Patenty so značkou «kazetová»

Kazetová stena na opláštenie nosných konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6530

Dátum: 02.10.2013

Autori: Přech Pavel, Kopp Jan

MPK: E04B 2/88, E04B 9/22, E04C 2/28...

Značky: nosných, kazetová, stěna, opláštenie, konštrukcií

Text:

...aj akustického odporu než známe konštrukcíe.Uvedený problém rieši kazetová stena na opláštenie nosných konštrukcií, najmä výrobných, skladových alebo obchodných hál, zahŕňajúca nad sebou usporiadané kazety so stojinamí z nosného plechového tenkostenného C profilu, pričom kazety sú orientované otvorenou stranou smerom od nosnej konštrukcie, V kazetách je uložená tepelná izolácia a kazety sú prekryté krycími plechmi, podľa technického...

Zvukovo izolačná alebo zvuk tlmiaca kazetová štruktúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8242

Dátum: 19.05.2005

Autor: Schneider Björn

MPK: E04B 1/86, E04B 9/00

Značky: tlmiaca, struktura, kazetová, izolačná, zvukovo

Text:

...strop alebo stenuúvodom menovaného druhu tak, aby mali okrem dobrých zvukovoizolačných vlastností prostriedky pre to, aby mohli jednoduchým spôsobom vykonávať ďalšie požadované funkcie a pritom ich bolomožne montovat a čistiť bez veľkej technickej náročnosti.Tento úkol je podľa vynálezu vyriešený kazetovým stropom alebo stenouso znakmi uvedenými V patentovom nároku 1.Ako je známe z doterajšieho stavu techniky, je teda upravený materiál pre...

Kazetová strešná krytina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2110

Dátum: 13.04.1999

Autor: Kohút Milan

MPK: E04D 3/30, E04D 3/02

Značky: strešná, krytina, kazetová

Text:

...je jednoduché, pri zvýšení bezpečnosti práce. Kazetová strešná krytina je vytvorená z tenkých plechov medených, titanovozínkových, hliníkových a iných, napríklad zinkovo-titanových, pozinkovaných, pripadne plastovaných železnýchg a pod. Strešný priestor je vetrateľný, spevňujúce a estetické prelisy zachraňujú vibrácií, avšak hlavnou prioritnou výhodou je ľahkosť, pretože takto vytvorenéprikrytie má hmotnosť 1,5 až 2 Kp/mz podľa hrúbky...

Prefabrikovaná, tepelně izolovaná střešní kazetová deska

Načítavanie...

Číslo patentu: 270251

Dátum: 13.06.1990

Autori: Schaaf Rudolf, Legler Günter, Griesbach Heinz, Cröplin Bodo

MPK: E04C 2/50

Značky: deska, izolovaná, střešní, prefabrikovaná, tepelně, kazetová

Text:

...vybrání mají s výhodou trojúhelníkovy průřez a jsou uspořádána v mäkkých izolačních materiáloch jak v podélném směru, tak i v příčném eměru.Príklad střešní desky podle vynálezu je znazorněn na výkresu, kde na obr. l je svislý řez střešní kazetovou deskou, na obr. 2 je půdorys střešní kazetové desky se znázorněnými kandlkovitými vybránímí a difuzními trubkami a na obr. 3 je řez dvěma vedle sebe upravenými střešními kazetovými deskami s...

Kazetová střela

Načítavanie...

Číslo patentu: 233515

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kepert Jindřich, Muzikář František

MPK: F42B 13/50

Značky: střela, kazetová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kazetové střely, u které se řeší vyřazení nebo poškození tanků dálkovým zaminováním kumulativní střelou opatřenou tyčovým nebo jiným vhodným iniciačním zařízením a současné pokrytí prostoru předtvarovanými střepinami účinnými proti obrněné technice a živé síle, vzniklými funkcí druhé, tandemové střely při její iniciaci nad terénem. Tato kazetová střela je zvláště vhodná pro použití na palebný přepad soustředěných mechanizovaných...

Samonosná kazetová tvarovka na stavbu protihlukových stien premennej hrúbky

Načítavanie...

Číslo patentu: 216257

Dátum: 15.05.1984

Autor: Žila Vladimír

Značky: hrúbky, tvarovka, stien, protihlukových, premennej, stavbu, samonosná, kazetová

Zhrnutie / Anotácia:

Samonosná kazetová tvarovka na stavbu protihlukových stien premennej hrúbky v tvare šesťbokého hranola s hornou stenou a spodnou stenou rovnobežnou, s protiľahlými bočnými stenami zbiehavými a čelnou stenou, do ktorej vyúsťuje nepriebežná dutina, dlhšou ako je zadná stena, vyznačujúca sa tým, že má najmenej dva vystupujúce ozuby (7) prebiehajúce zvislo po celej výške na každej z dvoch bočných stien (3).