Patenty so značkou «klapka»

Vzduchová klapka a systém na vykurovanie, ventiláciu a/alebo klimatizáciu vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18728

Dátum: 24.02.2012

Autori: Zisko Peter, Nedellec Florian

MPK: B60H 1/00

Značky: klapka, vzduchová, systém, vozidla, klimatizáciu, vykurovanie, ventiláciu

Text:

...otvoru. Je možné, aby vonkajšia vyčnievajúca štruktúra a bočné Vyčnievajúce štruktúry boli oddelené. To ohraničí rôzne oblasti tesniacehomechanizmu, v ktorých vyčnievajúce štruktúry nezávisle vykonávajú svoje tesniace funkcie.0008 Alternatívne možno vonkajšiu vyčnievajúcu štruktúru a bočné vyčnievajúce štruktúry prepojiť. V takomto príklade uskutočnenia sa tesniaca funkcia zdokonalí odstránením medzery medzi vonkajšími a bočnými...

Klapka na odvádzanie dymu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20154

Dátum: 23.06.2011

Autor: Van Leuven Tom

MPK: F24F 11/00, F24F 13/02, A62C 2/12...

Značky: odvádzanie, klapka

Text:

...zaisťovací mechanizmus použiteľný v klapke na odvádzaniedymu v rôznych polohách uvedeného zaisťovacieho mechanizmu.Systém na odsávanie dymu budovy zvyčajne zahŕňa nasávacie vzduchové potrubie a výfukové vzduchové potrubie, ktoré sú v plynulom spojení s rôznymi podlažiami danej budovy vedľajšími potrubiami, pričom aspoň vo výfukovom vzduchovom potrubí sú poskytnuté prostriedky vytvárajúce nútené prúdenie vzduchu (vytvárajúce podtlak v...

Požiarna klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10326

Dátum: 29.03.2010

Autori: Van De Velde Jürgen, Van Der Sypt Gert, Ottoy Elien

MPK: A62C 2/12

Značky: klapka, požiarna

Text:

...schopná zabezpečiť dobré chladenie listu klapky v prípade požiaru. Toto je finančnenáročné riešenie vyššie uvedeného problému.0007 Požiarne klapky z patentu EP O 816 774 A 1 a DE 88 12 475 U 1 obsahujú list klapky, ktorý má vyčnievajúci okraj a tvar vzduchového potrubia je doplnkový (komplementárny) tvar k nemu, Týmto spôsobom je možné dosiahnuť zlepšené tesnenie v prípade požiaru, ked sa napučiavací materiál,ktorý je pripevnený vedla tohto...

Požiarna ochranná klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8484

Dátum: 19.11.2008

Autori: Dammers Heinz, Gurny Rüdiger, Grabner Dieter

MPK: A62C 2/06, A62C 2/12

Značky: ochranná, požiarna, klapka

Text:

...pri tomto, pri pohľade do smeru otočnej osi, prebiehať šikmo alebo tiež zakrivene nahor. Pri takejto forme uskutočnenia nebude sa nenavrhuje žiadny odskok z obvodovej plochy uzatváracej klapky do predsadeného úseku.0007 Aspoň jeden predsadený úsek môže vykazovať rotačne symetrickú čelnú plochu. Alternatívne môže byť navrhnutá tiež hranato stvárnená čelná plocha.0008 Pri tomto môže byt navrhnutý určitý, najmä mierne stúpajúci prechodový úsek k...

Odvzdušňovacia klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7613

Dátum: 21.04.2008

Autor: Dippel Thomas

MPK: B60H 1/00

Značky: klapka, odvzdušňovacia

Text:

...sila individuálne nastaviť, pružiaci prvok môže vykazovat viaceré vybrania.0012 Tieto vybrania sú výhodne usporiadané po obvode v blízkosti prechodovej oblasti k rámu a tak ovplyvňujú deformovateľnost pružiaceho prvku voči rámu.0013 Na docielenie uzavretého tesniaceho systému sú vybrania výhodne uzavreté materiálom tesnenia. 0014 U odvzdušňovacej klapky ide najmä o viackomponentový výstrek, pričom rám a pružiaci prvok sú zhotovené z tvrdého...

