Patenty so značkou «kazety»

Tlačová kvapalinová kazeta, tlačové zariadenie a použitie tlačovej kvapalinovej kazety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17636

Dátum: 22.12.2011

Autori: Nakamura Hirotake, Kanbe Tomohiro

MPK: B41J 2/175

Značky: kazeta, kvapalinová, použitie, kazety, zariadenie, kvapalinovej, tlačová, tlačové, tlačovej

Text:

...kvapalinová kazeta je zadržovaná v montážnej časti kazety proti vychyľovacej sile, pričom aspoň jedno elektrickérozhranie je umiestnené viac vpredu ako zachytávací povrch v smere vkladania, EP 2 607 083 35 182 lHa uvedené aspoň jedno elektrické rozhranie a zachytávací povrch pretínajú rovinu, ktorá je rovnobežná so smerom vkladania a so smerom šírky.0006 Vznikla teda potreba tlačovej kvapalinovej kazety a tlačového zariadenia, ktoré...

Tlačová kvapalinová kazeta, tlačové zariadenie a použitie tlačovej kvapalinovej kazety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17365

Dátum: 22.12.2011

Autori: Nakamura Hirotake, Takagi Yuki, Kanbe Tomohiro

MPK: B41J 2/175

Značky: kvapalinová, tlačové, kvapalinovej, zariadenie, použitie, kazety, kazeta, tlačovej, tlačová

Text:

...hĺbky, pričom smer šírky, smer výšky a smer hĺbky sú na seba kolmé. Tlačová kvapalinová kazeta obsahuje hranol, ktorý nie je usporiadanýkvkladaniu medzi svetelný emitor asvetelný prijímač optického senzoru a k tomu, aby bol detegovaný optickým senzorom.0006 Vznikla teda potreba tlačovej kvapalinovej kazety a tlačového zariadenia, ktoré prekonávajú tieto a ďalšie nedostatky príslušného doterajšieho stavu techniky. Technickou výhodou tohto...

Expresné kazety pre expresiu špecifickú pre semená rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14188

Dátum: 25.11.2009

Autori: Denolf Peter, Ehlting Jürgen, Posada Esmeralda, Werck Daniéle, Pinot Franck, Van Audenhove Katrien, Van De Putte Lien, Olry Alexandre

MPK: C07K 14/415, C12N 15/82

Značky: rastlín, kazety, semena, expresné, expresiu, špecifickú

Text:

...ktoré sú špecifické pre semená rastlín.Uvedený cieľ je riešený predloženým vynálezom tak, ako je tu ďalej objasnené.Cytochróm P 450 monooxygenázy, ktorý katalyzuje substrát-, regio- a stereo-špecifické oxygenačné kroky v rastlinnom metabolizme, sa evolučne vyvinuli do obrovskej nadrodiny(superfamily) enzýmov. Nedávno, iba pri počiatočných pokusech o sekvenovanie genómu rastlín, sa odhalilo viac ako 280 génov plnej dĺžky z Arabidopsis...

Izochinolínové modulátory transportérov kazety viažucej ATP

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16199

Dátum: 14.11.2008

Autori: Zhou Jinglan, Grootenhuis Peter, Miller Mark, Bear Brian, Hadida Ruah Sara

MPK: A61P 11/00, A61K 31/4725, A61K 31/472...

Značky: viažucej, izochinolínové, kazety, transportérov, modulátory

Text:

...CFTR, ktorá je obvykle označovaná ako AF 508-CFTR. Táto mutácia sa vyskytuje u približne 70 prípadov cystickej fibrózy a je spojená s ťažkým ochorením.Delécia zvyšku 508 u AF 508-CFTR bráni nascentnému proteínu v správnom zbalení. To vedie k neschopnosti mutantného proteínu opustiť ER a postúpiť k plazmatickej membráne. V dôsledku toho je počet kanálov prítomných v membráne oveľa nižší než u buniek exprimujúcich CF TR dívokého typu....

Izocholínové modulátory transportérov ATP-viažucej kazety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19986

Dátum: 14.11.2008

Autori: Hadida Ruah Sara, Bear Brian, Miller Mark, Zhou Jinglan, Grootenhuis Peter

MPK: A61K 31/472, A61K 31/4725, A61P 11/00...

