Patenty so značkou «kationaktivní»

Kationaktivní bitumenová emulze

Načítavanie...

Číslo patentu: 269777

Dátum: 14.05.1990

Autori: Lier Werner, Müller Franz, Dölle Eberhard, Salewski Günter, Steffers Franz, Hauschild Jürgen, Schellenberger Wilfried, Rothenhäuser Bernd, Kreis Johannes

MPK: C08L 95/00

Značky: kationaktivní, bitumenová, emulze

Text:

...aunu uañnauo. qro xopomo nomuo SMYMBFHPDBETL nec na auryuoa. yrneaonoponoa n ocrawxoa 07 nevnnpawauuu aywauuuona-(1.3) c anxnxcunupaaauuunu Merunanuuanu H WTO nouywaenaa Taxun oapauou eúymbcuq oananaer ornuuuuuu anreauouuuun caoücraaun H ncecnequaaem sucTpoe zaraepneaanue nouyuaenux c Mnuepambuunu cTp 0 HTenbHHMH uarepuananu cnoea. Taxux caoňcra ,He omunanu. Tax xax nonapuue coennuenua c aucoxuu conepmauueu runpoxcumnuux u annnernnuux rpynn c...

Kationaktivní amulze pro silniční výstavbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266352

Dátum: 13.12.1989

Autori: Moser Gerhard, Lier Werner, Giesberg Bernhard, Kreis Johannes, Zander Ulrich, Andersová Karla, Salewski Günter

MPK: C08L 95/00, C08K 5/17

Značky: amulze, silniční, kationaktivní, výstavbu

Text:

...ñWTMM-íł M. Hťälłlłxllłlł FJIZEWIJ. Jan/mlyn .YGTOĎWHBÚCTb ÚPV xpanéumm.ni) CPHBHEHVIK) U V| 3 B 3 CTHNMV| HPDJINKTGMM. PaBJBPWU-MMMCH K 8 Ill) VIGTFŕ-HĚHVIVI UHHĽIŇ v-aenanm In) Juh/X O-Iťšłlťhm» El ÚJIMHHE HOBHX snymacuü ÄOJKHH ÄOCTMPÚTDÄCQ OPOKM XPBNFM-CMW In) E 3 Mł-Eľľíltllíiłlil.Il FIIZIILIIKI. VIŘIIIIrSIZII,EÍI.,-HII|JI JICHWIT lłlłlüwil FNŘVJFJEIGIZTTKM KüxľlłlľJřlüůkTlłlüłlłťilĺ anymuavuvn IUIW Llľullĺiň JlIťJFiľJJKl-dúľlľlI. I...

Kationaktivní sloučenina

Načítavanie...

Číslo patentu: 254534

Dátum: 15.01.1988

Autor: Dvorský Drahomír

MPK: D06M 13/46

Značky: kationaktivní, sloučenina

Text:

...schopnost vázat trojmocné katicnty, především železité kationty, a to 1 v silněTento výrazný chelatační účinek sloučenin podle vynálezu lze využít v chemicko-technologických operacích, kde jsou některé kationty na závadu.Sloučeniny podle vynálezu lze pžipravit reakcí mono- či diethanolaminu nebo směsi oboukde K a X maji význam uvedený u vzorce (6)P O Postup připravy sloučenin podle vynálezu je zřejmý z následujících příkladůVe skleněné...

Způsob převádění anionaktivní vodní koloidní disperze oxidu křemičitého o střední velikosti částic 8 až 40 mm na kationaktivní formu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253775

Dátum: 17.12.1987

Autori: Raif Zdeněk, Laš Luděk, Doležal Jiří, Socha Jiří, Marek Jan

MPK: D06M 13/46

Značky: částic, střední, převádění, vodní, disperze, velikostí, anionaktivní, oxidů, způsob, formu, křemičitého, koloidní, kationaktivní

Text:

...křemičitého o střední velikosti častice 8 až 40 nm na kationaktivní formu v kyselém prostředí, které se připravĺ přídavkem potřebného množství kvartérní amoniové soli výše uvedeného složení.Použití polykvartérní sloučeniny na bázi dimethylaminu a epichlórhydrinu pro převracení náboje vodných koloidních disperzí oxidu křemičitého sdružuje několik výhod. Takto připraveny přípravek vykazuje již při poloviční koncentraci účinné látky stejnou...