Dorážacia klapka pre sedadlo vo vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13954

Dátum: 20.03.2008

Autori: Lindner Ralf, Lindgens Markus, Stamm Stefan

MPK: B60R 5/04

Značky: sedadlo, dorážacia, klapka, vozidle

Text:

...ku ktorej prilieha tvarový a/alebo silový uzamykací prostriedok, spôsobuje najmä to, že sa tvarový a/alebo silový uzamykacíprostriedok pri priamočíarom pohybe vo vzťahu k puzdru otáča. Tak dochádza pri priamo čiarom pohybe puzdra k rotačnému pohybu tvarového a/alebo silového uzamykacieho prostriedku, takže tento vďaka svojmu uloženlu na puzdre vykonáva celkovo priamočiary ajVýhodne je tvarový a/alebo silový uzamykací prostriedok predopnutý do...

Uzatváracia klapka na tlakové priestory a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 285116

Dátum: 26.05.2006

Autor: Möllmann Dieter

MPK: F16K 1/22

Značky: spôsob, uzatváracia, výroby, klapka, priestory, tlakově

Zhrnutie / Anotácia:

Uzatváracia klapka (10) na tlakové priestory, najmä na nádoby alebo potrubia, je vyrobená s kotúčom (11) klapky otočným v telese (12) relatívne vzhľadom na os (13) otáčania, ktorý v tesniacej polohe uzaviera prietok telesom (12) v dvoch navzájom opačných smeroch prúdenia v oblasti tesnenia. Kotúč klapky môže byť usporiadaný excentricky s osou (13) otáčania mimo os tesnenia. Os (13) otáčania prechádza najmä hlavnou osou (17) uzavieracej klapky...

Revízna klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4376

Dátum: 02.02.2006

Autor: Putz Markus

MPK: F24F 11/02, A62C 4/00

Značky: klapka, revízna

Text:

...v axonometrickom pohľade znázomená revízna klapka s tesnením medzi hlavným rámom a dvierkovým rámom.Na obrázku 3 je v axonometrickom pohľade znázomená revízna klapka so zamkýnacími prostriedkami.Na obrázku 4 je v axonometrickom pohľade znázornená revízna klapka s upevneným protipožiamym materiálom zo zadnej strany.Hliníkový základný rám 1 aj hliníkový dvierkový rám 2 sú zložené zo štyroch profilov a zvarené špeciálnym zváracím procesom....

Pohyblivá klapka pre zberač pokosenej trávy vlečeného trávnikového žacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2679

Dátum: 31.08.2005

Autori: Eblin Joseph, Schmitt Freddy, Gerhardt Bruno

MPK: A01D 43/00

Značky: stroja, pohyblivá, zberač, trávy, klapka, vlečeného, trávnikového, žacieho, pokosenej

Text:

...opatrený zberač pokosenej trávy Vlečeného trávnikového žacieho stroja,otočne primontovaná v spájacom potrubí, ktorým je opatrená predná časť zberača, charakteristická tým, že je vybavená prostriedkom automatického spustenia do naddvihnutej polohy po smere uzavretia spájacieho potrubia, a ďalej jecharakteristická tým, že za účelom pritlačenia druhého koncaklapky, opačného od konca pri spájacom potrubí, na spodný okraj vyprázdňovacieho otvoru...

Požiarna klapka s delenou skriňou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2962

Dátum: 11.09.2001

Autor: Kraus Josef

MPK: A62C 4/00, F24F 13/08

Značky: dělenou, skríňou, klapka, požiarna

Text:

...izolačným pásikom Ľ a okrajomlistu g klapky l. Ďalej je utesnenie listu g doplnené pásom teplom vypeňovanej hmoty l 7 na vnútornej stene zadného dielu skrine m, ktorá je vybavená dorazom 16 na list g.Na jednom z čapov § je na vonkajšej strane zadného dielu skrine 10 upevnený kryt l 8,obložený zvnútra na zadnej stene a stene priľahlej na bočnú stenu skrine Q izolačnými doskami 19. Na čap § vo vnútri krytu l 8 je nasunutá vratná pružina Ä, nad...

