Patenty so značkou «kefka»

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5422

Dátum: 07.04.2010

Autor: Sihelník Vladimír

MPK: A46B 11/00

Značky: kefka, zubná

Text:

...technických riešení. Odbomíci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia, ktoré tu budú špeciálne opísané. Aj takéto prípadné ekvivalenty budú patriť do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu. Pre odborníkov znalých stavom techniky nemôže robiť problém dimenzovanie takého zariadenia a vhodná voľba jeho...

Uhlíková kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9923

Dátum: 25.06.2009

Autori: Günther Stefan, Sperling Rainer

MPK: H01R 39/22

Značky: kefka, uhlíková

Text:

...kontakte čelnej plochy s kontaktnou štruktúrou je kdispozícii celý prierez uhlíkovej ketky na vedenie prúdu do kontaktnej štruktúry, bez toho, že by v dôsledku zredukovania rozmerov kontaktnej plochy došlo na zvýšenie kontaktného odporu. Ďalej je na základe skutočnosti, že brusne zariadenie obsahuje rozloženie brusného zrna vytvorené prostredníctvom spojiva, po prvom kontaktu medzi čelnou plochou telesa kefky a kontaktnou štruktúrou...

Uhlíková kefka s napájacím káblom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5005

Dátum: 05.02.2008

Autori: Kain Gottfried, Bachauer Gerhard

MPK: H01R 39/00

Značky: napájacím, uhlíková, kefka, káblom

Text:

...uskutočnenia technického riešenia sú podrobnejšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých znázorňujeobr. 1 rez uhlíkovou kefkou v oblasti napojenia kábla podľa prvého uskutočnenia technického riešenia, obr. 2 V rovnakom znázomení, ako je na obr. l, inú formu uskutočnenia technického riešenia.Podľa obr. 1 je v telese 1 uhlíkovej kefky vytvorený slepý otvor 2. V ňom je upevnený koniec napájacieho kábla 3, ktorý pozostáva z mnohých...

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: 285805

Dátum: 27.07.2007

Autor: Zimmer Bertrand

MPK: A46B 9/00

Značky: zubná, kefka

Zhrnutie / Anotácia:

Hlavica (10) zubnej kefky je vybavená pružnými trecími prvkami, obsahujúcimi spodnú kotevnú pätku (22), prostredníctvom ktorej sú pripevnené k hlavnému telesu (16) hlavice (10) zubnej kefky. Kotevná pätka (22) aspoň niektorých trecích prvkov je uložená v kotevnom otvore (24), prechádzajúcom hlavným telesom (16). Horné a spodné konce kotevnej pätky (22) sú príslušne usporiadané nad a pod hornou a spodnou plochou (26) hlavného telesa (16). Horný...

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: 285786

Dátum: 18.07.2007

Autori: Wittig Susanne, Kosmetatou Yvette, Wülknitz Peter, Vetter Rüdiger

MPK: A46B 9/00

Značky: zubná, kefka

Zhrnutie / Anotácia:

Zubná kefka pozostáva z hlavy kefky so zväzkami (2, 3, 4) štetín, usporiadaných v podlhovastom štetinovom lôžku (1), a z rúčky (6), ktorá je spojená so štetinovým lôžkom (1) spojovacím dielom (5), pričom štetinové zväzky (3, 4) majú dĺžku, ktorá sa v pozdĺžnom smere štetinového lôžka (1) vlnovite mení. Prvé zväzky (2) štetín sú usporiadané na oboch vonkajších stranách štetinového lôžka (1), jednotlivé štetiny majú rozštiepené konce a v podstate...

