Patenty so značkou «kladivový»

Kladivový drvič

Načítavanie...

Číslo patentu: 284644

Dátum: 15.07.2005

Autor: Mecklenfeld Hermann

MPK: B02C 13/28

Značky: kladivový, drvič

Zhrnutie / Anotácia:

Kladivový drvič, ktorého aspoň jeden rotor (1) je vytvorený najmenej jedným rúbacím diskom (2) s kladivami (3) inštalovanými rovnomerne po jeho obvode, má každé kladivo (3) voľne otočné vnútri priestoru (5) kmitania okolo prídržného čapu (4). Pritom na každom rúbacom disku (2) je inštalovaných päť kladív (3), - rozdiel medzi priemerom (DR) rotora (1) a priemerom (DS) rúbacieho disku (2) - a tým presah kladiva (HU) je zvolený čo najväčší a -...

Kladivový drvič

Načítavanie...

Číslo patentu: 278876

Dátum: 17.12.1991

Autor: Linnerz Wilhelm

MPK: B02C 23/08, B02C 13/04

Značky: drvič, kladivový

Zhrnutie / Anotácia:

Kladivový drvič (1) na drvenie kovového šrotu pozostáva zo skrine (2), v ktorej sa otáča kladivový rotor (5) s kývne uloženými kladivami (12), ďalej s prívodom (14) materiálu upraveným na stúpajúcej vetve otáčavého kladivového rotora (5), ďalej z triediaceho roštu a z odrážacej šachty (267), otvorenej smerom ku kladivovému rotoru (5), ktorým možno znížiť poruchovosť drviča bez ovplyvnenia jeho drviaceho výkonu, ak je stena odrážacej šachty (26)...

Kladivový mlýn

Načítavanie...

Číslo patentu: 241985

Dátum: 15.12.1986

Autor: Mészáros Zoltán

MPK: B02C 13/288

Značky: mlýn, kladivový

Text:

...3 oópeTeHnm sanaqa pemaewca Taxnm oópasom, qwo pacnonomeaaoe B Hnmneü qacmn Kopnyca Bcacunammee OTBGPCTMG, pasHoe mMpnHe cnma, onnonpemenuo orpaunqnnaemca óoxoaumm CTeHKaMM Kopnyca H HEXOĽMTCH HBHDOTMB omcacunammero ownepcrnn TaKoü me mupnnu, HDOBOĽMTGH B BMĽB Kaaana 3 Hanpaaxenmn cepeĽMHH Kopnyca, npmqěm nnomanb cBoóonHoro nonepeqnoro ceqennx Bcacunaxmero ornepcwng M, Taxnm oópasom, Kaaana Momem nameHHTBCH npn perynpoBKe nucomu.Msoópemeuue...

Kladivový drtič

Načítavanie...

Číslo patentu: 222256

Dátum: 15.08.1985

Autori: Linnerz Wilhelm, Hemscheidt Egbert

Značky: kladivový, drtič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru strojírenství a řeší problém účinného přetváření drceného odpadového materiálu, zejména objemných plechových dílů. Nad kladivovým rotorem 4 je uspořádá na nárazová šachta 17, která je uzavřena směrem ven a otevřena pouze ve směru ke kladivovému rotoru 4. Pod přední stěnou nárazové šachty 17 je vytvořen vstup 12 materiálu, na jehož horní straně je vsazena přední výměnná kovadlina 15. Proti vstupu 12 je vytvořen výstup 13...

Kladivový mlýn se síty, které lze během provozu vyměňovat

Načítavanie...

Číslo patentu: 227352

Dátum: 01.08.1984

Autori: Luhn Hans, Stein Hermann

Značky: kladivový, síty, mlýn, během, které, provozu, vyměňovat

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kladivových mlýnů, určených zejména na mletí obilí a jiných krmných prostředků, například slámy, sušených zelených krmiv, expelerního šrotu nebo jiných produktů, jenž mohou být zrnité, kusové nebo vláknité. Účel vynálezu spočívá v zjednodušení konstrukce použitím posuvných kazet, nutných pro výměnu sít. Podstata vynálezu vyznačuje se tím, že těleso kladivového mlýnu s ustavenými v podélném směru kazetami, jež se nepohybují jako...

Kladivo pro kladivový drtič

Načítavanie...

Číslo patentu: 215574

Dátum: 15.04.1984

Autor: Světík Václav

Značky: kladivový, kladivo, drtič

Zhrnutie / Anotácia:

kladivo pro kladivový drtič v úpravnách uhlí a rud i pro drcení kameniva ve tvaru spojité křivky, s kruhovým otvorem pro navlečení na svorník, jenž je minimálně o čtvrtinu větší než je průměr svorníku.