Dymová klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2758

Dátum: 18.01.2001

Autori: Rothgangl Erhard, Czarnota Zbigniew, Aulnay Sous Bois

MPK: F23J 11/00, F24F 13/08

Značky: klapka, dymová

Text:

...vráme, pričomkoniec jeho piestnice je výkyvne upevnený na stredný segment vahadla.Podstata technického riešenia Dymová klapka podľa úžitkového vzoru pozostáva tak isto zpohyblivého krídla umiestneného jednou svojou stranou voči pevnému rámu, zkolísky spojenej sràmom, z pohonovej jednotky kĺbovo upevnenej v kolíske, z dvoch pák výkyvne spojených a z pružiny.Podstata technického riešenia podľa tohto úžitkového vzoru spočíva V tom, že...

Požiarna klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2334

Dátum: 10.12.1999

Autori: Kuráň Jozef, Mocný Ernest

MPK: F24F 11/02

Značky: klapka, požiarna

Text:

...1,naobr.3 je znázornený rez A-A vyznačujúci prírubový spoj pniľahlého a odvráteného dielu plášťa a izolačného rámu, naobr.4 je v reze B-B znázornená uloženie otáčacieho čapu, naobr.5 je v reze C-C znázornené uloženie voľného čapu so spätným ložiskom a naobr.6 je V pravouhlom premietaní znázornený nárys požiarnejNa priložených obrázkoch 1 a 2 je znázornená štvorhranná požiarna klapka, ktorej plášť l je vytvorený z priľahlého dielu g a...

Samočinná sklzová klapka odberného objektu s veľkým kolísaním hornej hladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 279383

Dátum: 07.10.1998

Autor: Rusina Blahoslav

MPK: E02B 8/02, E02B 8/04, F16K 5/00...

Značky: samočinná, velkým, odberného, hornej, hladiny, sklzová, objektu, kolísaním, klapka

Zhrnutie / Anotácia:

Samočinná sklzová klapka pozostáva z hradiacej sklzovej steny (1) v najnižšej polohe vodorovnej, ktorá je vpredu pripojená na čelný dutý nosník (2), odspodu podopretá hlavnými nosníkmi (3) pripojenými vpredu k čelnému dutému nosníku a vzadu v ložiskách (4) k stavbe. V najnižšej polohe je vodorovná. Čelný dutý nosník (2) prechádza cez segmentový otvor (5) do dutiny (6) v pilieri objektu. Tam je k nemu cez spojovacie rameno (7) pripojené...

Požiarna klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1826

Dátum: 06.05.1998

Autori: Mocný Ernest, Kuráň Jozef

MPK: A62C 39/00

Značky: klapka, požiarna

Text:

...páka, ktorá je spolu s ďalšími častami ovládacieho mechanizmu chránená proti prestupu tepla krytom opatreným tepelnou izoláciou. zamedzenie prestupu tepla vedením cez kovové časti z priestoru priľahlého dielu plášta a podstatné obmedzenie sáľania tepla do priestoru odvráteného dielu plášta je podstatou technického riešenia požiarnej klapky.Prehľad obrázkov na yýkresoch Riešenie požiarnej klapky je znázornená na výkresoch, kde na obr. 1...

Delená protipožiarna klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1783

Dátum: 04.03.1998

Autor: Krauz Josef

MPK: F24F 13/10

Značky: delená, protipožiarna, klapka

Text:

...vybavená V blízkosti osi listu predelom kovovej skrine, vytvoreným z tepelno izolačnej hmoty v tvare pásu, ktorého obvod s výhodou presahuje obvod skrine klapky.Tento predel zabraňuje prenosu zvýšenej teploty jednej časti skrine klapky naTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu,kde je schematickyznázornený axonometrický pohľad na delenú protipožiarnu klapku. Príklad uskutočnenia V pravouhlej skrini l delenej protipožiamej...

