Patenty so značkou «klapky»

Usporiadanie požiarnej klapky

Načítavanie...

Číslo patentu: 287989

Dátum: 13.08.2012

Autor: Mocný Ernest

MPK: A62C 4/00, A62C 2/06, A62C 2/12...

Značky: požiarnej, usporiadanie, klapky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka špecifického usporiadania požiarnej klapky pozostávajúcej z plášťa a otočne uloženého listu vytvoreného z ohňovzdorných dosiek, kde na boku plášťa je upevnený držiak servomotora s oddeleným termostatom. V plášti je centrálne, kolmo na os plášťa osadený náboj na otočné uloženie čapu na jednom konci spojeného so servomotorom a plášť je v časti zodpovedajúcej zatvorenej polohe listu klapky vybavený radmi otvorov vytvorených na jeho...

Zariadenie na rotáciu listu klapky požiarnej klapky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9810

Dátum: 29.03.2010

Autori: Vandenheede Pascal, Ottoy Elien, Valcke Stijn

MPK: A62C 2/24

Značky: požiarnej, zariadenie, listů, klapky, rotáciu

Text:

...pák navzájom spojené závesom (kĺbovo, sklopne,otočne) prostredníctvom spojovacieho prvku, pričom je tento spojovací prvok umiestnený tak, že sa môže premiestňovaľ s ohľadom na prvú transmisnú páku listu klapky, v ktorej je tento spojovací prvok tiež umiestnený tak, že sa môže premiestňovať s ohľadom na túto druhú pohonnú transmisnú páku a v ktorom keď sa list klapky otáča z polohy otvorenia do polohy zatvorenia a naopak, tento pohyb tohto...

Pohon výfukovej klapky pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16241

Dátum: 10.03.2009

Autori: Reymann Oliver, Bullmann Kai, Blücher Martin, Schmidt Thomas

MPK: F02D 9/04, F02D 11/06, F02D 11/10...

Značky: vozidlo, motorové, pohon, výfukovej, klapky

Text:

...pohonu a otočným hriadeľom ventilu sa uskutočňuje cez svorku v tvare0009 Táto svorka má na svojich protiľahlých plochách s výhodou štvorhranný otvor, v ktorom sú V zábere konce hnacieho hriadeľa a otočného hriadeľa, a okrem prenosu rotačnýchpohybov je prispôsobená tak, že prenáša teplo len v mimoriadne malom množstve.0010 Na skôr opísaných zariadeniach je nevýhodné to, že na základe tuhého pripojenia,respektíve spojenia hnacieho hriadeľa a...

Zariadenie a spôsob zapínania a vypínania motora klapky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12827

Dátum: 18.09.2008

Autor: Özpolat Ilgaz

MPK: F24F 11/00, F24F 13/14, F24C 15/20...

Značky: zapínania, vypínania, spôsob, klapky, zariadenie, motora

Text:

...iba zapínaa vypína toto sieťové napätie. Sieťový diel tiež neslúži pre napájaniemotora klapky a senzor prietoku prúdu je nezávislý na zastrčem ventilačnej jednotky alebo podobne do hlavnej zástrčky.Spis DE 44 ll 935 popisuje nastavovacie hnacíe zaríadenie pre riadenie servomotora, pričom poloha nastavovacieho elementu sarealizuje snímaním prúdu motora. Prostredníctvom určitého druhuktorá pracuje proti odpruženému mechanickému nastavovaciemu...

Disk škrtiacej klapky a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6667

Dátum: 16.05.2006

Autor: Spalony Wojciech

MPK: F16K 1/22

Značky: výroby, spôsob, škrtiacej, klapky

Text:

...k výliskom s vysokou presnosťou rozmerov, čo eliminuje obrábanie konečného produktu. Tvarovanie čelných povrchov objimkového centrátora ahnacej objímky a kontrola tolerovanej vzdialenosti medzi týmito povrchmí, vykonávaná pred trvalým spojením týchto obalov a objímok a zosílňovacej súpravy, zabezpečuje požadovanú presnosť. 0010 Cieľ tohto vynálezu a príklad jeho uskutočnenia sú uvedené na obrázkoch. kdeObr. 1 znázorňuje pohľad spredu na disk...

Uzáver na veká, klapky a pod., najmä vozidiel, napr. motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 285064

Dátum: 26.04.2006

Autor: Spies Wolfgang Uwe

MPK: E05B 65/36, E05B 65/12, E05B 65/20...

Značky: motorových, vozidiel, pôd, napr, veká, klapky, uzáver, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Uzáverom, ktorého valcové jadro (33) môže byť prevedené kľúčom do rôznych pracovných polôh, má byť cez spínaciu vačku (42) ovládaný aspoň jeden mikrospínač (50) a síce len raz, aj keď po jeho ovládaní je spínacia vačka (42) ďalej v pohybe. Pri spätnom pohybe nemá však byť tento mikrospínač (50), a to len raz, znovu uvedený spínacou vačkou (42) do stavu zopnutia, aby boli vylúčené chybné spojenia. Na to je navrhnutý riadiaci člen (40), ktorý cez...

