbová ortéza

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11109

Dátum: 25.04.2007

Autori: Mühlenberend Andreas, Kahlmeyer Guido, Wagner Helmut, Lidolt Klaus

MPK: A61F 5/30, A61F 5/01

Značky: kĺbová, ortéza

Text:

...sa uskutočňuje odvaľovací pohyb hornej časti na dolnej časti. Takéto kĺbové zariadenie je zmysluplné najmä pri kolenných kĺbových ortézach. Pritom je kĺbové zariadenie vytvorené tak, že na každej hornej časti a dolnej časti sa nachádza os otáčania. Pelota alebo väzbový prvok pritom pokrýva tak osi otáčania, ako aj oblasť ozubenia.0010 Aby sa zabránilo tomu, že pri potrebných prispôsobeniach bude musieť byť vymenená celá pelota, ďalšie...

Modulová protetická kĺbová jamka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1978

Dátum: 22.07.2002

Autor: Macara Frédérique

MPK: A61F 2/32

Značky: protetická, jamka, modulová, kĺbová

Text:

...kombinácia spojenia kotviacich skrutiek a nosnej základne predstavuje skutočnú osteosyntézu a jej primárna mechanická fixácia je podstatným prvkom trvanlivostirekonštrukcie a umožňuje rýchle ošetrenie pacienta.0015 Podľa iného doplnkového znaku je protetická jamka podľa vynálezu vybavená dvojitým osteokondukčným titánovým a hydroxyapatitovým povlakom.0016 Sekundárna fixácia protetickej jamky je optimalizovaná jednako naplnením. acetabulárnej...

Kĺbová kontrolná tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1147

Dátum: 08.05.1996

Autori: Sedláček Jiří, Šanc Václav

MPK: E01B 7/02

Značky: kontrolná, kĺbová

Text:

...tyč podľa tohoto úžitkového vzoru je vyhotovená tak, že, je opatrená guľovými hlavicami umožňujúcimi tri stupne Voľnosti pohybu a jej pántik je upravený na pripojenie na stojinu jazyka, rovnako ako moderné čeľustové závery.Guľové hlavice sú samomazacie a preto nevyžadujú V priebehuprevádzky žiadnu údržbu a V porovnaní s doterajším vyhotovením súteda ekologicky nezávadné. Naviac sú vyhotovené tak, že sa vyznačujú nulovou mechanickou vôľou,...

Kĺbová pripevňovacia súprava elektromotorického prestavníka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1146

Dátum: 08.05.1996

Autor: Sedláček Jiří

MPK: E01B 7/02

Značky: elektromotorického, prestavníka, kĺbová, pripevňovacia, súprava

Text:

...vacia súprava upevnená zvíeraoími doskami a hákovými skrutkami. Na zvieraciu dosku je izolovane pomocou izolačných vložiek upevnený svornik, s ktorého hlavou jeprostrednictvom guľového kĺbu spojené tiahlo pripevňovacej tyče, ukončené reguľovateľnou koncovkou. Vidlica reguľovateľnejkoncovk e s oená s ri evňovacim ásom omocou ča u,Y J P J P P P Pumožňujúceho vzájomný pohyb oboch dielov. Skriňa prestavnika sana kĺbovú ri evňovaciu sú ravu u...

Kĺbová rúrka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280147

Dátum: 11.10.1995

Autori: Bauer Peter, Helf Walter, Lederer Roland

MPK: F16L 27/04

Značky: rúrka, kĺbová

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbová rúrka je určená na potrubie na vedenie káblov a pozostáva z jednotlivých rúrok (R1, R2, R3), pričom koncové rúrky (R1, R3) majú kĺbové hrdlo (1), prípadne zásuvný koniec, a medzi jednotlivými rúrkami (R1, R3) sú upravené sférické kĺby, pozostávajúce z kĺbových hrdiel (1) a kĺbových guľových plôch (2), ktoré sú tlakotesne utesnené tesniacim krúžkom (3) usporiadaným na oblasti kĺbu. Jednotlivé časti (1a, 1b) kĺbového hrdla (1) a jednotlivé...

Kľbová lamelová spojka pre nastavovanie polohy prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245338

Dátum: 15.12.1988

Autor: Gyurján Vladimir

MPK: F16D 13/52

Značky: kĺbová, spojka, lamelová, polohy, nastavovanie, prístrojov

Text:

...trecej spojky aj tým, že všetky trecie lamely sú rovnaké, iba sa v spojke radia striedavo za sebou s unášacim otvorom hore a s unášacim otvorom dole. Vystriedanie trecich lamiel sa dosiahne ich pootočenim o 180 °. Výhodou kIbovej lamelovej spojky. pre nastavovanie polohy prístrojov je aj tá vlastnosť, že jej trecl účinok sa dá meniť počtom trecich lamiel.Na pripojených výkresoch je znázornený priklad prevedenia kĺbovej lamelovej...

Klbová jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 254043

Dátum: 17.12.1987

Autori: Korecký Vladimír, Chropeň Igor

MPK: B25J 18/00

Značky: jednotka, kĺbová

Text:

...prostriedkov určených pre tento účel pri zachovaní minimálneho zastavaného a pracovného priestoru.Prikladné vyhotovenie kĺbovej jednotky podľa vynálezu, určenej pre manipulátor na podávanie a odoberanie plochých materiálov s využitím prisavkoveho mechanizmu, je schematicky znázornená na priložených vý 4kresoch, kde na obr. 1 je znázornený pôdorys a na obr. 2 bokorys kĺbovej jednotky. K neznázornenému stojanu je pripevnenä pevná priruba 1,...