Kationaktivní tenzid

Načítavanie...

Číslo patentu: 238546

Dátum: 01.11.1987

Autori: Raif Zdeněk, Kršňák František, Bechtold Ludvík, Vácha Jaroslav

MPK: C11D 1/62

Značky: kationaktivní, tenzid

Zhrnutie / Anotácia:

Kationaktivní tenzid, určený převážně pro přípravu prostředků se změkčující, antistatickou a antimikrobiální účinností. Kationaktivní tenzid, připravený na bázi oxetylovaného alifatického alkoholu, epichlorhydrinu a terciálního alifatického aminu, je tvořen hmotnostně 20 až 60 % kvarterní amoniové soli obecného vzorce (I), kde R značí alkyl se 4 až 22 atomy uhlíku v řetězci, n značí 2 až 10, X je ze 60 až 95 % vodík a z 5 až 40 % skupina (II),...

Kationaktivní tenzid

Načítavanie...

Číslo patentu: 238947

Dátum: 16.03.1987

Autori: Vácha Jaroslav, Kršňák František, Bechtold Ludvík, Raif Zdeněk

MPK: C11D 1/62

Značky: tenzid, kationaktivní

Zhrnutie / Anotácia:

Kationaktivní tenzid, určený převážně pro přípravu prostředků se změkčující, antistatickou a antimikrobiální účinností. Kationaktivní tenzid, připravený na bázi alifatického alkoholu, epichlorhydrinu a terciárního alifatického aminu, je tvořen hmotnostně 20 až 60 % kvarterní amoniové soli obecného vzorce, kde R značí alkyl se 4 až 22 atomy uhlíku v řetězci, X je ze 60 až 95 % vodík a z 5 až 40 % skupina, kde m značí 1 až 3, R1,2,3 je alkyl s...

Kationaktivní koželužské mazadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 232859

Dátum: 01.01.1987

Autori: Škrabal Mojmír, Řehák Petr, Koutný Petr

MPK: C14C 9/02, C10M 1/06

Značky: koželužské, mazadlo, kationaktivní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy kationaktivního mazadla, vhodného pro použití v koželužství při mazání usní. Účelem vynálezu je připravit kationaktivní koželužské mazadlo, které se snáší s elektrolyty a je ho tedy možno používat přímo v kombinaci s minerálními činicími břečkami. Uvedeného účelu se dosahuje mazadlem podle obecněno vzorce v němž R značí radikál kyseliny palmitové, stearové, myristově, olejové, linolové, linolenové nebo ricinoolejové,...

Vodorozpustný kationaktivní polyelektrolyt a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245170

Dátum: 16.12.1985

Autori: Martynek Jan, Janeeek Miroslav, Dohnal Karel, Vopršal František

MPK: D06M 13/10, D06M 13/46

Značky: polyelektrolyt, kationaktivní, výroby, vodorozpustný, způsob

Text:

...Jakog 7 ll-(CH 2)n-NR 3 L- nebo -NR 4-(CH 2)n- Jsw pro hodnoty x 2R 1 jsou skupiny -Cl, -OH, nebo H-BR 2 je nom vodíku, nebo skupiny -A-OH, -A-Cl, -A-B-H, -A-B-A-R, R 3, R 4 jsou tom vodiku nebo alkyl s počtem uhlíků l až 4 o je celé číslo 1 až 4 .Kontinnktivni polyelektrolyt je připruvitelný reakcií sloučenin obecného vzorce U) s vicefunkčnimi aminy obecného vzorce (J)kde symboly n, s, R 3, R 4 moji výše uvedený význam.Na jeden mol...