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: 285435

Dátum: 27.12.2006

Autor: Krämer Hans

MPK: A46B 5/00

Značky: kefka, zubná

Zhrnutie / Anotácia:

Zubná kefka (1) pozostáva z rúčky (2) a hlavy (3), pričom hlava (3) pozostáva z dolného konca (4) spojeného s rúčkou (2) a z horného konca (5) vzdialeného od dolného konca (4), z krku (6), ktorý sa nachádza medzi dolným koncom (4) hlavy (3) a rúčkou (2) a susedí s dolným koncom (4) hlavy (3). Hlava (3), krk (6) a rúčka (2) sú dispozične usporiadané v smere pozdĺžnej osi zubnej kefky (1). Hlava (3) je pokrytá štetinami na čelnej ploche hlavy a...

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: 285385

Dátum: 27.11.2006

Autori: Beaugendre Lydie, Soetewey Lode

MPK: A46B 9/00

Značky: zubná, kefka

Zhrnutie / Anotácia:

Zubná kefka obsahuje hlavicu (10), ktorá je umiestnená na prednom pozdĺžnom konci (12) rukoväti (14) a je vybavená na hornej prednej strane zväzkom rovnobežných vlákien (18). Kefka je vybavená sústavou tyčiniek (20), vytvorených z elastomérneho materiálu a umiestnených rovnobežne s vláknami (18) v dvoch pozdĺžnych radoch na každej strane zväzku vlákien (18). Každý rad tyčiniek (20) obsahuje dlhé tyčinky (20a), ktoré sú usporiadané pozdĺžne v...

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12522

Dátum: 31.10.2006

Autor: Okseth Geir

MPK: B29C 45/16

Značky: zubná, kefka

Text:

...človek V prírodných svetelných podmienkach schopný pozorovať potlačalebo nálepku cez tento transparentný materiál alebo materiály.0013 V rámci predloženého vynálezu, výraz zakrivený zahmuje obidve zakrivenia, konvexné a konkávne.0014 Pri využití predloženého vynálezu môžu byť použité známe techniky tlače ako je hodvábna tlač, tampónová tlač, horúce razenie alebo obtlačková potlač. Na získanie vysokejkvality tlače je uprednostňovaná obtlačková...

Zubná kefka so šikmo sklonenými a zašpicatenými štetinami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7102

Dátum: 03.08.2006

Autori: Garbers Christine, Gross Peter, Brunella André

MPK: A46B 9/00, A46D 1/00

Značky: zubná, sklonenými, štetinami, kefka, šikmo, zašpicatenými

Text:

...byť výhodné predovšetkým to,že tie zväzky, ktoré stoja na okraji nosiča štetín, sú šikmo sklonené tak, že odstávajúv zmienenom ostrom uhle smerom von, čo umožňuje lepšie čistenie ďasien.S výhodou však výraz šikmo sklonený znamená, že dotyčný zväzok je sklonený šikmo smerom dopredu alebo dozadu, predovšetkým však to, že všetky šikmo sklonené zväzky sú sklonené šikmo smerom dopredu alebo dozadu. Výraz šikmo sklonený smerom dozadu znamená v...

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9874

Dátum: 29.06.2006

Autori: Geiberger Christoph, Reinbold Klaus

MPK: A46B 5/02

Značky: zubná, kefka

Text:

...smer L-L, pozdlž ktorého leží hlava a rukoväť. Hlava 13 má prvky 15 čistiace zuby, ktorými sú štetiny vyćnievajúce z hlavy v smere (smer štetín) kolmom na pozdlžny smer L-L naznačený šípkou. i0019 Ako je jasnejšie vidno na obrázkoch 2, 4, 5, 6 a 7, rukoväť 11 obsahuje tri pozdlžne sa tiahnuce pružné tŕne 16, 17 a 18 usporiadané vo vrcholoch rovnoramenného trojuholníka,skonštruovaného v rovine kolmej na pozdlžny smer L-L. Hlava 13 a tŕne...