Značky: modulátory, kazety, izocholínové, transportérov, atp-viažucej

Text:

...mužov s cystickou fibrózou je neplodná a u žien s cystickou fibrózou sa plodnosť znižuje. Na rozdiel od závažných účinkov dvoch kópií génu spojeného s CF, jednotlivci s jednou kópiou génu spojeného s CF vykazujú. zvýšenú rezistenciu voči cholere a dehydratácii, ktorá je dôsledkom hnačky - čo pravdepodobne vysvetľuje relatívne vysoký Výskyt génu CF V populácii.0007 Sekvenčná analýza génu CFTR chromozómov CF odhalila rôzne mutácie spôsobujúce...

Modulátory transportérov ATP-väzbovej kazety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18477

Dátum: 12.11.2008

Autori: Zhou Jinglan, Ruah Sara Hadida, Miller Mark, Numa Mehdi Michel Djamel, Grootenhuis Peter, Mccartney Jason, Van Goor Fredrick, Bear Brian

MPK: A61K 31/404, A61P 3/00, A61P 25/00...

Značky: transportérov, modulátory, kazety, atp-väzbovej

Text:

...génu0007 Sekvenčná analýza CFTR génu CF chromozómov odhalila celý rad mutácií, ktoré spôsobujú ochorenie (Cutting, G. R. et al. (1990) Nature 346 366-369 Dean, M. et al. (1990) Cell 61 863 870 and Kerem, B-S. et al. (1989) Science 245 1073-1080 Kerem, B-S et al. (1990) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 87 8447-8451). K dnešnému dňu bolo identitikované 1000 mutácií spôsobujúcich ochorenie génu CF (http//www.genet.sickkids.on.ca/cftr/). Najčastejšou...

Farmaceutická kompozícia obsahujúca heterocyklický modulátor transportérov kazety viažúcich ATP

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17211

Dátum: 08.11.2006

Autori: Miller Mark, Mccarthy Jason, Hadida Ruah Sara, Zhou Jinglan, Hamilton Matthew, Grootenhuis Peter, Bear Brian

MPK: A61K 31/443, A61P 11/00, C07D 405/12...

Značky: obsahujúca, kompozícia, farmaceutická, transportérov, heterocyklicky, viažucich, kazety, modulátor

Text:

...množstvo pozorovaných kanálíkov v membráne nižšie ako v pripade bunky, exprímujúcej normálny CFTR. Navyše k zhoršenej priechodnosti kanálika mutácia spôsobuje rovnako defektné riadenie prietoku v rámci kanálika. Spoločne potom znížené množstvo kanálíkov v membráne a defektný prietok vedú k zníženému aniónovému transportu cez epitel, čo vedie k defektným transportov iónov a tekutín. (Quinton, P. M.(1990), FASEB J. 4 2709 - 2727). Štúdie však...

Heterocyklické zlúčeniny výhodné ako modulátory transportérov kazety viažucich ATP

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15817

Dátum: 08.11.2006

Autori: Mccarthy Jason, Bear Brian, Hamilton Matthew, Miller Mark, Hadidda Ruah Sara, Grootenhuis Peter, Zhou Jinglan

MPK: C07D 405/12, A61K 31/443, A61P 11/00...

Značky: modulátory, viažucich, kazety, výhodné, zlúčeniny, heterocyklické, transportérov

Text:

...pozorovaných kanálikov v membráne nižšie ako v prípade bunky, exprimujúcej nomiálny CFTR. Navyše k zhoršenej priechodnosti kanálika mutácia spôsobuje rovnako defektné riadenie prietoku v rámci kanálika. Spoločne potom znížené množstvo kanálikov v membráne a defektný prietok vedú k zníženému aniónovému transportu cez epitel, čo vedie k defektným transportov iónov a tekutín. (Quinton, P. M.(1990), FASEB J. 4 2709 - 2727). Štúdie však...