Požiarna klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1626

Dátum: 08.10.1997

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F24F 11/02

Značky: klapka, požiarna

Text:

...5 je V reze D-D znázornenê ložisko voľného čapu a naobr. 6 je v reze A-A znázornené ložisko otáčacieho čapu.Na priložených obrázkoch je požiarna klapka štvorhranněho prierezu, ktorej plášť je vytvorený z priľahlêho dielu ll a odvráteného dielu lg, je vybavená dvoma oválnymi revíznymi otvormi g uzatvorenými vekami 5. Konce dielov ll a lg plášta klapky sú opatreně prírubovými profilmi l, medzi ktorými je uložený izolačný rám gg. Prírubový...

Požiarna klapka s aktívnou protipožiarnou izoláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1538

Dátum: 09.07.1997

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F24F 13/08, F24F 11/053

Značky: požiarna, izoláciou, klapka, protipožiarnou, aktívnou

Text:

...po obvode na prvej vrstve izolácie a V mieste uzavretia listu klapky presahuje tento list klapky z každej strany v šírke rovnajúcej sa hrúbke listu klapky.Pri požiadavke požiarnej odolnosti 60 minút, je výhodné ak je plášť klapky vyhotovený z priľahlého dielu a odvráteného dielu, ktoré sú pripojené na ochranný rám a každý z nich je od tohto rámu odizolovaný izolačným rámom. Prvá vrstva protipožiarnej izolácie potom pokrýva celý vnútorný...

Požiarna klapka pre vzduchotechnické potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1383

Dátum: 05.02.1997

Autor: Kuráň Jozef

MPK: A62C 4/00

Značky: požiarna, klapka, potrubia, vzduchotechnické

Text:

...disku sa vykoná tak, že sa do niektorej z dier vytvorených na jeho obvode zasúva pomocný nástroj, týmto sa pootočí a tiež pridrži pri montáži poistnej skrutky.Ovládanie listu klapky, čo je vlastne odistenie aretačnej páky, ktoré umožní pootočenie listu klapky z otvorenej douzatvorenej polohy sa môže vykonať ručne potiahnutím konca aretaćnej páky, činnosťou mechanizmu spojeného s tepelnou poistkou, pôsobením elektromagnetu alebo servopohonu....

Požiarna klapka pre vzduchotechnické potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 783

Dátum: 12.04.1995

Autori: Haleš Josef, Mandík Vlastimil

MPK: A62C 4/02, F16K 17/38, F16K 17/40...

Značky: vzduchotechnické, klapka, požiarna, potrubia

Text:

...sa dá ľahkoJ mdatránit zvýšenúm Dredpätia tejto pružiny pomocou hremíestnematicou vyhavenej skrutky, prechádzajúuej ovladacon pákou do vzdialenejšieho owubu ozuheného eegmenh Účinnosť Leonenia požiarnej klapky, ktorej list je vytvo rený 9 výhodou 7 troch vretiev zdravotne nezávadneho antistawI, tíckého materiálu, obmedzujúceho v súlade 5 ČSN 730852 šírenie tepla typu PO 90 D 1, s požiarnou odolnosťou minimálne 90 minút, je možné zosílnít...

Klapka a zapojenie na jej ovládanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 502

Dátum: 06.07.1994

Autor: Snopek Pavol

MPK: F16L 55/10

Značky: zapojenie, ovládanie, klapka

Text:

...hriadeľkou 3, na ktorú je súoso upevnený uzáver lg v osi telesa L. Plošný spoj 3 je ďalej opatrený s relé § a svorkovnicou 2 a z druhej strany ploäného spoja Q sú uchytené dva mikrospinače lg a ll, do ktorých pracovného priestoru zasahuje doraz §. Na držiak gje rozoberateľne upevnený dutý kryt Q.Svorkovnica 2 pozostáva zo vstupu SL, na ktorý je napojený elektroventil lg a je prepojený s termostatom lg, ktorý je spojený so spojom 22 na...

