Patenty so značkou «keramická»

Žiaruvzdorná keramická výplňová hmota a z nej vytvorený výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19472

Dátum: 22.03.2013

Autori: Gelbmann Gerald, Kahr Friedrich

MPK: C04B 35/10, C04B 35/443, C04B 35/04...

Značky: žiaruvzdorná, vytvorený, výrobok, keramická, hmota, výplňová

Text:

...vápenatý je 1.325 ° C.0013 Aby sa invariantný bod u tehál vytvorených zo zložiek magnézia, spinel a hercynit čo najviac priblížil teplote 1.417 ° C, ovplyvňuje sa na základe súčasného stavu techniky chemické zloženie výplňovej hmoty, čo sa týka podielu sro cielenýmpridaním Sĺoz tak, že je podiel CaO vo výplňovej hmote úplne nasýtený Síog, pričom Cao a SiO 2 pri keramickom výpale pokiaľ možno kompletne reagujú na kremičitan...

Žiaruvzdorná keramická plynová preplachovacia zátka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17620

Dátum: 20.09.2012

Autori: Mohr Gehard, Pellegrino Michael, Trummer Bernd, Bender Andreas, Süss Jennifer

MPK: C21C 5/48, B22D 1/00, C21C 5/35...

Značky: žiaruvzdorná, keramická, plynová, zátka, preplachovacia

Text:

...za0011 Vynález sa drží použitia plynovej preplachovacej zátky s vonkajším kovovým puzdrovanim za účelom viesť plyn požadovanou cestou cez zátku a vyhnúť sa bočnému úniku plynu, ale používa tenkú pridanú vrstvu na vonkajšom povrchu0012 Táto vrstva prikrýva povrch kovového puzdrovania aspoň čiastočne. obsahuježiaruvzdorný materiál a vykazuje nasledujúce vlastnosti a výhody- Drží dobre na vonkajšom povrchu kovového puzdrovania- Chráni kovové...

Keramická žiaruvzdorná zátka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17115

Dátum: 16.04.2012

Autori: Nitzl Gerard, Stranimaier Arno, Kaufmann Helmut, Haslinger Hans-jürgen

MPK: B22D 41/18

Značky: žiaruvzdorná, zátka, keramická

Text:

...problém č. 1, ale nie problém č. 2 a opačne, potom akékoľvek externé zahriatie zátkovej oblasti môže znížiť teplotný gradient, alenie vyriešiť problém oderu.0014 vynález umožňuje aplikovať úplne odlišný postup Akceptuje obidva zmienené problémy, ale kompenzuje tieto problémy pomocou plnenia pevného a časticového materiálu (ďalej taktiež nazývaný ako plniaci materiál) do plynového kanála, zatiaľ čo je ponechaný dostatočný priestor na...

Keramická žiaruvzdorná zátka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15347

Dátum: 23.09.2011

Autori: Stranimaier Arno, Nitzl Gerald Di, Haslinger Hans-jürgen, Kaufmann Helmut

MPK: B22D 41/18

Značky: zátka, žiaruvzdorná, keramická

Text:

...V závislosti na priemere zmieñovaného valcového plynového kanála zvlášť na jeho jednom výstupnom otvore vtvare kruhu, je plynprivedený vurčitej vzdialenosti od najspodnejšieho bodu zátkovej hlavy ( vjej používanej pozícii) avoblasti, kde kovová tavenina prechádza so zvýšenou0013 To zaručuje, že je plyn opúšťajúci zátku (zátkový nos) spláchnutý pomocou prúdu kovovej taveniny bez hrozby hromadenia a upchávania.0014 Myšlienka vynálezu je...

Žiaruvzdorná keramická posuvná doska a príslušná zostava posuvných dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17081

Dátum: 08.07.2011

Autor: Michelitsch

MPK: B22D 41/24

Značky: dosiek, zostava, žiaruvzdorná, keramická, posuvných, příslušná, posuvná, doska

Text:

...doska podľa príkladu a) posunutá, spoločný prierezvypúšťacich otvorov je redukovaný a preto i prietok vypúšťania.c) Pokiaľ je posuvná doska ďalej posúvaná dokiaľ druhý vypúšťací otvor nie je vo fluidnom spojeni s vypúšťacím otvorom ďalšej dosky, vytvorí sa profil prietoku vypúšťania s dvomi čiastočnými prúdmi, dokedy otvor posuvnej dosky už nemá prekrytie s otvormi ďalšej dosky.0013 Zatiaľ čo opatrenie podľa a) a b) môžu byť urobené na...