Heterocyklické zlúčeniny výhodné ako modulátory transportérov kazety viažucich ATP

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15730

Dátum: 08.11.2006

Autori: Hamilton Matthew, Miller Mark, Mccarthy Jason, Hadida Ruah Sara, Bear Brian, Grootenhuis Peter, Zhou Jinglan

MPK: A61P 11/00, A61K 31/4418, A61K 31/5585...

Značky: výhodné, zlúčeniny, modulátory, transportérov, heterocyklické, kazety, viažucich

Text:

...- 8451). Do dnes bolo identifikovaných viac ako l 000 ochorení spôsobujúcich mutácie(httpz//wwwgenetsickkids.onca/cñrl). Väčšina prevalentných mutácií sú delécie fenylalanínu v pozícii 508 CFTR aminokyselinovej sekvencie a sú bežne označované ako AFSOS-CFTR. Táto mutácia sa vyskytuje približne u 70 prípadov cystickej ñbrózy a jespojená so závažným ochorením.0009 Delécia zvyšku 508 v AF 508-CFTR bráni nascenmému proteínu v správnom zbalení....

Spojka vyvolávacej kazety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14312

Dátum: 26.04.2006

Autori: Takagi Takeyuki, Sato Shougo

MPK: G03G 21/18

Značky: vyvolávacej, spojka, kazety

Text:

...kazety nad vstupným ozubeným kolesom, kedy je do vstupnéhoozubeného kolesa vložená hnacia sila z hlavného tela zariadeniana vytváranie obrazu, je plniaca časť zriadená na druhej bočnej stene umiestnená mimo pozície, čo má za následok slabénapájanie, alebo dodávanie výkonu z hlavného tela zariadenia na0009 Cieľom tohto vynálezu je poskytnúť vyvolávaciu kazetu,ktorá stabilne dodáva, alebo dopĺňa energiu do hriadeľa vyvolávacieho valca...

Modulátory transportérov ATP-väzbovej kazety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18672

Dátum: 24.06.2005

Autori: Singh Ashvani, Hazlewood Anna, Zhou Jinglan, Grootenhuis Peter, Van Goor Fredrick, Mccartney Jason, Hadida Ruah Sarah

MPK: A61K 31/47, A61P 1/00, A61P 11/00...

Značky: transportérov, kazety, modulátory, atp-väzbovej

Text:

...dôsledku hnačky - čo možno vysvetluje relatívne vysokú frekvenciu CF génu0007 Sekvenčná analýza CFTR génu CF chromozómov odhalila celý rad mutácií, ktoré spôsobujú ochorenie (Cutting, G. R. et al. (1990) Nature 346 366-369 Dean, M. et al. (1990) Cell 61 863 870 and Kerem, B-S. et al. (1989) Science 245 1073-1080 Kerem, B-S et al. (1990) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 87 8447-8451). K dnešnému dňu bolo identifikované 1000 mutácií...

Držiak na magnetofónové kazety zasunuteľné v pozdĺžnom smere

Načítavanie...

Číslo patentu: 279205

Dátum: 08.03.1995

Autor: Bieck Torsten

MPK: G11B 23/023

Značky: smere, kazety, pozdĺžnom, držiak, magnetofónové, zasunuteľné

Zhrnutie / Anotácia:

Držiak na magnetofónové kazety (23) zasunuteľné v pozdĺžnom smere má do cievkových nábojov (26, 27) magnetofónovej kazety (23) zasahujúce a v smere zasúvania zlícované aretovacie zariadenie (14, 15) a základovú dosku (1), na ktorej je uložené zablokovateľné šmýkadlo (2), pričom v základovej doske (1) je uložený magnetofónovou kazetou (23) priečne k zasúvaciemu smeru presunuteľný posuvný prvok (3) so stranovými klinmi, ktorý má otočné prvky,...

Zařízení pro zakládání papírového filtru do kazety vysavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 238495

Dátum: 01.10.1987

Autori: Zavřel Jaroslav, Žoudlík Josef, Beran Jaromír, Sedlák Josef

MPK: A47L 9/00

Značky: vysavače, papírového, kazety, filtru, zakládání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zakládání papírového filtru do kazety vysavače podle vynálezu odstraňuje možnost použití chybně sestavené kazety ve vysavači prachu, usnadňuje obsluhu vysavače a zabraňuje jeho poruchám. Pomocí naváděcích žeber je čelo papírového filtru navedeno na dosedací plochu, v opačném případě nelze víko kazety spojit s rámem filtru.