Komínová klapka havarijného komína spaľovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 49

Dátum: 07.07.1993

Autori: Vampola Pavel, Vampola Jaroslav

MPK: F23J 13/08

Značky: komínová, spaľovacieho, havarijného, komína, zariadenia, klapka

Text:

...technického řešení je velice éjednoduchá konstrukce, která vzhledem ke sv jednoduchostipracuje bezporuchově a přitom zajišťuje bezpečný chod celehohavaríjního komínu. Obsluha nemusí pri chodu spalovnykonLro 1 ovat,zda je klapka otevřená čí níkolív, Technicke řešení je blíže popsáno na příkladu provedení pomocí přípojeneho výkresu , který představuje schematícký pohledna provedení komínové klapky havarijního komínuKomínové klapka havarijního...

Tlumená zpětná klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 273982

Dátum: 11.04.1991

Autor: Benda Jiří

MPK: F16K 15/03

Značky: klapka, zpětná, tlumená

Zpětná odběrová klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 269622

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fiala Jiří, Ira Jaroslav

MPK: F16K 15/03

Značky: odběrová, zpětná, klapka

Text:

...l klapky, nevznikají uvnitř tohoto dutého tělesa l žádné přídavné ztráty proudění. V rozšířené partii páky Q protizávaží i jsou provedeny v podstatě pod sebou dva atv-org pro čep il pístnice tlumiče 5 a čep § 2 píetnioe servopohonu §. opačný konec tlumiče 5 je čepem, procházejícím vidlicí nosiče ŽQ, upevněn prostřednictvím svého oka k tomuto nosiči jg, ktorý je připevněn ke vnějěímu plášti dutého tělesa l klapky. Proti nosiči 5 gje ke...

Dvoukřídlová zpětná klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 268635

Dátum: 14.03.1990

Autori: Harazim Alfons, Král Jan

MPK: F16K 15/03

Značky: dvoukřídlová, klapka, zpětná

Text:

...prstencovým tělesem 3, na jehož vnitřníploše je vytvořeno kruhové tělesově sedlo 11 5 těsnící plochou 5, jejíž průsečnices vertikální rovinou tvořenou vertikální osou gl a prútočnou osou 33 je přímka proti~ najíci průtočnou osu 3 a svirající s vertikální osou 31 úhel 52 o velikosti 5 ° až 15 °. Těsnící plocha 5 je tedy vychýlená ze svislé polohy o úhel gá. Tělesem 1 prochází ve vertikální rovině příčník 13, vychýlený od vertikální osy Q 1...

Pojistná klapka sloužící k uvolnění tlakové vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266092

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bečvář Josef, Valenta Miroslav

MPK: F16K 15/03

Značky: tlakově, pojistná, klapka, uvolnění, sloužící

Text:

...nebo oválného disku klade minimální nároky na výrobu. Při zhotovení závaží s více otvory ke kyvnému uložení na čepu v různých vzdálenostech od těžiště závaží je možno mumu záměnou otvoru kyvného uložení měnit i přitlačovací sílu a tím i hodnotu pojistného statického tlaku, v případě změny provozních podmínek jištěného druhu zařízení. Upevněnílistu klapky k otočnému hřídeli u Spodní hrany zajištuje při pojistném účinku tj....

Regulační klapka odvětrání pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 265865

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vaněček Václav, Kožíšek Bohuslav, Lebduška Josef, Matějíček Josef, Holásek Oldřich

MPK: A21B 3/02

Značky: regulační, odvětrání, klapka

Text:

...táhla o opěrný element pevně spojený s tělesemHlavním přínosem vynàlezu je spolehlivá těsnost v uzavřen ném stavu a možnost nastavení stálých mínimálních průtokových ploch v regulační klapce. Nastavení hradítka do požadované polohy na těsnící regulační ploše se provádí uvolněním vačky opírající se o opěrný člen pootočením tàhla, Zpětným utažením vačky pootočením táhla se vyvodí síla zaručující dostatečnou těsnost a neměnnost regulačního...