Otvárací/uzatvárací mechanizmus dymovej klapky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2763

Dátum: 18.01.2001

Autor: Czarnota Zbigniew

MPK: F23J 11/00, F24F 13/08

Značky: mechanizmus, klapky, dymovej

Text:

...Rameno je opatrené zarážacím kolíkom, spojeným výkyvne sťahadlom, pričom k druhému koncu ťahadla je pripevnená pružina.- Cieľom tohto technického riešenia je zjednodušenie konštrukcie uzatváracejTento cieľ sa dosiahne otváracírn/uzatváracim mechanizmom dymovej klapky,vybaveným servopohonom spájajúcim cez výkyvný čap uzatvárací panel s rámom v strešnom otvore, združeným s touto klapkou, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata...

Zámok na klapky zatvárajúce dymovod, ventilátory a strešné okná

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2506

Dátum: 12.06.2000

Autori: Rothgangl Erhard, Dupuy Claude

MPK: E05B 47/00

Značky: zámok, okna, zatvárajúce, strešné, dymovod, ventilátory, klapky

Text:

...g umíestnenej posuvná v pozdĺžnych otvoroch v bočných ramenách vedenia it.Pevný nepohyblívý rám 2 je vybavený nosnikom g lobr. 2/ umiestneným pod vedením g a dvomadržiakmi Ľ) umiestnenými pod svornikmi 3 . Každý z držiakov 10 lobr. 5/ má v čelnej stene pozdlžny otvor a v hornej časti dve vodiace plochy prijimajúce svornik 3 . K čelnej stene držiaka 1) vybaveného otvorom je pripevnená zarážka tt v tvare dvoch žliabkov situovaných navzájom...

Plynotesné uloženie hriadeľa klapky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2503

Dátum: 12.06.2000

Autor: Danko Ladislav

MPK: F16K 41/02

Značky: plynotesné, uloženie, hriadeľa, klapky

Text:

...šnúrou, prvým tesniacirn krúžkom a druhým tesniacim krúžkom dotláčanýrni k domcu tesnenia a k ložisku pomocou pritlačníkov rozoberateľne spojených s domcom tesnenia a s ložiskom.Technické riešenie bude ďalej podrobnejšie opísané podľa priloženého výkresu, kde je v reze znázomené plynotesné uloženie hriadeľa.Plynotesné uloženie hriadeľa regulačných a uzatváracích klapiek vo vzduchovospalinovom trakte pamých kotlov fluidného typu je...

Závěs vztlakové klapky

Načítavanie...

Číslo patentu: 277326

Dátum: 13.01.1993

Autori: Kolář Josef, Bellay Milan

MPK: B64C 3/50

Značky: vztlakové, závěs, klapky

Automatický systém ovládania komínovej klapky v plynových kotloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 264156

Dátum: 13.06.1989

Autor: Paták Viliam

MPK: F23N 3/08

Značky: komínovej, automatický, systém, klapky, kotloch, ovládania, plynových

Text:

...správnej činn-osti jednotlivých členov, riadiacich spalovací režim plynových kotlov. jednotlivé častí ovládacieho mechanizmu komínovej klapky sú pri zabezpečovaní optimálnych pomerov regulácie spaľovacieho procesu konštrukčne a výrobne jednoduché, pričom možno takýto mechanizmus použit na všetkých typoch plynových kotlov.Na obrázku č. 2 je znázornená vzájomné v,..prepojenie výkonných členov automatického systému regulácie komínovej klapky...

Zařízení pro ovládání klapky výdechu výparníku chladících zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242691

Dátum: 01.04.1988

Autori: Bálint Ján, Jablonský Stanislav

MPK: F25B 47/00

Značky: zařízení, výdechu, ovládání, chladicích, výparníku, klapky

Text:

...čení odtávání je zase teplý vzduch z výparníku foukán agzłď 21 . Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro ovládání k ąpkf výdechu výparníku podle vynálezu, sestávající z pákoveho převodu na jednom konci spojeného s klapkou opatřenou pružínou pro zajištění zpětneho chodu, jehož podstata spočíva v tom,že na druhý konec pákověho převodu je~napojen článek naplněný látkou měnící svůj objem v závislosti na teplote. článek naplněný látkou měnící...