Kľbová páka pre ovládanie zverných spojov formovacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243946

Dátum: 15.11.1987

Autor: Erdös Emerich

MPK: E04B 1/60

Značky: ovládanie, kĺbová, páka, zariadení, formovacích, zverných, spojov

Text:

...pevne spojených s nadstavcom, ku ktorým je privarená zarážka, zabezpečujúca vytvorenie momentovej sily iba v jednom smere.Druhá časť nástroja. pozostávajúca z Violne uloženého pera páky, ku ktorému je pevne pripojené rameno páky, slúžiazce na vyvolanie dostatočnej sily na prekonanie kritického bodu zverného spoja.Výhodou nástroja podľa vynálezu je predonvšetkým .bezpečné ovládanie zverných spojov. Vylúči sa tým možnosť vyrnršte-.nia páky zo...

Kľbová jednotka s tromi stupňami voľnosti pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240505

Dátum: 15.08.1987

Autori: Weidensdorfer Günter, Schreiber Hermann, Freitag Armin, Roloff Volker

MPK: B25J 9/00

Značky: jednotka, voľnosti, tromi, pohybu, kĺbová, stupňami

Text:

...pod uhlom 90 °, čo zjed~ nodušuje výpočet, výrobu a~ nastavovanie minimálnej bočnej vôle v ozubení. Zároveň sa zjednodušuje výroba a zvyšuje presnosťvýroby telies, v ktorých sú ozubené koleság,zabudované. - - ~ fU kĺbovej jednotky je možné dosiahnut.,pomerne veľký rozsah sklápania koncového člena bez výrazného zmenšenie. tuhosti jednotky.Cela klbová jednotka sa navonok javl ako kompaktný celok v tvare gule, čo má vplyv na výslednú nízku...

Kĺbová jednotka s tromi stupňami voľnosti pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225172

Dátum: 15.04.1986

Autori: Ragan Dalibor, Labaj Jozef, Istvan Milan

Značky: jednotka, kĺbová, tromi, pohybu, voľnosti, stupňami

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbová jednotka s tromi stupňami voľnosti pohybu vyznačujúca sa tým, že pozostáva z telesa (1) pevne spojeného s vonkajším dutým hriadeľom (2), v ktorom je otočne uložený prostredný dutý hriadeľ (3), na ktorom je pevne pripojené prvé hnacie koleso (4) zaberajúce s prvým hnaným kolesom (5) pevne spojeným s telesom sklápania (6), v ktorom je otočne uložený pastorok rotácie (11) pevne spojený s koncovým členom (12) a ktorý je súčasne v zábere s...

Kĺbová jednotka s tromi stupňami voľnosti pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220899

Dátum: 15.02.1986

Autori: Ragan Dalibor, Istvan Milan, Labaj Jozef

Značky: stupňami, tromi, voľnosti, jednotka, kĺbová, pohybu

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbová jednotka je určená pre stavbu priemyselných robotov, manipulátorov a iných zariadení, u ktorých sa v stavbe kinematickej štruktúry vyžaduje kĺb, ktorý umožňuje dva alebo tri stupne voľnosti pohybu. Kĺbová jednotka je poháňaná pomocou troch sústredných hriadeľov z jednej strany jednotky. Osi rotácie jednotlivých stupňov voľnosti sa pritom pretínajú v jednom bode.

Kĺbová jednotka s tromi stupňami voĺnosti pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225100

Dátum: 01.12.1984

Autori: Istvan Milan, Labaj Jozef, Ragan Dalibor

Značky: voľnosti, tromi, kĺbová, pohybu, jednotka, stupňami

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbová jednotka s tromi stupňami voľnosti pohybu vyznačujúca sa tým, že pozostáva z telesa /1/ pevne spojeného s vonkajším dutým hriadeľom /2/, v ktorom je otočne uložený prostredný dutý hriadeľ /3/, na ktorý je pevne pripojené prvé hnacie koleso /4/ zaberajúce s prvým hnaným kolesom /5/ pevne spojeným s výkyvným krížom /6/, na ktorom je otočne uložené druhé hnané koleso /10/, ktoré je pevne spojené s koncovým členom /11/ a ktoré je v zábere s...

Kĺbová priamočiara manipulačná jednotka s otočným pohybom koncovej príruby

Načítavanie...

Číslo patentu: 213766

Dátum: 01.05.1984

Autor: Stassel Ladislav

Značky: jednotka, otočným, koncovej, pohybom, priamočiara, manipulačná, príruby, kĺbová

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbová priamočiara manipulačná jednotka s otočným pohybom koncovej príruby pre použitie kĺbového spojenia dvoch ramien s telesom ako i vytvorenie paralelných hnacích prevodov. Predmet vynálezu sa dá použiť v operačnej a medzioperačnej manipulácii. Účelom vynálezu je odstrániť nedostatky vyplývajúcich z doteraz známych prevedení, ktoré vykonávajú obmedzený pohyb v určitom nalom rozsahu len na jednej strane od stredu mechanizmu. Uvedeného účelu...