Žiaruvzdorná keramická nádoba na tlmenie rázov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13512

Dátum: 19.07.2010

Autori: Trummer Bernd, Hackl Gernot, Janko Wilhelm, Sorger Robert

MPK: B22D 41/00

Značky: žiaruvzdorná, nádoba, tlmenie, keramická, rázov

Text:

...jejdna. Prostredníctvom tohto profilu prúdenia je obmedzený vznik turbulencií v mieste vstupu kovovej taveninydo vlastnej metalurgíckej nádoby.0019 Tým sa umožní zníženie erózie žiaruvzdomého materiálu nádoby na tlmenie rázov, najmä potom v oblasti postranných (ohraničujúcich) plôch otvoru vjej bočnej stene. Odpovedajúcim spôsobom je znížené i množstvo nečistôt (cudzorodých látok), ktoré sa dostávajú do kovovej taveníny nachádzajúcej...

Keramická dlaždica s tvarovanou medzivrstvou a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286058

Dátum: 16.01.2008

Autori: Hamouz Pravoslav, Šůna Vítězslav

MPK: A61N 1/00, C04B 33/00, E04F 13/07...

Značky: dlaždica, keramická, medzivrstvou, použitie, tvarovanou

Zhrnutie / Anotácia:

Keramická dlaždica s tvarovanou medzivrstvou je tvorená základnou vrstvou keramického materiálu, na ktorej sa nachádza vrstva glazúry, pričom medzi základnou vrstvou (1) a vrstvou glazúry (2) je integrovaná elektricky vodivá medzivrstva v podobe mriežky (3). Mriežka (3) je výhodne vytvorená ako sústava sústredných, postupne ku stredu pravidelne sa zmenšujúcich medzikruží (4) alebo ako sústava postupne ku stredu sa zmenšujúcich mnohouholníkov....

Keramický prášok, keramická vrstva a vrstevnatý systém s pyrochlórovou fázou so zmesovými kryštálmi gadolínia a oxidmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9722

Dátum: 07.05.2007

Autor: Subramanian Ramesh

MPK: C23C 28/00, C04B 35/50, C04B 35/468...

Značky: oxidmi, pyrochlórovou, keramický, kryštálmi, fázou, prášok, gadolínia, keramická, zmesovými, vrstevnatý, vrstva, systém

Text:

...keramickú vrstvu a vrstevnatý systém, ktorý má dobré tepelnoizolačné vlastnosti, ako aj dobré pripojenie0007 Táto úloha sa rieši prostredníctvom keramickéhoprášku, keramickej vrstvy a vrstevnatého systému podľa nároku0008 Základom tohto vynálezu je poznatok, že celý systém samusí chápať ako jednotka a nesmú sa chápať a optimalizovaťvrstvy jednotlivo alebo jednotlivé vrstvy navzájom izolovaneod seba, aby sa dosiahla dlhá životnosť.0009 Vo...

Keramická tvarovka s fotokatalytickým povlakom a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 695

Dátum: 28.05.2003

Autori: Bauer Friederike, Thierauf Axel, Gast Eduard

MPK: C04B 41/89, C04B 41/87

Značky: výroby, spôsob, keramická, tvarovka, fotokatalytickým, povlakom

Text:

...keramickej tvarovky zo základného materiálu z oxidovej keramiky s povrchom, ktorý je samočistiaci pri opršaní alebo ostriekaní vodou, pričom tvarovka má fotokatalyticky aktívny pórovitý povlak z oxidovej keramiky s merným povrchom v rozmedzí 25 m 2/g až 200 m 2/g, s výhodou 40 m 2/g až 150 m 2/g,pričom spôsob zahŕňa nasledujúce kroky(a) miešanie fotokatalyticky aktívneho prášku z oxidovej keramiky, obsahujúceho Tioz, pričom TiO 2 je...