Zariadenie pre zmenu polohy palivovej kazety

Načítavanie...

Číslo patentu: 252506

Dátum: 17.09.1987

Autori: Krajčí Ľudovít, Valo Jozef

MPK: G21C 19/19

Značky: kazety, zariadenie, palivovej, polohy, změnu

Text:

...s vyhorenou kazetou je táto pod hladinou vody v bazéne, čim je zachovaná radiačná bezpečnost. Za výhodu je možné pokladať i to, že v prípade zlyhania zariadenia pád meranej kazety je tlmený hydraulikou a rýchlosť pádu sa rovná pracovnej rýchlosti posunu kazety. Nastavenie maximálnej hornej polohy palivovej kazety je~~ zaistené bezpečnostnými otvormi vvo vodiacej rúre kazety.,Na prľpňjenom výkrese je schematioké zo brazenie princípu...

Upínací zařízení kazety

Načítavanie...

Číslo patentu: 241697

Dátum: 15.09.1987

Autori: Luhan Igor, Karlík Tomáš

MPK: B41F 27/00

Značky: kazety, upínací, zařízení

Text:

...mikrometrů.Vynález blíže objasni přiložený výkres,kde na obr. 1 je v osovém řezu pohled na upínací zařízení ve směru X, na obr. 2 ve směru Y a na obr. 3 půdorysný pohled ve směru Z.Nosnou součást upínacího zařízení kazety tvoří základní těleso 1, které se upevňuje ke křížověmu stolku litografíckěho přístroje. V základním tělese 1 jsou umístěny 3 justážní šrouby 4,- k nimž doseda kazeta 2 se substrátem nebo maskou 3, posuvná po prvních...

Zařízení pro středění rentgenové kazety v podélném směru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238276

Dátum: 01.06.1987

Autor: Fajt Pavel

MPK: H05G 1/02, A61B 6/04

Značky: směru, středění, zařízení, podélném, rentgenově, kazety

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro středění rentgenové kazety v podélném směru, jehož podstata spočívá v tom, že má v základové desce (1) vytvořeny dvě souosé drážky (14), z nichž každou prochází čelist (3) otočně propojená s ramenem (7) umístěným od základovou deskou (1) a toto rameno (7)je dále spojeno s táhlem (5) pomocí stavěcího prvku (23), přičemž stavěcí prvek (23) je umístěn suvně v oválném otvoru (24) ramene (7) a na něj je nasunuta výstředná podložka 20) a...

Závěr fitrační kazety elektrického vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234712

Dátum: 01.03.1987

Autori: Žoudlík Josef, Zavřel Jaroslav, Sedlák Josef, Beran Jaromír

MPK: A47L 9/00

Značky: elektrického, kazety, závěr, prachu, vysavače, fitrační

Zhrnutie / Anotácia:

Závěr filtrační kazety elektrického vysavače prachu zajišťující prachotěsné uzavření filtrační kazety pomocí pružných závěrů opatřených ochrannou klecí, která zabraňuje poškození nebo ulomení těchto závěrů při výměně papírového filtru.

Zařízení pro vertikální přestavování kazety pracovních válců vertikální válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 227828

Dátum: 15.04.1986

Autori: Mareš Václav, Šimáček Pavel, Nozar Karel

Značky: přestavování, válcovací, vertikální, zařízení, válců, kazety, pracovních, stolice

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vertikální přestavování kazety pracovních válců vertikální stolice, a to zejména kontisochorové tratě skládající se z vertikální převodovky a hřebenovými válci a s výstupními hřídeli a z kloubových vřeten, vyznačující se tím, že výstupní hřídele (32) vertikální převodovky (3) jsou horními drážkovanými konci (321) axiálně posuvně uloženy v dutých zdola drážkovaných prostorách (311) hřebenových válců (31) a dolními drážkovanými konci...