Uzatváracia klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 265773

Dátum: 14.11.1989

Autor: Šumeraj Ladislav

MPK: F23L 15/00

Značky: klapka, uzatváracia

Text:

...na Ljungströme pri jeho plánovanej odstávke za prevádzky kotla na znížený výkon.Na priložených výkresoch na obr. 1 je znázornená v pôdoryse uzatváracia klapka ohrievača vzduchu Ljungstrőm, na obr. 2 detail utesnenia ramena klapky pri hriadeli v pracovnej polohe,na obr. 3 detail nosníka s chráničom a utesnenie listov, Na obr. 4 schématické znázornenieovládania uzatváracej klapky pákovým mechanizmomUzatváracia klapka sa skladá z rámu l...

Středová otočná klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264321

Dátum: 12.07.1989

Autor: Ramisch Jan

MPK: F16K 31/163

Značky: otočná, klapka, středová

Text:

...klapky s pružinnvým akumulátorem.Všechny prvky. kterých neni třeba pro bezprostředni porozumění vynálezu byly vynechány. Shodne prvky jsou ve všech obrázcích opatřeny shodnymi vztahovými znaky.Na obr. 1 je znázorněno uspořádání úplně otočné klapky l v otevřeně poloze. otočnáklapka l je opatřena taliřem lg otočné klapky l. Hřídel lla otočné klapky l na poháněci straně ga a hřídel lip otočné klapky l na straně ga pružinového akumulátoru 3 jsou...

Dvoukřídlá zpětná klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260099

Dátum: 15.11.1988

Autori: Šámal Václav, Košvanec Josef

MPK: F23L 13/00

Značky: klapka, zpětná, dvoukřídlá

Text:

...půsohením větší hmotnosti kratšího křídla na levé straně.Dále bude popsáno příkladné provedení dvoukřídlé zpětné klapky podle vynálezu, které bude zobrazeno na obr., který představuje svislý řez dvoukřídlou zpětnou klapkou pro proudění média směrem shora dolů.Dvoukřídlá zpětná klapka l je vestavěna do svislého nízkotlakého vzduchovodu g obdélníkového průřezu, který se skládá z neznázorněné přední delší stěny, kratší levé boční stěny Q, pravé...

Výsypná klapka pro železniční samovýsypný vůz se sedlovým dnem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258467

Dátum: 16.08.1988

Autori: Ahlborn Günter, Hübsch Henry, Kramer Rolf, Filk Eberhard

MPK: B61D 7/16, A, B61D 7/02...

Značky: výsypná, sedlovým, železniční, samovýsypný, klapka

Text:

...obr. 2 představuje čelní pohled na výsypnou klapku podle obr. 1. Na obr. 3 je zobrasen příčný řez výaypnou klapkou podle obr. 1.železniční semovýsypný vůz se mñlovým dnem má na každé podělné straně dvě výsypné klapky ł. Každá výsypná klapka ł je na své horní podělně straně prostřednictvím kloubovýoh závěsů g kloubově upevněna na skříni 3 vozu samovýsypného vozu a v uzavřená poloze dosedá svou vnitřní stranou nahoře a v oblasti jejích...

Klapka na zachytávanie odstrižkov tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254920

Dátum: 15.02.1988

Autor: Jablonský Stanislav

MPK: B65G 47/14

Značky: tyčí, odstrižkov, klapka, zachytávanie

Text:

...tyče 1 sa zachytí prvou klapkou 5 a pôsobením jeho hmotnosti sa prvá klapka 5 pootočí a odstrižok tyče 1 sa dostane pod úroveň hornej plochy 4 prvej klapky 5, potom postupne druhý odstrižok tyče sa zachyti druhou klapkou atď. Odstrižky tyče 1 zachytené klapkami 5 sa zabezpečia proti samovoľnému spadnutiu na valčekové dráhy 6 záchytnými palcami 7. Uzavretie medzier 8 medzi susednými stojinami 2 sa zabezpečuje taktiež prostredníctvom hrlade...

Zpětná klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 253639

Dátum: 12.11.1987

Autori: Zemský Antonín, Nejeschleba Jan, Tesařík Rudolf

MPK: F16K 1/18

Značky: klapka, zpětná

Text:

...pro pružné uložení těsnicího kotouče v ramení klapky.Dále je podstatou vynálezu, že rameno klapky je v místě průchodu nosného čepu okem ramene opatřeno závitovým otvorem pro uložení závrtného šroubu pro pevné a rozebíratelné spojení ramene a nosného čepu uzavíracího prvku.Konečné je podstatou vynálezu, že nosný kolík silentbloku- 3 253 639 pružného závěsu těsnicího kotouče je na obou koncích opatřen dírami pro uložení pojistné...