Pálená žiaruvzdorná keramická tvarovka, jej použitie a vytvárajúca zmes na výrobu tvarovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 389

Dátum: 08.11.2002

Autori: Horn Markus, Buchberger Bernd, Nilica Roland

MPK: C04B 35/44, C04B 35/111

Značky: vytvárajúca, keramická, tvarovky, tvarovka, pálená, použitie, žiaruvzdorná, výrobu

Text:

...voči vyššie uvedeným kritickým troskám.Oxid hlinitý, zvlášť ako komponent v oblasti zrnitosti 0,5 až 10 mm, môže reagovať s oxidom chrómu (s jenmou zmitosťou) avedie k vytvoreniu uvedených zŕn chrómkorundu,ktoré sú v matrici rozdelené rovnako ako uvedené zrná obsahujúce ZrOZ.e samozrejme, že podľa stupňa znečistenia surovín sa v komponentoch vytvárajúcej zmesi môžu vyskytovať aj ďalšie súčasti a tak sa môžu stať vedľajšími súčasť ami...

Keramická tvarovka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 953

Dátum: 30.07.2002

Autori: Pischek Stefan, Meier Peter, Winkelmann Manfred

MPK: C04B 37/02

Značky: keramická, tvarovka

Text:

...oceľovým obkladom, ktorého použitie jehospodárne a pri ktorom použitie bude oceľový obklad aj pri vysokých teplotách podliehať zníženej oxidácii.Podľa vynálezu je predstavená keramická tvarovka, ktorej povrch je prinajmenšom v úsekoch pokrytý oceľovým obkladom, pričom tento oceľový obklad na svojej ploche, ktorá nepokrýva tvarovku, je pokrytý prinajmenšom v úsekoch vrstvou látky zabraňujúci tvorbe okovín.Zníženie alebo zabránenie tvorby...

Keramická dlaždica s tvarovanou medzivrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3164

Dátum: 05.03.2002

Autori: Šůna Vítězslav, Hamouz Pravoslav

MPK: A61N 1/16, E04F 15/18

Značky: keramická, dlaždica, medzivrstvou, tvarovanou

Text:

...stavbe objektu, ročné obdobie, atcľ. . Naviac sa GPZ môže postupne premiestňovať, je teba nutné z času na čas overiť účinnosť vykonaných opatrení.Teraz sa zistilo, že negatívny vplyv GPZ na živé organizmy, najmäčloveka účinnea trvalo eliminuje dlaždica podľa tohoto technického riešenia.Dlaždica podľa tohoto technického riešenia je tvorená základnou vrstvou keramického materiálu, na ktorej sa nachádza vrstva glazúry, pričom medzi tieto vrstvy...

Žiaruvzdorná keramická látka a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280595

Dátum: 09.08.1995

Autori: Deutsch Josef, Heindl Roland, Hartmuth Harald

MPK: C04B 35/04

Značky: použitie, látka, žiaruvzdorná, keramická

Zhrnutie / Anotácia:

Žiaruvzdorná keramická látka s 50 až 97 % hmotn. spečenca MgO, ktorá obsahuje 3 až 50 % hmotn. spinelu typu hercynitu s 23 až 55 % hmotn. železa, počítané ako FeO, menej ako 15 % hmotn. MgO, 45 až 65 % hmotn. Al2O3, menej ako 3 % hmotn. prímesí.

Žiaruvzdorná keramická látka a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280575

Dátum: 09.08.1995

Autori: Heindl Roland, Hartmuth Harald, Deutsch Josef

MPK: C04B 35/04

Značky: keramická, žiaruvzdorná, použitie, látka

Zhrnutie / Anotácia:

Žiaruvzdorná keramická látka pozostávajúca z komponentu A z čistého oxidu horečnatého a komponentu B, ktorý pozostáva zo zŕn čistého oxidu horečnatého, pričom zrná oxidu horečnatého komponentu B majú obal z relatívne k zrnám oxidu horečnatého komponentu B jemne rozomletého žiaruvzdorného materiálu, ktorý je proti zrnu oxidu horečnatého najrozsiahlejšie chemicky inertný alebo so zrnom oxidu horečnatého reaguje a/alebo sám pozostáva z viacerých...