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: 284772

Dátum: 19.10.2005

Autor: Halm Hans

MPK: A46B 7/06

Značky: kefka, zubná

Zhrnutie / Anotácia:

Zubná kefka, v krčkovej oblasti (7) ktorej je integrálna zúžená časť (10) bočne obklopená hmotou elastomérneho materiálu, viazaného na plastový materiál, pričom hmota (12) má tvar, ktorý sa vydúva bočne za čiaru povrchu pozdĺžne susediacich častí krčka (7) alebo predného dielu (1), s ktorým je spojená. Zúžená časť (10) a vydúvajúca sa hmota (12) poskytujú zubnú kefku so zlepšenou ohybnosťou.

Zubná kefka, spôsob jej výroby a spôsob výroby štetiny na túto zubnú kefku

Načítavanie...

Číslo patentu: 284771

Dátum: 17.10.2005

Autor: Weihrauch Georg

MPK: A46D 1/00, D01D 5/253

Značky: zubná, túto, výroby, kefku, kefka, spôsob, štetiny, zubnú

Zhrnutie / Anotácia:

Zubná kefka s hlavou (30), na ktorej sú pripevnené štetiny (1) z plastu, združené prípadne vo zväzkoch (33), pričom aspoň niektoré štetiny (1) majú na svojom povrchu profil. Na dosiahnutie zvýšeného čistiaceho a masážneho účinku pri nezmenených pevnostných vlastnostiach štetín (1) je profil na štetinách tvorený skrutkovicou (5, 6). Štetiny (1) pritom môžu pozostávať z jadra (2) a najmenej jednej skrutkovice (5, 6) prebiehajúcej po plášti (3)...

Kladivková kefka pre elektrický stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2893

Dátum: 14.06.2005

Autor: Heitz Robert

MPK: H01R 39/00

Značky: stroj, kefka, kladivková, elektricky

Text:

...aj na elektrickom stroji s aspoň jednou takou kladivkovou kefkou. To isté platí aj pre elektrický stroj s takým držiakom kefiek, pričom držiakkefiek s kladivkovými kefkami sa napred usporiada vo vybraní, pričom kladivkové kefky dosadajú na komutátor usporiadaný V tomto vybraní, a pričom toto vybranie má dve bočné steny, na ktoré dosadajú pružné časti. Ďalej sa montáž dá zjednodušiť vtedy, keď sú na bočných stenách vytvorené zasúvacie...

Zubná kefka s riadeným pohybom hlavy a spôsob polohovania hlavy zubnej kefky

Načítavanie...

Číslo patentu: 284399

Dátum: 09.02.2005

Autori: Moskovich Robert, Ahn Kyoungeun, Chan Eric, Eliav Eyal

MPK: A46B 5/00

Značky: kefka, riadeným, hlavy, spôsob, polohovania, zubná, kefky, zubnej, pohybom

Zhrnutie / Anotácia:

Zubná kefka (12) má rúčku (18) vytvorenú zo vzájomne spojených protiľahlých úsekov v tvare písmena „S", pričom prvý úsek (26) je pomerne tuhý a druhý úsek (28) je pomerne pružne ohybný, pričom protiľahlé úseky v tvare písmena „S" vytvárajú tvar predĺženej osmičky majúcej priečne okienka vnútri každého segmentu tvaru predĺženej osmičky, takže v priebehu čistenia zubov môže užívateľ ovládať pomerne tuhý a pružne ohybný úsek na polohovanie čelnej...

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1818

Dátum: 05.11.2003

Autor: Geiberger Christoph

MPK: A46B 9/00, A46B 5/00

Značky: kefka, zubná

Text:

...astredového bloku sa môžu líšiť o nie viac ako 20 v ploche.Stredový blok môže byť napríklad kruhový, oválny alebo mnohouholníkový v pôdoryse pri pohľade dole v smere štetín. Bežne, stredový blok je dostatočne veľký, aby niesol 4 až 12 trsov štetín bežnej veľkosti trsov štetín zubnej kefky, napr. trsov s 1 až 2 mm priemerom alebo najväčšímrozmerom rezaným naprieč smeru štetín. Vhodným usporiadaním trsov je mnohouholník s S až 10 trsmí...