Gravitační klapka pro propouštění určeného váhového množství práškového lepivého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239027

Dátum: 01.11.1987

Autori: Churý Vladimír, Látal Vlastimil

MPK: B65G 65/30

Značky: množství, váhového, gravitační, materiálů, propouštění, práškového, klapka, lepivého, určeného

Zhrnutie / Anotácia:

Gravitační klapka pro propouštění určeného váhového množství práškového lepivého materiálu při současném omezení průchodu vzdušiny. Navržené řešení spočívá v tom, že těleso klapky tvaru jehlanovité násypky má trojúhelníkové stěny nezávislé točně uchyceny pomocí ložiskových těles na spodní část pláště klapky, která je šrouby spojena s horní částí pláště klapky. Na přečnívajících koncích hřídelí stěn tělesa klapky jsou pevně uloženy rovnoramenné...

Zpětná klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243136

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hrdý Jaroslav, Jurásek Rudolf

MPK: F16K 15/03

Značky: klapka, zpětná

Text:

...a zpevňovacími segmenty je vložena nejméně jedna pružina.Proti dosud užívaným řešením dosahuje se podle vynálezu vyššího účinku v tom, že pružné samočinné vracení klapky k těsnícímu sedlu tělesa podstatně omezuje možnost vzniku rázu,a tedy i poruchy těsnícího sedla. Použití pružného měkkého materiálu zajišťuje dobré těsnící vlastnosti, snížení opotřebování sedel a spolehlivost a bezporuchovost provozu. Svisle dělená konstrukce tělesa...

Motýlová uzavírací klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 236133

Dátum: 01.08.1987

Autori: Vavroš František, Král Jan

MPK: F16K 1/16

Značky: klapka, motýlová, uzavírací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a řeší obousměrný těsnící účinek uzavírací klapky, tvořené tělesem, v jehož průtočném kanálu je excentricky uložen otočný talíř s elastickým těsnicím kroužkem a axiálně posuvné prstencové těsnicí sedlo utěsněné vůči tělesu klapky těsnicím prvkem vloženým do prostoru (31), který je vytvořen jednak prvním radiálním osazením (12) a druhou vnitřní válcovou plochou (14) tělesa (1) klapky a jednak první radiální plochou...

Zpětná klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 251299

Dátum: 11.06.1987

Autori: Král Jan, Gala Alexander, Hrdina Stanislav, Řeha Karel, Roček Jaroslav, Kerlín Kurt

MPK: F16K 1/16

Značky: klapka, zpětná

Text:

...o 5 ° větším než polovina vrcholového úhlu kužele na straně šířky vzdálenější k vrcholu kužele těsnicí plochy, přičemž toto tvarování se provádí až po získání skutečného styku uzavíracího elementu se sedlem po vzájemném opracování.Vyšší účinek řešení podle vynálezu spočívá v odstranění nebezpečí zaklíňování talíře v sedle při funkci armatury a tím ke zvýšení její provozní spolehlivosti.Příklad konstrukčního provedení podle vynálezu je...

Motýlová zpětná klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 250629

Dátum: 15.04.1987

Autor: Neoral Antonín

MPK: F16K 15/03

Značky: zpětná, motýlová, klapka

Text:

...hodnoty poloměru 3 ° průřezu závěsného otvoru §. Na zbývajícím obvodu průřezu čepu A je upravena vůle 1 podstatné větší, dosahující ve spodní části obvodu průřezu čepu Q v rozsahu středového úhlu Q 2400 až 2700 hodnoty 0,02 až 0,06 poloměru R 0 průřezu závěsého otvoru Q.ĺekruhový tvar průřezu čepu i podle obr. 2 lze vyrobit na kopírovaoí brusoe, jeho tvar podle obr. 3 lze vyrobit jednonásobným podsoustružením nebo podbroušením a...