Porézní keramická tvarovka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2

Dátum: 16.12.1992

Autori: Navrátil Ladislav, Kučera František, Langer Jiří, Kermes Josef

MPK: C04B 38/00, B01J 32/00

Značky: keramická, tvarovka, porézní

Text:

...také u plynových turbin. chemických výrob v patrakolonových aparátech a při odstraňo vání a nebo těžbě radionukliďů. vzácných kovů a podobně.Cílem předloženého řešení je odstranit nedostatky známých obdobných produktů. zejména vytvořit vysoce odolný anorganický skelet nosiče s pěnovou strukturou a přitom s vysoce rozvinutým povrchem vhodným pro nanášení katalyzátorů. sor bentů. selektivních sorbentü a povrchově aktivních látek.přičemž tohotn...

Dutá keramická tvarovka pro obkládání vnitřního povrchu stoky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270762

Dátum: 12.07.1990

Autori: Křen Petr, Janulík Stanislav, Krejcar Milan, Červinka Jaroslav

MPK: E03F 3/04

Značky: dutá, obkládání, tvarovka, vnitřního, keramická, povrchu, stoky

Text:

...shodně válcovitě vyduté e vzájemně protilehlé menší etäny jsou opatřeny podélným středovým vrubem. Dutina tvarovky může být rozdělena dvěma nebo více přepážkami, opatřenými také podélným středovým vrubem. Vzá jemně protilehlš menší stěny mohou být eedlovitě vypuklé. vnější povrch vydutých proti-lehlých větších stěn je s výhodou opetřen glazurou.Výhodou duté keramické tvarovky podle vynálezu je. že je snadno zhotovitelná běžnou výrobní...

Keramická frita

Načítavanie...

Číslo patentu: 270497

Dátum: 13.06.1990

Autori: Sedmidubský Jiří, Hančl Jiří, Hartman Jiří, Cvilink Zdeněk, Vávra Zdeněk

MPK: C03C 8/02

Značky: frita, keramická

Text:

...vhodná pro připrevu bílých e barevných krycich leeklých glezur pro vypaloveci teploty 960 až 1 080 °C ee zieká odváženim 230,1 hmot. dllů Zivce s 0 dn 0-vápenatého (280 NeCa 40), 55,8 0110 hmot. eody kelcinovenó, 102,4 dilů hmot. vápence, 12,7 dilů hmot. zinknvé běloby (L 4), 181,0 dilú hmot. kyseliny borité, 357,2 dilů hmot. křemen(SUK I, popř. II), 50,8 dllů hmot. oxidu titeničitáho (AV-01), následnou hoeogenizaci surovín, roztavenim...

Keramická hmota pro výrobky technické, elektrotechnické i užitkové keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267486

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rambousek Vladimír, Jacura Vladimír, Thýn Jaromír

MPK: C04B 35/10

Značky: výrobky, keramiky, užitkové, elektrotechnické, technické, keramická, hmota

Text:

...vyšší odolnosti proti doformaci v žáru. Záměrně volenâ jílovinová složka současně zabraňuje vzniku nevhodné struktury při vytváření výrobků, výrazně omezuje citlivoet k sušení a tvorbě dofektů nepříznivě snižujicich odolnoet proti deformaci v žáru. Záměrně volená jilovinová složka se uplatňuje nejen svými rheologlckými vlestnostmi při výrobě izolátorů, ale při výpalu pŕispivá k řešení požadavku vyšší odolnosti proti deformaci v žáru....

Keramická hmota pro výrobky technické, elektrotechnické i užitkové keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267485

Dátum: 12.02.1990

Autori: Jacura Vladimír, Rambousek Vladimír, Thýn Jaromír

MPK: C04B 35/10

Značky: keramická, keramiky, hmota, technické, elektrotechnické, výrobky, užitkové

Text:

...proti deformaci v žáru. Záměrnč voloná jilovinová složka současně zabraňuje vzniku nevhodné struktury při vytváření výrobků, výrazně omezuje cítlivost k sušení a tvorbě defektů nepřiznivč snížujícich odolnost proti deformaci v žáru. Záměrnč volená jílovinová složka se uplatňuje nejen svými technologickými vlostnostmi při výrobě izolátorů, ale při výpalu přispivà k řešení požadavku vyšší odolnosti proti deformací v žáru. Část jílovinové složky...