Ovládací zařízení dávkovací klapky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254327

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lonardi Emile, Kremer Victor

MPK: C21B 7/20

Značky: zařízení, ovládací, dávkovací, klapky

Text:

...vynálezu, bude podrobněji popsáno podle-obr. 2, 3 a podle odpovídajících obr. 4, 5 znázorňující perspektívní pohledy.K prvnímu hnacímu hříndeli 14 je připevněno rameno 24, k druhému hnacímu hřídeli 16 je přípevněno rameno 26, přičemž rameno 24 je přikloubeno k tárhlu 26, ramenotáhla 28 je přikloutben k Výkyvné páce 32,druhý konec táhla 30 je příklouben k výkyvné páce 34. Výkyvné páky 32 a 34 jsou uloženy na společné ose 36, která je...

Těleso motýlově zpětné klapky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246675

Dátum: 15.10.1987

Autori: Prossr Otto, Morisák Zdenik, Poláeek Antonín, Dostál Ludik

MPK: F16K 1/22

Značky: zpětné, těleso, motýlově, klapky

Text:

...a podstata vynálezu spočívá v tom, že na vnějším povrchu základní části tělesa je upevněn výztužný prstenec a zesílená stěna tělesa je tvořena stěnou základní části tělesa a tlouštkou výztužného prstence, přičemž je šířka výztužného prstence větší než průměr čepů.Vyššíúčinek řešení podle vynálezu spočívá v možnosti využít k výrobě tělesa výhodnějších polotovarů, čímž se značně sníží výrobní náklady, dále v lepším využití meteriálu,jelikož...

Spojení sedla s tělesem zpětného ventilu nebo klapky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243822

Dátum: 15.06.1987

Autor: Busta Petr

MPK: F16K 15/02

Značky: sedla, spojení, zpětného, tělesem, klapky, ventilu

Text:

...6 je znázorněn drátěný kroužek pro uchycení pružných spon.Těleso zpětného ventilu podle vynálezu obr. 1 a 2 sestává z vodioí části 2 a samostat ného eedla 3 a je zabudované mezi příruby 1 neznázorněného potrubí pomocí přírubových~šroubůÉ. Sedlo 3 je s vodicí částí 3 tělesa ł spojeno pružným prvkem 1) kterým je například šrou hovitá válcová pružina gg.Na vnější obvodové ploše gł sedla 3 je zhotoveno ze strany vnější čelní p 1 ochy§g osazení gg...

Zařízení na ovládání komínové klapky odtahu spalin tepelných spotřebičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233067

Dátum: 01.01.1987

Autor: Kozák Josef

MPK: F23L 13/02

Značky: odtahu, komínové, ovládání, spotřebičů, klapky, zařízení, spalin, tepelných

Zhrnutie / Anotácia:

Komínová klapka k omezení ventilačních ztrát u tepelných spotřebičů mimo jejich provoz. Přestavení klapky z polohy zavřené do polohy otevřené je provedeno změnou těžiště klapky ohříváním bimetalového pásku se závažím proudem spalin.

Zařízení k hydraulickému vyvážení regulační klapky

Načítavanie...

Číslo patentu: 233036

Dátum: 15.08.1986

Autor: Špidla Jiří

MPK: F03B 15/00

Značky: hydraulickému, zařízení, vyvážení, klapky, regulační

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je podstatné snížení velikosti krouticího momentu, působícího na regulační klapku v celém jejím regulačním rozsahu. Uvedeného účelu se dosáhne pomocnou klapkou, vestavěnou v plášti skříně spirály. Otáčením kolem čepu se pomocná klapka vyklápí tak, že při zavření regulační klapky na tuto dosedne.

Konštrukcia otváracieho mechanizmu vetracej a dymovej klapky

Načítavanie...

Číslo patentu: 229442

Dátum: 15.04.1986

Autori: Schubert Ivan, Hässler František

MPK: F23J 11/02

Značky: dymovej, konštrukcia, vetracej, klapky, mechanizmu, otváracieho

Zhrnutie / Anotácia:

Otvárací mechanizmus vetracej a dymovej klapky zabezpečuje správnu funkciu zariadenia na odvod dymu a tepla pri požiari. Mechnnizmus pracuje na základe ručného povelu, alebo na povel čidla. Otváranie sa deje pomocou vzduchového valca, sila sa prenáša na výkyvne uloženú páku, ktorej koniec je čapom spojený s kĺzným členom uloženom vo vedení vytvorenom v strednom nosníku odklopného poklopu. Poklop sa otvára prostredníctvom kĺzného člena....

Zařízení na ovládání kominové klapky plynových spotřebičů pro přípravu teplé vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 229025

Dátum: 15.03.1986

Autor: Bezděk Antonín

MPK: F23J 11/02

Značky: zařízení, ovládání, přípravu, komínové, plynových, klapky, spotřebičů, teplé

Zhrnutie / Anotácia:

Komínová klapka je určena k zabránění ventilačních ztrát u plynových spotřebičů pro přípravu teplé vody mimo jejich provoz. Přestavení klapky z polohy otevřeno do polohy zavřeno je provedeno impulsem průtoku vody spotřebičem.