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: 282926

Dátum: 04.12.2002

Autor: Ďurana Ivan

MPK: A46B 5/00

Značky: kefka, zubná

Zhrnutie / Anotácia:

Zubná kefka je zložená z rukoväti (1), aspoň jedného krku (2) a aspoň jednej hlavy (3) so štetinami (4), pričom s hlavou (3) je spojený aspoň jeden leštiaci blok (5). Leštiaci blok (5) je z elastického materiálu a môže obsahovať abrazívne častice, antibakteriálne látky alebo môže byť zo zdravotne neškodného, požívateľného a postupne sa rozpúšťajúceho materiálu. Povrchová plocha leštiaceho bloku (5) môže byť vytvarovaná napríklad do zvlnenej...

Uhlíková kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 680

Dátum: 13.11.2002

Autor: Schaut Diethard

MPK: H01R 39/00

Značky: uhlíková, kefka

Text:

...musí byť kapsula s tlačným kusom vložená do slepej diery uhlikovej kefky tak, že pružina nachádzajúca sa V kapsuli sa prostredníctvomtlačného kusu, ktorý sa oprie o uhlíkovú kefku, predopne.Zo spisu DE 30 47 421 Al je známa odpojovacia kefka,ktorá obsahuje puzdro zaskrutkovateľné do uhlikovej kefky,V ktorom je usporiadaný odpojovací čap s vinutou pružinou,ktorá ho obklopuje. Odpojovaci čap sa stále opiera o dnovústenu slepej diery, do...

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5742

Dátum: 03.10.2002

Autori: Reinbold Klaus, Mueller Wolf-dieter, Geiberger Christoph Designbureau, Lanvers Andreas, Clos Thomas, Koeth Michael

MPK: A46B 7/00, A46B 5/00, A46B 9/00...

Značky: kefka, zubná

Text:

...hodnotou 120 alebo menej, výhodne medzi 100 až 40 °, ešte výhodnejšie medzi 90 ° až 60 °, napríklad približne 70 °.-3 0022 Výhodne môžu byt prierezy každého pásika naprieč smeru dĺžky pásiku spravidla rovnobežne lineárne, napr. každý pásik môže mat prierezy s v podstate rovnobežnými stranami. Napríklad, každý pásik može byt v priereze v podstate obdĺžnikový, napr. s jedným alebo viacerými zaoblenými koncami, alebo vtvare rovnobežníka....

Zubná kefka a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281377

Dátum: 04.11.1998

Autori: Krämer Hans, Halm Hans

MPK: A46B 7/06

Značky: spôsob, kefka, výroby, zubná

Zhrnutie / Anotácia:

Zubná kefka, v ktorej hlava (2) obsahuje základovú oblasť (6) spojenú s rúčkou (1) a vrcholovú oblasť (7), pričom vrcholová oblasť (7) je ohybne a pružne spojená v spojovacej oblasti so základovou oblasťou (6) spôsobom, ktorý umožňuje, aby sa počas čistenia zubov vrcholová oblasť (7) prehla alebo otočila pružne vzhľadom na základovú oblasť (6).

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: 279293

Dátum: 09.09.1998

Autor: Monz Christiane

MPK: A46B 9/04

Značky: kefka, zubná

Zhrnutie / Anotácia:

Zubná kefka má prvý súbor jednotlivých zväzkov hrubých vláken (31), ktorý je v reze kolmom na os vláken vo všeobecnosti obdĺžnikový, smer väčšieho rozmeru prebieha rovnobežne so stranou hlavice (1) kefky. Druhé zoskupenie zväzkov vláken (32) je na konci hlavice (1), vzdialenejšom od rúčky, a tieto zväzky vláken, alebo jeden zväzok vláken, majú prierez kolmo na os zväzku buď tvaru "C" alebo "U", alebo majú kruhový prierez. Opísané usporiadanie...