Izolační keramická trubka pro topné těleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 267232

Dátum: 12.02.1990

Autori: Štolc Ivo, Zuna Zdeněk

MPK: H05B 3/44

Značky: izolační, těleso, topné, keramická, trubka

Text:

...odporové pece a sušárny, podle vynálezu, jehož podstata je v tom, že má stěnu opatře~ nou nejméně jedním otvorem tak, že součet ploch prům chozich prüřezü všech otvorů ve etěně izolační kera»mícké trubky je roven nejméně jedné dvacetině plochy vnitřuího povrchu stěny izolační keramické trubky.Výhodou vynálezu je zejména podstatné snížení rozdílu teplot mezi povrchem topnćho tělesa a topným drátem a následné prodloužení životnosti...

Keramická přepážka v průmyslových pecích pro roztavené kovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264075

Dátum: 12.05.1989

Autori: Sýkora Libor, Maglia Petr

MPK: F27B 14/08, F27D 1/00

Značky: přepážka, roztavené, pecích, keramická, průmyslových

Text:

...mická tvárnice je v horní neponořené části rozšírená s výbě~ rem. Horní plochu a výplň výběru tvoří izolace s využitím minerálních vláken. Tím přepážka svoji horní rozšírenou plo~ Chou spolu s přiĺehlou plochou vyzdívkyvanypece tvoří izoě» lovanou, rozměrově stálou rovinu, která může být využita jako těsnící plocha topného víka pece. Tvarová pevnost tenké samonosné přepážkyje dále zajištěna alespoň jedním svislým žebrem, kterým prochází...

Keramická slinutá hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 262909

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mazanec Jaroslav, Krpčár Pavel

MPK: C04B 33/13

Značky: hmota, slinutá, keramická

Text:

...mestku, 2 až 5 Z hmot. oxidu zinečnatého, max. 1 Z hmot. uhličitanu barnatého, 2 až 1 X hmot. kyselého fosforečnanu vápenatého či nax. 5 hmot. bentonitu. Tyto uodifikàtory ovlivňuji rekrystalizačni procesy a tim i výsledné vlastnosti a dále umožňují široký interval slinováni. výpal probihà při teplotách 1400 až 1450 °c.Porovnáni objemových hmotnosti a otêruvzdornosti s porcelánovymi, steatitovýni, silexovýni a prokorundovýmí materiály je...

Keramická hmota na výrobu pomůcek pro odlévání hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259627

Dátum: 17.10.1988

Autori: Havelka Otakar, Vaněk Mojmír, Staněk Josef, Břoušek Jiří

MPK: B22D 41/00, B22D 21/04

Značky: slitin, hmota, pomůcek, výrobu, keramická, odlévání, hliníku

Text:

...°C a snižená tepelná vodivost při zachování běžné nesmáčivosti hlinikovými slltinami.Příkladné složení keramické hmoty podle vynálezu je zřejmě následujících příkladů.Při lití čepů z hliníkové slitiny o hmotnosti 500 kg byly použity plováky o složeníhlínitanový cement 18 koloidní sol oxidu křemičitehoPlováky byly vyrobeny zvibrováním hmoty ve formě. Výdržnost byla 30 odlevů.Při lití čepů podle příkladu 1 byly použity plováky ze hmoty o...

Plastická keramická hmota pro výrobu pomůcek pro odlévání hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244183

Dátum: 01.06.1988

Autori: Vrzáo Josef, Šolc Jioí

MPK: C04B 33/13

Značky: hmota, pomůcek, keramická, odlévání, výrobu, hliníku, slitin, plastická

Text:

...O až 30 hmotnostních dílů oxidu vápenatého Ca 0 a z pojiva tvořeného 2 až 10 hmotnostními díly sulfitového louhu nebo 10 až 80 hmotnostnímidíly koloidního solu oxidu křemičitého Si 02.Výhodou plaštické keramické hmoty podle vynálezu je její vysoká odolnost vůči náhlým změnám teploty do 1000 °C,nesmáčivost hlinikem a jeho slitinami a malá tepelná vodivost. Další výhodou plastické keramické hmoty podle vynálezu je, že výrobky z ní vyrobené...

Koncentrovaná keramická suspenze pro výrobu keramických pomůcek pro odlévání hliníkových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256334

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sedláček Jiří, Kanclíř Robert, Kučera Václav, Langer Jiří

MPK: C04B 33/13

Značky: hliníkových, slitin, pomůcek, suspenze, výrobu, keramická, koncentrovaná, odlévání, keramických

Text:

...díly koloidního solu oxidu křemičitého Si 02.Výhodou koncentrované keramické suspenze podle vynálezu je, že výrobky z ní vyrobené mají vysokou odolnost proti náhlým změnám teploty a schopnost nekovové vměstky obsažené v tavenině zaohycovat takovým způsobem, že se vměstky stávají integrální částí výrobku. Další výhodou koncentrované keramické suspenze podle vynálezu je kontinuální záchyt nekovových vměstků spolu se snížením neplynění o 10 až 20...

Keramická tryska pro dmýchání plynu, nebo přísad proudu plynů do roztaveného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256247

Dátum: 15.04.1988

Autori: Záviský Jaromír, Jasinský Zdeněk, Fiala Jaroslav, Ciner Petr

MPK: C21C 5/00

Značky: roztaveného, tryska, dmýchání, přísad, plynů, materiálů, keramická, proudu

Text:

...pochodu, kupříkladu při výrobě oceli s vyššími jakostními parametry, přičemž se dosáhne lepšího využití kovu, snížené spotřeby energie a nákladů na údržbu a provoz.Keramická tryska je jako příklad znázorněna na přiloženém výkresu.Podle příkladného provedení je keramická tryska tvořena vnitřní trubkou l na přívod plynných nebo plynných a prachových, nebo zrnitých látek a je opatřena keramickou ochranou 3, tvořenou bud tvarovkamí nebo...

Keramická licí hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 255977

Dátum: 15.04.1988

Autori: Plucar Anatol, Wendler Ljuboš

MPK: C04B 35/18

Značky: hmota, licí, keramická

Text:

...ve frakci do 5 mm. To zůstává za těchto podmínek ve vznosu, nesedimentuje a nedochází tedy k odměšováni součástítakto připravené licí hmoty.Tento způsob přípravy licí hmoty umožňuje použít ve hmotě větší stupeň zaostření,to je větší procento ostřiva, a to ostřiva 5 velkým maximálním zrnem až do 5 mm. Použitím hrubšího zrna ostřiva a vyšším naostřením zrychluje se tvorba střepu, střep se na sádrové formě vytváří rovnoměrně rychle a sám...

Žáruvzdorná keramická hmota pro výrobu přesných odlitků a jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 240855

Dátum: 01.01.1988

Autori: Látal Lubomír, Strmiska Zdenik

MPK: B22C 1/16, C04B 35/62

Značky: odlitků, přesných, výrobu, žáruvzdorná, keramická, jader, hmota

Text:

...při lití a jsou odolné proti penetraci do teploty 140000 při použití křemenného ostřiva a do teploty l 600 °C při použití ostřiva oxidu hlinitého nebo karbidu křemíku. Další výhodnouí vlastností je rozměrová stáloet po zehřátí ne l 000 °C a opětovné zchladnutí na 20 °C, kdy dochází ke změně lineárních rozměrů formy nebo jádra v rozsahu 0,l až 0,2 .Výhody keramické hmoty podle vynálezu spočívají v její snedné dostupnosti, láci, rozměrové...

Mletá keramická směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 253080

Dátum: 15.10.1987

Autori: Čižinský Ladislav, Hrnčíř Karel, Beladová Marie, Matějka Josef, Preisler Vilém, Zeman Jan, Šabata Stanislav, Viceník Jaromír, Fátor Jaroslav

MPK: C04B 33/13

Značky: mletá, keramická, směs

Text:

...viskozitu než při běžných teplotách výpalu nad 1 300 °cm není již tak agresívní vůči křemenným zrnům a převádi do taveniny jen okrajové partie křemenných zrn. Vzhledem ke zvýšenému obsahu alkálií a oxidu hlinitého ve srovnání s taveninou živcovou blokuje znělcová tavenina možnost tvorby vysocekřemičité taveniny V okolí křemenných zrn a tím i možnost krys talizace sekundárního cristobalitu.2. složka oxidu hlinitého opět působí proti tvorbě...

Lehčena tvarovka, zejména keramická

Načítavanie...

Číslo patentu: 237180

Dátum: 01.10.1987

Autori: Roch Jiří, Prokeš Bedřich, Navrátil Dušan, Machovec Rudolf, Šamonil Karel

MPK: E04C 1/08

Značky: keramická, tvarovka, lehčená, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Lehčena tvarovka, zejména keramická, je určena pro stěnové konstrukce zděné na stavbě nebo prefabrikované. Každá ze dvou vzájemně protilehlých obvodových stran tvarovky je opatřena alespoň jednou drážkou profilu L nebo T, kterou obklopují štěrbiny profilu L nebo T.

Žáruvzdorná keramická hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 251855

Dátum: 13.08.1987

Autori: Haase Pavel, Kraus Michael, Veltruský Vladimír, Fiala Miloš

MPK: C04B 35/14

Značky: hmota, keramická, žáruvzdorná

Text:

...aínonný, dusičrrain amooný a chlorid amonny.Výhodou hmovty podle vynálezu je zejména její vysoká chemická Čistota. Hmotu lze aplikovat za tepla i za studena, při poměrně krátké době tuhnutí. Tvanovky vytvářené litím za vibirace do ñocrem dosahují manipulační pevnost 6 MPa již po 2 hodinách,která postupem času dále narůstä. Další výhodou je znožnost vyrábět kloznplikrovianéSměs určená k výstavbě pece obsahuje 70 0/0 hmot. taveoého křemene v...

Keramická dielektrikum pro mikrovlnná použití a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250727

Dátum: 14.05.1987

Autor: Schwarzbach Jiří

MPK: H01B 3/12

Značky: dielektrikum, výroby, způsob, použití, mikrovlnná, keramická

Text:

...prvků je obsažen oxid germaničity v množství nejméně 1 hmotnostní z celkové hmotnosti dielektríÍÍ 27 Uvedená keramická dielektrika je možné vyrobit dvěmaPrvní způsob se vyznačuje tím, že slinování keramického dielek trike při teplotě 1350 PC až 1600 °C s výdrží při konečné teplo tě 30 minut až 20 hodin a chlazení na teplotu ne vyšší než800 °C se provádí v atmosfére s parcíálním tlakem kyslíku vět ším,než je parcíální tlak kyslíku v normální...

Keramická hmota na báze hydroxilapatitu a oxihyldroxilapatitu pre implantáty s prirodzenou fixáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 232230

Dátum: 01.03.1987

Autori: Krištín Jozef, Gábor Tibor

MPK: A61F 1/00

Značky: implantáty, keramická, hydroxilapatitu, hmota, oxihyldroxilapatitu, prirodzenou, fixáciou, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka novej keramickej hmoty pre implantáty s prirodzenou fixáciou. Podstata keramickej hmoty podľa vynálezu spočíva v tom, že obsahuje 40 až 58 % hmotnostných kysličníka vápenatého s kysličník fosforečný do celkového množstva 100 % hmotnostných. Keramická hmota na báze hydroxilapatitu a oxihydroxilapatitu pre implantáty s prirodzenou fixáciou podľa vynálezu je biologicky aktívna, elektricky neutrálna, chemicky stála a z hľadiska...

Monolitická keramická zátka a způsob jejího tepelného zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 247704

Dátum: 15.01.1987

Autori: Tlučhoř Milan, Král Pavel, Petroš Jiří, Pařík Jiří

MPK: B22D 41/10

Značky: monolitická, způsob, keramická, tepelného, jejího, zpracování, zátka

Text:

...jejich použití, nebiot v ~ koli vytvorených závitovýlch otvorů a přímo i v těchto zavitech je přívypalování zátek odstraněn gnafłt,čímž nedochází k utąvení kovové zátko-vě tyče a snižuje se tak možnost havárie. Dále je výhvxclouiu zvýšení bezpeřčnosti ,axhyg-šeny při praci a tím sníížení možnosti úrazů při liií a rovněž i úspora plynu při teplném zpracování oproti vypalování-v nádobách s koksem.Na přiloženém výkresu je znázornená...

Keramická ferritová hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 240412

Dátum: 15.12.1986

Autori: Jára Jaroslav, Štork Milan, Štork Jaromír

MPK: G11B 5/133

Značky: hlava, ferritová, keramická

Text:

...3 nqćosom CTsepcTmn xopnyca c Eomomhm uxsxowemnepawypxoü cwexnocnaůxn uosçànquanwon umueñaoro paumxpeüma, pasämm xoamąMeumy xm~LIM KaTyišEC BbIB EILGHH U 20 Ijnľľy C č.1 HO COÄC TELO M H S HD 1123 REPRO-4 noxpmma moxonpoaoummu cnoem, KDTOPHŽ aaaemnes Bsaouoü nnawxoü. npemmymscwaa KepamnąecKo~®eppmmaoñ ronoaxn cornacMaoöpewenne noacnnemcs öonee uopoöno c nomomnmšnrypa Ž - Barzan caepxy Ha Kepammqecxo-óeppuwnyą noxonxyçQmrypa 3 - sarnnn...

Krycí matná keramická frita

Načítavanie...

Číslo patentu: 235603

Dátum: 15.11.1986

Autor: Vávra Zdeněk

MPK: C03C 9/00

Značky: keramická, frita, matná, krycí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém výroby kvalitní a zdravotně nezávadné frity pro přípravu matných glazur pórovitých obkládaček, polohutných dlaždic a podobně. Uvedený problém podle vynálezu řeší frita o složení: 42,5 až 53,3 % oxidu křemičitého, 1,5 až 8,5 % oxidu zirkoničitého, 6,5 až 12,0 % oxidu boritého, 4,3 až 7,5 % oxidu hlinitého, 22,7 až 27,0 % oxidu vápenatého a 2,2 až 3,4 % oxidu sodného. Vedle těchto složek frita obsahuje ještě 0,1 až 1 % fluoru...

Keramická směs pro výrobu obkládaček pro vnitřní obklady

Načítavanie...

Číslo patentu: 230188

Dátum: 15.09.1986

Autori: Engelthaler Jiří, Haták Bořivoj, Fleischman Josef, Engelthaler Jan

MPK: C04B 35/14

Značky: obklady, keramická, vnitřní, obkládaček, směs, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Keramická směs, pro výrobu obkládaček pro vnitřní obklady, rozměrově stabilní při výpalu v rozmezí teplot 950 °C až 1050 °C, vyznačující se tím, že vedle klasických surovin, jako jsou kaolíny a keramické jíly, obsahuje slínovec, přičemž tato hmota obsahuje 10 až 15 % hmot. 1átek, prchavých při výpalu 55 až 65 % hmot. oxidu křemičitého 14 až 20 % hmot. oxidu hlinitého 1 až 2 % hmot. oxidu železitého 0,5 až 1,5 % .hmot. oxidu titaničitého 8 až 12...

Keramická zhášecí komora

Načítavanie...

Číslo patentu: 227181

Dátum: 15.06.1986

Autor: Jambura Josef

Značky: keramická, zhášecí, komora

Zhrnutie / Anotácia:

Keramická zhášecí komora elektromagnetického stykače s hřebenovitými zhášecími prvky upevněnými bočními výstupky v drážkách, vybráních nebo otvorech bočních stěn komory, vyznačující se tím, že vnitřní stěny (2, 2`) děleného tělesa zhášecí komory (1, 1`) jsou opatřeny nejméně dvěma řadami vybrání (3, 3`), vzájemně nejméně o šířku užší strany (4) posunutých, v nichž jsou uloženy deionizační destičky (5) výstupky (6, 6`), odpovídajícími vybráním...